Page 1

forsida


oversikt over oppgaver


litt om fotografen


oppgave 1 hva har du gjort - ide, skisser, lysskisse Hvordan Hvorfor - vurderinger - lys, komposisjon, fokuspkt, utsnitt


Untitled 1  
Advertisement