Page 1

A MUNKARENDI SZABÁLYOZÁS I. A munkaidő, nyilvántartása

a

pihenőidők

és

a

rendkívüli

munkavégzés

1.

A munkaidő, a pihenőidők, a rendkívüli munkavégzés, a szabadságok és a munkával nem töltött idők nyilvántartása az e célra rendszeresített munkaidő nyilvántartási lapon történik.

2.

Az adatoknak és tényeknek a munkaidő-nyilvántartási lapon történő rögzítése a munkavállalók feladata. A nyilvántartási lapra a jogos távolléteket a ………………………. jegyzi fel. A közvetlen vezetők rendszeresen ellátandó feladata a munkaidő nyilvántartási lap rendszeres ellenőrzése és a feltüntetett adatok és tények valódiságának igazolása.

3.

A munkaidő nyilvántartási lapon a következő adatokat és tényeket kell rögzíteni: • • • • • • • •

II. 1.

a munkavégzés kezdő és befejező időpontját; a munkaközi szünet kezdő és befejező időpontját; a túlmunkát; az ügyeletet és a készenlétet; a pihenőnapi munkavégzést; a munkaszüneti napi munkavégzést; a szabadságon és a betegszabadságon töltött idők adatait; az Mt. 138-140. §-aiban biztosított munkaidő-kedvezmények igénybevételét (szülési szabadság, gyes és gyed, valamint a beteg gyermek otthoni ápolás miatt távol töltött időket, a szoptatási időkedvezmény igénybevételét, a közeli hozzátartozó otthoni ápolása, valamint a magánerős lakásépítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság adatait); az Mt. 107. §-a alapján távol töltött időket (állampolgári kötelezettség teljesítése, közeli hozzátartozó halála miatti távollét, keresőképtelen betegség, kötelező orvosi vizsgálat, önkéntes és létesítményi tűzoltóként teljesített szolgálat, véradás miatti távollét, elháríthatatlan ok, vagy a munkáltató engedélyén alapuló távollét). Az alkalmazható munkarendek a következők

Általános, egyenlő munkaidő-beosztás szerinti foglalkoztatást biztosító munkarendek esetében • a törvényes munkaidő napi 8 óra; • a munkaidőkeret: …….. hét/hónap;


[Type text]

[Type text]

[Type text]

• a munkavégzés hétfőtől péntekig folyik, így a szombat és a vasárnap a munkavállalók szabadnapja; • a munkakezdés időpontja minden nap …………….. óra; a befejezésének időpontja …………………. óra; • a pihenőnapokat nem lehet összevonni; • a munkaközi szünet ……………… (?) A munkaidőkeret kezdő-és befejező napjai: E munkarend szerint kell foglalkoztatni az alábbi területeken, illetve munkakörökben foglalkozatott munkavállalókat: • • 2.

…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………

A pénteki rövidebb munkavégzés miatt részben egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti munkarendben foglalkoztatja a munkáltató az alábbi munkaköröket betöltő munkavállalókat: • •

…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….

A munkavégzés kezdő időpontja minden nap ………………………… óra. A munka befejezésének időpontja • hétfőtől csütörtökig ……………… óra, • pénteken ……………… óra, a munkaközi szünetet is figyelembe véve. Minden egyéb feltétel az 1. pontban rögzítettek szerint alakul. 3.

Rugalmas munkarend alkalmazása esetén • • • • • •

a törvényes munkaidő napi 8 óra; a munkaidőkeret 2 hónap (?); a munkavégzés hétfőtől péntekig folyik, szombati és vasárnapi pihenőnapokkal; a pihenőnapokat nem lehet összevonni; a munkaközi szünet a munkanap részének minősül (vagy nem minősül); a munkavégzést a munkavállaló …………-tól, ……………-ig terjedő peremidőn belül, …………-tól, ……………-ig meghatározott törzsidőt betartva teljesíti. A munkavállalónak a törzsidőn belül a munkavégzési helyen kell tartózkodnia.

A munkaidőkeret kezdő-és befejező napjai:


E munkarend szerint az alábbi munkakört betöltő munkavállalókat foglalkoztatja a munkáltató: • • 4.

………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………….

Többműszakos munkarend esetén • a törvényes munkaidő …………. óra; • a munkaidőkeret: ………….. hét/hónap; • a munkavégzés hétfőtől péntekig folyik, így a pihenőnap a szombat és a vasárnap; • a pihenőnapok ……….. heti/havi tartamban vonhatók össze; • a munkaközi szünet a törvényes munkaidő részét képezi; • a munkavállalók délutáni és éjszakai műszakpótlékra jogosultak. A műszakok kezdő időpontjai és a műszakváltások az alábbiak szerint alakulnak: műszak kezdete

műszakváltás időpontjai

Két műszak, napi 8 órás munkaidővel

reggel 6 óra

14 óra

Két műszak, napi 12 órás Munkaidővel

reggel 6 óra

18 óra

Három műszakos, Napi 8 órás munkaidővel

reggel 6 óra

14 illetve 22 óra

A műszakokat egyes munkavállalók esetében 2 havonta meg kell változtatni. Két műszakos munkarendben, 8 órás munkaidővel foglalkoztatja a munkáltató az alábbi munkavállalókat: • •

………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………

Két műszakos munkarendben, 12 órás napi munkaidővel foglalkoztatottak az alábbi munkavállalók: • •

……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………..


[Type text]

[Type text]

[Type text]

Három műszakos munkarend szerint foglalkoztatottak az alábbi munkaköröket betöltő munkavállalók: • •

……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………..

A munkaidőkeret kezdő-és befejező napjai: 5.

Megszakítás nélküli munkarend esetében • • • • • •

a törvényes munkaidő: napi 8 óra; a munkaidőkeret: ………….. hét/hónap; a munkavégzés a hét minden napján folyik, ezért a munkavégzést követően a munkavállaló legalább egy pihenőnapot kapjon pihenőidő összevonás esetében is, továbbá havonta egy pihenőnapja vasárnapra essen; a napi munkaidő 8 óra, vagy 12 óra lehet; a munkaközi szünet a munkaidő részét képezi; a munkavállalók a megszakítás nélküli üzemelés megnövelt mértékű pótlékára jogosultak.

A munkaidőkeret kezdő-és befejező napjai: A munkakezdési és műszakváltási időpontok a következők, az alábbi munkakörökben: munkakör - ………………… - ………………… - ………………… 6.

műszak kezdési időpont műszakváltási időpontok …………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. ……………..

A váltásos szolgálati munkarend a megszakítás nélküli munkarend egyik változata, ezért az 5. pont alatti feltételek csak az alábbiak szerint változnak: • •

a készenléti jellegű munkakörök miatt a törvényes munkaidő ……. (max 12) óra; a napi munkaidő 24 óra lehet.

A váltások kezdő időpontjai az alábbi munkakörökben a következők: Munkakör - ………………………. - ……………………….

váltás időpontja ……………………. …………………….

7.

Az idényjellegű (szezonális) munkarend kialakításának feltételei a következők: (ha egyáltalán szükség lehet erre!)

8.

A jogszabály alapján heti 36 órás munkakörök a következők:


• • 9.

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Az egészségügyi veszély miatt az alábbi munkakörökben a következő napi időtartamok fordíthatók a veszélyes tevékenységre: • …………………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………………… Megjegyzés: A munkaügyi ellenőrök megkövetelik az Mt. 118. §-ának (4) bekezdésében előírt, a munkaidőkeretre irányadó kezdő-és befejező időpontok, továbbá a 119. §. (2) bekezdése szerint a munkaidő-beosztás pontos, napra kész rögzítését, valamint az Mt. 76. §-ának (7) bekezdése a) pontja alapján a munkarend közlését a munkavállalóval: írásban. II. A szabadságolási tervre és a szabadság kiadására irányadó szabályok

1.

A KSZ 64. pontjában meghatározott szabadságolási tervet a személyügyi osztály készíti el. Hatályba léptetése előtt – az Mt. 65. § (3) bekezdésének e) pontja értelmében – az üzemi tanáccsal véleményeztetni kell.

2.

A szabadságolási tervtől eltérni csak az üzemi tanács véleményének meghallgatásával, a munkavállalóval létrejövő megállapodás alapján lehet.

3.

A szezonális munkarend szerint foglalkoztatottak szabadságát – az alapszabadság egynegyedét kivéve – a holt-idényre kell ütemezni.

4.

Az Mt. 134. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a munkavállaló a már megkezdett szabadságáról csak abban az esetben rendelhető vissza munkavégzés céljából, ha • nincs olyan munkát végző munkavállaló, aki a munkáját el tudja végezni és • a munka elvégzésének hiánya a munkáltatóra nézve súlyos hátránnyal járna. A visszarendelés folytán felmerülő minden költséget és kárt meg kell térítenie a munkáltatónak a munkavállaló felé, a munkavállaló igazolásai és bizonyítékai alapján.

5.

A szabadságot, bármilyen munkarend szerint foglalkoztatja a munkáltató a munkavállalót, úgy kell megállapítani, hogy valamennyi munkavállaló azonos időtartamot használhasson fel a pihenésre (Mt. 135. §), az őket megillető szabadságnapokat figyelembe véve.

Munkarendi szabalyozas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you