Page 145

-------------...software 2450 2460 2470 2480 2490' 2500

nXT CLOSE"l OPE. "GRP:" RETURI

A.S

3320 3330 3340

#1

**********

RE.

*

CAIIBIO

3350 3360 3370

*

**********

2510 IF COXP=0 T~ 60328! ,GIOC:RBTUII

POKB 1440

2520'

I F

COJ[p=2

253" 2540

RETUllI

2550

REX

2560 2570' 2560 2590 2600 2610 2620 2030 2640' 2650 2060

COLDR 15,1 QS-II1<I!YS PSBT (35.177) PRln'l."II!SS1IIA JIOSSA POSSIBILE" PSBT (72.165) PRI"'''!, "PREI1 U. TAS1'O" QS=IIJI(EYS: IP QS="" THEI 2030 COLOR 1,2 RETURI

2670

RE.

2680' 2690 270'0 2710' 2720 2730' 2740' 2750 2700 2770 2780' 2790 2800 2610 2620 2630 2840 2650 2600 2670 2880

LIBE LIIE (2,177)-(127,191>,13,B LIIE (128,177)-(254,191>,13,8 PUT SPRITE l, (8,170>.15,1 COLOR 10.1 PRESET (20,163) PRtIT"l,P(l) PRBSBT (50.163) PRIn'l. "IIDSSI!:" PRBSBT (9&,183) PRIIT#l,X(l) PUT SPRIT2 2, (136,17e),15,2 PRBSET (14&,183) PRIn'l.p(2) PRBSBT (164.163) PR ln'l. "JIIJSSB:" PRBSHT (224,183) PRIIT'l,R(2) COLOR 1.2:RETURI

2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2960 2990 3000 3010 3020 30~~ 3040

COXP= 1

TRE.

ELSE

********************** GIOCATORE-CORPUTI!R ********************** SCRBEIi 2 PRE5ET (0,8) PRlIiT'l. GIOCATORB-COMPUTER_

*

*

3380:PRESET (16,40) 3390 PR IIiT'l ," IL IRRO" 3400 PSET (90,36) 3410 DRAW DS(B) 3420 PRESET (120.40) 3430 PRIIT#!. "J(\/OVE PER PII 3440 PRESET (26,72) 3450 PRI.T#I,"1 PRIXA XOSSA

CO](P= 1

l.,.'

*

S3PFRX(C0e'~'+10*C+K~ 3080

3050

DRAV

3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310

PRESBT (A(C,K),O(C,K» DRAV DS<C+8) IF D<>1 A.D D<>2 TRE. 3110 PSET (A<C,K),O(C,K» DRAW DS(8*(D-l)+C) IEXT C IEXT K K=-l K=-=K+1 IP T(K)=255 THEI RETURI IF T(K)=128 THEB 3140 C=T(K) Y-C/10:X=C-Y*10 Y=9-Y X-9-X T(K)-Y*10+X K=K+1 IF T(K)=128 THER 3140 T(K)=-T<K) K=K+l C=T(K) Y=C/10:X=C-Y*10 Y-9-Y X-9-X T<K)=Y*10+X GOTa 3220

GIOCATORE

*

********** IJrVEIIT ********** PUT SPRITB 0, (-32,0),0,0 POR E~0 TO 99 POKE 00013!+K,PBEK(SCACI+K) nXT E FOR Ez0 TO 49 C=PEBK(SCAC!+K) D=PEEK(SCAC!+99-K) POIE SCAC!+X,D POKE SCAC!+99-K,C II!XT K POR E-l TO 6 POR C=1 TO 8 n-PBBK(SCAC!+10*C+K) IF 5<>1 A8U $<>2 THBB PRBSET (A(C,K),O(C,K»

AL

3460 PRESET (26,96) 3470 PR IIT'l •"2 PR IJlA ROSSA AL COMPUTER" 3460 QS=IIIKEYS 3490 IP QS="l" THEI CORP=2:GOTO 3520 3500 IP QS="2" THEI CORP=l: GOTO 3520 3510 GOTO 3460 3520 IF COJlPzl THEI QS="CORPUTER":Cz2 EL SE QS="GIOCATORE":C=l 3530 PRESET (16.120) 3540 PRIIIT#!." IL ", QS," J(\/OVE PER PRI)(Q" 3550 PRESET (20,144) 3560 PRI!JT#l,"GIOCATORE . 3570 PSET <219,140) 3580 DRAW DS(8*(C-l)+8) 3590 PRESI!T (20.175) 3600 PRIBT#l,"COXPUTER .........•••.... " 3610 PSET (219,171) 3620 DRAV DS(8*(COXP-1)+8) 3630 POR K-1 TO 5000:IEXT 3640 RI!TURIi 3650 3660 RER ********** * AVATrI * ********** 36'70 I P ~) =-255 1'HaJI llII'RJIlII 3660 PUT SPRITI! 0. (-32.0),0,0 3090 C-T(U+1) 3700 Y=C/10:X=C-Y*10 3710 Z=l 520 3720 RETURI 3730 3740 REII ********** DIETRO • ********** IF U=0 THEI RETURI 3750 0, (-32,0),0,0 3700 PUT SPRITE THI!I 3770 3770 U=U-1: IP T(U)<>126 3760 C=T<U+1) 3790 Y=C/10:%=C-Y*10 36!l'0 GIOC=PBEK(SC.A.C!+C) IP GIOC=l THEI AVVz2 BLSB ATV=l 3610 3620 POKE SCACI+C,0 +1 3630 K<GIOC")=J(GIOC) 3840 P (GIOC)=P (GIOC)-l (A(Y.X).O(Y.X» 3650 PRBSBT 3860 DRAW Da (8* (GIOC-1) +Y) 3670 S~U 3660 S=5+2 3690 D=C IF T<S)=128 TRE. 4020 3900 3910 D=D+T(S) 3920 Y=D/10:I=D-Y*10 IF ~T(S+l) TRE. 3880 3930 3940 POKE SCAC!+D,.A.VV (A(Y,X),O(Y,X» 3950 PRBSET 3960 DRAW DS(8.(GIOC-l)+Y) (A(Y,X),O(Y,X» 3970 PSET 3960 DRAW OS<8*(AVV-1)+Y) 3990 p (GIOC)=P (GIOC)-l 4000 P<AVV)=P(AVV)+1 4010 GOTO 3910 2070:RETURI 4020 GOSUB 4030 4040 RBIl ****.**.

*************************.* *' AGGIO~AXRITO PUITEGG!O *' ***** •• ******************** (0,177)-(2!5!5,191',l,BF

*

REK

3140

00327!,AVV:POKE

*********************** * IlOSSA IOI POSSIBILE * .****.***************** GOSUB 5530'

RBR

GOTa

DS (C)

• HELP 4050 4000 4070 4080 I!RT" 4090 4100 TRO" 4110 4120 4130

*

-******* GOSUB 5530 COLOR 15,1 PRESET (14,177) PRIBT#l, ".: JlEWU PRESET (14,185) PRIlfT#l, "C: G.A.XBIO A:

AV.A..TI D:

DIB

4140 4150

RBK

4...u.4I

GO.'r0.........4..3.

4320 4330 4340 4350 4360 4370 4360 4390 4400 4410

PRESBT (112.177) PRIn#l,"PARTITA PARI" PRESBT (128,185) PRIlI'T#1,"PRBIII Ulf TASTO" POR K=l TO 40:QS=IIIXI!YS:IEXT QS=IIIKEYS lP QSz.... THEI 4370 RUI

******** * PIIE * ******** &160 PUT SPRITE 0, (-32,0),0,0 &170 GOSUB 2070 '160 COLOR 10. 1 &190 LIIE (48,178)-(253,190),l,BP 4200 PUT SPRITE 2, (48,170),15,2 4210 PRI!SBT (60.163) 4220 PRIIT'l.P(2) &230 LIlfE (2,177)-(88,191),13,B '240 LIBE (89,177)-(255,191),1,BP ,4250 COLOR 15,1 &260 IF P(1»P(2) TRE. QS=" IERO •• 4270 IF P(2»P(1l THEI QSz" BIUCO " &280 IF P(1)=P(2) TRE. 4320 '290 PRESET (112,177) 4300 PRIIT'l."IL",QS,"VIICB'·

4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4500 4600 4610 4620 4630 4540 4650 4660 4070 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4610 4770 4780 4790 4800 4810 4620 4830 4840

REII ********************** DISEGIA SCACCHIERA *******.************** SCREB. 2:COLOR 2,2,l:CLS:COLOR LI.E (0,176)-(255,191),1,BF IF L=l THEII 4680 LIRB (0,161)-(255,175),1,BP LIBE (l,160)-STEP(254,0) LIRE (31,0)-STBP(191,0) LIIE (223,0)-(255,160) LIIE (1.160)-(31.0) PAllfT (0,0),1,1 PAIIT (255.0),1.1 LIIE (2,161)-(254,175),14,BF COLOR 1.2:C=255 FaR K=223 TO 55 STEP-24 LI.E (K,0)-(C,160) C=C-32:IEXT LIJrE (1,160)-(31,0) LIBE <I,150)-STEP(254.0) LIIE (0.137)-STEP(243,0) LIBE <11,114)-STBP(233,0) LIIE (15,93)-STEP(225,0) LI.E (19,72)-STEP(216,0) LIRE (23, 53)-STBPC209, O) LIRE (27,34)-STEP(202,0) LI.E (30,17)-STBP(195,0) LlIE <31,0)-STEP(191,0) GOTO 4740 FOR K 0 TO 176 STEP 22 LIJrE (40,K)-STEP(170,0) LIRE (40+K,0)-STBP(0,176) IEXT K LIBE (0,0)-(39,177),l,BP LllfE (217,0)-(255,177),l,BF FOR K=0 TO 99 C!=SCAC!+K IF PEEK(Cl )<>1 AIe PEEK(CI)<>2

*

*

2

n. 47 - dicembre

1985

THEB

D=PBBK <C! ) YY=K/10:XX=K-YY*10 PSET (A(YY,XX),O(YY,XX» DRAW DS(8*(D-1)+YY) REXT K RETURII REM

4650 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930

******************** * IBIZIALIZZAZIORI * ******************** DI!FIIIT A-Z CLOSB:OPBlf "GRP:tI AS #1 RESTORE:SCREElf 2,2,0 SCREE. 1 LOCATE 5.21 PRIlfT "ATTBIDERB U. ATTIJIO" LOCATE 4.11 PRIIT "IIISERIRI! LE JlAIUSCOLI!" POR K~0 TO 2

4940

DS=""

4950 4960 4970

POR W=l TO 32 READ A DS=DS+CHRS(A):REXT

V

.980 SPRIT&~(K~):D$ IF STRIG(J):z:0 TRE. GOSUB 2070 COLOR 1,2:RETURI

4110

4990 5000 5010

QS<K)=Ds:BEXT-X QOs<e)=OS(0) POR K=l TO 2 (conIinua a pagina

MCmicrocomputer

1,2

/46)

145

047 MCmicrocomputer  

Dicembre 1985

047 MCmicrocomputer  

Dicembre 1985

Advertisement