DIREKTNA PRODAJA

Page 1


DIREKTNA PRODAJA Autor: Andrej Mlinšek

Godina izdaje: 2016

Lektura: Manuela Mlakar Oblik: Manuela Mlakar Prijelomi: Manuela Mlakar

Izdavačka kuća: Adriatikus založba Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje Telefon: +386 41 352 697 E-mail: adriatikus.doo@gmail.com

Tisak: Grafika Gracer d.o.o. Lava 7B,3000 Celje

Sukladno Zakonu o autorskim i srodnim pravima tiskanje cjeline ili dijelova i distribucija u bilo kojem obliku dozvoljena je samo na osnovi pisanog pristanka autora. Fotokopije pojedinih dijelova za osobnu i vlastitu upotrebu dozvoljeno je izrađivati samo kao pojedinačne fotokopije, a nikako za potrebe grupa.

2


ZAHVALE Želim zahvaliti svima, koji su naklonošću i odobravanjem prihvatili moju prvu knjigu DOBITNA KOMBINACIJA. Hvala svim zaposlenima u Adriatikus Group, koji mi pomažu u stvaranju i izgradnji bolje budućnosti. Želim zahvaliti mojoj supruzi Bojani na hrabrenju i potpori kod pisanja knjige, te mojoj majci Alenki, koja me podupire u svemu što radim u svom životu. Hvala. Želim zahvaliti gospođi Manueli Mlakar, koja je s nama dugi niz godina i njenom posebnom osjećaju za nijanse. Andrej Mlinšek

Želim zahvaliti gospodinu Andreju Mlinšeku, koji mi već dugi niz godina pruža priliku za razvoj mog potencijala i za učenje od najboljih. Manuela Mlakar 3


Strast i hrabrost nadopunjuju se u Ĺživotu!

4


SADRŽAJ DIREKTAN PRISTUP ............................................. 10 OSOBINE DIREKTNE PRODAJE ........................ 14 PRIČA O PRODAVAČU HOT-DOGA …………................. 20 ENTUZIJAZAM....................................................... 25 DVANAEST KORAKA DO USPJEHA U DIREKTNOJ PRODAJI .......................................... 26 ODUGOVLAČENJE KOD DIREKTNE PRODAJE ...................... 27 VRBOVANJE KADROVA ....................................................30 KULTURA DIREKTNE PRODAJE ................................. 31 PODUZETNICI U DIREKTNOJ PRODAJI ......................... 34 FRANŠIZA DIREKTNE PRODAJE .............................. 45 ADRIATIKUS GROUP POSLOVNI MODEL INFO ................ 47 5


6


7

10


UVOD

U direktnoj prodaji radim od svojih mladih godina nadalje. Profesionalnu karijeru započeo sam, kad mi je bilo 26 godina i kada sam tražio pravu priliku u životu, pa sam morao odlučiti, kako da usmjerim moj život. Danas, poslije 17 godina rada u direktnoj prodaji, mogu reći, kako je to bila najbolja odluka, koju sam ikada donio. Upoznao sam veliki broj zadovoljnih i uspješnih ljudi diljem svijeta. Posjetio sam 33 zemlje i bio na gotovo svim kontinentima. Sada gradimo organizaciju Adriatikus, koja već posluje u istočnoj Evropi i ima namjeru proširiti se diljem svijeta.

8


Možemo se doslovce dotaknuti mnogih života te širiti misiju organizacije Adriatikus u smislu nadahnuća ljudi i kako bi im pomogli postići sve najbolje u njihovim životima i u životima njihovih obitelji. Uvijek ću preporučivati ljudima da se pridruže direktnoj prodaji, jer se radi o humanom poslu. Nadam se, kako će ova knjiga ljudima približiti direktnu prodaju i našu organizaciju Adriatikus. Želim vam puno uspjeha u vašem budućem poslu i nadam se, kako ćemo se uskoro upoznati. Andrej Mlinšek

9


DIREKTAN PRISTUP Već prije dugo vremena odlučio sam, kako ću u prodaji primijeniti direktan pristup. To je najosobniji i savjetodavan način predstavljanja novih proizvoda i usluga te ujedno i najbolji način za otvaranje novih tržišta. Ali, najvažnije od svega, on omogućava osobne kontakte. Kao zastupnici predstavljamo kvalitetne proizvode i demonstriramo, kako ih najbolje primijeniti. Sve se više ljudi odlučuje na zaradu u direktnoj prodaji. Zastupnici u direktnoj prodaji vjeruju u obrazovanje i u osobnu rast. U direktnoj prodaji možemo pronaći puno zadovoljstva putem upoznavanja ljudi, sklapanja prijateljstava i putem pomoći ljudima. 10


Uspješni zastupnici razvijaju vrijednost direktnog pristupa u direktnoj prodaji. Oni znaju kako razvijati inicijativu, hrabrost, odanost i integritet. Na taj način vođe razvijaju svoju osobnost. Ostati moramo fokusirani i misliti vlastitom glavom. Ne možeš znati, tko će ući kroz vrata, ali moraš biti dovoljno pametan, kako bi privukao njegovu pažnju i pobudio njegovo zanimanje, kako bi ga privukao i u njemu stvorio potrebu. Taj pristup moramo u životu naučiti svi, jer svi smo mi ljudi “od vrata do vrata “.

DIREKTNA PRODAJA ZNAČI POSLOVANJE SA LJUDIMA. Andrej Mlinšek

11


OSOBINE DIREKTNE PRODAJE

prilika za karijeru obećanje kvalitete i vjere u proizvod orijentacija na obrazovanje i osobnu rast filozofija argumenata i dokaza predstavljanje proizvoda društvena odgovornost

Kada ljudi osjete priliku u direktnoj prodaji, postaju vrlo oduševljeni. Sami mogu sagraditi svoje snove. Zastupnici u direktnoj prodaji mogu sagraditi vlastitu uspješnu organizaciju; to su sretni ljudi, koji stvaraju radna mjesta. Direktna prodaja nudi priliku svima, koje to zanima.

14


NAJVEĆE LJUDSKO OTKRIĆE JE TIMSKI RAD UZ DOGOVOR.

PRIČA O PRODAVAČU HOT-DOGA

Prodavao je hot-doge. Nije slušao radio. Imao je poteškoća sa vidom, pa nije mogao čitati novine, ali je znao prodavati hot-dog. U svoj je oglas stavio, kako su hot-dogovi dobri. Stajao bi na ulici i vikao "Kupite hot-dog!" i ljudi su ih kupovali. Povećao je opseg svoje prodaje i dobro mu je išlo.

20


ODUGOVLAČENJE KOD DIREKTNE PRODAJE

Odugovlačiti radom, odgovornošću, sastancima, obavezama, itd. znači čisti gubitak vremena. Čekati na “povoljne okolnosti” znači nikad ništa ne započeti. Onome, tko odgađa za sutra ono, što bi trebalo da se uradi danas, ponestat će vremena za barem jedan dobar radni dan. Na kalendaru nema tog dana, koji se zove SUTRA. Odgađanje je ubojica motivacije. 80 % tvog uspjeha zavisi od pripreme. Biti spreman ključna je navika za tvoj uspjeh. Uspješni ljudi u direktnoj prodaji znaju, kako će budući uspjesi uključivati i pogreške. 27


KULTURA DIREKTNE PRODAJE Svaki posao i organizacija imaju svoju kulturu. Sagraditi moramo takvu organizacijsku kulturu, koja uključuje sve zaposlene. Kod izgradnje i razvoja svojih zaposlenih morate imati strpljenja i pobrinuti se, da razumiju, kako trebaju voditi brigu o svojim podređenima. To je jedini način izgradnje poduzeća direktne prodaje. Kultura direktne prodaje koncentrirana je na puno stvari – principe, karizmatičnog vođu, zavjet ljudima (unutrašnjim i vanjskima) te na povjerenje u snagu pozitivne afirmacije i hrabrenja. Vođa je veliki motivator, pravi čarobnjak, osoba u koju se u kriznim vremenima svi mogu pouzdati. On radi ono, što bi svi voljeli raditi, ali se toga plaše. 31


Osjećam, kako najveća sreća i radost u životu potiču iz postignuća i priznanja. Vjerujemo u stvaranje atmosfere, u kojoj ljudi vjeruju u svoj talent, mogućnosti i vrijednosti. Dobro se osjećamo, pa stoga i rastemo. Budućnost direktne prodaje bit će još bolja od njene prošlosti, jer će uvijek postojati ljudi, koji žele naprijed. Oni žele zaraditi više, učiniti više za svoje obitelji i biti priznati. Direktna prodaja ima puno plusova naspram maloprodaji. Direktna prodaja ne zavisi od kupaca, koji posjećuju prodavaonicu. Ne treba nam oglašivanje, kako bi privukli pažnju kupaca. “Mogu vam pokazati, kako sjajno radi naš proizvod, ali vam moram to demonstrirati.”

38


FRANŠIZA DIREKTNE PRODAJE

Franšiza je poslovna prilika. Mnoga su mala poduzeća franšizna poduzeća. Franšizni posao zasniva se na provjereno uspješnom poslovnom modelu. Ovaj je sistem razvijen, provjeren i tržišno operativan. Rukovođenje je osnovna osobina poslovne franšize. Matično poduzeće ili izvorni vlasnik franšize nudi potporu kod obrazovanja, proizvoda, iskustva, usluga i osobne rasti, kako bi pomogao kod uspjeha nove franšize distributera. Ovo je poslovni model, koji uključuje prodaju postojeće tržišne marke.

45