Page 19

DE ETHISCHE LIMIETEN VAN LEGAL TECH

EERLIJKHEID, WAAKZAAMHEID

& ENGINEERING DOOR: PHILIPPE DAMBLY

DE JURIDISCHE BEROEPEN ZULLEN IN DE TOEKOMST ALGORITMISCHE

ID OVER DE AUTEUR: PHILIPPE DAMBLY IS PRODUCT & INNOVATION MANAGER BIJ LAR/AXA BELGIUM EN WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER AAN DE ULIÈGE. HIJ IS GESPECIALISEERD IN JURIDISCHE INNOVATIE OP HET VLAK VAN TECHNOLOGIE (ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE, ODR) EN DE MAATSCHAPPIJ (ADR, BEMIDDELING).

WAT IS... Legal tech en ethiek vervellen vaak tot containerbegrippen die iedereen naar believen invult. Daarom: de definities van legal tech en ethiek zoals de auteur ze het meest accuraat vindt en die hij binnen het kader van dit stuk hanteert.

SYSTEMEN, BLOCKCHAIN EN …LEGAL TECH? KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE GEBRUIKEN1. DIE BEROEPEN, DIE GARANT STAAN VOOR DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT, ZULLEN ETHISCHE VRAGEN MOETEN STELLEN IN VERBAND

Het Ethisch Charter voor een online rechtsmarkt en de actoren hiervan (Frankrijk) definieert legal tech als volgt:

“Artikel 1 – Definitie en toepassingsveld: Elke organisatie die gebruikmaakt van technologie om producten of diensten met betrekking tot het recht en justitie te ontwikkelen, aan te bieden of te leveren, of toegang te verlenen aan gebruikers van het recht, al dan niet professionals, tot dergelijke producten of diensten.” 2 De technologieën vermeld in de definitie van legal tech zijn algoritmische systemen, kunstmatige intelligentie, machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision, big data, blockchain…3

MET HET GEBRUIK VAN DIE …ETHIEK? TECHNOLOGIEËN GELET OP DE RISICO’S OP VOOROORDELEN, DISCRIMINATIE, AFSLUITING EN UITSLUITING.

“Ethiek is geen geheel van waarden noch principes in het bijzonder. Het gaat om een geargumenteerde reflectie om goed te doen. Ethiek stelt voor om zich vragen te stellen over de morele waarden en principes die onze acties zouden moeten inspireren, in verschillende situaties, met het doel om in overeenstemming hiermee te handelen. De ethische reflectie kan gebeuren op verschillende niveaus, sommige meer fundamenteel en andere meer praktisch. Ethiek is onderverdeeld in verschillende domeinen (toegepaste ethiek, normatieve ethiek en meta-ethiek (of fundamentele ethiek)).”4

19

Ad Rem_december 2018  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.

Ad Rem_december 2018  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.