Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA Nr 185. * 28. kwietnia 2013 r. * Rok V.

BYĆ SOLA ZIEMI !

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali.


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2013”; Autor: Ks. Maciej WAROWNY => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00; i 20.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org lub

http://swjerzy.blogspot.com/

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM. Można je znaleźć pod jednym z dwóch zamieszczonych obok adresów. Tam też, na bieżąco publikujemy treść wystąpień i nauczania papieża Franciszka.


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 10. WYZNANIE WIARY

?

Pismo Święte w życiu Kościoła 1. Uczestnicząc w niedzielnej Mszy św. dostrzegamy, jak kapłan czytający Ewangelię z wielką czcią całuje księgę Pisma Świętego. Niekiedy Biblia wnoszona jest w uroczystej procesji i umieszczana na ołtarzu. Te liturgiczne gesty świadczą, że dla wspólnoty wierzących, jaką jest Kościół, Pismo Święte ma znaczenie fundamentalne. 2. Pismo Święte jest podstawowym źródłem naszej wiary. Jest to księga objawienia się Boga ludzkości; są w niej zapisane doświadczenia ludzi w obcowaniu z Bogiem. 3. Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym staje się dostępne w Kościele. Kościół głosi Objawienie, tłumaczy je i chroni przed błędnym rozumieniem (por. 2 P 1,20). Objawienie Boże nie zostało dane każdemu człowiekowi z osobna, lecz ludzkiej wspólnocie: najpierw narodowi izraelskiemu – Ludowi Bożemu Starego Przymierza, a następnie wyznawcom Chrystusa – Ludowi Bożemu Nowego Testamentu. Świadkami i przekazicielami Objawienia byli w Starym Testamencie patriarchowie, prorocy i mędrcy, a w Nowym – sam Syn Boży, Jezus Chrystus, którego świadkami i głosicielami stali się Jego uczniowie, po nich zaś ci wszyscy, którzy dzięki ich świadectwu uwierzyli w Jezusa. Zarówno w narodzie izraelskim, jak później w Kościele, ustne nauczanie Objawienia, Słowa Bożego, jest pierwsze. Dopiero z biegiem czasu zostaje ono spisane. We wspólnocie narodu izraelskiego powstaje w ten sposób Pismo Święte Starego Testamentu, we wspólnocie Kościoła powstają Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy apostołów – czyli Pismo Święte Nowego Testamentu. To, co głosili prorocy, a później to, co głosili apostołowie, nie pochodziło od nich samych: głosili Objawienie Boże. Prorocy głosili to, co im nakazywał Bóg, apostołowie to, co widzieli i słyszeli od Jezusa Chrystusa (por. 2 P 1,21). Zostało to, jak wierzymy, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest zatem nie tylko słowem ludzkim, ale jest przede wszystkim Słowem Bożym: zachowanym na piśmie Bożym Objawieniem. Z tej racji Kościół, nauczając i wyjaśniając Pismo Święte, chce mu się w pełni poddawać, kierować się nim, nie odstępując od jego sensu ani na jotę, rozumiejąc, że jest to powierzony mu przez Boga depozyt. Wierzy też, że zgodnie z obietnicą Chrystusa, który zapewnił swoim uczniom „Ducha Prawdy”, ten sam Duch Święty, dzięki któremu Słowo Boże było wiernie głoszone, a później spisane, dziś czuwa nad jego wiernym nauczaniem i wyjaśnianiem przez Kościół. Bóg dał Kościołowi Pismo Święte jako obowiązującą normę wiary, do której Kościół musi się ciągle przymierzać. Wszelkie życie religijne, które nie rodzi się i nie rozwija w zgodzie z Biblią, nie jest tym życiem, o które w chrześcijaństwie chodzi i które Bóg pragnie w chrześcijanach wzbudzać. Bóg bowiem, tak jak działał w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa oraz w pierwotnym Kościele, tak samo


pragnie działać w nas, którzy uczestniczymy w dalszych etapach samej historii zbawienia, o której świadczy Biblia. 4. Dla rozwoju, umocnienia i pogłębienia wiary konieczna jest znajomość Pisma Świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego cytując soborową Konstytucję o Objawieniu stwierdza: „Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego.” Dlatego wszyscy wierzący są zachęcani do lektury Pisma Świętego: „Kościół usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych (…), aby przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali «najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa» (Flp 3,8). «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa» (św. Hieronim)” (KKK 133). Czy zatem znajdujemy czas na lekturę Pisma Świętego? Czy jest ono dla nas źródłem poznania Boga? Czy uważnie słuchamy słów Pisma Świętego odczytywanych w liturgii Słowa? Zapamiętajmy: Lektura Biblii jest niezastąpionym i koniecznym środkiem kształtowania w nas autentycznego życia chrześcijańskiego. Soborowa Konstytucja o Objawieniu mówi: „Tak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego” (KO 21). Ks. Janusz Kochański xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozważanie Duszpasterskie

Czytania biblijne w Liturgii Słowa Doceniając zbawczą moc słowa Bożego, jego walor kultyczny oraz ścisłą więź z liturgią eucharystyczną Sobór Watykański II postanowił „przywrócić czytania Pisma świętego dłuższe, bardziej urozmaicone i lepiej dobrane” (KL 35). Dzięki temu uczestnicy Mszy świętej mają obficiej zastawiony stół słowa Bożego i szerzej otwarty skarbiec biblijny (por. KL 51). Przygotowując zestaw czytań biblijnych wykorzystywanych we Mszy świętej przyjęto dwie ogólne zasady. W czytaniach na niedziele i uroczystości starano się dobrać teksty biblijne ze Starego i Nowego Testamentu powiązane ze sobą tematycznie. Druga zasada dotyczyła ciągłego czytania poszczególnych ksiąg i rozdziałów. Czytania niedzielne podzielone są według trzyletniego cyklu: A, B, C. W cyklu A czyta się Ewangelię według św. Mateusza, w cyklu B św. Marka i w cyklu C św. Łukasza. Ewangelia według św. Jana czytana jest każdego roku w okresach Wielkiego Postu i Wielkanocy. Teksty pierwszego czytania ze Starego Testamentu są dobrane stosownie do treści Ewangelii. Realizuje się w ten sposób zasadę, że Stary Testament jest zapowiedzią Nowego Testamentu i Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu. Jako drugie czytanie niedzielne wykorzystuje się Listy Apostolskie, również podzielone na trzy lata. W przypadku drugiego czytania, niestety, nie zawsze stosowano zasadę jedności tematycznej. To czytanie powinno ukazywać w jaki sposób słowo Boże realizowane jest w życiu wspólnoty Kościoła. Listy Apostolskie były pisane do konkretnych wspólnot chrześcijańskich i zwykle podejmowały tematy i problemy dotyczące tych wspólnot. Układ czytań w dni powszednie oparty jest na innej zasadzie. Przede wszystkim czyta się tylko dwa czytania. Ewangelie według Mateusza, Marka i Łukasza zostały rozłożone na jeden rok i następują kolejno po sobie. Jako drugie czytanie dobrane są teksty zarówno ze Starego jak i z Nowego Testamentu. Czytania rozłożone są


na rok I i rok II. Czytania roku I czytane są w latach nieparzystych, a czytania roku II w latach parzystych. Dzięki takiemu układowi wykorzystano więcej tekstów Pisma świętego i chociaż w dni powszednie czytania nie zawsze dobrane są tematycznie, to jednak zawsze łączy je główny temat, czyli historia zbawienia. Odpowiedzią na słowo Boże usłyszane w pierwszym czytaniu jest psalm responsoryjny, zwany też graduałem. Stanowi on integralną część liturgii słowa i tematycznie ściśle nawiązuje do pierwszego czytania. Psalmy wykorzystywane w liturgii wzięte są zasadniczo z Księgi Psalmów. Można także śpiewać kantyki z Nowego Testamentu. Psalmy zamieszczone w Lekcjonarzu należy wykonywać w całości i nie można ich zastępować innymi tekstami. Do śpiewów wykonywanych w liturgii słowa należy także aklamacja „Alleluja” z odpowiednim wersetem. Werset wprowadza uczestników liturgii w Ewangelię. Radosna aklamacja „Alleluja” powinna być zawsze śpiewana. Jeśli się jej nie śpiewa można ją opuścić. Ujmując sprawę ilościowo można powiedzieć, że przy takim układzie czytań biblijnych na niedziele i dni powszednie podczas Mszy świętej czyta się w całości cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie oraz w 90% Listy Apostolskie. Natomiast Stary Testament czytany jest w 40%. Łatwo zatem zauważyć, że rzeczywiście reforma soborowa osiągnęła zamierzony cel, aby wiernym jak najobficiej zastawić stół słowa Bożego. Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI VD-320 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Papież Franciszek, do Polaków

Audiencja środowa 24. kwietnia 2013 Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Wczoraj wspominaliśmy św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Apostoła Polski i jej patrona. Dziękując Bogu za dar wiary, którą ten święty przyniósł na polską ziemię i potwierdził ofiarą krwi polecam jego opiece Kościół w Polsce. Niech ten zasiew, który przez wieki wydał obfite owoce świętości nadal wzrasta w sercach wszystkich Polaków. Z serca Wam błogosławię! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. kwietnia – NIEDZIELA Ks. diakon Łukasz kończy dziś swą praktykę duszpasterską w naszej Parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy Mu za udział w trudach wielkopostnej drogi naszego przygotowania do świąt paschalnych oraz w wielkanocnej radości ze Zmartwychwstania Chrystusa. Wierzymy mocno, że przez swe ponad miesięczne posługiwanie zjednał sobie wielu tych, którzy towarzyszyć Mu będą w Jego kapłańskim posługiwaniu. Mamy też nadzieję, że 16. czerwca br. dane nam będzie cieszyć się także radością pierwocin kapłańskich ks. diakona Łukasza. *


29. kwietnia – PONIEDZIAŁEK KARTKA Z HISTORII: 1429 1770 1919 1923 1924 1945 1946 1947

-

Joanna d' ARC na czele armii francuskiej wyzwoliła oblegany przez Anglików ORLEAN; JAMES COOK, odkrywa Zatokę Botaniczną w Australii; Uchwałą Sejmu dzień 03. maja został ogłoszony świętem narodowym; otwarcie tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków w Gdyni; Marka polska została zastąpiona złotym polskim jako obowiązującą walutą w kraju; II wojna światowa: wojska amerykańskie wyzwoliły obóz koncentracyjny w DACHAU; ur. Aleksander WOLSZCZAN, odkrywca pierwszych planet spoza Układu Słonecznego; ur. Stanisława CELIŃSKA, aktorka, piosenkarka;

**********************************************

* Św. Katarzyny Sieneńskiej,

dziewicy i doktora Kościoła - Patronki Europy –> święto Katarzyna (grec. katharos – czysty, bez skazy), BENINCASA urodziła się 25. marca 1347 r. w Sienie (Włochy). Była przedostatnim dzieckiem z dwudziestu pięciu, w mieszczańskiej rodzinie Jakuba BENINCASY i LAPY PIANGENTI – córki poety NUCCIO PIANGENTI. Już od najmłodszych lat pragnęła doskonałości. Mając 16 lat przyjęła habit trzeciego zakonu św. Dominika. Pełna gorącej miłości Boga i bliźniego, przyczyniła się do utrwalenia pokoju pomiędzy miastami, stawała mocno w obronie praw i wolności papieża, popierała odnowę życia chrześcijańskiego. Jej dzieła zawierają głęboką doktrynę i są pełne ducha Bożego. Umarła 28. kwietnia 1380 r. w Rzymie w wieku 33. lat. Pozostawiła po sobie trzy dzieła, które zawierają jej naukę: DIALOG O BOŻEJ OPATRZNOŚCI, LISTY oraz MODLITWY. Jej relikwie znajdują się w rzymskim kościele s. MARIA SOPRA MINERVA. Kanonizował ją papież Pius II 14. kwietnia 1461 roku, a papież Paweł VI w 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła. Papież Jan Paweł II ogłosił ją w 1999 roku współpatronką Europy. Jest także patronką Włoch, Rzymu, Sieny oraz pielęgniarek, strażników, strażaków.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

1 J 1, 5 – 2, 2; – Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu Chwal i błogosław, duszo moja, Pana lub ALLELUJA => Ps 103(102),1-4.13-14.17-18.;

Mt 11, 25-30; – Tajemnice królestwa objawione prostaczkom Miłość w przykazaniach. Naszą współodpowiedzialność za życie społeczne najczęściej redukujemy do respektowania ustalonych praw. Płać podatki, nie łam przepisów, a będziesz uznany za porządnego człowieka. Ale przynależność do królestwa Bożego buduje się inaczej. Ona zaczyna się poprzez miłość, bowiem w niej kryje się siła konieczna do wypełnienia wszystkich przykazań, w niej jest pokora, aby odkryć, jak bardzo każde Boże przykazanie, nawet to, które dziś wydaje się zupełnie nieżyciowe, oparte jest na miłości i prowadzi do miłości. A miłość nie jest anonimowa, ona zawsze jest skierowana ku konkretnej osobie, która jest obok nas. Panie, posyłaj mi nieustannie Twego Ducha Świętego, abym pouczony przez Niego, kroczył każdego dnia drogą Twoich przykazań, abym był pewien Twej obecności.

**********************************************

INTENCJE MSZALNE


Dziś Dzień pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej; *

7.00

}

w int. śp. Stefana DYCZKOWSKIEGO;

18.00

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ, w 30. dniu po śmierci /intencja uczestników pogrzebu/;

} }

w int. śp. Anny, Józefa i Gerwazego; w int. śp. Edwarda SIWAKA, w 1. rocznicę śmierci;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. kwietnia – WTOREK KARTKA Z HISTORII: 1310 1632 1870 1883 1940 1945 1981 1991 2000 2006

-

ur. Kazimierz III Wielki, król Polski (zm. 1370); zm. Zygmunt III Waza, król Polski i Szwecji (ur. 1566); ur. Ferenc LEHÁR, węgierski kompozytor operetkowy (zm. 1948); zm. Édouard MANET, francuski malarz, prekursor impresjonizmu (ur. 1832); zm. płk Henryk DOBRZAŃSKI, ps. HUBAL, polski dowódca, olimpijczyk (ur. 1897); oddziały radzieckie dotarły do Kancelarii Rzeszy – kwatery Adolfa Hitlera (ur. 1889); wprowadzono kartki na masło, mąkę, kaszę i ryż; Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło konwencję o prawach dziecka; s. Faustyna KOWALSKA została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II; zm. O. Marian ŻELAZEK, misjonarz (ur. 1918);

**********************************************

* Św. Piusa V, papieża –> wspomnienie dowolne

Pius (łac. pius – pobożny, łaskawy, łagodny), Michał GHISLIERI urodził się koło miasta Alessandria w Italii w roku 1504. W Zakonie Dominikanów, nauczał teologii. Potem został biskupem i kardynałem, a w roku 1566 papieżem. Starał się rozpowszechnić i wprowadzić w życie uchwały Soboru Trydenckiego. Stopniowo przeprowadził reformę Kurii Rzymskiej. W 1566 roku opublikował Katechizm Rzymski. Popierał bardzo prace zmierzające do ujednolicenia i odnowy liturgii, którą ostatecznie ustalił poprzez wydanie Brewiarza (1568 r.) oraz Mszału Rzymskiego (w 1570 r.). Wytrwale bronił wiary katolickiej przed jej przeciwnikami, zwłaszcza w pamiętnej wyprawie morskiej przeciw Turkom, której organizacją sam się zajął. Gdy 07. października 1571 roku wojska chrześcijańskie odniosły nad nimi zwycięstwo pod Lepanto, przypisał je wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i ustanowił w tym dniu jej święto. Zmarł w Rzymie 01. maja 1572 roku. Papież Klemens X beatyfikował go 01. maja 1672 roku, a 22. maja 1712 roku papież Klemens XI ogłosił go świętym. Jego ciało spoczywa w Rzymie, w bazylice Santa Maria Maggiore.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 14, 19-28; – Wędrówki misyjne Apostołów Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo lub ALLELUJA => Ps 145(144),10-13.21.;

J 14, 27-31a; – Pokój zostawiam wam Prawda o pokoju. Pokój nie jest owocem posiadanej siły zewnętrznej, fizycznej,


czy też wewnętrznej, psychicznej. Pokój jest darem Jezusa, który sprawia, że z naszych serc znika lęk. Tym darem Jezus uzbraja nas do konfrontacji z władcą tego świata, który, jak mówili ojcowie Kościoła, żywi się naszym lękiem, i któremu bardzo zależy na zniszczeniu naszego pokoju, albowiem wtedy może z nas czynić swoich niewolników lęku o jutro, lęku o zdrowie, lęku o przyszłość dzieci, lęku o… wszystko. Jezus uwielbiony w chwale Ojca nie jest daleko od nas. On jest z nami, tu i teraz, aby być gwarantem udzielonego nam pokoju. Dziś, kiedy w mass mediach każdy polityk próbuje nam wmówić, że jest jedynym zdolnym do zapobieżenia nieszczęściom, spraw, Boże, aby moje serce przepełnione było Twoim pokojem, który nie pochodzi od świata i przezwycięża każdy lęk.

**********************************************

INTENCJE MSZALNE 7.00

}

w int. śp. Jana TOMKIEWICZA, z okazji urodzin;

10.00

}

w int. śp. Grzegorza OLESIAKA => Msza św. pogrzebowa;

18.00

}

w int. śp. Zygmunta KWACZAŁY, w 30. dniu po śmierci /intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Wojciecha ZYGMUNCIAKA, w 30. dniu po śmierci /intencja uczestników pogrzebu/;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wierni praktyce wpisanej w kulturę Polaków, zapraszamy całą Parafię do majowej modlitwy Maryjnej. Nabożeństwo majowe odprawiać będziemy dwukrotnie, tzn.:

   

 ok. godz. 17.15 na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Adoracji lub – przy sprzyjającej pogodzie – przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym;  na zakończenie wieczornej Mszy św., wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu we wszystkie powszednie dni maja; W niedziele i święta maja, nabożeństwo majowe o 17.30. Wszystkich Parafian, którzy nie mogą fizycznie włączyć się do wspólnie sprawowanych nabożeństw majowych, zapraszamy do duchowej łączności w modlitwie. Zachęcamy też do majowych spotkań i modlitwy przy krzyżach przydrożnych, we wspólnotach domowych a szczególnie wraz ze starszymi i przy łóżkach chorych. Przypominamy także wraz z równie serdecznym zaproszeniem o pięknym zwyczaju naszej Parafii zbierającym


wszystkich dobrej woli na APEL JASNOGÓRSKI o 21.00 – pod figurą Matki Bożej na placu kościoła;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Majowe Intencje Apostolstwa Modlitwy Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem;

Intencja misyjna: Aby seminaria partykularne, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii;

Intencja parafialna: Aby majowa modlitwa Maryjna była dla nas wsparciem w owocnym przygotowaniu i przeżyciu związanej z 1. Komunią Świętą naszej, kolejnej rocznicy tego wydarzenia oraz związanej z tym także uroczystości Bożego Ciała, nadto w potwierdzeniu wierności Krzyżowi Świętemu, którego ikoną jest mający nawiedzić nas 24. maja, peregrynujący w archidiecezji wielkopiątkowy krzyż bł. Jana Pawła II; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OTWARCIE NOWEGO SEZONU PIELGRZYMKOWEGO Ojciec święty Franciszek w swoim nauczaniu poprosił wszystkich wierzących, a by na nowo podjęli opiekę nad światem stworzonym przez Boga. Mówił: Dajmy sobie możliwość, abyśmy byli opiekunami stworzenia, strażnikami bożych planów wpisanych w naturę i obrońcami naszego otoczenia. Tegoroczna pielgrzymka na Ślężę odbędzie się pod hasłem:

„Podejmijmy na nowo opiekę nad światem stworzonym przez Boga”

Serdecznie zapraszam wszystkich pielgrzymów, rodziny i młodzież do udziału w tegorocznej majówce, aby wspólnie odpocząć na łonie natury i w ten sposób rozpocząć sezon pielgrzymkowy. Z Maryjnym pozdrowieniem Ks. Stanisław Orzechowski

Program Majówki:

9.00 - wyjazd z Wrocławia autobusem specjalnym z Dworca PKS /przystanek dla wysiadających / Autobus oznaczony plakatem pielgrzymkowym;


10.00 - Msza św. w sanktuarium św. Anny i sanktuarium NMP Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce;

11.15 - wyjście w kolumnie pielgrzymkowej na Ślężę; ok. 14.00 - nabożeństwo majowe na szczycie Ślęży;

Po nabożeństwie powrót do Sobótki i odjazd do Wrocławia. Na pielgrzymkę nie ma zapisów. Dojazd do Sobótki zasadniczo własnym transportem. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01. maja – ŚRODA 1576 1812 1892 1893 1904 1908 1919 1930 1931 1948 1958 1987 1991 2000 2004 2008

-

koronacja Stefana BATOREGO na króla Polski; w Wiedniu, premiera opery Wolfganga Amadeusza MOZARTA: WESELE FIGARA; w Łodzi 70 tysięcy robotników rozpoczęło protesty (tzw. bunt łódzki); ur. Benedykta MACKIEŁO, polska rekordzistka długowieczności (zm. 2007); zm. ANTONÍN DVOŘÁK, czeski kompozytor (ur. 1841); ur. Krystyna SKARBEK, polska agentka brytyjskiej tajnej służby SOE (zm. 1952); Polska została członkiem Światowego Związku Pocztowego (UPU); w Polsce został wprowadzony metryczny system miar; ur. Elwira SEROCZYŃSKA, wicemistrzyni olimpijska i mistrzyni świata (zm. 2004); rozpoczął się pierwszy kolarski Wyścig Pokoju; odbyła się oficjalna prezentacja samochodu dostawczego ŻUK (model A 03).; papież Jan Paweł II beatyfikował Edytę STEIN; Jan Paweł II ogłosił encyklikę CENTESIMUS ANNUS; pierwsze wydania białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski na eurobandzie; Polska i dziewięć innych państw zostały oficjalnie przyjęte do Unii Europejskiej; w Chinach otwarto najdłuższy morski most przez Zatokę HANGZHOU o dł. 36 km;

2011 – beatyfikacja Ojca świętego, Jana Pawła II;

**********************************************

* Św. Józefa Rzemieślnika –> wspomnienie dowolne

Św. Józefa (hebr. Jehoseph => niech Bóg pomnoży) czcimy dwukrotnie w ciągu roku – w Wielkim Poście, 19. marca – jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj – jako wzór i patrona ludzi pracujących. 01. maja 1955 roku zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie, świętu pracy. Odtąd dzień 01. maja jest radosnym świętem, akcentującym szczególną godność i znaczenie pracy, jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 15, 1-6; – Spór o przepisy Starego Testamentu Idźmy z radością na spotkanie Pana lub ALLELUJA => Ps 122(121),1-2.4-5.;

J 15, 1-8; – Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity Nie ma owocu bez oczyszczenia. W przypowieści o winnym krzewie wykorzystane są liczne obrazy. Oczyszczenie, owocowanie, trwanie w krzewie, zależność od gospodarza, odrzucenie. Ale we wszystkich tych podobieństwach na pierwszy plan wybija się konieczność oczyszczenia, aby owocować. Pan Jezus wyjaśnia sens


przypowieści, mówiąc, że oczyszczenie dokonuje się przez Jego naukę. Dlatego odpowiedzmy sobie: Czy rzeczywiście pozwalamy, aby Jezus usuwał z naszego życia wszystko, co zbędne, co nie służy miłości? Czy rzeczywiście pragniemy tego niełatwego procesu, w którym nauka Jezusa oddziela i wyrzuca precz to, co sprzeciwia się życiu Ewangelią? Panie, bez Ciebie nic nie mogę uczynić, spraw abym kierował się w życiu Twoimi zasadami, nie własnymi.

**********************************************

INTENCJE MSZALNE

* Dziś, po raz drugi dzień radości i wdzięczności za dar beatyfikacji

Jana Pawła II. Włączmy tę intencję do swoich modlitw. Na zakończenie każdej Mszy św. wyśpiewajmy wspólne TE DEUM. 7.00

}

w int. wszystkich pracowników Parafii => dziękczynno – błagalna;

********************************************** 18.00

} }

w int. śp. Walentyny STRZECHA;

/Intencja Sąsiadów/;

w int. śp. Andrzeja GÓRALA;

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

} Intencje nowennowe:    

w int. Ojca świętego Franciszka I; w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; w int. beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;


             

w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie w int. Rodzin dzieci komunijnych; w int. dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., chóru parafialnego i Scholi; w int. chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; w int. Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; w int. tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, uczymy się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne.

21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

02. maja – 1. CZWARTEK MIESIĄCA 1519 1806 1916 1921 1945 1952 1952 1978 1988 1999 2004

-

zm. Leonardo da VINCI, malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor, filozof (ur. 1452); ur. św. Catherine LABOURÉ, francuska zakonnica, mistyczka (zm. 1876); ur. Wacław KOWALSKI, aktor, grał m.in. w filmach: SAMI SWOI; DOM; (zm. 1990); rozpoczęło się III powstanie śląskie; II wojna światowa: Polacy zawiesili sztandar na SIEGESSÄULE w zdobytym Berlinie; wprowadzono reglamentację mydła i proszków do prania; rozpoczęto budowę Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie; oficjalny początek produkcji samochodu POLONEZ; rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej; beatyfikacja o. PIO, (ur. 25. maja 1887, zm. 23. września 1968); po raz pierwszy obchodzono w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;

DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ DZIEŃ POLONII Apelujemy i zachęcamy wszystkich do wywieszenia flag narodowych!

**********************************************

* Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła –> wspomnienie obowiązkowe


Atanazy (grec. athanasia => nieśmiertelność) urodził się w 295 r. w Aleksandrii. W młodym wieku żył w odosobnieniu na pustyni egipskiej, gdzie spotkał św. Antoniego Pustelnika, swego mistrza. W 319 r. przyjął diakonat. Jako sekretarz biskupa Aleksandra brał udział w synodzie w Nicei (325) i przyczynił się do potępienia arian. Później został metropolitą Aleksandrii. Walka arian z Kościołem, w którą włączali się kolejni cesarze, rzuciła głęboki cień na życie i pasterzowanie Atanazego. Pięciokrotnie był zmuszany przez kolejnych władców do opuszczenia Aleksandrii i przebywania na wygnaniu. Trewir, Rzym, pustynia – były miejscami jego 17-letniej banicji. Atanazy głosił chrześcijaństwo w Etiopii i Arabii. Był znakomitym kaznodzieją oraz wybitnym teologiem. Zmarł w nocy z 02. na 03. maja 373 r. Pozostawił traktaty. W Żywocie św. Antoniego dał podwaliny pod koncepcje życia zakonnego. W ikonografii św. Atanazy przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub ortodoksyjnego. Czasami jako kardynał albo mnich. Jego atrybutami są: łódka, rylec, zwój.

*****************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 15, 7-21; – Sobór Jerozolimski Pośród narodów głoście chwałę Pana lub ALLELUJA => Ps 96 (95), 1-3.10.;

Mk 15, 9-11; – Wytrwajcie w miłości mojej Bóg pragnie radości. Święty Franciszek pewnego razu opowiadał braciom, co to jest radość doskonała. Jej sensem jest doświadczenie uwielbienia Boga nawet wtedy, gdy jesteśmy odrzuceni i odepchnięci przez tych, którzy winni mieć tysiące powodów, aby nas szanować i okazywać respekt, którzy wiele nam zawdzięczają. Jezus pragnie pełnej radości dla każdego z nas, radości, która jest owocem więzi z Ojcem i karmi się pełnieniem Jego woli. On jest wypełniony radością doskonałą i pragnie dzielić ją z każdym z nas. Boże, nie pozwól mi zwątpić, że Ty pragniesz dla mnie radości, jeszcze zanim ja sam zdołam o nią poprosić. Spraw, aby chwile cierpienia, samotności i niepowodzeń były dla mnie okazją do okazania Ci jeszcze większej miłości i wierności .

**********************************************

INTENCJE MSZALNE 7.00

}

w int. Rodziny PP. Agnieszki i Przemysława KALEMBÓW => dziękczynno – błagalna w 13. rocznicę urodzin syna Wit - Jana;

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!

16.00 => SPOWIEDŹ ŚWIĘTA RODZIN KOMUNIJNYCH! * Zatroszczmy się, aby pierwsza spowiedź św. naszych dzieci stała się okazją do zatroskania o naszą, własną jedność z Bogiem. Zapraszamy wszystkich do spotkania z Chrystusem przebaczającym i jednającym nas z Bogiem w Jego Kościele.


18.00

21.00

}

w int. dziękczynno - błagalnej: o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;

}

w int. śp. Zofii i Michała PAWŁOWSKICH;

=> APEL

JASNOGÓRSKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

03. maja – 1. PIĄTEK MIESIĄCA KARTKA Z HISTORII: 1815 1830 1942 1945 1946 1952 1966 1978

-

na kongresie wiedeńskim zawarto układ w sprawie utworzenia Królestwa Polskiego; w Anglii rozpoczęła działalność pierwsza regularna kolejowa linia pasażerska; w Palestynie rozpoczęło się formowanie 3. Dywizji Strzelców Karpackich; ur. O. Tadeusz RYDZYK, redemptorysta, założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam; brutalne rozpędzenie, przy użyciu wojska, patriotycznych manifestacji w Krakowie; pierwsza audycja rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa; obchody Milenium chrztu Polski na Jasnej Górze; uruchomiona została seryjna produkcja samochodu FSO Polonez;

**********************************************

* Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski –> uroczystość

Z dawna Polski Tyś Królową… 03. maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości. Święto wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być „Bogurodzica”, najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu. W czasie najazdu szwedzkiego, 01. kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów. Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny. Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”,


które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli. Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 08. września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. Wezwanie „Królowo Polski” zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież św. Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o rozszerzenie tego święta na cały kraj. Zaproponowano, aby pamiątka pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza, tj. 03. maja był dniem uroczystego święta Matki i Królowej Polski. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV. W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26. sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 03. maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat. W nurcie tych wielkich dzieł należy odkrywać także przeżywaną przez nas, co roku uroczystość Pierwszej Komunii Św. wielu naszych Parafian i ich Rodzin oraz nas świętujących kolejną rocznicę naszej Komunii z Chrystusem.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; – Wielki znak ukazał się na niebie Księga Apokalipsy, której fragment dziś usłyszymy, ukazuje walkę szatana z Kościołem. Niewiasta, o której mówi Księga, jest symbolem ludu Bożego. Owa Niewiasta to także postać Maryi, która zajmuje szczególne miejsce w zbawczym planie Boga jako Matka Chrystusa, wstawiająca się i opiekująca się powierzonymi sobie dziećmi.

Tyś wielką chlubą naszego Narodu => Jdt 13, 18bcda. 19-20.; Modlitwa Ozjasza wychwala mężną Judytę za ocalenie narodu wybranego. Jej postać przypomina nam dzisiaj Maryję, która przynosi światu ocalenie, stając się Matką Zbawiciela ludzi. Naród polski nie przestaje oddawać czci Maryi jako swojej Matce i Królowej za to, że od wieków przychodzi z pomocą swoim dzieciom i broni je przed atakami nieprzyjaciół.

Kol 1, 12-16; – Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna Św. Paweł przypomina Kolosanom – a także nam – aby nigdy nie przestali dziękować Bogu Ojcu za Odkupienie, wysłużone nam przez Jezusa Chrystusa. W Nim, przez Niego i dla Niego istnieje wszystko: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

J 19, 25-27; – Oto Matka twoja Pod krzyżem Chrystusa, Apostoł Jan staje się synem Maryi, a Ona Jego Matką, zgodnie z testamentem samego Zbawiciela. My także, z woli Jezusa, staliśmy się dziećmi Maryi. Każdy z nas i cały naród polski doświadcza Jej matczynej miłości i troski.

**********************************************


„Oto twoja Matka”. Wskazując na Maryję i dając Ją każdemu z nas jako Matkę, Jezus nie czyni jakiegoś sentymentalno-pobożnego gestu, lecz wskazuje nam naszą Wychowawczynię, Wzór, Oblubienicę Boga, która ukazuje, jak kochać Ojca, bowiem Ona sama jest w Nim zakochana. Jak Abraham jest nazwany ojcem wiary, tak Maryja ma tytuł Matki Wiary. Jej odpowiedź w dniu zwiastowania jest wzorem odpowiadania Bogu na Jego wezwanie. Jej pokora wobec wszelkich trudności bycia Matką Bożego Syna jest katechezą o zaufaniu Bogu. Jej obecność pod krzyżem to wzór miłości i ufności do końca. Maryjo, także ja chcę się od Ciebie uczyć, jak być posłusznym Bogu, jak przyjmować Jego wolę, jak ufać Opatrzności, która nigdy się nie myli.

********************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

(05. grudnia 2003) Wypowiadając słowa Apelu Jasnogórskiego: „Maryjo, Królowo Polski! Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, nie tylko dajemy świadectwo duchowej obecności Bogarodzicy pośród pokoleń zamieszkujących polską ziemię. Te słowa świadczą o tym, że wierzymy w miłość, która nas stale ogarnia. Ta miłość zrodziła się u stóp krzyża, kiedy Chrystus zawierzył Maryi swojego ucznia Jana: „Oto syn Twój”. Wierzymy, że w tym jednym człowieku zawierzył Jej każdego człowieka. Równocześnie zaś w Jej Sercu obudził taką miłość, która jest macierzyńskim odzwierciedleniem Jego własnej miłości odkupieńczej. Wierzymy, że jesteśmy miłowani tą miłością, że jesteśmy nią ogarniani: miłością Boga, która się objawiła w Odkupieniu - i wreszcie miłością Matki, która stała pod krzyżem i z serca Syna przyjęła do swego serca każdego człowieka.

**********************************************

INTENCJE MSZALNE 7.30

}

w int. śp. Stefanii i Stefana, z okazji urodzin => dziękczynno - błagalna;

9.00

}

w int. śp. Leszka, w 10. rocznicę śmierci oraz w int. zmarłych z całej Rodziny;

**********************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY! * W dniu dzisiejszym Parafia nasza przeżywa uroczystość 1. Komunii Św. I owszem jest to wielkie święto dla 51. Rodzin, ale nie tylko. Bowiem, jak sugerowaliśmy zapraszając do wspólnego przeżycia NOWENNY przygotowującej do dzisiejszej uroczystości, jest to też dzień rocznicy naszej 1. Komunii św.;

10.30 } UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. Msza św.

w int. Rodzin dzieci komunijnych


* Na wszystkich Mszach św., tj. o 7.30; 9.00; 10.30 – komunijna i o 18.00 oraz podczas nabożeństwa majowego odnawiać będziemy MILENIJNY AKT ODDANIA POLSKI MATCE BOŻEJ;

16.30

=>

Nabożeństwo majowe

Ponieważ nabożeństwo majowe jest częścią uroczystości Pierwszej Komunii św., zapraszamy do udziału w nim dziś wyjątkowo o 16.30; *

**********************************************

18.00

=>

Msza św. młodych => Młodych naszej Parafii zapraszamy do współtworzenia także świątecznych Mszy św. o 18.00; 18.00

21.00

}

w int. wynagrodzenia Panu Jezusowi za nasze grzechy oraz o godne przystępowanie do Komunii św.;

}

w int. śp. Wiktorii i Mateusza KOZERA;

=> APEL

JASNOGÓRSKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! * Z racji na przypadającą dziś, w piątek, 03. maja, uroczystość

1. Komunii Św., odwiedziny chorych z comiesięczną posługą sakramentalną przenosimy na jutro, tj. na sobotę, 04. maja br.

od 9.00

=> Odwiedziny chorych

z comiesięczną posługą sakramentalną xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

04. maja – 1. SOBOTA MIESIĄCA KARTKA Z HISTORII: 1505 - zm. Władysław z Gielniowa, błogosławiony, polski kapłan, poeta (ur. ok. 1440); 1814 - na Elbę przybył statek ze skazanym na zesłanie Napoleonem BONAPARTE;


1863 - Powstanie styczniowe: oddział Ignacego MYSTKOWSKIEGO pod Stokiem odniósł jedno z największych podczas powstania zwycięstw nad wojskiem carskim; 1904 - Amerykanie rozpoczęli budowę Kanału Panamskiego; 1915 - ur. Florian MARCINIAK, harcmistrz, naczelnik Szarych Szeregów (zm. 1944); 1930 - Brytyjczycy aresztowali Mahatmę GANDHIEGO; 1940 - II wojna światowa: pod Narwikiem zatonął polski niszczyciel ORP GROM; 1960 - ur. Beata KOZIDRAK, polska piosenkarka, wokalistka zespołu BAJM; 1997 - Jan Paweł II beatyfikował pierwszego w historii Roma: CEFARINA JIMENEZA MALLA;

**********************************************

* Św. Floriana, męczennika –> wspomnienie obowiązkowe

Florian (łac. florus => kwitnący). Był urzędnikiem (oficerem) w pogranicznej prowincji NORICUM. Kiedy cesarz DIOKLECJAN (284-305) rozpoczął prześladowanie Kościoła, Florian pocieszał i umacniał chrześcijan. Został aresztowany wraz z 40. żołnierzami, a gdy odmówił złożenia ofiary pogańskim bogom, poddano go torturom. Ponieważ nadal trwał niezłomnie przy wyznawaniu wiary, zawieszono mu kamień na szyi i utopiono w rzece ENNS (Austria). Stało się to dnia 04. maja 304 roku. Z czasem na jego grobie wybudowano kościół. Do Polski relikwie św. Floriana sprowadzono na prośbę Kazimierza Sprawiedliwego w 1184. Umieszczono je w Krakowie w specjalnie zbudowanym na ten cel kościele na Kleparzu. Gdy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Patron Austrii, Bolonii i Krakowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy. W ikonografii przedstawiany jest jako oficer rzymski z naczyniem gaszący pożar. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja. Przysłowie ludowe głosi: Kiedy poleje na Floriana, potrwa jeszcze jakiś czas pogoda zakichana.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 16, 1-10; – Paweł zabiera ze sobą Tymoteusza Niech cała ziemia chwali swego Pana lub ALLELUJA => Ps 100 (99), 1-5.;

J 15, 18-21; – Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem Odrzucona miłość. Ten, kto kocha nawet wtedy, kiedy wszyscy nienawidzą, kto przebacza, gdy wszyscy skazują na śmierć, kto daruje długi, kiedy wszyscy obiecują zemstę, kto oskarża siebie zamiast wszystkich wkoło, kto przyznaje się do swoich błędów, zamiast kłamać, ten… . Mimo największej miłości, mimo daru z siebie dla zbawienia grzesznych, Jezus jest odrzucony, wyśmiany, prześladowany. Świat nie znosi innej dobroci, jak tylko swoją własną, nie akceptuje pokory proszenia o miłość. Świat zarozumiały i zadufany we własną wielkość nie chce Zbawiciela, bo w swej pysze nie uznaje swojego grzechu. Panie, to Ty jesteś pierwszym odrzuconym przez świat. Dlatego kiedy doświadczam prześladowań, pozwól mi je przyjąć z pokorą i w pokoju serca, jak Ty to czyniłeś.

**********************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY! * Od dzisiejszego dnia rozpoczyna się tzw. Biały Tydzień Rodzin

dzieci komunijnych. Zapraszamy i liczymy na udział w nim wszystkich przeżywających kolejną rocznicę swojej 1. Komunii Św.;


INTENCJE MSZALNE 7.00

}

w int. Rodziców, Rodzeństwa, Wychowawców, Nauczycieli, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów => dziękczynno - błagalna;

Dzień Skupienia Wspólnot Pobożnych 9.00

}

w int. członków parafialnych wspólnot pobożnych => dziękczynno - błagalna;

COMIESIĘCZNY DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT POBOŻNYCH o godz. 9.00 W ramach spotkania: Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi św., Msza św., oraz zmiana Tajemnic Żywego Różańca; *

**********************************************

12.00 => Zbiórka Służby Liturgicznej Ołtarza => ministrantów

* W szczególny sposób zapraszamy do włączenia się

do grona ministrantów wszystkich chłopców, którzy przystąpili już do 1. Komunii św.

********************************************** 18.00

}

w int. Rodziny PP. Elżbiety i Marka SADOWSKICH, w 25. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno - błagalna;

}

w int. Księdza proboszcza Jana, z okazji urodzin => dziękczynno - błagalna; /Intencja Księży Współpracowników/

18.00 => Msza św. Rodziców, Rodzin, Wychowawców i Nauczycieli

DZIECI KOMUNIJNYCH tj. Uczniów klas 1. i 2. Szkoły Podstawowej 19.00

}

Szpital:

w intencji Parafian => dziękczynno - błagalna;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

05. maja – 6. NIEDZIELA WIELKANOCNA KARTKA Z HISTORII: 1200 1504 1813 1819 1821

-

trzęsienie ziemi w Pieninach; ur. kardynał Stanisław HOZJUSZ, (zm. 1579); ur. się Søren KIERKEGAARD, duński filozof, prekursor egzystencjalizmu (zm. 1855); ur. Stanisław MONIUSZKO, kompozytor (zm. 1872); zm. Napoleon BONAPARTE, cesarz Francuzów (ur. 1769);


1925 - ur. Otto SCHIMEK, austriacki żołnierz, rozstrzelany za odmowę wykonania wyroku śmierci na polskich cywilach (zm. 1944); 1931 - Stanisław SKARŻYŃSKI i Andrzej MARKIEWICZ zakończyli udany lot dookoła Afryki – 26 000 km – polskim samolotem PZL k-2; 1846 - ur. Henryk SIENKIEWICZ, pisarz (zm. 1916); 1949 - powstała Rada Europy; 1953 - biskupi skierowali do rządu PRL list: NON POSSUMUS; 1961 - Alan SHEPARD (1923-1998) został pierwszym Amerykaninem w kosmosie;

**********************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Cierpliwość jest towarzyszem mądrości.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 15, 1-2.22-29; – Dekret Soboru Jerozolimskiego Nie jest nam łatwo zaakceptować obcych. Zazwyczaj stawiamy warunki: niech zachowują się i myślą podobnie jak my. Pierwsi chrześcijanie pochodzenia żydowskiego ulegli podobnej pokusie w stosunku do chrześcijan pochodzących spośród pogan. Dzięki otwarciu się na Ducha Świętego, w czasie obrad pierwszego Soboru w Jerozolimie pokusa ta została zażegnana.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże lub ALLELUJA => Ps 67(66), 2-3.5.8.; Bóg przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, w całym bogactwie i różnorodności ras i kultur. Jest to wymóg Jego sprawiedliwości. Wraz z Psalmistą wychwalajmy Tego, który kieruje narodami na ziemi, przynosząc im zbawienie.

Ap 21, 10-14.22-23; – Miasto święte Wielu architektów trudziło się, by zaprojektować miasto funkcjonalne, przyjazne, bezpieczne i estetyczne. Autor Księgi Apokalipsy opisuje miasto, jakie Pan przygotował dla swoich wiernych. Nie ma jednak w tym mieście kościoła ani katedry. Jest tam nieskończenie większy skarb: świątynią jest sam Bóg.

J 14, 23-29; – Duch Święty nauczy was wszystkiego Apostoł Jan kładzie wielki nacisk na działanie Ducha Świętego i wzajemną miłość, które podtrzymują życie Kościoła. Odejście Jezusa do Ojca, choć na pozór smutne, jest zapowiedzią Jego powtórnego przyjścia i powinno napełniać nas nadzieją.

Słowa Ewangelii według św. Jana (14, 23-29) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.


Pokój serca owocem miłości. W każdym objawieniu się Boga słyszymy: „Nie bój się”. Bóg zawsze przychodzi z darem pokoju, którym napełnia nasze serca. Ten pokój nie jest dziełem ludzkiej inteligencji, ale owocem przyjęcia Ducha Świętego. To dlatego mówimy, że pokój zamieszkuje w nas. Drogą do posiadania tego pokoju jest życie nauką Jezusa. A to nie może się dokonać bez miłości. Bóg pragnie, byśmy żyli Jego nauką, gdyż tak jak zakochanemu największy trud poniesiony dla ukochanej osoby wydaje się łatwy i oczywisty, tak samo w nauce Bożej nie ma nic trudnego dla tego, kto kocha. Proszę Cię, Panie, o miłosierdzie dla świata, który nękają konflikty i wojny, aby Twój pokój wypełnił nasze serca i przemienił oblicze ziemi.

********************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

Inny Pocieszyciel - Paraklet, którym Jezus nazywa Ducha Świętego, wskazuje na Ducha jako na Osobę różną od Ojca i Syna. Greckie słowo PARÁKLETOS odnosi się zawsze do osoby, znaczy bowiem adwokat, obrońca czy też pocieszyciel. Taką funkcję może spełniać tylko osoba. Z drugiej strony, mówiąc o „innym obrońcy”, Jezus daje do zrozumienia, że w czasie swojego ziemskiego życia On sam był pierwszym obrońcą uczniów. Po odejściu Jezusa Duch Święty zajmie Jego miejsce u boku uczniów pozostałych na świecie, będzie ich bronił w czekających ich bojach i dodawał odwagi w ciężkich chwilach.

(26. września 1990)

**********************************************

INTENCJE MSZALNE 7.30

}

w int. Waldemara i Jego Rodziny, z okazji Imienin => dziękczynno - błagalna;

9.00

}

w int. Joanny i Adriana, w 1. rocznicę ślubów małżeńskich oraz w podzięce za szczęśliwe rozwiązanie => dziękczynno - błagalna;

10.30

}

w int. śp. Franciszka STĘCHLICKIEGO, w 8. rocznicę śmierci; * Rodzinę Rodzin – jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca – prosimy o przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy św. o 12.00.;

12.00

}

w int. śp. Wojciecha ZYGMUNCIAKA;

/intencja Sąsiadów z bramy 13./;

* W zakrystii tygodniki katolickie:

GOŚĆ NIEDZIELNY ; MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY ; NIEDZIELA ; dwumiesięcznik MIŁUJCIE SIĘ! oraz Pismo kolejarzy: WOLNA DROGA;

* Uczniów klas od I. do VI. Sz.P. zapraszamy do odbioru i rozwiązywania zadań apostolskich ulotki: ZIARNO;

**********************************************

17.30

}

NABOŻEŃSTWO MAJOWE


18.00

=>

Msza św. młodych => Młodych naszej Parafii zapraszamy do współtworzenia wieczornej Mszy św. niedzielnej. 18.00

}

w int. śp. Henryki, Władysława i Hipolita;

********************************************** ok. 19.00 => Sala katechetyczna nr 1.

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA ********************************************** 20.00

}

w int. śp. Reginy, w 9. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Henryka, Stanisława i Jana;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: NARZECZONY NARZECZONA

Zapow.

Marek - Andrzej ŻÓŁKOWSKI Agnieszka JASNOWSKA 1. Wrocław, Mościckiego Wrocław, Jemiołowa Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianego związku, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PIELGRZYMKA DO WAMBIERZYC Duszpasterstwo Kolejarzy zaprasza na XI pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin w dniu 11. maja 2013 r. PROGRAM: 10:30 - Powitanie 11:00 - Msza w intencji Kolejarzy 13:00 - Droga krzyżowa na kalwarię 15:00 - Modlitwa na górze Synaj przy grobie św. Katarzyny 16:00 - Rekreacja 18:00 - Majówka 21:00 - Apel Jasnogórski z iluminacją Bazyliki

ADSUM nr 185  

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you