Bengt Dahlgren Nytt #1 2019

Page 1

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN BENGT DAHLGREN • NR 1 • 2019

Nytt

EN LJUSARE FRAMTID Bengt Dahlgren, arkitektkontoret MVRDV och BSK Arkitekter tar fram belysningen på Magasin 113 i Göteborg.

AVSLUTA VECKAN NÖJD OCH TILLFREDS

FELVAL LEDDE TILL DRÖMJOBBET 1

FOKUS PÅ FORSKNING


i korthet YTTERLIGARE EN NOMINERING

foto: tina stafren

innehåll

Nationalmuseums renovering är nu nominerad till utmärkelsen ROT-priset. ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

10

8 20

» Jag gillar att få komma med idéer för hur VVS-installationerna kan planeras på ett bra sätt i olika byggprojekt. Det jag gör får ju verkligen betydelse i en fastighet « Läs intervjun med Nora Poormortezavy – och hur en felvald högskolekurs ledde henne till drömjobbet – på sidorna 16–17.

24

18

Bengt Dahlgren i Östersund sitter nu på Norra Station på Hamngatan 11.

Bengt Dahlgren på ny adress i Östersund Tisdagen den 21 maj firade Bengt Dahlgren invigningen av det nya kontoret i Östersund. Under invigningen talade Knut Rost, vd på fastighetsbolaget Diös, inför de cirka 40 gästerna om att utveckla hållbara städer i norra Sverige och om hur stadskärnorna behöver anpassas för att möta nya utmaningar från till exempel e-handeln. Jämtlandsfilialen, som har två anställda – Katarina Lindén och Mats Sundbom, båda brand- och riskkonsulter – kommer nu att husera på co-working-kontoret Norra Station på Hamngatan 11.

Knut Rost, vd på Diös.

GRATTIS ALICE

Under 2018 skrev Alice Geber sitt examensarbete hos Bengt Dahlgren och i januari i år blev hennes arbete utsedd till bästa masterexamensrapporten i Frankrike. Hennes arbete kommer även att presenteras under REHVA 13th HVAC World Congress – ungefär som VM i examensjobb.

FORTSATT SATSNING PÅ SOLENERGI

Sid 3. I korthet. Sid 4. Bilden: Kopia av Hammarby Sjöstad i Kina. Sid 6. Ökad kompetens inom ljusdesign. Sid 8. Så går du hem nöjd och glad på fredagen. Sid 10. Fossilfri förskola i Göteborg. Sid 12. Minska brandskyddets klimatpåverkan. Sid 14. Tre nya grupper i Bengt Dahlgren. Sid 16. Intervju med Nora Poormortezavy, byggnads/ VVS-ingenjör på Bengt Dahlgren. Sid 18. Nya tjänsteområdet riskhantering. Sid 19. Nytt Certifieringssystem för befintliga byggnader. Sid 20. Bengt Dahlgren delaktig i norskt sjukhusprojekt. Sid 21. CE-märkt centralgas på SÖS. Sid 22. Helhetsansvar för projekt Lybeck. Sid 24. Fokus på forskning.

redaktion

Utges av: Bengt Dahlgren Stockholm AB Adress: Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm Hemsida: www.bengtdahlgren.se Telefon: 08-588 88 100 Ansvarig utgivare: Lars Kjellgren, vd Produktion och layout: Nevada Media E-post: redaktionen@nevadamedia.se Tryck: Bengt Dahlgren-nytt trycks på ett miljövänligt papper hos det miljöcertifierade tryckeriet DanagårdLITHO Omslag: BSK Arkitekter/MVRDV/Älvstranden Nummer: 1 av 2, nästa nummer av BD-nytt utkommer i november 2019 Följ Bengt Dahlgren på: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Mynewsdesk.

2

Den 10 april kom beskedet att regeringen kommer att skjuta till ytterligare 300 miljoner kronor i budgeten för solcellsstödet 2019. Höjningen av budgeten visar tecken på att regeringen även fortsättningsvis tror på solceller och sannolikt kommer att fortsätta att satsa på solcellsstödet. Intresset för solceller var stort under

2018 vilket betyder att många ansökningar om solcellsstöd står i kö hos länsstyrelserna. – Det här innebär sammantaget att flera kan ta del av stödet, berättar Dag Rådeström, seniorkonsult Solenergi. Han uppmanar därför till att man ska fortsätta att ansöka.

BENGT DAHLGREN POPULÄR ARBETSPLATS FÖR NYEXADE STUDENTER Bengt Dahlgren är med på organisationen Karriärföretagens topp tio-listan över företag där studenter vill arbeta. Panelen som utser topplistan består av studenter som tillsammans har genomlyst samtliga Karriärföretag och sedan betygsatt dem på en skala mellan 1–10 utifrån arbetsgivarens position och arbete inom följande områden: Karriärsidor på webben, närvaro och kvalitet i sociala medier,

aktiviteter gentemot studenter och attraktivitet som arbetsgivare gentemot studenter – På Bengt Dahlgren är utvecklingsmöjligheterna oändliga. Vi är ett ambitiöst företag som ser till att använda varje individs drivkrafter och engagemang för att utvecklas. Har du ett visst intresseområde eller önskemål om nästa karriärsteg får du hjälp och stöd på vägen. Hos oss blir du sedd och lyssnad på, säger HR-chef Agneta Lundén-Hjält. 3

CYKLADE TILL KONFERENSEN

När Bengt Dahlgren hade koncernkonference i Halmstad valde några på Göteborgskontoret att ta cykeln – de cirka 14 milen – dit, vilket gick att se live på Bengt Dahlgrens instagram.


Bengt Dahlgrens Joakim Nordemo tillsammans med Chibis borgmästare Hong Jinhu.

Kinesisk kopia av Hammarby Sjöstad En kopia av Stockholmsstadsdelen Hammarby Sjöstad kommer att byggas i Kinesiska staden Chibi, och Bengt Dahlgren är största samarbetspartnern. – Vi ser det som en spännande möjlighet till ett etablerat samarbete mellan Sverige och Kina i frågor kring miljö och hållbar stadsbyggnad. Att kunna integrera svensk och västerländsk teknik i staden, säger Bengt Dahlgrens Joakim Nordemo, avdelningschef för energi och miljö, till tidningen Dagens Industri. Chibi ligger i provinsen Hubei vid Yangtzefloden i centrala Kina. Provinsen är en av Kinas mest tätbefolkade med drygt 60 miljoner innevånare. Chibis borgmästare Hong Jinhu besökte i våras Hammarby sjöstad för att planera uppstarten av projektet som beräknas ta runt tio år att färdigställa. FOTO: Wikimedia Commons.

4

5


Text: Lennart Orvarsson Illustration: BSK Arkitekter, MVRDV och Älvstranden

På byggprojektet Magasin 113 i Frihamnen i Göteborg samarbetade Bengt Dahlgrens Samuel Bladh med nederländska arkitektkontoret MVRDV samt svenska BSK Arkitekter med att ta fram belysning.

LJUS FÖR EFFEKTIVITET KOMFORT OCH TRIVSEL

Att bygga anläggningar med så god kvalitet och funktion som möjligt har alltid varit en målsättning för Bengt Dahlgrens elkonsultteam. Med en examinerad ljusdesigner i teamet höjs nivån ytterligare.

L

JUS PÅVERKAR VÅRT välmående, vår sinnesstämning och vår hälsa. Ljusdesignerns arbete är en del i byggprocessen och kan bidra med insatser som höjer kvalitén på byggnaden och dess användningsområden.” Så skriver Jönköpings tekniska högskola på sin webbsida om utbildningen till ljusdesigner. På Bengt Dahlgrens Göteborgskontor arbetar examinerade ljusdesignern Samuel Bladh. – En stark anledning till att jag blev erbjuden arbete på Bengt Dahlgren var mitt ursprung som elektriker.

Att jag nu sitter på el-avdelningen nära teknikkonsulter och med lång erfarenhet från elektrikeryrket gör att jag får ett bra perspektiv i olika projekt och på ett tidigt stadie kan se mer kompletta förutsättningar för en belysningsanläggning. Genom att estetiskt förstärka arkitektens visioner i belysningen blir jag ofta en länk mellan arkitekt och el-konsult, säger Samuel Bladh. Samuel Bladh.

6

EN LJUSDESIGNER HAR djupare kunskaper om belysning, hur den påverkar oss människor, hur den kan förstärka arkitektens visioner och hur den kan höja trivsel,

trygghet samt mänsklig och ekonomisk hållbarhet i en byggnad. Ljusdesignern, som förstärker elkonsultteamens redan omfattande belysningskunskaper, kan vara med från tidigt skede till bygghandling i ett byggprojekt. Med olika analysmetoder som tar hänsyn till projektets speciella krav och behov tar ljusdesignern reda på hur människor använder och rör sig i en miljö för att sedan producera olika förslag till belysning och belysningsstyrningar. Med allt från ritningar till gestaltande visualiseringar som verktyg visar ljusdesignern för beställare och andra beslutsfattare hur det kan se ut. – Vi ljusdesigners kan bidra med så mycket mer än man kan tro, inte bara i mer komplexa miljöer utan även i kontorslandskap, matsalar, korridorer, väntsalar och till och med parkeringshus, säger Samuel

» Vi ljus­ designers kan bidra med så mycket mer än man kan tro, inte bara i mer komplexa miljöer.«

7

Bladh och fortsätter: Genom en djupare kunskap kan vi ifrågasätta standarder och konventioner och därmed skapa ljus för den unika användaren, som kan bidra till att stimulera kreativitet och inte alls ovanligt, spara pengar i både energikostnader och materialkostnader.

PÅ BYGGPROJEKTET Magasin 113 i Frihamnen i Göteborg samarbetade Bengt Dahlgren och Samuel Bladh med nederländska arkitektkontoret MVRDV och svenska BSK Arkitekter när det gällde att ta fram belysning, främst för olika kommunikationsytor och atrium, men även för arkitekturens exteriör och sammanhang i stadsbilden. – Där tog jag fram ett belysningsprogram med gestaltande förslag, visualiseringar, armaturförslag och andra tekniska lösningar, säger Samuel Bladh. ■


Text: Anna-Karin Andersson Foto: Viktor Meidal

KÄNN DIG TILLFREDS EFTER ARBETSVECKAN Svara på mejl, gå på möten, fullfölja projekt och uppnå långsiktiga mål. Att jobba som teknikkonsult är kravfyllt och innebär att ha många bollar i luften. På Bengt Dahlgren har man hittat en modell för att motverka stressen det kan leda till – ett arbetssätt som både förbättrar resultaten och gör att medarbetarna känner sig nöjda vid arbetsveckans slut.

» Den som presterar bäst kanske ändå inte är tillfreds när veckan är slut.«

D

EN PSYKISKA OHÄLSAN ökar i samhället och det höga tempot i arbetslivet är en av orsakerna till att många människor i dag mår dåligt och känner sig pressade. Det var mot den bakgrunden som Nils Olsson, utvecklings- och utbildningsansvarig på Bengt Dahlgrens brand & riskverksamhet, lanserade idén om att arbeta förebyggande med de frågorna och få medarbetarna att minska stressen och pressen på sig själva. – Att bocka av allt på sin att-göra-lista och hela tiden finnas tillgänglig är en nästintill orimlig uppgift. Det gäller att ha verktyg för att kunna hantera sin arbetssituation och få stöd i att prioritera och värdera, säger Nils Olsson.

TILLSAMMANS MED KOLLEGAN Peter Sellberg har Nils Olsson utarbetat en arbetsmodell som kallas ”Nöjd på fredag” som ger vägledning i hur man bör förhålla sig till sig själv och jobbet så att man känner sig tillfreds vid arbetsveckans slut. En konkret åtgärd är att minska på multitaskandet och exempelvis stänga av notiser och pling som signalerar att det kommer mejl, vilket är något som både stör koncentrationen och ökar stresspåslagen. Tack vare modellen ser medarbetarna även till att lyfta blicken så att man inte fastnar i ett ekorrhjul fyllt av uppgifter som varken är utvecklande eller leder till det långsiktiga målet. Att arbeta med rätt saker och på

8

rätt sätt ökar effektiviteten så att tillfredsställelsen av arbetsprestationen ökar. Alla är indelade i kollegiala par så att man kontinuerligt kan stämma av sin situation med en sparringpartner. ”Nöjd på fredag” handlar också om att lära känna sig själv och veta vad som får en att trivas och hur och när man jobbar som bäst. Att just Peter Sellberg och Nils Olsson samarbetat kring ”Nöjd på fredag” är en lyckträff i det avseendet eftersom de är så olika som personer. Nils Olsson är målfokuserad, tankestyrd och superstrukturerad och Peter Sellberg spontan, flexibel och känslostyrd. – Våra olikheter har varit en fördel i det här arbetet. För det som gör oss nöjda på jobbet beror ju på hur vi är som personer. Den som presterar bäst kanske ändå inte är tillfreds när veckan är slut. Han eller hon behöver träna på att vara snäll mot sig själv och sänka kraven snarare än att organisera sina arbetsuppgifter som en annan kollega skulle ha nytta av. De råd och förhållningssätt vi tagit fram i ”Nöjd på fredag” passar en mix av mina och Nils personliga egenskaper, säger Peter Sellberg, avdelningschef på Bengt Dahlgrens brand & riskverksamhet i Stockholm. MODELLEN TESTADES UNDER hösten 2018 i liten skala och det goda utfallet gjorde att brand & riskverksamheten på Bengt Dahlgrens alla kontor nu arbetar enligt ”Nöjd på fredag”. ■

Peter Sellberg och Nils Olsson har utarbetat arbetsmodellen ”Nöjd på fredag”.

TIPS – SÅ KAN DU JOBBA FÖR ATT VARA NÖJD OCH TILLFREDS I SLUTET AV ARBETSVECKAN  Stäng av notisfunktionen. Välj vid vilka tidpunkter du ska hantera mejl och annan kommunikation. Att se meddelanden som poppar upp på skärmen kan både öka din stress och göra dig ineffektiv.  Ha tydliga mål och följ upp att du är på rätt väg dit. Det är lätt att fastna om man känner sig tvungen att bocka av allt på sin att-göralista. Få stöd i att välja vissa arbetsuppgifter och välja bort andra för att komma framåt och uppnå önskat resultat på lång sikt.  Ställ rimliga krav. Ha rimliga förväntningar på dig själv och undvik att jämföra dig med andra.

 Tillåt arbetsro. Att arbeta som till exempel teknikkonsult innebär att man ofta måste vara tillgänglig och samarbeta med andra. Men ibland kan det även finnas behov att få jobba ostört, det ökar din effektivitet. Sätt en lapp på dörren om du behöver lugn och ro i ett eget rum och stör inte en kollega som önskar ”egentid” för att kunna vara effektiv.  Hitta balans i livet. Jobbet är inte allt och det spelar ingen roll hur suverän din arbetsmiljö än är om du själv inte mår bra. Ta hand om dig, ha kul och boosta dig med sådant som stärker dig.

9


Text: Lennart Orvarsson Foto: Xxxxxxxxxx

UTMANING ATT BYGGA FOSSILFRI FÖRSKOLA

Illustration som förväntas ligga till grund för den fossil­fria förskolan.

Göteborgs Stad har sedan 2014 ett klimatstrategiskt program som nu ska revideras och anpassas till Parisavtalet. En utredning från Miljöförvaltningen visar att det handlar om att Göteborg behöver bli klimatneutralt senast 2030. Hoppet är ett projekt som ska utmynna i uppförandet av en fossilfri förskola i Göteborg inom ramen för det målet.

» Gapet mel­ lan ambi­ tioner och verklighet är stort. Vi be­ höver bran­ schens hjälp med att nå målet.«

F

ÖRSTA STEGET I PROJEKT Hoppet var att analysera vilka fossila ämnen som normalt används i en förskola, samt sedan vilka fossilfria ämnen som skulle kunna användas i  stället. Man beräknade klimatpåverkan från en traditionell förskola med hjälp av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg. Maria Perzon hos Bengt Dahlgren ansvarar för projektet och är anlitad som extern projektledare när det gäller miljöutredningar och livscykelanalyser. – Det visade sig att så gott som alla de nära 250 olika byggvarorna innehöll fossil plast eller gav upphov till stor klimatpåverkan på andra sätt, som vid utvinningen av råvaror, vid tillverkning och transport. Fossilfria och klimatneutrala byggmaterial visade sig dessutom vara i princip omöjliga att finna. MARIA PERZON MENAR att

detta speglar hela branschen och innebär en stor utmaning i en tid då det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken när det gäller att skära ner på utsläpp av växthusgaser. Ett av målen inom projektet är därför att i nära kontakt med bran-

Projektgruppen för projekt Hoppet – en fossilfri förskola i Göteborg. Från vänster: Gerda Ingelhag, Bengt Dahlgren, Hanna Ljungstedt, Lokalförvaltningen, Anna Högberg, Bengt Dahlgren, Maria Perzon, Bengt Dahlgren, Anders Hall, Lokalförvaltningen, Angélica Karlsson, Lokalförvaltningen.

schen främja och initiera produktutveckling. Där kommer Hoppet att delta i olika FoU-projekt som till exempel att utveckla fossilfria färger och lim, och att uppnå ett kvalitetssäkert återbruk av interiöra byggprodukter. Klimatpåverkan i hela projekt Hoppet kommer att beräknas med metoden Livscykelanalys. Den standardiserade livscykelprocessen för byggnader ”SSEN 15978, Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders miljöprestanda” kommer att följas i projektet. – Hoppet är det första projektet i sitt slag i Sverige, med väldigt höga ambitioner. Men gapet mellan ambitioner och verklighet är stort. Vi behöver branschens hjälp med att nå målet, det är helt klart. FÖRSKOLAN HOPPET KOMMER att ligga bredvid Backaskolan, en av Göteborgs äldre skolor som ingår i stadens bevarandeprogram. – Vi siktar på att Lokalförvaltningen i Göteborg ska kunna uppföra den fossilfria förskolan Hoppet till 2021, säger Maria Perzon. ■

Illustration av konceptförskolan Grönskan som förväntas ligga till grund för den fossil­fria förskolan. 10

11


Text: Mari-Louise Paulson Foto: Carina Walding

Nils Olsson och Cecilia Wetterqvist förklarar att det finns mycket att vinna på att arbeta för ett hållbart brandskydd.

SÖKER HÅLLBARHET I BRANDSKYDDET » Värt att tänka på för såväl arkitek­ ter som miljöoch brand­ konsulter.«

Regleringen av brandskydd för ny- och ombyggnad av fastigheter är omfattande, men det ger också stora möjligheter när det gäller hållbarhet. Bengt Dahlgrens Nils Olsson och Cecilia Wetterqvist arbetar med att minska brandskyddets klimatpåverkan.

B

RANDSKYDD I EN fastighet omfattar många olika delar, så som utrymningsvägar, brandceller, ytskikt, tekniska installationer, skyltar, nödbelysning, larm och olika typer av branddetektorsystem. Inom dessa områden finns det stora möjligheter till att jobba klimatsmart menar Brand­ingenjör Nils Olsson och hans kollega, brand- och riskhanteringsingenjör Cecilia Wetterqvist.

12

– Brandskyddsreglerna varierar för olika typer av byggnader, verksamhetsklasser, personbelastning med mera. Eftersom reglerna är funktionsbaserade kan man uppfylla kraven på många olika sätt. Detta gör att det finns stora möjligheter att hitta hållbara lösningar som uppfyller brandskyddsföreskrifterna, säger Nils Olsson. – Vi försöker att uppmärksamma detta tidigt i pro-

jekteringen och ge våra förslag på hållbara alternativ. I ett ombyggnadsprojekt visar vi också på möjligheter för olika alternativ avseende återbruk, säger Cecilia Wetterqvist.

NÅGRA SÄTT ATT ARBETA hållbart med brandsäkerhet är att använda brandskyddsprodukter och brandskyddssystem med en låg klimatpåverkan. Ibland kan frivilliga brandskyddsåtgärder som reducerar risk för brandskador vara klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga över en byggnads brukstid. Genom att använda produkter som skadas lite vid brand kan klimatpåverkan vid återuppbyggnad reduceras. Bengt Dahlgrens brandexperter arbetar också med brandskydd i det klimatsmarta byggandet

inom områden som solceller, energilager och laddstationer för bilar. De hjälper även till att hantera nya brandrisker så som gröna tak, fasader med växtlighet och höga trähus. – Det viktiga är att lyfta hållbarheten eftersom brandskyddet kan ha en signifikant miljöpåverkan som går att påverka i en positiv riktning. Jag tycker att det är värt att tänka på för såväl arkitekter som miljö- och brandkonsulter, säger Nils Olsson. Hur är medvetenheten kring hållbart brandskydd i dag? – Det är fortfarande lite av en nyhet men jag upplever att intresset för detta ökar. På lång sikt tror jag att hållbart brandskydd kommer vara en självklarhet i projekteringen, säger Cecilia Wetterqvist. ■ 13


TRE Text: Lennart Orvarsson Foto: Viktor Meidal

NYA ARBETSOMRÅDEN Med de nya grupperna BIM-studion, Geoteknik och Sjukhus & laboratorier breddar Bengt Dahlgrens Stockholmskontor sin redan tidigare omfattande verksamhet.

Geoteknik i Stockholm Bengt Dahlgrens avdelning för geoteknik i Stockholm är ny för året. Avdelningen kan erbjuda hjälp med hela den geotekniska processen, från inledande markundersökningar till skarpa byggskeden.

Simon Dawd.

CIVILINGENJÖR SIMON DAWD är ny avdelningschef på geoteknik efter flera år som geotekniker på Skanska och Atkins samt studier på Chalmers i Göteborg. – Vi utför en mängd olika tjänster inom geoteknik åt byggherrar och byggentreprenörer. Det kan vara geotekniska undersökningar, marktekniska undersökningsrapporter och grundläggningsrekommendationer men också dimensionering av geokonstruktioner i form av kranuppställningar, spontkonstruktioner och markförstärkningar samt mycket annat, säger Simon Dawd. För närvarande arbetar avdelningen bland annat med ett projekt i Eriksberg, Botkyrka utanför Stockholm, där markförhållanden ska förbättras inför vidare utveckling av området, genom att marken förbelastas med massupplag i form av sprängstensmassor från tunnelgenomdriften vid Kungens kurva i projekt E4 Förbifart Stockholm. – Vårt jobb är bland annat att bevaka kontrollpro-

14

gram avseende rörelser och sättningar för befintliga ytor och följa upp projektet för att se till att det inte påverkar viktiga intilliggande anläggningar. Vidare utför vi dimensionering av nya massupplag på andra ytor inom området genom att titta på stabiliteten och de sättningar som de planerade massupplagen förväntas ge. BENGT DAHLGRENS AVDELNING geoteknik utför också ut-

redningar kring stabilitet och sättningar, avancerade FEM-analyser, mängdningsarbeten på geotekniska förstärkningar och geotekniska utredningar i samband med framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling, olika kontrollprogram och byggplatsuppföljningar. Simon Dawd är dessutom nyligen vald till vice ordförande i Svenska Geotekniska föreningen, där han bland annat kommer att bevaka den internationella utvecklingen inom geoteknik. ■

I framkant på ny BIM-teknik Nystartade BIM-studion är Bengt Dahlgrens samlade grepp på den nya BIM-tekniken för strategi, konstruktion och produktion i hela eller delar av byggprojekt. tar vi ständigt med att utveckla Bengt Dahlgrens inBIM – BUILDING INFORMATION MODELING, är en metod terna struktur och verkligen använda BIM-baserade för att digitalt projektera, kalkylera och arbeta med hjälpmedel i det dagliga arbetet för bland hela byggprojekt, med alla data för samtannat installationskonstruktörer. Exemliga ingående beståndsdelar tillgängliga. pel på det är att vi i dag implementerar Bengt Dahlgren arbetar för att ligga i CAD-programmet Revit med Magicad framkant inom tekniken och arbetar såi en rad projekt för el- och VVS-proväl externt som internt för att implemenjektering. Mot våra kunder erhåller vi tera BIM. tjänster inom Digitaliseringsstrategier, Bengt Dahlgrens BIM-studio på BIM-samordning och Visualiserings/ Stockholmskontoret består i dag av sex VR-modellering, säger Robin Svedhem, personer med olika styrkor och kompestudiochef för Bengt Dahlgrens nya BIMtenser inom BIM. avdelning. ■ – För att ligga i framkant på BIM arbe- Robin Svedhem.

» Mot våra kunder erhål­ ler vi tjänster inom Digita­ liseringsstra­ tegier, BIMsamordning och Visualise­ rings/VR-mo­ dellering. «

Möter hårdare gaskrav

Det internationella regelverket för gaser i laboratorier och sjukhus blir allt strängare och kräver omfattande kunskaper. För att möta kraven har Bengt Dahlgren Stockholm skapat avdelningen Sjukhus & laboratorier. –  SJUKHUSMILJÖN ÄR VÄLDIGT speciell, då både luften och andra gaser klassas som läkemedel. Det ställer stora krav på både utrustning och dokumentation, något vi hjälper våra uppdragsgivare med, säger Gunnar Nilsson som är chef för avdelning Sjukhus & laboratorier inom VVS hos Bengt Dahlgren. Avdelningen medverkar från start med rådgivning, konsultation, projektering och riskanalys till besiktning av färdiga anläggningar. Man bistår också med utbildning till den personal som ska använda utrustningen. Efter uppstart hjälper Bengt Dahlgren till med att hålla ordning på nya krav och regler, uppda-

terar dokumentation och bistår mer ytterligare rådgivning och utbildning vid behov. Bengt Dahlgren har arbetat länge inom området, men höjer nu kompetensen för att möta nya europeiska och internationella krav. Här arbetar man både med sjukhus och laboratorier för forskning och utveckling. – Vi arbetar med de flesta sjukhusen i Stockholm, samarbetar kring ett i Göteborg och håller som bäst på med ett storsjukhus i Norge. Vi har också varit med om att CE-märka den första offentliga sjukhusavdelningen i Sverige, på Södersjukhuset, säger Gunnar Nilsson. ■ 15

Gunnar Nilsson.

Läs artikeln om den första CE-märkta sjukhusavdelningen på sidan 21.


Text: Anna-Karin Andersson | Foto: Viktor Meidal

”FELVALD” HÖGSKOLEKURS LEDDE NORA TILL

drömjobbet Nora Poormortezavy halkade in i VVS-branschen lite av en slump. I dag är hon mer än tacksam för att tillfälligheterna fick styra hennes karriär dit hon är i dag. Hon sprudlar av idéer och hämtar inspiration till hur man kan skapa ett bra inomhusklimat till och med när hon tränar på gymmet.

Du började jobbet som VVS-ingenjör på Bengt Dahlgren direkt efter din examen för två år sedan, hur har den här första tiden i yrkeslivet varit? – Fantastisk! Jag kände mig osäker i början men har fått otroligt mycket stöd och blivit peppad av erfarna kollegor inom företaget vilket bidragit till att jag snabbt kom in i jobbet. Jag känner mig uppskattad och stortrivs med mina arbetsuppdrag. Vad gjorde att du sökte dig till VVSbranschen? – Haha, det var egentligen ett felval eller en lyckad slump, skulle man kunna säga. Jag valde att läsa en kvällskurs, BIM 2, i slutet av min utbildning som byggnadsingenjör på KTH som jag trodde skulle handla om ett 3D-program för fastighetskonstruktion, men som visade sig röra ämnet VVS i första hand. Först blev jag lite besviken eftersom att det inte alls var det jag hade tänkt och kändes svårt. Men det var ett superhärligt gäng från just företaget Bengt Dahlgren som föreläste och det gjorde att jag fick upp ögonen för en yrkesinriktning som jag nog inte hade valt annars. Jag fick ett visitkort från en av föreläsarna som sa att jag kunde höra av mig om jag var intresserad av att jobba hos dem efter examen. På den vägen är det. I dag är du själv föreläsare på KTH, hur känns det? – Superkul och på sätt och vis ofattbart. Hade någon sagt till mig när jag själv var student att jag skulle stå inför andra studenter och undervisa om BIM och VVS två år senare hade jag aldrig trott på det. Nu är jag den som förhoppningsvis kan inspirera och förmedla en positiv bild av VVS-branschen.

Jag har nytta av mina egna erfarenheter i kontakten med studenterna. När de har svårt att hänga med och inte förstår hur de ska kunna ta in allt kan jag relatera till deras situation och lugna dem med att berätta att det var likadant för mig i början.

» Jag gillar att få komma med idéer för hur VVS-installa­ tionerna kan plane­ ras på ett bra sätt i olika byggprojekt. Det jag gör får ju verkligen betydelse i en fastighet. « Vad är det som gör ditt jobb så roligt? – Jag gillar att få komma med idéer för hur VVS-installationerna kan planeras på ett bra sätt i olika byggprojekt. Det jag gör får ju verkligen betydelse i en fastighet. När ett hotell ska byggas om är det till exempel naturligt att gästerna bryr sig om hur inredningen ser ut och att rummen är trivsamma. Men om inomhusklimatet är dåligt, om det är för varmt eller för kallt eller att ventilationen är bristfällig, då spelar det ingen roll hur fint det är i övrigt. Det 16

händer också mycket inom VVS-området tack vare ny teknik som är spännande. Att exempelvis sätta på sig VR-glasögon och virtuellt kunna gå in i ett bygge redan under projekteringsfasen öppnar upp för enorma möjligheter. Den tekniska utvecklingen tror jag även kommer att öka attraktionskraften till VVS-området, fler kommer att vilja jobba inom det här på sikt. Du är med i något som kallas Young Professionals, vad är det? – Det är ett nätverk som initierats av Almega som ett tiotal unga medarbetare från olika företag och skilda professioner inom fastighetsbranschen deltar i. Jag blev tillfrågad av min chef om jag ville vara med som representant från Bengt Dahlgren och tackade ja. Vi i Young Professionals träffas ett par gånger per år. Vi utbyter erfarenheter och gör studiebesök. Ibland är det frukostmöten, andra tillfällen kan det arrangeras föredrag. Nu senast var vi på en heldagsutbildning i presentationsteknik. Det är utvecklande och roligt att vara med. Vad gör du när du inte jobbar? – Jag är sportig och väldigt aktiv, spelar tennis, padel och går till gymmet. På somrarna spelar jag gärna fotboll. Och så reser jag så fort jag får chansen, helst till värmen. Men faktum är att jag kan komma att tänka på jobbidéer även på fritiden. Exempelvis upptäckte jag nyligen att luften i min gymlokal var dragen via synliga kanaler vilket är smart med tanke på den låga takhöjden. Det gav mig inspiration till ett arbetsprojekt jag håller på med så jag började fota ventilationskanalerna trots att jag var mitt inne i ett svettigt styrkepass. ■

NORA POORMORTEZAVY

Ålder: 25 år. Titel: Byggnadsingenjör/VVSingenjör på Bengt Dahlgrens kontor i Stockholm. Bor: I lägenhet i Bromma i Stockholm tillsammans med sin sambo Fritid: Tränar själv och tittar gärna på hockey. Hejar på Frölunda och New York Rangers. Gillar att resa och återvänder ofta till Spanien. Oanad talang: Har spelat piano sedan sexårsåldern och ser det som avkoppling, nästan som att försvinna in i en annan värld, att få spela klassiska stycken på pianot. Talar fem språk flytande; svenska, engelska, spanska, persiska och gilaki.


Text: Lennart Orvarsson

Text: Mari-Louise Paulson Foto: David Iborn

NYTT CERTIFIERINGSSYSTEM FÖR BEFINTLIGA BYGGNADER

Jennie Ekbom och Maria Skarrie på Bengt Dahlgren har medverkat som granskare i pilotstudien av ett nytt certifieringssystem för befintliga byggnader.

V

Kristin Lindström är ledare för Risk management på Bengt Dahlgren.

BENGT DAHLGRENS NYA TJÄNSTEOMRÅDE

I HAR SAMARBETAT med Varbergs Fastighets AB i pilotstudien och tillsammans med kunden har vi inom projektet utvärderat systemet för att se hur det fungerar i verkligheten, på en befintlig byggnad i deras bestånd. Vi har haft ett bra samarbete och funnit vissa saker som behöver justeras i certifieringssystemet”, berättar Jennie Ekbom. Pilotstudien har omfattat 15 utvärderingsprojekt i hela landet varav Bengt Dahlgren AB har medverkat i ett. Det har omfattat en väl sammansatt blandning av fastigheter som systemet ska kunna certifiera. Nu är granskningsfasen över och personal på SGBC kommer att analysera och bearbeta resultatet av den första pilotomgången. Under våren kommer en öppen remiss publiceras på SGBC:s hemsida för generell feedback och certifieringssystemet förväntas bli lanserat under 2019. – Det var några frågor i systemet som inte riktigt fungerade så bra i verkligheten. Bland annat fanns en fråga om solvärmelast, det vill säga hur mycket vär-

me som släpps in via fönster. Det är lättare att svara på i ett nybyggnadsprojekt än i en befintlig byggnad då man behöver göra omfattande beräkningar. Och eftersom certifieringssystemet ska vara enkelt att använda menar vi att frågan behöver justeras och anpassas, säger Jennie Ekbom DET FINNS STOR EFTERFRÅGAN på ett branschtäckande certifieringssystem för befintliga byggnader. Ett gemensamt certifieringssystem för befintliga byggnader kommer att hjälpa fastighetsägarna att skapa ett helhetsperspektiv, och gör det möjligt att skapa ett kvitto på att de åtgärder som görs ger rätt resultat. Miljöbyggnad Drift och förvaltning bygger på det mest använda miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige – Miljöbyggnad. Certifiering ska göras genom platsbesök i byggnaden och bygger på ett poängssystem med baskrav och valbara poäng. Det ska uppmuntra till god förvaltning av byggnader och ett kontinuerligt arbete med byggnadens miljöprestanda. ■

Jennie Ekbom.

Maria Skarrie.

RISK MANAGEMENT I takt med att samhället förändras ökar också olika typer av risker. Därför har Bengt Dahlgren skapat det nya tjänsteområdet riskhantering.

R

ISK MANAGEMENT, eller riskhantering som det heter på svenska, är ett systematiskt sätt att identifiera, analysera och värdera risker. Riskhantering kan appliceras på flera områden och nivåer beroende på kontext. Som till exempel projekt, tekniska system eller ett geografiskt område. Efter identifiering av vad som ska skyddas och vad som påverkar detta, vilket kan vara både interna och externa riskkällor, tas en riskbild fram utifrån ett antal olika scenarier. Riskerna värderas mot ett acceptanskriterium och utifrån det ger vi våra kunder ett riskreducerande åtgärdsförslag”, säger Kristin Lindström, ledare för Risk management på Bengt Dahlgren. Att de valde engelskans benämning för tjänsten – Risk management – snarare än svenskans, riskhantering, säger Kristin Lindström var för att det upplevs som ett mer omfattande begrepp. I det nya tjänsteområdet ingår riskhantering inom samhällsplanering, försäkringsbesiktningar, krishantering, projektriskhantering, riskfylld verksamhet, transportsektorn, brandfarlig vara och projektering av medicinska gaser. Där man arbetar med att utbilda och genomdriva

» Anledningen till att vi har skapat ett eget tjänsteområde är för att få en bredare port­ följ inom riskhantering. «

18

strategiska utredningar som underlag till beslut eller finns med i en riskhanterande roll som en del av uppdragsgivarens organisation. – Anledningen till att vi har skapat ett eget tjänsteområde är för att få en bredare portfölj inom riskhantering. Vi har en stor kompetens bland våra medarbetare på Bengt Dahlgren som har en bakgrund inom allt från kemi och ekosystem till maskiningenjör. Det gör vårt tjänsteområde mer dynamiskt eftersom vi ser olika perspektiv och det höjer oss allihop, säger Kristin Lindström. HENNES EGEN YRKESMÄSSIGA bakgrund är främst från oljeindustrin som hon beskriver som ”en bransch i absolut framkant gällande riskhantering”. En bra grund för detta växande område. – Vi ser en allt större efterfrågan hos kunder för den här tjänsten. Jag tror att det dels kan bero på en ökad medvetenhet för att en god riskhantering kan spara tid, pengar och rykte. Men även att det finns ett antal samhällstrender som driver behovet framåt och gör det mer relevant med riskhantering så som urbanisering, klimatförändringar och en förändrad hotbild i världen, säger Kristin Lindström. ■

NY HANDBOK OM HÅLLBART BRANDSKYDD Handboken som hjälper dig att fatta medvetna beslut om hållbara åtgärder inom det brandtekniska området.

Finns att beställa på www.bengtdahlgren.se


Text: Lennart Orvarsson Foto: Link arkitektur

Text: Mari-Louise Paulson Foto: Wikimedia Commons

LANDETS FÖRSTA CE-MÄRKTA SJUKHUS

På Södersjukhuset i Stockholm har Bengt Dahlgren CE-märkt anläggningen för dagkirurgi. Ett omfattande arbete som också är det första i sitt slag i Sverige på ett stort sjukhus.

S

ÖDERSJUKHUSET I STOCKHOLM invigdes 1944. Sedan dess har mycket hänt både när det gäller vård och patientantal. Därför byggs nu sjukhuset om och ut med bland annat ett nytt dagkirurgiskt center. – Vi på Bengt Dahlgren har tillsammans med ett annat företag och fastighetsägaren Locum gjort den första offentliga CE-märkta anläggningen på centralgas på ett sjukhus i Sverige, säger Gunnar Nilsson, gruppchef för Sjukhus och Laboratorier, på Bengt Dahlgren i Stockholm. Generellt så behöver inte egentillverkade medicintekniska produkter CE-märkas enligt gällande regelverk av Socialstyrelsen och det Medicintekniska direktivet (MDD). Trots det gjorde Södersjukhusets avdelning för dagkirurgi tolkningen att en märkning var nödvändig.

– Reglerna för medicinska gaser och laboratorier är väldigt högt ställda. Det handlar bland annat om operationssalar, andningsluft och syrgas som är livsuppehållande, sådant som aldrig får ta slut eller fela. I det här fallet var det dessutom en modulleverantör som satte produkten på marknaden och då ska den CE-märkas enligt den regeltolkning som gjordes, säger Gunnar Nilsson. ARBETET SOM STARTADE hösten 2018 har varit omfattande men nu är projektet klart. – Vi har ansvarat för discipliner så som projektering på VVS, ventilation, styr och regler samt sprinkler. Vi har gjort riskanalyser på medicinska gaser, dokumentation, projektering, beräkningar, besiktning och CEmärkt, säger Gunnar Nilsson. ■

LIVSVIKTIGT UPPDRAG Just nu byggs ett helt nytt storsjukhus i norska Drammen och ett avancerat laboratorium i Oslo. För båda dessa jätteprojekt är Bengt Dahlgren, som underleverantör till det norska konsultbolaget Erichsen & Horgen, anlitade för att ansvara för konstruktion, projektering och riskhantering för de medicinska gaserna. Det är uppdrag som bokstavligen är livsviktiga.

P

Å SJUKHUS FÅR medicinska gaser aldrig ta slut och det får heller aldrig uppstå några typer av avbrott som hindrar leveransen i gasledningarna. – Många patienter är beroende av livsuppehållande gaser och även operationer förutsätter att det finns gaser. Om det blir störningar i gastillförseln på sjukhus handlar det om sekunder innan människor dör, säger Gunnar Nilsson, gruppchef på Bengt Dahlgrens avdelning Sjukhus och Laboratorier. Förutom att gasförsörjningen aldrig får äventyras kräver själva hanteringen av gaserna ett högt säkerhetstänkande. Syrgas är lättantändligt och vätgas explosivt för att bara nämna några exempel på förödande konsekvenser som ett läckage skulle kunna orsaka. Det sätter fingret på komplexiteten bakom gasförsörjningssystem. Bengt Dahlgren har som underleverantör till det

norska konsultbolaget Erichsen & Horgen fått i uppdrag att ansvara för konstruktion, projektering och riskhantering för de medicinska gaserna på två omfattande byggprojekt. Dels vid nybyggnationen av ett storsjukhus i norska Drammen och dels vid bygget av ett nytt stort laboratorium för Livsvitenskap i Oslo.

” Vid stör­ ningar hand­ lar det om sekunder innan männ­ iskor dör. ”  20

ATT HA KONSULTUPPDRAGET för allt som rör de medicinska gaserna vid byggen med en mångmiljardbudget ställer höga krav. Bengt Dahlgren har den kunskap och erfarenhet som krävs. – Vi är högspecialiserade och ligger i framkant inom det här området. Vi ska bygga upp det avancerade gassystemet på ett säkert och robust sätt och samtidigt se till så att brukarna, sjukhuspersonal och forskare, kan använda de medicinska gaserna på det sätt som de önskar, lättillgängligt och helt riskfritt, säger Gunnar Nilsson. ■

CE-MÄRKNING

En CE-märkt medicinteknisk produkt är en försäkran från tillverkaren om att den överensstämmer med regelverkets krav. CE-märkningen innebär att tillverkaren garanterar:  Att produktens konstruktion och dokumentation uppfyller regelverkets krav på säkerhet för den avsedda användningen.  Att varje tillverkad produkt som släpps ut på marknaden uppfyller kraven.  Att tillverkaren har en systematisk riskhantering samt återföring och uppföljning av erfarenheter från produkter som tagits i bruk. Källa: Läkemedelsverket

21


Text: Mari-Louise Paulsson Illustration: Aix arkitekter/Suteki studios

LYBECK

– ETT LYCKAT HELHETSÅTAGANDE

I projektet Lybeck i södra värtan i Stockholm har Bengt Dahlgrens arbetsgrupp varit med från fastighetsförvärv, då med ”teknisk due diligence” och sedan fortsatt i olika projektfunktioner i ett omfattande ombyggnadsarbete.

Byggprojekt är komplexa processer som involverar en rad olika aktörer. Vilket ställer stora krav när det gäller organisation och samarbete. För att kunna erbjuda ett helhetsåtagande inom byggprocessen har Bengt Dahlgren samlat en rad teknikkonsulter under ett tak.

J

Lars Kjellgren.

Erik Bolander.

U FLER KOCKAR desto sämre soppa, lyder ett gammalt ordspråk. För byggbranschen gäller det omvända, flera kompetenser och experter är nödvändiga i varje projekt. Däremot kan det vara en utmaning för byggherren och beställaren när dessa aktörer arbetar på olika sätt. Det här är något som Bengt Dahlgren har velat förändra genom att erbjuda en helhetslösning inom projektledning och projektering. – Jag märke en tendens hos våra kunder att de ville ha ett helhetsåtagande eftersom ett av de problem som vi i samhällsbyggnadsbranschen lider av är svårigheten med att få en helhet, säger Lars Kjellgren, vd Bengt Dahlgren Stockholm AB. RESULTATET BLEV ATT Bengt Dahlgren Stockholm startade ett nytt bolag för detta: Bengt Dahlgren Stockholm Projektledning AB, som alltså erbjuder en helhetslösning inom projektering och projektledning. – Det är ett bra sätt att använda våra duktiga medarbetares kompetens. Ett arbetssätt som vi har strävat efter sedan start, säger Erik Bolander, vd på Bengt Dahlgrens nya bolag. Ett exempel där Bengt Dahlgren står för en sådan

22

helhetslösning med egna resurser är projektet Lybeck i södra värtan i Stockholm. Där har arbetsgruppen varit med från fastighetsförvärv, då med ”teknisk due diligence” och sedan fortsatt i olika projektfunktioner i ett omfattande ombyggnadsarbete. Där 5 000 kvadratmeter av ett våningsplans totala yta på 6 000, har anpassats till en ny hyresgäst med speciella krav och där färdigställandet av övrig yta samt en påbyggnad planeras. Något som Bengt Dahlgren Projektledning AB också är delaktigt i. ERIK BOLANDER SER flera fördelar med detta, som att alla i teamet har samma arbetssätt och känner varandra, vilket underlättar beslutsvägar och samarbete samt att kunden har en part att jobba emot. – Att vi med några få undantag tar våra konsulter inhouse gör att kvaliteten blir högre eftersom alla känner varandra och jobbar på samma sätt. Det minskar risken för problem i kommunikation och arbetsmetod vilket ökar både kvaliteten och kostnadseffektiviteten i projektet. Min erfarenhet är att kunderna vill ha en enkel och bra resa och det stämmer med vårt sätt att arbeta, säger han. ■

23


Text: Lennart Orvarsson Foto: White Arkitekter

V

I GÖR KANSKE INTE så mycket renodlad forskning inom vårt verksamhetsområde men arbetar desto mer med utveckling. Vi skriver handböcker som bygger mycket på research och utvecklingsarbete. Vi fokuserar på kunskaper och praktisk användning, det vi arbetar med ska kunna användas direkt”, säger Joakim Sender Brandingenjör på Bengt Dahlgren Som exempel nämner Joakim de fyra böcker man har producerat tillsammans med olika samarbetspartners; Brandskydd rätt utfört, Brandskydd för bostadshus, Brandskydd vid ombyggnad och underhåll samt Hållbart brandskydd. De finns alla att köpa på Bengt Dahlgrens hemsida och hos Svensk Byggtjänst.

FOKUS PÅ FORSKNING

Belönat arbete

Boken Hållbart brandskydd, skriven av Nils Olsson tillsammans med Therése Göras på Bengt Dahlgren, fokuserar på hållbarhet inom brandskyddet, vilka produkter och metoder som är de bästa ur både hållbarhets- och brandskyddsaspekten, hur man kan lägga till frivilligt brandskydd för bättre hållbarhet och hur man bör bygga för att byggnader ska vara förändringsbara utan alltför stora förändringar i brandskyddet. Nils Olsson och Therése Göras har även nyligen tilldelats ett stipendium från Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap för sitt arbete med boken. Brand och Risk-verksamheten arbetar också med att ta fram rapporter inom olika brandskydds- och riskområden. Under 2018 avslutade de rapporten ”Trycksättning av trapphus – risker och möjligheter” som bygger på ett omfattande arbete med att ta fram olika byggnadssätt, utvärdera dem och ta fram riktlinjer för de bästa metoderna. – Det var en utmaning som branschen hade. Det spretade väldigt mycket, regler var otydliga, resultaten var i värsta fall osäkra. Vi ville genomlysa vilka metoder som används och vad som fungerar bra, säger Nils Olsson, utvecklingsansvarig på Bengt Dahlgren Brand & Risk.

Bengt Dahlgren arbetar med forskning och utveckling i en rad olika projekt. Arbetet kretsar ofta kring hållbarhet och miljö, men handlar också om säkerhet och effektivitet.

Kunddriven forskning

Inom Geoenergi och Geoteknik hos Bengt Dahlgren är forskningsläget lite annorlunda. – Vi är en i grunden forskningsinriktad avdelning med starkt fokus på specialisering inom vårt område, säger José Acuña som har doktorerat inom geoenergi och den som har skapat avdelningen. – Våra projekt är alltid kunddrivna och ligger i framkant inom området. Vi jobbar så klart med vanliga konsultuppdrag men det roligaste är att vi tack vare vår spetskompetens ofta får äran att hjälpa våra kunder i speciella projekt med ambitiösa tekniska krav och projektspecifika och unika lösningar, säger han. Som exempel på projekt nämner José Acuña bland annat Tekniska Verken i Linköping där de i ett par år har arbetat med förundersökningar och design av högtemperaturlager i mark, samt producerat vetenskapliga publikationer i samarbete med uppdrags- Joakim Sender.  24

25


hsb living lab

Bengt Dahlgren har två projekt i Norge med instrumentering, mätning och kartläggning av grundvattenrörelser och värmeöverföring i djupa borrhål. På bilden syns Bengt Dahlgrens Malin Malmberg och Milan Stokuca på plats i Åknes i Norge.  givaren. Arbetet pågår i cirka 1,5 år till som en del

av projektet Termiska Energilager, under ledning av Energiforsk inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram TERMO. – I Norge arbetar vi i två olika projekt med instrumentering, mätning och kartläggning av grundvattenrörelser och värmeöverföring i djupa borrhål i Åknes och Asker. Och i Tyresö, söder om Stockholm, har vi precis påbörjat ett samarbete med Tyresö Kommun för att demonstrera ett borrhålslager med koaxial borrhålsvärmeväxlare för kommunens ishall, ett projekt som kan komma att bli unikt i världen, säger José Acuña. Ett annat projekt är framtagning av värmeledningskartor i berget i Stockholm, i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökningar – SGU. Det arbetet har också utmynnat i en vetenskaplig artikel Avdelningen arbetar också fortlöpande med olika interna utvecklingsaktiviteter som kommer arbetet tillgodo. Baserat på senaste forskningsrön utvecklar man befintlig mjukvara och mätutrustning samt tar fram ny vid behov. – Vi är dessutom starkt engagerade i olika branschorgan och är ofta ute och pratar på branschträffar och i akademin, säger José Acuña.

José Acuña.

Henrik Jönsson.

Samarbetar med andra aktörer

Henrik Jönsson är Team Manager på Energi- och kylteknik på Bengt Dahlgren i Göteborg. Han ser Bengt Dahlgren som ett företag med stort intresse för forsknings- och utvecklingsarbete. – Jag har det med mig från mina studier på Chalmers på 1990-talet. Jag såg företaget delta i utvecklingsarbeten under studierna och när jag senare började arbeta här bekräftades den bilden, säger Henrik Jönsson. 26

Henrik Jönsson berättar att ett av företagets strategiska mål är att arbeta mer med forskning och utveckling. Hittills, menar han, har Bengt Dahlgren huvudsakligen arbetat mest med utveckling, men det finns en öppenhet för att ge forskning i ren akademisk mening mer utrymme. – Vi har flera kollegor med forskarbakgrund, vilket förutom att tillföra spetskompetens i våra uppdrag ger oss god förmåga till samverkan och engagemang ihop med högskolor och universitet. Bengt Dahlgren är delägare i Johanneberg Science Park på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, en arena för samverkan mellan näringsliv, stad och akademi. Inom ramen för denna har företaget möjlighet att vara med om att skapa och utveckla en rad olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett av engagemangen är HSB Living Lab, en byggnad där studenter och gästforskare bor och lever i ett levande laboratorium. Genom beteendestudier och test av innovativa tekniska lösningar är målet ett framtida hållbart boende. Bengt Dahlgren är med om att driva projektet som delfinansiär och projektpartner. – Just nu arbetar vi med komfortgolvvärme. Vi ska installera ett antal olika golvvärmesystem med olika typer av styrning för att utvärdera både vilka systemlösningar som är mest effektiva och ger den bästa komfortupplevelsen, säger Henrik Jönsson. Henrik Jönsson vill framhålla att Bengt Dahlgren drivs av ett starkt utvecklingsfokus, där man i samarbete med andra aktörer inom samhällsbyggnad strävar efter att skapa mervärden och bidra till samhällsutvecklingen. Detta såväl genom deltagande i projekt i samverkan med företagets kunder som med internt utvecklingsarbete för att möta morgondagens utmaningar. ■

HSB Living Lab, en byggnad där studenter och gästforskare bor och lever i ett levande laboratorium.

27


BORÅS Västerbrogatan 8 503 30 BORÅS Tel: 033-430 97 00

JÖNKÖPING Klubbhusgatan 13 553 03 JÖNKÖPING Tel: 036-215 56 10

MALMÖ Arenagatan 20 215 33 MALMÖ Tel: 040-635 17 00

STOCKHOLM Hammarby Allé 47 120 30 STOCKHOLM Tel: 08-588 88 100

ÖSTERSUND Hamngatan 11 A 831 31 ÖSTERSUND Tel: 031-720 25 00

GÖTEBORG Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Tel: 031-720 25 00

KRISTIANSTAD Magasingatan 2 291 32 KRISTIANSTAD Tel: 044-780 94 30

NORRKÖPING Källvindsgatan 3 602 40 NORRKÖPING Tel: 011-415 92 00

VÄXJÖ Honnörsgatan 12 352 36 VÄXJÖ Tel: 0470-73 18 50

SKELLEFTEÅ Kanalgatan 45A 931 32 SKELLEFTEÅ Tel: 08-588 88 100

HELSINGBORG Stortorget 2 252 23 HELSINGBORG Tel: 042-444 29 50

LINKÖPING Repslagaregatan 19 582 22 LINKÖPING Tel: 013-37 40 50

SKÖVDE Högskolevägen 6A 541 45 SKÖVDE Tel: 0500-49 58 00

ÅRE Årevägen 110 830 13 ÅRE Tel: 031-720 25 00

WWW.BENGTDAHLGREN.SE

JOBBA HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE Vi är ingenjörer med spetskompetens på ett företag som lägger stor vikt vid hållbarhet ur alla aspekter. Vi söker alltid dig som är intresserad av samhälls­ byggnadsområdet och som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Läs mer om våra tjänster på www.bengtdahlgren.se