__MAIN_TEXT__

Page 1

Bilag til avisa Sør-Trøndelag

YRKESMESSE i Hemnehallen

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 16.30-18.30

ÅRETS TEMA : Teknologi og tverrfaglighet

Kyrksæterøra videregående skole

Hemne Næringsforum


2

Hva vil du arbeide med i framtida?

Arrangements-

komiteen

Leder kommune til å delta på Yrkesmessaenten for å stå på stand eller komme på besøk.

Tema for årets yrkesmesse:

Teknologi og tverrfaglighet

Tora Vaagan Hofset Det er alltid spennende å komme i kontakt med dere ungdommene for å høre hvilke tanker dere har om framtida; satser du på yrkesfaglig utdanning og lærlingekontrakt eller studiespesialisering? Eller kanskje en kombinasjon? Vil du jobbe i Heim kommune? Vil du flytte fra bygda for å ta mer utdanning? Ser du for deg at du ønsker å komme tilbake for å bosette deg i Heim kommune? Vi håper besøket på yrkesmessa kan hjelpe deg i valget ditt! Fra 01.01.2020 blir vi Heim kommune og vil dermed få enda flere bedrifter i vårt nedslagsfelt. Vi har invitert alle bedriftene i både Hemne og Halsa

Det finnes et hav av muligheter og vi vil gjerne synliggjøre mangfoldet av yrker i næringslivet på årets Yrkesmesse. I år har vi ønsket å sette fokus på teknologi og tverrfaglighet i næringslivet. I ulike prosjekt i bedriftene blir prosjektgruppa ofte satt sammen i et bredt team som består av ansatte både fra produksjonen og ansatte med for eksempel ingeniørbakgrunn. Med andre ord; bedriftene har behov for bred kompetanse for å kunne utvikle bedriften i riktig retning, spesielt med tanke på all ny teknologi som etter hvert er tilgjengelig. Vi oppfordrer deg til å være nysgjerrig og stille mange spørsmål til de som står på stand; hvilke yrker finnes i bedriften og hvilken utdanning trengs. Vi retter en stor takk til alle utstillere og annonsører: Dere spiller en viktig rolle for at vi skal kunne gi ungdommene et best mulig grunnlag for å ta sine valg! Velkommen til årets yrkesmesse

Bak fra venstre: Tora Vaagan Hofset, Hemne næringsforum Asle Hammerdal, AquaGen Helen Hartel, Helen Hartel Rådgivning AS Olav Hunnes, næringskonsulent Hemne kommune Asbjørn Sagøy, TOKHA Foran fra venstre: Hildur Hestnes, Næring og kultur, Halsa kommune Oda Marie Stølen, NAV Ikke til stede: Egon Ringseth, Sodin skole Astrid Hofset Nilssen, Kyrksæterøra videregående skole Mari Westad, Halsa næringsforening

Yrker & bransjer

representert på messa

Årets tema: TEKNOLOGI OG TVERRFAGLIGHET YRKER:

Journalist

BRANSJER:

Apotektekniker

Laborant

Apotek

Arkitekt

Lærer

Arkitektur, design, og estetikk

Automatiker

Markedskonsulent

Bank, økonomi, finans og forsikring

Bankmedarbeider

Naturforvalter

Bygg og anlegg

Bankøkonom

Produksjonsmedarbeider

Energi, elektron, olje og gass

Barne og Ungdomsarbeider

Prossessoperatør

Fiskerinæringen

Barnevernspedagog

Provisorfarmasøyt

Handel og kontor

Bonde

Regnskapsmedarbeider

Helse, sosial og omsorg

Brannkonstabel

Reseptfarmasøyt

IT/data

Bygningsingeniør

Revisjonsmedarbeider

Kommune, stat og

Driftsingeniør

Revisor

organisasjonsarbeid

Elektriker

Sekretær

Media og kultur

Ergoterapeut

Selger

Serviceyrker og personlig tjenesteyting

Finansrådgiver

Servicemedarbeider

Teknologi, industri, produksjon

Fiskehelsebiolog

Sivilingenør

Transport, logistikk og lager

Fotpleier

Sosionom

Undervisning og forskning

Helsesøster

Sykepleier

Hjelpepleier/Helsefagarbeider

Tannhelsesekretær

IKT-medarbeider

Tannlege

Industrimekaniker

Tømrer

Ingeniør

Veterinær

IT konsulent

Økonom

Tips til nettsider for hjelp til valg av yrker:

www.utdanning.no

www.vilbli.no

www.nav.no


3

Kyrksæterøra videregående skole

Studieforberedende utdanningsprogram

1. år Vg1

2. år Vg2

3. år Vg3

REALFAG

REALFAG

Studiespesialisering SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG SPRÅK

SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG SPRÅK

Valgfritt programfag

Valgfritt programfag

- Toppidrett 1

- Toppidrett 1 / 2

Yrkesfaglig utdanningsprogram

1. år Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

2. år Vg2

Teknikk og industriell produksjon TIP - settefisk

Valgfritt programfag - Toppidrett 1

4. år

Byggteknikk

Barne- og ungdomsarbeiderfag

PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

Industriteknologi

eller

Helsearbeiderfag Helse- og oppvekstfag

3. år Vg3

Kjemiprosess Kjemiprosess settefisk

LÆRLING

LÆRLING

Trøndelag fylkeskommune


4

- Å arbeide i en optikkerbutikk er noe jeg kan anbefale, det er et interessant og artig yrke, sier Hege Anita Wærøy.

Kanskje bli en «Det er stor mangel på optikkere – særlig ute i distriktene». Rolf Jutulstad i Alliance Optikk Hemne AS har et klart syn på den saken.

A

lliance Optikk Hemne AS er den brillefine butikken som ligger midt på Kjørsetorget. Daglig leder Rolf

optikker?

Jutulstad etablerte seg her for 12 år siden. I tillegg til butikken på Kyrksæterøra, har han også en butikk på Frøya. - Optikkeryrket har endret seg mye siden jeg begynte. Fra å være et håndverksfag har det nå utviklet seg til å bli et helsefag. Foruten synsprøver og tilpasninger, ser vi nå også etter sykdomstegn. Kom gjerne innom til oss og få orientering om optikkeryrket. Dette yrket er ekstremt variert.

Fremtiden ligger i genene

Utføring av synsprøver er veldig teknisk, mens sluttproduktet er mer basert på design og moter. Dette er et yrke hvor en kommer i kontakt med mange forskjellig mennesker, forteller Jutulstad. Hege Anita Wærøy har vært ansatt ved butikken siden starten for 12 år siden. - Noe av det jeg setter mest pris på er kontakten med alle kundene. I dette yrket må en være salgs- og serviceinnstilt. Dette

Rolf Jutulstad har opplevd at optikkeryrket har endret seg mye siden han utdannet seg, i dag brukes det mye avansert utstyr i yrket.

er en fagbutikk, slik at det er nødvendig med kurs i optikkerfaget, og også salgsopplæring, påpeker Hege Anita. For å bli optikker er studiespesialisering et godt grunnlag. Deretter følger en 3-årig utdanning ved høgskolen i Kongsberg, som er det eneste stedet i Norge som tilbyr denne type utdanning. Tekst og foto: STEINAR VÆGE

Lokal arbeidskraft

Fremsynte pionerer startet verdens første avlsprogram for norsk laks og regnbueørret på 1970-tallet. Dette har vært avgjørende for oppdrettsnæringens suksess. Store fremskritt i bioinformatikk det siste tiåret har startet en kunnskapsrevolusjon innen biologi. AquaGen er i front og utvikler hele tiden ny kunnskap og teknologi for fremtidens oppdrettsnæring. Våre satsingsområder i dag er luseresistent, sykdomsresistent og genetisk sporbar oppdrettsfisk. Våre ansatte jobber hver dag for en stadig mer bærekraftig oppdrettsnæring og ansetter toppkandidater innen blant annet genetikk, genomikk, bioinformatikk, fiskehelse, produksjonsbiologi, markedsføring og økonomi.

Lokal bank

Besøk vår stand på yrkesmessa!

- til det beste for Lokal-samfunnet AquaGen er verdens ledende leverandør av genetisk materiale og befruktet rogn til den globale akvakulturindustrien, med avlsprogrammer for Atlantisk laks, regnbueørret, coho laks, rognkjeks og tilapia. Selskapet har over 200 ansatte og opererer i Norge, Chile og Brasil. AquaGen AS • Havnegata 9 • 7010 Trondheim • www.aquagen.no


5

Prospekt for linebåten «Geir» som skal bygges ved Vaagland Båtbyggeri i løpet av høsten.

Bygger et av verdens mest avanserte linefartøy I løpet av høsten starter Vaagland Båtbyggeri byggingen av en 63 meter lang linebåt. Det er en oppgave det tradisjonsrike båtbyggeriet gleder seg til. Tekst: STEINAR VÆGE Foto: VAAGLAND BÅTBYGGERI AS

E

kstra spennende er det at båten kommer til å bli en av verdens mest avanserte linebåter. Dette blir bygg nr. 158 som leveres fra verftet, og følger i kjølevannet av tidligere spesialskip og fiske- og fraktefartøyer. Båtbyggeriet har i snitt ca. 45 fast ansatte, men antall arbeidere i virksomhet ved verftet mer enn dobles om en tar med innleide prosjektarbeidere. Bygging av

Bygging og utrusting foregår innendørs og under gode arbeidsforhold.

båter krever et tett samarbeid mellom skipsingeniører og fagarbeidere. - Vi her et gjennomgående behov for to til tre lærlinger. Pr. i dag har vi lærlinger innen industrimekanikk og industrirørlegging. Så ønsker vi å etablere lærlingeplasser for plate- og sveisearbeide også, sier Peter Slump som er daglig leder ved verftet. Vaagland Båtbyggeri AS holder altså til

på Vaagland i Halsa kommune, som fra årsskiftet blir innlemmet i Heim kommune. Verftet bygger og utvikler spesialskip for fiske, fraktfart og seismikk, med lengde opp til 90 meter. All bygging og utrustning foregår innendørs, noe som gir gode arbeidsvilkår. Tiden innimellom bygging av nye båter, fyller verftet ut med reparasjoner.

Båtbygging krever god kompetanse på mange felt.


ALT INNEN ELEKTRO

Produsent av fĂ´ringsautomater til fiskeoppdrett

!#! # &##  $ utfører installasjoner Vi $!# # 

i bolig, hytte, landbruk og industri. &!  # El-kontroll bolig, nĂŚring og landbruk. 

% 

Vi er godkjent som lĂŚrlingebedrift.

 !# 

Vi fører TV fra Strong – Canal digital

Ta turen innom for ĂĽ se vĂĽrt utvalg i lamper fra Halodesign, Markslojd og Nordlux.

        

    

Hvis du tenker pü ü bli bilmekaniker‌

Hva er HOB-STIPENDET? Vi i HOB Verkstedsenter AS har over tid sett utfordringer med ü rekruttere kvalifiserte bilmekanikere med lokal tilhørighet til vür virksomhet. Som et tiltak i forhold til dette gir vi kandidater som viser interesse og de rette holdninger til ü bli gode bilmekanikere, mulighet til ü søke pü stipend hos oss. Det er kun kandidater som har vÌrt hos oss pü utplassering, praksis, sommerjobb eller vÌrt hjelpearbeider, og som etter oppfordring fra oss gis anledning til ü søke. Det forutsettes at den som für stipendet skal gü pü Vg2 kjøretøy fortrinnsvis pü Meldal eller Byüsen videregüende skole. I tillegg forutsettes det at man etter fullført skole forplikter seg til ü inngü lÌrekontrakt med oss pü lette eller tunge kjøretøy og fullfører lÌretiden pü vürt verksted. Etter endt lÌretid eller bestütt fagprøve har ikke partene forpliktelser overfor hverandre. Det mü likevel presiseres at dette er ü regne som et rekrutteringstiltak, og at det er stor sannsynlighet for at kandidaten tilbys fast jobb som fagarbeider hos oss, men uten at kandidaten er forpliktet til ü inngü videre ansettelsesforhold. Stipendet utgjør for skoleüret kandidaten gür bilskole kr. 50.000.- og utbetales med kr. 5000.- per müned i gjeldende skoleür. Ved tilbud om lÌrekontrakt vil kandidaten lønnes som hjelpearbeider, som har et vesentlig høyere lønnsnivü enn lÌrling etter fastsatte betingelser. Ta gjerne kontakt for eventuelt mere informasjon. Med vennlig hilsen

Tor Erik Wingan Daglig leder HOB Verkstedsenter AS Telefon 952 57 953 torerik@hob-verksted.no


TØMMEROLJE: For tømmer, stavlaft og kledning.

TJÆREBEIS: For uhøvlet kledning.

TERRASSEOLJE: For terrasser og hagemøbler.

BÅTOLJE: Grunning, toppstrøk

LINOMAL: Med ren linolje og lyssterke pigmenter. Diffusjonsåpen.

TYRILL: Ren naturolje for innvendig gulv, tak og vegger.

lys og tyriolje med mye tjære.

MøreTyri AS

www.moretyri.no

Beskyttelse og fargesetting i en og samme operasjon.

Glåmsmyrvegen 163 | 6683 Vågland | Tlf: 71 55 60 99 | post@moretyri.no


8

AquaGen AS, avd. Hemne

leder an

i forskning og utvikling «Etter endt utdanning søkte jeg på mange jobber fra Lindesnes til Svalbard. Så viste det seg at det var her i hjembygda at mulighetene fantes. Det hadde jeg ikke tenkt på.» Asle Hammerdal Tekst: STEINAR VÆGE. Foto: AQUAGEN AS

D

et er Asle Hammerdal som forteller dette. I dag er han forsker og prosjektleder ved AquaGen, avd. Hemne, med hovedsakelig fokus på laks. Asle utdannet seg som sivilingeniør i robotikk ved NTNU. Robotikk er en teknologi som handler om design, konstruksjon og bruk av roboter. - Her ved AquaGen starter jeg opp prosjekter og leder utviklingen av disse. Det foregår gjerne i samarbeid med andre bedrifter. Da er dette med tverrfaglighet viktig, det er en stor fordel med kunnskap om flere fag innen yrkeslivet. På skolen var det mye teknisk læring, men for eksempel er det i mitt arbeide viktig med biologisk kunnskap. Vi arbeider med egenskaper som evolusjo-

Asle Hammerdal fant drømmejobben i hjemkommunen som forsker og prosjektleder. Etter endt utdanning så han ikke ”skogen for bare trær”.

nen har brukt millioner av år på å utvikle. Derfor er det en fordel med naturkunnskap, forteller Asle. Fiskevelferd blir mer og mer viktig i oppdrettsnæringen, på samme måten som fokus på dyrevelferd blir mer og mer viktig i landbruket. - Det er et økende krav i befolkningen på at dyr, herunder fisk, skal behandles på en mest mulig human måte, mener Asle. Det er altså mange grunner til å se i flere retninger samtidig, når det gjelder yrkesvalg. - Om en utvider yrkes-horisonten, åpner det seg mange muligheter. Jeg trodde ikke at min bakgrunn var aktuell i AquaGen, men der tok jeg grundig feil, sier forsker og prosjektleder Asle Hamerdal. AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale akvakulturnæringen. AquaGen eier og forvalter verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks og regnbueørret. Helt siden 1970-tallet da innsamling av disse fiskeartene begynte, har det foregått en kontinuerlig forskning og utvikling i samarbeid med næringsutøvere og forskningsinstitusjoner.

AquaGen foredler avlsmateriale på atlantisk laks og regnbueørret.


9

Jorulv Mosand (til venstre) og Helen B. Romundset, som er henholdsvis produksjonsssjef og innkjøpsansvarlig, er på utkikk etter nye lærlinger.

Lian Trevarefabrikk AS

– med åpent vindu for lærlinger «Lærlinger er viktig for å sikre at bedriften får tilført arbeidskraft, kompetanseoverføring og ny faglig kvalitet». Jorulv Mosand, produksjonssjef

L

ian som ble etablert i 1913, har en 100-årig tradisjon med å levere treprodukter. I dag er hovedproduktet vinduer og vindusdører. Siden 1970-tallet har bedriften levert direkte

til prosjektmarkedet, det vil si større bygge- og boligprosjekter over hele landet. - Når vi har lærlinger hos oss på Lian, sikrer vi at bedriften får tilført arbeidskraft, samtidig som vi får overføring av kompetanse og oppnår ny faglig kvalitet. Ved å skreddersy opplæringen får vi medarbeidere som kan det spesielle som kreves for å lage gode vinduer, tilpasset markedet som vi leverer til. Dessuten erfarer vi at lærlinger tilfører oss ny kunnskap i bedriften, noe som

Marcus Wessel stiler mot et yrke som industrisnekker.

gjør at vi utvikler oss. Vi er spesielt interessert i lærlinger fra lokalmiljøet, da vi anser det som større sannsynlighet for å få beholde dem, etter at fagopplæringen er over, sier produksjonssjef Jorulv Mosand. Marcus Wessel er lærling som industrisnekker ved Lian. Som grunnlag har han TIP fra Vg 1 og IT fra Vg 2. - Jeg har vært så heldig å få arbeidskontrakt allerede, etter å lærlingetida er over, forteller han. I produksjonen finner vi også Sverre

Hellem. Han er tidligere lærling ved bedriften, men har siden fagprøven vært fast ansatt ved Lian. I dag er han såkalt CNC operatør og styrer produksjonsmaskiner via dataskjerm. Det kan nevnes at Lian Trevarefabrikk både i 1998 og 2017 ble tildelt prisen som «Årets bedrift i Hemne». Tekst og foto: STEINAR VÆGE

Sverre Hellem er tidligere lærling, som i dag er fast ansatt ved bedriften.


10

Dataprogrammene i dag gir muligheter for å lage tre-dimensjonale tegninger.

«Jeg visste ikke hva jeg skulle bli, egentlig. Men så fikk jeg nyss om interiørlinja ved Høyskolen Kristiania, og syntes det hørtes interessant ut. Det viste seg å stemme». Laila Mjønesaune

HERLIG DESIGN

– det handler om gode løsninger

I

dag driver Laila egen virksomhet med kontor i «Lidalsbygget», og med en ansatt. Tjenestene som tilbys er både arkitekt- og interiørløsninger for private og det offentlige markedet. Best liker jeg å arbeide med offentlig miljøer, som kontorer, restauranter, kafeer og gjerne hoteller også. I tillegg

til å utarbeide løsninger, bistår vi med formaliteter og «papirarbeid» i forbindelse med byggesaker. Veien mot egen virksomhet har vært forholdsvis lang. Etter endt studier ble det 15 år som ansatt ved arkitektkontorer, før hun startet egen virksomhet på 40-årsdagen i 2016. Først med å arbeide fra hjemmekontor, før

virksomheten ble flyttet til «Lidalbygget. I 2017 ble det ansatt en medarbeider for å hjelpe til med å ta unna den økende arbeidsmengden. - Jeg har ikke arkitektutdanning selv, men vil anbefale arkitektyrket for den som har anlegg for å være litt kreativ og er glad i å tegne. Det er mangel på arki-

Laila Mjønesaunet lager arkitekt- og interiørløsninger, både for private og det offentlige.

tekter, og jeg kunne tenke meg å ansette noen allerede i dag, om det fantes noen, sier Laila. Tekst og foto: STEINAR VÆGE

SkalSkal byggebransjen byggebransjen i framtida i framtida ha dyktige ha dyktige Skal byggebransjen i framtida ha dyktige fagarbeidere, fagarbeidere, er lærlingeplasser er lærlingeplasser viktige. viktige.

fagarbeidere, lærlingeplasser - Det er - Det bestandig er er bestandig behovbehov for dyktige for dyktige fagfolk, fagfolk,viktige!

og -viDet og anbefaler vi bestandig anbefaler derforderfor BYGG-FAG BYGG-FAG til degtil som deg som er behov for dykige fagfolk, Lærlinger hosLærlinger G-Bygg: hos G-Bygg: Lærlinger: Øyvind Lærlinger: Ohren Øyvind Ohren står foran står foran et yrkesvalg. et yrkesvalg. Edin Sørvikog og Edin Espen Sørvik og Espen Spjøtvold. derfor BYGGFAG til deg som står foran et viSpjøtvold. anbefaler yrkesvalg. og Sindre Karlsen. og Sindre Karlsen. Lærlinger hos G-Bygg, Martin Sommerchild, Even Vuttudal og Martin Hårstad. Ikke tilstede på bildet: Henrik Wahl og Sivert Opsal. Lærling hos Bolig og Næringsbygg, Berhane Gebremariam


11

«Jeg planla ikke noe bestemt utdanningsløp etter videregående. Men så viste det seg at det fantes en vei for meg også, selv om den ikke var staket ut på forhånd» Oddny Løwe

9234: Oddny Løwe driver som designer i Halsa, og mener det er en fordel bred yrkeserfaring i arbeidslivet.

Od9-designer med allsidig yrkeserfaring O

ddny Løwe er ett av mange eksempler på at det ikke er noen «ulykke» om en er usikker på hvilken yrkesretning en skal ta etter videregående. I dag driver hun som designer med firmanavnet Od9, Litt nytt bygg…. (utales oddni). - For meg har det vært en fordel at jeg

har vært innom mange yrker før jeg endte opp med kontor her i Halsa. Det har bygd meg opp som person, og jeg har fått erfaringer som kommer meg til nytte som designer. Underveis mot dit hun er i dag har hun tatt en bacheloregrad i sosialt arbeid (sosionom), gjennomført nettstudium i

teknisk tegning og interiør, og arbeidet 11 år ved arkitektkontor både i Todalen og i Kristiansund. - Designerarbeidet startet opprinnelig som en hobby. Nå ser jeg at etterspørselen er såpass stor at det går an gjøre det til et levebrød. Digitale verktøy gjør det mulig å arbeide med prosjekter hvor

som helst i landet. Et eksempel på det er et oppdrag som jeg hadde for noen i Vega i Nordland, sier Oddny Løwe. Foruten å foreslå løsninger, bistår hun også med formaliteter som for eksempel byggesøknader til kommunene etc. Tekst og foto: STEINAR VÆGE

Julst Baardset, Arne Kristoffer S. Oshaug Even Støen og Magnus Alstad trives godt som lærlinger ved Øra Produkter AS.


MASKINERING MASKINERING SVEISING SVEISING TEGNING OGMASKINERING UTVIKLING

MASKINERING

TEGNING OG UTVIKLING SERVICE OG MONTERING SVEISING

SVEISING

SERVICE OG MONTERING

TEGNING OG OG UTVIKLING UTVIKLING TEGNING

SERVICE OG OG MONTERING MONTERING SERVICE Vi er et allsidig og nyskapende mekanisk verksted med stor spennvidde innen bearbeiding av metall. Med høy kompetanse innen dreiing, fresing, boring og sveising, tar vi hånd om alle typer Vi er et allsidig og nyskapende mekanisk verksted stor spennvidde innen bearbeiding av metall. produksjonsoppgaver framed en stadig økende kundemasse. Med høy kompetanse innen dreiing, fresing, boring og sveising, tar vi hånd om alle typer produksjonsoppgaver fra eni stadig kundemasse. Produkter fra Jankos finnes over økende femti land i alle verdensdeler.

dumekanisk vite mer, ta gjerne kontakt med oss! Vi er er et et allsidig allsidig og og nyskapende nyskapende mekanisk verksted med stor stor spennvidde innen bearbeiding bearbeiding av av metall. metall. Produkter fra Vil Jankos finnes i over femti land i alle verdensdeler. Vi verksted med spennvidde innen Med høy kompetanse innen dreiing, fresing, boring og sveising, tar vi hånd om alle typer Med høy kompetanse dreiing, og sveising, tar vi hånd om alle typer Vil du innen vite mer, tafresing, gjerneboring kontakt med oss! produksjonsoppgaver fra en stadig økende kundemasse. produksjonsoppgaver fra en stadig økende kundemasse.

Produkter fra fra Jankos Jankos finnes finnes ii over over femti femti land land ii alle alle verdensdeler. verdensdeler. Produkter Vil du du| vite vite mer, mer, ta gjerne gjerne kontakt med| oss! oss! JANKOS MEK. VERKSTED AS | NO 7257 Snillfjord reg.nr. NO 898 ta 851 052 MVA | kontakt jankos@jankos.no www.jankos.no | Telefon +47 72 45 56 70 Vil med

JANKOS MEK. VERKSTED AS | NO 7257 Snillfjord | reg.nr. NO 898 851 052 MVA | jankos@jankos.no | www.jankos.no | Telefon +47 72 45 56 70

JANKOS MEK. MEK. VERKSTED VERKSTED AS AS || NO NO 7257 7257 Snillfjord Snillfjord || reg.nr. reg.nr. NO NO 898 898 851 851 052 052 MVA MVA || jankos@jankos.no jankos@jankos.no || www.jankos.no www.jankos.no || Telefon Telefon +47 +47 72 72 45 45 56 56 70 70 JANKOS

- Wacker Holla skal bli

verdens ledende Silisiumsprodusent

Godkjent lærebedrift •

Kjemiprosess

– Wacker skal bli • Holla Laboratorium verdens ledende • Elektro silisiumprodusent • Automasjon

Vi er kåret til Vil du værebeste med å skape norsk «Trøndelags Vi har skapt norsk industrihistorie: lærlingebedrift industrihistorie? Opplev og erfar verdens største silisiumsovn i 2018» og «Trøndelags BESTE LÆREBEDRIFT 2018»

Wacker Chemicals Norway AS Holla Metall

• Industrimekanikk • Industrirør Logistikk Godkjent•lærebedrift Kontor Kjemiprosess • Industrimekanikk Laboratorium Elektro Automasjon

Industrirør Logistikk Kontor


13

Arbeider med

tall og mennesker

«Som regnskapsførere arbeider vi både med tall om mennesker. Det er et interessant yrke med mange varierte arbeidsoppgaver» Randi Røskar

D

et er Randi Røskar som sier dette. Hun er avdelingsleder ved Sparebank 1, Regnskapshuset Nordvest som ligger i Halsa, og som er ett av i alt fem avdelingskontorer i Regnskapshuset Nordvest. De andre kontorene befinner seg på Aure, Eide og Aspøya. På Halsa-kontoret er de i alt fem ansatte. - Vi kan bistå bedriftene med alt som har med regnskap og økonomi å gjøre, fra

Randi Røskar er avdelingsleder ved kontoret i Halsa, og mener at regnskapsføreryrket er et både interessant og variert yrke. A til Å. Vi er med når foretak startes, og når foretak avvikles. Vi driver også med rådgivning. Det kan være vanskelig for næringsdrivende som driver med helt andre ting enn regnskap å følge med i pålegg og endringer i regelverket. Ofte er vi en viktig samtalepartner, og er med kundene i både medgang og motgang. Gode egenskaper for å bli regnskapsfører er å ha et hode for tall, være datakyn-

dig, ha litt samfunnsengasjement og like å arbeide med folk, sier Randi Røskar. Den digitale utviklingen har gjort at det i noen tilfeller er hensiktsmessig å føre regnskapet ute hos kunden. Det gir en variert arbeidsdag, hvor en kommer i kontakt med mange hyggelig mennesker og får innblikk i virksomhetens innerste liv. For å bli regnskapsfører etter reglene

for autorisasjon med tittelen «autorisert regnskapfører», kreves tre-årig høgskole i økonomi og administrasjon (bachelorgrad), samt to år med relevant praksis innen regnskap. Som ordinær ansatt er det ikke nødvendig med utdanning etter reglene for autorisasjon. Tekst og foto: STEINAR VÆGE

Nybygg, Ombygging og Service

er målet Transportutdanning -veien det naturlige valg Hva får VG2 Transport oglogistikk: logistikk: Dette fårdu dusom somelev elev ved ved VG2 Transport og ••Gode jobbmuligheter Gode jobbmuligheter • •God variertfagutdannelse fagutdannelse God og og variert • Kjøring lastebilsimulator • Kjøring med med lastebilsimulator Dufår fårogså: også: Du • Truckførerbevis • Truckfører opplæring • • Opplæring innenfarlig farlig gods (ADR) Opplæring innen gods (ADR) •• Dekt deler kl. B, B,verdi verdikrkr. Dekket delerav avførerkort førerkort kl. 15 10.000,000,• • Adr - bevis/farlig gods Lastsikring / førstehjelp • Gratisførerkort • Gratis forbuss buss eller lastebil førerkort for eller lastebil ••TOTAL VERDI CA. KR 130 000,TOTAL VERDI CA KR 150 000,-

SA www.olkt.no | |www.lomundal.no www.olkt.no www.lomundal.no Tlf. 950 03 766 / 930 00 Tlf. 72 89 58 90/930 00290 290

www.vaagland.no


14

Teknikk og industriell produksjon

Helse- og oppvekstfag Elevene får prøve ut ulike yrker. Her både helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeiderfag.

Elevene på vg1 TIP sveiser stål. Fra venstre: Leif Martin Rambø Jonsen, Ola Vassli Ertvåg og Erik Størset Austad.

Her dreier guttene hammerskaft. Fra venstre: Jonas Støen og Henrik Austad Baardset.

Fra venstre: Monja Sørgjerd Metliås, Marit Merkesnes, Dina Taftø og Kreshma Amir.

Gode kammerater og godt klassemiljø. Vg2 Industriteknologi har en liten pause på verksted. Fra venstre: Arne Bugge, Kim Erik Kjønnsvik Aunhaug, Kevin Alexander Sinnes og Tobias Svanem

Fra venstre: Dina Taftø, Kreshma Amir, Marit Merkesnes og Monja Sørgjerd Metliås.

Bygg- og anleggsteknikk Elever på vg1 og vg2 bygger moduler tilsvarende bolighus. Fra venstre: Filmon Gebremariam, Torgrim Oddan, Jakob Aunhaug og Issaias Mebrhu

Studiespesialisering Hvert år reiser våre elever på vg2 Studiespesialisering ut i verden gjenomm prosjektet Erasmaus pluss. Her er elevene i Frankrike i Bretagne på en av våre samarbeisskoler gjennom mange år. Elever og lærere fra Norge, Hellas, Irland og Frankrike.

En glimrende mulighet til å praktisere andre fremmedspråk og bli kjent med andre kulturer. Elever i vg2 Studieforberedende sammen med elever fra Frankrike, Hellas, og Irland på padletur utenfor den Franske byen Bretagne.

Like sikkert som høsten kommer så reiser elevene på vg1 Studiespesialisering til Mølmannsdalen i Røros kommune. Elevene bor i villmarka noen dager og får utfordre seg skikkelig på friluftsliv. Her bygges klassemiljø og gode relasjoner. Fra venstre: Lærer Nils Erling, Joakim Valås og Pia Metliås.

Elevene tar en pust i bakken ved stabburet på Møllmansdalen gård fra 1600-tallet


15

Smaken av Spania – i Valsøybotn og på Enge

Taga Food har produksjonsanlegg både i Valsøybotn (bildet) og på Enge.

Kyrksæterøra videregående skole KREATIV TALENTUTVIKLER med attraktivt opplæringstilbud

Taga Foods har på få år blitt en betydelig leverandør av spansk spekemat til det nordiske markedet. I Valsøybotn og på Enge pakkes det spekemat på harde livet! Tekst og foto: STEINAR VÆGE

T

agas produktker dekker alt fra den klassiske spanske spekematen til det ypperste av pata negra skinker. Hovedkontoret for Taga Foods ligger i Trondheim. I Danmark har Taga et salgsselskap, og Taga sine produkter er å finne både i Norge, Danmark og Sverige. I tillegg til produksjonen i Valsøybotn og på Enge, er det også en virksomhet i Spania. På fabrikken i Valsøybotn finner vi en frustrert danske med navnet Peter Sørgård. - Vi har store problemer med å rekruttere ansatte, det er nesten umulig. Vi ligger noe avsides til, men har behov for arbeidere, sier den blide dansken. Da vi besøkte fabrikken i Valsøybotn gikk

Taga Food sine produkter finnes i butikkhyllene hos Coop og Rema 1000. transportbåndet med spekemat som ble pakket på høygir. Flittige hender tok hånd om spekematen og plasserte pakkene i esker og kartonger, klare for markedet. - Vi har behov for folk som arbeider selvstendig og som tar ansvar. Arbeidet kan i perioder være litt ensformig, slik at noen fysiske forutsetninger bør være til stede, sier Marianne Brattøye, som er driftsleder på fabrikken i Valsøybotn. I Norge finner vi produkene i butikkene til Coop og Rema 1000. Det kan være verd å merke seg at det finnes en såpass spesiell industri i vårt distrikt. Det forteller at det er store variasjoner i næringslivet i vårt distrikt. Noe som igjen gir mange muligheter for yrkesvalg.

Velkommen til læring, trivsel og mestring. Hemne Ressurssenter

Tlf. 74 17 46 00 www.hemne.vgs.no Her pakkes det spekemat på løpende bånd, bokstavelig talt.


16

Seks på 9. og 10. trinn ved Sodin

med tanker om et framtidig yrke

Håkon Bjerkan – 9.trinn

Roy Ståle Kjønsvik Aunhaug – 9.trinn

Synne Oldervik Moe – 9.trinn

Jeg har et ønske om å utdanne meg til bilmekaniker

Jeg har interesser innenfor mekanikk og kan tenke meg å utdanne meg innenfor det.

Jeg har mest lyst til å utdanne meg til lærer. Jeg vet at jeg vil jobbe med barn og unge.

David M. Ringseth – 10.trinn

Kristin Lovise Vaagan Hofset – 10.trinn

Sofie Eleonora Sandnes - 10.trinn

Jeg har interesse innenfor teknologi og kan tenke meg en jobb innenfor det.

Jeg ønsker å utdanne meg til personlig trener for jeg vil hjelpe mennesker å holde seg i form. Jeg er veldig interessert i idrett.

Jeg har lyst til å utdanne meg til å bli advokat eller åstedsetterforsker.

Profile for Adresseavisen

yrkesmesseavis  

yrkesmesseavis