Page 1

Recull de subvencions i convocatòries del BOE, DOGC i altres Setmana 11 – 17 gener 2014

DOGC DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural RESOLUCIÓ AAM/8/2014, de 3 de gener, per la qual s'aprova el Pla anual de transferència tecnològica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a l'any 2014. http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0 e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=defa ult&action=fitxa&documentId=652089&language=ca_ES CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre AAM/327/2013, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació entre grups d'acció local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, mesura 421, del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 20072013, i es convoquen els corresponents a l'any 2014 (DOGC núm. 6527, de 23.12.2013). http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0 e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=defa ult&action=fitxa&documentId=652212&language=ca_ES

Altres FINANÇAMENT DE LES EMPRESES I ENTITATS CULTURALS A TRAVÉS DE L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I DE TRIODOS BANK L'Institut Català de Finances (ICF) i Triodos Bank han signat conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal de facilitar l'accés al finançament de les empreses i entitats culturals. Termini: 31 desembre 2014 http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c 0e1a0/?vgnextoid=3d372dfa4cd71410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3d372d fa4cd71410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Recull de subvencions 11 17 gener 2014  

Recull de subvencions i convocatòries del BOE, DOGC ALTRES I (Del 11 al 17 de Gener, Aportades per ARCA (@ desruralcat)

Recull de subvencions 11 17 gener 2014  

Recull de subvencions i convocatòries del BOE, DOGC ALTRES I (Del 11 al 17 de Gener, Aportades per ARCA (@ desruralcat)

Advertisement