Page 45

Tijdschrift Privaatrecht

Tijdschrift voor privaatrecht Redactie: H. Bocken, J. Delvoie, Y.-H. Leleu, M. Puelinckx-Coene, W. Rauws, G. Schamps, R. Steennot, F. Swennen, A. Verbeke, A. Wylleman Directie: M. E. Storme, V. Sagaert Eredirecteur: M. Storme (†) Redactiesecretariaat: C. Beyaert, S. Steverlynck, S. Demeyere Nieuw in 2018-1/2 Ten geleide In Memoriam Marcel Storme De Redactie Privaat

M. E. STORME J. MAEIJER, In memoriam Marcel Storme vanuit Nederland. H. BOCKEN, In memoriam Marcel Storme. M. V. ANTAKOLSKAYA, De jongste herzieningen van het Nederlandse relatievermogensrecht. F. SWENNEN, Socio-juridische studies: de derde weg .

Bijdragen W. H. VAN BOOM, De Grote Oorlog en het Nederlandse overeenkomstenrecht – neutraliteit, weerstand en responsiviteit. S.VANDENBOGAERDE, “Justice ou liberté?” De impact van de Eerste Wereldoorlog op het Belgische privaatrecht. D. DE RUYSSCHER, Bescheiden toezichter of bemiddelaar? De plaats van de rechter in reorganisatie en faillissement vanuit rechtshistorisch perspectief. M. DE POTTER DE TEN BROECK, De overmachts- en de imprevisieleer: één gespleten persoonlijkheid? N. HALLEMEESCH, De loyaliteitsplicht van meerderheidsaandeelhouders. Aard en misbruik van stemrecht herbekeken. J. VAN DE VOORDE, Bestaat de bevrijdende verjaring of is ze slechts een vorm van de verkrijgende verjaring? Een onderzoek naar de verjaring als monistisch of dualistisch concept. F. DE LEO, Het vennootschaps- en boedelbelang in de queeste van Dionysos: naar nieuwe wijn in oude zakken? J. WERBROUCK, De productaansprakelijkheid voor zelfrijdende motorrijtuigen. Overzicht van rechtspraak I. CLAEYS, Overzicht van rechtspraak. Bevrijdende verjaring (1992-2017). Boekbesprekingen Aangekondigd

TIP

Maak kennis met de indrukwekkende overzichten van rechtspraak via een webinarreeks: wij laten de auteurs aan het woord tijdens een interactief online seminarie, waarbij zij een onderdeel uit het overzicht telkens nader toelichten. Dit najaar starten we met een eerste reeks rond Familierecht.

wkbe.be/tpr-webinars

Bestelcode: BP/TPR-MG Frequentie: 4 nummers per jaar Abonnement: € 160,00 (€ 150,94 excl. btw)

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus

27082018-LawyersFocus-okt2018-200x200mm-v3.indd 5

5

5/09/18 08:51

5

AdRem _ oktober 2018  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.

AdRem _ oktober 2018  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.