Page 1


TROBADA CARACAS 2009


El Casal Català. Que el Casal Català de la Península de Yucatan sigui una realitat, es pot dir que és mercés a l’entusiasme i impuls d’un grupo de catalans i iucatecs descendents i simpatitzants de Catalunya, els qui es van donar a la tasca de fundà’l, sustentant llur trevall en la Llei 18 del 1996, aprovada pel Parlament de Catalunya i que va permetre establir una relació entre les Comunitats Catalanes de l’ Exterior “CCE” i la Generalitat de Catalunya.


Antecedents Tasca precedent i fonamental va estar la investigació per identificar als catalans que al llarg de la història havien viscut i/o tingut vincles amb la Península de Yucatàn o que es trobaven ressidint a la Península,

resultat d’aquests estudi és el llibre d’en Francesc Ligorred “Presencia catalana en la Península de Yucatán”, editado en una Colecció d’assaigs pel Colegio de Jalisco.


TITULO IMPORTANTE.

El Dia de Sant Jordi de 1996, un grup de catalans i iucatecs celebren junts a un Hotel de la ciutat aquesta festa tradicional, posant els fonaments del Casal i a partir d’aquest moment s’elaboren les bases de l’Acta Constitutiva de l’Associació.


En un segon moment, comencen a fer-se els contactes i es convoquen a aquestes famílies catalanes i es realitzen reunions amb l’objecte de promoure la cultura catalana entre la comunitat d'acollida, relacionant-se, socialitzant i mantenint malgrat la distància les costums de la Nació catalana.

Primera Junta Directiva


Constituciò formal de la Asociaciò El 23 d’abril de 1997 es funda i constitueix oficialment una Associació Civil amb personalitat jurídica pròpia a la que coneixem com Casal Català de la Península de Yucatán A.C.


Objectiu Fomentar la cultura y les Belles Arts a través de diferents manifestacions como: •Mantindre els víncles culturals, socials i econòmics amb Catalunya, la seva història, la seva gent i la seva cultura, així com qualsevol altre aspecte de la seva realitat nacional o amb la pluralitat de propostes democràtiques de cara al futur. •Conservació de la família catalana. • Establir una unió fraternal de mexicans i catalans, vinculats pel seu comú patrimoni cultural i per les relacions humanes respectant el marc legal vigent a Mèxic i Catalunya.


Tasques que operativitzen l’objectiu. 1.

Establir, fomentar i mantenir relacions amb organismes similars al Casal Català dins la República Mexicana i a l’estranger.

2.

Proporcionar recolzament i col·laboració d’acord amb els recursos amb els que comptin a Institucions de beneficència privada i pública.

3.

Organitzar i patrocinar de manera permanent tota classe d’activitats culturals, artístiques, o de tipus acadèmic.

4.

Celebrar tota classe d’actes i convivències que reafirmin i potenciïn els llaços d’unió dels seus associats i famílies.


Funcionamient del Casal: L'òrgan suprem de la Associació és l'Assemblea General de Socis i en aquesta s’estableixen decisions per majoria de vots dels associats actius presents.  Existeixen Assemblees Ordinàries i Extraordinàries, les Ordinàries se celebren anualment el tercer diumenge del mes de gener i les extraordinàries poden convocar-ne en qualsevol moment, sempre que ho suggereixi la situació.

Existeix un Consell Directiu que és l'òrgan administratiu i executiu constituït pel President(a), Vicepresident(a), Tresorer(a), Secretari(a) i Vocals, que es reuneix una vegada per setmana; el resultat de la sessió és assentat en Actes i signat pels assistents.


Instalacions:

El primer local de l’Associació va ser l’Hotel Dolores Alba al Centre Històric de la Ciutat de Mérida, Yucatan, Mèxic.


Instalacions:

A partir del 5é. any de vida del Casal Català, aquest es trasllada a un local de lloguer al Barri Alcalá Martín de la mateixa ciutat.


Instalacions:

Des del 9 de febrero de 2008 el local social se encuentra ubicado en el domicilio calle 14 No. 187 x 23 y 25 de la Colonia García Ginerés.


En el període comprés des de la seva fundació, l’Associació Casal Catalá de la Península de Yucatán ha tingut tres Presidents: Sr. Manuel Mercader Martínez, presidente honorari fins avui, Sr. Alfredo Comín Fornès (†) i Josep Ligorred Perramón (actual).


Actividades ordinarias •Sant Jordi, diada del libro y de la Rosa.


Actividades ordinarias •Sant Joan.


Actividades ordinarias •La diada.


Actividades ordinarias •Nadal


Ciclos de conferencias •Encarnación de una profecía: Jacinto Canek •Nuevas tendencias en museología •La colección de cerámica maya del museo •Puerto de Barcelona-Puerto de Progreso •La Ley sobre los derechos indígenas en Yucatán •La navegación en el Mediterráneo antiguo. 2006 •Arquitectura Religiosa Virreinal. •Yucatán y Catalunya: describiendo la Etnopsicología de los pueblos •Retos de la interculturalidad. Guatemala desde una mirada Catalana •Las plagas de langosta en Yucatán y Catalunya. 2006 •Raimon y la nueva canción catalana


Ciclos de conferencias •Historia contemporánea de Catalunya •Descodificando a Dalí. 2007 •El Instituto de Paleoecología humana y evolución social de la investigación en Catalunya •Patrimonio prehistórico como herramienta de formación social en Catalunya •El turismo en la costa catalana.2007 •Cultura de vinos con denominación catalana. 2008. •De la Masía a la ciudad. 2008 •Miradas y experiencias en Universidades de Catalunya


Ciclos de conferencias


Ciclos de documentales


Exposició DALÍ


Exposició ANY Francesc Macià.L’Home, el líder, el polític


Cursos de CatalĂ


Exposició ANTONI GAUDÍ i la Primera Reunió de la Xarxa


SETMANA DE LA SARDANA "CATALUNYA AL MÓN MAIA" La COLLA "CORS JOVES" de la Associació Cultural Sardanista "FLOR DE FAJOL” D'OLOT (LA GARROTXA) AL TEMPLE DELS SET NINOTS DE DZIBILCHALTÚN (YUCATAN, MÈXIC)


PROMOCIÓ DEL CASAL Evento Asistencia Documentales exilio 3 sesiones 50 personas Presentación revista “10” 65 personas Sant Jordi 75 personas Sant Joan 90 personas Coloquio estudiantes 50 personas Ciclo de Cine “Zona roja” 4 sesiones 120 personas Díada 72 personas Gran Total: 572 Personas

TREBALLEM EN XARXA

Trobadas Caracas 2009  

Trobadas Caracas 2009