Page 1

Recull de subvencions i convocatòries del BOE, DOGC i altres Setmana 15-21 de març 2014

DOGC DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ Agència per a la Competitivitat de l'Empresa RESOLUCIÓ EMO/562/2014, de 6 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts a projectes innovadors de petites i mitjanes empreses destinats a aconseguir un envelliment independent, actiu, saludable i a casa, en el marc del projecte europeu WIDER i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. Termini: 2 juny http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0 e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=defa ult&action=fitxa&documentId=657377&language=ca_ES

BOE MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Subvenciones Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 2014 para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban sus bases específicas. Termini: 20 abril http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3014.pdf

DOUE HORIZON 2020: INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY Accions de foment als processos d’agricultura i gestió forestal sostenible que derivin en béns i productes innovadors per al creixement sostenible, que cerquin la innovació (incloent la innovació social) en zones rurals per a un creixement inclusiu, i incentivant la indústria de base biològica per a un creixement intel·ligent. Termini: 26 juny a les 17.00h http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h202 0-isib-2014-1.html#tab2


Altres EEA GRANTS: ENVIRONMENTAL AND CLIMATE CHANGE-RELATED RESEARCH AND TECHNOLOGY (recordatori) La segona convocatòria és per a projectes que promoguin la generació de coneixements, tecnologies, productes i serveis relacionats amb l'energia renovable, l'eficiència energètica, el canvi climàtic i les tecnologies mediambientals. El pressupost de la convocatòria és de 18 milions d'euros finançats pel Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu 2009-2014. Termini: 10 d'abril. http://eeagrants.org/opencalls/view/ES02?utm_source=Open+calls&utm_campaign=849d1cc 4e8-UA-5631832-1&utm_medium=email&utm_term=0_dcf53ac7d4-849d1cc4e8-61233125 CONVOCATÒRIA GENERAL D’AJUTS A ENTITATS- PERSONES DISCAPACITADES La Fundació Agrupació obre una convocatòria general d'ajuts a projectes d'intervenció relacionats amb les línies d'actuació prioritàries establertes per la Fundació. Dins d'aquestes línies prioritàries trobem l'àmbit de les PERSONES DISCAPACITADES. Aquest any els projectes que es presentin hauran de tenir com a eix principal o bé la promoció de l'esport adaptat, o bé projectes que tinguin com a objectiu la incorporació d'aquest col·lectiu al món laboral. La dotació econòmica prevista per aquesta convocatòria és de 25.000 euros. Els projectes podran rebre un ajut màxim de 5.000 euros, a criteri dels responsables de la Fundació, que seran lliurats en dos terminis. El primer, en ser concedida l'ajuda i el segon, una vegada presentada la memòria explicativa de l'activitat realitzada. Termini: 11 d’abril http://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2014/ayudas_entidades/ayudas_entidades_Discapa citados_2014.pdf

Recull de subvencions del 15 al 21 març 2014 15  

Recull de subvencions i convocatòries del BOE, DOGC ALTRES Del 15 al 21 de Març, Aportades per ARCA (@desruralcat)