Page 1

SIRDALSPOSTEN JUBILEUMSUTGÅVE 2017

I år fyller Sinneshyttå 20 år! Sirdalsposten er Sinneshyttå si helsing til alle som elsker hyttelivet i Sirdal.


Sinneshyttå si historie

SINNESHYTTÅ SI HISTORIE

Då er me komne fram til vårt 20. år i Sinneshyttå! Det begynte med nokre skisser på eit papir og ein ide om og få laget eigne hyttemodellar, samt at namnet var Sinnes trebygg. Det begynnte i det små i 1997, men det var først nokre år seinare hjula fekk fart. Me fekk hand om Degodden hyttefelt, som hadde Ånen Fidjeland som grunneigar. Då var me i 2001 og me kom endelig i gang. Der måtte det bygges ei bru over Sira og det måtte lagast infrastruktur i området med veg, parkering og vatn og avløp. Heldigvis så viste me ikkje heilt kva me gjekk til og så lenge ein ikkje er klar over det, så er jo alt enkelt og greit.

visste korleis den signaturen såg ut. Toril Sørensen var den første hyttekunden på Degodden, då var det og ro over åna og klatre oppover i blåbærtuene og vise fram tomta. Me bygde ei til hytte samtidig på egen risiko. Når me då fekk hjelp til visningen i ei flaumstor Sira av Jon Ove og kanoen hans, så var det ikkje åpenbart at det skulle bli eit sal når visningen starta med og velte med den potensielle kunden i åna i oktober. Men sal blei det!

Det og få byggemeldt og kome i gang med brua var ein ganske dryg prosess, og det vakte ein viss oppstandelse i kommunen då eg klarte og få Ingvald Fjdjeland til og signere på nabovarselet. Det var nærmast ingen der nede som

Delvis paralellt med Degodden så kom Kvednhusbakken, eller «Beverly» som det blei på folkemunne. Kommuneplanen opna for at det skulle satsast meir på hytter, såkalla høgstandard hytter. Dei fleste inkludert oss meiner jo at 2


Sinneshyttå si historie

høgstandard hytter stort sett inneber kjøyreveg til døra. Så enkelt var det naturlig nok ikkje. Det skulle ikkje annleggast veg opp ifølge kommunens oppfatning av høgstandard hytter. Så blei det ein hard kamp også her, og etter mykje om og men så blei prinsippet med veg til døra, anneks og heile 150 m² tellande areal godkjent. Alt dette var banebrytane prinsipper som nå fekk medhald og nok har våre med på og forma den utviklinga som har våre i Sirdal. På denne tida så var 90 m² ein vanlig størrelse. Parkering var på felles parkeringsplass, gjerne nokre hundre meter unna hytta.

Det var ikkje åpenbart at det skulle bli eit sal når visningen starta med og velte med den potensielle kunden i åna i oktober. Men sal blei det!

Me braut 2 mill grensa for ei hytte på Degodden. Det var det kanskje andre som hadde passert, men på «Beverly» så braut me 3 mill grensa, som ein av dei første i Sirdal som passerte. 4 mill grensa var ei av våre hytter som kom på resalg på «Beverlyfeltet». Det var framside i Rogalands Avis i 2004. Sidan den tid er milliongrensene flytta mange gonger.

Ein kan jo minne om fjordårets oppslag i Dagens Næringsliv med 3 mill grensa for ei grillbu. Etter «Beverlyfeltet» har me hatt mange opp- og nedturar med ulike utfordringar som ein møter på vegen. Det er marknad 3


Sinneshyttå si historie

som svinger, timing med igangsetting av prosjekter, rettslige avklaringar, kundar som strekker grenser og kommunale krumspring. Dette er jo litt av det ein må tåle når ein først skal drive, men ein ting me har våre gode på, er at me har treft veldig bra med våre folk og samarbeidsfirma. Dei fleste har våre sjå oss lenge og me veit kor lista skal leggast for og få eit bra produkt til kunden.

Med nokre av dalens flottaste tomter og eit grundig grunnarbeide der heile feltet blei opparbeida med alle tomter avsingla, så var det lite som minna om finanskrise.

I 2006 så var me i gang med sal i Hønedalen. Dette var eit stort løft for oss med investeringar som ikkje stod i forhold til dei 25 godkjente hyttene. Men det var nokre Solhytter som var under oppføring lenger nede som me tenkte måtte kjøpe seg inn i veg og bru. I tillegg så hadde me muligheten til og få utvidet totalen via rullering av kommuneplanen. Men det var eit kalkulert sjansespill, som gjekk bra. Vinteren 2005 bygget me den første hytta i Hønedalen. Det var kaldt og lite snø, så me kjørte over isen på Sira og skiløypa opp lenge før det blei så mykje snø at skuteren måtte til. Hausten 2006 sto brua over Sira ferdig og litle juleafta same år støpte me dekket på den første skibrua i Hønedalen. Linda begynte ved årskiftet 2006/2007, og har nå 10 års jubeleum. I dei påfølgende åra bygget me i høgt tempo, også på Rubetødnane og Andestjønn. I 2008 kom Solhytten inn på eigarsida i Hønedalen feltet og Sinnes og Sol tomteutvikling var eit faktum. Det gjorde at me kunne kjøyre på med infrastruktur i Haugefjedl vest i 2010 når me hadde finanskrisa gåande. Med nokre av dalens flottaste tomter og eit grundig grunnarbeide der heile feltet blei opparbeida med alle tomter avsingla, så var det lite som minna om finanskrise.

I 2016 er den viden kjente vegsaka til Rubetødnane løyst, og våren 17 er me i gang for fullt med veg og V/A også her. Grei markering av 20 års jubeleumet.

Me bygde varmestove på Slottet og la mykje penger i løyper inkludert lysløype. Me blei etter kvart den leiande levrandøren av eksklusive hytter i Sirdal, med fleire svært omfattande hytter i 10-17 mill klassen. I snitt går nå våre hytter for 7.5 mill.

Me er sjølvsakt sponsor for våre lokale heltar i skilaget.

4


Sinneshyttå si historie

SINNESHYTTÅ HISTORIKK I TALL Me har etterkvart bygd mykkje infrastruktur og hytter • 130 hytter • 11 bruer og underganger • 15 km veg • 25 km avløpsledningar • 130 000 meter villmarkskledning er skrudd opp • 26 000 m² torvtak er lagt Noko av det som er inntresant og tenke på og som det er lett og gløyme er alle ringvirkningane dette har. Det er nokk i snitt i arbeid til ei kvar tid: • 10 tømrerar • 1 forskalingssnekker • 2 murere/flisleggere • 1 maler • 2 elektrikere • 2 VVS • 2 i administrasjonen i Sinneshyttå • 2 gravemaskiner • 1 lastebil • 1 dumper • 1 handmann • 0,3 ventilasjon • 0,5 konsulenter • 0,5 reklame/markedsføring 1 kommunal saksbehandler (i alle fall betaler me for 1 i året via gebyr) I tillegg til ei rekke andre levrandører som ikkje er direkte på byggeplassen Så med ringvirkninger så er det nokk 30 stk pr år som sysselsettes via vår aktivitet. Det er jo betydelig i ei lita bygd, og me kan være krye av det!

Første skiundergangen i Sirdal var det me som bygget i Hønedalen. Første lysløypa i privat regi er det også me som har bygget i Hønedalen. Turbru over Høna er det også me som har stått for. I tillegg har me jo også bygget den største og tilnærmet einaste reine dagsparkeringsplassen for dagsturister.

Sinneshyttå har i alle år bidratt til utvikling av Sirdal. Me var tidlig ute og kjøpte ein betydelig mengde andelar i Golfbanen, og bidrog derved sterkt til og få gang på den. Fremdeles er me hovedsponsor på Golfen. Også i Ålsheie har me bidratt over lang tid med lån og sponsormiddler, som også har bidratt til ei positiv utvikling. I tillegg er me sjølvsakt sponsor for våre lokale heltar i skilaget og Sirdal ski, skiskyting og langrenn. I år går me også inn som ein av hovedsponsorane nede på det nye ski skytteranlegget på Tjørhom.

Dette var litt om dei 20 åra Sinneshyttå har våre i drift. Me håper på 20 nye! Helsing Tor Sigve! 5


Sinneshyttå vs. kommunen og dei

SINNESHYTTÅ VS. KOMMUNEN OG DEI Ein kan forstå at det kan vera utfordrane og handtere ei massiv utbygging for den kommunale forvaltning. Det er stadige endringar i prosessane med reguleringsplanar, så er det denne bibelen, som er kalla teknisk veiledar. Den kan gjerne kallast villedar til tider. Så er det det som til ei kvar tid er på moten blant dei som kursar saksbehandlerane, det kan vere seg kva type definisjon på areal som skal vere gjeldande. Det kan vere innkjørsel punkt, møneretning og avvik i % av møneretningen, sandkassar eller liknande. For eksempel kan det vera ein innsigelse frå Fylkesmannen etter stortingsproposisjon nr. 26. Det er då ein kjenner på at det er viktige ting ein driv med i denne dalen, innsigelse etter stortingsproposisjon nr. 26. Det ville nokk våre lurt om Fylkesmannen ikkje strødde om seg med slike proposisjonar i aust og vest. Men ein runde i Kristiansand var det som skulle til og proposisjonen vart lagd til side for fornuften.

Det er då ein kjenner på at det er viktige ting ein driv med i denne dalen, innsigelse etter stortingsproposisjon nr. 26. Det ville nokk våre lurt om Fylkesmannen ikkje strødde om seg med slike proposisjonar i aust og vest. Oppigjennom har me jo hatt i ettertid ein del humoristisk sakshandsaming, men det er ikkje spesielt moro når ein står mitt oppi det. Då me skulle til og få Øyne inn i kommuneplanen, så oppdaga me mykje rart når det kjem til saksbehandling. Nå var det jo godkjendt adkomst til Hønedalen via Øyne, men som dåverande teknisk sjef sa til meg: Du skal aldri få byggje ut hytter i Øyne, og i alle fall ikkje veg. Øyne skulle bevarast som eit eksempel på 60tallsutbygginga! Då fekk me krav som dette etter at me fekk det inn i kommuneplanen; Hyttene skulle ikkje kunne koples til V/A. Det til tross for at det allereie var tilkoplet hytter i Øyne til offentlig V/A og til tross for at det er 6


Sinneshyttå vs. kommunen og dei

eit kommunestyre vedtak som pålegger alle nye hytter tilkopling til offentlig V/A. Tru det den som vil. Så var det at hyttene skulle bygges i 60-talls stil og i umiddelbar nærhet til eksisterende hytter. Resultatet ville jo våre hytter på 40 m² ikkje tilkoplet offentlig V/A anlegg, og desse kunne då ligge vegg i vegg med hytter som var tilkoplet. Samtidig godkjente kommunen riving av gamle og bygging av nye hytter i Øyne, tilkoplet V/A. Viss du trur dette er ein episode om teknisk etat med Atle Antonsen i førarsete, så er det ikkje det altså, men ein virkelighet som me sto midt i.

Av andre morsomheiter så må ein jo nesten trekke fram Degodden og utvidelser der. I samme møte som Tjørhomfjedlet sine reguleringsplaner med fleire hundre meter veg langs Beinesvatnet blei vedtatt, så fekk me avslag for våre 150 meter som låg for nære vatn. Heldigvis så hadde Ånen i årevis slått og fått jordbrukstilskudd til og slå i Kalvekrona. Nærmest utilgjengelig landbruksareal, men nokk til og få vegen godkjent som landbruksveg, og der var det jo då mest ingen regler, det var bare og bygge. Kommunens mann på befaringa hadde ikkje argumenter som kunne stoppe dette som landbruksveg, men understreket at vegen kun kunne brukast som landbruksveg.

Ei anna stor sak for oss har jo våre den 10 år lange tvisten rundt veg til Rubetødnane. Der kommunen i 1996 delte ut vegrettar på den gamle fylkesvegen, så kom dei til i 2003 at det ikkje var sannsynlig vegrett opp på Rubetødnane. Etter første domsslutning så klarte kommunen og fortolke ei setning som jo var heilt usannsynlig, men med dåverande teknisk sjef sin prestisje og parti i saka, så får dette fatale følger. 5-6 rettsaker seinare så er det lett og vera etterpåklok, men det er ingen tvil om at me såg dette tydelig lenge før det hadde gått så langt. Men med kommunen som medspillar så kan sjølv det mest håplause standpunkt dra ut mangfoldige år i ørkeslaust rettsmaraton.

Ja, slike historiar har me jo ei lang rekke med, og i ettertid er det jo blitt gode historiar utav det.

Ved ny teknisk sjef så var kommunen villig til og la oss bruka utbyggingsavtale for og byggje ein alternativ veg til 2 mill. Utbyggingspengar som skal gå til skiløyper og andre slike tiltak. Det prinsippet kunne me ikkje gå med på, og som eg sa til han då han sto her på kontoret: Om du hadde langt lyst hår, svære pupper og kort skjørt, så var det mulig at du kunne overtalt meg i eit svakt øyeblikk, men du vil aldri klare det. 7


Sinneshyttå i media

SINNESHYTTÅ I MEDIA! At hyttene me bygger vekker merksemd, det er det ikkje tvil om. Gjennom årenes løp har me fått medieomtale i alt frå Sirdølingen til Dagens Næringsliv. Det har vært både ris og ros, og det er ikkje alltid me kjenner igjen svara våre. Men slik er det, all PR er jo god PR, heiter det. Her er eit lite knippe utklipp fra avisomtaler om oss.

Stavanger Aftenblad 2012.

Stavanger Aftenblad 2003.

Dagens Næringsliv 2012.

8


Sinneshyttå i media

Dagens Næringsliv 2017. Dagens Næringsliv 2016.

Rogalands Avis 2003.

Stavanger Aftenblad 2016.

9


Våre tomteområder: Øyne

13

LEDIGE TOMTER

18

TOMTER SOM KOMMER

14

19 4

2 16

22

7

6

8

Øyne

21

31

9 42

30

10

25

23 24

32

26

29 27 28

33 37

41 40

34 35

36

12

11

3

15 5

20

1

17

38

39


Våre tomteområder: Øyne

ØYNE Ny veg og nye tomter står klar sommaren 2018. Øyne har med sin sentrale beliggenhet på Sinnes våre svært populært. Tomtene som kjem er i tillegg solrike og har flott utsikt sørover Sinnes. Her er det gå- avstand til Fjellstova og løype- nettet med lysløype ligger like ved.

Her er alle tomter pr. nå solgt, men gledelig nyhet: Me er i ferd med å få godkjendt noko ny veg og det utløyser 3 nye og svært bra tomter! I tillegg flytter me høgspentlinja og får 3 allerede godkjente tomter klar for bygging. Også dette er meget bra tomter.

11


Våre tomteområder: Andestjønn

ANDESTJØNN Det er nå kun 1 ledig tomt igjen på Andestjønn: nr.19. Dette er ei sørvendt, fantastisk lun og solrik tomt med utsikt mot sør, Ålsheia og mot dalen. Andestjønnfeltet har kort avstand til Forsbergløypa, rike turmuligheter også på sommeren og bade- og fiskemuligheter i umiddelbar nærhet. Her er det bilfritt miljø og parkeringsplassen ligger ca. 300 meter nedenfor tomtene, men det er sommerveg opp dersom større ting skal opp. Hyttene er tilkoplet kommunale V/A-ledninger via privat anlegg. Tomta er sjølveigertomt. 12


Våre tomteområder: Andestjønn

38

39

17 18

19

15

29

30

16

31

20

LEDIG TOMT HYTTE FOR SALG

28

14

12 11

Andestjønn

13

27

26

21

25 32

7 10 8

34

33

22 23 6

24

Fureklatten

35

36

4 42

5

37

9 40

Andestjønnbekken

13

3

2 1

41


Våre tomteområder: Rubetødnane

Andestjønn

Fureklatten

Andestjønnbekken Solgt

6

4

7 8

3

9 Solgt

11

12 Solgt 14

19

15

17 18 16

20

Rubetødnane 21 22 23 Solgt

26

Solgt

Steinebakken

LEDIGE TOMTER

14


Våre tomteområder: Rubetødnane

RUBETØDNANE

Dei fleste tomtene ser opp til det kjente landemerket Hilleknuten. Skiløypa går igjennom feltet og det er kort veg til Ålsheia. Her er det også gangavstand til Fjellstova også vinterstid, då er det bare og følgje skiløypa ned, til afterski og middag for den som måtte ønske det. Det er gode heilårs turmuligheter like utanfor døra, og kort veg til Andestjønn med bade- og fiskemuligheter.

Nå er me i gang med vegbygging og V/A-bygging på Rubetødnane. Me har hatt dette på gang i fleire år, og nå er endelig ei kjedelig vegsak rydda unna. Det betyr 23 attraktive tomter særdeles sentralt på Sinnes. Tomtene har, med nokre få unntak, køyreveg til døra. Dei øvrige er kun få meter frå parkering. Hyttene har panoramautsikt, med litt variasjon. Nokre har utsikt mot dalen og nokre har mot Ålsheia og Andestjønn.

5 tomter er allereie solgt og 4 er reservert. 15


At saksgangen og vegutbygginga i Rubetødnane satte grå hår i toppen på oss, er det jo ingen tvil om. Galgenhumor er som kjend avstressande så i 2014 fekk me reklamebyrået AD. Moment til å laga ei morosam teikneserie for oss. Alle karakterar er sjelvsagd 100 % oppdikta …, eller kanskje ikkje ☺

16


Uansett, no er vegen på plass og me er i gang med å bygge fleire nye hytter på Rubetødnnane. Dette er eit fantastisk flott område som fleire av dykk har vore nysgjerrige på dei siste åra, og no har du altså alle muligheter til å sikre deg ei stor og vakker Sinneshytte i eit av Sirdals vakraste tomterområder. illustrator: Camila Barrera Daza

17


Våre tomteområder: Brendeheia

BRENDEHEIA

18


Våre tomteområder: Brendeheia

Fiskelia

Brendeheia er kanskje det mest populære feltet i Sirdal. Her er det eit unikt utgangspunkt for ski og sykkel og også til fots naturligvis. Plenty sol og utsikt utover dalen og Sinnes. Hønedalen er med sin beliggenhet det mest populære turområdet i Sirdal, og det er meget familievennlig. Her er det fiskemuligheter og ein bomstengt asfaltert veg som egner seg for sykling og har direkte forbindelse til feltet med egen sykkelveg.

TOMTER FOR SALG

RESERVERTE TOMTER

Det er lysløype i området opp til Kvæven, og det er opplyst skileikområde, det er også ei varmestove på Slottet i utkanten Hoppmannsknuten av området. Dette er eit populært turmål som også egner seg i ruskevær, då avstanden er kort og det er ved og muligheter for grilling innendørs. Her kan det gås tur i alle himmelretninger til alle årstider og en kan sitte i solveggen og skue utover dalen og på horisonten og få dei siste solstrålene som er å få tak i.

SOLGTE TOMTER

n

19

BYGGETRINN 3 OPPAREIDES I 2018

SKILØYPE


Andre tomteområder

ANDRE TOMTEOMRÅDER Sinneshyttå jobber stadig med og skaffe nye områder kor du kan bygge di Sinneshytte. Me jobber for tida med nokre kommende felt, her er det først og fremst Sinneslie og Svartevatnsåsen som kommer. Her vil det bli oppstart anleggsarbeider i 2018-2019. Info om desse felta vil komme etter kvart som planer osv blir endelig klare. I tillegg har me nokre enkelttomter her og der, og endringer kan komme i eksisterende planer. Me har som regel litt alternativer utenom dei store felta, så stikk innom og spørr oss☺

20


“ME VIL SIRDAL SKAL VÆRE PLASSEN DER HEILE FAMILEN TRIVEST!”

21


Hytter til salgs: demohytta i Brendeheia

NÅ ER DEMOHYTTA I BRENDEHEIA TIL SALGS!

den gang har den fungert som vår visningshytte i vakre Brendeheia, som ligg i Hønedalen Hyttegrend. Hytte blei stylet, møblert og innredet av sjølvaste Halvor Bakke, som mange nokk kjenner fra TV3-serien ”Eventyrlig oppussing”. Kjøper du denne hytta får du med alle møbler, pynt og og alt som er inne i den, så her er det ingen overdrivelse og seie at du kan flytte rett inn.

Me har fått enormt mykkje ros og skrøyt for den flotte visningshytta i Brendeheia. No er den for sal, og den kan overtas i morgon, om du vil. Her kan du realisere hyttedraumen utan eit einaste flyttelass! Demohytta er ein tomte- og utsiktstilpassa variant av vår hyttemodell Norheim, og den blei oppført i 2016. Siden 22


Hytter til salgs: demohytta i Brendeheia

Det er viktig å seie at mange av våre faste samarbeidspartnere verkelig la seg i selen for å bygge denne hytta. Dei utførde vakkert, supert arbeid, og det er ikkje tvil om at du her får ei skikkeleg kvalitetshytte. I denne hytta får du blant anna 4 soverom, to stuer, to bad, badstu, wc, stor stue/kjøkken og bra skistall. Ta kontakt for å avtale visning – ring Tor Sigve på 977 29 183 no med ein gong.

FAKTA NORHEIM, TOMT 32 Bruksareal: 159,3 m² | Brutto ytre areal: 148,0 m² Terrasser kan tilpasses tomt og terreng. 1. etasje: Stue/kjøkken, hall, WC, gang/trapp, soverom, garderobe, bad, badstu, bod, vaskerom og skistall. 2. etasje: Loftstue, 3 soverom og bad.

23


Hytter til salgs: Laftehytta i Andestjønn

NY LAFTEHYTTE I ANDESTJØNN KLAR FOR OVERTAKELSE!

24


Hytter til salgs: Laftehytta i Andestjønn

Hytta er nå ferdigstilt og kan flyttes inn i når som helst. Her blir du ein del av Tømmertunet på Andestjønn hyttefelt, her ligger det totalt 4 flotte tømmerhytter med sitt særpreg. Dette er siste hytta igjen her – solrikt og sentralt på Sinnes med god utsikt. Her parkerer du ved døra og har kort veg til skiløyper, fiske og gåavstand til Fjellstova. Dette er eit etablert felt, som naturligvis er tilkoplet kommunale V/A- ledninger. Hytta ligger på ei sjølveigertomt.

25


Hytter til salgs: Slettekvæv

SLETTEKVÆV, ÅLSHEIA: INNFLYTTINGSKLAR HYTTE TIL SALGS

I Slettekvæv, som ligg like ved skibakkane i Ålsheie, kan du no sikre deg ei råflott og vakker Sinneshytte. Her er det ski in/ski out til trekket og knallbra utsikt ut over dalen. Med 5 soverom, to stuer og to bad har du masse plass og kan invitere med både venner og familie. Hytta her helårsveg til døra og garasje i sokkel. Dette er ei skikkeleg Sinneshytte med alle deg materialvalga du kan forvente. Kraftig villmarkskledning og -belistning, søyler i 6” x 10”, torv på tak og Bykle-vindu og inngangsdør med fiskebeinsmønster. Kjøkkeninnreiingaer spesialbygd av Bjerks Trevare i Sandnes og du får kvitevarer på kjøkken med. Det er visning etter avtale, enten med Tor Sigve på 977 29 183 eller med megler Dan Chruickshank i Eiendomsmegler 1: 414 16 631. 26


Andre hytter til salgs

Illustrasjon Bergehei

Illustrasjon Hilleknuten

Illustrasjon Dåfjedl

MANGE HYTTEMULIGHETER med det som er inn i tida og kreative løysninger, og meir enn ein gong så har me laget heilt orginale og nye løysningar. Det kan me gjøre også for deg, så slå på tråden eller besøk oss I kontoret på Sinnes. Me skal ha nytrakta kaffi klar.

Sinneshyttå har stor grad av tilpasninger som metode og me vektlegger kundens ønsker og tomtas kvaliteter stor vekt. For Sinneshyttå er det viktig og få til ei bra tilpasning av totalen til kunden. I prinsippet så kan me lage heilt egen løysning på hytta innen for dei gitte rammer i reguleringsplanen. Me har fleire gonger også hatt inne arkitekter og skapt hyttedraumen heilt tilpasset kundens ønske og tomta sin beliggenhet. Våre underleverandører er flinke til og komme

27


10 år med Linda i Sinneshyttå

10 ÅR MED LINDA I SINNESHYTTÅ

28


10 år med Linda i Sinneshyttå

Hun er født på Vigrestad og vokst opp i Sandnes. Hun har besteget fjell som Galdhøpiggen, Gaustatoppen, Besseggen og Trolltunga. Hun legger feriene til Narvik, Lofoten og Senja i Nord-Norge. Hun er jevnlig i Budapest. Men ingenting er bedre enn Sirdal, slår Linda Sæland fast. I år feirer hun 10-års jubileum som prosjektleder i Sinneshyttå. – Om jeg noen gang har angret på at jeg flyttet til Sirdal? Aldri! Ikke en eneste dag, sier Linda på en måte som ikke etterlater noen tvil. Det er heller ikke tvil i stemmen når hun uoppfordret forteller om hvorfor hun mener livet er best i Sirdal: – Det beste er kanskje at vi har fire årstider. Ikke kun én lang med sammenhengende regn. De fleste forbinder Sirdal med vinter og snø, men her kjenner vi det faktisk på kroppen når det er vår, sommer og høst. Alle årstidene har en egen, herlig sjarm og jeg nyter dem alle, smiler Linda. Hun er nemlig opptatt av å ta seg tid til å nyte, og mener Sirdal er det perfekte sted for en selvtitulert livsnyter: – Å sitte under teppet med et glass rødvin, fyr i peisen og en god bok når det blåser ute. En god fjelltur, gjerne helt alene når byfolket er på jobb og det er ekstra stille i dalen. Eller samvær med barnebarna! Det er helt fantastisk, sier Linda. For noen år siden kom Lindas eldste datter med familie og flyttelass til Sirdal de også. Mamma Lindas flytting for 10 år siden inspirerte tydeligvis de yngre i slekta. – Gleden over å bo her er enda større når jeg har familie i nærheten. Familie er viktig. Å være med barnebarn er knallkjekt. Det gir meg mye, forteller Linda, som har tre andre barn også: en sønn i Stavanger, en datter i Lillestrøm og en minstejente som studerer i Budapest. – Nå i oktober skal jeg ned til Budapest igjen. En veldig fin by. Datteren min skal få seg en hund. Jeg skal være med å hente den. Det blir spennende, sier Linda som tidligere hadde to hunder av rasen Berner Sennen.

Familie er viktig. Å være med barnebarn er knallkjekt. Det gir meg mye.

29


10 år med Linda i Sinneshyttå

tenkte vel at det kom til å ordne seg. Så en dag på kontoret på Bryne la en kollega et utklipp av en avisannonse på pulten min. Ledig stilling i Sinneshyttå. Verdt et forsøk, tenkte jeg. Og her sitter jeg altså, 10 år etterpå, smiler Linda. Det ordner seg for snille piker. – I begynnelsen var det mye å sette seg inn i. Tor Sigve tok meg med rundt på tomteområder med navn «Degodden», «Slettekvæv» og «Rubetødnane». Jeg husker at jeg tenkte: «Dette er rart, dette kommer jeg aldri til å lære». Men selvfølgelig gjorde jeg det. Nå er de plassene med de rare navnene en del av nabolaget mitt, flirer Linda.

– Jeg skulle gjerne fått meg hund igjen, men nå for tiden er jeg for lite hjemme. Det er fulle dager jobb og så reiser jeg en del. Jeg liker heller ikke at hunder er mye alene hjemme. Så det er ekstra kjekt at datteren min skal få seg hund, det er jo nesten som å få enda et barnebarn, smiler Linda. Å flytte til Sirdal var et bevisst valg for 10 år siden. Å begynne i Sinneshyttå var en tilfeldighet. – Jeg hadde allerede kjøpt tomt på Myraleite av Sirdal kommune. Jeg bodde da på Bryne og jobbet hos murmester Heskje. Jeg trivdes der, men det var på tide å prøve noe nytt og Sirdal fristet mest. Jeg hadde ikke noen jobb i vente, men

Hennes rolle i Sinneshyttå er å være prosjektleder for hytter under bygging. Linda forklarer: – Etter at Tor Sigve har jobbet fram tegningene og løsningene kunden vil ha, og fått signaturen på kontrakten, da begynner min jobb. Det er å følge opp kundene og å samordne alle fagfolkene som skal inn underveis; elektriker, rørleggere, murere og så videre. Heldigvis har vi veldig gode samarbeidspartnere innen alle fag, folk som vet hva vi vil ha og hvordan vi tenker. I hverdagen er samarbeidspartnerne som kolleger å regne. Mange av dem snakker jeg med hver eneste dag. Særlig i travle tider som dette – nå har vi sju hytter under bygging. Det er et høyt tall for oss. Og siden vi er opptatt av å tilby kundetilpassede løsninger, at kunden skal kunne velge så mye, så blir jeg ofte godt kjent med kundene også. Det synes jeg er veldig kjekt, for flere kommer til oss med selve drømmen. Mange legger mye mer sjel og arbeid ned i hytta enn de gjør i huset de bor i nede i byen. Da er det selvsagt mye jeg både må og vil ha kontroll på, forteller Linda, som smilende medgir at det av og til krever sin prosjektleder å holde styr på Tor Sigve: – Det er jo særlig denne jaktingen hans. Den er hellig her i dalen. Da er det ikke alltid like lett å få tak i ham. Det hender han stikker til fjells både sent og tidlig. Eller på jaktsafari i Afrika, for den saks skyld. Nå er han på Grønland, men etter det håper jeg han blir her på kontoret en stund. Men du vet aldri med Tor Sigve. Han er en topp kollega og verdens beste sjef, roser Linda.

Nå er de plassene med de rare navnene en del av nabolaget mitt.

Når man jobber med så flinke folk og bevisste kunder som jeg gjør, får man jo mange idéer. Linda har satt spor etter seg i Sirdal i løpet av de siste 10 årene. Hun har bidratt sterkt til realiseringen av mer enn 60 sinneshytter. For tre år siden sto også hennes andre bolighus i Sirdal klart til innflytting. 30


10 år med Linda i Sinneshyttå

– Det huset er jeg stolt av! Når man jobber med så flinke folk og bevisste kunder som jeg gjør, får man jo mange idéer. Så da jeg fikk landet prosjektet oppe i hodet, gikk jeg til Tor Sigve med alle idéene. Han satte seg ned ved tegnebordet og laget tegninger til et nytt hus, akkurat slik jeg ville ha det. Etter det var det bare å kjøre på. Huset ble bygget av alle de gode folkene vi bruker i Sinneshyttå. Jeg er superfornøyd og nyter livet der også, sier livsnyteren.

Huset til Linda

Jeg vil dessuten påstå at jeg har den beste jobben i hele Sirdal. De 10 årene i Sinneshyttå har vært 10 fine år, forteller Linda. Men av og til har det kokt litt i topplokket, innrømmer hun. Blant utfordringene som krevde sin kvinne, var byggingen av demohytta i Brendeheia. – Alt måtte gå fort, uten å fire på kvalitet. Hytta skulle stå ferdig til Sirdalsdagene, og ikke nok med det: Den skulle også møbleres, innredes og styles. Altså var det enda flere tråder å holde i enn normalt. Halvor Bakke og Bohus ble engasjert for å gjøre hytten ekstra lekker, og det var jo litt styr rundt det. Men bevares, resultatet ble vanvittig bra og vi har fått enormt mye skryt for den. En stor takk og mye ros til alle som bidro, hilser Linda.

Men hva så med framtiden for 58-åringen. Ligger den i Sirdal? – Ja, jeg har ingen umiddelbare planer om noe annet. Jeg nyter livet her, og med barn og barnebarn her i Sirdal har jeg enda en god grunn til å bli her. Jeg vil dessuten påstå at jeg har den beste jobben i hele Sirdal, og det er jeg takknemlig for. Men hvem vet, en dag blir jeg pensjonist. Hvem vet hva jeg finner på da? Ikke jeg, hilser Linda. 31


Sirdal hytteinteriør

32


Sirdal hytteinteriør

VELKOMMEN TIL SIRDAL HYTTEINTERIØR Det du ser på disse sidene er bare en brøkdel av det du finner i butikken Sirdal Hytteinteriør, som ligger trygt plassert på Sinnes, vegg-i-vegg med Sinneshyttå-kontoret. Her kan du ”snope” i vakre puter, tepper, vintageplakater og bilder, men også investere i skikkelige lysekroner og velvoksne gevirer – og mye mer. Ta turen innom! Sjekk vår facebook-side for åpningstider, som kan variere.

33


Våre samarbeidspartnere

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

ARKITEKTKONTORET IHT Arkitektkontoret IHT ble etablert i 1993 og utgjør i dag et sterkt fagmiljø innen arkitektur og ingeniørkunst. Deres kultur preges av gode samtaler, sterkt engasjement, stor skaperkraft og tro på menneskene, formene og framtiden! Sammen med Sinneshyttå utvikler virksomheten fritidsboliger tilpasset tomt, omgivelser og løsninger som skaper rom for begeistring. Les mer om IHT på iht.no.

BIRKELAND BRUK Birkeland Bruk er en totalleverandør av trelast og byggevarer til proffmarkedet i Sør-Norge. Med røtter tilbake til 1908 er virksomheten en familiebedrift kjent for kvalitetsvarer til konkurransegunstige priser og meget god logistikk. Med deres fleksibilitet, høye fagkunnskap, korte leveringstider og meget gode service, er Birkeland Bruk en trygg leverandør av både panel og reisverk til Sinneshyttå.

BJERKS TREVAREFABRIKK Navnet Bjerks Trevarefabrikk klinger godt i ørene til mange eiere av Sinneshytter. Som en moderne, familiedrevet og lokal kvalitetsleverandør av innredninger til kjøkken, baderom og garderober, skreddersyr Bjerks unike løsninger til hver hytte – inkludert senger, hyller, kommoder og andre møbler. Hvis du har egne idéer og planer, så ta med dine tanker og skisser til Bjerks – da får du det du vil ha.

BYKLE VINDU Å lage vinduer og dører som er fine, funksjonelle og av en kvalitet som tåler sirdalsnaturens påkjenninger alle årstider, er en kunst. Produkter fra Bykle Vindu har siden 1984 bevist sin styrke i de mest værharde strøk av landet. Samtidig legger virksomheten stor vekt på å ivareta hensynet til tradisjonell byggeskikk og de verdier dette representerer, noe som er grunnen til at de er en av Sinneshyttås utvalgte leverandører.

FREDRIK SKURVE MASKIN Lødde natursteinsmurer hører hjemme sammen med en Sinneshytte. Fredrik Skurve Maskin er en drivende dyktig samarbeidspartner i så måte. Steinen brytes i Skurves eget steinbrudd i Bjerkreim og benyttes til både forstøtningsmurer og pyntemurer. Fredrik Skurve Maskin leverer også 20 til 50 centimeter tykke heller til gangstier og oppkjørsler, noe som setter et meget originalt og rustikt preg på ethvert uteområde. 34


Våre samarbeidspartnere

I Sinneshyttå jobber nå eg, altså Tor Sigve, og Linda Sæland. Me har og to ansatte snekkerar. Då seier det seg sjølv at me er avhengige av svært gode samarbeidspartnere og leverandørar. Det fleiste av desse har vore med oss lenge, nokon i alle 20 åra. Her er litt om dei som me er svært glade for å jobbe saman med.

GAPO Som leverandør av garasjeporter til Sinneshyttå, er Gapo i front når det gjelder design og utvikling. Spesielle løsninger og skreddersøm er derfor en naturlig del av deres tilbud. Gjennom arbeid med garasjeporter i over 30 år, har Gapo hentet mange impulser fra kunder, arkitekter og industri-designere.
Med egen fabrikk garanteres kvalitet gjennom hele prosessen, fra befaring til ferdig produkt. Gapo har den perfekte porten til din Sinneshytte.

GRASROTA Grasrota produserer og leverer torvtak til Sinneshyttå. Torvtak er et meget godt virkemiddel for å tilpasse hytter landskapet, men denne type tak har også egenskaper utover det rent estetiske: nemlig ved å skape kjøligere inneklima om sommeren og virke varmeisolerende om vinteren. Sandnesfirmaet er også eksperter på ferdigplen, sedumtak og granitt til belegning og trapper.

KARTTJENESTER Karttjenester, som holder til på Tonstad, er en mangeårig og høyst kompetent samarbeidspartner for Sinneshyttå. Virksomheten håndterer reguleringsarbeidet fra A til Å i utviklingen av nye tomteområder, og ser det som en fin utfordring å finne de beste løsningene uansett naturgitte forhold og andre involvertes interesser. Karttjenester skal dermed ha sin del av æren for at Sinneshyttå kan realisere kunders hyttedrømmer på så flotte tomter.

LIE VENTILASJON Lie Ventilasjon leverer ventilasjonsanlegg til Sinneshyttå. Ventilasjons-anleggene har høy temperaturvirkningsgrad, som gir lavt energiforbruk. Lie Ventilasjon er en totalleverandør som prosjekterer, leverer og installerer ventilasjonsanlegg for bolig, industri, kontorbygg og hytter. For å sikre at anleggene fungerer optimalt, har virksomheten selvsagt en egen serviceavdeling som utfører vedlikehold og servicearbeider etter installasjon.

MODALSLI RØR Alt som handler vann, rør og baderom krever dyktige, presise fagfolk. Sinneshyttå samarbeider derfor med Modalsli Rør, som er sertifisert totalleverandør av bad og våtrom. Modalsli Rør har også bred erfaring som løsningsorientert rådgiver for deg som skal planlegge og realisere det perfekte baderom på hytten. Virksomheten leverer og monterer også utespa, varmepumper, gulvvarme og ellers alt innen VVS og industri.

35


Våre samarbeidspartnere

MURTEKNIKK Murteknikk utfører alle typer mur-, puss- og flisearbeider, inkludert bygging av vakre steinpanelfasader. For Sinneshyttå er Murteknikk et førstevalg når det kommer til flising av både våtrom og tørre rom, skiferlegging både inne og ute, muring av selve pipene og montering av ildsteder. På deres facebook-side kan du se eksempler på deres gode arbeid, eventuelt kan daglig leder Tor Ivar Espeland kontaktes på 41 600 970.

NETLAND & SØNNER Sirdal er fjellnatur og dermed svært sårbar overfor forurensning. Sinneshyttå stiller strenge miljøkrav til seg selv og leverandører, og i den forbindelse er det viktig å ha en samarbeidspartner som behersker trygg transport og moderne sorteringstjenester ved byggeprosjekter. Som totalleverandør av avfallshåndtering er Netland & Sønner nettopp en slik samarbeidspartner – en god medspiller for både Sinneshyttå og miljøet.

RISA Når hyttefelt og hytter skal utvikles og bygges, trengs det alltid maskiner med store muskler og folk med kompetanse og leveringskraft – Risa kaller dette Ekta vare! Risa er en selvsagt samarbeidspartner for Sinneshyttå og en av landets største entreprenører innenfor bygg og anlegg. I Sirdal håndterer Risa alt som har med graving og grunnarbeid for tomter samt veier og infrastruktur.

RUNAR STEINSYSTEMER Runar Steinsystemer er forhandler og leverandør av den førsteklasses skiferen som pryder uteområdene rundt mange av Sinneshyttås flotte hytter. Runar har også i flere tilfeller håndtert selve monteringsjobben – alltid med det beste resultat. Murmesterfirmaet har dessuten mer enn 30 års erfaring med design, er autorisert forhandler av mineralskifer og har egenutviklede Runar-produkter som overgår alt annet innen faget.

SINUS ELEKTRO Sinus Elektro er den foretrukne leverandøren av alt elektrisk arbeid for Sinneshyttå. Deres breddekunnskap, tilpasningsdyktighet og service gjør Sinus Elektro til en trygg samarbeidspartner, men også til en ressurs når det kommer til design og rådgivning innen belysning. Virksomheten har dessuten elektriker i Sirdal hver dag og tar på seg alt fra større prosjekter til mindre serviceoppdrag for både hyttefolk og fastboende.

SIRDAL SAG Alle som har litt kunnskap om hytter i Sirdal, ser enkelt hva som er en Sinneshytte. Mye av grunnen til det er de vakre, grove og solide fasade-materialene som håndlages og leveres av det lokale sagbruket, Sirdal Sag. Med base på Tveiten, kan Sirdal Sag også hjelpe deg med utemøbler. Her har de flere modeller, samt at de produserer på mål slik kunden ønsker. Sirdal Sag setter uansett kvalitet i høysetet!

36


Våre samarbeidspartnere

STAVANGER VARMESENTER Vedovner og peiser har en utrolig viktig funksjon i enhver hytte, både som varmekilder og som stemningsskapere. Stavanger Varmesenter er Sinneshyttås faste samarbeidspartner innen levering og montering av alle typer ildsteder, mye på grunn av deres erfaring med ovner og peiser i større formater. Virksomheten holder til i Hillevågsveien 74-76 i Stavanger, hvor de har Norges største permanente utstilling av ovner, peiser og varmeprodukter.

TEGL & BETONG Tegl & Betong er de som sammen med Sinneshyttå har utviklet det unike Eldhus-konseptet omtalt tidligere i denne boken. Virksomheten kan også vise til en rekke andre eksempler på prima stein– og skiferarbeid for Sinneshyttå, både innendørs og utendørs. Tegl & Betong er dessuten en viktig medspiller i den kreative idéprosessen, og skreddersyr løsninger for alt fra vegger og gulv til ildsted og piper.

T. LUND Sinneshyttå har et langt og godt samarbeid med Interiørfaghuset T. Lund om levering og montering av flere typer produkter. Blant disse er tregulv, gardiner og solskjerming, som er noen av produktgruppene hvor T. Lund alltid imponerer med kvalitet, bredde i utvalg, kompetanse og ikke minst; service og kunderådgivning. Besøk deres butikk og showroom på Forus og bli inspirert!

AD. MOMENT Sinneshyttå har i en årrekke samarbeidet tett med reklamebyrået AD. Moment om all markedsføring, inkludert 3D-illustrasjoner, foto, nettside og boken du nå holder i hånden.AD. Moment har en effektiv og befriende ukomplisert måte å jobbe på. Deres tydelige personlige engasjement og ønske om å treffe mål sammen med kunde, er en viktig grunn til at AD. Moment er blant Sinneshyttås leverandører.

GEIR STANGELAND

958 36 170, tor@geir-stangeland.no

GILJE BETONGSERVICE

988 24 254, orjangilje@gmail.com

SIRDAL TRANSPORT

post@sirdaltransport.no

SIRDALSMALEREN

911 21 275, info@sirdalsmalern.no

BYGGKON

951 98 426, ovehenning@byggkon.no

BRØDRENE HEGGDAL

917 29 909, trond1964@hotmail.com

LIE BLIKK

468 27 569, ragnar@lieblikk.no

PARKETT OG GULVSTUDIO

51 62 48 33, post@parkettoggulv.no

FORSAND TREVARE

51 70 35 52, post@forsand-trevare.no

TOOLS

402 16 184, terje.kvinlaug@tools.no

37


“ME VIL BYGGE SIRDALS FLOTTESTE HYTTER!”

38


39


Sinneshyttå bygger eksklusive hytter basert på lokal byggeskikk og Sirdals tradisjonsrike handverksteknikker. Alle våre hyttemodeller tilpasses personlige ønsker og krav, og oppføres på Sirdals kanskje beste tomter. Kontakt oss for ei innføring i Sinneshyttås mange gode prosjekter

SINNESHYTTA.NO

AD. MOMENT Foto: Tor Sigve Vik, Sindre Ellingsen og Joakim Bjerk

Foto: Kristen Kvame

Sirdalsposten 2017 - Sinneshytta  

I år fyller Sinneshyttå 20 år! Sirdalsposten er Sinneshyttå si helsing til alle som elsker hyttelivet i Sirdal.

Sirdalsposten 2017 - Sinneshytta  

I år fyller Sinneshyttå 20 år! Sirdalsposten er Sinneshyttå si helsing til alle som elsker hyttelivet i Sirdal.