Page 1

Zdjęcia do projektu tablic promocyjnych


KONCEPCJA Ponieważ obiekt lata świetności dawno ma już za sobą, proponujemy wykorzystanie zabiegu podobnego co w przypadku domu Rydygiera.


KONCEPCJA Ponieważ specyfika i stan obiektu uniemożliwia zebranie dokumentacji fotograficznej, proponujemy graficzne odtworzenie historycznego rzutu parku z zaznaczeniem miejsc, które w dalszym ciągu można wyróżnić i znaleźć.

Zdjecia tablice  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you