Page 1

Fet per : Joan Aura AdriĂ Calonge Carles Ruz


Què és? 

Audacity és un programa multiplataforma de gravació i edició d'àudio, fàcil d'usar i lliure.


Per qui va ser creat? ď‚ž

Va ser creat per Dominic Mazzoni el mentre era estudiant a la Carnegie Mellon University.


Que són el widgets? 

Un widget és una petita aplicació o programa, usualment presentat en arxius o fitxers petits que són executats per un motor de widgets o Widget Engine.


Plataformes en les que està disponible 

Està disponible en:


Característiques 

Importar i exportar WAV, AIFF, MP3 (mitjançant el codificador LAME) i Ogg Vorbis i entre d'altres. A partir de la versió 1.3.2 també suporta FLAC. La versió 1.3.6 i posteriors també permeten utilitzats WMA, AAC, AMR i AC3 a través de la llibreria opcional FFmpeg


Audacity 

L’Audacity, però, no permet la lectura directa de CD d’àudio, per la qual cosa els arxius s’han de processar prèviament i transformar-los a algú dels formats anteriors.


El programa s’obre amb la següent interfície


Opcions bàsiques amb l’audacity per gravar i editar audio.


Tutorial de audacity ď‚ž

http://www.youtube.com/watch?v=2wB_idjiW6Y


Fi

de la presentació

Audacity  

llibre digital sobre l'audacity

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you