Page 28

TERZAKE VOOR EEN BETERE PRAKTIJKVOERING

24

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

IS UW ADVOCATENPRAKTIJK

AL VOORBEREID? DOOR BART VAN DEN BRANDE EN FREEKJE DE VIDTS

WEINIG ADVOCATEN BESEFFEN HET, MAAR VANAF MEI 2018 ZAL DE ALGEMENE VERORDENING ID OVER DE AUTEUR: BART VAN DEN BRANDE IS MANAGING PARTNER BIJ SIRIUS LEGAL.

ID OVER DE AUTEUR: FREEKJE DE VIDTS IS ADVOCATE BIJ SIRIUS LEGAL.

GEGEVENSBESCHERMING 2016/679 (AVG OF GDPR MET DE GANGBARE ENGELSE TERM) EEN GROTE IMPACT HEBBEN OP ALLE ADVOCATEN IN DE EU. DE – VAAK GEVOELIGE – PERSOONSGEGEVENS DIE ADVOCATEN DAGELIJKS VERWERKEN, WORDEN NAMELIJK BESCHERMD DOOR DE VERORDENING.

Adrem03 2017  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.