Page 29

ETHIEK & MENSENRECHTEN

DE TERUGGANG VAN DE

FUNDAMENTELE

ID OVER DE AUTEUR: PAUL MARTENS IS DOCTOR IN DE RECHTEN EN WAS ADVOCAAT AAN DE BALIE TE LUIK (1963-1981), RECHTER IN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LUIK (1981-1985), STAATSRAAD (1985-1990) EN DOCENT AAN MEERDERE UNIVERSITEITEN. HIJ WERD IN 1990 BENOEMD TOT RECHTER IN HET GRONDWETTELIJK HOF.

RECHTEN IS DUIDELIJK

DOOR: PAUL MARTENS

OP 10 DECEMBER VIERDE DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS ZIJN 70STE VERJAARDAG. IN DIE VOORBIJE DECENNIA IS ER IN IJLTEMPO BIJZONDER VEEL VERANDERD EN ZEKER ONZE HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE ETHIEK, ZO STELT PAUL MARTENS VAST. IS DANKZIJ DE WAARDERING VAN DE MENSENRECHTEN NIET ALLEEN HET DWERGGOOIEN, MAAR OOK DE TIJD VAN DURA LEX, SED LEX VOORBIJ? OF NET NIET?

29

Ad Rem_december 2018  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.

Ad Rem_december 2018  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.