Page 1

Fotoreportaža

Član redakcije Magazina Saff, Abdusamed Nasuf Bušatlić na da’vetskoj turneji po Crnoj Gori

Živi u islam islamu,u, islam će živjeti u tebi P IŠE : E NIS

R

EF.

B UR DŽOV IĆ ,

PROF.

ožaje/Bijelo Polje/Tuzi – Na poziv Vjerskoprosvjetne službe Mešihata IZ-e u Crnoj Gori, u saradnji sa Islamskim kulturnim centrom iz Podgorice, u periodu od 04.05.2012 do 06.05.2012. godine, prof. Abdusamed Nasuf Bušatlić održao je ciklus zapaženih i masovno posjećenih predavanja. U petak, 04.05.2012. godine, prije džume namaza, u pratnji glavnog imama Odbora IZ-e Rožaje, Ernada ef. Ramovića, goste je primio reis Rifat ef. Fejzić. Profesor Bušatlić je potom u centralnoj džamiji Sultana Murata II u Rožajama održao džumansku hutbu, gdje je, nadahnutim i odmjerenim riječima dirnuo duše i imanska osjećanja prisutnih. Istog dana, u 20:00h u Velikoj sali Centra za kulturu u Rožajama održana je

tribina na temu „Živi u islamu, ko ga praktikuje u životu. Nakon islam će živjeti u tebi.“ U svojstvu toga uslijedilo je predavanje profeorganizatora skupa, prisutnima sora Bušatlića, koji je kroz predse obratio rukovodilac stavljanje bespuća savreVjerskoprosvjetne službe menog života, gubljenja Mešihata IZ-e u Crnoj „Islam je vjera mnogih i nenalaženja Gori, Enis ef. Burdžović. po mjeri čovjeka. smisla vlastitom postojaOn je cijenjenom da’iji Zato se i kaže da nju, predstavio islam kao Bušatliću, kao i specijalsu insan i islam univerzalnu, svrhovitu i nom gostu, gosp. Salku jedno za drugo, vjeru po mjeri čovjeka. Zildžiću u ime Mešihata poput sjemenke Ovu vjeru čovjek nema Islamske zajednice i grai zemlje. Niti će potrebe izmišljati, dođana Rožaja uputio srsjemenka izrasti datno adaptirati svojim dačnu dobrodošlicu i zau biljku ako nije potrebama, jer, „islam hvalnost. Naglasio je da bačena u zemlju, je vjera po mjeri čovjeka. su cijenjeni gosti ostavili niti će zemlja Zato se i kaže da su insan iza sebe svoje porodične i bujati rastinjem, i islam jedno za drugo, poslovne obaveze, žrtvoako u njoj nema poput sjemenke i zemlje. vali slobodno vrijeme i sjemena,“ Niti će sjemenka izrasti u uložili napor da, odgovonaglasio je biljku ako nije bačena u rivši pozivu organizatoizmeđu ostalog zemlju, niti će zemlja bura, islam predstave onaprof. Bušatlić jati rastinjem, ako u njoj kvim kakav on u suštini nema sjemena,“ naglasio jeste – model po kom se je između ostalog prof. živi i koji zaživi u onom Bušatlić. 18. maj - 27. džumade-l-uhra

18


Nakon njega, prisutnima je 20:00h u bjelopoljskom Centru za kroz primjer vlastitog iskustva, o kulturu, ponovljena je tribina na islamu kao modelu života govorio istu temu. Kako sale u Rožajama specijalni gost - ostvareni sporti- i Bijelom Polju nisu bile dovoljne sta, prosperitetan aktivista i mla- da prime sve koji su željeli posludić poznat po svojoj karakternoj šati predavanja, prof. Bušatlić je staloženosti u pobjedi i porazu, pomenutu temu znalački produblagodati i iskušenju – bljivao, dozirajući muSalko Zildžić. Istina je dre smjernice prisutnima da iskrenost prema sebi I u Tuzima kao – većinom omladini. Ni „kupuje“ blagonaklonost i u Rožajama i gosp. Zildžiću nije nei pažnju drugih. Salko Bijelom Polju, dostajalo nadahnuća, pa Zildžić je, iskreno govotražila se je, predstavljajući islam reći o svojim vlastitim stolica više, kao vlastiti životni put, slabostima, stranputicaa veliki broj svoje izlaganje krunisao ma na putu traganja za posjetilaca riječima: „Mi u sportu sobom i smislom života prestojao je kažemo da je tehnika najkojeg je našao u islamu, predavanje, pa optimalniji način izvođeplijenio pažnju prisutnih, je rukovodilac nja pokreta. Stil je neka i zadobio njihovu ljubav Vjerskoprosvjetne lična nota koju svako od prema uzvišenoj vjeri službe, Enis ef. nas doda tehnici. Mogli islamu. Burdžović, na bi reći da je islam najopNarednog dana, u Bikraju završne timalniji način življenja, jelom Polju su cijenjeni riječi, zamolio a naš ahlak, to je ono što musafiri iskoristili vriAllaha da je specifičan „stil“ svakog jeme za nasihat i zlata onima koji od nas.“ Tribinu u Bijevrijedne poruke, koje su stojeći prate lom Polju je propratila uputili omladini rasovpredavanja kamera lokalne TV SUN skog i čaršijskog džemapodari televizije, pa je prilog o ta. Uveče istog dana, u dvostruku ovom skupu bio emitovan nagradu.

18. maj - 27. džumade-l-uhra

19

u udarnim terminima informativnih emisija, kao i dnevne novine „Vijesti“. U nedjelju, nakon akšam namaza, rijeke vjernika su se slivale čaršijom Tuzi, prema Centru za kulturu, gdje je plodonosna rijeka nasihata nastavila teći iz duše naših musafira, u duše prisutnih. I u Tuzima kao i u Rožajama i Bijelom Polju, tražila se stolica više, a veliki broj posjetilaca prestojao je predavanje, pa je rukovodilac Vjerskoprosvjetne službe, Enis ef. Burdžović, na kraju završne riječi, zamolio Allaha da onima koji stojeći prate predavanja podari dvostruku nagradu. Tribinu na temu „Živi u islamu, islam će živjeti u tebi“, pored građana Tuzi, pratili su profesori i učenici medrese „Mehmed Fatih“, kao i vrijedni i cijenjeni Ahmed ef. Kajoshaj, imam iz Frankfurta. Treba reći da je tom prilikom podijeljeno oko 2.000 letaka islamske tematike. Molimo Svevišnjeg Allaha da obilatom nagradom dariva trud cijenjenih musafira, i približi ih milosti Svojoj!


18. maj - 27. d탑umade-l-uhra

20


18. maj - 27. d탑umade-l-uhra

23


18. maj - 27. d탑umade-l-uhra

20

06-turneja  

Član redakcije Magazina Saff, Abdusamed Nasuf Bušatlić na da’vetskoj turneji po Crnoj Gori 18 „Islam je vjera po mjeri čovjeka. Zato se i ka...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you