Page 1

Adamslyst Sportsrideklub Vinterklubstævne Lørdag d. 27. og søndag d. 28. november 2010 Lørdag d. 27. november. Start kl. 14.00 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Krydsspring Metode B0 Vælgselv højde Metode B3 Vælgselv højde

Åben for alle (for rideskolehest – se punkt 10) Åben for alle (for rideskolehest – se punkt 10) Åben for alle (for rideskolehest – se punkt 10)

Metode B3 Søndag d. 28. november. Start kl. 14.00 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8

LD2 eller LC2 B-bane LB1 eller LB3 på A/B-bane LB1 eller LB3 på A/B-bane LA1, LA2 eller LA3 på A/B-bane LA1, LA2 eller LA3 på A/B-bane

Åben for alle Åben for part ryttere Åben for private heste Åben for part ryttere Åben for private heste

***************************************************************************************************** Distriks 3’s bestemmelser samt DRF’s seneste reglement er gældende hvor intet andet er anført. 1. Sted: Adamslyst Ridecenter, Gammeltoftevej 9, 2690 Karlslunde 2. Åben for: Medlemmer af Adamslyst Rideklub, Adamslyst Sportsrideklub samt medlemmer af klubber i Distrikt 3 under DRF 3. Baner: Stævnet afvikles i 20x60 ridehus, og der opvarmes på 20x60 ridebane. 4. Max antal starter pr. klasse: 20. Klubben forbeholder sig ret til at sammenlægger eller aflyse klasser med for få deltagere. 5. Anmeldelser: Afleveres i postkassen i rytterstuen eller sendes på info@adsk.dk.. Anmeldelser uden indskud betragtes som ugyldige. Betaling kan foretages enten i postkassen eller ved indbetaling til Rideklubbens konto: Reg. 1551 konto nr. 4340069343 (angiv hest og rytter). Anmeldelsen skal indeholde klar angivelse af hest og rytter og enten højde i springklasser, eller program og bane i dressurklasser.


6. Pris pr. start: for private heste: kr. 55,for rideskole heste: kr. 90,7. Frist: Anmeldelse med korrekt vedlagt indskud skal være klubben i hænde senest søndag den 20. november 2010. 8. Efteranmeldelse: Der modtages kun efteranmeldelser såfremt tidsplanen tillader det og mod dobbelt indskud. Efteranmeldelser indtil 2 timer før start 9. Sekretariatet: Har åbent ½ time før 1. klasse til ½ time efter sidste klasse 10. Benyttelse af rideskole heste: Rideskoleheste kan kun benyttes af ryttere med part på en af hestene, eller som modtager springundervisning på en af disse. 11. ADSK Klubmesterskab. Deltagelse i klasserne 1 – 8 er point givende til årets klubmesterskab

Propositioner Jul2010  

Julestæven 2010 - propositioner