Raportul de activitate al Cooperativei de Energie - 2019

Page 1

Raport activitÄƒČ›i business 2019


Evoluție

15

136

membri cooperatori*

membri cooperatori**

*august 2019

**ianuarie 2020


Ce este o cooperativă


Structură organizatorică  Adunarea Generală a Membrilor Cooperatori (AGM) art. 12.1: “[…] este organul de conducere al Societății care deliberează și adoptă hotărâri asupra tuturor problemelor care privesc activitatea acesteia.”

 Consiliul de Administrație (CA) art. 17.1: “[…] Administrarea și gestionarea Societății este în sistem monist. Astfel, conducerea este asigurată de un Consiliul de Administrație, alcătuit dintr-un număr impar de membri […]”

 Comisia de Cenzori art. 20.1: “Activitatea Societății este controlată de cenzori, respectiv 1 cenzor titular și 1 cenzor supleant, din care cel puțin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.”


Consiliul de Administrație – componență

Dinu Drog – membru

Gijsbert Huijink – membru

Victor Iancu – Președinte

Nicu Plai – membru

Andrei Ilaș – membru


Echipă & implicare voluntară    

 

Management general furnizare & producție energie verde Închiriere sediul Cooperativei - gratuit Înregistrare în scop de TVA - gratuit participare la evenimente cu prezentări ale Cooperativei – gratuit

Asistență juridică Redactare documente corporate – hotărâri AGA, CA – gratuit

Arcadia Hinescu – membru cooperator

Victor Iancu – Președinte CA 

 

Management & consultanță business ref proiect de achiziție capacitate producție (parc solar)

  

Gijsbert Huijink – membru CA

Dinu Drog – membru CA

Marketing & PR, asistență juridică Dezvoltarea comunității – update canale social media (Facebook, Linkedin) – gratuit Organizare evenimente & participare la evenimente cu prezentări – gratuit Redactare prezentări, rapoarte, newsletter – gratuit Înregistrare marcă la OSIM - gratuit


Echipă & implicare   

Andrei Ilaș – membru CA

 

Secretariat general Menținere și actualizare baze de date Suport în activitatea de marketing & PR (design materiale, newsletter etc.) Suport logistic și administrativ pentru licența de furnizare Participare la evenimente cu prezentări ale Cooperativei – gratuit

Adrian Munteanu – salariat

  

Nicu Plai – membru CA

  

Analiză piață energie & analiză financiară – gratuit Coordonare obținere licență furnizare – gratuit Suport proiect de achiziție capacitate producție (parc solar) – gratuit Participare la evenimente cu prezentări ale Cooperativei – gratuit

 

Coordonare proiecte IT – gratuit Suport tehnic IT – gratuit Suport proiect de achiziție capacitate producție (parc solar) – gratuit

Jan Glas – membru cooperator

Consultanță fiscală & contabilă Sprijin în înregistrarea în scop de TVA


Echipă & implicare 

Corina Murafa – membru cooperator

Facilitare prezentări ale Cooperativei la conferințe și în media – gratuit Mobilare sediul Cooperativei – gratuit

Andrei Coșuleanu – membru cooperator 

Luchian Ciobanu – membru cooperator

Facilitare prezentări ale Cooperativei la conferințe și în media – gratuit

Suport tehnic filmări – gratuit

Daniel Olteanu – membru cooperator

Suport logistic eveniment lansare – gratuit

Marius Marin – membru cooperator

Achiziție domeniu – gratuit


Venituri - capital social Aport constituire - prin cei 15 membri fondatori: 170,000 lei Aport ulterior – prin 120 membri cooperatori: 31,700 lei Total: 201,700 lei Cheltuieli

Rezultate financiare

Cheltuieli înființare Eveniment lansare - închiriere sală, catering Marketing Telefon mobil Comisioane banci Transport Întreținere și utilități sediu Total: 20,697 lei

10,614 lei 4,216 lei 4,028 lei 600 lei 89 lei 350 lei 800 lei


Cheltuieli

2% 4% 0% 3%

19%

51%

Rezultate financiare

20%

Cheltuieli înființare

Eveniment lansare (închiriere sală, catering)

Marketing

Telefon mobil Cooperativa

Comisioane banci

Transport

Întreținere și utilități sediu