Page 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

„Școala Altfel” la LICEUL PEDAGOGIC ”Nicolae Iorga” Botoșani Anul şcolar 2016-2017


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Programul Liceului Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoșani a cuprins activităţi din cadrul domeniilor: cultural, artistic, tehnic, științific, sportiv, educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, educație ecologică și protecție a mediului, abilități de viață/cetățenie democratică, consiliere și orientare. De asemenea, programul a fost structurat pe nivele de studiu: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Activitatea s-a desfăşurat conform planificării, cu mici modificări, atingând scopul şi obiectivele propuse. Acţiunea pedagogică din această săptămână s-a centrat în egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. S-au elaborat activități pentru toate categoriile de vârstă, care sa urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale prin activități care în programul normal din perioada cursurilor nu se pot derula. Fiecare activitate la care au participat elevii a fost coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activitati organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele didactice au luat toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor și a securității acestora. Scopul proiectului „ŞCOALA ALTFEL” a vizat valorificarea, dezvoltarea și îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelului cooperării, nivelului comunicării verbale şi nonverbale, nivelului creativităţii, dobândirea de noi cunoștințe, promovarea valorilor educative, creșterea calității vieții în vederea formării personalității copiilor/adolescenților prin: A. La nivel preşcolar: 

Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale.

B. La nivel primar: 

Stimularea interesului pentru dezvoltarea personală a elevilor şi încurajarea acestora pentru lucrul în echipă;

Încurajarea elevilor pentru a se dedica activităţilor desfăşurate cu persoanele aflate în dificultate, în scopul susţinerii procesului de integrare socială a acestora.

Procesul de învăţare prin joc;


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;

Organizarea adecvată a ambientului educativ;

Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;

Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării

Familiarizarea copiilor cu conceptul de muncă şi efort construtiv, cu procesul complex ce duce la obţinerea unui produs finit.

Dezvoltarea culturii generale , formarea unor deprinderi și abilități specifice, precum și a unui comportament adecvat în diferite medii sociale

Conştientizarea importanţei apei pentru existenţă;

C. La nivel gimnazial: 

dezvoltarea interesului pentru păstradrea şi transmiterea datinilor şi obiceiurilor de Crăciun specifice poporului nostru.

formarea unor capacităţi cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noţiunilor de istorie, religie, geografie ;

Creşterea empatiei, tolerantei si a abilitatilor de comunicare autentică şi spontană, prin implicare directă în descoperirea unor situaţii de viaţă;

Constientizarea emotiilor, nevoilor si reactiilor prin lucrul asupra blocajelor emotionale ale copiilor;

Crearea oportunităților pentru dezvoltarea atitudinilor pozitive față de religie, artă și cultură prin activități trans-disciplinare cu caracter practic-aplicativ.

D. La nivel liceal: 

Dezvoltarea abilităților de responsabilitate socială, de petrecere a timpului liber în mod constructiv și de învățare în situații nonformale.

Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare și pentru dobândirea unor deprinderi de viaţă independentă şi autonomie personală

Accesibilizarea informaţiei de orice profil şi aducerea acestei într-o forma atractivă, scoasă din specificul educaţiei formale;

Facilitarea accesului elevilor la actul cultural şi dezvoltarea competenţelor de analiză şi de critică;

Familiarizarea elevilor cu diferite profesii în vederea unei eficiente orientări profesionale;


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Aducerea în prin plan a unor obiective arhitectonice şi istorice ale oraşului ce, de regulă, trec neobservate. Elevii au dovedit un comportament adecvat tuturor activităților, interes si

seriozitate. Programul a fost bine organizat iar obiectivele propuse au fost realizate. La toate activităţile desfăşurate elevii au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a elevilor şi a părinţilor. Prin derularea activităţilor s-a creat un climat de înţelegere, toleranţă, comunicare interumană, cooperare în realizarea unor produse finale. Elevii au fost motivaţi pozitiv în sensul manifestării disponibilităţii de a se implica în astfel de proiecte în viitor. Acest gen de activități conduc nemijlocit la conştientizarea comunităţii locale, a elevilor privind importanţa activităţilor cultural-artistice, literare, de cunoaştere şi sportive în afirmarea personalităţii acestora, a dezvoltării competenţelor/ talentelor din diverse domenii. Prin derularea responsabilă

a proiectelor educaţionale, elevii vor avea

posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă. Vor conştientiza valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la prezentarea unor activităţi recreative, cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti.

PARTENERI IMPLICAŢI:

Biblioteca Liceului Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoşani,

Cinematograf “ Unirea” Botoşani,

Asistenta cabinetului medical al LPNI

Fabrica de pâine Casa Dulce

Brutăria ,,Spicul” Dorohoi

Muzeul de Științele Naturii Dorohoi

SC Jatex SA,

Palatul Copiilor Botoşani

Biserica Armeană,

Prof. Laura Tocariu șef secție la Muzeul de Etnografie și Folclor,


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Galeriile de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani

Fabrica de Produse Lactate ,,Five Continents” Răchiţi

Cezara Ariciuc , violinist la Școala Populară de Arte, Botoșani

Andrei Vornicu, manager și instructor la Școala de dans G-POWER, Botoșani

Marius Rusu, actor la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache„ , Botoșani

Muzeul Judetean de Istorie Botosani

Centrul Maternal Micul Prinţ

Tipografia Ria

Arhivele statului Botoșani

Muzeul de Etnografie Botosani

Casa Memorială *Nicolae Iorga*

Centrul de informare si promovare turistica Botosani

Centrul de Promovare Turistică Botoșani

Gradinita de aplicatie a Liceului Pedagogic ,

Centrul de plasament “Prietenia” ,

Muzeul Nicolae Iorga

Centrul pentru copii du dizabilitati’’Sansa mea”

Filarmonica Botoşani

Galeriile de Arta

Complexul Memeorial Ipotesti

IPJ Botosani

Crissfarm Catamarasti Deal

Salon cosmetic Michelle

Cabinet veterinar – clinica veterinară VASI-VET

SC AGROCHIM SRL Botoşani

Coafor VIOLETA

Poliţia Locală Botoşani

Spitalul Judeţean de Urgenţă „MAVROMATI” Botoşani


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

FOTOGRAFII REALIZATE LA DIFERITE ACTIVITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR FOTO Clasa Pregătitoare B

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO I A 1 Decembrie

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Casa Pâinii

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Activitate plastică – Iarna

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Activitate științifică – Apa

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO III A

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO III B

FOTO IV A

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO IV B

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO GIMNAZIU FOTO V B

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO VI A

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO LICEU FOTO 9A Un mic actor în fiecare învățător

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Pași spre viitor – excursie la Iași

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Să îl ajutăm pe Moș Nicolae

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO IX F

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO IX G

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO X A

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO X B

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO X D Voluntariat

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Ecologizare

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO X F

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO XI A

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO XI B

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO XI H

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

FOTO XII A

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ Table interactive

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Acțiuni caritabile CȘE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

1 Decembrie

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Ziua Ștafetei

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Vizionare de spectacole

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Activitate de promovare a produselor NIVEA

Consilier educativ, Prof. Olivia GORNEA Director adj., Roxana Vatavu Director, Mirela-Ofelia Sănduleanu

Școala Altfel_Liceul Pedagogic BT  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you