Page 1

VIDEOBASERET E-­‐LEARNING   Videomediet   Formidling  af  processer  og   arbejdsgange  kan  ofte  være  en   tidskrævende  og  logistisk   udfordring  for  virksomheder  med   løbende  udskiftning  af   medarbejdere.       Videobaseret  e-­‐learning  kan  være   et  effektivt  supplement  til   virksomhedens  uddannelses  og   kompetenceudviklings  strategi.   Gennem  videomediet  kan  store   mængder  information  formidles   hurtigt  og  præcist.  Specielt  når   der  skal  formidles   arbejdsprocesser  har  videomediet   den  detaljegrad  der  ofte  kræves.        

Videobaseret  E-­‐learning  

Hard Fun  

Når  dette  stærke  

Der  findes,  indgroet  i  mange,  en   forestilling  om,  at  det  skal  føles   som  hårdt  arbejde,  og  helst  skal   være  en  ”smertefuld”  proces  før   man  rigtig  lærer  noget.  En   opfattelse  som  eksempelvis  ligger   i  et  udtryk  som  ”no  pain  no  gain”.  

formidlingsmedie kombineres   med  internettets  fleksibilitet,   målbarhed,  dynamik  og   interaktion  er  resultatet  en   ekstrem  effektiv  læringsplatform     Mediet  giver  mulighed  for  at  lege   med  formidlingsformer  og  genrer   fx  musikvideoer,  stumfilm  osv.  og   der  derved  giver  mulighed  for   variation  og  fastholdelse.       Vi  sætter  store  krav  til  kvaliteten   af  videoproduktionerne,  og   anvender  derfor  kun     professionelle  og  erfarne  folk  i  alle   led  af  produktionen.  Det  sikre  at     mediet  ikke  forstyrrer  budskabet.    

Version A’s  læringsideal  tager   afsæt  i  motivation  til  egen  læring,   og  vi  er  af  den  overbevisning,  at   læringsprocessen  gerne  må  være   udfordrende  ,  men  at  det   samtidigt  kan  være  en   motiverende  proces  –  det  kalder   vi  Hard  Fun      


HVORFOR VIDEOBASERET  E-­‐LEARNING  ?    

E-­‐learning kan  ses  på  bundlinjen    Med  e-­‐learning  minimeres  den  tid,  den  enkelte  medarbejder  bruger  på  kompetenceudvikling,  og  der  er  ingen  løbende   udgifter  til  transport,  konsulenter,  kursussted  eller  forplejning.       E-­‐learning  er  uafhængig  af  tid  og  sted   Læring  er  til  rådighed,  når  medarbejderen  har  brug  for  den.    Medarbejderen  kan  gennemgå  processer  og  lektioner,  flere   gane  efter  behov,  uden  det  kræver  ekstra  ressourcer  af  virksomheden.       E-­‐learning  er  engagerende   E-­‐learning  giver  den  enkelte  medarbejder  mulighed  for  at  påvirke  egen  læring,  så  den  tilpasses  de  aktuelle   kompetencebehov.     E-­‐learning  er  kontroller-­‐  og  målbar   Den  kursusansvarlige  får  let  overblik  over  brugernes  tilslutning  og  resultater.  Læringsindhold  kan  løbende    tilpasses    den   enkeltes  aktuelle  behov.     E-­‐learning  giver  mulighed  for  at  involvere  og  give  ejerskab   Alle  medarbejdere  kan  på  samme  tid  holdes  ajour  med  vigtige  nyheder,  procedurer,  nye    produkter  ,og  har  via  den  digitale   platform  mulighed  for  at  bidrage  med  ideer  og  feedback.       E-­‐learning  kan  udbydes  og  opdateres  fra  en  central  placering  til  hele  organisation  på  tværs  af  landegrænser    


VIDEOBASERET E-­‐LEARNING  I  JERES  VIRKSOMHED    

Hvor kan  video  E-­‐learning  anvendes?          *  Salgstræning          *  Introduktion  til  nye  medarbejdere          *  Rekruttering  af  medarbejdere            *  Formidling  af  virksomhedens  værdier  og  værdigrundlag,  internt  som  eksternt          *  Kompetencemåling          *  Central  og  dynamisk  formidling  af  information  i  virksomheden,  internt  som  eksternt  

Video e-­‐learning  vil:   *  Skabe  gennemsigtighed  i  jeres  træningsprogram     *  Sikre  at  alle  procedurer  udføres  ens,  og  at  alle  arbejder  ud  fra  det  samme  værdigrundlag     *  Det  øger  loyalitetsgraden  og  binder  bestyrer,  franchisetager  og  medarbejder  sammen     *  Give  jer  et  innovativt  læringsmiljø  og  dermed  en  bred  appel  til  de  yngre  og  digital  indfødte  årgange    


REFERENCER &  KONTAKT     Kontakt   Kontakt  os  for  et  uforpligtende  møde,  hvor  vi  præsenterer  de   muligheder  der  kunne  være  relevante  for  jeres  virksomhed.     Se  flere  produkter  på  versiona.dk     Version  A   Vestergade  10  D,  2.  sal   1456  København  K   Tlf.  33112003     info@versiona.dk            

Testimonial, Thor  Thorøe,  Paradis:   Jeg  synes  at  det  er  blevet  rigtig  godt.  Stor  ros  til  jer.  Det  vil  jeg  gerne  anbefale  til  andre...   Glæder  mig  til  at  arbejde  sammen  med  jer  på  et  senere  tidspunkt.  

Version A E-learning  
Version A E-learning  

Video e-learning præsentation

Advertisement