Page 1

Sint-Dimpnacollege Gasthuisstraat 2 2440 Geel Tel. (014) 58 02 04 – Fax (014) 58 11 04 info@dimpnacollege.be

Wiki's V1.0

1 Wat? Een wiki is een internettoepassing waarmee documenten gezamenlijk kunnen bewerkt of uitgewerkt worden, zonder dat je ze iedere keer moet up- of downloaden. De term is afgeleid van het woord wiki wiki, dat uit het Hawaïaans komt en 'snel, vlug, beweeglijk' betekent (omdat het nu eenmaal zo snel en vlot kan aangemaakt en bewerkt worden). De wiki kan je vinden binnen je vakken. In de module wiki laten we leerlingen samen aan een bepaald werkstuk online schrijven. De door de leerkracht geselecteerde leerlingen kunnen aan het document zaken aanvullen, verwijderen, verbeteren of de lay-out aanpassen. Let op: je kan enkel met wiki‟s werken indien je werkt met Internet Explorer 7 (of hoger) of met Firefox Mozilla V3. Bij het openen van de module krijg je volgend beeldscherm te zien:

2 Een wiki toevoegen

-

Welke Welke Welke Welke

leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen

kunnen kunnen kunnen kunnen

de wiki bekijken? de wiki aanpassen? de wiki verwijderen? pagina‟s aan de wiki toevoegen?

-

Voor deze wiki kunnen de leerlingen van 6EW6/8 en 6HUWB de wiki bezoeken en er in schrijven. Tina, Fabienne en Luc kunnen pagina‟s verwijderen, de wiki verwijderen en pagina‟s toevoegen.

In het derde tabblad kies je voor een thema(achtergrond). Klik vervolgens op 'Opslaan', de wiki is nu klaar voor gebruik.

Toevoegen

. Je moet instellen: Lezen

Klik op

Wijzigen

In het tweede tabblad dien je de algemene rechten correct in te stellen (achteraf ook nog per pagina lees-, wijzig-, en verwijderrechten; zie verder). Indien je geen rechten toekent zien je leerlingen niets!!! .

Verwijderen

Klik op . Je moet je wiki nu gaan instellen voor gebruik door leerlingen. Stel een gepaste titel in en geef een duidelijke omschrijving, maak de wiki (on)zichtbaar en kies ev. een bijpassend pictogram.


Op je wiki zelf kan je deze wiki (on)zichtbaar stellen, wijzigen of deleten! Ga met je muis op de 3 pictogrammen staan, probeer ze even uit en kijk wat er gebeurt! Het oog wordt (in)actief in functie van het al dan niet zichtbaar of (in)actief stellen van je wiki.

Als je wiki volledig verborgen is, kan je hem terug te voorschijn toveren via “toon verborgen wiki”, rechts onderaan je scherm. Als je al een heleboel wiki‟s hebt gemaakt kan je ze sorteren via de knop “sorteer wiki’s” (ook omgekeerd alfabetisch indien gewenst). Klik op „Bezoek deze wiki‟ om de wiki te openen.

3 Werken met wiki's Nadat je op “Bezoek deze wiki “ hebt geklikt, kan je effectief samen aan de slag o.a.: pagina‟s toevoegen: als je ze vooraf laat gaan door een cijfers krijg je ze op de gewenste volgorde! (in het andere geval staan ze alfabetisch!) Wijzigingen doorvoeren, de nieuwste versie opslaan, oudere versies opzoeken, etc. Ga met je cursor op de pictogrammen rechts staan en experimenteer hier even mee! Bij het openen van je wiki, krijg je volgend scherm:

Je kan als leerkracht al een bepaalde structuur voorzien door reeds op voorhand een aantal pagina‟s te maken. Ook kan je in het werkblad van je wiki reeds een aantal „richtvragen‟ noteren. Leerlingen kunnen deze wiki dan aanpassen/aanvullen. Keer terug naar het beginscherm van het onderdeel „Wiki‟. Keer naar de vorige pagina. Kies of je al dan niet de navigatievenster wil tonen (venster met de verschillende pagina‟s). Stel hier je rechten in. Welke leerlingen mogen welke pagina‟s zien, bewerken of verwijderen? Klik hier om de wiki aan te passen, te bewerken. Hier toont men je de verschillende versies die in de geschiedenis reeds werden opgeslagen. Klik hier om de pagina te verwijderen.

Gebruik van Wiki's L. Eelen

Schooljaar 2008 – 2009 2


Belangrijke opmerking: knippen / plakken vanuit Word doe je ALTIJD met de knop “plakken als platte tekst” (= zonder opmaak) of vanuit de knop “plakken vanuit Word” anders loopt je wiki vast en kan je opnieuw beginnen!

Opgelet: in functie van de rechten die je krijgt als gebruiker zal je meer of minder pictogrammen op je scherm hebben! Iedere keer als je een wiki wijzigt, kan je dit opnieuw opslaan als hoofd- of als subversie door op het respectieve pictogram te klikken. De hoofdversie is het blauwe disketje, de subversie het groene.

De nieuwe versies worden vervolgens getoond in het versiebeheer (blad met het klokje) op onderstaande wijze. Indien iemand aan het document aan het werken is, word je hiervan op de hoogte gebracht.

Om leerlingen de wiki te laten bewerken, klikken ze op de wiki te zien:

. Ze krijgen nu in tekstvorm

Bij het openen van een wiki wordt steeds de laatst opgeslagen versie geopend.

Gebruik van Wiki's L. Eelen

Schooljaar 2008 – 2009 3


4 Wiki-weetjes

4.1 Een link aanmaken binnen een pagina. Met de knop 'Maak een link' kan binnen een wiki een link gelegd worden naar een andere pagina. Eerst moet de op te roepen pagina aangemaakt worden.

Alle bestaande pagina's worden getoond in een lijst (in ons geval is dat enkel 'De standaard') in het dialoogvenster. Vink het vakje naast de gewenste pagina aan en klik op 'Invoegen'.

Dit geeft dan als resultaat:

4.2 Filmpjes invoeren in een wiki: Een voorbeeld: het invoegen van een YouTubefilmpje. Ga eerst op zoek naar het filmpje op www.youtube.com. In ons geval zoeken we het lied 'BelgiĂŤ'.

Gebruik van Wiki's L. Eelen

Schooljaar 2008 – 2009 4


Kopieer de URL. Selecteer de tekst in het veld met ctrl+A en kopieer met ctrl+C. In ons voorbeeld is de code: http://www.youtube.com/watch?v=MTVnMO6cRfg Klik op de knop om de wiki te wijzigen, kies daarna in de editor voor multimediaknop

Plak de gekopieerde code in het veld 'Bestand/URL'. Klik even naast het veld, maar in het dialoogvenster. De afmetingen worden ingevuld en er verschijnt een voorbeeld in het venster. Klik op 'Invoegen'. In de editor zelf zie je enkel de verwijzing naar het flashfilmpje. Door de uitlijning aan te passen in het tabblad 'Geavanceerd', kan het filmpje eventueel tussen de tekst geplaatst worden.

Het resultaat zelf wordt zichtbaar in het document. In ons geval is dat een wiki. We zijn wel verbonden met de website van YouTube, maar we zien niet de hele pagina.

Gebruik van Wiki's L. Eelen

Schooljaar 2008 – 2009 5

Gebruik van wiki's  

Gebruik van wiki's

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you