Page 1

â‚Ź4. -p.st va

ove naf10 . r hem den

El kedageenschoonengest r eken over hemdbi nnenhandber ei k! Wat een genot om een f r i s gewassen en per f ect gest r ekenover hemdt ekunnen aant r ekken.Maar wassen en st r i j ken i s een heel gedoe. Daar om neem i kudatgr aagui t handen.I k haaluw gedr agen over hemden bi ju t hui sop en l everze kr aakhel deren st r ak gest r ekenopeenhangerweer bi juaf .

Al t i j df r aaigest r eken shi r t si n dekast ,wanthetgemakdi ent demens .Belmi jop0642487 455enwespr ekenafwanneer i kdeover hemdenkanhal enen br engen.Mi j n naam i s Vi vi an Kl ui teni kgar andeeruhetaangename gevoel van super schone shi r t s waar mee u r epr esent at i ef voor de dag kuntkomen.

Over hemdenopmaatgemaakt

Wi l tu een ofmeer der e over hemden op maatgemaakti n het dessi n van uw keuze? Wash & Shi ne ver zor gthetvooru.De shi r t swor denver vaar di gd metdebest emat er i al envanhoogwaar di ge kwal i t ei t .Geheelaf hankel i j k van uw voor keur en wensenkuntualeenopmaatgemaakt eover hemdaant r ekken vanafâ‚Ź65.Vr aagnaardemogel i j kheden!

Logo Flyer Shirt Service  

Overhemden gewassen en gestreken... Studio My cup of T ontwierp logo en flyer voor Vivians Shirt Service

Advertisement