Page 1

Sc ena3 Maunapr i mapor t adi c hi ude, es ubi t oun’ al t r a. Edunat er z aanc or a, s t r i dendos ui s c ar di ni ar r uggi ni t i . El ui al l or a: “ Fi nal ment e! …“s c or gendol ac as a di s uamadr e. Mal ei , v edendol oar r i v ar e s i met t ei ns al v ogr i dando.

I LSOLDATO St udent i : Ces rCal mel l Tor moeAdr i enGonel l a, c or s odi s c enogr af i a

Scénographie théâtre : planche 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you