Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO Nr 188. * 19. maja 2013 r. * Rok V.

BYĆ SOLA ZIEMI !

Weźmijcie Ducha Świętego!


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2013”; Autor: Ks. Maciej WAROWNY => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00; i 20.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org lub

http://swjerzy.blogspot.com/

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM. Można je znaleźć pod jednym z dwóch zamieszczonych obok adresów. Tam też, na bieżąco publikujemy treść wystąpień i nauczania papieża Franciszka.


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 13. WYZNANIE WIARY

?

Przymioty wiary 1. Studenci i uczniowie doskonale wiedzą, jak trudno przyswoić sobie i nauczyć się na pamięć tekstu, którego się nie rozumie. Gdy decydujemy się na współpracę z kimś, nie bez znaczenia pozostają dla nas cechy, jakimi ta osoba się charakteryzuje: czy jest pracowita, otwarta, prawdomówna, niekonfliktowa, szczera. Podobnie jest z wiarą, którą my, chrześcijanie, wyznajemy. Nie można jej zaakceptować i uznać za swoją, gdy nie rozumiemy jej treści (oczywiście na tyle, na ile umysł ludzki jest w stanie to uczynić) oraz jeśli nie uświadomimy sobie istotnych cech, którymi się ona charakteryzuje. 2. Wiara chrześcijańska jest „osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia” (KKK 176). Zastanówmy się nad charakterystycznymi cechami naszej wiary. Są nimi: Boskie pochodzenie, pewność, wolność, rozumność, konieczność do zbawienia. 3. Łaska wiary pochodzi od Boga. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez Niego” (KKK 153). Katechizm naucza również, że „wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego”. Ze stwierdzeń tych wynika, że wiara nie zależy jedynie od naszej woli. Jest darem ofiarowanym nam przez Boga. U początków wiary leży łaska Boża, czyli nadzwyczajna pomoc i uzdolnienie, którym Bóg obdarza człowieka. Dopiero wyposażeni w taką pomoc jesteśmy w stanie przyjąć prawdę o Bogu i otworzyć się na Niego. Wiara pochodząca od Boga jest pewna. Oczywiście, nie jest to pewność podobna do tej płynącej z wiedzy i doświadczenia. Wiara jest „pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na samym słowie Boga, który nie może kłamać. Prawdy objawione mogą się czasem wydawać niejasne dla rozumu i doświadczenia ludzkiego, ale pewność zagwarantowana przez światło Bożego Objawienia, jest potężniejsza niż światło rozumu (por. KKK 157). Wiara jest aktem rozumnym. Prawdziwie wierzący człowiek nie może poprzestać na bezkrytycznym przyjęciu do wierzenia poszczególnych prawd, ale stara się je zgłębiać, aby utwierdzać siebie i innych we wierze. Cechą wiary jest bowiem to, że szuka ona zrozumienia. Poprzez lepsze i głębsze poznanie prawd wiary człowiek wierzący zbliża się do Boga, otwiera się na Jego miłość i sam bardziej Go kocha. Jeszcze inną cechą wiary jest jej wolność. Wiara jest odpowiedzią na inicjatywę Boga, ale jest ona odpowiedzią całkowicie wolną. Łaska, którą człowiek otrzymuje, nie zniewala go, ale oświeca, aby dokonywany przez niego wybór był całkowicie wolny. Nikt też nie może nikogo przymusić do wyznawania określonej wiary. Najlepszym wzorem w tym względzie jest Jezus Chrystus, który „wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, ale nikogo do tego nie zmuszał. «Dał świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą»” (KKK 160).


Od wiary zależy nasze zbawienie. Pismo Święte uczy nas, że „bez wiary (...) nie można podobać się Bogu” (Hbr 11, 6), a choć drogi Boże są niezbadane, to jednak ten, kto nie podoba się Bogu, zbawienia nie osiągnie i nie otrzyma życia wiecznego. Wiara jest więc procesem, który trwa przez całe życie człowieka, a naszym zadaniem jest ciągle w niej wzrastać i wytrwać aż do końca. Wierząc posiadamy już bowiem zadatek życia wiecznego. Zapamiętajmy: Charakterystyczne cechy naszej wiary to Boskie pochodzenie, pewność, wolność, rozumność, konieczność do zbawienia. Bóg daje nam szczególną pomoc zwaną łaską, dzięki której jesteśmy w stanie uwierzyć Jego słowu. Od ludzkiej strony wiara jest przyjęciem prawd objawionych oraz samego Boga dzięki otwartości serca, umysłu i woli. Jest ona wolna, gdyż Bóg nikogo nie zmusza do przyjęcia prawdy o Nim. Prawdziwa wiara daje pewność doskonalszą, niż wszelkie ludzkie poznanie. Jest aktem rozumnym, nie zaś bezkrytycznym przyjęciem twierdzeń dotyczących Boga. Jest ona konieczna do zbawienia. Aby osiągnąć życie wieczne, trzeba jednak wytrwać w wierze aż do końca. Ks. Bogusław - Daniel Kwiatkowski x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Rozważanie Duszpasterskie

Liturgia Słowa - Homilia Po odczytanej Ewangelii następuje homilia, która powszechnie nazywa się kazaniem. Według Soboru Watykańskiego II homilia jest przepowiadaniem cudownych dzieł Bożych w historii zbawienia, tzn., misterium Chrystusa, które jest zawsze obecne i działające w nas, a zwłaszcza w celebracjach liturgicznych. Zwyczaj wyjaśniania słowa Bożego chrześcijanie przejęli z synagogi żydowskiej, w której czytany fragment Pisma św. był wyjaśniany przez wybranego uczestnika liturgii. Jezus w synagodze w Nazarecie po odczytaniu tekstu z Księgi proroka Izajasza komentuje go i wyjaśnia mówiąc, że „dziś wypełniły się te słowa Pisma”. W pierwszych wiekach Kościoła słowo Boże było tłumaczone i wyjaśniane przez apostołów, starszych gminy, których nazywano także biskupami i prezbiterami. Zawsze tłumaczenie i wyjaśnianie związane było z konkretnym fragmentem Pisma św., czytanym w czasie liturgii. Głoszący homilię tłumaczył znaczenie tego słowa dla konkretnych słuchaczy, żyjących w określonym czasie i miejscu. Homilia to głoszenie wielkich dzieł Bożych dokonanych dla naszego zbawienia. Należy podkreślić, że to głoszenie ma moc aktualizacji. Homilia powinna tak tłumaczyć usłyszane w czasie czytań słowo Boże, aby było ono zrozumiałe dla słuchaczy zgromadzonych na Mszy św. Więcej, to słowo ma być nie tylko zrozumiane, ale przede wszystkim przyjęte przez słuchaczy. Sobór mówi, że w czasie liturgii sam Chrystus tłumaczy słowo Boże, tak jak to czynił uczniom idącym do Emaus, gdy po drodze wyjaśniał im Pisma. Chodzi o to, aby nauczanie Jezusa było aktualne w naszych konkretnych czasach i warunkach w jakich żyjemy. Homilia powinna być tematycznie związana z czytaniami mszalnymi i ukazywać, że Chrystus żyje i działa przez swoje słowo w każdej epoce. Jego słowo jest aktualne zawsze. Dlatego w homilii kapłan nie głosi swoich poglądów na takie czy inne sprawy. Ma głosić dzieła Boże dokonane przez Jezusa i w Jezusie. Wyjaśnianie słowa Bożego w czasie Mszy św. może przybierać różne formy. Pierwsza forma głoszenia to ewangelizacja, czyli głoszenie Dobrej Nowiny o Bogu, który przychodzi i zbawia. Ma to pobudzić lub ożywić wiarę słuchającego. Drugą


formą jest katecheza, czyli nauczanie bardziej systematyczne, przeznaczone dla tych, którzy już wierzą, ale chcą pogłębić swoją wiarę. Trzecią formą jest homilia, czyli katecheza ściśle związana z celebracją liturgiczną i czytaniami biblijnymi przeznaczonymi na dany dzień. Takie rozumienie homilii zobowiązuje słuchacza do czynnego słuchania, czyli usłyszenia głoszonego słowa i wcielenia go w swoje życie. Nie wystarczy zachwycać się homilią w sensie: „Ale ksiądz pięknie powiedział; Jak wzruszająco, albo dobrze im ksiądz powiedział”, albo: „żal, że nie ma mojego sąsiada, bo taka homilia by mu się przydała”. Każda homilia przeznaczona jest dla wszystkich uczestników liturgii, dla wszystkich obecnych w kościele. Wyjaśniane słowo należy przyjąć i odnieść do swojego życia. To do mnie Bóg mówi i ja będę rozliczany z tego jak słuchałłem i jak wcielałem w moje życie Jego słowo. Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI VD-323 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Papież Franciszek, do Polaków

Audiencja środowa 15. maja 2013 Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Pozdrawiam członków Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ze Szczecina, organizatorów wielotysięcznego marszu dla życia, które od wielu lat odbywa się w tym mieście. Niech ta inicjatywa przypomina wszystkim o potrzebie szacunku dla życia ludzkiego i jego obrony od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Błagajmy Ducha Świętego, by ludzkie serca przenikała Prawda, która wyzwala i miłość Boża, która czyni nas zdolnymi, by być świadkami Ewangelii. Z serca wszystkim błogosławię. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY! KOMUNIKAT NUNTIATURY APOSTOLSKIEJ W WARSZAWIE Ojciec Święty Franciszek: 1. Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego z posługi arcybiskupa metropolity wrocławskiego, złożoną zgodnie z kan. 401. pkt 1. Kodeksu Prawa Kanonicznego. 2. Mianował arcybiskupem metropolitą wrocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej Józefa Kupnego. Abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski Warszawa, 18. maja 2013 roku.

**********************************************

Józef - Piotr KUPNY urodził się 23. lutego 1956 r. w Dąbrówce Wielkiej jako syn Jana i Matyldy zd. Chrabka. Ochrzczony został w miejscowym kościele parafialnym Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dnia 4. marca 1956 r. Później jego rodzina zamieszkała w Chorzowie Starym, a następnie w Chorzowie Batorym. Sakrament bierzmowania przyjął 20. kwietnia 1968 r. w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. W latach 1963-1971 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 27 w Chorzowie Starym. Potem kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej


w Chorzowie. Po zdaniu w 1975 r. egzaminu dojrzałości został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Kilka tygodni później otrzymał powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej; przez dwa lata był w specjalnej jednostce kleryckiej w Brzegu. W Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał stopień magistra teologii. Pracę magisterską napisał na temat: „Nauczanie społeczne Jana Pawła II w czasie wizytypielgrzymki w Polsce (2-10.06.1979)”. Z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza przyjął w Katowicach święcenia: diakonatu - 28. lutego 1982 r., prezbiteratu - 31. marca 1983 r. Od 30. kwietnia 1983 r. był wikariuszem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach – Osiedlu Tysiąclecia. W listopadzie 1984 r. pracował w stacji duszpasterskiej Matki Bożej Piekarskiej przy budowanym kościele na osiedlu Górne Tysiąclecie. Po utworzeniu tam parafii był w niej od 30. sierpnia 1985 r. wikariuszem. Na Studium Pastoralnym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – Punkt Konsultacyjny w Katowicach kontynuował studia w zakresie teologii praktycznej, uzyskując w czerwcu 1986 r. stopień licencjata teologii. Rozprawę napisał na temat: „Nauczanie społeczne Jana Pawła II w Polsce”. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 r. uzyskał stopień magistra socjologii; temat jego pracy pisemnej brzmiał: „Społeczne uwarunkowanie rozwoju osoby w nauczaniu Jana Pawła II”. Od 1992 r. był asystentem w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej KUL. Wykładał też katolicką naukę społeczną na filii KUL w Stalowej Woli, zaś w Katowicach: w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej, Studium Teologicznym, Studium Katolickiej Nauki Społecznej. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii socjologii. Rozprawę doktorską napisał na temat: „Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II”. W tym samym roku rozpoczął wykłady z socjologii religii i socjologii parafii w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 1998 r. został adiunktem w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej KUL. Współtworzył jeden z dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego: „Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego”. Z dniem 1. sierpnia 2001 r. został mianowany rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Od 21. listopada 2001 r. pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Prowadził wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był członkiem: kolegium redakcyjnego „Śląskich Studiów HistorycznoTeologicznych” (od 1999 r.), archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej (od 2001 r.) i Kolegium Konsultorów (od 2003 r.). Ojciec Św. Jan Paweł II obdarzył go 13. lutego 2003 r. godnością kapelana Jego Świątobliwości. Dnia 21. grudnia 2005 r. Nuncjatura Apostolska w Warszawie ogłosiła decyzję Ojca Św. Benedykta XVI, który mianował ks. rektora Józefa Kupnego biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Została mu przydzielona stolica tytularna Vanariona. Sakrę biskupią przyjął 4. lutego 2006 r. Uroczystej liturgii przewodniczył abp metropolita krakowski Stanisław Dziwisz, konsekratorami byli: abp metropolita katowicki Damian Zimoń, biskup tarnowski Wiktor Skworc i biskup legnicki Stefan Cichy. 7. lutego 2006 abp Damian Zimoń ustanowił ks. bpa Józefa wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej. Należał do Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej oraz Kolegium Konsultorów.


W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, przewodniczącym Rady ds. Społecznych oraz delegatem KEP ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Bp Kupny był głównym autorem dokumentu społecznego Episkopatu - „W trosce o człowieka i dobro wspólne”, przyjętego przez KEP, 13. marca 2012 r.

**********************************************

Abp Kupny: bądźmy bardziej wrażliwi na sprawy społeczne (rozmowa) Należy pilnie kształtować wrażliwość chrześcijan na sprawy społeczne - ocenia w rozmowie z KAI nowy metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Wyrażając ubolewanie, że katolicka nauka społeczna straciła dziś w Polsce na popularności, abp Kupny zwraca uwagę, że właśnie w nauczaniu Kościoła trzeba dziś szukać inspiracji do skutecznego zwalczania niesprawiedliwości, bezrobocia i różnych form wykluczenia.

KAI: Czy nominacja na metropolitę wrocławskiego jest zaskoczeniem dla Księdza Arcybiskupa? Bo przecież jest to chyba z najważniejszych diecezji w Polsce i w Europie. Abp Józef: Było to zaskoczenie, gdyż ani przez chwilę nie myślałem, że tam właśnie mogę zostać posłany przez Ojca Świętego. Jego decyzja bardzo mnie zaskoczyła. Ale odczytuję to jako wolę Bożą. W związku z tym z pokorą wyraziłem zgodę. Towarzyszy mi przekonanie, że kiedy Pan Bóg powierza jakieś zadania, to daje również światło Ducha Świętego. Przy tym ogromnie jestem wdzięczny Ojcu Świętemu, że powierzył mi kierowanie tym wspaniałym Kościołem Wrocławskim. KAI: Na jakie aspekty w swej przyszłej posłudze Ksiądz Arcybiskup chce położyć szczególny akcent? Abp Józef: Sposób pełnienia mojej posługi biskupiej ukierunkowuje w jakiś sposób zawołanie, jakie wybrałem: „Chrystus nas umiłował”. Chcę głosić wspólnocie wiernych Kościoła wrocławskiego tę właśnie prawdę. Będę ją głosić także tym spoza wspólnotą Kościoła, którzy poszukują i są na obrzeżach. Zwrócenie się do tych na zewnątrz, do tych którzy nie mają łaski wiary, jest dziś jednym z bardzo ważnych zadań Kościoła. Takie działanie wpisuje się w program nowej ewangelizacji, o co wołają kolejni papieże. Po drugie, zawołanie „Chrystus nas umiłował”, wzywa mnie do szczególnej troski o ubogich. O wizji Kościoła ubogich i dla ubogich dobitnie przypomina nam dziś papież Franciszek. Nie chcę dziś ogłaszać jakiegoś programu dla archidiecezji wrocławskiej, gdyż najpierw trzeba się wsłuchiwać, trzeba rozmawiać z wiernymi i rozpoznać serce lokalnego Kościoła. Ważne jest, aby rozpoznać nowe „znaki czasu” jakie stają dziś przed Kościołem wrocławskim i przed Kościołem w Polsce. Trzeba próbować na nie odpowiedzieć. Idę tam wyposażony w doświadczenia, jakie nabyłem podczas ośmioletniej posługi w archidiecezji katowickiej na Górnym Śląsku. Idę z doświadczeniem pracy z ruchami i stowarzyszeniami katolickimi. Wiele czasu poświęciłem współpracy ze świeckimi i jestem przekonany, że ich misja jest dziś bardzo ważna. Bez świeckich Kościół w tych czasach przełomu sobie nie poradzi. Kolejna sprawa, której poświęciłem wiele czasu to nauczanie społeczne Kościoła. KAI: No właśnie. Co z postulatów Katolickiej Nauki Społecznej jest dziś w Polsce najpilniejsze do realizacji? Abp Józef: Trzeba zrobić bardzo, bardzo wiele. Boleję nad tym, że w ostatnich latach Katolicka Nauka Społeczna jest taka „wycofana”. W początkach polskiej transformacji ludzie szukali w niej inspiracji. Dziś, gdy zainteresowanie nią tak bardzo spadło, trzeba na nowo przypomnieć, że nauczanie społeczne Kościoła jest integralną częścią doktryny katolickiej. Trzeba wołać o to, by stała się ona inspiracją dla nas wszystkich. Należy pilnie kształtować wrażliwość chrześcijan na sprawy społeczne. To jest wielki teren misji Kościoła dziś, w szczególności dla ludzi świeckich. Jest to istotne szczególnie w dobie kryzysu. Jak ocalić podstawowe wartości w życiu społecznym, w życiu gospodarczym i jak pomagać tym, którzy cierpią nierówności, niesprawiedliwość, pozbawieni są pracy i podlegają różnym formom wykluczenia. Inspiracji należy szukać właśnie w nauczaniu społecznym Kościoła.


KAI: A jaką inspirację daje Księdzu Biskupowi pontyfikat papieża Franciszka? W jaki sposób podpowiada jak być biskupem? Abp Józef: Uderza mnie szczególna wrażliwość papieża Franciszka na potrzebujących. Pokazuje, że wyjście naprzeciw najbardziej potrzebującym, tym którzy doznają niesprawiedliwości, jest jednym z podstawowych zadań wspólnoty Kościoła. Trzeba im nie tylko pomagać, ale jak mówi papież Franciszek, okazywać czułość. Kościół ma być takim właśnie miejscem. KAI: Wrocławską stolicę obejmuje Ksiądz Arcybiskup po wielkich poprzednikach, kardynałach Bolesławie Kominku i Henryku Gulbinowiczu. Czy to nie onieśmiela? A do czego zobowiązuje? Abp Józef: Zobowiązuje, tym bardziej, że kard. Bolesław Kominek był Ślązakiem. Wywodził się z Wodzisławia. Ale daje mi to nadzieję, że jako Ślązak zostanę życzliwie we Wrocławiu przyjęty. Te wielkie postaci są zarazem dla mnie wyzwaniem. Zasługi kard. Kominka są olbrzymie, także w tej perspektywie, że był on inicjatorem listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 r. Kard. Gulbinowicz z kolei był wspaniałym duszpasterzem i promotorem „Solidarności”. Doskonale w tym się sprawdził. Postacie te mnie onieśmielają, ale i zachęcają, by podjąć ten trud i starać się kontynuować to wspaniałe dziedzictwo Kościoła na Dolnym Śląsku. A przede wszystkim by odczytywać „znaki czasu”, jakie Bóg stawia dziś przed Kościołem Wrocławskim. rozmawiał Marcin Przeciszewski

2013-05-18 12:03

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Maryjne nabożeństwa majowe  ok. godz. 17.15 na zakończenie adoracji Naj-

 

świętszego Sakramentu w kaplicy Adoracji lub – przy sprzyjającej pogodzie – przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym;  na zakończenie wieczornej Mszy św., wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu we wszystkie powszednie dni maja;  W niedziele i święta miesiąca maja, nabożeństwo majowe o 17.30;  Wszystkich Parafian, którzy nie mogą fizycznie włączyć się do sprawowanych nabożeństw majowych, zapraszamy do duchowej łączności w modlitwie; Zachęcamy też do majowych spotkań i modlitwy przy krzyżach przydrożnych, we wspólnotach domowych a szczególnie wraz ze starszymi i przy łóżkach chorych. Przypominamy także wraz z równie serdecznym zaproszeniem o zwyczaju naszej Parafii zbierającym wszystkich dobrej woli na APEL JASNOGÓRSKI – o 21.00 – pod figurą Matki Bożej na placu kościoła;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!

19. maja – NIEDZIELA => UROCZYSTOŚĆ

ZESŁANIA DUCHA ŚW.

PEREGRYNACJA WIELKOPIATKOWEGO KRZYŻA BŁ. JANA PAWŁA II


WITAJ, KRZYŻU, NADZIEJO NASZA JEDYNA W nawiązaniu do zbliżającej się uroczystości nawiedzenia naszej Parafii (24. - 25. maja) przez wielkopiątkowy Krzyż błog. Jana Pawła II, w dzisiejszą niedzielę, na wszystkich Mszach świętych, słowo Boże wygłosi ks. prof. dr hab. Andrzej TOMKO, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Wielkich i ważnych wydarzeń nie można przeżywać nie przygotowanym, bowiem w takim przypadku, przestają być wielkie i ważne. Zachęcamy najserdeczniej, aby poczynając od dzisiejszego dnia niejako zintensyfikować nasze przygotowania do przyjęcia papieskiego krzyża. Jak było to już sugerowane, serdecznie zapraszamy do modlitewnego śledzenia peregrynacji papieskiego krzyża w Parafiach naszego dekanatu. Ale i też najgoręcej zapraszamy do udziału w codziennych Mszach św. wieczornych tego tygodnia. Równie gorliwie zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu (od poniedziałku do piątku kaplica adoracji będzie otwarta od 7.30 do 17.30); w nabożeństwach majowych czy codziennym - o 21.00 - Apelu Jasnogórskim. Bardzo serdecznie zachęcamy do sakramentalnego pojednania. O stałych porach, tj. w kontekście codziennych Mszy św. dyżurujemy w konfesjonałach. W naszych przygotowaniach nie pomińmy okazji odnowienia naszych osobistych, domowych i przydrożnych krzyży. Z tą samą troską oczyśćmy krzyże znajdujące się na grobach, grobowcach czy mogiłach naszych bliskich zmarłych na cmentarzach Bieńkowickim i Brochowskim. W środę, 22. maja, zapraszamy do udziału w emisji filmu: „Historia jednego krzyża”. Również w środę rozpoczniemy bezpośrednie przygotowanie w ramach Triduum, czyli trzech dni modlitwy i refleksji. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

20. maja – PONIEDZIAŁEK => Święto

NMP Matki Kościoła

„Błogosławiona Dziewica Maryja z racji daru i roli Boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z Synem Odkupicielem, i z racji swoich szczególnych łask i darów jest głęboko związana także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem” (KK).


PEREGRYNACJA WIELKOPIATKOWEGO KRZYŻA BŁ. JANA PAWŁA II * W dniu dzisiejszym wielkopiątkowy Krzyż błogosławionego Jana Pawła II nawiedza Wiernych Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Turowie.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rdz 3, 9-15.20; – Matka żyjących LUB! Dz 1, 12-14; – Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu LUB! Tyś wielką chlubą Kościoła świętego => Ps 87, 1-3.5-6.;

J 2, 1-11; – Wesele w Kanie Galilejskiej J 19, 25-27; – Oto Matka twoja

LUB!

Testament Maryi. Pobożność Maryi, której Ona chce nas nauczyć, wyraża się w prostym zdaniu: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Pobożność nie słów, ale czynów. Pobożność słuchania i posłuszeństwa. Kana Galilejska ukazuje Boga, który przychodzi, aby poślubić swą Oblubienicę – Kościół. Maryja, nasza Matka, mówi Oblubienicy, w jaki sposób ma kochać swego Oblubieńca. Ona, która była we wszystkim posłuszna Bogu, dzieli się z nami swoją mądrością wiary. Jest jak doświadczona kobieta, która tłumaczy pannie młodej, jak należy okazywać miłość swemu mężowi. Maryjo, proś za mną, abym tak jak Ty potrafił słuchać i być posłuszny. Abym na Twój wzór napełniał swoje serce słowem Boga, medytował je i nim żył.

**********************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. Rodziny Małgorzaty, Emmanuela i ich córki Marii S AGGESE => dziękczynno – błagalna;

18.00

}

w int. Julianny i Jędrzeja TOKARSKICH, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna;

}

w int. śp. Ewy WRÓBEL, w 1. rocznicę śmierci;

21.00

=> APEL

/Intencja siostry/

JASNOGÓRSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx x xx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

21. maja – WTOREK * Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa,

kapłana i Towarzyszy –> wspomnienie dowolne Krzysztof (grec. christophoros – niosący Chrystusa) urodził się w miejscowości San Rafael Totatiche w Meksyku w roku 1869. Podczas wywołanego nienawiścią do chrześcijaństwa


prześladowania Kościoła katolickiego razem ze współtowarzyszami wyznał Chrystusa Króla, ponosząc śmierć męczeńską w roku 1927. Dołączył do innych 24 prezbiterów i wiernych świeckich w różnym wieku, pochodzących z wielu stron Meksyku. * Św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika

–> wspomnienie dowolne Jan (hebr. Johhanan – Bóg jest łaskawy) urodził się w miejscowości Pomuk w Czechach. Kształcił się w Pradze i w Padwie. Był kanonikiem i wikariuszem generalnym arcybiskupa Pragi. Został uwięziony na rozkaz króla Wacława IV za obronę praw Kościoła, a następnie zrzucony w nocy z mostu do rzeki Wełtawy dnia 20. marca 1393 roku. Dlatego jego posągi są często umieszczane przy mostach i źródłach.

**********************************************

PEREGRYNACJA WIELKOPIATKOWEGO KRZYŻA BŁ. JANA PAWŁA II

* W dniu dzisiejszym wielkopiątkowy Krzyż błogosławionego Jana Pawła II nawiedza Wiernych Parafii pw. Świętego Józefa Robotnika we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej.

**********************************************

KARTKA Z HISTORII: 1471 1841 1904 1927 1930 1970

-

ur. Albrecht DÜRER, niemiecki malarz i grafik (zm. 1528); zm. Julian Ursyn NIEMCEWICZ, dramaturg, poeta i pamiętnikarz (ur. 1757); w Paryżu utworzono Międzynarodową Federację Piłki Nożnej FIFA; Charles LINDBERGH zakończył pierwszy w historii samotny przelot nad Atlantykiem; ur. Sylwester CHĘCIŃSKI, scenarzysta i reżyser filmowy => SAMI SWOI i następne; zm. Leonid TELIGA, żeglarz, dziennikarz, tłumacz, pisarz, pierwszy Polak, który w latach 1967-1969 samotnie okrążył Ziemię na jachcie OPTY (ur. 1917)

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Syr 2, 11; – Bądź wierny Bogu, a On zajmie się tobą Zaufaj Panu, On sam będzie działał => Ps 37(36), 3-4.18-19.27-28.39-40.;

Mk 9, 30-37; – Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory Krzyż a nasze ambicje. Marek skrzętnie notuje, że każda z trzech zapowiedzi męki Pańskiej spotyka się z niezrozumieniem uczniów i ukazuje kontrast pomiędzy drogą zbawienia, którą wybrał Bóg, poprzez krzyż i śmierć, a oczekiwaniami uczniów, którzy spierają się o własną wielkość. Ale Jezus nie gorszy się swoimi uczniami, wręcz daje im okazję do wypowiedzenia swoich ambicji i oczekiwań, natychmiast wprowadzając ich w nowy, ewangeliczny sposób rozumienia, co znaczy być wielkim. Wielkość bowiem ma być mierzona miłością do drugiego człowieka, a tej ostatniej można dowieść przez służbę bliźniemu. Panie, demaskuj moje pragnienia fałszywej wielkości, którymi często przepełnione jest moje serce. Daj łaskę nawrócenia i szukania wielkości w miłości do bliźnich.


PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. Walerii;

**********************************************

Rada Osiedla Brochów

TPB; Parafia rzym.-kat. pw. Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego; Przedszkole nr 51.; Szkoła Podstawowa nr 80; Biblioteka Publiczna nr 47.,

21. maja br. o godz. 17.00

ZAPRASZAJĄ do udziału w spotkaniu i wykładzie P. Profesora Jana MIODKA Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 80. -> Polna 4. Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Wrocławia **********************************************

105. spotkanie w ramach Wieczorów Polskich

17.00 => (Klub Kolejarza, pl. Orląt Lwowskich 20c-d) ********************************************** 18.00

}

w int. śp. Olgi, w 1. rocznicę i Antoniego, w 16. rocznicę śmierci oraz w int. wszystkich zmarłych z Rodziny SAŁTRUKIEWICZ;

}

w int. śp. Barbary PIETRZAK;

21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

22. maja – ŚRODA

* Św. Rity z Cascia, zakonnicy

–> wspomnienie dowolne

Rita (od imienia Margarita = Małgorzata => grec. margarites – perła) urodziła się w Roccaporena koło Cascii ok. 1380 r. Była jedynaczką i od wczesnej młodości pragnęła zostać zakonnicą. Z woli rodziców wyszła za mąż za człowieka o trudnym charakterze. Swoją dobrocią potrafiła jednak pozyskać go dla Chrystusa. Umierając, przebaczył swoim mordercom. Młoda wdowa, w obawie, by jej synowie nie pomścili śmierci ojca, prosiła Boga, by ich raczej zabrał ze świata i nie dopuścił do zemsty. Podczas szalejącej dżumy śmierć zabrała


także jej dzieci. Rita została sama, ale z sercem pełnym miłości. W osamotnieniu odżyło w niej pragnienie zrealizowania powołania zakonnego i życia w służbie Bogu i bliźnim. Pokonawszy trudności, została przyjęta do klasztoru Sióstr Augustianek św. Marii Magdaleny w Cascii. 15 lat przed śmiercią otrzymała na czole stygmat z korony cierniowej Chrystusa. Po 40 latach życia zakonnego zmarła 22. maja 1474 r. Św. Rita połączyła w swoim życiu trud pracy i miłosierdzie chrześcijańskie z głęboką mistyką cierpienia. Jest wzorem dla kobiet różnego stanu: dla świeckich i dla zakonnic. Ciało świętej, zachowane od rozkładu.

**********************************************

KARTKA Z HISTORII:

337 – zm. Konstantyn I Wielki, cesarz rzymski (ur. 272);

1842 - inauguracja pierwszej linii kolejowej na ziemiach polskich, między Wrocławiem i Oławą przez Brochów. Pierwszy pociąg nosił nazwę SILESIA; 1885 - zm. Victor HUGO, francuski pisarz i poeta (ur. 1802); 1911 - we Lwowie powstały pierwsze 4 drużyny skautowe powołane przez Andrzeja MAŁKOWSKIEGO, dając początek ruchowi harcerskiemu w Polsce; 1927 - ur. Szymon KOBYLIŃSKI, grafik, karykaturzysta, historyk, scenograf (zm. 2002); 1930 - ur. Jan CISZEWSKI, dziennikarz i komentator sportowy (zm. 1982); 1995 - z jednodniową pielgrzymką do Polski przybył papież Jan Paweł II, odprawił Mszę św. w Skoczowie i uczestniczył w krótkich spotkaniach z wiernymi w Bielsku - Białej i Żywcu; 2006 - spłonął dach kościoła św. Katarzyny w Gdańsku, zabytki i wieżę kościoła uratowano;

**********************************************

PEREGRYNACJA WIELKOPIATKOWEGO KRZYŻA BŁ. JANA PAWŁA II

* W dniu dzisiejszym wielkopiątkowy Krzyż błogosławionego Jana Pawła II nawiedza Wiernych Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych we Wrocławiu na Księżu Małym.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Syr 4, 11-19; – Mądrość mistrzynią życia Obfity pokój miłującym Prawo => Ps 119(118), 165.168.171-172.174-175.;

Mk 9, 38-40; – Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami Jedność czy jednakowość. Jednakowość jest przymiotem wielu współczesnych grup, a także cechą jednoczącą wokół tego samego celu. Ten sam ubiór, te same pieśni, taki sam styl życia. Jak w wojsku. Jedność uczniów Chrystusa natomiast jest zbudowana na osobistej relacji każdego z nich ze Zbawicielem. Ta relacja czyni nas ludźmi wierzącymi, to dzięki niej możliwe jest tworzenie Kościoła, czyli wspólnoty osób zjednoczonych jedną wiarą w Chrystusa. Działanie „tak jak wszyscy” nie usuwa wewnętrznych podziałów, ale tworzy iluzję jedności. A żywa więź z Chrystusem, pomimo różnorodności kultur, zachowań czy tradycji, tworzy prawdziwą komunię. Oddal ode mnie, Panie, wszelką zazdrość i rywalizację, a daj mi radość na widok tych, którzy podobnie jak ja wierzą w Ciebie i pragną za Tobą iść.


UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

TRIDUUM UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY! Rozpoczynamy dziś dwudniowy, bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia wędrującego po Parafiach naszej Archidiecezji Wielkopiątkowego Krzyża błogosławionego Jana Pawła II. W tym duchu - dziś i jutro:  adoracja Najświętszego sakramentu trwać będzie przez cały dzień, tj. w godzinach od 7.30 do 17.30;  o godz. 15.00 zapraszamy wszystkich Parafian - niezależnie od miejsca przebywania - do włączenia się do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego w int. naszej Parafii;  o godz. 16.30 sprawować będziemy w naszej świątyni nabożeństwo Drogi Krzyżowej;  bardzo szczególnie zapraszamy do udziału we Mszy św. o 18.00; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Mamy - Janiny, w rocznicę śmierci;

**********************************************

16.30 =>

Cotygodniowe spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola w ramach Godzin Duszpasterskich zamieniamy dziś na nabożeństwo

Drogi Krzyżowej. Będziemy bardzo wdzięczni za obecność i udział w tej modlitwie Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli Brochowskiego Środowiska Szkolnego.

**********************************************

=> Po zakończeniu Drogi Krzyżowej, tzn. ok. godz. 17.00, pierwsze spotkanie w ramach przygotowania do święta Pierwszej rocznicy zeszłorocznej 1. Komunii św. Spotkania te będą miały niejako dwa wymiary: A -> modlitewne; B -> organizacyjne. Przypominamy o konieczności obecności na tych spotkaniach tak uczniów klasy III, jak i ich Rodziców, Wychowawców oraz ewentualnie Nauczycieli.


17.30 => Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz majówka Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

**************************************

} Intencje nowennowe:

                  

 w int. Ojca świętego Franciszka; w int. o obfite owoce nawiedzenia wielkopiątkowego krzyża bł. Jana Pawła II; w int. Księży Tomasza i Eugeniusza przeżywających rocznicę święceń kpł.; w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; w int. beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie w int. Rodzin dzieci komunijnych; w int. dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., chóru parafialnego i Scholi; w int. chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; w int. Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; w int. tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, uczymy się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne.

21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI


18.00 => Msza św. wg formularza o Najdroższej Krwi Chrystusa Pana 18.00

}

w intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

}

w int. O. Eugeniusza, w 32. rocznicę święceń kapłańskich => dziękczynno – błagalna;

}

w int. Ks. Tomasza, w 9. rocznicę święceń kapłańskich => dziękczynno – błagalna;

}

w int. zmarłych kapłanów oraz w int. śp. Izabeli, Józefata, Antoniego BAWOLSKICH; Franciszki i Stanisława BONIAKOWSKICH; Marii, Magdaleny i Edmunda NAWROT; oraz w int. zmarłych w czyśćcu cierpiących;

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO: Iz 42, 1-7; – Syn Boży ofiarowany za zbawienie świata Pan moim światłem i zbawieniem moim => Ps 27(26), 1-3.13-14.; Flp 2, 6-11; – Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Mk 15, 20B-39; – Droga krzyżowa i śmierć Jezusa Księga Powtórzonego Prawa stwierdza: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie (Pwt 21, 23). Dla nas jednak Jezus na krzyżu nie jest „przekleństwem”. Krzyż jest nie tylko formą cierpienia i upokorzenia. Krzyż odsłania chwałę i miłość Boga. Krzyż objawia prawdziwe oblicze Boga. W męce i śmierci Jezusa widzimy Boga wydanego ludziom, Boga słabego, bezbronnego, traktowanego jak przestępca, wydrwionego, upokorzonego; Boga, który nie stawia oporu. Wszyscy mogą Go uderzyć, znieważyć, ośmieszyć... Faryzeusze i uczeni w Piśmie, Piłat i Herod, żołnierze rzymscy i przechodnie pod krzyżem, słudzy świątynni i my… . Wszechmoc Boża wydaje się na poniżenie, odrzuca drogę mocy, potęgi, cudu. Jezus nie niszczy wrogów, nie schodzi z krzyża. Nie zbawia świata w sposób spektakularny, ale w cierpieniu, cierpliwości i pokorze. Bóstwo jakby się ukrywa, pisze św. Ignacy z Loyoli, a cierpi człowieczeństwo. Tego aspektu krzyża nie zrozumiała religijna elita żydowska ani podatny na manipulacje tłum. Zrozumieli natomiast ci, którzy byli najbliżej cierpiącego Jezusa: Maryja i Jan, kobiety, dobry łotr, Szymon z Cyreny, setnik rzymski… . Adorujemy krzyż Jezusa. Idziemy z Nim Jego Drogą Krzyżową, pytamy o jej sens. Próbujemy także na nowo odkryć w sobie ucznia, który idzie za Jezusem i z Nim dźwiga krzyż. Jakim uczniem jestem na Drodze Krzyżowej Jezusa? Może jestem jak Szymon Cyrenejczyk. Przymuszony pomagam dźwigać Jezusowi krzyż. Ale czy to ja znalazłem się na Jego drodze, czy też Boża Opatrzność posłała Go na moją drogę? Czy jestem tylko tym, który pomaga, czy też tym, który otrzymuje? Czy ja niosę krzyż Jezusa, czy odwrotnie - On mój? Może jestem Weroniką. Podchodzę, by otrzeć Jego rany. Ale czy to ja ocieram rany Jezusa, czy Jezus moje? Czy to nie w Jego ranach jest moje uzdrowienie? Może jestem jak kobiety współczujące. Pocieszam, płaczę i współczuję. Inaczej nie potrafię wyrazić mojej solidarności i miłości. Ale czy to nie ja bardziej potrzebuję Jego pociechy i współczucia? Czy to nie On cały w bólu i cierpieniu, zamiast myśleć o sobie,


przynosi mi pociechę? Może jak Maryja, stoję w miłości. Trwam w milczeniu na Drodze Krzyżowej i pod krzyżem. Kto jednak bardziej potrzebuje miłości. Czy On - mojej? Czy ja Jego? A może stoję obojętny, niewzruszony. Może wydaje mi się, że to tylko historia bez większego wpływu na losy świata i moje? Czy pozostanę nadal widzem, obojętnym przechodniem? Czy będę miał odwagę podejść blisko, dotknąć drzewa krzyża, spojrzeć w twarz Jezusa i wyczytać z Niej nieskończoną miłość Boga do mnie?

**********************************************

Po zakończonej Mszy św. w nurcie przygotowań do zaplanowanej na piątek i sobotę 24. i 25. maja br. uroczystości nawiedzin naszej Parafii przez wielkopiątkowy Krzyż błogosławionego Jana Pawła II, najserdeczniej zapraszamy do udziału w projekcji filmu pt.:

Historia jednego krzyża

ZAPRASZAMY x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

23. maja – CZWARTEK W czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego po raz pierwszy będziemy przeżywać nowe święto chrystologiczne Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dzień 23. maja będzie więc w liturgii diecezji polskich dniem wyjątkowym. O ile bowiem przyzwyczailiśmy się, że po kanonizacji czy beatyfikacji w kalendarzu liturgicznym pojawiają się nowe wspomnienia świętych i błogosławionych, o tyle wprowadzenie do kalendarza nowego święta Pańskiego nie należy do zwyczajnych. Nie jest to w Kościele zupełnie nowe święto. Od lat pięćdziesiątych XX wieku było ono obchodzone w niektórych krajach i zgromadzeniach zakonnych. Decyzja Benedykta XVI z czerwca 2012 roku, aby umożliwić przeżywanie tego święta w całym Kościele, jest jednym z owoców Roku Kapłańskiego oraz wpisuje się w zatroskanie papieża o świętość życia kapłanów. Nasz Episkopat zdecydował o wprowadzeniu tego święta w Polsce, teksty liturgiczne zostały przetłumaczone i zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i już w tym roku będziemy to nowe święto celebrować. Co jest jego treścią? Po co jest nam ono potrzebne? Święto to jest najpierw zaproszeniem do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa, który oddaje się Ojcu w zbawczej ofierze. Jest On kapłanem na wieki, a więc wypełnia swoje kapłaństwo także dziś, będąc naszym jedynym Pośrednikiem u Ojca. Celebracja liturgii jest właśnie wypełnianiem kapłańskiej funkcji Chrystusa (KL 7).


Jest to możliwe dlatego, że to wieczne kapłaństwo Chrystusa rozlewa się na cały Kościół i przez chrzest dotyka wszystkich wiernych, a przez sakramentalne święcenia w szczególny sposób tych, których w sensie ścisłym nazywamy kapłanami Kościoła. Dlatego święto jest także wezwaniem skierowanym do kapłanów, aby prowadzili życie całkowicie oddane Bogu i Kościołowi, oraz zaproszeniem wiernych do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa. Z orbity treści święta nie powinna nam też umknąć troska każdego z wiernych o własną świętość, która jest realizacją kapłaństwa powszechnego ochrzczonych. Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami!

*****************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1498 1788 1842 1847 1865 1871 1883 1940 1951 1984 1991 1995 1998 2006

-

Vasco da Gama dopłynął do Indii; ur. Dezydery Adam CHŁAPOWSKI, generał powstania listopadowego (zm. 1879); ur. Maria KONOPNICKA, poetka i nowelistka (zm. 1910); Wrocław: uruchomiono uliczne latarnie gazowe; zm. ks. Stanisław BRZÓSKA, kapelan wojsk w powstaniu styczniowym (ur. 1832); zm. Jarosław DĄBROWSKI, generał, działacz niepodległościowy (ur. 1836); zm. Cyprian Kamil NORWID, poeta (ur. 1821); po raz ostatni nawiązano kontakt z okrętem podwodnym ORP ORZEŁ; Chińska Republika Ludowa oficjalnie zaanektowała Tybet; Sąd wojskowy skazał zaocznie Ryszarda KUKLIŃSKIEGO na karę śmierci; Sejm RP przyjął ustawę o związkach zawodowych; Marek KAMIŃSKI i Wojciech MOSKAL, pierwsi Polacy pieszo dotarli do Bieguna Płn.; zm. Tony HALIK, polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy (ur. 1921); zm. Kazimierz GÓRSKI, trener reprezentacji narodowej w piłce nożnej (ur. 1921);

*****************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Iz 6, 1-4.8; – Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów Lub!

Hbr 2, 10-18; – Tak Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od jednego wszyscy pochodzą

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego => Ps 23(22), 2-3.5.6.;

J 17, 1-2.9.14-26; – Jezus daje swoim owcom życie wieczne Jakie treści nowe święto niesie współczesnemu światu? Przede wszystkim podkreśla wyjątkowość kapłańskiej godności Chrystusa. On jest jednocześnie Ofiarą i Pośrednikiem. Jedynie Jezus umarł jako nasz Zastępca i tylko On jest naszym Najwyższym Kapłanem w niebiańskiej świątyni. Dzięki pamiątce swojej jedynej Ofiary pozostał też z nami aż do końca świata. Dzień po dniu poprzez Kościół i szczególnie powołanych, obdarowanych udziałem w swoim kapłaństwie kontynuuje On dzieło zbawienia świata, aby ostatecznie ustanowić swoje królestwo chwały. W dzisiejszym, coraz bardziej bezbożnym świecie, nieprzychylnym Kościołowi, pełnym egoizmu, nastawionym hedonistycznie i materialistycznie do życia, nie łatwo budować to Chrystusowe królestwo prawdy i miłości. Jakaż więc istnieje wielka potrzeba nieustającej modlitwy za tych, których Bóg wybiera na swoje sługi i szafarzy swoich tajemnic! Jaka potrzeba modlitewnego wsparcia ich codziennej kapłańskiej służby, poprzez którą uświęcają siebie i cały lub Boży w drodze do Niebieskiego Jeruzalem! Jakże aktualna i paląca prośba, aby Pan posyłał robotników na swoje żniwo i aby przyjąwszy ten urząd, wiernie i godnie go wypełniali! To jest właśnie nasze zadanie, do tego ma nas przynaglać dzisiejsze święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.


PEREGRYNACJA WIELKOPIATKOWEGO KRZYŻA BŁ. JANA PAWŁA II * W dniu dzisiejszym wielkopiątkowy Krzyż błogosławionego Jana Pawła II nawiedza Wiernych Parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu - Jagodnie.

**********************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. ................................................................................................. /Brak intencji/;

**********************************************

16.30 =>

Cotygodniowe spotkanie uczniów

Szkoły Podstawowej i Przedszkola w ramach Godzin Duszpasterskich zamieniamy dziś na nabożeństwo

Drogi Krzyżowej. Będziemy bardzo wdzięczni za obecność i udział w tej modlitwie Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli Brochowskiego Środowiska Szkolnego.

**********************************************

=> Mszą św. o godz. 18.00, rozpocznie się drugie spotkanie w ramach przygotowania do święta Pierwszej rocznicy zeszłorocznej 1. Komunii św. Przypominamy o konieczności obecności na tych spotkaniach tak uczniów klasy III, jak i ich Rodziców, Wychowawców oraz ewentualnie Nauczycieli.

********************************************** 18.00

}

w int. chorych, cierpiących i samotnych - także z naszego Szpitala - oraz tych wszystkich, którzy mają o nich staranie => dziękczynno – błagalna;

Z racji na trwające Triduum przygotowania przyjęcia Krzyża Jana Pawła II, obok dzisiejszej, dopełnieniem comiesięcznej modlitwy w int. chorych, będzie Msza św. w sobotę o godz. 9.00; 18.00

}

w int. śp. Jakuba, w 1. rocznicę śmierci; Zbigniewa, w 3. rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z Rodziny DRAB;

}

w int. śp. Alfredy KWACZAŁA, w 30. dniu po śmierci; /Intencja uczestników pogrzebu/;

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!


KATECHEZA (PRZED)CHRZCIELNA

19.00 =>

Do udziału w niej zobowiązani są Rodzice proszący o chrzest św. dla swego dziecka oraz wszyscy nasi Parafianie, którzy chcą pełnić posługę Rodziców chrzestnych. Nadto, zapraszamy wszystkich zainteresowanych odczytaniem na nowo wartości i znaczenia daru sakramentu Chrztu św.

21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

24. maja – PIĄTEK * Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych Wspomożycielka Wiernych lub Wspomożenie Wiernych to jeden spośród wielu tytułów nadanych w Kościele Maryi. Oficjalnie po raz pierwszy tytuł ten nadał Maryi papież Pius V po zwycięstwie odniesionym przez chrześcijan nad Turkami pod LEPANTO w 1571 roku. Natomiast liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych zostało wprowadzone przez papieża Piusa VII w roku 1815. Pius VII w roku 1814 został uwolniony z więzienia napoleońskiego w FONTAINEBLEAU, w którym przebywał pięć lat. Rok później ustanowił dla Rzymu i państwa kościelnego święto Maryi Wspomożycielki Wiernych jako wotum dziękczynne za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich wspomnienie to zostało wprowadzone także w Kościele polskim. Do rozwoju kultu Maryi jako Wspomożycielki Wiernych przyczynili się zwłaszcza Salezjanie. Św. Jan Bosko tytuł Wspomożycielki Wiernych wybrał w 1865 roku dla budowanej przez siebie świątyni ku czci Matki Bożej w Turynie. Maryja wielokrotnie okazywała się wspomożeniem dla całego Kościoła i pojedynczych wiernych. Obchodząc to święto Kościół wyznaje wiarę w przemożną pomoc Maryi. Uzasadnienie kultu i liturgicznego wspomnienia Maryi Wspomożycielki Wiernych znajdujemy w modlitwie św. Bernarda: Pomnij, o Najświętsza Panno Mary-

jo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Słowa świętego wyrażają

modlitwę wiernych wszystkich wieków szukających pomocy u Maryi. Chrześcijanie zawsze szukali wsparcia u Maryi. Wyrazem wielkiej ufności do Maryi są liczne sanktuaria, kościoły pod Jej wezwaniem, tłumy pielgrzymów nawiedzających te miejsca, pozostawiane tam wota i modlitwy. Obchodząc liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki


Wiernych dziękujemy Bogu, że to On sam ustanowił Ją Wspomożycielką chrześcijan i prosimy, aby Jej przemożne wstawiennictwo przyczyniło się do umocnienia Kościoła. Ta pomoc jest Kościołowi potrzebna, aby cierpliwie i z miłością znosił wszelkie przeciwności i doświadczenia i w ten sposób ukazywał światu misterium Chrystusa, czyli Jego dzieło zbawienia. Wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki ma także przyczynić się do naszego uświęcania się, czyli wyzwalania z niewoli grzechów i życia w zjednoczeniu z Bogiem.

*************************************************

6. DZIEŃ MODLITW W INTENCJI KOŚCIOŁA W CHINACH Po raz szósty w Polsce i na świecie 24. maja jest obchodzony jako Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Jest to odpowiedź na prośbę papieża Benedykta XVI wyrażoną w Liście do Katolików Chińskich z 27. maja 2007 r. Papież stwierdza w liście, żeby w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi, Wspomożycielki Wiernych, czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym SHESHAN w Szanghaju, stało się okazją dla katolików, by zjednoczyć się w modlitwie z Kościołem, który jest w Chinach.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1543 1686 1905 1939 1940 1941 1946 1956 1974

-

zm. Mikołaj KOPERNIK, astronom (ur. 1473); ur. Gabriel FAHRENHEIT, fizyk, użył rtęci do pomiaru temperatury (zm. 1736); ur. Michaił SZOŁOCHOW, rosyjski pisarz, noblista literacki (zm. 1984); zm. Aleksander BRÜCKNER, polski językoznawca (ur. 1856); ur. Josif BRODSKI, rosyjski poeta i eseista, noblista literacki z 1987 (zm. 1996); ur. Bob DYLAN, amerykański piosenkarz, kompozytor; ur. Irena SZEWIŃSKA, lekkoatletka, wielokrotna medalistka olimpijska; odbył się pierwszy konkurs EUROWIZJI; zm. Duke ELLINGTON, amerykański pianista jazzowy (ur. 1899);

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Syr 6, 5-17; – Prawdziwa przyjaźń Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań => Ps 119(118), 12.16.18.27.34-35.;

Mk 10, 1-12; – Nierozerwalność małżeństwa Wierność Bogu. W dzisiejszym społeczeństwie małżeństwo jest traktowane w kategorii umowy dwóch osób. Jeśli z jakichś powodów małżonkowie nie chcą być już razem, coś się skończyło, nie tylko nic nie stoi na przeszkodzie, ale nawet wskazane jest rozejście się. Ale Bóg nie tak zaplanował małżeństwo. W jego planach związek kobiety i mężczyzny ma tworzyć wspólnotę całego życia, gdzie miłość i jedność małżonków stają się znakami miłości Boga do człowieka. Dlatego wierność małżeńska nie jest czysto ludzkim aktem uczciwości, ale jest wiernością samemu Bogu. Tym samym grzech przeciw wierności niszczy w człowieku obraz miłości Boga. Panie Jezu, wszystkim małżonkom, którzy przeżywają ciężkie chwile, kuszeni są wizją rozwodu, posyłaj zwiastunów Dobrej Nowiny, dawaj im pragnienie bycia razem i siłę do walki o wierność Tobie.


PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. ................................................................................................. /Brak intencji/;

**********************************************

PEREGRYNACJA WIELKOPIATKOWEGO KRZYŻA BŁ. JANA PAWŁA II

18.30. - Nabożeństwo majowe

19.00 - Liturgia powitania Krzyża  ZABIERAMY ZE SOBĄ DO ŚWIĄTYNI WŁASNE, DOMOWE KRZYŻE !!! Gromadzimy się na placu kościelnym w szpalerze od wejścia do świątyni aż po grób ks. prałata. Krzyż jest przewożony przystosowanym do tego pojazdem.  po przybyciu Krzyża cztery osoby podejmują Go ustawiając się na początku procesji;  wprowadzenie Krzyża do świątyni odbywa się w trzech zatrzymaniach, trzech stacjach:  Stacja 1. -> Krzyż jest znakiem wiary - ; Ewangelia Św. Jana 3, 14-17;  Stacja 2. -> Krzyż jest brama Kościoła - ; Ewangelia Św. Jana 10, 1-5.9;  Stacja 3. -> Krzyż jest świętym ołtarzem - ; Ewangelia Św. Jana 19, 16B-18.28-30;  przy każdym zatrzymaniu śpiewa się wielkopiątkowe:

Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. na które wszyscy przyklękając odpowiadają:

Pójdźmy z pokłonem.  po

wprowadzeniu Krzyża sprawowana będzie uroczysta Msza św., której przewodniczył będzie wikariusz biskupi Metropolity Wrocławskiego Ks. prałat dr Marian Biskup.  tuż po homilii, na wzór liturgii Wigilii Paschalnej, trzymając w dłoniach przyniesione przez nas domowe krzyże składać będziemy uroczyste wyznanie wiary po którym nastąpi pokropienie wodą święconą.

**********************************************


 po zakończonej Mszy św. i APELU JASNOGÓRSKIM trwać bę

dzie czuwanie przy Krzyżu do godz. 24.00; czuwaniu temu przewodził będzie zespół wokalny ANDANTINO Adoracja przeplatana rozmyślaniami błog. papieża Jana Pawła II na temat Krzyża.

**********************************************

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO:

Lb 21, 4B-9; – Wąż z brązu znakiem ocalenia Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy => Ps 78(77), 1-2.34-38.; Ga 2, 19-20; 6, 14-18; – Już nie ja żyję. lecz żyje we mnie Chrystus

J 12, 31-36A; – Chrystus wywyższony na krzyżu wszystkich pociągnie do siebie Tajemnica krzyża – punktu kulminacyjnego uwielbienia Jezusa – polega na niewyczerpanym źródle łaski, która pociąga coraz to nowe rzesze wierzących ku Niemu. Wywyższenie Jezusa na krzyżu prowadzi do pełnej chwały Ojca i jednocześnie chwały Chrystusa. Właśnie ona czyni Jezusa władcą wszechświata i uniwersalnym dawcą życia. Zgodnie z tendencją Janową określenie wywyższony użyte jest w podwójnym znaczeniu: podniesienia na krzyżu i uwielbienia ponad wszystko to, co ziemskie. Dla chrześcijanina posiada ono specjalną wymowę: droga jego ku chwale życia wiecznego prowadzi przez krzyż na wzór Jezusa.

**********************************************

INTENCJE MSZALNE 19.00

}

w intencji Parafian => dziękczynno - błagalna;

}

w intencji Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii => dziękczynno - błagalna;

} }

w int. Wrocławskich i Brochowskich Kolejarzy => dziękczynno - błagalna; w int. śp. Stanisławy i Witolda SZYCHER oraz wszystkich zmarłych z Rodziny SZYCHER i ZMACZYŃSKI;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

25. maja – SOBOTA * Św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła -> wspomnienie dowolne Beda (ang. beadu – walka) urodził się w północnej Anglii w roku 673. Wstąpił do benedyktyńskiego opactwa JARROW i spędził w nim całe życie na modlitwie i pracy naukowej. Znał język łaciński, grecki i hebrajski, co mu ułatwiało studia nad Pismem świętym i dziełami ojców Kościoła. Słusznie nazwano go najbardziej uczonym wśród świętych i najświętszym wśród uczonych Kościoła w Anglii, co kiedyś powtórzą o św. Tomaszu z Akwinu w skali całego Kościoła. Już za życia nazywano go „Czcigodnym”. Zmarł 25. maja 735 r. * Św. Grzegorza VII, papieża -> wspomnienie dowolne


Grzegorz VII, Hildebrand (grec. gregorios – gorliwy, czuwający), urodził się ok. 1028 r. w Toskanii, kształcił się w Rzymie; w młodości wstąpił do zakonu. Służył papieżom swego czasu, podejmując z ich polecenia wiele podróży do różnych krajów, był też gorącym orędownikiem reformy w Kościele. Usilnie zabiegał o przywrócenie dawnych statutów życia kanonicznego i o ich wierne zachowywanie. W 1073 r. został wezwany na stolicę Piotrową i przyjął imię Grzegorz VII. Stanowczo prowadził dalej dzieło reformy. Doznał wielu przeciwności, zwłaszcza ze strony cesarza Henryka IV, zmarł na wygnaniu w Salerno w 1085 r. * Św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy -> wspomnienie dowolne Maria Magdalena (imię oznaczające pochodzenie z miejscowości Magdala), urodziła się we Florencji w roku 1566. Otrzymała pobożne wychowanie, a w Karmelu, do którego wstąpiła, wiodła życie ukryte, pełne modlitwy i wyrzeczenia. Modliła się gorliwie o odnowę Kościoła i zachęcała siostry do ewangelicznej doskonałości. Hasłem jej życia było „cierpieć i nie umierać”. Oczyszczona przez cierpienia, doznała wielkich przeżyć mistycznych. Zmarła 25. maja 1607 roku. Klemens IX kanonizował ją w roku 1669.

**********************************************

KARTKA Z HISTORII:

992 - zm. MIESZKO I, książę Polan, pierwszy książę Polski (ur. ok. 930); 1887 - ur. Francesco FORGIONE – św. Ojciec Pio (zm. 1968); 1895 - ur. Nikifor KRYNICKI, łemkowski malarz prymitywista (zm. 1968); 1921 - ur. o. Mieczysław Albert KRĄPIEC, twórca lubelskiej szkoły filozoficznej (zm. 2008);

1985 - abp Henryk GULBINOWICZ kreowany został kardynałem; 1995 1997 1997 2006

-

Jan Paweł II wydał encyklikę UT UNUM SINT o działalności ekumenicznej; w Polsce odbyło się ogólnonarodowe referendum konstytucyjne; we Wrocławiu rozpoczął się 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny; rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski;

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Syr 17, 1-15; – Człowiek obdarowany przez Stwórcę Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli => Ps 103(102), 13-18a.;

Mk 10, 13-16; – Jezus błogosławi dzieci Dorośli jak dzieci. W potocznym języku powiedzenie komuś, że jest jak dziecko, stanowi poważną obrazę. Dorosłym jest ten, kto nie jest naiwny, zawsze wie, co należy robić, nie popełnia błędów, nie jest spontaniczny w wyrażaniu uczuć itd. A dziecko? Jego zabezpieczeniem jest dorosły, jego mądrością jest posłuszeństwo, a słuchając, ufa temu, co mu się opowiada. Jezus chce, byśmy stawali się na wzór dzieci ufających i posłusznych Ojcu. Wtedy królestwo Boże stanie się naszym udziałem, wtedy przewrotność naszych serc, które uznają Ewangelię za zbiór pięknych, acz kompletnie nieżyciowych zasad, ustąpi miejsca ewangelicznemu pokojowi i radości. Mój rozum tak często każe mi wątpić w słuszność ewangelicznych postaw, słuszność dzielenia się, nieprzywiązywania się do dóbr, przebaczenia. Dlatego proszę Cię, Panie, o naturę dziecka.

**********************************************

PEREGRYNACJA WIELKOPIATKOWEGO KRZYŻA BŁ. JANA PAWŁA II


PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. Rodziny => dziękczynno - błagalna;

 po porannej Mszy św. możliwość indywidualnej adoracji;  od ok. godz. 8.30 - sposobność do sakramentalnego pojednania 

dla starszych i chorych; NB. Bardzo będziemy wdzięczni za pomoc okazaną ludziom starszym i chorym w dotarciu, przeżyciu modlitwy przy papieskim Krzyżu i powrocie do domów;

 ZABIERAMY ZE SOBĄ DO ŚWIĄTYNI WŁASNE, DOMOWE KRZYŻE !!!

 8.40 => Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P.;

9.00 => Msza św. w int. chorych, samotnych i starszych naszej Parafii – także ze Szpitala Brochowskiego – oraz tych, którzy mają o nich staranie Podczas Mszy św., wszystkim obecnym chorym, starszym i samotnym, będącym w stanie łaski uświęcającej, udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Najserdeczniej zachęcamy do skorzystania z tej sposobności potwierdzenia wspólnego z Chrystusem przeżywania doświadczenia swej choroby. Na zakończenie Mszy św. sposobność do osobistej adoracji = czuwania przy wielkopiątkowym Krzyżu błogosławionego papieża Jana Pawła II. **********************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

10.00

=> Katedra Wrocławska =>

Święcenia kapłańskie Arcybiskup Metropolita Wrocławski, włączy w Chrystusowe Kapłaństwo m.in. diakonów, którzy w minionym roku pełnili swoją posługę w naszej Parafii: Kamila KASZTELANA i Łukasza PAWICKIEGO.

ZAPRASZAMY do udziału tak w modlitwie jak i jeśli ktoś może - w uroczystości! **********************************************


CZUWANIE PrZY WIELKOPIATKOWYM KRZYŻU BŁ. JANA PAWŁA II    

11.00 - 12.00 => Rodzina Rodzin; 12.00 - 13.00 => Służba Liturgiczna Ołtarza; 13.00 - 14.00 => Świetlica Środowiskowa; 14.00 - 15.00 => Rodzina Różańcowa;

15.00

=> Koronka do Miłosierdzia Bożego

 15.30 - 16.00 => indywidualne czuwanie przy Krzyżu; **********************************************

16.00 - Liturgia pożegnania Krzyża

=> Msza św. wg formularza o błog. Janie Pawle II, papieżu 16.00

}

w intencji Parafian => dziękczynno - błagalna;

=> Mszą św. o godz. 16.00, rozpocznie się trzecie spotkanie w ramach przygotowania do święta Pierwszej rocznicy zeszłorocznej 1. Komunii św. Przypominamy o konieczności obecności na tych spotkaniach tak uczniów klasy III, jak i ich Rodziców, Wychowawców oraz ewentualnie Nauczycieli.

=> Msza św. Rodziców, Rodzin, Wychowawców i Nauczycieli

DZIECI KOMUNIJNYCH tj. Uczniów klas 1. i 2. Szkoły Podstawowej **********************************************

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO:

Iz 61, 1-3a; – Pan mnie posłał głosić dobra nowinę ubogim Będę na wieki sławił łaski Pana => Ps 89(88), 2-5.21.22.25.27.; 1 Kor 1, 18-25; – Spodobało się Bogu zbawić przez głoszenie słowa

J 12, 24-26; – Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity „Kochanie własnego życia” nabiera cech afirmacji doczesności i negacji jakiejkolwiek ofiary w imię Jezusa Chrystusa. Takie zasklepienie się w wartościach świata


i w samym sobie, niepodatność na nadprzyrodzone spotkanie z bliźnim, skazuje człowieka na działanie bezużyteczne dla życia wiecznego. Czyni go podobnym do ziarna, które nie obumiera. „Nienawiść swego życia” zakłada gotowość do wniesienia w świat życia Bożego przyniesionego przez Jezusa za cenę odrzucenia przez ten świat i prześladowań, aż do śmierci włącznie. Pozornie oznacza to negację własnego życia według zasad świata, w rzeczywistości zaś stanowi nieodzowny warunek podtrzymania i rozwijania życia wiecznego.

**********************************************

 po wyprowadzeniu papieskiego Krzyża ze świątyni i umieszczeniu Go w samochodzie rozpocznie się:

16.30. - Nabożeństwo majowe 19.00

}

Szpital:

w intencji Parafian => dziękczynno - błagalna;

21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. maja –

8. NIEDZIELA ZWYKŁA NAJSWIETSZEJ TRÓJCY WPROWADZENIE LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE: Najstarsze święta i uroczystości chrześcijańskie celebrowane w liturgii jako swój przedmiot miały konkretne wydarzenia zbawcze z życia Jezusa Chrystusa, np. Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. Z czasem zaczęły powstawać inne święta, które nawiązywały do określonych prawd wiary chrześcijańskiej. Była to forma wyznania swojej wiary i obrona przed błędnymi naukami. W tym kontekście należy umieścić uroczystość Trójcy Świętej, obchodzoną w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Źródła tej uroczystości sięgają IV i V wieku. W tym czasie toczyły się różne spory teologiczne dotyczące bóstwa i pochodzenia Chrystusa oraz szerzyła się błędna nauka arian, która między innymi negowała bóstwo Jezusa i Ducha Świętego. W związku z tym Kościół kładł duży nacisk na głoszenie prawdy wiary o Trójcy Świętej. Powstają specjalne modlitwy liturgiczne nawiązujące do tej prawdy. W starożytnym Sakramentarzu galezjańskim, pochodzącym z VII w. znajduje się prefacja o Trójcy Świętej, którą należało wykorzystać we mszy św. w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Autorem tej prefacji był sam papież Leon Wielki. Później, około roku 800, Alkuin napisał specjalną Mszę św. wotywną o Trójcy Świętej. Prawdopodobnie w benedyktyńskich klasztorach we Francji uroczystość Trójcy Świętej obchodzono jeszcze przed X wiekiem. Rzym uważał, że nie potrzebne jest takie święto, gdyż prawdę o Trójcy Świętej wyznaje i celebruje się w każdą niedzielę. Ponieważ jednak święto stawało się coraz bardziej popularne, papież Jan XXII w roku 1334, wprowadził je jako obowiązujące w całym Kościele. Fakt obchodzenia uroczystości Trójcy Świętej zaraz po niedzieli Zesłania Ducha Świętego nawiązuje do starożytnej teologii Ojców Kościoła, którzy podkreślali, że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym. Liturgia tej uroczystości ukazuje trzy Osoby Boskie jako działające w historii zbawienia. Bóg


Ojciec tak kocha ludzi, że posyła na świat swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który daje im życie wieczne, a wstąpiwszy do nieba posyła Ducha Świętego, który sprawia, że wyznawcy Chrystusa stają się dziećmi Bożymi. Misterium Trójcy Świętej ukazane jest jako tajemnica miłości i pokoju, jako rzeczywistość dynamiczna, żywa, ciągle działająca i życiodajna. Zbawcze działanie Boga Trójjedynego, wypływające z jego miłości staje się motywem do adoracji i uwielbienia, a także wezwaniem do zadziwienia się tajemnicą, której nie może pojąć żaden ludzki umysł.

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY! Dzisiaj kończy się okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

Praktyka Komunii św. wielkanocnej i związanej z nią spowiedzi św., odwołuje się do Ostatniej Wieczerzy sprawowanej przez Chrystusa wraz z uczniami z okazji święta Paschy, kiedy to Chrystus przed śmiercią i zmartwychwstaniem ustanowił sakrament Eucharystii. To oznacza, iż praktyka Komunii św. wielkanocnej wskazuje na ścisły związek Świąt Wielkanocnych i Eucharystii, które uobecniają śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oraz stanowią dwa centra życia liturgicznego i sakramentalnego w Kościele. Wielkanoc jest najważniejszą uroczystością roku liturgicznego, a Eucharystia najważniejszym sakramentem, stanowiącym źródło i szczyt życia chrześcijan.

**********************************************

KARTKA Z HISTORII: 1569 1956 1970 1976 1986 2006 2008

-

przyłączenie Wołynia do Polski; otwarto PIWNICĘ POD BARANAMI założoną przez Piotra SKRZYNECKIEGO; kolarz Ryszard SZURKOWSKI i polska drużyna zwyciężyli w Wyścigu Pokoju; zm. Martin HEIDEGGER, niemiecki filozof, przedstawiciel egzystencjalizmu (ur. 1889); Wspólnota Europejska przyjęła flagę Unii Europejskiej; papież Benedykt XVI odprawił Mszę św. na pl. Piłsudskiego w Warszawie; bezzałogowy lądownik PHOENIX wylądował w okolicach okołobiegunowych MARSA;

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY! * Będzie nam bardzo miło i równie bardzo będziemy się cieszyć z obecności każdego, kto w dzisiejsze, doroczne święto naszych kochanych Rodzicielek, tj. w DZIEŃ MATKI, uzna za stosowne, by do wielu dobrych i najserdeczniejszych życzeń, dołączyć dar równie serdecznej modlitwy w Ich intencji. ZAPRASZAMY! **********************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL ! Przychodzą w życiu dni powodzi, Gdy wszystko zdradza nas i zawodzi Gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi Gdy wraca zło do wiary twierdz

Gdy grunt usuwa się jak kładka Jest wtedy ktoś kto trwa do ostatka Ktoś, kto nie umie zdradzić - Matka I serce jej, najczystsze z serc

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:


Prz 8, 22-31; – Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata Stary Testament przedstawia obraz Mądrości Boga, Mistrza dzieła stworzenia i Przyjaciela ludzkości. W tym obrazie chrześcijanie rozpoznają obraz Jedynego Syna Boga.

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie => Ps 8, 4-9.; Psalmista wychwala człowieka, jego kruchość i wielkość. To jemu powierzył Bóg swoje stworzenie. Doskonałym wzorem dla ludzi jest Boży Syn. To o Nim myślimy, śpiewając ten psalm.

Rz 5, 1-5; – Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym Tajemnica Trójcy Świętej nie może być przedmiotem intelektualnych spekulacji. Jest to bowiem rzeczywistość, której obecności można doświadczyć dzięki otwarciu na łaskę, o czym przypomina dzisiaj św. Paweł, pisząc do Rzymian.

Słowa Ewangelii według św. Jana (16, 12-15) Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”. Święty Jan Apostoł ukazuje istotę chrześcijańskiego życia. Polega ona na intymnej i autentycznej wspólnocie życia z Trójcą Świętą.

**********************************************

Dać się prowadzić. Chrześcijanin to człowiek, który pozwala prowadzić się Duchowi Świętemu. Bez pokory i ufności nie jest to możliwe, bowiem nasza natura chce dominować, wiedzieć z góry, nie znosi nieprzewidzianych wydarzeń, lubi wszystko dobrze zaplanować. Wiara natomiast domaga się od nas pokornego poddania się Bożemu przewodnictwu. Dzień po dniu, bez jakiejkolwiek znajomości naszej przyszłości, jesteśmy zapraszani przez Boga do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, do szukania Bożej obecności w naszej codzienności, przyjmowania darów, które On dla nas przygotował. Proszę, Cię, Panie, o pokorne serce, które gotowe jest słuchać i być posłusznym, abym mógł żyć, pełniąc Twoją wolę.

********************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

W dzisiejszą niedzielę liturgia zaprasza nas do rozważenia centralnej prawdy chrześcijaństwa: prawdy o Trójcy Przenajświętszej. Jezus objawił nam sekrety życia bożego i jego przejawy w świecie, ujawniając, że jedyny Bóg jest w trzech Osobach, równych sobie i odrębnych: Ojciec, Stworzyciel nieba i ziemi; Syn, który wciela się dla zbawienia człowieka; Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, ażeby budować Kościół i dopełnić wszystkich dzieł uświęcenia (07. czerwca 1981)

**********************************************

INTENCJE MSZALNE 7.30

}

w int. naszych Matek => dziękczynno - błagalna;


9.00

}

10.30

} }

12.00

w int. ks. Stanisława PADEWSKIEGO, w 1. rocznicę święceń kapłańskich => dziękczynno - błagalna; w int. śp. Antoniego, Leonardy i Kazimiery WASYŁEJKO; w int. Rodzin nowoochrzczonych dzieci => dziękczynno - błagalna;

**********************************************

17.30. - Nabożeństwo majowe **********************************************

18.00

=>

Msza św. młodych => Młodych naszej Parafii zapraszamy do współtworzenia wieczornej Mszy św. niedzielnej. 18.00

}

w int. śp. Ziemowita KRUSZONA, w 2. rocznicę śmierci; /Intencja żony, dzieci, wnuków i prawnuków/

********************************************** ok. 19.00 => Sala katechetyczna nr 1.

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA ********************************************** 20.00

}

w int. śp. Marianny KAMIŃSKIEJ, w rocznicę śmierci;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: NARZECZONY NARZECZONA Marek MORAWSKI Iwiny, Polna Rafał GREGORCZYK Wrocław, Wileńska Rafał RYBICKI Wrocław, Mościckiego Mirosław - Jerzy BRDYS Wrocław, Leonarda da Vinci Michał - Paweł PAZIEWSKI Wrocław, Chińska

Zapow. 1.

Małgorzata KALISZ Sulisławice

1.

Agata REKUN Wrocław, Wileńska Joanna CHAREWICZ Wrocław, Partyzantów Liliana - Teresa BOŻKO Wrocław, Leonarda da Vinci Marta - Aneta KULAWIAK Wrocław, Tyska

2. 2. 3.

Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo.


OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 kwietnia 2013 r. Miejska Komisja Wyborcza we Wrocławiu, na podstawie § 37(13) pkt 8 Załącznika do uchwały Nr XIII/412/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Brochów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2003 r. Nr 221, poz. 3182, z 2004 r. Nr 252, poz. 4210 oraz z 2012 r., poz. 4977) informuje, że w Osiedlu zarejestrowano następujących kandydatów w wyborach do Rady Osiedla zarządzonych na dzień 19 maja 2013 r.: Okręg wyborczy Nr 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anusiewicz Elżbieta, lat 63, emerytowana nauczycielka akademicka Górecki Marek, lat 62, lekarz, „Brochów Naszym Domem” Krawczyk Wanda Jadwiga, lat 62, emerytka, „Brochów Naszym Domem” Rutański Janusz Antoni, lat 66, inż. mechanik, „Brochów Naszym Domem” Sadowski Marek Dariusz, lat 51, manager, „Brochów Naszym Domem” Szychowska Halina, lat 60, emerytowana nauczycielka, „Brochów Naszym Domem” Foczpaniak Artur, lat 38, inż. energetyk, „Brochów Naszym Domem” Wosik Barbara Teresa, lat 64, emerytowany ekonomista, „Brochów Naszym Domem”

Okręg wyborczy Nr 2 1. Bienert Aleksandra Stanisława, lat 28, magister ekonomii 2. Chrapowicz Bożena, lat 52, technik, „Nasz Brochów” 3. Dąbrowski Janusz Stanisław, lat 28, manager, technik informatyk, „Nasz Brochów” 4. Dworzak - Szycher Hanna, lat 65, inż. budownictwa 5. Gołębiewski Janusz, lat 32, technik elektronik, „Nasz Brochów” 6. Grębla Andrzej, lat 52, st. ekspert kierowca, „Nasz Brochów” 7. Hruszczak Robert, lat 30, kierownik serwisu klienta, „Nasz Brochów” 8. Hruszczak Sebastian, lat 32, radca ds. nieruchomości i obiektów inż., „Nasz Brochów” 9. Hruszczak Zbigniew Stanisław, lat 57, elektromonter 10. Lochdański Henryk, lat 63, prawnik, „Wspólny Brochów” 11. Narolski Józef, lat 60, mechanik, „Nasz Brochów” 12. Pakuła Teresa Maria, lat 76, emerytowana nauczycielka, „Nasz Brochów” 13. Reczulska Beata, lat 47, technik transportu, „Nasz Brochów” 14. Szajnoga Michał, lat 26, technik logistyk, „Nasz Brochów” 15. Świrski Kazimierz, lat 46, elektromonter, „Nasz Brochów” 16. Wasiak Mariusz, lat 28, technik budownictwa 17. Zydek Sylwia, lat 37, dr nauk humanistycznych - nauczyciel, „Nasz Brochów” 18. Szluga Anna Natalia, lat 32, mgr administracji

ADSUM nr 188  

Weźmijcie Ducha Świętego!

ADSUM nr 188  

Weźmijcie Ducha Świętego!

Advertisement