Page 1

La divisi贸 cel路lular Adri谩n L贸pez Lorenzo


• Estructura dels cromosomes

Què és l’ADN?

Els cromosomes estan formats per un material anomenat cromatina. La cromatina és l’associació d’ADN i proteïnes.

Cromatina en blau fosc.

L’ADN o àcid desoxiribonucleic és la biomolècula que conté la informació genètica per fabricar les proteïnes de les cèl·lula. Les proteïnes , i en especial els enzims, són responsables de la regulació de tots els processos vitals, inclosos el creixement, la reparació de teixits i la reproducció. L’ADN es troba al nucli de les cèl·lules eucariotes i forma part dels cromosomes.


Nombre i tipus de cromosomes El nombre, la forma i la mida dels cromosomes són característics de cada espècie. S’anomena cariotip el conjunt de cromosomes d’un individu ordenats per parelles, segons la mida i l’estructura. Els cromosomes de cada parella s’anomenen cromosomes homòlegs.

Organisme

Nombre diploide de cromosomes

Humà

46

Gat

38

Conill

44

Cavall

64

Tomàquet

24

Poma

34

Blat de moro

20


Els gens es localitzen en els cromosomes Un gen és un segment d’ADN amb la informació necessària per produir una proteïna determinada. S’anomena genoma el conjunt dels gens d’un organisme. El genoma humà conté uns 35.000 gens. Totes les cèl·lules d’un individu contenen els mateixos gens. No obstant això, no tots els gens estan actius en totes les cèl·lules.


El cicle cel·lular El cicle cel·lular es compon de dos períodes de durada desigual: un període llarg o interfase, i un altre de molt més curt de divisió cel·lular. La interfase ocupa la major part de la vida de la cèl·lula. És una etapa de creixement en la qual la cèl·lula experimenta els processos següents: Augmenta de mida, creix el seu citoplasma i augmenta de mida i el nombre dels seus orgànuls. Fa les seves activitats. Té lloc la síntesi de proteïnes. Les cèl·lules que no es divideixen s’aturen en aquesta etapa d’interfase. Les cèl·lules que es dividiran entren en una etapa anomenada etapa S en la qual té lloc la duplicació de ADN.


Divisió cel·lular És una etapa breu en la vida de la cèl·lula en la qual tenen lloc els processos següents:

• Els cromosomes durant el cicle cel·lular •

La mitosi o divisió del nucli. • La citocinesi, que consisteix en la divisió del citoplasma i la separació de les dues cèl·lules filles.

Els cromosomes no són visibles durant tot el cicle de vida de la cèl·lula sinó únicament durant la breu etapa de la divisió cel·lular. Durant la interfase, l’ADN associat a un tipus especial de proteïnes anomenades histones, es troba dispers pel nucli i forma la cromatina. Abans d’entrar en l’etapa de divisió cel·lular, la cèl·lular duplica el seu ADN per poder repartir còpies iguals entre les dues filles. Aquesta duplicació de l’ADN passa durant la fase S de la interfase. Quan s’inicia la mitosi, la cromatina es condensa i es comencen a visualitzar els cromosomes, que estaran formats per dos braços idèntics, resultat de la duplicació de l’ADN. La condensació de l’ADN per formar els cromosomes és un mecanisme per assegurar-ne el repartiment equitatiu entre les dues cèl·lules filles.

Divisiocelular  

es una divisio celular chupiguay

Divisiocelular  

es una divisio celular chupiguay

Advertisement