Page 1

ANNONSØRINNHOLD: RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS

Rædergård Entreprenør kan i år sette 28 lys på kaka. Firmaet ble først startet som et enkeltpersonsforetak i 1988 og deretter omdannet til et aksjeselskap i 1998. Kontoransatte er å finne både på hovedkontoret på Brekstad, samt på deres egne avdelingskontor i Botngård og i Åfjord. Firmaets håndverkere er i arbeid på byggeplasser over hele Fosen og i Midt-Norge.

STATUS MED YRKESFAG For lærlingene hos Rædergård Entreprenør rettes det et stort fokus på høy kvalitet i fagutdanningen. Dette er noe bedriften er opptatt av å jobbe med også før potensielle lærlinger starter på læretiden. Rædergård ønsker å heve statusen på yrkesfaglige utdanninger, og bidra til høy kvalitet på fagutdanninger. De har derfor inngått i en samarbeidsavtale med Ørland Ungdomskole, om bedriftsbesøk og utplasseringer. Rædergårds dedikerte innsats for lærlinger førte i 2015 til at firmaet ble vinner av Sør-Trøndelags Opplæringspris. En pris firmaet er meget stolte av. VI ER RÆDERGÅRD Rædergård Entreprenør har siden starten i 1988 blitt en betydelig aktør i bransjen. De har vokst seg til en sterk organisasjon med en betydelig kompetanse innen flere fagområder. Denne veksten har også ført til at de har blitt kåret til en gasellebedrift av Dagens Næringsliv – hele fire ganger. Denne kåringen blir kun gitt til de bedriftene som er rasktvoksende, lønnsomme og som har unngått negativ vekst. Rædergårds forklaring på denne veksten er enkel: Vi gir aldri opp når det butter i mot, vi har alle et konstant ønske om å utvikle oss selv og bedriften og, den definitivt viktigste faktoren, bedriften har alltid full tiltro til alle ansatte. Uten dem har Rædergård Entreprenør aldri blitt til det de er i dag – Det er de ansatte som er Rædergård.

RÆDERGÅRD i vekst Rædergård Entreprenør – en av Fosens ledende totalentreprenører. Du finner de både på kontoret, på veien, i en lift og på byggeplassen. Ca 90 ansatte til sammen.

ALLSIDIG ENTREPRENØR Rædergård Entreprenør er hovedsakelig en totalleverandør av bygg og anleggstjenester. De har i tillegg fagavdelinger innen blant annet transport, tegning og grunnarbeid som de tilbyr enkelttjenester fra. Rædergårds kjernevirksomhet har lenge vært oppdrag relatert til næringsbygg, i tillegg til oppføring av privatboliger fra husleverandøren Norgeshus. For en tid tilbake valgte de å gå ut av samarbei-

det med Norgeshus, og startet med utvikling og bygging av boliger i egenregi. Dette har gitt Rædergård Entreprenør en ny kjernevirksomhet – planlegging og oppføring av både bolig- og næringsbygg på Fosen og i Midt-Norge. BOLIGENE Hos Rædergård står kundene alltid i fokus. Områdene som velges ut for boligutbygging er derfor svært varierte,

så alle skal kunne finne et område de liker. For å sikre høy kvalitet på utviklingen av boligene samarbeider Rædergård med gode, eksterne arkitekter, i tillegg til å benytte sine egne tegnere. Boligtypene Rædergård bygger er leilighetsbygg, rekkehus og kombinerte bolig- og næringsbygg. På denne måten kan bedriften tilby sine kunder nøkkelferdige og moderne boliger. SAMFUNNSENGASJEMENT Rædergård Entreprenør er opptatt av å bidra til samfunnet rundt seg. En stor del av bedriftens samfunnsengasjement er deres satsning på lærlinger. Lærlinger bidrar til å skape arbeidsplasser og det tilfører regionen viktig kompetanse. I tillegg utgjør lærlingene en stor ressurs for bedriften. Rædergård Entreprenør har som mål å være blant de beste lærebedriftene på Fosen. De jobber hele tiden for at sine lærlinger skal føle seg godt ivaretatt innenfor trygge rammer. Derfor har de opprettet en egen opplæringsavdeling som jobber for progresjon og personlig oppfølging av deres lærlinger. For Rædergård gir lærlingeordningen et godt grunnlag for rekruttering av nye talenter til bedriften.

INDUSTRIGATA 7, 7130 BREKSTAD - Tlf: 72 52 35 55 - Epost: post@radergard.no

Rædergård 20064307 - Briefing Fosen