Page 1

www.rocmondriaan.nl

Maatschappelijke Dienstverlening

Student SAMENWERKEN Bijscholing oud-opgeleiden tot Verzorgende IG

& Stage

NAALDWIJK

Regio manager Dak kindercentra: ‘‘Heel blij met de samenwerking’’

GOOD PRACTICE Ontwikkeling CGO in Leiden Opleiden Vernieuwde opleiding praktijkopleiders

9 0 0 2 G A L S R JAARVEIJKE DIENSTVERLENING

PPEL MAATSCHA


INHOUD

ROC Mondriaan internationaal

Good practice vakkundig onderwijs Cluster Verpleging, Verzorging, SPW Leiden

4

38

Kenia en Estland

Studente Helpende uitgeroepen tot Mondriaan uitblinker 2009

Time-out traject voor studenten De visie en passie van M&M plus

27

16 24

34

Het jaar 2009 van Sport & Bewegen Even voorstellen... Kennismaken met drie nieuwe onderwijsmanagers

3 3 6 9 10 14 18

Wie Wat Waar? Voorwoord Bijscholing oud-opgeleiden tot verzorgende IG Leerafdelingen Onderwijsassistent - the facts! News Flash Studenten Naaldwijk over hun stage Mailwisseling tussen twee domeindirecteuren

20 21 26 26 36 36 37

Gastouders Vernieuwde opleiding praktijkopleiders Help eens even! Studenten als ambassadeurs Explosieve groei opleiding Helpende zorg en welzijn Colofon Contractonderwijs


Wie, Wat, Waar?

Beste lezer, Vol trots presenteer ik u het jaarverslag 2009 van het domein Maatschappelijke Dienstverlening met als thema Samen Ondernemen en samen Verbeteren. Dit jaarverslag van de opleidingen Zorg, Welzijn, Sport en Bewegen en Veiligheid is een onderdeel van het centrale jaarverslag van ROC Mondriaan. Met verschillende rubrieken, interviews en columns waarin onder andere onze partners in het werkveld, onderwijsmanagers, docenten en natuurlijk de studenten aan het woord komen, hopen wij een goed beeld te geven van onze activiteiten in 2009. ‘De professionele mbo opleider’, dát is de ambitie! Als voorzitter van het domein ben ik daarom erg trots op de resultaten van 2009: trots op de versterkte samenwerking met onze partners, trots op de reacties van onze studenten en trots op de teams die het verschil neerzetten. Wat een dynamiek, wat een spannend jaar! We zien veel veranderingen, vernieuwingen en vraagstukken, bijvoorbeeld rond het implementeren van het nieuwe kwalificatiedossier, de professionalisering van de bedrijfsvoering en de wil om antwoorden te willen geven op maatwerkvraagstukken. Een woord van dank aan de leden van de Raad van Advies die samen met ons het fundament hebben gelegd voor vernieuwing van onze businessmodellen. Samen, ondernemen en verbeteren: drie woorden die op zich staan, maar die ook in combinatie en samenhang voor 2009 cruciaal zijn geweest. Samen met de gastouderbranche ondernemen, samen met onze partners opleidingen ontwerpen en verbeteren, samen met het werkveld nieuwe stageplaatsen creëren, samen met het hbo trajecten ontwikkelen om de doorstroom te verbeteren, en samen met het vmbo verbeteringen realiseren voor de overstap naar het mbo en de zorgstructuur. Dank aan alle medewerkers en partners die samen hebben ondernomen en die samen voor verbeteringen hebben gezorgd!

Marjolijn van

der Meer

3


Good practice Samenwerking Ziekenhuizen (Diaconessehuis, Bronovo en Rijnland) In gesprek met Janny RodersBiemond, hoofd opleiding van het Diaconessehuis Leiden en Krista Korving, hoofd opleiding van het Bronovo Ziekenhuis Den Haag.

De drie ziekenhuizen ontwikkelen samen met ROC Mondriaan in Leiden competentiegericht onderwijs (CGO). Hoe gaat dat in zijn werk? Janny: We ontwikkelen onderwijs waar de drie ziekenhuizen zich in kunnen vinden. We vergaderen maandelijks met de projectgroep en wij bepalen mede de grote lijnen van zoals wij denken dat het leerplan er optimaal uitziet. Elk ziekenhuis heeft een coördinator die deel uitmaakt van de projectgroep. In de productgroep zitten praktijkopleiders die het materiaal ontwikkelen en docenten die de lessen ontwikkelen. De docenten stemmen met de praktijkopleiders af dat wat in de les aan bod komt, ook in de praktijkopdrachten terugkomt. Krista: Die aansluiting is heel erg belangrijk. Voor ons is het voordeel van Leiden dat er geluisterd wordt naar de wensen van de praktijk ten aanzien van de lesstof en de wijze waarop deze aangeboden wordt. Het nieuwe leren en competentiegericht onderwijs wordt vaak over één kam geschoren en dat klopt niet. Bij CGO gaat het om het aanleren en vergroten van competenties. Hoe je daar invulling aan geeft; daar heb je zelf als school behoorlijk wat in te vertellen. Ik heb het gevoel dat de docenten en het management in Leiden, net als wij, basiskennis belangrijk vinden. Leerlingen hebben in het begin van hun opleiding vooral behoefte aan basale kennis en gestructureerd onderwijs.

Cluster Verpleging,

Merkten jullie dat vóór deze samenwerking hierin tekort geschoten werd? Janny: Ja, daar zijn we ook allemaal van geschrokken. In de praktijk in het ziekenhuis werd er geklaagd over het kennistekort van leerlingverpleegkundigen. Krista: CGO of niet, de kwaliteit van het onderwijs moest gewoon verbeterd worden. Het gaat om een mbo opleiding, je mag van deze leerlingen niet verwachten dat ze alles zelf uitzoeken. Voor veel leerlingen is de opleiding pittig. Zo wordt van veel verpleegkundigen verwacht dat ze verstand hebben van anatomie en fysiologie. Bij veel verpleegkundigen bleek deze kennis te ontbreken. Dit is overigens een landelijk probleem. Gelukkig wordt hier tegenwoordig op school meer aandacht aan besteed. Waarom ROC Mondriaan Leiden? Janny: Wat voor mij de samenwerking met Leiden zo plezierig maakt, is dat je de docenten zo makkelijk kan benaderen. Dus die kleinschaligheid. Dit komt de kwaliteit van de opleiding ten goede. Krista: We hadden al wat ervaring met het onderwijs in Leiden. Het feit dat Leiden een duidelijke structuur biedt en een kleine school is, heeft veel voordelen. Janny: De drie ziekenhuizen die deel uitmaken van de projectgroep, verstaan goed. De vraag vanuit de praktijk verschilt niet veel. Bij Mondriaan wordt naar je geluisterd. Als je iets wilt bespreken, is er een korte weg. Wat ik specifiek in Leiden heel prettig vindt, is het openstaan voor kritiek. Je inbreng wordt serieus genomen en je werkt als gelijkwaardige partners samen.

Krista: ‘‘Ik heb echt het wij-gevoel’’

4

Als jullie nu terugkijken, waar zijn jullie het meest trots op? Janny: Dat de communicatie goed is. Krista: Ik heb echt het wij-gevoel, wat betreft het opleiden van onze leerlingen. Het CGO wordt echt een product van de drie ziekenhuizen en Mondriaan samen.


Vakkundig Onderwijs: Verzorging, SPW Leiden Samenwerking met overige ROC’s en instellingen: COV In gesprek met Jade van Duijn, hoofd beroepsprakijk vorming Topaz en Nelly van der Does, hoofd praktijkopleiding WWZ Mariënstaete Valent

Hoe is dit project tot stand gekomen? Jade: Er was altijd al overleg tussen de praktijkinstellingen met elkaar over ontwikkelingen en contacten met de ROC’s afzonderlijk. Op het moment dat besloten werd het CGO in te voeren, werden de instellingen door de ROC’s afzonderlijk benaderd met de vraag om samen met hen de CGO beroepsopleidingen te ontwikkelen. Omdat het over CGO gaat heet het COV: Competentiegericht Onderwijs VVT (verpleging, verzorgingshuizen en thuiszorgred.). Wij hebben met drie ROC’s te maken (ROC Mondriaan, ROC Leiden, ID College – red.), het is fijn dat we het gezamenlijk kunnen doen. En uniek, omdat de drie ROC’s nooit eerder hebben samengewerkt. Nelly: Vanuit de BBL kies je meestal wel één school. Maar voor de BOL heb je met alle drie de ROC’s te maken. We wilden dat je vanuit de praktijk niet zou merken van welke school de studenten afkomstig zijn. Dat er gewerkt zou worden met dezelfde opdrachten, zodat het duidelijk een eenduidig is wat er van de begeleiders verwacht wordt. Zo is er minder investering nodig is van de praktijkopleider en de werkbegeleider om de omslag te kunnen maken naar competentiegericht begeleiden in de praktijk. Het gevolg was een samenwerkingsverband tussen de drie scholen en eigenlijk heel het VVT-werkveld in

deze regio. Dit project is van de werkvloer ontstaan, dus vanuit intermediairs en hoofden opleidingen. Maar we hebben gezegd, we moeten ook met de bestuurders om tafel. Daar was Mondriaan erg voorstander van, om op alle lagen overleg te hebben. Wat zijn de successen tot nu toe? Nelly: We zijn september 2009 gestart met een CGO opleiding BBL. Het eerste jaar is uitgerold, het tweede jaar wordt nu uitgerold. Inmiddels draaien er vier groepen, waarvan drie bij Mondriaan en één bij ROC Leiden. En een BOL-groep bij ROC Leiden. Er is een gezamenlijke Verzorgende IG opleiding ontwikkeld met gezamenlijke beroepsopdrachten. De scholen bepalen zelf de inhoud van de schoolopdrachten en lessen. Jade: Het is wel meer werk dan we gedacht hadden. Wat het lastig maakt is dat er steeds nieuwe berichten vanuit het ministerie komen, bijvoorbeeld over het aantal kerntaken. Daardoor moeten we steeds weer bijstellen. Nelly: Er is veel overleg met het werkveld. Als er problemen zijn, worden er extra bijeenkomsten belegd. Natuurlijk, zo’n eerste jaar verloopt niet vlekkeloos, maar de knelpunten waar we tegenaan liepen, werden snel opgelost of besproken. Om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Jade: Marcel den Heijer van ROC Mondriaan is als projectleider een onmisbare schakel. Hij kan schakelen tussen praktijk en school. Maar het echte winstpunt vind ik dat we met drie ROC’s om de tafel zitten. Nelly: Mondriaan is altijd wel een voorloper geweest. Ze hebben ook de visie goed naar de praktijk te luisteren. Dat past ook bij het Mondriaan-concept. Jade: Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel. Er wordt samen gezocht naar oplossingen. Een voorbeeld: de woonzorgopleiding. De verpleegen verzorgingshuizen wilden meer welzijnsaspecten in de niveau 3 zorgopleiding en daar is Mondriaan als eerste op ingesprongen Die opleiding Woonzorgbegeleider voldeed aan onze vragen. Nelly: Ze hebben goed naar de vraag van het werkveld geluisterd. Dat is essentieel wil je het als school goed doen. t

Nelly: ‘‘Mondriaan heeft de visie de praktijk zoveel mogelijk te horen’’

5


Bijscholing oud-opgeleiden tot Verzorgende IG Pieter van Foreest en ROC Mondriaan slaan handen ineen Pieter van Foreest en ROC Mondriaan hebben in maart 2009 de handen ineen geslagen om 200 oud-opgeleiden binnen Pieter van Foreest bij te scholen tot gekwalificeerde Verzorgende IG. Op 23 maart is dit maattraject op de Antonia Veerstraat in Delft gestart. Gedurende 2,5 jaar worden 14 groepen volgens dit maattraject opgeleid. Begin 2010 kon de eerste groep oud-opgeleiden het diploma Verzorgende IG in ontvangst nemen. 6


In gesprek met… Drie collega’s die het diploma Verzorgende IG (VIG) in ontvangst hebben mogen nemen, nadat zij hebben deelgenomen aan het bijscholingstraject. Thea Koole,Verzorgende IG Hoe stond je tegenover het volgen van dit traject? Toen ik hoorde dat er een mogelijkheid was om de verkorte opleiding VIG te gaan volgen heb ik mij daarvoor ingeschreven. De reden dat ik de opleiding op mijn leeftijd nog gedaan heb, is dat ik het werk ontzettend fijn vind om te doen en zonder deze opleiding zou het werk voor mij minder inspirerend worden en zou ik stoppen met werken. Nu kan ik op hetzelfde niveau blijven werken als voorheen en kan ik als oproepkracht overal ingezet worden. Wat is je ervaring gedurende het volgen van de opleiding? Ik heb positieve ervaringen opgedaan en ik ben gesteund door mijn werkbegeleidsters en praktijkwerkbegeleidster. Op school kreeg ik ook alle medewerking en was de lesstof goed te volgen. Je moet wel in de praktijk werken met de leerstof anders zou je niet weten waar het over gaat. De lesstof sloot goed aan bij de praktijk en ik kon merken dat er over was nagedacht hoe Mondriaan, in deze korte tijd, de lesstof bij ons moest overbrengen. Sommige onderdelen waren wat moeilijk omdat het niet voorkwam in mijn praktijksituatie. En hoe voel je je nu als gediplomeerd VIG?

Gedicht van deelnemer sprint-VIG Jolanda Zeeman

Een vraagje van de Pieter van Foreest Hoe de sprint-VIG is geweest Nou… In het begin was het wel even wennen, Al de nieuwe mensen die je leert kennen Elke maandag naar school, zo’n hele dag, je hoofd vol. En dan de andere dag, Dat je de theorie praktisch maken mag Van de praktijk weer theorie maken, Tja soms moesten onze hersens kraken. Het is toch mooi “opnieuw” te leren Zodat je nog meer je vak gaat waarderen Er zullen altijd nieuwe dingen zijn, Dat maakt ons werk ook fijn Dus Pieter van Foreest Deze studie is niet voor niets geweest Verdieping in je eigen werk Is een goed handelsmerk. Belevingsgericht werk geven Is voor ouderen een kostbaar leven Bedankt voor deze opleiding!

Ik ben er trots op dat ik het gehaald heb. In mijn werk kan ik het geleerde toepassen en ben me er meer van bewust welke risico’s er zijn. Ik ben wel mezelf gebleven qua gevoel en werkhouding. Wil je verder nog iets kwijt over het traject Ik wil iedereen aanraden om deze cursus, te volgen. Je steekt er altijd wat van op. De ontwikkelingen gaan op dit gebied ook door en je wordt op deze manier goed bijgeschoold.

7


Jolanda Zeeman,Verzorgende IG

Adie Meyster,Verzorgende IG

Hoe stond je tegenover het volgen van dit traject?

Hoe stond je tegenover het volgen van dit traject?

Hoe ik stond tegenover het volgen van dit traject... Toch wel dat het moest en dat ik niet wilde degraderen. Maar door de informatie middag was ik wel wat positiever. Wat is je ervaring gedurende het volgen van het traject? Mijn ervaring gedurende dit traject is wel even wennen in het begin,veel tijd en intensief.....maar ook heel veel geleerd. Wat ik goed kan gebruiken is het belevingsgerichte zorg geven aan de cliënten. Ook het contact met nieuwe collega’s is erg leuk. Hoe voel je je nu als gediplomeerd VIG? Ik was al gediplomeerd maar het geeft wel een zeker gevoel voor de toekomst! Wil je verder nog iets kwijt over het traject? Het is goed voor de toekomst, en Mondriaan en Pieter van Foreest werken leuk samen.

8

Met gemengde gevoelens. Toch zag ik het ook als een uitdaging, dat gaf voor mij de doorslag om dit traject te volgen. Wat is je ervaring gedurende het volgen van het traject? Het volgen van deze opleiding had ik toch wel onderschat. De balans tussen werk, leerling zijn en privé was vaak ver te zoeken. Ook het leren kostte energie. Een dag in de week naar school heb ik positief ervaren. Mede door de sfeer en onderlinge band die je tijdens al die weken krijgt tussen collega’s en docenten. Hoe voel je je nu als gediplomeerd VIG? Het lijkt nog onwerkelijk, maar het geeft vooral een gevoel van vrij zijn, geen geploeter meer. Wil je verder nog iets kwijt over het traject? Omdat ik nu zelf ervaren heb hoe het is om afhankelijk te zijn, met name van de tijd die gemaakt moet worden om je opdrachten te laten beoordelen, puntjes die afgetekend moeten worden, gesprekken voeren, etc. heb ik wel meer begrip en inlevingsvermogen gekregen voor alle leerlingen. t


Leerafdelingen onderwijsassistent – the facts! ... het aantal leerafdelingen onderwijsassistent in 2009 is gegroeid naar 20 leerafdelingen? Het betreft voornamelijk basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal onderwijs en één voor voortgezet onderwijs.

Wist u dat… - de groei is ingezet na positieve evaluatie met scholen, studenten en docenten?

...het door de leerafdelingen ook goed te organiseren is? Alle docenten geven op de woensdagochtend “les” op de leerafdeling.

...betrokken scholen drie keer per jaar naar themabijeenkomsten komen, door ROC Mondriaan georganiseerd?

- in Delft en Den Haag alle tweede en derdejaars studenten van de opleiding onderwijsassistent naar een leerafdeling gaan? De leerafdelingen zijn hiermee ingebed in de onderwijsorganisatie (volgend jaar gaan ook de eerstejaars naar de leerafdelingen).

Verschil individuele stage en leerafdeling beschreven vanuit de setting onderwijsassistent Individuele stage

Leerafdeling

Eén op één begeleiding (één student gekoppeld aan één leerkracht)

Team studenten gekoppeld aan team van leerkrachten (wel met één vast contactpersoon)

Student gekoppeld aan één klas

Team studenten is gekoppeld aan hele school of een ‘bouw’ (onder-, midden- of bovenbouw)

Docent komt één à twee maal per jaar voor een voortgangsgesprek met student en leerkracht

Docent is wekelijks op de leerafdeling (veel vaker, sneller en directer contact vanuit stage met de opleiding)

Student doet ervaring op in één klas

Student kan ook leren buiten de klas (in andere klassen en tijdens bovenschoolse opdrachten / projecten)

... betrokken scholen eenmaal per jaar aanwezig zijn op de stagemarkt waar elke school zich presenteert en waar studenten informatie kunnen halen en op grond daarvan een keuze maken voor de leerafdeling waar ze het volgende schooljaar graag stage zouden willen lopen?

... afgelopen schooljaar zelfs drie studenten een contract aangeboden hebben gekregen en daarom hun laatste studiejaar in de BBLvariant volgen?

... scholen erg positief zijn over de meerwaarde die het hun oplevert (vele handen, flexibelere inzetbare studenten (uit een team) genereert meer activiteiten en mogelijkheden op de school)? ... door betere afstemming (stageplaats en onderwijs), minder versnippering van stageplaatsen en wekelijks contact met de docent van de opleiding een kwaliteitsimpuls gegenereerd wordt?

9


Ook in de zomer naar school!

Op initiatief van de vmbo-school Nova College in Den Haag konden verschillende doelgroepen ook in de zomervakantie vier weken naar school. Behalve veel volwassenen was er ook een groep vmbo-leerlingen die na de vakantie met hun mbo-opleiding zou starten. Vanuit ROC Mondriaan is een programma samengesteld met lessen Nederlands, rekenen, loopbaanoriëntatie, sociale vaardigheden en voorbereiding op het mbo om de studenten beter voorbereid de overstap naar het mbo te laten maken. Ondanks de kleine groep was het een succes, volgend jaar zal dit concept verder uitgebreid worden.

NEWS FLASH Verpleegkunde voor politieagenten groot succes!

Sinds november 2007 verzorgt het cluster Verpleging, Verzorging en Helpende in Delft een co-educatietraject psychiatrie voor de Politieacademie. De Politieacademie wil zo de samenwerking met toekomstige partners bevorderen en aandacht voor de maatschappelijke problematiek waarmee de politiefunctionaris in zijn beroepsuitoefening te maken kan krijgen. In 2009 hebben acht groepen het traject gevolgd en voor 2010 staan er weer 12 groepen gepland. Na een tussentijdse evaluatie met alle betrokken partijen is het programma aangepast naar meer nadruk op de integratie van vaardigheden en theorie. Uit de evaluatie kwam naar voren dat het onderwijsaanbod binnen dit traject een goede invulling is van de genoemde doelstellingen en een goede aanvulling op het dagelijks functioneren als politieagent. Of zoals een politieagente zelf zegt na het volgen van de cursus: “De handige reader, goede lessen en psychiatriestage maken de stof toepasbaar voor mijn dagelijks werk”. Wij hopen de komende jaren de samenwerking met zowel de politieacademie als de psychiatrische instellingen te kunnen continueren.

Taal & rekenen Het taal- en rekenniveau van jongeren moet omhoog! Ook in het mbo wordt daar extra aandacht aan besteed. In 2009 zijn alle nieuwe eerstejaars studenten getoetst op de verschillende onderdelen taal en rekenen. Bij een te laag niveau hebben ze extra rekenen taalondersteuning gekregen. Vanaf 2010 zal deze extra aandacht voor taal en rekenen structureel ingezet worden.

10


Meer beweging in de kinderopvang

Ook voor de kleintjes is bewegen en gezond eten een hot item. Overgewicht is ook bij jonge kinderen steeds vaker een probleem. Daarom heeft de opleiding sport & bewegen gerichte scholing ontwikkeld voor medewerksters in de kinderopvang die hen leert hier op een speelse manier aandacht aan te besteden. Voor kinderen van 0-4 jaar is er onder andere de cursus Beweegkriebels en voor de kinderen van 4-12 jaar Beweegplezier. De cursussen zijn eind augustus opgenomen in de officiële lijst van de stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK).

Startbaan Doel van Startbaan, het gemeentelijk reïntegratiebedrijf van Den Haag, is mensen met een uitkering goed te laten instromen in een mbo-opleiding om zo de kans op een baan te vergroten. Met het oog op de te verwachten personeelstekorten worden werkzoekenden van Startbaan via scholing door Mondriaan aan een baan geholpen. Uit de samenwerking met Startbaan zijn in 2009 ongeveer 20 mensen ingestroomd naar de zorg en ongeveer 12 naar de kinderopvang.

Loopbaan.nu Loopbaan.nu is gespecialiseerd in het bemiddelen van mbo-studenten naar een (bij)baan in hun studierichting. Samen met ROC’s maakt Loopbaan.nu de koppeling met het leren volgens de nieuwe kwalificatiestructuur en biedt de studenten unieke kansen om de praktijk van hun opleiding te ontdekken. Vanaf september 2009 zijn de eerste studenten van Sport & Bewegen, Veiligheid, Welzijn en Zorg via loopbaan.nu gestart met een bijbaan in hun studierichting (zie www.loopbaan.nu).

Mbo en hbo inéén!

Kraamverzorgers Begin 2009 kwam er vanuit kenniscentrum Calibris de vraag om een brancheopleiding kraamzorg te ontwikkelen en aan te bieden. Hier zijn we meteen mee aan de slag gegaan; in drie tot vier maanden tijd hebben we in nauwe samenwerking met Calibris en verschillende kraamzorginstellingen uit Den Haag en omgeving de brancheopleiding kraamzorg vormgegeven. In september 2009 is de eerste groep van 30 deelnemers gestart aan dit gezamenlijke BBL-traject van in totaal 15 maanden. Zij zullen bij afronding een branche-erkend diploma kraamzorg ontvangen.

Het cluster Welzijn en de sociale opleidingen van Hogeschool INHolland hebben op 26 november 2009 een intentieverklaring ondertekend, waarmee zij de samenwerking aangaan voor een dubbelkwalificerend zesjarig mbo-hbotraject. Leerlingen met minimaal een vmbodiploma kaderberoepsgerichte leerweg krijgen door deze samenwerking de mogelijkheid om in zes jaar zowel een mbo niveau 4 als een hbo-diploma te halen. Dat scheelt weer!

11


Aanmelden en intake

Verhuisd! De welzijnsopleidingen van de Bentelostraat zijn in de herfst verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Henri Faasdreef in Leidschenveen. Op 3 december is het gebouw officieel geopend. Het is een tijdelijke locatie, in 2012 zal de uiteindelijke bouw in Leidschenveen klaar zijn.

Brasserskade Ook aan de Brasserskade in Delft is hard gewerkt, in de maanden april tot augustus 2009 is 35% van het pand gesloopt. Om het onderwijs ondanks deze sloopwerkzaamheden toch zo goed mogelijk te faciliteren is in het resterende gedeelte nog flink geïnvesteerd. In september 2009 is begonnen met de nieuwbouw. Zodra de nieuwbouw gereed is, wordt het resterende deel van de Brasserskade gesloopt en wordt de nieuwbouw verder afgerond. Naar verwachting kan met ingang van het schooljaar 2011-2012 het gebouw in gebruik worden genomen door –uniek voor Mondriaan- alle vier de onderwijsdomeinen.

12

In 2009 is er hard gewerkt om het aanmelden en de intake van nieuwe studenten te verbeteren. Het resultaat is een nieuwe gezamenlijke aanmeld- en intakeprocedure, een verbeterde, gebruiksvriendelijke module van aanmelden via internet en een inhoudelijke verbetering van de intake waarbij het doel heel duidelijk is om een passend opleidingstraject voor de aanmelder te vinden. Wanneer de gekozen opleiding niet goed blijkt te passen, wordt de aanmelder goed doorverwezen naar een opleiding die beter past.

‘‘Ik wil iets met kinderen’’ Veel welzijnsstudenten weten aan het begin van de opleiding nog niet precies voor welk beroep ze opgeleid willen worden. Daarom biedt ROC Mondriaan sinds september 2009 een oriëntatiejaar welzijn voor zowel niveau 3 als niveau 4. In dit eerste jaar worden competenties aangeleerd die in verschillende welzijnsberoepen van belang zijn en zijn er keuzevakken te kiezen. Tegen het eind van het eerste schooljaar maken zij een definitieve opleidingskeuze en stromen door naar het tweede studiejaar van die opleiding.


Nieuwe stageplaatsen met Parnassia Gilde Project!

Om het arbeidsperspectief van studenten zorg niveau 1 en 2 te verbeteren en meer stageplaatsen te creëren is in het voorjaar 2009 is in samenwerking met Gom ZorgSupport, Parnassia Bavo Academie, Parnassia Psycho-Medische Zorg, Savantis en Calibris het ‘Parnassia Gilde project’ van start gegaan. In de stageplekken die met dit project gecreëerd zijn, worden taken in de zorg en de schoonmaak gecombineerd. Zo maken 28 studenten Zorghulp in de ochtend schoon onder begeleiding van Gom ZorgSupport en zijn ze in de middag aanwezig in de ‘huiskamer’ bij Parnassia psycho-medische zorg, waar ze bijvoorbeeld voor het eten en voor leuke spelletjes zorgen. Ook in de opleiding Zorghulp zal in de toekomst meer nadruk gelegd worden op de schoonmaak, zo komen we tegemoet aan de verschuiving in de zorg naar een combinatie van zorg- en schoonmaaktaken voor arbeidskrachten op niveau 1 en 2.

Mo’Vit

Mo = Mondriaan en Vit = Vitaal en Vit (Fit), de naam van ons nieuwe sportbureau spreek je uit als Move it! Na een succesvolle subsidieaanvraag in 2009 is Mo’vit in januari 2010 officieel gelanceerd. Het voornaamste doel is om zoveel mogelijk studenten aan het bewegen te krijgen, maar inmiddels zijn er ook al activiteiten voor de medewerkers van ROC Mondriaan gestart.

Bedrijfsopleidingen Kinderopvang Ook de kinderopvang heeft behoefte aan op maat gemaakte opleidingen. In samenwerking met kinderopvang Dak kindercentra is een tweejarige maatwerkopleiding Pedagogisch Werker niveau 3 ontwikkeld. De ‘Dak-klas’ startte in het schooljaar 2008-2009 met 22 studenten. ‘‘Wij zijn heel blij dat we deze samenwerking zijn aangegaan. Op deze manier kunnen we onze eigen kleur aan de opleiding geven. We leren studenten hoe we werken binnen Dak kindercentra. Daarnaast informeren we ze over de materialen die we gebruiken en over onze pedagogische visie. Op de opleiding leren de Dakstudenten elkaar kennen en is er volop gelegenheid om van elkaar te leren, ook al lopen ze stage op verschillende locaties. De kracht van het op deze manier vormgeven van een opleiding zit hem in het écht aansluiten bij elkaar. We doen het samen.’’ Aldus Marie-José Brama, regio manager bij Dak kindercentra. Ook met de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) worden (verkorte) bedrijfsopleidingen Pedagogisch Werker niveau 3 en 4 ontwikkeld, voor huidige en toekomstige medewerkers van de SRK. In november 2009 is na een uitgebreide voorbereiding de samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee gaan we samen op zoek naar het perfecte opleidingstraject voor beide partijen.

13


Studenten Naaldwijk over hun stage Gideon Vink opleiding helpende zorg en welzijn, eerste jaar

‘‘Ik ben nog bezig met m’n stage, nog 10 weken. In een verzorgingstehuis bij Mariahoeve, 2 dagen in de week. Ik moet mensen helpen met ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen, bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten).’’ Wat vind je er leuk aan? Met de mensen omgaan, het contact. Hoe ben je daar geplaatst? Mondriaan heeft mij een plaats toegewezen. Via een stagebureau ging dat (SBBL). Zorg was ook mijn keuze. Wat is er goed aan de stageplek waar je zit? Ik vind dat ze mij goed opleiden, ze laten me dingen zelf doen. Ik hoef niet alleen achter iemand aan te lopen. Als ik slaag, mag ik m’n volgende opleiding daar ook doen. Dan BBL, vier dagen en één dag school. Ik ga dan Verzorgende doen. Wat voor begeleiding krijg je vanuit ROC Mondriaan? Er is net iemand langs geweest voor een beoordelingsgesprek om te kijken hoe het gaat. Dan heb ik een gesprek met mijn praktijkopleider en mijn stagebegeleider en gaan we kijken hoe het met mij ging, of ik het goed deed. Mijn stagebegeleider moest met mij een formulier invullen over competenties, of ik vooruit ben gegaan. Dat was gelukkig zo en dat vond ik zelf ook. Wanneer is een stagebegeleider voor jou goed? Ze moeten je min- en pluspunten kunnen geven en uitleggen wat je beter kan doen en hoe je dat kan doen en dat ze het voordoen. Dan leer je ervan.

Reactie onderwijsmanager Arno Goedhart: Wat zijn de succesfactoren bij de stage? Wat ze hier heel goed doen zijn de contacten met de stage; de stagebezoeken. Maar ook de voorbereiding van studenten op de stage is goed. En heel korte lijntjes tussen de stagebegeleider en de begeleider vanuit de instellingen. De stagemedewerker heeft daar ook een belangrijke rol in, deze persoon heeft ook de goede contacten. Daarnaast willen de instellingen graag onze stagiaires. Wat kun je nog verbeteren binnen de stage? Wat ik graag zou willen is zelf contacten gaan leggen met de

14


Charlotte Brabander, opleiding onderwijsassistent, tweede jaar

‘‘Ik heb al eerder een stage gehad, ik ben begonnen met mijn tweede stage, bij de Zevensprong. Ik loop het hele jaar daar twee dagen per week stage. Daar geef ik les aan groep 5-6. Een klas met 31 kinderen. Vorig jaar heb ik in groep1-2 stage gelopen. Ik vind de kleintjes erg leuk om te doen en groep 3 en 4 lijkt me ook leuk. De groten nog niet. Die zijn aan het puberen, daar ben ik nog te jong voor. Volgend jaar ga ik weer stage lopen.’’ Hoe ben je op je huidige stage adres terecht gekomen? Via BPL (Bureau Praktijk Leren –red.). We mochten vorig jaar een formulier invullen wat je precies wilde en wat je niet wilde en daar luisteren ze dan naar. Ik wilde bijvoorbeeld niet naar het speciaal onderwijs, maar naar het basisonderwijs en daar zit ik nu ook. Bij de meesten uit de klas hoor je ook dat ze op het adres zitten waar ze wilden zitten. Hoe bevalt het nu? Super. Leuke klas en ook een leuke school. Het is een hele kleine school, we hebben 5 klassen. Maar je bent ook collega’s. Bij een grote school merk je dat het allemaal heel groot is en als ze iets organiseren moet dat weken en weken van te voren. Dit is heel gezellig. En hoe gaat de begeleiding vanuit ROC Mondriaan? Elke week heb je twee uur met je studieloopbaanbegeleider en dan bespreek je wat je op je stage hebt gedaan en waar je tegenaan loopt. Dan krijg je om de zoveel weken een stageplan waarvoor je opdrachten moet maken en dat bespreek ik dan ook met haar en ze komt ook af en toe langs op m’n stage. Als je de opdrachten niet goed snapt, helpen ze goed. Ik heb dit jaar één gesprek gehad met mijn stagebegeleider en praktijkbegeleider en aan het einde van het jaar komt er nog een gesprek. Een klas van 31 kinderen kan nogal kletsen. Met mijn stagebegeleider bespreek ik hoe je dat aanpakt. Op school leer je de theorie en nu leer ik de praktijk.

instellingen. Dat je een aantal bijeenkomsten per jaar organiseert waarbij zorginstellingen, scholen en kinderopvanginstellingen aanwezig zijn, met mij en nog andere mensen uit het team om te kijken wat er nog te verbeteren valt. Dan kan je met de praktijk om tafel om te kijken of we de goede dingen doen.

Ben je helemaal tevreden over de begeleiding? Absoluut. Ik had het vorig jaar ook echt naar mijn zin. Goede begeleiding van mijn stagebegeleider en er werd naar je geluisterd. Ook als je problemen had, kon je altijd langskomen. Wanneer is een stagebegeleider voor jou goed? Als hij zowel je minpunten kan aangeven als je goede punten. Vorig jaar had ik een opdrachtenformulier en kreeg ik te horen: hier moet je op letten en dit kun je beter zo doen en ook de tijd voor je nemen om dingen uit te leggen. Dat vond ik echt goed. t

15


16


Studente Helpende uitgeroepen tot Mondriaan Uitblinker 2009! Elk jaar wordt er ĂŠĂŠn student verkozen tot Mondriaan Uitblinker en in 2009 was dat iemand uit het domein MD, namelijk Kanya Kittikonthawin (28 jaar) van de opleiding Helpende/Verzorgende! De Thaise Kanya is Mondriaan Uitblinker 2009 geworden omdat ze na haar inburgeringscursus voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn een perfecte stage achter de rug heeft bij woonzorgcentrum WZH De Sonneruyter in Voorburg. Daar kreeg ze meteen een baan en ging ze verder leren voor Verzorgende. Ze drong zelfs door tot de beste tien in de landelijke verkiezing van MBO Uitblinker 2009! t

17


Mailwisseling tussen twee domein directeuren Beste Alma, Het afgelopen jaar heb ik de wereld van het onderwijs

buiten Sport & Bewegen leren kennen binnen het domein Maatschappelijk Dienstverlening. En om eerlijk te zijn ziet die onderwijswereld er toch wel behoorlijk anders uit dan ik binnen dat cluster gewend was. Zoals je wel weet is de sportwereld toch een wereld op zichzelf. De trainer bepaalt de tactiek en de aanvoeder bepaalt tijdens het spel hoe men deze uitvoert. Geen tijd voor discussie net voor of tijdens de wedstrijd, want voor je het weet sta je met 0-1 achter (vanwege een desorganisatie). De coachmomenten zijn kort en krachtig (soms zelfs hard en confronterend), maar daarna streef je weer hetzelfde doel na. Na de wedstrijd evalueer je uitgebreid en met open vizier, om vervolgens weer met één mond (daar waar het niet gebeurt, zien we het namelijk onmiddellijk fout gaan) te spreken. Zo ziet het leven er binnen Sport & Bewegen ook uit. Daarbuiten ligt dat toch wel lichtelijk anders. De professional binnen het onderwijs wil in vele gevallen meepraten en beslissen en liefst op elk niveau, moment en taak binnen het team. Of het nu over verdeling van geld en middelen gaat, de jaartaken, het rooster, de inhoud van het onderwijs van het 1e t/m het 4e jaar, welke toetsen waar en wanneer en met welke cesuur gehouden worden of hoe we het beste de 850 uur kunnen registeren. Nu denk ik werkelijk dat onze docenten allemaal vol energie en passie zich dagelijks voor onze studenten inzetten. Maar een professional in alle facetten van het onderwijs is bijna onmogelijk te verwezenlijken. Juist daarom is het binnen het onderwijs belangrijk een goed team bij elkaar te brengen en vervolgens een teamprestatie leveren. Net als in de sport, is elkaar kort maar krachtig de waarheid kunnen vertellen, even een coachmomentje, van essentieel belang. Om daarna weer samen naar het einddoel toe te werken. Daarin is het belangrijk dat we als team opereren met de onderwijsmanager als trainer/coach en steeds weer wisselende aanvoerders afhankelijk van de periode in het seizoen en de te volgen tactiek. Daarbij is voorspelbaarheid voor iedereen een hoeksteen, want voorspelbaar maakt betrouwbaar. De teamleden voor elkaar en voor de studenten in z’n algemeen. Iedereen weet wat de spelregels (beroepshouding) zijn, wanneer de tussenstand doorgegeven wordt (resultaatbeheer), wanneer de uitslag van de wedstrijd bekend is (wanneer toetsen we en waarop), wanneer je je basisplaats behoudt (waar, wanneer en waarop worden we beoordeeld), waar, op welk veld en tegen wie we de volgende wedstrijd spelen (lesrooster) en ga zo maar door. Hoe kunnen we nu iedereen in het onderwijs laten inzien dat de basis van kwaliteit in het onderwijs de bedrijfsvoering van het onderwijs is? Groet, Marcel

18


Lieve Marcel,

Leuk om te horen hoe jij dit eerste jaar in deze functie ervaren hebt. Ik loop natuurlijk al ietsje langer binnen het domein Maatschappelijke Dienstverlening mee in de directie en wil je dus graag meenemen in de context van enkele van de door jou genoemde zaken. Het meest belangrijke is, naar mijn mening, het feit dat de afgelopen tijd de spelregels van het spel behoorlijk zijn veranderd. De verantwoordingsdruk binnen het onderwijs is enorm toegenomen, of het nu gaat over de 850-uren, de verscherpte regels inzake examinering, zorgstructuur en som maar verder op. De invoering van de competentiegerichte kwalificatiestructuur is voor iedereen heel ingrijpend geweest. En zoals dat altijd gaat als de spelregels veranderen, zijn er ook behoorlijk wat mensen die tijd nodig hebben om de nieuwe spelregels eigen te maken, maar ook te kunnen begrijpen. Tegelijkertijd is ons onderwijs meer en meer een daadwerkelijk bedrijf geworden. Dit alles bij elkaar heeft tot veel discussies en soms misverstanden geleid. Die discussies ontstonden soms ook doordat de betrokkenheid van onze medewerkers niet alleen bij het onderwijs, maar van oudsher en nature ook ligt bij degene die “geblesseerd” raken, op de reservebank komen te zitten of zelfs buiten de selectie vallen. En die gaan ons zo aan het hart dat we soms vergeten dat het gros van de spelers gewoon gezond en vrolijk over het speelveld lopen en dat we aan die grote “massa” moeten denken. Verder hebben we ook te maken gehad met wat jij zou noemen: “een fusieclub”. Autonome clusters hebben samenwerking moeten zoeken en ik zie op dit moment dat er weer één clubgevoel tot stand komt, maar het samenspelen met nieuwe spelers vraagt natuurlijk zijn tijd. Om nu te komen tot een antwoord op jouw vraag: ik ben het 100% met je eens: voorspelbaar en betrouwbaar worden ervaren door elkaar (alle medewerkers) en door de studenten is op dit moment cruciaal! Ik denk dat een duidelijk (gescheiden) toetsplan en examenplan duidelijkheid biedt over het onderwijsgedeelte van ons werk en het examinerend gedeelte. Een duidelijk en transparante Onderwijs- en examenregeling, maakt helder aan iedereen, zowel docent en student, wat van hem of haar verwacht wordt. Vervolgens kun je tot een totaal plan van inzet binnen de teams van een cluster komen. Indien we dan steeds doorrekenen of we alles ook haalbaar en betaalbaar kunnen maken, zorgen we er voor dat we niet verrast worden in de uitvoering. En dan? Dan krijgen we weer tijd om te doen waar het werkelijk omdraait: de docenten en instructeurs hebben alle energie voor het geven van goed, afwisselend onderwijs…. binnen duidelijke kaders. Dus Marcel, ik doe van harte mee met het werken aan een top- en teamprestatie en verheug me ook op de ontspanning na de wedstrijd en op de gezelligheid van het terras van de sportkantine....Cheers!! Groetjes, Alma

t 19


Wanneer ik als examenontwikkelaar terugblik op het jaar 2009 springt er één project echt uit: de start van de diplomaroute voor gastouders. Zowel de gastouderbureaus als ons ROC voelden de vraag om professionalisering in de gastouderbranche al aankomen. In april zijn de gesprekken met de branche hierover gestart. Diezelfde maand werd op voorstel van staatssecretaris Dijksma van OC&W door de ministerraad ingestemd met het wijzigen van de vormgeving van de gastouderopvang om onder andere oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Formele gastouders moesten aan duidelijke opleidingsen kwaliteitseisen voldoen. Deze besluiten verhoogden de urgentie om de professionalisering snel vorm te geven.

20

GASTOUDERS

‘‘ We voelden de vraag om professionalisering al aankomen’’

Om een snel en degelijk antwoord te geven op de directe vraag van de arbeidsmarkt en de overheid is er gekozen voor een diplomaroute, waarbij gastouders uitsluitend geëxamineerd worden op het gewenste niveau. De examinering is gebaseerd op het kwalificatiedossier van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn met natuurlijk als uitgangspunt het werken als gastouder. In korte tijd is er enorm veel werk verzet. Er is, in samenwerking met de gastouderbranche, een praktijktoets, een theorietoets, een werkmap en een aanvullende toets Nederlands ontwikkeld, evenals een aparte handleiding voor assessoren en voor gastouders. Via de brancheorganisatie NIGOS zijn de examens ter beschikking gesteld aan 10 andere ROC’s in het land die onze exameninstrumenten voor de diplomaroute gastouders gebruiken. De ROC’s laten regelmatig weten zeer tevreden te zijn over de kwaliteit en de samenwerking. Dus al met al kunnen we concluderen dat het een succesvol project is geweest. En om meteen ook maar even vooruit te blikken: de verwachting is dat voor 1 september 2010 maar liefst 1500 gastouders op deze manier gediplomeerd hun loopbaan kunnen vervolgen! t

Tineke Porschen ein MD m o d r a a el k k i w Examenont

Terugblik op 2009


Vernieuwde opleiding praktijkopleiders Praktijkopleiders begeleiden stagairs in de praktijk. In september 2009 is de geheel vernieuwde opleiding voor praktijkopleiders van start gegaan. De opleiding is geschikt voor opleiders in allerlei verschillende beroepen, van zorg en welzijn tot techniek en handel. De praktijk is erg enthousiast over de vernieuwde vormgeving en de moderne inhoud die past bij het werken van de huidige praktijkopleider. Wij interviewden een docent en drie studenten aan de opleiding. Wat vinden jullie van de opleiding koppeling theorie en praktijk? Achmed: Ik vind het een goede combinatie. Hier op school krijg je allerlei theorieÍn hoe je iemand kan coachen en begeleiden en gesprekstechnieken die ik op m’n werk kan toepassen. Het helpt heel veel bij je eigen reflectie, je wordt je bewust van wat je doet. Ik begeleid al jaren stagiaires en dan heb je altijd je eigen manier. Mijn vorige opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming bij INHOLLAND was meer gericht op groepsdynamica en minder op individuele begeleiding. En dat is voor mij de meerwaarde van deze opleiding, dat ik meer focus op hoe ik een individu kan begeleiden. Ramona: Er zijn heel veel punten naar voren gekomen die interessant zijn en die goed aansluiten. Je denkt echt na over hoe je bepaalde dingen gaat zeggen of hoe je dingen aanpakt. Kim: Het sluit helemaal aan. Het leerbedrijf Veiligheid waar ik werk is nog in ontwikkeling, het is nog een jong leerbedrijf met veel mogelijkheden om dingen te ontwikkelen. Ik had weinig ervaring met het coachen en begeleiden van stagiaires.


nog niet met CGO gestart en hier maakten we daar gelijk kennis mee. Maar ook bijvoorbeeld wat coachen, reflecteren, om feedback Wat heb jullie allemaal vragen, en ‘‘Die stagiaires geleerd tijdens je opleiding? beoordelen Ramona: Ik was al worden misschien is, dat soort werkbegeleider en weet nu dingen. in de toekomst onze hoe ik als praktijkbegeleider de Dat gebruik begeleidende gesprekken moet ik nu echt collega’s’’ voeren en hoe ik bijvoorbeeld tijdens mijn feedback moet geven. dagelijkse werk. Achmed: Ik zit in een groep Gebruiken jullie wat je met allemaal mensen uit Student Achmed geleerd hebt al tijdens je verschillende sectoren en Benseddik, Stichting werk? tijdens de intervisiegesprekken MOOI Kim: Ja zeker, ik verdiep me in met je medestudenten hoor je het coachen van een student. wat anderen ervaren op hun zeggen wat goed gaat en wat En dan ook echt naar een werk en wat hun knelpunten niet. Het is een bewustwording individu kijken, niet alleen naar zijn. Ik heb een aantal sessies van hoe je te werk gaat en gehad met mijn medestudenten de groep. Iedereen is anders, wat je wil veranderen aan je daar kom je dan wel achter. en dan worden er een aantal manier van werken. Dat is het Achmed: Voor de opleiding casussen behandeld uit de belangrijkst van je opleiding. praktijk. Die casussen helpen je moet ik veel gesprekken Ramona: Het is ook fijn dat de voeren op mijn werk en deze om terug te blikken op je werk, docenten een keer langs zijn opnemen op video. Je gaat dan hoe je iets doet in de praktijk. geweest op mijn werk. Maar je systematisch en structureel Dat geeft je meer inzicht. Je bent zelf verantwoordelijk voor leert dus vanuit de theorie, maar werken. Normaal gesproken is je leerproces. Ze gaan er vanuit je krijgt ook heel veel informatie de voorbereiding niet optimaal. dat je zelfstandig bent. Nu kijk ik welke punten ik moet uit de praktijk, omdat mijn evalueren en daardoor werk medestudenten veel ervaring Zouden jullie deze opleiding ik stapsgewijs en heb ik een hebben. ook aanbevelen aan handvat om tegen de student te Kim: We waren bij Veiligheid anderen? Ik heb wel een paar trainingen gevolgd, maar je gaat nu veel dieper op de stof in en je oefent er veel meer mee.

Paula van der Kooij, docent opleiding praktijkopleiders Tijdens de opleiding werken we met beroepsopdrachten. Zo was de eerste beroepsopdracht meteen een belangrijke opdracht, dat ging over coachen en reflectie. Omdat veel studenten al als praktijkopleider in opleiding werken, konden ze dit meteen in de praktijk toepassen en daarmee de stagiair structuur geven tijdens het leerproces. Na 10 weken zijn we begonnen aan de tweede opdracht: beoordelen. Hoe beoordeel je een stagiair in het nieuwe onderwijs, het CGO. Zij moeten kunnen aantonen dat ze bepaalde competenties hebben behaald, de praktijkopleiders leren met welke werkvormen de stagiairs dit goed kunnen laten zien, bijvoorbeeld door middel van een rollenspel, het schrijven van een essay of een discussie in de klas. Voor de derde beroepsopdracht hebben we veel met elkaar gepraat over kennisdeling. Hoe kun je zorgen dat je elkaar als praktijkopleiders informeert over nieuwe gesprekstechnieken, over nieuwe vormen van coachen, over nieuwe vormen van beoordelen en over de valkuilen. Deze gesprekken

22


denk dat het Achmed: Jazeker, ik zou het belang groot is. leuk vinden als mijn collega’s het ook gingen doen. Stagiaires Studenten ‘‘Praktijkopleiders hebben meer komen om te leren en je moet begeleiding zijn steeds meer in staat zijn om hen te kunnen op de begeleiden. Ook met oog op nodig’’ werkvloer de ontwikkeling. Iedereen die nodig. Ze met stagiaires werkt, zou zo’n moeten alles opleiding moeten doen. op hun eigen Ramona: Zeker als mensen Student Kim Hagman, tempo en manier werkbegeleider zijn en verder leerbedrijf Veiligheid doen en daarin willen als praktijkopleider. in behandeld, coachen en Je krijgt net dat beetje meer gestimuleerd worden. Een beoordelen bijvoorbeeld. En kennis, zodat je weet hoe je praktijkopleider levert daar een daar komen elementen aan dingen moet aanpakken. bijdrage in. bod die heel belangrijk zijn Kim: Je merkt ook echt dat de Ramona: Je krijgt vier voor de organisatie zodat je docenten ervaring hebben in modules en daar wordt alles het goed kan uitvoeren. Het het stimuleren tot coachen en is echt belangrijk dat je als het stimuleren tot reflecteren. praktijkopleider een opleiding Je leert ‘‘Hier leer je volgt. Hier leer je net dat extra’s er heel dat je in de praktijk niet snel veel van, net dat beetje leert. gewoon extra dat je in Achmed: Mijn organisatie, door de Stichting MOOI, heeft op dit kennis de praktijk niet moment 250 stagiaires. We die zij al leert’’ zijn een organisatie van 500 hebben. medewerkers en die stagiaires worden misschien in de Wat is het belang voor je toekomst onze collega’s. Je organisatie dat jij deze investeert dus niet alleen in opleiding volgt? de stagiaires, maar ook in de Kim: Ik zie dat praktijkopleiders organisatie. t steeds meer nodig zijn, dus ik Student Ramona Kraak, Florence

tussen praktijkopleiders in verschillende beroepen leveren veel input om het leerklimaat op de afdeling te optimaliseren. Ik denk dat de kracht van deze opleiding ook is dat de studenten aan deze opleiding allemaal ervaringsdeskundigen op hun eigen gebied zijn die hier hun ervaringen kunnen delen. Zo leren ze heel veel van elkaar. Deze opleiding is gericht op praktijkopleiders in verschillende beroepen, met elk een andere cultuur, maar als je kijkt naar het opleiden van studenten zie je dat ze veel handvatten van elkaar kunnen gebruiken. Het is dan ook een heel brede opleiding, coachen, reflectie, kennisdeling en beoordeling, dat zijn allemaal onderwerpen die je in ieder bedrijf kan inzetten. Stagiairs zijn onze toekomstige werknemers. De taak van de praktijkopleider is te zorgen dat stagiairs en begeleiders zo goed mogelijk gevoed worden, dus zoveel mogelijk leren. Door de hectiek in het werkveld is het belangrijk dat er een praktijkopleider is die zorgt dat een stagiair ook kan leren wat hij moet en wil leren. Wanneer de stage goed verloopt zijn de stagiairs ook tevreden en vallen er minder

mensen uit. Er moet goed gezorgd worden voor onze stagiaires; onze werknemers van de toekomst.

23


standaarden voldoende gescoord. Het enige punt voor verbetering was Nederlands, we hadden de vaardigheden ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’ apart moeten examineren. Dat had geen consequenties voor de uitkomst. Uiteraard hebben we het nu aangepast en gaan we het dit jaar conform de eisen uitvoeren en gewoon goed doen.

HET JAAR 2009 VAN SPORT & BEWEGEN Onderwijsmanager Chris van Leeuwen over 4 thema’s die 2009 kenmerkten. Inspectiebezoek competentiegerichte opleiding (CGO) In 2007 zijn we gestart met de opzet CGO voor de niveau 2 opleiding Sport- & Bewegingsbegeleider. In 2009 was de allereerste keer dat we geëexamineerd hebben volgens de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur en we zaten gelijk in een steekproef van de inspectie. Dat is aan de ene kant spannend, maar aan de andere kant ook goed. Je krijgt namelijk een goed beeld van wat de inspectie vindt van de dingen die we hebben ontwikkeld. De inspectie heeft zeven standaarden op basis waarvan ze kijken in hoeverre je voldoet aan de eisen en we hebben op alle zeven

24

processen en governance en leiderschap. Dit zijn thema’s waar je als onderwijsmanager in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt. Ondanks dat het een vrij theoretische opleiding was, had het voor mij een hele mooie koppeling tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. Ik heb bijvoorbeeld een paper geschreven over ouder- en studentenbetrokkenheid. Ook heb ik onderzoek gedaan naar netwerken en dan met name naar besturingsvormen van netwerken. Je kan als onderwijsorganisatie niet alleen functioneren, je hebt te maken met het beroepenveld, met gemeentes, met allerlei organisaties. Ik heb onderzoek gedaan naar hoe je een netwerk met minimaal drie organisaties moet besturen, om gezamenlijk te bereiken wat je alleen niet kan bereiken. Ik heb een aantal netwerken onderzocht waar ik zelf bij betrokken ben. Door mijn onderzoek ga je dat toch anders opzetten. En ook bij nieuwe netwerken ben ik bezig daar echt handen en voeten aan te geven.

‘‘Hoewel we tevreden zijn, gaan we nu niet achterover leunen’’

Toevallig komt vanmiddag de inspectie in het kader van de eigen deskundigheid een praktijkexamen bijwonen. Het feit dat ze dat voor de eigen deskundigheid bij ons langs wilden komen, geeft aan dat ze een positief beeld hebben van onze examinering. Hoewel we tevreden zijn met het resultaat, hebben we ook dit jaar weer dingen verbeterd en aangescherpt, dus we blijven kritisch en gaan nu niet achterover leunen. Dit is juist een extra motivatie voor ons om het nog beter neer te zetten. Master diploma Bij het Tias Nimbas, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, heb ik de ‘master of management in education’ gevolgd. Het is belangrijk dat we ons blijven ontwikkelen. Ik vond het voor mezelf heel nuttig om te kijken wat de wetenschap vindt van een functie als onderwijsmanager. En wat zijn de laatste inzichten zijn op het gebied van managementvaardigheden. Drie thema’s werden behandeld: missie, visie en strategie, het optimaliseren van interne

Ik heb nu ook een paar keer collega-onderwijsmanagers een presentatie gegeven over dit soort zaken en je merkt dat je bij vergaderingen, ook met directie, goed beslagen ten ijs komt als het gaat om inhoudelijke discussies. Ik kan het iedereen aanraden. Fit@School Behalve in Delft hebben we nu ook aan het Leeghwaterplein in Den Haag een klein stukje S&B en dat heet Fit@School. In de vorm van een leerbedrijf leren studenten daar hoe het is om een bedrijf te managen. De fitnessschool is vooral gericht op medewerkers en studenten van ROC Mondriaan,


want we willen niet concurreren met andere sportscholen. Eén van de grootgebruikers van deze sportschool is de opleiding Veiligheid. Zij maken veel

krijgen, wat heel mooi is als we dat voor elkaar krijgen. We draaien nu ongeveer 1,5 jaar. Het aantal klanten neemt toe, maar er is nog winst te behalen.

terreinen samen: op het gebied van onderzoek en advies, op het gebied van evenementen, op het gebied van stages en op het gebied van scholing. We hebben hiervoor ook gezamenlijk een website ontwikkeld: www.sport-bureau.nl. Op dit moment hebben we als speerpunt het buitenschools leren gezamenlijk neerzetten. Dus mbo-ers en hbo-ers gezamenlijk in stageprojecten of eendaagse evenementen laten participeren om zo samen met en van elkaar te leren in de beroepskolom sport.

gebruik van onze accommodatie, dus we zijn heel blij met die samenwerking. Het is heel leuk en leerzaam voor onze studenten om zo’n bedrijf te leren runnen en met allerlei partners samen te werken. Hoe ga je met alle verschillende bezoekers om en hou je iedereen tevreden? De ‘‘Het is studenten geven echte lessen en ook de activiteiten worden door onze studenten begeleid. Studenten krijgen niet snel managementtaken binnen een setting en dan is het wel prettig om je eigen setting te creëren.

Onze doelgroep is natuurlijk beperkt, dus het is een uitdaging voor de mensen van Fit@School om te denken vanuit een commercieel perspectief. Er moet tenslotte toch kostendekkend worden gewerkt. Op het moment dat zoiets theorie blijft, leeft het niet echt. Pas op het moment dat

Denk bijvoorbeeld aan de beweegteams in de wijken, waarbij je verschillende functionarissen nodig hebt (bijvoorbeeld docenten lichamelijke opvoeding, maar ook mensen voor de naschoolse opvang, mensen die bij sportverenigingen lesgeven, maar ook verenigingsmanagers). Wanneer je vanuit onze opleiding, de academie voor lichamelijke opvoeding en de opleiding sportmanagement een aantal mensen samenvoegt, dan kunnen die de hele dag in de wijken met de leerlingen een dag doorlopen. We kijken vooral naar waar we elkaar kunnen versterken.

Op de website kunnen mensen aanvragen doen voor bijvoorbeeld stages. Ook voor een uitdaging voor de bijvoorbeeld een sportdag die georganiseerd moet worden. Mensen van buitenaf kunnen kijken welke scholing ze willen volgen, voor kortdurende cursussen met een officieel diploma. je er iets mee moet doen, gaat het meer leven, dat maakt de Het is een mooi initiatief als het leersituatie zo optimaal. gaat om de samenwerking tussen mbo en hbo in deze regio. We zijn Samenwerking Haagse nu twee jaar bezig, maar nu gaat Hogeschool het echt handen en voeten krijgen! Met de Haagse Hogeschool t werken we op een viertal

mensen van Fit@School om te denken vanuit een commercieel perspectief’’

Daarnaast past het in het plaatje medewerkers en studenten van Mondriaan aan het bewegen te

25


Help eens even! Twee problemen: een tekort aan stageplaatsen voor studenten aan de opleiding Helpende Zorg & Welzijn en een groot aantal hulpbehoevenden die niet in aanmerking komen voor een vergoeding van deze hulp. Het project Help 1 7 (spreek uit: Help eens even) slaat twee vliegen in één klap: de studenten niveau 2 bieden deze extra zorg in de vorm van een stage! Het project is op initiatief van ROC Mondriaan, Calibris, Stichting MOOI en Stichting Saffier en in 2009 vormgegeven. In de Haagse wijken Escamp en Laak zijn twee zorgloketten geopend, van waaruit vijf dagen per week hulp wordt geboden en waar burgers en instellingen zich kunnen melden voor hulp. Onder deze hulp wordt bijvoorbeeld huishoudelijk werk verstaan, maar ook verzorgend en begeleidend werk, zoals helpen met eten en drinken en het meewerken aan projectdagen van vrijwilligersorganisaties. Resto Kleurrijk Naast de zorgloketten is ook Resto Kleurrijk een belangrijk onderdeel van het project. Hier worden onder andere maaltijden bereid en geserveerd voor mensen die graag in gezelschap een gezonde warme maaltijd willen nuttigen voor een aantrekkelijke prijs. Daarnaast is Resto Kleurrijk een goede startplaats van de stage, omdat studenten hier de belangrijkste basisvaardigheden leren. Onder begeleiding van werk- en praktijkopleiders leren ze bijvoorbeeld maaltijden bereiden en omgaan met klanten en collega’s. Iedere ochtend om 9.00 melden de stagiaires zich bij de zorgloketbeheerder en vervolgens wordt de planning van de dag doorgenomen. De stagiaires gaan daarna de wijk in naar de klanten of blijven bij het zorgloket om de warme maaltijd voor te bereiden. Groot succes Omdat het project een groot succes is, worden er nog steeds mensen gezocht die wel wat hulp kunnen gebruiken. Op die manier is er voor de studenten van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn een leuke en leerzame stage en voor alle zorgvragers de hulp die ze zo hard nodig hebben. t

Studenten als ambassadeurs In 2009 hebben onze studenten van verschillende opleidingen op hun oude VMBO-school presentaties gegeven over hun opleiding bij ROC Mondriaan. Dit blijkt een succesvolle vorm van voorlichting en zal in 2010 verder uitgebreid worden. Hierbij een kort verslag van Desteny Meulens en Tiffany Granviel van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn over hun presentatie op het Varias College: “Vandaag hebben wij een presentatie gehouden op school over de opleiding Helpende Zorg & Welzijn. We hebben over diverse onderwerpen gesproken zodat de leerlingen op een duidelijke manier kunnen weten wat de opleiding nou eigenlijk inhoudt en waar ze aan toe zijn als ze uiteindelijk voor de zorg of welzijn kiezen. We hebben gesproken over de manier van lesgeven, over de begeleiding op school en waar ze allemaal mee te maken krijgen in de zorg en in de welzijn. Wat ik zo leuk vond was op het einde toen we klaar waren dat de leerlingen vragen hadden over de zorg en welzijn en dat we de vragen ook wisten te beantwoorden. Hierbij hopen wij de leerlingen voldoende te hebben geïnformeerd en hopelijk hebben ze nu een duidelijk beeld over het beroep dat ze later willen gaan uitvoeren.” t


EVEN VOORSTELLEN... Ke n n i s m a ke n met de drie nieuwe o n d e r w i j s m a nager s van Domein M a a t s c h a p p e l i jke Dienstverlening. 27


Patrick Bouvy Om welke reden heb je voor het onderwijs en specifiek ROC Mondriaan gekozen? Tijdens mijn werkzaamheden in vorige functies had ik op afstand te maken met hoe we als bedrijf omgingen met stagiaires. Ik heb mij altijd hard gemaakt voor het bieden van een volwaardige stageplek. Tijdens mijn werkzaamheden bij de Wereldbank kwam ik in aanraking met ROC Mondriaan. Een aantal studenten hebben een marktonderzoek in Nederland gedaan. Het enthousiasme waarmee dit gedaan werd sprak mij enorm aan, daarnaast spreekt deze doelgroep mij aan, ik krijg er energie van. Wanneer je naar het arbeidspotentieel kijkt in Nederland heeft het mbo hier een hele grote rol.

Portfolio Patrick Bouvy Leeftijd: 46 jaar Vorige baan: Account Director bij Leaseplan, Wereldbank, new business manager en Headhunter Onderwijsmanager van cluster: Sociale dienstverlening en Sociaal cultureel werk Locatie: Henri Faasdreef, Leidschenveen Welke dingen binnen de opleidingen welzijn hebben je positief verrast toen je begon? Het ongelooflijk enthousiasme van de docententeams en de betrokkenheid bij hun studenten. Ondanks dat ze worstelen met de ingewikkeldheid hebben ze een enorme passie voor hun vak. Ook in de gesprekken met het werkveld merk ik een enorm enthousiasme. Over onze studenten en over de opleiding.

Student Thomas: ‘‘Hij is een leuke onderwijsmanager maar als iemand iets doet wat niet kan, zegt hij er wel wat van. Dat vind ik goed’’

Op welke dingen die in 2009 binnen het cluster gerealiseerd zijn ben je het meest trots en waarom? Waar ik trots op ben is dat we meer stageplekken hebben gecreëerd. In 2009 hebben we een begin gemaakt met het verzakelijken en structureren van de contacten met het werkveld over stagemogelijkheden. Dat verzakelijken is toch iets dat ik mee heb genomen uit het bedrijfsleven en de commercie. Dus afspraak is afspraak, elkaar aanspreken, duidelijke regels en structuur en de verantwoordelijkheid leggen waar hij thuishoort. Enfin, dit is dusin gang gezet.. Wat wil je de komende jaren als onderwijsmanager bereiken? Mijn doel is om samen nog duidelijkere structuren neer te zetten waardoor dingen transparanter worden,

28


eenieder als professional kan worden gezien en zo ook aangesproken kan worden en waar mogelijk minder administratieve belasting. Dat betekent ook dat in mijn beleving mensen tot op zekere hoogte fouten mogen maken. Niet dat ik fouten toejuich maar ik juich wel toe dat we nog meer een lerende organisatie zijn. Daarnaast zou ik graag aan bepaalde opleidingen meer “kleur in de vorm van kunst en cultuur” meegeven. Bijvoorbeeld een samenwerking met het Filmhuis of de kunstacademie. Zo hebben we nu een project waarbij studenten van de kunstacademie bij ons lessen verzorgen in dans, film, toneel, popmuziek en beeldhouwen. Het mooie is dat we binnen Mondriaan al heel veel in huis hebben, denk aan waar Mo’Vit mee bezig is. Kortom, er worden enorm veel dingen ontwikkeld, nu is het zaak om verbindingen te leggen.

‘‘Dat verzakelijken is iets wat ik mee heb genomen uit het bedrijfsleven en de commercie’’

Ook wil ik de samenwerking met welzijnsorganisaties in Den Haag uitbreiden. We hebben heel goede ervaringen met welzijnsstichting MOOI waar we drie jaar geleden in een lerend wijkcentrum een klas hebben neergezet. Datzelfde concept willen we ook neerzetten in samenwerking met bijvoorbeeld welzijnsorganisatie Zebra. Onze studenten kunnen op een heel zelfstandige manier worden ingezet waardoor Zebra meer projecten van de grond krijgt en studenten zich een volwaardige werknemer voelen en wat voor de buurt kunnen betekenen. Dat zijn fantastische dingen die we moeten uitbouwen. Wat vind je bijzonder van ROC Mondriaan? Het mooie aan Mondriaan vind ik dat we zoveel opleidingen bieden waarbij we de student een kant opsturen met als doel door te studeren ofwel klaar te stomen voor een goed en passend beroep. Wat ik verder bijzonder vind aan specifiek ROC Mondriaan ten opzichte van andere ROC’s is dat we als organisatie met ruim 3000 medewerkers eigenlijk een heel platte organisatie hebben met weinig lagen, dat is plezierig. En zoals ik al zei, ik constateer dat de mensen die ik spreek binnen Mondriaan een drive hebben. Verder merk ik dat binnen ons domein fors is geïnvesteerd in de relatie met de praktijk en dat wordt, niet in de laatste plaats door dezelfde praktijk, als zeer waardevol ervaren.

29


Kees Kuijper Om welke reden heb je voor ROC Mondriaan en specifiek de opleidingen veiligheid gekozen? Mondriaan is een groot ROC dat veel opleidingen aanbiedt. En wat betreft de opleidingen veiligheid: ieder mens heeft behoefte aan veiligheid, dus ook aan goed opgeleide mensen in die sector. Het mooie aan het mbo vind ik dat er echt een beroep wordt neergezet, het is écht opleiden tot een beroepsbeoefenaar.

Portfolio Kees Kuijper Leeftijd: 50 jaar Vorige baan: sectordirecteur techniek & technologie, ROC ter Aa Onderwijsmanager van cluster: Veiligheid Locatie: Leeghwaterplein, Den Haag

Welke dingen binnen de opleidingen Veiligheid hebben je positief verrast toen je begon als onderwijsmanager? Het sterke teamgevoel en het law & order gevoel. Het gebruik van de mobiele telefoon, het dragen van petjes of bepaald taalgebruik wordt bij ons niet getolereerd. Wij hebben bijvoorbeeld als cluster de campagne tegen

Student Daan: ‘‘Als we hem tegenkomen in de pauze ofzo, vraagt hij altijd even hoe het gaat’’ het gebruik van het woord kanker duidelijk opgepakt. Het hele team springt er dan op in en zit op één lijn. De studenten hebben ook behoefte aan die duidelijkheid. En verder de maatschappelijke betrokkenheid. We doen aan veel projecten mee. Zo hebben we 90 man geleverd aan de CPC-loop, bij vlaggetjesdag of jazz in de stad leveren we verkeersregelaars en doen we de beveiliging bij het war child concert. We selecteren projecten waar de studenten wat aan hebben en die passen bij de school.

30


Op welke dingen die in 2009 binnen het cluster gerealiseerd zijn ben je het meest trots en waarom? Dat we in vrij korte tijd het CGO hebben neergezet. Tot mijn verwondering hadden we bij mijn komst nog maar één opleiding die niet CGO was. Het heeft zich nu ook uitgekristalliseerd naar een goede combinatie van competenties, kennis en vaardigheden. Verder vallen er nagenoeg geen lessen uit. Bij ziekte vangen collega’s het op. Dit past ook bij de structuur die dit cluster wil bieden. En dat is goed gelukt. Wat wil je de komende jaren als onderwijsmanager bereiken? We hebben nu het G4 overleg, met ROC’s uit de grote vier

‘‘Ieder mens heeft behoefte aan veiligheid, dus ook aan goed opgeleide mensen in die sector’’ steden: Amsterdam, Midden-Nederland, Rotterdam en Den Haag. Die samenwerking in het vrede & veiligheid onderwijs gaat zonder meer goed, ook richting defensie trekken we gezamenlijk op. De komende jaren wil ik inzetten op de doorlopende leerlijn. We hebben op dit moment geen niveau 4 opleidingen en daar is wel behoefte aan. We zijn in 2009 begonnen met verschillende initiatieven, waaronder de subsidie voor Stepping Stones om samen met de Haagse Hogeschool en Trigion een brede verticale onderwijskolom neer te zetten op het gebied van safety & security. Dus een mbo-4 en een hbo opleiding. Ook voor de politieopleiding willen we een mbo-4 opleiding ontwikkelen, om doorstroommogelijkheden naar het hbo te vergroten en verbeteren. Wat vind je bijzonder van Mondriaan? Wat ik kenmerkend vind van ons domein is dat de domeindirectie ontzettend divers is en dat werkt enorm versterkend. Er is geen competitie onderling. Verder zijn de lijnen kort en prettig, dat had ik niet verwacht bij zo’n groot ROC.

31


Arno Goedhart Om welke reden heb je voor ROC Mondriaan en specifiek de opleidingen welzijn in Naaldwijk gekozen? Bij ROC Mondriaan ben ik als docent in opleiding begonnen. Met lesgeven en ook al snel een stuk onderwijsontwikkeling. Ik merkte dat ik het leuk vond om met meer dan alleen met lesgeven of ontwikkeling bezig te zijn. En als onderwijsmanager ben ik breder bezig, denk bijvoorbeeld aan het bedrijfsvoering. Wat mij in Naaldwijk aantrok is de kleinschaligheid. Een kleine locatie als ik dat zo mag zeggen. Bij niveau 2 zit er ook een stukje zorg bij en daar liggen mijn roots. Het is echt een sociale opleiding en dat is iets dat bij mij past.

Portfolio Arno Goedhart Leeftijd: 41 jaar Vorige baan: onderwijskundig medewerker, cluster Verpleging, Verzorging en Helpende Zorg & Welzijn Delft Onderwijsmanager van cluster: Sociaal pedagogisch werker, Onderwijsassistent, Pedagogisch werker en Helpende Zorg & Welzijn Westland Locatie: Professor Holwerdalaan, Naaldwijk

Welke dingen binnen de opleidingen veiligheid hebben je positief verrast toen je begon? als onderwijsmanager? Wat het team voor elkaar krijgt. Toen ik hier net was had ik een diplomering en ik was dat heel anders gewend vanuit de zorg, hier maken ze er één groot feestje van. Dat hoort echt bij Welzijn denk ik. Of als ik zie hoe actief

Student Kim: ‘‘Ik heb het gevoel dat hij echt naar ons luistert’’ men de kerstmarkt in 2009 heeft georganiseerd, met het hele mbo Westland en een actieve rol van studenten. Dat soort dingen deed het team al en zullen we ook blijven doen.

32


Op welke dingen die in 2009 binnen het cluster gerealiseerd zijn ben je het meest trots en waarom? De inzet van docenten, qua rendement scoren we hoog. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de diplomaresultaten en de doorstroom richting het hbo. Daaruit blijkt de motivatie van docenten om de studenten dusdanig voor te bereiden dat ze het gewenste diploma kunnen halen. Ze hebben hart voor de zaak en dat krijg je van de studenten ook wel terug. Ook ben ik trots op de verbeterslag binnen het CGO waar we mee bezig zijn. We zijn vorig jaar gestart met een welzijnsbrede opleiding in het eerste jaar. De hele herstructurering van welzijn is één van de middelen om het CGO te verbeteren. Wat wil je de komende jaren als onderwijsmanager bereiken? Na het eerste jaar welzijnsbreed krijgen we nog een herstructurering voor het tweede en derde jaar en een stukje

‘‘Ik vind het belangrijk om vanuit Naaldwijk een geluid te laten horen’’ herziening van het eerste leerjaar. Dat is ook een stuk interesse, ik vind het leuk, maar ook belangrijk om zelf met onderwijs bezig te zijn. En ik vind het ook van belang om in ieder geval vanuit Naaldwijk een geluid te laten horen. Ik probeer de signalen die ik hier vanuit het team krijg mee te nemen en ook medewerkers actief te betrekken in ontwikkelteams. Verder, kijkend naar het mbo in Westland zelf, meer gebruik maken van elkaar. Eén keer in de maand hebben we een gebruikersoverleg, waarbij alle drie de scholen vertegenwoordigd zijn. Daar merk je nu al dat er steeds meer gekeken wordt naar wat je samen kan doen. Er ligt bijvoorbeeld een vraag vanuit het vmbo om een voorlichtingsronde te organiseren waarbij alle drie de scholen zich presenteren. Dat gaat dit schooljaar nog gebeuren. Ik heb ook al wat lijntjes uitgelegd naar het vmbo in het Westland, om de aansluiting beter te kunnen te realiseren. Wat vind je bijzonder van Mondriaan? ROC Mondriaan heeft oog voor talent en biedt kansen aan talent. t

33


Time-out traject voor studenten De visie en passie van M&Mplus

M&Mplus is voor studenten van Sport Wij zijn ervan overtuigd dat werken met jongeren en Bewegen, Veiligheid, Welzijn en werkt. Wij geloven dat élke jongere graag een Zorg die graag een nieuwe start willen succes van zijn leven wil maken, maar daarin maken wanneer ze ontdekken dat soms geblokkeerd wordt. Onze uitdaging en taak is om de student te helpen kansen te de huidige opleiding niet de goede herkennen en op te pakken. keuze voor hen is, nog ‘‘Wij geloven dat élke Dat begint bij het creëren van niet weten welke andere veiligheid en het winnen van jongere een sucopleiding bij hen past of vertrouwen. Aandacht, véél aandacht, is het sleutelwoord! ces van zijn leven wil het wel weten, maar daar nog niet terecht kunnen. maken’’ Wij hebben gemerkt dat een Studenten die bij M&Mplus komen, hebben ooit wel gekozen voor een opleiding, maar werden niet ‘geraakt’ door de inhoud ervan. Het zijn jongeren die vage noties hebben: ik wil met kinderen werken, met computers, ik wil een leuke opleiding, bij mijn vriendin zitten die deze opleiding ook doet etcetera. Ze stellen zich dagelijks de vraag of dit beroep wat voor hen is en of deze opleiding nu echt leuk is. Het is normaler om niet te weten wat je wilt, dan om het wel te weten. Studenten die bij M&Mplus komen, zijn wat dit betreft dus vreselijk normaal!

34

positieve benadering essentieel is. We pakken de draad op bij de student, bij zijn huidige situatie en leefwereld, zijn doelen/wensen en zijn gedrag: waar wil je heen, wat zijn je mogelijkheden, wat is voor jou de beste weg? We nemen ze serieus, tonen ons vertrouwen in hun mogelijkheden en zijn betrokken. We lopen een eindje met ze mee. Wij staan altijd – zonder voorbehoud – naast onze studenten. t

Marjolijn Bouw, Jan de Geus, Karen Helliesen, Mila Soekhoe M&M plus

el imy, Patricia, Sh V.l.n.r. Ni ck, K

ique, Devlon Michael, Domin e, en Ir a, ar rb ley, Jennifer, Ba


De doelen van M&Mplus: • De student maakt een keuze voor een passend opleidingstraject en gaat hier zo snel mogelijk mee starten; • De student vult zijn portfolio aan met waardevolle ervaringen, zodat hij een grotere kans van slagen heeft in een nieuwe opleiding en/ of op de arbeidsmarkt; • De student (her)vindt zijn intrinsieke motivatie en gaat weer met plezier naar school en/of aan het werk. Het traject biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van algemene competenties, gericht op het zelfstandig functioneren in de maatschappij. M&Mplus is bovendien van strategisch belang in het terugdringen van de uitval bij het domein en ROC Mondriaan als geheel. In het schooljaar 2008-2009 was het streven minimaal 70% van de studenten herplaatst te krijgen bij vervolgtrajecten. Dat is gelukt, 80,2% van de studenten die het traject hebben doorlopen zijn uitgestroomd naar een andere opleiding binnen ROC Mondriaan of bij een ander ROC. Voor schooljaar 2009-2010 is het streefcijfer verhoogd naar 80%.

Wat vind jij? Vier stellingen over zorgstructuur aan onderwijsmanager Chris van Leeuwen Een goed sluitende zorgstructuur zorgt ervoor dat schooluitval verminderd wordt. Ja, ik denk dat dit klopt. Ik denk echt dat als we zorgen dat de zorgstructuur goed is, we daardoor minder uitval krijgen. Omdat je dan studenten binnen boord kan houden. Je ziet dat sommige studenten gewoon een extra ondersteuning nodig hebben om hun opleiding te halen. Denk hierbij aan extra huiswerkbegeleiding of hulp bij financiële problemen. Studenten zitten nog al eens in de knoop op die leeftijd. Het is een ingewikkelde fase in hun leven. Studenten moeten pas in de zorgstructuur komen als er een probleem gesignaleerd is. Dit kun je op veel manieren invullen. Natuurlijk komen studenten pas in een zorgstructuur als er iets met ze is en anders niet. Wat de stelling wel in me oproept is dat het een uitdaging is dat we op de werkvloer zo kunnen signaleren dat we alle studenten die daar ondersteuning in nodig hebben, die zorgstructuur bieden. Binnen MD zijn we heel voortvarend met de zorgstructuur, met veel goede initiatieven doen we echt ons best om alles goed voor elkaar te krijgen. Maar met de toenemende complexiteit van de studenten zijn we naar mijn mening nog niet waar we willen zijn. We moeten nog beter leren vroegtijdig te signaleren, zodat we vervolgens kunnen doorverwijzen en helpen. En niet alleen vanuit Mondriaan zelf, maar ook met ondersteuning van ketenpartners als Jeugdformaat, De Jutters en allerlei instanties die de expertise hebben om te helpen. We blijven in eerste instantie een school en de vraag is tot op welke hoogte we zorg kunnen bieden en waar we behoefte hebben aan experts. In die samenwerking is nog veel te winnen. Het loopt goed, maar het kan altijd beter. Op dit gebied mag je nooit achterover leunen. Onderwijs staat voorop. Zorgstructuur is slechts een voorwaarde om onderwijs te laten slagen. In eerste instantie zijn wij een onderwijsinstelling. Onze doelstelling is studenten van A naar B helpen. Ze komen aan de poort binnen en ze moeten met diploma van school af. Dat is onze taak. Alleen zijn er studenten die het niet alleen maar redden op basis van het volgen van lessen en het maken van toetsen, die hebben ondersteuning nodig. Dus ja, als onderwijs zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs, maar we moeten ook zorgen voor een onderliggende structuur om studenten die uitvallen of dreigen uit te vallen binnen boord te houden. Met het ontwikkelen van een zorgstructuur ben je nooit klaar. Er is zo’n grote verscheidenheid aan mensen die betrokken zijn bij zorg. Binnen een onderwijsorganisatie en daarbuiten is het een heel woud van mensen die iets kunnen betekenen en hoe zorg je er dan voor dat je de mensen verbindt? Dat is een grote uitdaging. Hoe kunnen de docent, intern zorgspecialist, zorgcoördinator, sociaal maatschappelijk werker en orthopedagoog gezamenlijk de student centraal stellen en helpen? Dat is nog wel een mooie klus. Ik heb er wel vertrouwen in, er zijn veel initiatieven en met de subsidie voor de ‘plusvoorzieningen’ is dit samenbrengen een speerpunt. Maar we gaan dit nooit helemaal oplossen. Daar is het te complex voor. Iedere zorgstudent vraagt een eigen aanpak. Het is geen fabriek waar je een student in zet, die een lopende band af loopt die je helemaal gaat stroomlijnen. Je moet de complexiteit erkennen en op basis daarvan kijken hoe je alles zo transparant en efficiënt mogelijk maakt.

35


Explosieve groei opleiding Helpende Zorg en Welzijn

COLOFON Hoofdredacteur: Marjolijn van der Meer

I

n de afgelopen twee jaar zagen wij tot onze verbazing het aantal studenten verdubbelen.

doorgekomen. Voor komend schooljaar is dan ook besloten te gaan werken met twee extra locaties. Mede om studenten voldoende ruimte te geven. Het team is inmiddels behoorlijk ingewerkt. Het aantal studenten zal dit jaar niet groeien - er komt een stop op het moment dat het aantal van 300 nieuwe studenten is bereikt.

Het hele team heeft een enorme inspanning moeten leveren om deze groei op te vangen. Flink wat nieuwe collega’s die ingewerkt moesten worden, het indelen van de ruimtes zodat alle studenten ook passen en een rooster dat zo in elkaar zit, zodat Door deze maatregelen heeft het iedereen de team vertrouwen 900 klokuur ‘‘Het team heeft een in het aankomend aangeboden schooljaar en krijgt en enorme inspanning voelen zij zich lesuitval gehoord in moeten leveren om ook niet voorde problemen komt. Het deze groei op te die zich de jaren team heeft ervoor hebben vangen’’ dit weten te voorgedaan. We realiseren. kunnen ons nu dan ook volledig gaan richten op Los van bovengenoemde zaken het verfijnen en verbeteren van werd het in de ruimte die we het huidige onderwijsconcept. t hebben op het Leeghwaterplein wel erg krap. Met name de eerste 10 weken, waarin alle studenten de volledige week en de hele dag op school zijn. Al met al een ontwikkeling die we met vallen en opstaan zijn

36

Klaske Apperloo Onderwijsmanager Helpende Zorg en Welzijn

Eindredacteur: Marjolijn van der Meer Redactie: Tjitske Reindersma, Adriënne de Vries Medewerkers aan dit nummer: Klaske Apperloo, Marcel van den Broek, Martha van Dijk, Bert Gotink, Lucienne Grashof, Frank Hoedemakers, Mabel Jansen, Alma Kerling, Simone Kokshoorn, Chris van Leeuwen, M&Mplus, Tineke Porschen, Trudy Straver, Ron Wendel Met dank aan: Pieter van Foreest, Diaconessehuis Leiden, Bronovo Ziekenhuis Den Haag, WWZ Mariënstaete Valent, Topaz, DAK Kindercentra en alle geïnterviewde medewerkers en studenten Fotografie: Tino van Dam Vormgeving: Adriënne de Vries Druk: OBT bv, Den Haag Redactieadres: Houtrustweg 1 2566 HA Den Haag www.rocmondriaan.nl


2009

was voor de contractafdeling van het domein Maatschappelijk Dienstverlening een spannend jaar en stond in het teken van toenadering naar en van het reguliere onderwijs. Het meest in het oogspringend was de verhuizing in augustus 2009 van het hele team terug naar de Houtrustweg. De BHV-opleidingen vinden nog steeds plaats aan de Brasserskade. Verder was het aansluiten van de zorgafdeling van contract bij de mbo-zorgopleidingen een belangrijke ontwikkeling. De uitwisseling van expertise en marktbehoefte is hiermee enorm vergroot. Niet alleen wij zijn hier erg blij mee, maar ook onze klanten! Wij hebben onze klanten ook de mogelijkheid gegeven om de bedrijfshulpverleningscursussen (BHV) bij hen incompany te komen uitvoeren. Het resultaat hiervan is dat alle BHV-ers van SKIPPY Kinderopvang uit Pijnacker op de eigen locaties worden bijgeschoold en dat wij in Rijswijk de herhalingslessen van EHBO aan Kinderen voor de Stichting Rijswijkse Kinderopvang verzorgen. Daarnaast hebben we onze activiteiten en cursussen verder ontwikkeld. Zo werd in 2009 de Opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende aangepast aan het competentie- en kwalificatieprofiel 2009. Op 1 december 2009 vond de realisatie van de tweede branche-erkende opleiding Geriatrisch Verzorgende Psychogeriatrie plaats. We zijn er trots op dat we wederom de eerste in Nederland waren die een (voorlopige) erkenning hebben gekregen. Verder hebben we alle EHBO-opleidingen

Contractonderwijs aangepast en uitgebreid. Wij zien binnen de kinderopvang namelijk een verschuiving van EHBO naar EHBO aan Kinderen. Ook wordt de vraag naar cursussen voor de tussenschoolse opvang (TSO) vanuit de kinderopvang en basisscholen steeds groter. Vanaf maart 2009 zijn we gestart met nieuwsbrieven waarmee we onze klanten op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen de contractafdeling. De klanten zelf komen hierin ook aan het woord over leuke projecten. Verder voorzien we onze flyers vanaf 2009 van eigen illustraties om onze herkenbaarheid te vergroten. Maar misschien wel de grootste verandering is het feit dat we samen met het reguliere onderwijs een andere manier van accountmanagement aan het oppakken zijn. Gebleken is dat de instellingen steeds meer een gecombineerde vraag hebben aan het reguliere, veelal BBL, onderwijs als aan het contractonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan: kinderopvang in combinatie met een cursus Kinder-EHBO, Beweegkriebels (Sport & Bewegen) met een BHV-training of een Verpleegkundige-opleiding met extra workshops specifieke handelingen of ziektebeelden. Al met al een ontwikkeling waarbij we samen zaken oppakken en overleggen, ook bij Europese aanbestedingen. Dit zou concreet kunnen inhouden dat we in de toekomst bij klantbezoeken niet alleen de contractafdeling vertegenwoordigen, maar ook het reguliere onderwijs, zodat we de vraag direct kunnen oppakken. Hierdoor wordt het veel eenvoudiger voor onze klant om in de toekomst met ROC Mondriaan, en vooral het domein Maatschappelijke Dienstverlening, te communiceren. Zoals u hebt kunnen lezen zijn er tal van ontwikkelingen in 2009 waarmee we vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien in een veranderende markt. Ook in 2010 kunt u op ons rekenen!

t 37


ROC Mondriaan “Reizen” Eens een keer wat anders dan een stedentrip, de camping in Frankrijk of een strandvakantie in de Caraïben. Twee ‘reisverslagen’ vanuit onze opleidingen in Leiden om je te inspireren… Kenia In juli 2009 heeft een groep van 21 studenten Verpleegkunde van het ROC Mondriaan Leiden, gedurende drie weken, vrijwilligerswerk verricht in het dorp Watamu aan de oostkust van Kenia.

Het vrijwilligerswerk vond plaats binnen het ‘Xplore project’ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking), onder andere met ondersteuning van Amref – Flying Doctors en particuliere sponsoring.

38


internationaal Het vrijwilligerswerk was gericht op de kinderen en stafmedewerkers van een weeshuis in Watamu én bewoners in de omliggende dorpen (‘communities’) en bestond voornamelijk uit het ondersteunen van Basale Gezondheidszorg. Deze ondersteuning is uitgevoerd volgens een drie stromenplan namelijk: A. een ‘Les programma’: EHBO, hygiëne, persoonlijke groei, geënt op de lokale situatie, B. een ‘Care programma’: In het weeshuis ondersteunen van de medische zorg aan kinderen, en C. ‘Outreach programma’: ondersteunen van de gezondheidszorg aan de locale bevolking. Het zwaartepunt lag vooral op het Outreach programma. Hierbij werden in de omliggende dorpen bij kinderen ondermeer wonden verzorgd en verbonden en zogenaamde ‘Jiggers’ verwijderd (een soort teek die zich diep in de voeten graaft van met name kinderen). De studenten hebben de ‘Kenia weken’ als bijzonder leerzaam ervaren. De confrontatie met zieke kinderen met grote wonden in slechte leefomstandigheden was niet altijd even gemakkelijk en vroeg om een grote aanpassing, acceptatie en improvisatie. De motivatie en het enthousiasme, de planning en begeleiding hebben mede bijgedragen aan het succes van deze drie werkweken. Dit heeft geresulteerd in een buitengewoon goede beoordeling van het Ministerie van Zaken (ontwikkelingssamenwerking) alsmede een verstevigd netwerk.

Estland In 2009 hebben twee groepen van vijf laatstejaars BBL-studenten van zowel zorg als welzijn een project in Estland uitgevoerd. Beide projecten vonden plaats in het kader van de langlopende samenwerking tussen het domein MD van het ROC Mondriaan en een aantal zorginstellingen in Estland en zijn mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam. Het domein stelde een begeleidend docent beschikbaar. In de stad Erastvere is voor een groep cliënten in de instelling met een psychiatrische stoornis een dagprogramma opgesteld, zodat deze mensen weer meer structuur en daardoor meer greep op de realiteit krijgen. Voor een groep cliënten met een verstandelijke beperking werd een model zorgplan ontwikkeld dat als voorbeeld kan dienen voor anderen. In de stad Võru is voor een groep van vijf cliënten met gedragsproblemen een analyse gemaakt naar de oorzaken van dat gedrag en een zorgplan opgesteld en ingevoerd. Het project was wederom een succes. In het najaar van 2009 heeft een groep leidinggevenden van zorginstellingen uit Estland een tegenbezoek gebracht aan Nederlandse zorginstellingen en aan het domein MD van het ROC Mondriaan. t

39


g a l s r e v r a a j e l a r t n Het ce p o u t d vin l n . n a a i r d n o m c o r . w ww

ROC Mondriaan jaarverslag 2009  

Het jaarverslag 2009 van ROC Mondriaan van het domein Maatschappelijke Dienstverlening.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you