ADRIA LUXURY SOCIETY November 2021 Preview

Page 1

GODINA 2021., BROJ 4 • ISSUE No.4

BUSINESS • PEOPLE • EXPERIENCE

KREIRANJE BUDUĆNOSTI CRAFTING THE FUTURE BROJ 4 • ISSUE NO.4

T HE CR EAT IVE PR OCESS OF ART IST HR VOJE DUMANČIĆ

BUSINESS

BRANDING

ART

TOURISM

FINTECH

B I G DATA7


ADRIA LUXURY SOCIETY

8


9


ADRIA LUXURY SOCIETY

NAMJEŠTAJ KAO UMJETNINA Sterilno savršenstvo interijera odavno nije u fokusu osviještenih klijenata, a svojim iskustvom to potvrđuje arhitektica Larisa Čišić koja je nišu djelovanja pronašla u savršenonesavršenom japanskom načelu wabi-sabi. Njezin brend Earth Wind Desire, osim projekata uređenja interijera temeljenih na povezanosti prirode i čovjek, posvećen je i novom luksuzu – drvenim uporabnim predmetima, umjetninama, koji spajaju održivost i funkcionalnost. Linija dodataka i namještaja za dom nastaje od drva prikupljenog u okolici njezina studija u Samoboru ili pak na putovanjima s njezinim poslovnim i životnim partnerom Danielom. Trenutačno svoje proizvode promoviraju na europskim sajmovima namještaja te ih prodaju putem internetske stranice, a u fokusu za budućnost im je luksuzni hospitality sektor, tj. kolaboracije s hotelima i restoranima koji žele autentičnu priču 100 posto stvorenu u Hrvatskoj. “Naši kupci često na prvi pogled nemaju nikakvu poveznicu s prirodom. No onda počnu pričati kako su odrasli na otoku, a predmeti ih evociraju na vrijeme bez užurbanog života, na prirodu koja svima nedostaje. Baš nas ta surovost materijala može povezati s prirodom, a interijer ima golem potencijal da nas prebaci u mirnija vremena kakva pamtimo iz djetinjstva“, zaključuje Larisa Čišić.

FURNITURE AS AN ARTWORK

ZVJEZDANA KONSTELACIJA Anne-Sophie Pic, kraljica visoke kuhinje, već desetljećima stvara doživljaje koji je održavaju u orbiti. Chefici iz Valencea kuhanje je u krvi, a kreativnost u srcu. Još od 1997. drži svoje tri Michelinove zvjezdice, a u svoja četiri restorana (Valence, Pariz, Lausanne i London) prikupila ih je ukupno osam, više od ijedne žene u svijetu gastronomije. Dovoljno razloga da je urarska manufaktura Hublot uvrsti u klub svojih jedinstvenih ambasadora. “Oni imaju laboratorij za inovacije, ja imam laboratorij za kulinarska istraživanja, a volimo pomicati granice i izlaziti iz sigurne zone kako bismo istražili nove teritorije”, objašnjava svoju strategiju brendiranja slavna chefica.

12

Sterile perfection of the interior has not been the focus of conscious clients for a long time, and it is confirmed in practice by the architect Larisa Čišić, who found a niche in the perfect-imperfection of the Japanese principle wabi sabi. Her brand Earth Wind Desire, in addition to interior design projects based on the connection between nature and human, is also dedicated to the “new luxury” − useful wooden objects, works of art, which combine sustainability and functionality. The line of accessories and furniture for the home is created from wood collected in the vicinity of her studio in Samobor, or on the travels that Larisa and her business and life partner Daniel go on. They are currently promoting their products at European furniture fairs and selling them through the website, and their focus for the future is the luxury hospitality sector, i.e. collaborations with hotels and restaurants that want an authentic story created completely in Croatia. “Our customers often have no connection with nature at first glance. But then they start talking about how they grew up on the island, the objects evoke in them a time without hectic life, remind them of nature that everyone misses. It is this cruelty of the material that can connect us with nature, and the interior has a huge potential to transport us to more peaceful times which we remember from childhood”, concludes Larisa Čišić.

STARRY CONSTELLATION Anne-Sophie Pic, the queen of haute cuisine, has been creating experiences that have kept her in the spotlight for decades. This female chef from Valence has cooking in her blood and creativity in her heart. She has held her three Michelin stars since 1997, and in her 4 restaurants (Valence***, Paris*, Lausanne** and London**) she has collected a total of 8, more than any other woman in the gastronomy world. It is a reason enough for the watchmaker Hublot to include her in the club of their unique ambassadors. “They have a laboratory for innovation, I have a laboratory for culinary research, and we like to push the limits and step out of the comfort zone to explore new territories,” the famous chef explains her branding strategy.


NEWS

PODRŠKA HRVATSKOJ INOVACIJI I KREATIVCIMA Jedni od najrelevantijih sudionika medijske industrije, agencija Real grupa uspješna je i u području produkcije projekata. Surađujući s partnerima na nacionalno važnim kulturno-umjetničkim projektima, kreira dodatni interes javnosti za znanost, umjetnost i uspješne hrvatske priče. Tako se ujedno promovira Hrvatska kao zemlja velikih izumitelja, znanstvenika, umjetnika, sportaša i drugih velikana. Multimedijska izložba “Nikola Tesla – Mind from the Future”, inspirirana jednim od najvećih svjetskih genijalaca, u Zagrebu i Budimpešti predstavila je javnosti potpuno drukčiji pogled na Nikolu Teslu. Izložbom “Hrvatska svijetu” u Meštrovićevu paviljonu predstavljena su posjetiteljima nevjerojatna dostignuća hrvatskih znanstvenika i umjetnika koja su imala globalni utjecaj. “Murtić 100” projekt je kojim se obilježilo 100 godina od rođenja Ede Murtića, neprikosnovenog velikana hrvatske moderne umjetnosti koji je svojim stvaralaštvom osvojio Hrvatsku i svijet. Posljednji u nizu produkcijskih projekata organizacija je hrvatskog paviljona za EXPO 2020 u Dubaiju s tvrtkama Architect Ante Vrban i Morium. EXPO 2020 Dubai impozantna je kulturna i poslovna manifestacija otvorena od 1. listopada 2021. do 31. ožujka 2022., a tema je ove godine “Connecting Minds, Creating the Future”. Očekuje se da će privući 25 milijuna posjetitelja, a predstavlja se čak 191 zemlja. Hrvatska će se na EXPO 2020 u Dubaiju predstaviti kao zemlja inovativnih projekata, ideja, izuma i kreativnih pojedinaca.

| Krešimir Renzo Prosoli na čelu je Real grupe, najveće agencije za tržišno komuniciranje u Hrvatskoj i jedne od ključnih agencija na regionalnom tržištu | Krešimir Renzo Prosoli is the CEO at Real Grupa, the largest marketing and communication agency in Croatia and one of the key agencies in the market of the region

SUPPORTING CROATIAN INNOVATION AND CREATIVE INDIVIDUALS One of the most prominent companies in media industry, Real Grupa agency is also successful in the field of project production. Working with partners on cultural and artistic projects of national importance they arouse an additional interest of the public for science, art and Croatian success stories. This also promotes Croatia as a country of great inventors, scientists, artists, athletes and other great figures. The multimedia exhibition Nikola Tesla – Mind from the Future held in Zagreb and Budapest, and inspired by one of the world’s greatest geniuses, presented the public with a completely different view of Nikola Tesla. The exhibition Croatia to the World in Meštrović’s Pavilion brought visitors closer to the incredible achievements of Croatian scientists and artists who had a global impact. Murtić 100 is a project that marked the 100th anniversary of the birth of Edo Murtić, the undisputed great artist of Croatian modern art whose works are admired by people in Croatia and the world. The latest in a series of production projects is the organization of the Croatian pavilion for EXPO 2020 in Dubai in collaboration with the companies Architect Ante Vrban and Morium. EXPO 2020 Dubai is an important cultural and business event open from October 1, 2021 to March 31, 2022, and this year’s theme is “Connecting Minds, Creating the Future”. It is expected to attract 25 million visitors, and as many as 191 countries around the world will present their exhibits. At EXPO 2020 in Dubai, Croatia will be presented as a country of innovative projects, ideas, inventions and creative individuals.

13


ADRIA LUXURY SOCIETY

| Izabela Vrtar, urednica Adria Luxury Societyja, Tomislav Buntak, dekan ALU-a, i Ivana Andabaka, ravnateljica HDLU-a | Izabela Vrtar, editor of Adria Luxury Society, Tomislav Buntak, dean of ALU, and Ivana Andabaka, director of HDLU

ALS X HDLU EKSKLUZIVNI EVENT

6. BIJENALE SLIKARSTVA

ALS X HDLU EXCLUSIVE EVENT

6th BIENNIAL OF PAINTING

10

As an introduction to the premium business conference, and the evening before the 3rd Adria Luxury Summit, Adria Luxury Society in cooperation with HDLU invited distinguished guests to Meštrović's Pavilion who had the opportunity to see the 6th Biennial of Painting in a unique ambience. The merger of the arts and business world, with partners from Stina vina, KentBank and Real Grupa, was also the beginning of cooperation between HDLU and Stina vina with the aim of encouraging the work of young artists. Stina vina, recognizable by its purist white label ‘Za insipiraciju’, presented at the biennial the first artistic label signed by academic painter Đuro Seder, and it will be on sale in a limited number at the end of the year. The income will be passed on in the form of an award to one young artist. The guests of this unique gathering had the opportunity to see the works of art of more than 70 Croatian painters with personal guidance.

| Ivana Andabak, vlasnica Stina vina, i Aleksandra Cvetković, članica Uprave KentBanka | Ivana Andabak, owner of Stina vina and Aleksandra Cvetković, member of the Management Board of KentBank

| Mirela Habijanec, Maja Juras, Andreja Vukojević and Krešo Prosoli, Real grupa FOTO GR A F IJE_P HOTO S: I V A Z N AO R

Kao uvod u premium business konferenciju, a večer uoči održavanja 3. Adria Luxury Summita, Adria Luxury Society je - u suradnji s HDLU-om - u Meštrovićev paviljon pozvao uvažene goste koji su u jedinstvenom ambijentu imali priliku premijerno razgledati 6. bijenale slikarstva. Spoj umjetničkog i poslovnog svijeta, uz partnere iz Stina vina, KentBanka i Real grupe, bio je ujedno i početak suradnje HDLU-a i Stina vina s ciljem poticanja djelovanja mladih likovnih umjetnika. Naime, Stina vina, prepoznatljiva po svojoj purističkoj bijeloj etiketi “Za inspiraciju”, u sklopu bijenala predstavit će prvu umjetničku etiketu koju će potpisati akademik Đuro Seder, a bit će u limitiranom broju u prodaji potkraj godine. Sva razlika u prihodu bit će proslijeđena u obliku nagrade jednom mladom umjetniku. Uzvanici ovoga jedinstvenog okupljanja imali su priliku, uz osobno vodstvo, razgledati umjetnička djela više od 70 hrvatskih slikara.

| Hasan Ecesoy, President of the Management Board of KentBank, Seyma Ecesoy, his wife, Mehmet Sonmez, President of the Supervisory Board, Aleksandra Cvetković, Member of the Management Board, Hakan Özgüz, Member of the Supervisory Board, and Ivan Babić, Director of Corporate Affairs


BUSINESS PERSPECTIVE AND STORIES OF SUCCESS

BUS INESS & PEO PLE


ADRIA LUXURY SOCIETY

18

AN


INTERVJU • INTERVIEW

F

inancijski i ekonomski stručnjak Andrej Grubišić, vlasnik tvrtke Grubišić & Partneri, poznate na regionalnom tržištu po transakcijama spajanja, preuzimanja i akvizicija, jedan je od najprepoznatljivijih zagova ratelja slobod nog t r ž i št a u Hrvatskoj. Duboko je uvjeren u preveliko uplitanje države u tržište rada i poslovanja pa su njegovi medijski istupi često snažan glas protiv trenutačnog statusa quo u kojem mali broj privatnih poduzetnika “održava” velik broj ljudi čiji su prihodi izravno ili neizravno vezani uz državu. Prema njegovim procjenama, to se odnosi na gotovo dvije trećine Hrvatske, a taj omjer nije na strani stvaranja dodane vrijednosti i mogućnosti prosperiteta u budućnost. “Mnogi ljudi žive u zabludi da je nepotrebno promovirati ideje ili stavove kojih u tom obliku nema nigdje na svijetu. Slažem se da je gotovo nemoguće naći slobodno tržište, nisam nerealan u smislu da smatram kako postoji ta utopistička zemlja. Ali smatram da trebamo stremiti idealu i voditi računa o tome da se ne odvajamo previše od njega jer smo u drugom ekstremu već bili i vidjeli smo kakvi su rezultati”, govori Grubišić i dodaje: “Citirat ću Miltona Friedmana: ‘Samo kriza ili problem, stvarna kriza ili stvarni problem, percipirana kriza ili percipirani problem su trigeri za neku vrstu promjene’. Razumno je pretpostaviti da će promjene koje će se implementirati dobrim dijelom ovisiti o idejama koje su oko stola. I ako mojih ideja nema oko stola, mala je vjerojatnost da će ikada biti implementirane. Ali ako neke ideje dovoljno puta ponovim, možda to nekoga zagolica i počne razmišljati o tom problemu.” Vaša su istupanja često u koliziji s prevladavajućim razmišljanjima u visokoj politici. Imate li možda političkih ambicija?

UVIJEK TREBA STREMITI IDEALU V L A S N I K T V R T K E G R U B I Š I Ć & PA R T N E R I , F I N A N C I J S K I S A VJ E T N I K A N D R E J G R U B I Š I Ć PROFILIRAO SE U JEDNOG OD NAJCJENJENIJIH ST R U Č N J A K A U L U K R AT I V N O J N I Š I M E R G E R S I ACQUISITIONS. OTKRIVA ŠTO GA POKREĆE U KOMPETITIVNOM FINANCIJSKOM OKRUŽENJU I KOJI SU SLJEDEĆI VELIKI TRENDOVI NA TRŽIŠTU REGIJE RAZGOV ARALA_INTERV IEWED BY: IZAB ELA VRTAR FOTOGRAFIJ E_PHOTOGRAPHS : MATEJ DOK IĆ I DRA Ž EN KOKORI Ć

DREJ GRUBIŠIĆ

19


ADRIA LUXURY SOCIETY

Mnogi me smatraju libertarijancem, ali iznenadili biste se - zapravo sam konzervativac. Samo što u mojim javnom raspravama dominiraju ekonomske teme gdje se zalažem za ekonomske slobode. Sebe vidim kao konzervativca, vjerujem da postoje trajne moralne istine, trajne moralne vrijednosti, gdje nemam namjeru nikoga opstruirati u njegovim postupcima, iako ih ne smatram nužno ispravnima. Ali ih nemam namjeru zakonski braniti. Smatram da ničija svjetovna moć ne bi trebala biti iznad toga. Jer ono što se meni i vama ne sviđa, lako može doći do toga da se zakonski zabrani. I to je onda jako opasno i zato je važno tko je na vlasti. Moj je najveći problem s visokom politikom u Hrvatskoj što među političkim programima i strankama nisam vidio veliku sklonost prema manjoj ulozi države i slobodnijem tržištu. Tu ne vidim razlike pa sam svima “malo previše” za njihov politički ukus. Iako, u neslužbenim razgovorima, mnogi od tih ljudi se uglavnom slažu sa mnom. Ali nemaju tu hrabrost. Kod nas je politički prostor kompromitiran. Mladim i sposobnim, ali dovoljno zrelim ljudima politika je pomalo odbojna. S druge strane, financijski je neisplativa za sve one koji dolaze iz privatnog biznisa, s menadžerskih pozicija, a nemaju namjeru raditi ni za što osim za svoju plaću. Jednom sam izjavio da bi sto važnijih političara u Hrvatskoj trebalo imati plaću između 70 i 100 tisuća kuna. Ali onda bi to bio samo taj izvor prihoda. Sudjelovali ste u nekima od najvećih merger & acquisition transakcija u regiji. Surađujete li samo s velikima?

20

To je možda stvar percepcije. Nitko od nas nije krenuo i odmah radio s velikima. Ovo je moj drugi poduzetnički pothvat. Godine 2007. bio sam suosnivač Platinum Investa, društva za upravljanje svjetskim fondovima, ali sa zakašnjenjem sam ušao u tu priču. Svijet se 2008. okrenuo naopako i više to nisam mogao financirati. Iz moje perspektive, to je bio neuspješan poduzetnički pothvat i tu sam, zajedno s mojom obitelji, izgubio novac. Bilo je to poučno iskustvo. Nakon toga sam kratko radio u banci i ubrzo shvatio da se ipak želim baviti poduzetništvom. Pokrenuo sam svoj biznis i postupno rastao. Naš portfelj klijenata jako je diversificiran, imamo puno onih koji su klasična mala i srednja poduzeća pa naša usluga nije rezervirana samo za velike. Ne živimo tako lagodno kako se možda čini izvana. Borimo se za svakog klijenta. Na kraju dana u privatnom sektoru svi te pitaju za konkretne rezultate. Smatram da imamo puno klijenata jer smo jako proaktivni, a dio toga dolazi jer smo preporučeni. Ali daleko od toga da se samo tebe čeka i plati ti se koliko želiš. Realnost je mnogo slojevitija. Sretni smo što

ONE SHOULD ALWAYS STRIVE FOR THE IDEAL T H E O W N E R O F G R U B I Š I Ć & PA R T N E R S, FINANCIAL ADVISOR ANDREJ GRUBIŠIĆ, HAS BECOME ONE OF THE MOST RESPECTED EXPERTS I N T H E L U C R AT I V E N I C H E O F M E R G E R S A N D A C Q U I S I T I O N S . H E R E V E A L S W H AT D R I V E S H I M IN A COMPETITIVE FINANCIAL ENVIRONMENT A N D W H AT T H E N E X T ‘ B I G T H I N G S ’ A R E I N T H E REGION’S MARKET

F

inancial and economic expert Andrej Grubišić, owner of Grubišić & Partners, a prominent player in the region’s market known for mergers, assets and acquisitions, is one of the biggest advocates of the free market in Croatia. Deeply convinced of the excessive interference of the state in the labour market and business, his media appearances are often a “too strong” voice against the current status quo in which a small number of private entrepreneurs keep a large number of people whose income is directly or indirectly linked to the state “afloat”. According to his estimates, the latter group comprises almost 2/3 of Croatia, a ratio that is not on the side of creating added value and the possibility of prosperity in the future. “Many people live in the delusion that it is unnecessary to promote new ideas or attitudes that are nowhere to be found in this form in the world. I agree that it is almost impossible to find a free market, I am not unrealistic in the sense that I think that this utopian country exists. But I think we should strive for the ideal and be careful not to deviate too much from it because we have already been to the other extreme and seen the results”, Grubisic said, adding: “I will quote Milton Friedman: ‘Only a crisis – actual or perceived – produces real change. Real problems or perceived problems are triggers for some kind of change’. It is reasonable to assume that the changes that will be implemented will largely depend on the ideas that are lying around. And if my ideas are not lying around, they are unlikely to ever be implemented. But if I repeat some ideas enough times, maybe someone will get a tickle and start thinking about that problem.” Your appearances in the media are often in conflict with the prevailing thinking in high politics. Do you have any political ambitions?

Many consider me a libertarian, but you would be surprised − I am actually a conservative. It is just that economic issues dominate my public debates, in which I stand for economic freedoms. I see myself as a conservative, I believe that there are lasting moral truths, lasting moral values and I have no intention of obstructing anyone in his actions, even though I do not consider them necessarily right. But I have no intention of legally defending them. I believe that no one’s worldly power should be above that. Because what you and I do not like, it can easily happen that it is legally prohibited. And that is very dangerous then and that is why it is important who is in the ruling power. My biggest problem with high politics is that in Croatia, among political programs and parties, I have not seen a great tendency towards a smaller role of the state and a freer market. I do not see any difference here, so I am a little ‘too much’ for everyone’s political taste. Although, in informal


conversations, many of these people mostly agree with me. But they do not have that courage. In our country, the political space is compromised. For young and capable, but mature enough people, politics is a bit repulsive. On the other hand, it is financially unprofitable for all those who come from private business, from managerial positions, and have no intention of working for anything but their salaries. I once said that a hundred most important politician in Croatia should have between 70 and 100 thousand kuna salary. But then it would be just that source of income. You have participated in some of the largest merger & acquisition transactions in the region. Do you only work with ‘the big ones’?

imamo priliku raditi velike transakcije jer su lukrativnije, iako zapravo nisu nužno i složenije. Iskustvo pokazuje da je teže prodati kompaniju za 5 milijuna eura nego za 50 milijuna. Zapravo je mnogo osjetljivije raditi s manjom kompanijom jer tada nerijetko radimo s poduzetnikom koji je vlasnik tvrtke, koji je tom poslu posvetio cijeli život... Kada prodajete kompaniju, ne možete postati intimniji s tom osobom. Prodajete mu gotovo pa člana obitelji. Ako ste normalni ljudi, zbližite se. To je znak povjerenja i odgovornosti. Vaš posao nosi veliku odgovornost, riječ je o golemim iznosima, sudbini tvrtki, pa i tržišta. Kako to osobno doživljavate?

Neemotivno. Klijentima sam potreban maksimalno razborit i hladnokrvan te da im kažem ono što im suradnici neće reći jer se možda boje. I karakterno sam takav, poprilično pragmatično i direktno kažem što mislim o većini tema. Povoljno je to što mi nismo ovisni o jednom klijentu, diversificirani smo. Strast i emocija dolaze isključivo od naših performansi, ali kada bih ulazio u strast i emociju prema klijentu, kada bih oblačio njegov kaput, stavljao njegov šešir, to bi bilo kontraproduktivno. Realnost je da nas ljudi doživljavaju kao financijske savjetnike, ali iskustvo pokazuje da smo mi često i psiholozi i sociolozi jer svaki klijent ima svoje probleme koji utječu na posao. No emociju treba ostaviti klijentu, a mi je koristimo kao poslovni poticaj. Ipak, ovo nije posao za nekoga tko nema empatije. Jer ako ti ne razumiješ drugu stranu, emociju, psihologiju, to će jako utjecati na cijeli proces. Ali tvojim postupcima moraju upravljati razborite odluke. Kako je postavljen vaš ured, koje vrijednosti zastupate? Imate li čvrstu hijerarhiju?

Ima nas devetero i vlada veliki laissez-faire što se tiče

It may be a matter of perception. None of us first started and worked with the big ones. This is my second entrepreneurial venture. In 2007, I was a co-founder of Platinum Invest, a global fund management company, but I was late to get into that story. In 2008, the world turned upside down and I was no longer able to finance it. From my perspective, it was a failed entrepreneurial venture and there I lost money, me and my family both. It was an experience to learn from. After that, I worked in a bank for a short time and soon realized that I still wanted to do entrepreneurship. I started my own business and gradually grew. Our client portfolio is highly diversified, we have a lot of clients who are classic small and medium enterprises and our service is not reserved only for the big ones. We do not live as comfortably as it might seem from the outside. We fight for every client. At the end of the day, in the private sector, everyone asks you for concrete results. I think we have a lot of clients because we are very proactive, and part of the clients come because of recommendation, but it is far from the situation in which they are just waiting for us and are willing to paying us as much as we want. The reality is much more complex. We are happy to have the opportunity to do large transactions because they are more lucrative, although in fact they are not necessarily more complex. Experience shows that it is harder to sell a company for 5 million euros than the one for 50 million. In fact, it is much more sensitive to work with a smaller company because we often work with an entrepreneur who is the owner of the company, who has dedicated his whole life to it... When you sell a company, you cannot become more intimate with that person than you do. You almost sell a ‘family member’ of his. If you are normal people, you get close. It is a sign of trust and responsibility. Given the great responsibility that your job carries and with large sums, the fate of companies and even markets at stake, how do you personally experience this?

Unemotionally. Clients need me to be as prudent and cold-blooded as possible, and to tell them what their co-workers will not tell them because they may be afraid. And I am like that in character, I express what I think about most topics quite pragmatically and directly. The good thing is that we are not dependent on one client, we are diversified. Passion and emotion come exclusively from our performances, but if I acted emotionally towards the client, if I put on his coat, put on his hat, it would be counterproductive. Realistically speaking, people perceive us as financial advisors, but experience shows that we are often both psychologists and sociologists because each of the clients has their own problems which affect the business. But, emotion needs to be left to the client, and we only use it as a business drive. Still, this is not a job for someone who lacks empathy. Because if you do not have understanding for the other side, the emotion, the psychology, it will greatly affect the process. But your actions must be governed by prudent decisions.

21


ADRIA LUXURY SOCIETY

“ŽIVIMO U DRUŠTVU U KOJEM JE MNOGO TITULIRANIH LIDERA, A PREMALO LIDERSTVA” STRUČNJAKINJA ZA NEKRETNINE I DIREKTORICA GLOBALNE VODEĆE K O N Z U LT A N T S K E T V R T K E C O L L I E R S V E D R A N A L I K A N U S P O R E D O S POSLOVNOM KARIJEROM RAZVIJA PROJEKTE KOJI OSNAŽUJU ŽENE U PODUZETNIŠTVU TE SUDJELUJE U DRUŠTVENO ODGOVORNIM PROJEKTIMA. RAZGOVOR O PERSPEKTIVI BIZNISA TE OTPORNOSTI LIDERA NA PROMJENE DONOSI MAGAZIN STORYBOOK R A Z G OV A R A L A _I N TER VI EW ED BY: A N A H E R CE G/STORY B OOK FOTO G R A F I J E _ P H OTO S: D O M AGO J KUN IĆ

Ž

ivot se sve više odvija vani ili unutar naša četiri zida, promijenio se mindset potrošača zbog pandemije, kako to utječe na vaš segment biznisa?

26

Nekretninski biznis jako je podložan kako ekonomskim, tako i društvenim i političkim promjenama. Zbog velikih turbulencija kupci i investitori u nekretnine najčešće biraju opciju “wait and see“, što otvara prostor za one koji prepoznaju priliku i spremni su je zgrabiti, uz preuzimanje određenog rizika. A već znamo, tko riskira – profitira. Nedavne promjene koje su zahvatile sve aspekte naših života, uključujući potres koji je, uz zdravstvenu krizu i ekonomske neizvjesnosti, u Hrvatskoj imao velik utjecaj, nakon kratkotrajnog šoka ubrzo su dinamizirale tržište. Razloga je mnogo, no ključni su visoka stopa štednje i slobodnog kapitala, akumulirana potražnja za stanovima, dostupnost novca, niske kamatne stope na zaduživanje, skori ulazak u eurozonu i stabilna gospodarska perspektiva. Svi ti fundamenti ulijevaju povjerenje ulagačima, a kako smo povijesno i po mentalitetu skloni investiranju u nekretnine, direktan je i pozitivan utjecaj na tržište nekretnina. Dugo ste u samom vrhu, koliko vam je teško motivirati se u ovoj fazi karijere, što vam danas predstavlja izazov?

Izazova doista nikad ne nedostaje. Ako ih nema, spremna sam ih stvoriti – kako sebi, tako i kolegama i timovima s kojima surađujem.

Naše tržište je gladno inovacije, i dalje nerazvijeno i potkapacitirano u mnogim segmentima. S obzirom na to da sam u svojoj dosadašnjoj karijeri mahom bila izložena međunarodnom okruženju, svjedočim trendovima i iskustvima s drugih tržišta i to mi uvelike pomaže da prepoznam potencijal, odvažim se na pothvate, osmišljavanje i lansiranje novih poslovnih linija kod nas i u našoj regiji. I u tome leži ključ moje motivacije – promatram, procesuiram, anticipiram, volim razmišljati procesno i projektno, razvijati i testirati ideje, okupljati dobre ljude, raditi u timovima i stvarati nove projekte koji su na radost i korist mnogima. Danas se mnogo govori o ženama u biznisu, (ne)ravnopravnosti, mogućnostima i perspektivi. Ako zaista želimo uspjeti, ali i trajati, koliko kao žene možemo održavati balans između privatnog i poslovnog? Ili jedno, barem u nekoj fazi, nužno trpi?

Uvijek nešto trpi. Ali to je ok. Samo moramo biti spremne to prihvatiti i raditi na tome da uvijek ne pati isti aspekt našeg života, već da u određenim etapama nešto bude više u fokusu, a nešto malo manje. Tradicija, odgoj i okruženje konstantno nam nameću ideale, a ako živimo u uvjerenju da ih te i takve ne ostvarujemo, živimo sa stalnim osjećajem krivnje za nešto, nesposobnosti i neuspjeha u nekom području svojeg života. Ključ je zaista u balansu, ali ne nužno privatnog i poslovnog, nego balansu u sebi samima. Većina ljudi, ne samo žena, koji se ostvaruju kroz posao i rade ono što vole,


L

ife is increasingly taking place either out in the open or within our four walls. The mindset of consumers has changed due to the pandemic - how does this affect your business segment?

The real estate business is highly affected by economic as well as social and political changes. Due to the great turbulence, buyers and investors in real estate usually choose the “wait and see” option, which opens space for those who recognize the opportunity and are ready to seize it, while taking a certain risk. And we already know that he who dares - wins. Recent changes that have affected all aspects of our lives, including the earthquake that had a major impact in Croatia, along with the health crisis and economic uncertainty, boosted the market soon after a brief shock. There are many reasons for that, but the key are high rates of savings and free capital, accumulated demand for housing, the availability of money, low interest rates on loans, the imminent entry into the eurozone and a stable economic outlook. All of these instill confidence with investors, and since we are historically and mentally inclined to invest in real estate, there is a direct and positive impact on the real estate market. You have been at the very top of your profession for a long time; how hard is it for you to get motivated at this stage of your career, what represents the challenge for you today?

'WE LIVE IN A SOCIETY WHERE THERE ARE TOO MANY TITLED LEADERS AND TOO LITTLE LEADERSHIP' V E D R A N A L I K A N , A R E A L E STAT E EXPERT AND THE DIRECTOR OF T H E L E A D I N G G L O B A L C O N S U LT I N G C O M PA N Y C O L L I E R S, I N PA R A L L E L W I T H HER BUSINESS CAREER, DEVELOPS P R O J E C TS T H AT E M P O W E R W O M E N I N E N T R E P R E N E U R S H I P A N D PA R T I C I PAT E S I N S O C I A L LY R E S P O N S I B L E P R O J E C T S . A TA L K A B O U T T H E P E R S P E C T I V E O F BUSINESS AND THE RESILIENCE OF LEADERS TO CHANGE IS BROUGHT BY STORYBOOK MAGAZINE

The challenges are never really lacking. If there aren’t any, I'm ready to create them - for myself, as well as for my colleagues and the teams I work with. Our market is longing for innovation, it is still underdeveloped and undercapacitated in many segments. Given that in my career so far, I have been mostly exposed to the international business environment, I have witnessed trends and experiences from other markets and this greatly helps me recognize the potential, dare to venture, to design and launch new business developments in our country and in our region. And that is the key to my motivation - I observe, process, anticipate, I like to do process thinking and project thinking, develop and test ideas, surround myself with good people, work in teams and create new projects that are done to the joy and benefit of many. There is a lot of talk today about women in business, (in)equality, opportunities and perspectives. If we really want to succeed, but also to last, how can we, as women, maintain a balance between private life and business life?

There is always some part that has to suffer. But that is ok. We just have to be willing to accept it and work on it so that is not always the same aspect of our lives that suffers, and that at certain stages something is more in focus and other things a little less. Tradition, upbringing and people around us constantly impose ideals on us, and if we live in the belief that we do not achieve them, we live a life of constant guilt for something, incompetence and failure in some area of our lives. The key really is in balance, but not necessarily between the private life and the business life, but balance in ourselves. Most people, not just women, who get accomplished through work and do what they love, do not actually separate their lives into “business” and “private” because we do not have two lives, but only one. And if we are authentic and fulfilled, good and satisfied with ourselves in these as well as in other areas - then we are in balance.

27


ADRIA LUXURY SOCIETY

POSLJEDNJA DEKADA OBILJEŽENA JE FINTECH REVOLUCIJOM. NJOME D O M I N I R A J U STA R T U P KO M PA N I J E KO J E RAZVIJAJU FINANCIJSKI E KO S U STA V P R I L A G O Đ E N DANAŠNJEM DRUŠTVU, A ON NIJE NUŽNO VEZAN UZ BANKE I FIZIČKI NOVAC NEGO SE KORISTI INTERNETSKIM APLIKACIJAMA TE NUDI J E D N O STA V N A , B R Z A , K AT K A D I Z A B A V N A R J E Š E N J A . H R V ATS K E STA R T U P T V R T K E U SREDIŠTU SU FINTECH INOVACIJA, A BUDUĆNOST BANKARSTVA ZA NJIH SE ODVIJA - SADA

34

NOVO LICE FINANCIJSKIH USLUGA T E KST _ T E XT: ŽE L J KA M A R A S I IVA N A J E L A Š FOTO G R A F I J E _ P H OTO S: PE XE L S I R A J N A R AGUŽ


THE NEW FACE OF FINANCIAL SERVICES

F

inancijska tehnologija olakšava i unapređuje novčarsko poslovanje već stoljećima, a neke fintech usluge toliko su se uvriježile da se smatraju bankarskim standardom. U fintech se ubrajaju i transfer novca telegramom, ATM bankomati, kreditne kartice te internetsko bankarstvo. Fintech revolucija donijela je mnoge prednosti krajnjim korisnicima, a pritom je prisilila tradicionalne banke da unaprijede ili pojeftine svoje postojeće usluge. Fintech je potaknuo i nekoliko evolucijski važnih koraka za društvo u cjelini dovodeći osnovne bankarske usluge u nerazvijene dijelove svijeta, nedovoljno lukrativne za tradicionalne banke. Na primjeru Revoluta, u nas najpoznatije alternative osnovnim bankarskim uslugama, koji u svijetu ima i brojne konkurente, jasno su vidljive komparativne prednosti u odnosu na klasične banke: brzina, jednostavnost i fleksibilnost. Vrijeme potrebno za otvaranje tekućeg računa, dobivanje neograničenog broja virtualnih i fizičkih debitnih kartica za sebe, ali i za malodobnu djecu, kao i njihovo blokiranje u slučaju opasnosti od potencijalne zloupotrebe u Revolutu se mjeri u sekundama i odvija se u potpunosti na zaslonu korisnikova mobilnog telefona.

THE LAST DECADE HAS BEEN MARKED BY T H E F I N T E C H R E V O L U T I O N . I T I S D O M I N AT E D BY STA R T - U P C O M PA N I E S T H AT D E V E L O P A F I N A N C I A L E C O SYST E M A D A P T E D TO TO D AY ’ S S O C I E T Y, W H I C H I S N O T N E C E S S A R I LY TIED TO BANKS AND PHYSICAL MONEY AND W H I C H U S E S I N T E R N E T A P P L I C AT I O N S A N D O F F E R S S I M P L E , F A S T, A N D S O M E T I M E S F U N S O L U T I O N S . C R O AT I A N STA R T - U P C O M PA N I E S A R E AT T H E C E N T R E O F F I N T E C H I N N O V AT I O N , AND THE FUTURE OF BANKING IS UNFOLDING FOR THEM - JUST NOW

F

inancial technology has been facilitating and improving the monetary business for centuries. Thus, some of the fintech services are already so rooted that they are considered the banking standard. Fintech also includes money transfer by telegram, ATMs, credit cards and internet banking. The Fintech revolution brought many benefits to end users, forcing traditional banks to upgrade or reduce the cost of their existing services. Fintech has also taken several evolutionarily important steps for society as a whole by bringing basic banking services to underdeveloped parts of the world, which are insufficiently profitable for traditional banks. Taking Revolut as an example, which is the most well-known alternative to basic banking services in our country, but which also has numerous competitors in the world, we can clearly see its comparative advantages over traditional banks: speed, simplicity and flexibility. The time required for opening an account, obtaining an unlimited number of virtual and physical debit cards for yourself, but also the minors, as well as blocking the cards in case of danger of potential abuse, is measured in a matter of seconds in Revolut and takes place entirely on the user’s mobile phone screen.

35


ADRIA LUXURY SOCIETY

DRAŽEN PEHAR

“BUDUĆNOST JE STOPOSTOTNA IDENTIFIKACIJA S BRENDOM, MAKSIMALNA RAZINA LOJALNOSTI”

40

“A COMPLETE, 100 PERCENT, IDENTIFICATION WITH THE BRAND, THE MAXIMUM LEVEL OF LOYALTY IS THE FUTURE” R A Z G OV ARALA_INTERV IEWED BY: IZAB ELA VRTAR FOTO G R A FI JE_PHOTOGRAPHS : MATEJ DOK IĆ I CAA-GB G PR


41


ADRIA LUXURY SOCIETY

D R A Ž E N P E H A R U V R H U J E V O D E Ć E S VJ E T S K E A G E N C I J E ZA BREND MENADŽMENT CAA-GBG TE U SREDIŠTU MNOGIH G L O B A L N O P R E P O Z N AT L J I V I H KO L A B O R A C I J A B R E N D O V A I C E L E B R I T YJ A . N J E G O V P O S L O V N I P U T P R O T K A N J E S U R A D N J A M A S N A J V E Ć I M A O D N A J V E Ć I H , A K A D A J E R I J E Č O TA L E N T I M A I B R E N D O V I M A , S N A Ž N O VJ E R U J E I U P O T E N C I J A L R E G I J E

K

ako nastaju najveće svjetske kolaboracije? Tko osigurava Davidu Beckhamu ugovore s lukrativnim i zanimljivim partnerima u segmentu kozmetike, hospitalityja ili autoindustrije? Kada Tic Tac na tržištu Italije izbaci okus Coca-Cola, a poslije lokalna priča postane globalni uspjeh i što se krije iza razvoja takvog projekta? Što povezuje popularnu videoigricu League of Legends i najpoznatiji luksuzni modni brend na svijetu Louis Vuitton? Tko je spojio Georgea Clooneya i Nespresso te zašto je taj “brak” postao dugovječan? Na koji će način “Squid Game” komercijalno nadmašiti seriju “La Casa de Papel”? Na većinu tih pitanja odgovor zna 41-godišnji Dražen Pehar, koji se posljednjih godina nalazi u samom središtu mnogih prepoznatljivih kolaboracija utjecajnih globalnih brendova i talenata. Točnije, u njegovoj ključnoj, razvojnoj fazi jer Pehar je potpredsjednik CAAGBG-a, joint venture tvrtki Creative Artists Agency i Global Brands Group, vodeće svjetske agencije za brend menadžment za Europu i Bliski istok, te s užim timom od 10 ljudi razvija projekte milijunske marketinške i komercijalne vrijednosti. Golemi iznosi koji se u ovoj industriji vrte proizlaze iz činjenice da su klijenti tvrtke CAA-GBG globalno prepoznatljiva imena. S jedne strane zastupaju talente poput Beyoncé, Lady Gage, Due Lipe, Davida Beckhama i Georgea Clooneya, a s druge samo neki globalni brendovi za koje otvaraju nove niše i kolaboracije su Netflix, Land Rover, Jaguar, Minecraft i Coca-Cola.

42

| Grooming linija Davida Beckhama, Jelly Belly bomboni u interpretaciji beauty brendova, Minecraft merchandising - samo su neke od kolaboracija i primjera širenja brendova na kojima radi agencija CAA-GBG | David Beckham’s grooming line, Jelly Belly candies in the beauty brands interpretation, Minecraft merchandising - these are just some of the collaborations and examples of brand extensions that the agency CAA-GBG is working on

ulaziš, moraš ući all-in, ali je dobitak velik”, prisjeća se Pehar prijelomnice u svojoj karijeri. I, kako kaže, uskočio je u novi izazov bez padobrana.

U fokusu svih njih jest kako ostvariti dodanu vrijednost za brend te mogućnost razvoja i prodaje brenda mnogo šire od samog core businessa. Primjeri iz uvoda svjedoče o kreativnosti i dosegu agencije u kojoj Pehar ima važnu ulogu. On je trenutačno odgovoran za cijeli portfelj tvrtke. To se odnosi na segmente lifestyle (npr. Playboy), characters and entertainment (npr. Netflix), sports, gaming (npr. Minecraft) i corporate (npr. Coca-Cola). Globalno je središte tvrtke u New Yorku, a Dražen Pehar vezan je uz njihov londonski ured u kojem radi 50 ljudi – od razvoja, kreative do pravnih poslova i business developmenta.

Bila je, naime, riječ o zajedničkom projektu modnog magnata Sir Philipa Greena (Topshop, Miss Selfridge...) i najuspješnije glazbenice današnjice Beyoncé te se Pehar kao voditelj prodaje brenda Ivy Park našao u središtu njegova strelovitog uzleta. Investicija Philipa Greena, prema nekim izvorima, iznosila je tada više od 20 milijuna funti, dok je Beyoncé u taj poslovni odnos ušla kao vlasnica licencije. “Počeli smo od nule, imali smo samo ime – Ivy Park – i to je bilo sve. Uz pet dizajnera i izvršnog direktora Davida Heatha, koji je na neki način bio medijator između Beyoncé i ostalih, bio sam global head of sales. Putem, između ostalih, prodajnih kanala JD Sports, Zalando i Topshop brend je u tri godine ostvario preko 100 milijuna dolara tržišne vrijednosti. Podignuli smo taj brend, proveli ga kroz vrtić i kada smo to dijete upisali u osnovnu školu, predali smo ga Adidasu”, opisuje Pehar.

Poslovni put započeo je u L’Orealu u Njemačkoj, zatim u nekoliko drugih korporacija, a jedna od ključnih stepenica u njegovoj karijeri dogodila se prije dolaska u tvrtku u kojoj radi sada. “Prišli su mi 2016. godine s rečenicom: ima jedan start-up sa solidnim ‘roditeljima’, ali to će biti slobodni pad, bez padobrana... Ako

Danas njegova agencija surađuje s mnogim drugim multimilijunskim brendovima i celebrityjima. “Ostvarujemo različite kolaboracije s talentima – na jednoj su strani one gdje je stopostotna identifikacija s brendom, talent se na tržištu toliko poistovjećuje s brendom da cijena više nije važna jer to je sretan brak, ljubav na prvi i


D R A Ž E N P E H A R I S AT O N E OF THE TOP POSITIONS OF THE WORLD'S LEADING BRAND MANAGEMENT A G E N C Y, C A A - G B G , A N D AT T H E C E N T R E O F M A N Y G L O B A L LY R E C O G N I Z A B L E C O L L A B O R AT I O N S O F BRANDS AND CELEBRITIES. H I S C A R E E R PAT H I S INTERWOVEN WITH C O L L A B O R AT I O N S W I T H T H E G R E A T E S T, A N D WHEN IT COMES TO TA L E N TS A N D B R A N D S, H E S T R O N G LY B E L I E V E S I N T H E POTENTIAL OF THE REGION

H

ow do the world’s greatest collaborations come about? Who enables contracts for David Beckham with lucrative and interesting partners in the cosmetics, hospitality or auto industry segment? When Tic Tac launches Coca-Cola flavoured mints on the Italian market, and later the local story becomes a global success, what is the story behind the development of such a project? What connects the popular video game League of Legends and the world’s most famous luxury fashion brand, Louis Vuitton? Who matched George Clooney with Nespresso and why did this “marriage” become longlasting? In what way will the TV series Squid Game commercially outperform the TV series La Casa de Papel (Money Heist)? Dražen Pehar knows the answers to most of these questions. He is a 41-year-old manager who has been at the centre of many recognizable collaborations of influential global brands and talents in recent years. More precisely in their key, developmental phase, since Pehar is the vice president of CAA-GBG, a joint venture of Creative Artist Agency and Global Brands Group, the world’s leading brand management agency for Europe and the Middle East, and he, together with his core team of 10 people, develops projects with millions in marketing and commercial value. The big sums circulating in this industry stem from the fact that CAA-GBG’s clients are names with

global recognition. On the one hand, they represent talents such as Beyoncé, Lady Gaga, Dua Lipa, David Beckham, George Clooney... On the other hand, Netflix, Land Rover, Jaguar, Minecraft, CocaCola… are only some of the global brands for which they open new niches and collaborations. The focus for all of them is how to achieve added value for the brand and the possibility of developing and selling the brand much wider than its the core business. The examples from the introduction testify to the creativity and reach of the agency in which Pehar plays an important role. He alone is currently responsible for the entire portfolio of the company - this applies to the segments of lifestyle (e.g. Playboy), characters and entertainment (e.g. Netflix), sports, gaming (e.g. Minecraft) and corporate segment (e.g. Coca-Cola). The company’s global headquarters are in New York, and Dražen Pehar is in their London office, which has 50 people - from development, creativity to legal affairs and business development. He began his business career at L’Oréal, Germany. Later he worked for several other corporations, and one of the key steps in his career occurred before coming to the company he is in now. “They approached me in 2016 with a business offer and this sentence: there is a start-up with solid ‘parent companies’, but it will be a free fall, without a parachute... If you decide to enter, you have to go

43


ADRIA LUXURY SOCIETY

#ADRIALUXURYSUMMIT2021

68

U E L E G A N T N O M U G O Đ A J U H OT E L A E S P L A N A D E P OT K R A J L I STO PA D A O D R Ž A N J E T R E Ć I A D R I A L U X U RY S U M M I T KO J I J E D O N I O N O V E P O S L O V N E I K R E AT I V N E U V I D E T E M O G U Ć N O ST JEDINSTVENOG NETWORKINGA NA TEMU PREMIUM I LUXURY PROIZVODA , USLUGA I I S K U S T A V A . V I D E O S A D R Ž A J S D O G A Đ A J A P O G L E D A J T E N A A D R I A L U X U R Y S O C I E T Y. C O M


PREMIUM PROJECTS AND VISIONS

I N T H E E L E G A N T AT M O S P H E R E O F T H E E S P L A N A D E H OT E L , T H E T H I R D A D R I A L U X U RY S U M M I T W A S H E L D AT T H E E N D O F O C TO B E R . I T B R O U G H T N E W B U S I N E S S A N D C R E AT I V E I N S I G H TS AND THE OPPORTUNITY FOR UNIQUE NETWORKING ON THE TOPIC OF PREMIUM AND LUXURY PRODUCTS, SERVICES AND E X P E R I E N C E S . W ATC H T H E V I D E O C O N T E N T F R O M T H E E V E N T AT A D R I A L U X U R Y S O C I E T Y. C O M N A PIS ALA_WORDS : ŽELJK A MARAS FOTOGRAFIJ E_PHOTOGRAPHS : DRAŽEN KOKORIĆ, ROB ERT GAŠPERT I MAT EJ D OK I Ć

69


ADRIA LUXURY SOCIETY

U

mrežavanje pojedinaca koji se ističu svojom vizijom i vrhunskim postignućima, kao cilj ovogodišnjeg Adria Luxury Summita, obogaćeno je odgovorima na vrlo aktualna pitanja - kako reinterpretirati industriju luksuza u pandemijskim godinama koje su poljuljale globalno tržište te što je zaista u fokusu novih potrošača. Izabela Vrtar, glavna urednica Adria Luxury Societyja i suorganizatorica Adria Luxury Summita, i Ivana Krajinović, članica Uprave izdavačke kuće Adria Media Zagreb, na početku eventa najavile su zanimljive teme i naglasile kako će upravo premium proizvodi, usluge i iskustva biti ono što će u budućnosti činiti razliku u razvoju Hrvatske i regije. Vrhunska umjetnost u kriznim razdobljima ima dvostruku važnost - eskapističku, kao spas od sumorne svakodnevice, te investicijsku, jer je ulaganje u kupnju remek-djela manifest osobnog financijskog prosperiteta, ali i društvene odgovornosti. Slijedom toga sudionici panela, predstavnici privatnih umjetničkih zbirki i muzeja u Hrvatskoj Ira i Ensar Berber iz Fondacije Mersad Berber, Ranko Murtić iz Fondacije Edo Murtić i Ivana Bašičević Antić iz Fonda Ilija & Mangelos iz Srbije razgovarali su s moderatoricom panela Dubravkom Tomeković Aralicom o dvojbi s kojom se susreću obiteljski nasljednici velikih umjetničkih zbirki: prodati ili ne remek-djela svojih očeva i djedova.

70

1

1 | Andrej Grubišić (Grubišić i Partneri) i Blanka Šimundža Anušić (voditeljica B2B odjela, Adria Media Zagreb) | Andrej Grubišić (Grubišić and Partners) and Blanka Šimundža Anušić (Head of B2B Department, Adria Media Zagreb)

O luksuznim kolaboracijama svjetskih celebrityja i globalnih brendova kao unosnom poslovnom modelu s Izabelom Vrtar, glavnom urednicom Adria Luxury Societyja, razgovarao je Dražen Pehar, Vice President Business Development, CAA-GBG, vodeće svjetske kompanije za kolaboracije brendova i ekstenzije brendova. Prilikom spajanja i preuzimanja tvrtki investitori odustaju od rigidnih formula za izračunavanje vrijednosti tvrtki u koje ulaze, naglasio je na panelu “Mergers & Acquisitions” Simon Mastnak, direktor Generali Growth Equity Fonda iz Slovenije. Prilikom procjene ulaska u vlasništvo neke kompanije važniji mu je potencijal koji vidi u onome što će navedena industrija predstavljati u budućnosti, nego ono što je bila jučer ili jest danas. Na pitanje financijskog stručnjaka Andreja Grubišića, moderatora panela, vidi li razlike između hrvatskih i slovenskih vlasnika tvrtki, naglasio je kako poduzetništvo nema nacionalnu razliku,


2

3

4 5

2 | Ira Berber (Fondacija Berber), Ivana Krajinović (članica Uprave Adria Medije Zagreb) i Ensar Berber (Fondacija Berber) ispred djela slikara Mersada Berbera koje je za Summit ustupila obitelj | Ira Berber (Berber Foundation), Ivana Krajinović (member of the Management Board at Adria Media Zagreb) and Ensar Berber (Berber Foundation) in front of the work of painter Mersad Berber, loaned by the family for the Summit 3 | Ranko Murtić (Fondacija Murtić) za Summit je ustupio jedno od kapitalnih djela svoga oca, slikara Ede Murtića | Ranko Murtić (Murtić Foundation) loaned one of the major works of his father, painter Edo Murtić, for the Summit 4 | Klara Šoštarić (Lopud1483) i arhitektica Rujana Bergam Marković | Klara Šoštarić (Lopud 1483) and architect Rujana Bergam Marković 5 | Izabela Vrtar, glavna urednica Adria Luxury Societyja, i Ivan Barbarić, potpredsjednik HGK za međunarodne poslove | Izabela Vrtar, Editor-in-Chief at Adria Luxury Society and Ivan Barbarić, Vice President for International Affairs at the Croatian Chamber of Commerce 6 | Nenad Nizić (Grupacija Stories) | Nenad Nizić (president of the Stories hotel group)

6

71


ADRIA LUXURY SOCIETY

PREMIUM

78


WINE STORYTELLING STVARANJE VRHUNSKOG VINA BEZ KOMPROMISA MISAO JE VODILJA OBITELJI ANDABAK KOJA NAKON DESETLJEĆA U HOTELIJERSTVU RAZVIJA JEDNU OD N A J Z A N I M L J I V I J I H H R V ATS K I H E T I K E TA – ST I N U . N A Č E L U J E KO M PA N I J E I V A N A A N D A B A K , KO J A J E KO R P O R AT I V N U KARIJERU ZAMIJENILA VOĐENJEM BOUTIQUE VINSKE PRIČE OKRENUTE PREMIUM BUDUĆNOSTI NA PI SA L A_W O R DS: IZA BEL A VRTA R FOTO G R A FI JE_PH OTO S: R O BERT GA ŠPE RT I ARHIVA STINA VINA

S

tina je Brač i Brač je Stina - slikovito opisuje Ivana Andabak, vlasnica Stina vina. Posljednjih godina iz njezine vinarije na tržište stižu beskompromisna vina koja svoju priču počinju na jednako beskompromisnom području – padinama otoka Brača, na njegovu kršu, njegovoj nadaleko poznatoj – stini. Ideja o boutique pristupu kreiranja vina rodila se iz osobne fascinacije njezina oca Jake Andabaka, poznatog hrvatskog hotelijera dok je još bio vlasnik hotelskog lanca Bluesun. Njegova želja bilo je stvaranje kvalitetnog, jedinstvenog i specifičnog vina koje može konkurirati najboljim svjetskim etiketama, a njegova je destinacija srednjodalmatinski otok na kojem je nekada gradio hotele, a danas ondje razvija vina koje vole kritičari i publika. Danas, gotovo 13 godina poslije, Ivana Andabak na čelu je tvrtke čiji pošip, plavac, tribidrag i vugava, tradicionalne dalmatinske sorte, oblikuju u nagrađivana i jedinstvena monosortna vina. U tvrtku Jako vino, koja stoji iza Stina vina, došla je iz korporativnog backgrounda -

79


ADRIA LUXURY SOCIETY

THE OLDER THE WATCH, THE HIGHER THE VALUE T H E W O R L D O F H I G H W ATC H M A K I N G S E E S OFF THE YEAR WITH THE OSCARS OF THE W ATC H I N D U ST RY FO R S P E C TA C U L A R W ATC H M O D E L S A N D C O L L E C TO R A N D H U M A N I TA R I A N A U C T I O N S O F U N I Q U E S P E C I M E N S AT R E C O R D PRICES IN MILLIONS

90 | Patek Philippe Ref 2523 prvi je primjerak zlatnog sata s dvije krune koji pokazuje svjetsko vrijeme, s valovitom “guilloche” gravurom na brojčaniku, a prodan je za 2,67 milijuna CHF | Patek Philippe Ref. 2523, the first specimen of a gold two-crown world-time wristwatch with a waved guilloché engraving on the dial, was sold for CHF 2,67 million


| Komplicirani stolni sat inspiriran primjerkom koji je 1923. izrađen za kolekcionara Jamesa Warda Packarda prodan je za 9,5 milijuna CHF | The complicated desk clock, inspired by the one made for collector James Ward Packard in 1923, was sold for CHF 9,5 million

ŠTO STA R I J I , TO SKUPLJI SVIJET VISOKOG URARSTVA GODINU ISPRAĆA DODJELOM OSCARA Z A S P E K TA K U L A R N E M O D E L E S ATO V A T E KO L E KC I O N A R S K I M I H U M A N I TA R N I M A U KC I J A M A N A KO J I M A J E D I N ST V E N I P R I M J E R C I DOSTIŽU REKORDNE MILIJUNSKE IZNOSE NA PI S A LA _ W O R DS: D UBR A VKA TO M EKOVIĆ ARALICA FOTO G R A FI JE_ PH OTO S: GPH G, O N LY WATCH, RARE WATCHES, IWC

91


106

HRVOJE DUMANČIĆ

ADRIA LUXURY SOCIETY


GALOP ZABORAVLJENIH EMOCIJA A GALLOP OF FORGOTTEN EMOTIONS

107

R A ZGOV ARALA_INTERV IEWED BY: ALEKSANDRA ORLIĆ FOTOGRAFIJ E_PHOTOGRAPHS : MATEJ DOK IĆ


ALS EVENT

| Blanka Šimundža Anušić, Head of B2B Department at Adria Media Zagreb, Izabela Vrtar, Editor-in-Chief of Adria Luxury Society Magazine, sculptor Hrvoje Dumančić and Ivana Krajinović, Member of the Management Board at Adria Media Zagreb

USPOMENA U jedinstvenom ambijentu maksimirskog parka Hrvoje Dumančić je jesenas, u partnerskom okruženju Adria Luxury Societyja i Porschea, priredio poseban doživljaj - svečano otkrivanje skulpture “Uspomena”, dijela njegova doktorskog rada pod nazivom “Skulptura na temu konja kao jedna uspomena iz djetinjstva”. “Uspomena” je proistekla je iz autorova dugogodišnjeg istraživanja “zaboravljenih emocija“. Skulptura je maksimirski park krasila mjesec dana, potom je izložena u Veroni, a Dumančić s njom planira posjetiti velike europske kulture centre. | Hrvoje Dumančić and Hrvoje Lapić, brand manager for the Porsche brand

114

NA WWW.ADRIALUXURYSOCIETY.COM POGLEDAJTE VIDEO O STVARALAČKOM PROCESU HRVOJA DUMANČIĆA WATCH A VIDEO ABOUT SCULPTOR HRVOJE DUMANČIĆ’S CREATIVE PROCESS AT WWW.ADRIALUXURYSOCIETY.COM

MEMORY In the unique ambience of Maksimir Park, this autumn Hrvoje Dumančić organised a special event, an experience in partnership with Adria Luxury Society and Porsche - the ceremonial unveiling of the sculpture “Memory”, part of his doctoral thesis entitled “Sculpture on the theme of horses as a childhood memory”, which derived from years of Dumančić’s research into “Forgotten emotions”. The sculpture was at display in Maksimir Park for a month, after which it was exhibited in Verona, and the artist plans to exhibit his sculpture in major European cultural centres.GODINA 2021., BROJ 4 • ISSUE No.4

BUSINESS • PEOPLE • EXPERIENCE

KREIRANJE BUDUĆNOSTI CRAFTING THE FUTURE BROJ 4 • ISSUE NO.4

T HE CR EAT IVE PR OCESS OF ART IST HR VOJE DUMANČIĆ

BUSINESS

BRANDING

ART

TOURISM

FINTECH

B I G DATA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.