Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

Nr 178. * 17. marca 2013 r. * Rok V. **************************************

Pielgrzymka: SANKTUARIA PODLASIA

10. - 12. maja 2013 Wspólnota Rodziny Rodzin przy Parafii p.w. Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu - Brochowie wraz z Biurem Pielgrzymkowym „Pelegrinus” zapraszają do udziału w pielgrzymce do sanktuariów Podlasia. **********************************************

Podlasie - region nazywany „zielonymi płucami Polski” obejmuje wielkie obszary Niziny Podlaskiej oraz część Pojezierza Mazurskiego z malowniczym Pojezierzem Suwalskim. Od zachodu graniczy z Białorusią i Litwą, a od strony wewnętrznej z województwami: warmińsko - mazurskim i mazowieckim. Podlasie to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski, a przy tym miejsce, które zachowało wiele z tradycyjnego, odchodzącego w innych regionach naszego kraju w przeszłość, sielskiego, swojskiego krajobrazu. Do dzisiaj zachowały się w województwie podlaskim naturalne krajobrazy, puszcze i lasy, jeziora oraz doliny rzek. O wyjątkowych walorach przyrodniczych regionu w skali Polski i Europy świadczą zespoły i elementy środowiska naturalnego objętego ochroną


- na niewielkim obszarze znajdują się tu cztery parki narodowe, z których Biebrzański jest największym w Polsce, a Białowieski to najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze. W 1977 r. UNESCO uznało Białowieski Park Narodowy za Rezerwat Biosfery M&B, a w 1979 r. wpisało na listę Dziedzictwa Światowego, jako jedyny obiekt przyrodniczy z Polski. Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, że województwo podlaskie jest miejscem współistnienia różnych narodów i kultur. Powstał tu specyficzny pejzaż kulturowy, charakteryzujący się wielością wyznaniową i bogactwem obrzędów. Od wieków żyją tu obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Żydzi. W regionie więc można znaleźć różnorakie obiekty zabytkowe związane z kulturą tych narodów.

**********************************************

Koszt pielgrzymki 380 zł obejmuje:  przejazdy autokarem turystycznym,  opiekę pilota i opiekę duszpasterską,  ubezpieczenie NNW,  dwa noclegi (Sokółka i Gietrzwałd),  częściowe wyżywienie (dwa śniadania i dwie obiadokolacje). Przedpłata w wysokości 150 zł do 15. 04. 2013 br. **********************************************

Informacje i zapisy:

Rodzina Rodzin, tel. 788-657-286, Biuro Pielgrzymkowe „Pelegrinus”, tel. 71/327-12-75. **********************************************

Program pielgrzymki:

Wyjazd z Wrocławia w czwartek, 09. maja o godz. 23.00;  Dzień pierwszy: Pierwszym miejscem pielgrzymki jest Tykocin. Prawa miejskie otrzymał od księcia Janusza Mazowieckiego w 1425 r., wtedy też przeszedł pod panowanie Litwy. W 1569 r. powrócił do Korony wraz z całym województwem podlaskim. Dzisiaj jest to niezwykle malownicze miasteczko z ciekawymi zabytkami i nieco senną atmosferą. Nastrojowy rynek o niskiej małomiasteczkowej zabudowie, pochodzi z czasów


lokacji miasta. Barokowy charakter zyskał w XVIII w. Na placu stoi wspaniały pomnik Stefana Czarnieckiego z 1763 r. Hetman dzierży w dłoni złotą buławę.

Tykocin

**********************************************

Miejscowość Krypno powstała w XVI wieku. W tym samym wieku wybudowano tu pierwszą świątynię. Obecnie w kolegiacie pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z II połowy XIX wieku znajduje się słynący łaskami namalowany na lipowej desce wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia, którego kult religijny sięga XVI wieku. Jest to jedna z najwcześniejszych kopii obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, sprowadzona prawdopodobnie przez hetmana Jana Zamoyskiego do swojej kaplicy w pobliskim Knyszynie. W roku 1985 odbyła się uroczysta koronacja obrazu diademami papieskimi, co przyczyniło się do dalszej popularyzacji sanktuarium, będącego tradycyjnym miejscem pielgrzymek mężczyzn, rodzin i młodzieży z terenu całej archidiecezji białostockiej.

Krypno

********************************************** Święta Woda – administracyjna część miasta Wasilkowa, położona jest na skraju Puszczy Knyszyńskiej na Nizinie Podlaskiej. Jest miejscem kultu Matki Bożej Bolesnej wraz z cudownym źródłem o którym mówią sięgające czasów średniowiecza liczne legendy. Miejsce to ściąga chrześcijan obrządku rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego. Pierwsze udokumentowane uzdrowienie miało miejsce w 1719 r., kiedy to tutejszy szlachcic za sprawą wody z cudownego źródła został uzdrowiony ze ślepoty. Jako wotum ufundował tu kaplicę. W kościele znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Bolesnej.


Przy sanktuarium powstała Góra Krzyży z Jubileuszowym Krzyżem Pielgrzymów (wysokości 25 m) nawiązująca do Góry Krzyży w Szawlach oraz prawosławnej Góry krzyży w Grabarce, na której pątnicy pozostawiają dziękczynne krzyże wotywne.

Święta Woda

**********************************************

Supraśl

Supraśl to urocze miasteczko, na rozległej polanie w Puszczy Knyszyńskiej. Dzięki wspaniałemu mikroklimatowi jest jednym z nielicznych uzdrowisk w tych okolicach. Miasto powstało w XVI w. wokół klasztoru Bazylianów - jest to najcenniejszy zabytek miasteczka. W skład kompleksu wchodzi barokowa brama-dzwonnica z końca XVIII w., manierystyczny pałac archimandrytów, zabudowania dawnego klasztoru z XVIII w. i cerkiew Jana Teologa z 1890 r. Na środku wewnętrznego dziedzińca odbudowano obronną cerkiew Zwiastowania NMP jedną z najstarszych i najpiękniejszych w Polsce.

**********************************************

Sokółka, miasto położone jest na obszarze Wzgórz Sokólskich, w północnej części Niziny Podlaskiej, u źródeł rzeki Sokołdy. W 2009 roku o Sokółce usłyszał cały świat. Wszystko za sprawą cudu eucharystycznego, który wydarzył się w miejscowym kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. Upuszczona na posadzkę hostia przemieniła się we fragment ludzkiego mięśnia sercowego. Sprawa sokólskiego cudu była badana przez komisję ekspertów powołanych przez metropolitę białostockiego. Komisja nie dopatrzyła się w tym zjawisku działania osób trzecich. Nieznana substancja na konsekrowanej hostii to fragment mięśnia ludzkiego serca w agonii - wykazały badania patomorfologiczne w białostockiej Akademii Medycznej.


Sokółka

 nocleg w Sokółce.

**********************************************  Dzień drugi:

Różanystok

W latach 80. XVI wieku zostaje założony folwark dworsko-ogrodowy przez spadkobierców kawalkatora Zygmunta Augusta Scipiona del Campo. W połowie XVII wieku Krzywy Stok staje sie własnością Szczęsnego Tyszkiewicza (potomka Świdrygiełły), stolnika derpskiego i powiatowego rotmistrza grodzieńskiego pospolitego ruszenia. Szczęsny i jego żona Eufrozyna byli kolatorami w roku 1661 drewnianego kościoła w ich posiadłościach. W 1663 roku przybywają z Sejn oo. dominikanie


i na prośbę rodziny Tyszkiewiczów stają się opiekunami cudownego obrazu. Kult Matki Bożej oraz łaski udzielane przez Nią powodują zmianę nazwy miejscowości w roku 1663 z Krzywego Stoku na Różanystok. Historia wsi jest nierozerwalnie złączona z historią sanktuarium maryjnego.

**********************************************

Święta Lipka

Początki kultu Matki Boskiej w Świętej Lipce sięgają XIV w. Według ustnie przekazywanej informacji więziony w lochach kętrzyńskiego kościoła skazaniec dzięki interwencji Matki Bożej wyrzeźbił w drewnie Jej figurkę z Dzieciątkiem. Po wykonaniu rzeźby został uwolniony. Uwolniony skazaniec figurkę zawiesił na lipie przy drodze z Kętrzyna do Reszla. Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem zasłynęła cudami. Z czasem wokół lipy wybudowano kaplicę. Nie wiadomo jak ta kaplica wyglądała. Kaplicę obsługiwali księża krzyżaccy z Kętrzyna. Najstarszą udokumentowaną informację o Świętej Lipce znaleziono w aktach kapituły płockiej – zapis z 1473 informujący, że ludzie chodzą na odpusty do Prus.

**********************************************

Gietrzwaład

Gietrzwałd leży w połowie drogi między Ostródą i Olsztynem, na skraju południowej Warmii, otoczony niewielkimi wzgórkami nad rzeką Giłwą, prawym dopły-


wem Pasłęki. Akt lokacyjny osadzie wydała 19. maja 1352 roku Warmińska Kapituła Katedralna. Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27. czerwca do 16. września 1877 roku. Miały one miejsce dziewiętnaście lat po objawieniach w Lourdes. Do tej pory też jako jedyne na ziemiach polskich zostały oficjalnie uznane przez władzę kościelną. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Matka Boża przemówiła do nich po polsku. Matka Boża, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta.” Na pytanie czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec !” Na początku na górce, łagodnie spadającej ku rzece, postawiono drewnianą kaplicę. Prawdopodobnie w tym samym czasie powstała parafia. W czasie wojny polsko-krzyżackiej 1410-1414 wieś i kaplica zostały zniszczone. W XV wieku postawiono jednonawowy kościół gotycki na podmurówce z kamienia. Konsekrował go 31. marca 1500 roku pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Marii biskup Jan Wilde, sufragan warmiński. Kościół był wiele razy przebudowywany. Na mocy bulli papieża Pawła VI z dnia 02. lutego 1970 roku kościół w Gietrzwałdzie otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.

 nocleg w Gietrzwałdzie.

**********************************************  Dzień trzeci:

Toruń

Planowany powrót do Wrocławia, ok. godz. 22.00. **********************************************

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

!


Rodziny Rodzin do Sanktuariów Podlasia 10. - 12. maja 2013

Zgłaszam niniejszym swój udział w pielgrzymce: Imię i Nazwisko: ………………………………………….................................…………………..;

Adres: …………………………………..........………………………………………….;

BROCHÓW;

BIEŃKOWICE;

IWINY;

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………...;

_________________________________________ Czytelny podpis

Tu należy odciąć i przekazać do organizatora pielgrzymki

PIELGRZYMKA

ADSUM - PIELGRZYMKA  

Pielgrzymka - Sanktuaria Podlasia 10-12 maja 2013

Advertisement