Page 1

Adrian Langer

Gruppe 1 – Introduktion til Interaktionsdesign

atid@itu.dk

Disposition –  Refleksionsrapport   Vores projektforløb blev en smule anderledes end forventet. Vi startede, fandt en informant, samlede empiri, undersøgte empirien og opfandt et koncept. Konceptet var godt, vi testede og fik input fra lærere og andre elever, men da der var 2-3 uger til konceptet skulle være færdigudviklet fandt vi en kæmpe fejl: Informanten var ikke interesseret i konceptet. Vores behandling af interviewet med informanten havde ledt vores interesse mod interaktion gennem spil, men den manglende interesse gjorde, at vi stod med to muligheder; nogle sagde ”gå ud og find empiri der understøtter det” andre sagde ”start forfra”. Da vi mener, at man meningen er at finde et produkt til informanten, ikke informanter til produktet, begyndte vi forfra. Med den korte tid vi havde tilbage er det nye spændende koncept blevet udviklet, dog er processen vigtigere end det endelige produkt i dette projekt. Derfor vil refleksionsrapport være udformet som en historie med en rød tråd. Jeg starter med formalier; abstract opgaveformulering og præsentation af produkt og derpå vil følge processen med de vigtigst elementer. De elementer der ændrede forløbet undervejs.

Abstract Her vil jeg kort opridse opgavens forløb på engelsk.

Opgaveformulering For god ordens forklarer jeg kort hvilken opgave vi fra start blev stillet. Vi blev stillet opgaven ”at lave et produkt der skal skabe eller øge interaktionen mellem ældre”.

Præsentation af produkt Hvordan endte vores produkt med at se ud? Mindelygten, en lygte der ved at projekterer billeder fra minder. Til hvert minde er der flere billeder med forskellig beskrivelse, og på den måde vil det være muligt at fortælle historier og minder imens dette kan vises visuelt.

Præsentation af informant/Etnografi Hvem designer vi til? Og hvad fik vi ud af vores interview med hende?

Del 1. - Backgammon Efter vores møde med informanten samlede vi alle data, vi brainstormede og fandt f rem til nogle ideer. Nogle blev brugt, andre forkastet. Vi vidste, at informanten brugte meget tid på kryds og tværs, hvorfor det var naturligt at fokusere på interaktion gennem spil. Denne ide blev videreudviklet til ”Spillepladen”, her skulle så mange spil som muligt kunne bruges.

1


Adrian Langer

Gruppe 1 – Introduktion til Interaktionsdesign

atid@itu.dk

Keep it simple stupid: Derfor blev det kortet ned til: skak. Man skal fysisk kunne rykke på brikker der tilsvarende rykkes hos modstanderen. Endeligt endte vi på backgammon, her kunne man igen spille fysisk mod modstanderen, og ved hjælp af videostream tale med modstanderen som vises på brugerens eget gamle fjernsyn.

Del 1.2 - Feedback fra Mogens Positiv feedback fra Mogens, dette gjorde os sikre i sagen. Vi kør på, tester og udvikler.

Del 1.3 - Telefoninterview og ......kaos Nu det på tide at finde ud af om informanten vil kunne lide vores nye påfund… Vi præsenterede ideen og fik svaret: ”Det er jeg ikke interesseret i!”

Del 1.4 – Panik Hvad gør vi? Der er 2-3 uger til vi skal være færdige? Refleksioner og overvejelser

Del 2. - Kill your darlings, tilbage til tegnebrættet Hvad vil hun kunne lide? Ny brainstorm. Hvordan vi kom frem til mindelygten.

Del 2.2 – Mindelygten (perspektivering) Da jeg allerede har redegjort for konceptet og for min vej til konceptet, vil jeg med denne røde tråd perspektivere på dette tidspunkt i opgaven.

Litteraturliste: Buxton,  Bill  (2007).  Sketching  User  Experiences  –  getting  the  design  right  and  the  right   design.  Morgan  Kaufmann.

2

Disposition over refleksionsrapport  
Disposition over refleksionsrapport  

Min disposition over kommende refleksionsrapport i Introduktion til Interaktionsdesign

Advertisement