Page 1

LEXINGTON TERRACES Frank Lloyd Wright Chicago, 1901

Perspectiva del conjunt

Secció per l’entrada principal (e 1/200)

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


LEXINGTON TERRACES Frank Lloyd Wright Chicago, 1901

Planta baixa (e 1/500)

Planta primera (e 1/500)

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


PINO MONTANO Antonio Cruz, Antonio Ortiz Sevilla,, 1981

Mansana tipus A (PB+3)

Mansana tipus B (PB+3)

Vista aèria d’un fragment

Planta tercera (e 1/200)

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME Planta segona (e 1/200)

I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


PINO MONTANO Antonio Cruz, Antonio Ortiz Sevilla,, 1981

Fragment de la planta general (e 1/2000)

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME Planta general de l’ordenació (e 1/10.000)

I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


CASA DE LAS FLORES

Planta baixa (e 1/500)

Secundino Zuazo Madrid, 1930

Volumetria del conjunt

Fotografia del pati interior

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


CASA DE LAS FLORES Secundino Zuazo Madrid, 1930

Planta dels habitatges tipus (e 1/200)

PB+5

PB+5

PB+5

PB+5

PB+3

PB+7

PB+3

PB+5

PB+5 URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME

Secció transversal (e 1/500)

PB+5

PB+5

I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


FONTIÑAS M. Paredes, G. Díaz Santiago de Compostela, 1988 Eq Eq.= equipament

Eq

Eq

URBANÍSTICA IV Planta general de l’ordenació (e 1/2.000)

DEPARTAMENT D’URBANISME

Fragment 1

I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


FONTIÑAS M. Paredes, G. Díaz Santiago de Compostela, 1988

Eq

Eq.= equipament

Eq

Eq

Eq

Planta general de l’ordenació (e 1/2.000)

Fotografia de la maqueta

Fragment 2

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


FONTIÑAS M. Paredes, G. Díaz Santiago de Compostela, 1988

Planta tipus dels habitatges (e 1/200) Secció d’una unitat residencial (e 1/500)

Planta tipus dels habitatges (e 1/200)

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME Planta tipus d’una unitat residencial (e 1/500)

I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


FONTIÑAS M. Paredes, G. Díaz Santiago de Compostela, 1988

Secció d’una unitat residencial (e 1/500)

Planta tipus dels habitatges (e 1/200)

Planta baixa d’una unitat residencial (e 1/500)

Planta baixa d’una unitat residencial (e 1/500)

Planta tipus dels habitatges (e 1/200)

Planta tipus d’una unitat residencial (e 1/500) URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


Barrio Centenario Baudizzone, Erbin, Lestard, Varas Santa Fe (Argentina), 1978

Planta general de l’ordenació (e 1/2000)

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


Barrio Centenario Baudizzone, Erbin, Lestard, Varas Santa Fe (Argentina), 1978

Planta tipus(e 1/500) Planta baixa (e 1/500)

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME

Planta dels habitatges tipus (e 1/200)

Vista aèria d’una unitat residencial

I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


RUNCORN NEW TOWN James Stirling Runcorn, 1967

Fragment de la planta general (e 1/2000)

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME Planta general de l’ordenació (e 1/2.000)

I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


RUNCORN NEW TOWN James Stirling Runcorn, 1967 Secció de la unitat tipus (e 1/500) Planta de la unitat tipus (e 1/500)

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


RUNCORN NEW TOWN James Stirling Runcorn, 1967

Plantes de les vivendes tipus (e 1/200)

URBANÍSTICA IV DEPARTAMENT D’URBANISME Secció de les vivendes tipus (e 1/200)

I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

U4 urban parameters  
U4 urban parameters  
Advertisement