Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA Nr 184. * 21. kwietnia 2013 r. * Rok V.

BYĆ SOLA ZIEMI !

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną.


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2013”; Autor: Ks. Maciej WAROWNY => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00; i 20.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Rejony: Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Mościckiego: 45.; Piwniczna; 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE; GRAFITOWE i MW; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org lub

http://swjerzy.blogspot.com/

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM. Można je znaleźć pod jednym z dwóch zamieszczonych obok adresów. Tam też, na bieżąco publikujemy treść wystąpień i nauczania papieża Franciszka.


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 9. WYZNANIE WIARY

?

Apokryfy wczesnochrześcijańskie 1. W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji, które w sposób wypaczony ukazują początki chrześcijaństwa. Należy do nich na przykład powieść „Kod Leonarda da Vinci” czy publikacje prasowe, odwołujące się do tak zwanej „Ewangelii Judasza”. Teksty te, opierając się na mało znanych przeciętnemu czytelnikowi apokryfach wczesnochrześcijańskich, stwarzają wrażenie, jakoby wiedza, przekazywana przez Pismo Święte, była niepełna. 2. Czym są apokryfy wczesnochrześcijańskie? Jest to grupa pism i tekstów powstałych w dobie wczesnego chrześcijaństwa, których Kościół pierwszych wieków z racji teologicznych nie uznał za objawione i nie włączył do kanonu ksiąg Nowego Testamentu (por. KKK 107). Autorzy apokryfów starali się upodobnić swoje dzieła do pism natchnionych. Czynili to często poprzez nawiązywanie do pojedynczych wątków i wydarzeń znanych z wcześniejszych przekazów Ewangelii według Marka, Mateusza czy Łukasza, jednocześnie usiłując poszerzyć ich relację. Ponadto, nie zawsze odpowiednio do treści, pismom apokryficznym nadawano tytuły Ewangelii, Dziejów czy Apokalipsy. Bywało, że ich twórcy powoływali się na konkretnego Apostoła lub inną postać biblijną jako domniemanego autora danego pisma. W swojej treści apokryfy odbiegały jednak od powszechnie przyjętej nauki apostolskiej; powstawały często w środowiskach heretyckich. Głównie to zadecydowało o nieuznaniu i odrzuceniu tych pism przez starożytny Kościół jako pism niekanonicznych, niezgodnych z nauką chrześcijańską. 3. Sam termin „apokryf” pochodzi od greckiego słowa „apokryphos / apokryphon”, używanego na określenie tego co tajemne, zakryte, ukryte i niedostępne dla ogółu. Zgodnie z tym, pisma apokryficzne sugerują czytelnikowi możliwość dotarcia do nowej wiedzy, jakiej by nie zdobył, opierając się wyłącznie na księgach Nowego Testamentu. Część pism apokryficznych, dla zaspokojenia ludzkiej ciekawości, próbowała uzupełnić rzekome braki w przekazie Nowego Testamentu. Pisma te utrwalały różne dostępne tradycje, a często legendy, dotyczące szczegółów życia i działalności takich postaci jak Jezus, Maryja czy św. Paweł. W ten sposób powstały na przykład takie apokryfy jak „Ewangelia Dzieciństwa według Tomasza”, „Protoewangelia Jakuba”, „Korespondencja Seneki z Pawłem Apostołem” itp. Inne pisma apokryficzne powstawały w celach ściśle teologicznych. Rożne odłamy chrześcijan tworzyły pisma, mające upowszechniać ich naukę. Dla uwiarygodnienia powoływały się one na któregoś z apostołów jako rzekomego autora tych pism. W ten sposób powstały takie apokryfy jak „Ewangelia Filipa”, „Dzieje Apostoła Andrzeja” czy „Apokalipsa Piotra”. Pisma te, jako niezgodne z nauką Kościoła, uznano za nieprzydatne dla pogłębiania wiary chrześcijańskiej, a często wręcz szkodliwe. Apokryfy wczesnochrześcijańskie powstawały w okresie od II do V w. Większość z nich znana jest nam przy tym na podstawie późniejszych odpisów, tłuma-


czeń, lub też pojedynczych cytatów u pisarzy chrześcijańskich. Wiele z najstarszych apokryfów zawiera obok wspominanych przekazów legendarnych, czy błędnych poglądów teologicznych także szereg starożytnych tradycji, odzwierciedlających na przykład ówczesne życie religijne i formy pobożności. W tym też można by upatrywać wartości tych pism. Należy je jednak zawsze odróżniać od kanonicznych pism Nowego Testamentu, uznanych za natchnione i będących dla Kościoła źródłem nauki objawionej (por. KKK 105-106). 4. Zapamiętajmy: Apokryfy wczesnochrześcijańskie to pisma, które z racji na ich niezgodność z nauką Kościoła nie zostały włączone do oficjalnego kanonu pism świętych. Jako takie nie mogą być one dla wierzących pomocne w prawidłowym rozumieniu i przeżywaniu wiary. Ich właściwa lektura wymaga często odpowiedniego przygotowania. Apokryfy stanowią głównie materiał badawczy, pozwalający lepiej poznać epokę, w której powstały. Ks. Tomasz Lewicki xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozważanie Duszpasterskie

Obrzędy wstępne: Kolekta Obrzędy wstępne Mszy św. kończy modlitwa zwana kolektą. Określenie łacińskie collecta swymi korzeniami sięga liturgii starogalijskiej, czyli francuskiej i podkreśla działanie kapłana jako reprezentanta zgromadzonego ludu. Łaciński czasownik colligere oznacza „zbierać razem”. Podkreśla się w ten sposób podsumowujący charakter tej modlitwy. Z jednej strony kolekta kończy obrzędy wstępne, a z drugiej strony zbiera wszystkie intencje modlitewne uczestników Mszy św. Należy ona do tzw. modlitw prezydencjalnych, czyli odmawianych przez kapłana, głównego celebransa i zarazem przewodniczącego zgromadzenia w imieniu całego zgromadzenia liturgicznego. Przyjmuje się, że wprowadzenie tej modlitwy do liturgii Mszy św. należy łączyć z papieżem Leonem Wielkim, a więc z V wiekiem. Modlitwa ta jest działaniem dialogicznym. Główny celebrans zachęca wiernych do modlitwy i wraz z nimi się modli. Kolekta składa się z następujących części: – wezwanie kapłana: „Módlmy się”. Jest to zachęta do modlitwy, do zwrócenia swojego serca ku Bogu; uświadomienie Jego obecności pośród zgromadzonej wspólnoty. – chwila ciszy – czas przeznaczony na chwilę indywidualnej modlitwy. Chodzi o przedstawienie Bogu swoich intencji modlitewnych. Stajemy przed Bogiem z całym naszym życiem, często z bagażem różnych problemów do rozwiązania. Z ufnością oddajemy wszystko Bogu, wierząc, że tylko On może zaradzić naszym potrzebom i rozwiązać nasze problemy. – modlitwa celebransa zanoszona w imieniu wszystkich do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. A zatem adresatem tej modlitwy jest zwykle Bóg. Kapłan z rozłożonymi rękoma odmawia modlitwę przeznaczoną na dany dzień. Treść kolekty zależna jest od okresu roku liturgicznego, uroczystości czy święta. Każda uroczystość, święto, wspomnienia świętych, a także każdy dzień okresu Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy mają swoje własne kolekty. W czasie modlitwy kapłan trzyma rozłożone ręce, tak jak Chrystus na krzyżu. Jest to jeden z gestów najczęściej przedstawianych w sztuce wczesnochrześcijańskiej. Określany jest jako gest oranta, czyli modlącego się. W starożytności z uniesionymi rękoma zwracano się w kierunku wschodnim, ponieważ ze wschodu ma przyjść zbawienie, czyli Mesjasz. Jezus


często był nazywany wschodzącym słońcem. Kapłan trzymając rozłożone ręce obejmuje w ten sposób wszystkich obecnych na Mszy św., a w sposób szczególny ich modlitwy zanoszone do Boga Ojca. W treści kolekty można wyróżnić następujące elementy: – anakleza, czyli zawołanie, przywołanie, inwokacja, wyrażająca się najczęściej w słowach: Wieczny, Wszechmocny, Najłaskawszy Stwórca. – anamneza, czyli wspomnienie dzieł Bożych dokonywanych w historii zbawienia. To wspomnienie zależy od obchodu liturgicznego. Liturgiczne przypominanie jednocześnie uobecnia, aktualizuje wspominane wydarzenie zbawcze. Ożywia to nadzieję na zrealizowanie zanoszonych próśb. – prośba, która jest zawsze związana z tajemnicą dnia i wspominanymi dziełami Bożymi. – konkluzja, czyli zakończenie modlitwy. Zawsze zanoszona jest ona przez Chrystusa i w Duchu Świętym. Podkreśla się więc działanie całej Trójcy Świętej. Na zakończenie kolekty zgromadzony lud odpowiada: „Amen”. Jest to uznanie modlitwy celebransa jako własnej, potwierdzenie i zgoda na modlitwę zanoszoną przez kapłana. W ten sposób zgromadzona wspólnota włącza się w tę modlitwę. Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI VD-318 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. kwietnia – PONIEDZIAŁEK KARTKA Z HISTORII: 1500 1616 1724 1833 1933 1935

-

Portugalczyk Pedro Álvares CABRAL jako pierwszy Europejczyk dotarł do Brazylii; zm. MIGUEL de CERVANTES, pisarz hiszpański, autor DON KICHOTA (ur. 1574); ur. Immanuel KANT, niemiecki filozof (zm. 1804); zm. Richard TREVITHICK, brytyjski wynalazca, konstruktor, pionier kolei (ur. 1771); zm. Henry ROYCE, brytyjski prekursor automobilizmu (ur. 1863); ogłoszono konstytucję kwietniową;

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 11, 1-18; – Wejście pogan do Kościoła Boga żywego pragnie dusza moja lub ALLELUJA => Ps 42 (41), 2-3; 43 (42), 3-4;

J 10, 1-10; – Jezus jest bramą owiec Brama owiec. Jezus jest bramą, jest sposobem docierania do drugiego człowieka. Wiele razy doświadczam trudności w relacjach z bliźnimi, trudności w porozumieniu. Wtedy powinienem postawić sobie pytania: Czy rzeczywiście wchodzę przez bramę? Czy szukam dobra mojego bliźniego? Czy jestem gotów dawać moje życie, jak czyni to Jezus? A może jestem podobny do złodzieja, który myśli tylko o tym, w jaki sposób inni mogą być dla niego użyteczni? Wchodzić przez bramę to pozwolić, aby Jezus określał sposoby odnoszenia się do bliźnich, aby Jego prawo było naczelną zasadą budowania wzajemnych relacji. Panie, pozwól mi zrozumieć, co oznacza „wchodzić przez bramę” i upodabniaj mnie do Ciebie w miłości i szacunku dla drugiego człowieka.

**********************************************

INTENCJE MSZALNE


7.00

}

w int. p. Marii KUŹNIARZ, z okazji urodzin => dziękczynno - błagalna;

18.00

}

w int. Wojciecha, w 86. rocznicę urodzin i Imienin => dziękczynno - błagalna;

}

w int. śp. Edwarda KRENT, w 30. dniu po śmierci /intencja uczestników pogrzebu/;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. kwietnia – WTOREK KARTKA Z HISTORII: 1253 1616 1858 1891 1935 1939

-

Książę wielkopolski Przemysł I dokonał lokacji Poznania na prawie niemieckim; zm. WILLIAM SHAKESPEARE, angielski poeta, dramaturg, aktor (ur. 1564); ur. Max PLANCK, niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla w tej dziedzinie (zm. 1947); ur. Siergiej PROKOFIEW, rosyjski kompozytor (zm. 1953); Ignacy MOŚCICKI podpisał nową konstytucję tzw. konstytucję kwietniową; ur. arcybiskup Stanisław WIELGUS, emerytowany pasterz Kościoła warszawskiego;

**********************************************

Wojciech (imię słowiańskie mówiące o kimś, kto jest WOJEM; woj – wojownik oraz ciech – pociecha), urodził się ok. 956 roku w LIBICACH (Czechy) w książęcym rodzie czeskich SŁAWNIKOWICÓW, spokrewnionych przez Dąbrówkę z dynastią Piastów. W młodości odebrał staranne wykształcenie pod opieką św. ADALBERTA, biskupa Magdeburga. Dołączył do niego później młodszy brat RADZIM. W wieku 27. lat został wybrany na biskupa Pragi. Odznaczał się wielką pokorą i miłosierdziem. Ze swoich dóbr utrzymywał budynki kościelne, kupował sprzęt liturgiczny, wspierał ubogich i wykupywał niewolników. Często odwiedzał więźniów. Z natury niezwykle prawy i pobożny, cierpiał widząc rozluźnienie obyczajów, łamanie prawa Bożego i kościelnego. Postanowił opuścić diecezję i na pewien czas wspólnie z bratem wstąpił we Włoszech do benedyktynów (990). W klasztorze spełniał najniższe posługi. Po trzech latach został wezwany do powrotu na stolicę biskupią w Pradze. Założył tu klasztor benedyktyński i zapoczątkował misje na Węgrzech. Kiedy na skutek morderstwa popełnionego w kościele obłożył klątwą ród WERSZOWCÓW, ci z zemsty napadli na jego rodzinne LIBICE, zabijając rodziców i czterech braci. Wojciech udał się ponownie do Włoch, opuszczając na zawsze Czechy. Za zgodą cesarza i przełożonych kościelnych w 996 roku przybył do Polski. Pragnieniem jego była praca misyjna wśród pogan. Najpierw nauczał w Gdańsku, a następnie w głębi kraju Prusów. Spotkał się jednak z ogromnym fanatyzmem i nienawiścią. 23. kwietnia 997 roku, prawdopodobnie w okolicach Elbląga, uzbrojony tłum zaatakował misjonarzy. Wojciech zginął przeszyty włócznią przez pogańskiego kapłana. Obciętą głowę męczennika wbito na pal. Król Bolesław Chrobry wykupił ciało Wojciecha na wagę złota i umieścił w Gnieźnie. Na podstawie zeznań świadków opisano pracę misyjną i męczeństwo Wojciecha, a papież Sylwester w 999 roku wpisał jego imię do katalogu świętych. Do grobu św. Wojciecha pielgrzymował w 1000 roku cesarz Otton III. Św. Wojciech, obok Matki Bożej Królowej Polski i św. Stanisława Szczepanowskiego jest czczony jako jeden z trzech głównych patronów Polski. Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in.


Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Życie św. Wojciecha zostało przedstawione na drzwiach gnieźnieńskich – jednym z największych dzieł sztuki średniowiecznej w Polsce. W ikonografii Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął. W ostatnich latach czci się go również jako patrona odnowionej i zjednoczonej Europy.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 1, 3-8; – Apostołowie świadkami Jezusa Podstawowym zadaniem uczniów jest dawanie świadectwa o żyjącym Chrystusie. Oni jednak zachowują się często tak, jakby nie słyszeli obietnicy zesłania Ducha Świętego i wracają do pytania o polityczne panowanie Izraela. Jezus prostuje ich myślenie pokazując, że Duch Boży, którego otrzymaliśmy także i my w Chrzcie i Bierzmowaniu, uzdalnia wierzących do głoszenia Dobrej Nowiny – Słowa Bożego, nie tylko w swoim środowisku, ale na całym świecie.

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości => Ps 126 (125), 1-6.; Flp 1, 20c-30; – Moim życiem jest Chrystus List do Filipian to pismo, które św. Paweł kieruje do najukochańszej wspólnoty, dzieląc się z nią największym skarbem swojego życia – wartością poznania Chrystusa! Jest świadomy tego, że przez nawrócenie pod Damaszkiem i odkrycie Jezusa staje się darem dla tych, do których jest posłany. Pisze o tym będąc w więzieniu, mimo to, Jego myślenie jest przepełnione nadzieją, bo wie, że z Chrystusem niczego nie traci. W świetle tych słów warto się zastanowić, czy ja odkryłem w mojej historii życia Chrystusa, który jest wszystkim?!

J 12, 24-26; – Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity Śmierć z powodu grzechu nie ma sensu, ale oddanie życia Jezusa tak! On oddał swoje życie, aby uwolnić nas od grzechów i zwyciężyć. Dlatego życie z Chrystusem to nieustanne odradzanie się. Sługa Pana ma to szczęście, że jest stale przy Nim, a przecież być przy Chrystusie to radość! Więcej nawet, mamy zapewnienie, że sam Ojciec uczci takiego sługę. Jezus zachęca nas dzisiaj, byśmy oddali Mu swoje życie i byli Jego sługami, a On da nam nowe, swoje życie.

**********************************************

Owocna śmierć. Śmierć, która daje błogosławione owoce, to nie tylko śmierć Chrystusa na krzyżu lub męczeńska śmierć św. Wojciecha. Ziarno, aby wydać plon, musi obumrzeć w ziemi, człowiek, aby jego życie było owocne, musi uczynić z niego dar. To nie fizyczna śmierć czyni świętym, ale wewnętrzny dar uczyniony z własnego życia, faktyczna śmierć dla swojego egoizmu, by być dla innych. Rozumiejąc powagę sytuacji, przełożony zamordowanych w 1996 r. w Algierii trapistów napisał w swoim testamencie, że chciałby, aby nie zapomniano, iż oddał życie Bogu i temu krajowi. Panie, niech dzięki Twej miłości i łasce stanę się zdolny do stałego dawania mojego życia bliźnim. W rodzinie, w pracy, we wspólnocie. Wszędzie, gdzie mnie poślesz.

********************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

Wszyscy cierpiący są wezwani do uczestniczenia w dziele odkupienia dokonanym przez krzyż. Uczestniczyć w krzyżu Chrystusa to znaczy wierzyć w zbawczą moc ofiary, którą każdy cierpiący może składać wraz z Odkupicielem. Cierpienie wówczas zostaje wyzwolone z poczucia bezsensu, zyskuje swój twórczy sens i wymiar. Schodzi niejako na dalszy plan jego wyniszczająca moc, skoro tajemnica Odkupienia świadczy, że właśnie cierpienie wydaje szczególne owoce. Sam Chrystus mówi o tym w takich słowach:


„Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. Od krzyża do chwały. (09. 11. 1988)

**********************************************

INTENCJE MSZALNE 7.00

}

w int. P. Wojciecha SEIDLA i Jego Rodziny, Imieninowa;

9.00

}

w int. => dziękczynno - błagalna;

17.00

}

Bieńkowice: w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz tych wszystkich, którzy mają o nich staranie;

18.00

}

w int. śp. Jana SUCHY oraz zmarłych Rodziców: Marii i Michała;

}

w int. śp. Kazimierza WÓJCIKA, w rocznicę śmierci;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. kwietnia – ŚRODA KARTKA Z HISTORII: 1333 1940 1962 1982 1990 2004 2005 2006

-

koronacja Kazimierza III Wielkiego; Heinrich HIMMLER wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu; pierwszy przekaz sygnału telewizyjnego za pośrednictwem satelity; odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów radiowej TRÓJKI; na orbicie okołoziemskiej został umieszczony Teleskop HUBBLE'A; 9. rocznica ingresu Ks. Abpa Mariana GOŁĘBIEWSKIEGO, Metropolity Wrocławskiego; inauguracja pontyfikatu papieża Benedykt XVI; zwodowany został największy statek na świecie, FREEDOM OF THE SEAS;

**********************************************

* Św. Jerzego, męczennika –>

uroczystość odpustu parafialnego Św. Jerzy (grec. georgos – rolnik ), wspaniały rycerz, przedstawiany zwykle w sztuce i malarstwie, na ognistym rumaku, godzący włócznią w straszliwego smoka. Jest jednym z tych świętych, którego osoba otoczona została licznymi legendami, mitami czy wprost baśniami. Jest jednak postacią historyczną i należy do najbardziej znanych świętych, zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. O jego życiu i działalności mamy bardzo skąpe wiadomości. Kiedy bowiem Bliski Wschód czyli Małą Azję zajęli Turcy, wówczas dążyli do całkowitego wyniszczenia tam chrześcijaństwa i zatarcia po nim wszelkich śladów. Burzono świątynie i miejsca kultu. Niszczono obrazy rzeźby oraz pomniki - wszystko co miało jakikolwiek związek z chrześcijaństwem. Pozostał jednak wśród wiernych nadal kult świętych męczenników za wiarę w Chrystusa, a wśród nich także - bardzo żywy - kult św. Jerzego, żołnierza i męczennika. W VI wieku jego grób w Lyddzie, w Palestynie był miejscem licznych pielgrzymek, gdzie w szczególny sposób oddawano cześć Świętemu.


Cesarz Konstantyn Wielki zaś już na początku IV wieku wzniósł w Jerozolimie ku jego czci wspaniałą bazylikę, której ślady odkryto w 1953 roku. Według mnóstwa żywotów św. Jerzego, ojciec jego Geroncjusz miał pochodzić z Persji, a matka Polocronia z Kapadocji. Było to małżeństwo bardzo pobożne. Największy ból sprawiało im to, że byli bezdzietni. Do Boga zanosili liczne prośby, czynili pokutę, pościli - a wszystko w tym celu by uprosić sobie u Boga dziecię. Dopiero w późnej starości Bóg wysłuchał ich prośby i dał im syna - Jerzego. Urodził się w Kapadocji. Wychowany w wielkiej trosce przez rodziców w wierze Chrystusowej. Wzrastał „w mądrości i łasce u Boga i ludzi”. Jako młodzieniec szlachetny i wzorowy był przykładem dla swoich kolegów. Wnet zaciągnął się do wojsk cesarskich. Jako legionista doszedł stopniowo do rangi wyższego oficera. Kiedy rozszalało się prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana, Jerzy był wysokim urzędnikiem rzymskim - trybunem, czyli naczelnikiem miejscowego garnizonu w randze pułkownika. Ponieważ chrześcijaństwo coraz obficiej przenikało w szeregi wojsk, dlatego cesarz wydał dekret zabraniający przyjmowania wiary chrześcijańskiej a wszystkim żołnierzom nakazał złożyć ofiarę przed posągami bóstw pogańskich - rzymskich. Jerzy zdawał sobie dobrze sprawę z tego, co go czeka kiedy ujawni się, że jest chrześcijaninem. Zresztą nigdy nie krył się ze swoimi przekonaniami religijnymi. Był człowiekiem przykładnym, wzorowym, prostolinijnym. Wiary swojej się nie wstydził. Wiedział, że czeka go prześladowanie jako wyznawcę Chrystusa. Majątek swój rozdał ubogim, a wezwany przed cesarza zdecydowanie odmówił złożenia ofiar bóstwom pogańskim i wyrzeczenia się chrześcijaństwa. Dla przykładu i zastraszenia innych poddano go najpierw przesłuchaniom a następnie wyjątkowo okrutnym torturom. Rzeczywiście musiały być wielkie, skoro Kościół Wschodni - wśród licznych męczenników tego okresu - jemu dał tytuł Wielkiego Męczennika. Śmierć męczeńską poniósł prawdopodobnie w Lyddzie (Diospolis) - później od jego imienia nazwanym Georgiopolis (Georgius - Jerzy) - około 304 roku. Jego bohaterskie życie opisywano w wielu krajach w licznych życiorysach, ukazując go jako wzorowego rycerza, oficera wysokiego stopnia w wojsku cesarskim, nad wyraz odważnego, odznaczającego się miłosierdziem wobec ubogich i nieszczęśliwych, gorliwego apostoła Chrystusowego, podejmującego zdecydowanie wszelkiego rodzaju cierpienia dla Kościoła i Wiary Chrystusowej. Kult świętego Jerzego rozpowszechnił się zaraz po śmierci i dość wcześnie objął wszystkie kraje wokół Morza Śródziemnego. Najpierw w Egipcie, na Cyprze, w Azji Mniejszej, gdzie było ponad 60 miejsc jego kultu, a potem i w innych krajach. Na Kaukazie cała prowincja otrzymała swoją nazwę od jego imienia: Georgia - Gruzja. Kult jego w Kościele Wschodnim był tak popularny, że wysunął się na pierwsze miejsce po Matce Najświętszej i św. Michale. W Kościele Zachodnim kult świętego Jerzego datuje się już od VI wieku. Wówczas w Rzymie zbudowano kościół pod jego wezwaniem. Wkrótce i inne miasta w Italii oddawały się jego przemożnej opiece, obierając go sobie za patrona, jak np. Ferrara, która od czasu wypraw krzyżowych posiadała relikwie jego głowy. Krzyżowcy bowiem przyczynili się w znacznej mierze do rozpowszechnienia jego kultu na Zachodzie Europy. Po wyprawach krzyżowych święty Jerzy stał się głównym patronem rycerstwa europejskiego, zaś Anglia obrała go w 1222 roku swoim szczególnym patronem. Jest także patronem


różnych bractw i stowarzyszeń kościelnych; ustanawiano także odznaczenia świętego Jerzego, zwane orderami. Na przykład w Anglii order świętego Jerzego nazwano „Orderem Podwiązki”. Jest także patronem Litwy, która jego postać ma w swoim herbie. Do Polski kult św. Jerzego przybył wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, a więc już w drugiej połowie X wieku. Jemu była poświęcona kaplica grodowa w Gnieźnie. Wiele miast polskich posiada jego wizerunek w swoim herbie. A od jego imienia ponad sto miejscowości w naszym kraju wzięło swoją nazwę. Archidiecezja białostocka ma go za głównego patrona, a pelplińska zaś jako drugorzędnego. Jego wizerunek zdobi herb Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Z jego wyobrażeniem bito tam monety, a w muzeach rosyjskich znajduje się wiele ikon jemu poświęconych.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Ap 21, 5-7; – Zwycięzca odziedziczy życie wieczne Słowo zachęty dla chrześcijan cierpiących ucisk z powodu ich wiernego świadectwa: Pan zapewnia ich, że zwycięzca odziedziczy to wszystko, tzn. całe nie zaćmione błogosławieństwo nowego nieba i nowej ziemi, a także dodaje: i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem, oznacza to, że harmonijna, osobista komunia ze Stwórcą, do której został stworzony człowiek, stanie się nieprzerwaną rzeczywistością. Synostwo i dziedzictwo należą nierozdzielnie do siebie. Tylko w Nim, wyjątkowym Synu i dlatego wyjątkowym dziedzicu wszystkiego, wierny jest synem i dziedzicem.

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości => Ps 126 (125), 1-6.; Rz 5, 1-5; – Chlubimy się z ucisków Skutkiem usprawiedliwienia przez wiarę jest ponownie pokój w stosunkach między Bogiem a ludźmi. Skłócenie całej ludzkości z Bogiem, konflikty między poszczególnymi ludźmi, niepokój panujący we wnętrzu każdego człowieka – oto najczęstsze następstwa grzechu. Likwidowanie grzechu musi więc być wprowadzaniem pokoju. Dokonał tego Chrystus przez swoje zbawcze dzieło. Dzięki zasługom Jezusa uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do łaski. Posiadanie wiary, trwanie w niej, to dla chrześcijanina powód do największej chluby. W tej sytuacji przedmiotem dumy chrześcijanina są także udręki, których życie nigdy nie szczędzi wyznawcom Chrystusa. Ta duma – choć brzmi to paradoksalnie – i radość z ucisku mają swoje bardzo realne i oparte na doświadczeniu uzasadnienie. Tylko w cierpieniach bowiem można wypróbować swoją wytrzymałość i wytrwanie we wszelkich cnotach, stanowiących nieodzowny warunek do pielęgnowania nadziei, tej szczególnie chrześcijańskiej cnoty.

Łk 9, 23-26; – Kto straci swoje życie dla Chrystusa, zachowa je Człowiek, który staje przed koniecznością wyboru pomiędzy życiem i śmiercią, szczęściem i nieszczęściem, nie ma wątpliwości. Jednak lęk i niezrozumienie zatrzymuje, kiedy staje się jasne, że wybranie życia wymaga zgody na śmierć, a wybór szczęścia wiąże się z cierpieniem i odrzuceniem. Prawdziwe nawrócenie owocuje zaufaniem wobec wymagań Ewangelii, umożliwia naśladowanie Jezusa i ułatwia podjęcie własnego krzyża.

**********************************************

INTENCJE MSZALNE

KWARTALNY DZIEŃ MODLITW W INT. O POWOŁANIA DO SŁUŻBY W KOŚCIELE 7.00 } w int. ............................................................................................... /brak intencji/;


16.30

=>

GODZINA DUSZPASTERSKA Spotkanie grupy młodszej, tj. uczniów klas 3. i 4. Szkoły Podstawowej. Prosimy, aby traktowane zostały jako obowiązkowe.

**********************************************

17.40 } => Nowenna do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy } Intencje nowennowe:                  

w int. Ojca świętego Franciszka I; w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; w int. beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii; w int. dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., chóru parafialnego i Scholi; w int. chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; w int. Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; w int. tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

**********************************************

18.00 =>

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTU PARAFIALNEGO 18.00

}

w intencji Parafian => dziękczynno - błagalna;


Mszy św. odpustowej przewodniczył będzie

Rektor P.W.T. we Wrocławiu Ks. prof. dr hab. Andrzej TOMKO **********************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Uroczystość odpustu parafialnego ku czci św. Jerzego, męczennika jest też dla nas, całej Parafii, dniem inauguracji

NOWENNY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO 1. KOMUNII ŚWIĘTEJ. Nie jest to oczywiście czas ważny tylko dla Rodzin przygotowujących swe dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej. Jest to też czas równie ważny dla nas wszystkich stanowiących tutejszą Rodzinę Parafialną a w naturalny sposób przeżywających każdego 03. maja, rocznicę swojej pierwszej Komunii świętej. I nie chodzi tu tylko o pytanie: która to z kolei rocznica naszej 1. Komunii św.? Ale raczej o to: jak ta Komunia z Chrystusem trwa? Szukając odpowiedzi na te i podobne pytania, zapraszamy wszystkich do:  udziału w codziennej Mszy św.;  udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu;  przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania;  codziennej modlitwy dziękczynienia za dar Komunii św. i tych, wszystkich ludzi, którzy nas do Niej doprowadzili i w Niej nas utwierdzają; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. kwietnia – CZWARTEK KARTKA Z HISTORII: 1874 1937 1901 1926 1943 1945 1946 1983

-

ur. Guglielmo MARCONI, wynalazca radia, laureat Nagrody Nobla (zm. 1937); zm. Michał DRZYMAŁA, wielkopolski chłop, symbol walki z zaborcą pruskim (ur. 1857); stan Nowy Jork jako pierwszy zobowiązał kierowców do posiadania prawa jazdy; ur. Tadeusz JANCZAR, polski aktor (zm. 1997); w wyniku sprawy katyńskiej zerwano polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne; w San Francisco rozpoczęła się konferencja założycielska ONZ; ur. Andrzej SEWERYN, aktor i reżyser; Amerykańska sonda kosmiczna PIONEER 10 przekroczyła orbitę Plutona;


* Św. Marka, Ewangelisty –> święto Marek (imię łac. pochodzące od imienia mitycznego boga wojny Marsa), w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan, Dzieje Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go jako „Jana zwanego Markiem”, syn Marii, która prawdopodobnie była właścicielką domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Był uczniem św. Piotra. Jego Ewangelia jest wiernym echem katechezy Księcia Apostołów. Marek ze swoim krewnym Barnabą towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej. Przebywał na Cyprze i w Antiochii. Podczas dłuższego pobytu w Rzymie należał do bliskiego otoczenia św. Pawła, a także św. Piotra, który nazywa go „swym synem” (1 P 5, 13). Według tradycji św. Marek założył gminę chrześcijańską w Aleksandrii, gdzie był pierwszym biskupem. Tam został aresztowany i wleczony przez miasto do więzienia. Wkrótce poniósł męczeńską śmierć (ok. 62 roku). Inni podają, że zginął w Rzymie za czasów Trajana. Relikwie św. Marka znajdują się w Wenecji, przewiezione tu w 828 roku z Aleksandrii. Jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii. W Polsce i wielu innych krajach czczony jako patron wiosennych siewów, dlatego w jego święto obchodzi się w procesji pola i odmawia modlitwy o dobre urodzaje. W ikonografii ukazywany jest w stroju arcybiskupa, w paliuszu albo jako biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje go m.in. lew ze skrzydłami – jedno z ewangelicznych zwierząt, lew u stóp, drzewo figowe, zwój.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

1P 5, 5b-14; – Marek, uczeń Piotra Apostoła Będę na wieki sławił łaski Pana lub ALLELUJA => Ps 89 (88), 2-3.6-7.16-17.;

Mk 16, 15-20; – Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu Pan jest z nami. Misja powierzona apostołom nie przestaje być aktualna. Podobnie jak obietnice. Dlatego dzisiejsze Słowo powinno być odczytane także jako pytanie o to, na ile kontynuujemy dzieło apostołów. Wielu z nas, ma pretensje do Boga, że tak mało jest znaków, uzdrowień, które były codziennością misji Kościoła pierwotnego. Jednak jak trudno nam przychodzi postawić sobie pytania: W jaki sposób ja osobiście uczestniczę w misji głoszenia Ewangelii? Na ile moje życie jest świadectwem wiary w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa, który żyje i działa w Kościele? Panie, jak wybrałeś apostołów, tak samo wybierasz mnie na świadka Twej miłości. Daj mi gorliwość w głoszeniu Dobrej Nowiny, czyń ze mnie swego apostoła.

**********************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!

* Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościół w Polsce zapra-

sza m.in. dziś do wspólnej modlitwy - prośby o błogosławieństwo dla ojczystej ziemi, dla pracujących na roli, o obfite zbiory i o szacunek dla chleba i jego podział w duchu sprawiedliwości i miłości. Z tej racji w wiejskich środowiskach odprawia się procesję błagalną ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych, w parafiach miejskich zaś podejmuje się solidarną modlitwę o dobre urodzaje.


INTENCJE MSZALNE 7.00

}

w int. ............................................................................................... /brak intencji/;

**********************************************

16.30

=>

GODZINA DUSZPASTERSKA Spotkanie grupy starszej, tj. uczniów klas 5. i 6. Szkoły Podstawowej. Prosimy, aby traktowane zostały jako obowiązkowe. Na spotkaniach sprawdzana będzie obecność, która brana będzie pod uwagę w ocenie aktywności ucznia. Jak zawsze też, będziemy mocno wdzięczni Rodzicom za każde życzliwe zaangażowanie się w to dzieło.

********************************************** 18.00

}

w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy => dziękczynno - błagalna;

}

w int. Rodziny PP. Anny i Marka SKORUPSKICH => dziękczynno - błagalna;

}

w int. P. Jana DERENIA, w 63. rocznicę urodzin => dziękczynno - błagalna;

**********************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!

KATECHEZA (PRZED)CHRZCIELNA

ok. 18.30 =>

Do udziału w niej zobowiązani są Rodzice proszący o chrzest św. dla swego dziecka oraz wszyscy nasi Parafianie, którzy chcą pełnić posługę Rodziców chrzestnych. Nadto, zapraszamy wszystkich zainteresowanych odczytaniem na nowo wartości i znaczenia daru sakramentu Chrztu św. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. kwietnia – PIĄTEK KARTKA Z HISTORII: 1920 1923 1937 1986 1993 2002

-

masakra strajkujących kolejarzy w Poznaniu. Zginęło 9 osób, 30 zostało rannych. ur. Andrzej SZCZEPKOWSKI, polski aktor (zm. 1997); ur. Jan PIETRZAK, kompozytor, kabareciarz i felietonista; doszło do wybuchu reaktora w elektrowni CZERNOBYLSKAJA k. Prypeci na Ukrainie; rozpoczęła się misja STS-55 wahadłowca Columbia; poświęcenie kaplicy ku czci św. Katarzyny na dworcu głównym we Wrocławiu;

**********************************************

* Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady –> wspomn. dowolne Kult Matki Bożej Dobrej Rady nawiązuje do niewielkiego fresku z obrazem Maryi pod tym samym tytułem, który znajduje się w kościele augustianów w Genazzano w Umbrii


we Włoszech. Pochodzi z pierwszej połowy XV wieku. Obraz ukazuje Maryję z Dzieciątkiem Jezus, które obejmuje szyję Matki i swą twarz opiera na Jej policzku. Jego wyraz twarzy nie jest dziecięcy. Z niezgłębionego spojrzenia przemawia Mądrość Boża, której słowom Maryja uważnie się przysłuchuje. Związana z nim jest pewna opowieść. Kiedy w Genazzano budowano kościół dla Matki Bożej i był on już prawie ukończony, na ścianie pojawił się ów wizerunek Maryi z Dzieciątkiem. Wiadomość o tym szybko się rozeszła. Któregoś dnia, pielgrzymi rozpoznali w obrazie wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady ze Szkodry w Albanii. Według ostatnich badań fresk ma pochodzić ze szkoły malarskiej Gentile Febriano, którego delikatna i uduchowiona sztuka oddycha jeszcze pełnią schyłkowego gotyku. Fresk został namalowany ok. 1400 r. Kilka lat później papież Marcin V (+ 1431 r.), który w czasie gorących miesięcy letnich często zatrzymywał się Genezzano, mieście swego urodzenia, ufundował dla kościoła augustianów piękny marmurowy relief Madonny z Dzieciątkiem. Starszy obraz (fresk), który niezbyt odpowiadał poczuciu piękna nowego stylu, został zastąpiony przez renesansowe dzieło sztuki i zasłonięty. Gdy w 1467 r. podjęto prace budowlane powiększające kościół klasztorny, usunięto także relief. Wtedy niespodziewanie pod tynkiem ukazał się stary fresk Maryi, o którego istnieniu prawdopodobnie już zapomniano. Ówczesny prowincjał, Ambroży z Cora, w kronice – pod datą 25. kwietnia 1467 r. – zapisał jedynie, że „na ścianie kościoła od góry ukazał się jakiś obraz przebłogosławionej Dziewicy”. Już w XV i XVI wieku obraz zasłynął wieloma łaskami, dlatego w 1682 r. za zgodą papieża Innocentego XI został ukoronowany. Augustianin o. Andrzej Bacci przyczynił się do rozprzestrzenienia kultu Matki Bożej Dobrej Rady. Podczas ciężkiej choroby złożył on ślub, że jeżeli Maryja uzdrowi go, zajmie się rozprzestrzenieniem kopii tego obrazu po całym świecie. Wypełnił swój ślub, dzięki czemu prawie 70 000 kopii tego obrazu zostało rozwiezionych po całym świecie. W XVIII w. kapituła generalna Zakonu oo. Augustianów podjęła uchwałę, aby kult Matki Bożej Dobrej Rady jeszcze bardziej rozszerzać. Papież Jan XXIII, przed otwarciem Soboru Watykańskiego II, także pielgrzymował do Genazzano. Maryja zasługuje na tytuł Matki Dobrej Rady. Urodziła przepowiadanego przez proroka Izajasza „Przedziwnego Doradcę”, na którym spoczywa Duch Pański. Właśnie z tego powodu, gdyż Jej Syn, według papieża Leona XIII, jest „zrządzeniem Bożego zbawienia” dla ludzi, słusznie nazywa się Ją „Matką Dobrej Rady”. Lecz sama Maryja jest także dobrą doradczynią. Słowami z Ewangelii św. Jana: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” udzieliła ostatecznej porady; gdyż kto szukającemu porady wskaże na Chrystusa i Jego słowo, zawsze radzi dobrze. Matkę Dobrej Rady można prosić o orędownictwo, zwłaszcza wtedy, gdy stajemy na rozstaju dróg, gdy musimy podjąć ważne życiowe decyzje. Czcząc Maryję pod tym wezwaniem uznajemy, że może Ona wyprosić nam dar dobrej rady u Ducha Świętego. W chwilach zagubienia i w chwilach ważnych decyzji może nam pomóc.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:


Dz 13, 26-33; – Bóg wskrzesił Jezusa Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem lub ALLELUJA => Ps 2, 6-11.;

J 14, 1-6; – Ja jestem drogą, prawdą i życiem Być sobą. Moje istnienie, cel moich działań i sposób ich realizacji w całości zależą od Chrystusa. On nie pozostaje obok mego życia jak doradca, który obserwuje moje poczynania, aby je chwalić lub krytykować, tylko, darząc mnie sobą, chce być obecny w moim życiu. Mówi: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Poprzez bycie z Nim, słuchanie Go, spożywanie Jego Ciała i picie Jego Krwi tworzy się nowy sposób życia, ukazuje się prawda o nas i o tym, jak kochać bliźniego. Poprzez tę fundamentalną relację człowiek może być sobą, zaczyna żyć pełnią swej natury i swych możliwości. Panie, pomóż mi usłyszeć Twój głos, Twoje zapewnienie, że jesteś przy mnie obecny, zwłaszcza wtedy, kiedy jestem zagubiony jak Tomasz, nie wiem, co się dzieje, i nie rozumiem tego, czego doświadczam.

**********************************************

INTENCJE MSZALNE

KWARTALNY DZIEŃ MODLITW W INT. O POWOŁANIA DO SŁUŻBY W KOŚCIELE 7.00 } w 49. rocznicę 1. Komunii św. => dziękczynno - błagalna; **********************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! * Wieczorem w każdy ostatni piątek miesiąca najser-

deczniej zapraszamy do udziału w comiesięcznej Mszy św. wypominkowej, tzn. nawiązującej do pobożnej tradycji listopadowej modlitwy w int. zmarłych;

18.00

}

Msza św. wypominkowa w int. zmarłych Księży i Sióstr zakonnych pracujących w naszej Parafii oraz zmarłych naszych Rodziców, Parafian, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

}

w int. śp. Marianny SOBCZAK, z okazji Imienin;

}

w w w w w

int. dziękczynnej za dar życia; int. błagalnej, o świętość życia małżonków i Rodziców; int. polskiej a szczególnie Brochowskiej służby zdrowia; int. o szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących rozwiązania; int. o uratowanie małżeństw od rozdarcia, poczęte dzieci od śmierci;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. kwietnia – SOBOTA KARTKA Z HISTORII: 31 - możliwy dzień, w którym wg Ewangelii synoptycznych, umarł Jezus z Nazaretu;


1521 1791 1938 1956 1997 2005

-

zm. Ferdynand MAGELLAN, portugalski żeglarz i podróżnik morski (ur. 1480); ur. Samuel MORSE, amerykański wynalazca, konstruktor telegrafu (zm. 1872); zm. Edmund HUSSERL, niemiecki filozof, twórca fenomenologii (ur. 1859); ur. ELENI, polska piosenkarka; zm. Piotr SKRZYNECKI, konferansjer kabaretu PIWNICA POD BARANAMI (ur. 1930); AIRBUS A380 dokonuje pierwszego lotu;

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 13, 44-52; – Apostołowie zwracają się do pogan Ziemia ujrzała swego Zbawiciela lub ALLELUJA => Ps 98 (97), 1-4.;

J 14, 7-14; – Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca Widzę Ojca. Poprzez tajemnicę wcielenia starotestamentowy zakaz czynienia podobizn Boga przestaje być aktualny. Bóg w Jezusie ukazał nam swoją twarz. Można ją namalować albo wyrzeźbić. Ale nie o takim oglądaniu Ojca Jezus mówi Filipowi. Całe życie Jezusa jest objawieniem Ojca. Pokora narodzin w stajni, miłość pasterza szukającego zagubionych owiec, miłosierdzie ojca przebaczającego synowi, dobrowolne wydanie się w ręce ludzkiej złości, miłość pokonująca ciemności śmierci – to jest realny obraz Boga. To w ten sposób Jezus ukazuje każdemu z nas, jaki jest Ojciec. Kiedy oskarżają Cię, Ojcze, o brak czułości i miłości do człowieka, bo tyle jest w świecie cierpień i nieszczęść, nie pozwól, abym milczał, ale dodaj mi odwagi, abym krzyczał, że jesteś miłością, której doświadczyłem w spotkaniu z Jezusem.

**********************************************

INTENCJE MSZALNE

KWARTALNY DZIEŃ MODLITW W INT. O POWOŁANIA DO SŁUŻBY W KOŚCIELE 7.00 } w int. śp. Anieli i Antoniego BŁAŻYŃSKICH; **********************************************

12.00 => Zbiórka Służby Liturgicznej Ołtarza => ministrantów

* W szczególny sposób zapraszamy do włączenia się

do grona ministrantów wszystkich chłopców, którzy przystąpili już do 1. Komunii św.

********************************************** Msza św. ślubna

14.00

}

w int. Anny i Grzegorza, w dniu zaślubin => dziękczynno - błagalna;

********************************************** 18.00

}

w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii => dziękczynno - błagalna;

}

w int. Jakuba, w 10. rocznicę urodzin => dziękczynno - błagalna;


18.00 => Msza św. Rodziców, Rodzin, Wychowawców i Nauczycieli

DZIECI KOMUNIJNYCH tj. Uczniów klas 1. i 2. Szkoły Podstawowej 19.00

}

Szpital:

w intencji Parafian => dziękczynno - błagalna;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. kwietnia – 5. NIEDZIELA WIELKANOCNA KARTKA Z HISTORII: 1512 1904 1924 1932 1939 1947 1962 1990

-

hetman wielki litewski Konstanty OSTROGSKI pokonał pod WIŚNIOWCEM Tatarów; ur. Jan SZTAUDYNGER, polski poeta i satyryk, autor utworów dla dzieci (zm. 1970); powołaniem Banku Polskiego rozpoczęto reformę walutową Grabskiego; Max THEILER odkrył szczepionkę przeciw żółtej febrze; Niemcy wypowiedziały polsko-niemiecki układ o nieagresji; rozpoczęła się akcja WISŁA; zm. św. Joanna BERETTA MOLLA, włoska lekarka (ur. 1922); zniesienie święta 22. lipca, przywrócenie Święta Narodowego Trzeciego Maja;

**********************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Lekarz - leczy, ale uzdrawia tylko Pan Bóg.

**********************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 14, 21-27; – Bóg działa przez ludzi Dać początek nowej wspólnocie chrześcijańskiej to jeszcze nie wszystko. Trzeba, aby została ona zorganizowana na mocnych i zdrowych fundamentach, opartych na wierze w Chrystusa zmartwychwstałego, aby przetrwała chwile próby. Pamiętali o tym Apostołowie, Paweł i Barnaba, kiedy zakładali pierwsze wspólnoty chrześcijańskie.

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu lub ALLELUJA => Ps 145(144), 8-13b. Wraz z Psalmistą śpiewajmy naszemu Bogu, wychwalając Jego dobroć i miłosierdzie, i prośmy Go o otwartość serca na bliźnich.

Ap 21, 1-5a; – Bóg otrze wszelką łzę Często marzymy o nowym, lepszym świecie. Gdzie jednak jest ten piękniejszy świat, kto go zamieszkuje? Wsłuchajmy się dziś w słowa z Księgi Apokalipsy św. Jana o obiecanym przez Boga przemienionym wszechświecie - będą go zamieszkiwać z Panem ci, którzy stali się godni życia wiecznego.

J 13, 31-33a.34-35; – Przykazanie nowe Podczas pożegnania z uczniami Pan Jezus zostawia im i powierza swój testament - nowe


przykazanie miłości. Wzajemna miłość, na wzór miłości, która jednoczy Ojca z Synem, ma stać się naczelną regułą ich życia. Po wypełnianiu tego przykazania poganie rozpoznawali uczniów Chrystusa i przyjmowali wiarę. Czy wzajemna miłość wierzących w Chrystusa może być znakiem rozpoznawczym dla ludzi żyjących w XXI wieku?

Słowa Ewangelii według św. Jana (13, 31 - 33a.34 - 35.) Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

**********************************************

Znak rozpoznawczy ucznia. Egoizm, rywalizacja, obmowa, wykorzystywanie drugiego – to tylko nieliczne grzechy z długiej listy zła czynionego przeciwko przykazaniu miłości bliźniego. A Bóg doznaje chwały poprzez miłość. Jezus, który kocha Judasza do końca, wydaje swoje życie za każdego grzesznika, jest uwielbieniem miłości Ojca. A jak my uwielbiamy Ojca? Czy te kilka punktów z długiej listy grzechów przeciwko miłości nie są naszą powszedniością? To dlatego nasze rodziny, wspólnoty i parafie tak mizernie świadczą o Bogu, o Jego naturze, bo tak mało jest w nas wzajemnej miłości na wzór miłości Chrystusa. Jezu, kiedy w obliczu trudności i problemów w relacjach do bliźnich pytam, co mam czynić, Ty ucz prawdziwej miłości, dawania samego siebie, jak Ty to uczyniłeś.

********************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

Przykazanie miłości Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego, pochodzi już ze Starego Testamentu. Teraz Jezus dokonuje syntezy tego przykazania, wyraża je w słowach dobitnych, nadaje mu nowe znaczenie jako znaku przynależności do Niego tych wszystkich, którzy za Nim idą. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Chrystus stanowi żywy wzór i miarę tej miłości, o jakiej mówi Jego przykazanie: „jak Ja was umiłowałem”. Co więcej, przedstawia siebie samego jako źródło tej miłości, jako „winny szczep”, który taką właśnie miłością owocuje w swoich uczniach: winnych latoroślach.

(15. stycznia 1992)

********************************************** * W zakrystii tygodniki katolickie:

GOŚĆ NIEDZIELNY ; MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY ; NIEDZIELA ; dwumiesięcznik MIŁUJCIE SIĘ! oraz Pismo kolejarzy: WOLNA DROGA;

* Uczniów klas od I. do VI. Sz. P. zapraszamy do odbioru i rozwiązywania zadań apostolskich ulotki: ZIARNO;

**********************************************

INTENCJE MSZALNE 7.30

}

w int. śp. Władysławy WIADROWSKIEJ /intencja Sąsiadów z ul. 3-go Maja 6B/;


9.00

}

w int. śp. Ryszarda oraz wszystkich zmarłych z Rodziny MĄDRY;

10.30

}

w int. PP. Barbary i Zenona KARSKICH, w 40. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno - błagalna;

12.00

}

w int. Rodzin nowoochrzczonych dzieci => dziękczynno - błagalna;

**********************************************

18.00

=>

Msza św. młodych => Młodych naszej Parafii zapraszamy do współtworzenia wieczornej Mszy św. niedzielnej. 18.00

}

w int. PP. Barbary i Jerzego DZIĘGIELEWSKICH, w 30. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno - błagalna;

********************************************** ok. 19.00 => Sala katechetyczna nr 1.

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA ********************************************** 20.00

}

w int. śp. Lecha GADOMSKIEGO;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Franciszek I

KATECHEZA NA ROK WIARY Środa - 17. kwietnia 2013 r. Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! W wyznaniu wiary - Credo znajdujemy stwierdzenie, że Jezus „wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca”. Ziemskie życie Jezusa ma swoją kulminację w wydarzeniu Wniebowstąpienia, to znaczy kiedy przechodzi On z tego świata do Ojca i jest wyniesiony na Jego prawicę. Jakie jest znaczenie tego wydarzenia? Jakie są jego konsekwencje dla naszego życia? Co to znaczy kontemplować Jezusa siedzącego po prawicy Ojca? Pozwólmy, by nas prowadził św. Łukasz ewangelista. Zacznijmy od chwili, kiedy Jezus postanawia podjąć swoją ostatnią pielgrzymkę do Jerozolimy. Święty Łukasz pisze: „Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy” (Łk 9,51). „Wstępując” do Miasta świętego, gdzie dokona się Jego „wyjście” z tego życia, Jezus widzi już cel, niebo. Wie jednak dobrze, że droga prowadząca Go do chwały Ojca przechodzi przez krzyż, przez posłuszeństwo wobec Bożego planu miłości wobec rodzaju ludzkiego. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że „wywyższenie na krzyżu oznacza i zapowiada wywyższenie Wniebowstąpienia”


(n. 662). Także my w naszym życiu chrześcijańskim musimy sobie jasno uświadomić, że wejście do chwały Boga wymaga codziennej wierności Jego woli, także wtedy, gdy wymaga poświęcenia, wymaga czasami zmiany naszych planów. Wniebowstąpienie Jezusa ma konkretnie miejsce na Górze Oliwnej, w pobliżu miejsca, na które się oddalił na modlitwę przed męką, ażeby trwać w głębokim zjednoczeniu z Ojcem: po raz kolejny widzimy, że modlitwa daje nam łaskę, byśmy żyli dochowując wierności wobec planu Boga. Pod koniec swojej Ewangelii, św. Łukasz opowiada wydarzenie Wniebowstąpienia w sposób bardzo syntetyczny. Jezus wyprowadził uczniów „ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga” (Łk 24,50-53). Chciałbym zauważyć dwa elementy w tej relacji. Po pierwsze podczas Wniebowstąpienia Jezus czyni kapłański gest błogosławieństwa i na pewno uczniowie wyrażają swoją wiarę poprzez prostrację, klękają pochylając głowę. Jest to pierwszy ważny punkt: Jezus jest jedynym i wiecznym Kapłanem, który przez swoją mękę przekroczył śmierć i grób, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Jest u Boga Ojca, gdzie na zawsze oręduje za nami (por. Hbr 9,24). Jak stwierdza św. Jan w swoim pierwszym liście On jest naszym Orędownikiem, naszym obrońcą u Ojca (2,1-2). Jakże pięknie, kiedy to słyszymy. Kiedy ktoś jest wzywany przez sędziego, czy ma jakąś sprawę przede wszystkim szuka adwokata, aby go bronił. Mamy takiego adwokata, który zawsze nas broni, broni nas od zasadzek szatana, broni nas od nas samych, od naszych grzechów. Ale najdrożsi bracia i siostry: mamy tego Adwokata - nie lękajmy się, by do Niego iść, aby prosić o przebaczenie, błogosławieństwo, miłosierdzie. On nam zawsze przebacza, jest naszym Obrońcą, nieustannie nas broni. Nie zapominajcie o tym! Wniebowstąpienie Jezusa sprawia, że poznajemy więc tę rzeczywistość tak bardzo pocieszającą dla naszego pielgrzymowania: w Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku nasze człowieczeństwo znalazło się u Boga. On otworzył nam drogę. Jest jak pierwszy na linie, kiedy wspinamy się w górach, który osiągnął już szczyt i przyciąga nas do siebie, prowadząc nas do Boga. Jeśli powierzamy Jemu nasze życie, jeśli pozwolimy, by prowadził nas do Niego, będziemy pewni, że jesteśmy w dobrych rękach, w rękach naszego Zbawiciela, naszego Obrońcy. Drugi element: św. Łukasz wspomina, że apostołowie, zobaczywszy jak Jezus został uniesiony do nieba „z wielką radością” wrócili do Jerozolimy. Wydaje się to nam nieco dziwne. Zazwyczaj, kiedy zostajemy oddzieleni od naszych bliskich, przyjaciół by rozejść się na zawsze, a zwłaszcza z powodu śmierci istnieje w nas naturalny smutek, bo nie zobaczymy już więcej ich oblicza, nie usłyszymy już więcej ich głosu, nie będziemy się już mogli cieszyć ich miłością, ich obecnością. Natomiast ewangelista podkreśla głęboką radość apostołów. Jak to możliwe? Właśnie ponieważ oczyma wiary rozumieją, że Jezus chociaż zabrany im sprzed oczu, pozostaje z nimi na zawsze, nie porzuca ich, jest w chwale Ojca, wspiera ich, prowadzi, wstawia się za nimi. Św. Łukasz mówi nam o wydarzeniu Wniebowstąpienia również na początku Dziejów Apostolskich, aby podkreślić, że wydarzenie to jest jak ogniwo spinające i łączące ziemskie życie Jezusa z życiem Kościoła. Tutaj św. Łukasz wspomina również o obłoku, który zabrał Go uczniom sprzed oczu, trwającym w kontemplacji Chrystusa, który wstępuje do Boga (por. Dz 1,9- 10). Wkraczają więc dwaj mężowie w białych szatach, którzy wzywają ich, by nie stali i nie wpatrywali się w niebo, lecz posilali swe życie i świadectwo pewnością, że Jezus powróci w ten sam sposób, jak widzieli Go wstępującego do nieba (por. Dz 1, 10-11). Jest to właśnie zachęta, aby wychodząc z kontemplacji panowania Jezusa, z Niego czerpać moc do niesienia i świadczenia Ewangelii w życiu dnia powszedniego: kontemplować i działać, ora et labora – naucza św. Benedykt są równie niezbędne w naszym chrześcijańskim życiu. Drodzy bracia i siostry, Wniebowstąpienie nie wskazuje na nieobecność Jezusa, ale mówi nam, że żyje On pośród nas w nowy sposób. Nie jest już więcej w określonym miejscu świata, jak to było przed Wniebowstąpieniem. Obecnie jest w panowaniu Boga,


obecny w każdym miejscu i czasie, bliski każdego z nas. W naszym życiu nigdy nie jesteśmy sami, mamy owego Obrońcę, który na nas oczekuje, broni nas. Nigdy nie jesteśmy sami: prowadzi nas ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan. Wraz z nami jest tak wiele braci i sióstr, którzy w ciszy i ukryciu, w swoim życiu rodzinnym i pracy, w swoich problemach i trudnościach, w swoich radościach i nadziejach, codziennie żyją wiarą i przynoszą wraz z nami światu panowanie miłości Boga w Chrystusie Jezusie zmartwychwstałym, który wstąpił do Nieba na prawicę Ojca, naszego obrońcę. Dziękuję. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAPROSZENIE NA LITWĘ 30. kwietnia -> -> 05. maja 2013 W program wyprawy zostały włączone:  Gietrzwałd Warunki i szczegóły wyjazdu:  Święta Lipka www.panorama.wroclaw.pl  Augustów  Troki tel.:  Wilno  Kowno kom.:  Sokółka

71 343 44 41 609 957 575

Sześć dni wędrówki tylko za 950 PLN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PIELGRZYMKA DO WAMBIERZYC NSZZ SOLIDARNOŚĆ zaprasza na XI pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin w dniu 11. maja 2013 r. PROGRAM: 10:30 - Powitanie 11:00 - Msza w intencji Kolejarzy 13:00 - Droga krzyżowa na kalwarię 15:00 - Modlitwa na górze Synaj przy grobie św. Katarzyny 16:00 - Rekreacja 18:00 - Majówka 21:00 - Apel Jasnogórski z iluminacją Bazyliki

Z A P R A S Z A M Y !

ADSUM nr 184  

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you