Page 1

Recull de subvencions i convocatòries del BOE, DOGC i altres Setmana 6 - 12 juliol

DOGC DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL RESOLUCIÓ AAM/1517/2013, de 5 de juliol, de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2013. Termini: 17 setembre http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0 e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=defa ult&action=fitxa&documentId=640686&language=ca_ES DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ ORDRE EMO/156/2013, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i s'obre la corresponent convocatòria per a la Línia d'emprenedors, autònoms i comerços per a l'any 2013. Termini: 31 desembre http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0 e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=defa ult&action=fitxa&documentId=640540&language=ca_ES

DOUE MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Ayudas Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo, correspondientes al ejercicio 2013. Termini: 10 agost http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7507.pdf Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo, correspondientes al ejercicio 2013. Termini: 10 agost http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7508.pdf


MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Emprendedores. Empleo joven Orden ESS/1299/2013, de 1 de julio, por la que se regula el procedimiento de concesi贸n del sello "Entidad adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016". http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/10/pdfs/BOE-A-2013-7539.pdf

23 Recull de subvencions i Ajudes recollides a l'arca del 6 al 12 juliol  
23 Recull de subvencions i Ajudes recollides a l'arca del 6 al 12 juliol  
Advertisement