__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN BENGT DAHLGREN • NR 2 • 2017

Nytt

TEMA: HÖGA HUS NU SKA SVERIGE BYGGA PÅ HÖJDEN

BENGT DAHLGRENS FÖRSKOLAN SOM 65 ÅR I BRANSCHEN ÄR FOSSILFRI

MAGNUS ÅBERG NY VD I SYD


innehåll Företagets grundare, Bengt Dahlgren.

4 8

Bilden: Tokyo skyline

6

i korthet

Historisk överblick – 65 år i branschen

Tema: Höga hus

” Jag älskar att bygga företag på samma sätt som man bygger ett fotbollslag och laget är aldrig bättre än dess svagaste länk. ”

22

El blir blir nytt område för Bengt Dahlgren

Nytt campusområde i Stockholm

30

Läs intervjun med Magnus Åberg, ny vd på Bengt Dahlgren Syd, på sidorna 26–27.

28

Fossilfri förskola

redaktion

Utges av: Bengt Dahlgren Stockholm AB Adress: Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm Hemsida: www.bengtdahlgren.se Telefon: 08-588 88 100 Ansvarig utgivare: Lars Kjellgren, vd Produktion och layout: Nevada Media E-post: redaktionen@nevadamedia.se Tryck: Bengt Dahlgren-nytt trycks på ett miljövänligt papper hos det miljöcertifierade tryckeriet DanagårdLITHO Omslag: Karlastaden Utveckling AB Nummer: 2 av 2, nästa nummer av BD-nytt utkommer i juni 2018 Följ Bengt Dahlgren på: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Mynewsdesk.

2

Hallå där … … Kristina Gabrielli, ny styrelsemedlem i Bengt Dahlgren Göteborgs styrelse. Hur känns det? – Det känns bra och väldigt roligt. Jag har varit i samma sammanhang som Bengt Dahlgren under 20–25 år när jag jobbat i stora entreprenörsföretag, så det är ett bolag som jag känner och vet har ett bra rykte, är uppskattat och där medarbetarna trivs väldigt bra. Vad är din bakgrund? – Jag har arbetat med både NCC och Peab och jobbat mycket med forskning och utveckling inom hållbarhet och energifrågor, framför allt kopplat till den operativa verksamheten. Och med tanke på min profil var det extra roligt att just Bengt Dahlgren var intresserade som har ett liknande synsätt. Vad kommer du att bidra med? – Digitalisering och hållbarhet är oerhört viktiga frågor, där Bengt Dahlgren redan har kommit en bit på vägen, och jag tror att jag kan bidra med att se fler synergieffekter dem emellan. Sedan att lyfta vad företaget redan gör i dag och hur man kan kommunicera det på bästa sätt, men även bidra med idéer kring nya affärsmodeller som ligger nära den kompetens som finns i företaget. Dessutom har jag ett stort kontaktnät som jag tror att Bengt Dahlgren kommer att ha nytta av.


SAMARBETE MED IUG FORTSÄTTER Bengt Dahlgren förlänger samarbetet med Ingenjörer utan gränser. Och i år ger företaget också en julgåva till en skola i byn Chonyonyo i Tazania, där Bengt Dahlgren deltagit i ett vattenprojekt.

NYTT KONTOR I KALMAR

Deltagarna från Bengt Dahlgren var Joakim Sender, Linnea Lundby, Hanna Nauckhoff, Emma Lindsten, Per Boström, Tobias Karlsson, Nils Olsson, Jonathan Jansson, Jakob Degler, Jenny Nilsson, Per-Anders Marberg och Malin Vester.

Rekordstort deltagande på Brandskydd 2017 Under den 8 och 9 november gick Sveriges största konferens om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd av stapeln i Upplands Väsby utanför Stockholm. Årets upplaga slog även rekord i antal deltagare med hela 350 personer. – Vi på Bengt Dahlgren har som ansats att vara en av de starkaste aktörerna inom byggnadstekniskt brandskydd och vi deltog med tolv personer från våra olika kontor, både som åhörare och talare, berättar Bengt Dahlgrens Malin Vester som också är en av fyra personer i konferensens programkommitté. Den stora snackisen under Brandskydd 2017 var Räddningstjänsten i Göteborgs föredrag om utrymningsproblematik i äldre flerbostadshus, där också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gav sin synvinkel på problemet. – Även om det inte gav någon specifik lösning på

828

problemet gav det upphov till mycket intressanta diskussioner. Vi hade även en representant från Storbritannien som berättade om höghusbranden i Grenfell Tower i London och vad som har hänt och kommer att hända efteråt, säger Malin Vester. Bland deltagarna fanns ett stort antal brandkonsulter och räddningstjänster men även forskare, studenter, fastighetsägare och personer från kommuner. – Ett av konferensens syften är att folk i branschen träffas, umgås och diskuterar, utöver att vi jobbar hårt för att skapa ett så intressant och utvecklande program som möjligt. För Bengt Dahlgrens räkning ser vi det som ett viktigt event för att visa att vi är en av de ledande aktörerna på marknaden, säger Malin Vester. Nästa års konferens är planerad till 13-14 november 2018.

… meter är världens högsta byggnad Burj Khalifa i Dubai. Läs mer om höga hus i temat med start på sidorna 8–9.

BRANSCHENS OCH SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

Bengt Dahlgren har återigen, för fjärde gången, blivit utsett till Sveriges bästa arbetsgivare bland bygg- och teknikkonsultföretag i Universums undersökning – dessutom hamnar företaget i topp bland alla deltagande medelstora företag. Sveriges bästa arbetsgivare genomförs bland de deltagande företagens egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer: Intern identitet, nöjdhet och lojalitet. 3

Bengt Dahlgren startade i slutet av sommaren upp en filial i Kalmar. Till en början består kalmarkontoret av fuktsakkunnige Joakim Thunborg. – Vi har för avsikt att expandera med tiden så att vi har full kompetens här i Kalmar med omnejd, säger han.

KAMRATKLUBB SKAPAR BROAR På Bengt Dahlgrens Malmökontor finns en så kallad kamratklubb för alla anställda med aktiviteter med allt från ost- och chokladprovning, luciafirande och after work till baristakurs och hästridning. – Syftet är att skapa ett socialt kitt mellan medarbetarna och skapa broar mellan våra olika sektioner inom Bengt Dahlgren. På så vis hoppas vi att vi kan få en lättare ingång till exempelvis merförsäljning och resursplanering, säger Jonna Gredinger på Bengt Dahlgren Syd. Kamratklubben har funnits sedan april 2016 och har en till två aktiviteter per kvartal. – Deltagarantalet har naturligtvis varierat, allt från 25 personer ner till 5 personer har varit med, men jag tycker att det är ett lysande initiativ, säger Jonna Gredinger.


65

BENGT DAHLGREN

ÅR

Bengt Dahlgren grundade företaget den 1 oktober 1952 i Göteborg. Till en början var han ensam, men Bengts tekniska kompetens och hans förmåga att skapa relationer gjorde att antalet projekt och medarbetare ökade. Bengt Dahlgren var huvudägare och vd fram till 1982, då han sålde företaget till en grupp av åtta anställda. Under årens lopp har många nya kontor öppnats och några få ingenjörsföretag förvärvats. I dag har koncernen Bengt Dahlgren över 500 anställda och verkar i såväl Sverige som utomlands.

1979

1952

Bengt Dahlgren grundar företaget den 1 oktober i Göteborg.

1975

Arne Sandstedts Ingenjörsbyrå AB i Linköping förvärvas.

1996

Paul Petterssons ingenjörsbyrå AB i Stockholm förvärvas.

2003

Malmökontoret grundas.

1982

Bengt Dahlgren går i pension och ägandet övergår till en grupp medarbetare. 4

Företaget bli miljöcertifierat enligt ISO 14001.

2002

Företaget fyller 50 år och blir kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

2006

Bengt Dahlgren Linköping AB öppnar filial i Norrköping.


HÄR FINNS BENGT DAHLGREN I DAG ÅRE ÖSTERSUND

BENGT DAHLGRENS TAL PÅ 20-ÅRSJUBILEUMET 1972 ”… Med dessa medarbetares duglighet har företaget på 20 år i lugn takt vuxit till det största i branschen utanför Stockholm, såväl vad gäller VVS som installationer totalt. Den allra minsta grenen på trädet är en liten dataavdelning med terminal och dator för tekniska beräkningar, Den har redan gjort god nytta och vi ser att den inom kort kommer att förändra en del av vårt arbete. Maskinen är nästan obegränsat utbyggbar. En sådan här tillbakablick är väl naturlig vid detta tillfälle. I vardagslag däremot har vi tankarna riktade framåt men om framtiden vill jag här inte säga mer än att det nog blir en hård kamp framöver. Men vi har fattat vårt beslut: Vi ger aldrig upp.”

STOCKHOLM

NORRKÖPING SKÖVDE LINKÖPING GÖTEBORG BORÅS

JÖNKÖPING

VÄXJÖ KALMAR

KRISTIANSTAD HELSINGBORG MALMÖ

2007

IBA Ingenjörsbyrå Bygg-installationer AB förvärvas. Bengt Dahlgren Brand & Risk AB bildas. Kontor öppnas i Borås och Växjö.

2009

Moderbolaget ombildas till dotterbolaget Bengt Dahlgren Göteborg AB och koncernbolag Bengt Dahlgren AB bildas. Malmöbolaget öppnar en filial i Kristianstad.

2010

Kontor öppnas i Helsingborg.

2013

Bengt Dahlgren blir utsedd till branschens bästa arbetsgivare.

2014

Bengt Dahlgren blir utsedd till ett karriärföretag. Verksamhet startas upp i Jönköping. 5

2015

Bengt Dahlgren blir utsedd till branschens bästa arbetsgivare samt ett karriärföretag.

2016

2017

Bengt Dahlgren blir utsedd till Sveriges bästa arbetsgivare samt ett karriärföretag.

Bengt Dahlgren blir utsedd till branschens bästa arbetsgivare samt ett karriärföretag.

Verksamhet startas upp i Kalmar, Östersund och Åre.


Tokyo skyline Utsikt över Tokyo från 52:a våningen, 235 meter upp i luften från hotellet Park Hyatts New York-bar. Hotellbaren är förutom utsikten känd från Sofia Coppolas film Lost in Translation med Bill Murray och Scarlett Johansson i huvudrollerna. VAR: Shinjuku Park Tower, Tokyo, Japan. NÄR: 11 oktober kl 21.00. FOTO: Viktor Meidal.

6


7


HÖGA HUS

Text: Albin Boman | Illurtation: Karlastaden Utveckling AB

BÄTTRE UTSIKT FÖR HÖGHUSEN I Sverige har vi varit dåliga på att bygga på höjden – kanske är det på väg att ändras. Bengt Dahlgren är inblandade i en rad projekt där byggherrar och entreprenörer siktar mot skyarna.

8


KARLATORNET

Byggherre:  Karlastaden Utveckling AB. Arkitekt: Skidmore, Owings & Merrill.   73 våningar.   Under projektering. Bengt Dahlgrens uppdrag:   VVS-projektering inklusive sprinkler och styr.   Energi-, Klimatberäkningar.   Breeam Community.

9


HÖGA HUS GOTHIA TOWERS

Byggherre:  Svenska Mässans Stiftelse. Arkitekt: White Arkitekter.   72 våningar.  Färdigställt: 1984/2013 (Crown tower), 2014 (East tower), 2001 (West tower). Bengt Dahlgrens uppdrag:   VVS-projektering.   Energiberäkningar.   Breeam.   Brandskydd och sprinkler.

CITY GATE

  Byggherre: Skanska. Arkitekt: Henning Larsen Architects.   Ca 35 våningar.   Ca 40 000 kvm.   Under projektering. Bengt Dahlgrens uppdrag:   VVS-projektering.   Brand- och analytiska beräkningar.   Energi-,och klimatberäkningar.

I

Sverige har det traditionellt sett inte byggts så många höga hus. De som finns är ofta enskilda prestigeprojekt som på ett nästan mirakulöst sätt har lyckats ta sig igenom alla instanser till färdigställning. När höga byggnader har planerats har nämligen byggbolagen – efter påtryckningar av bland andra mark- och miljödomstolen, skönhetsrådet och till och med Försvarsmakten – ofta fått sänka sina ambitioner eller i värsta fall lägga ner projekten. De planerade höghusen har ansetts störa stadsbilden, flygtrafiken eller rikets säkerhet – alla hus över 45 meter måste nämligen få godkännande även av Försvarsmakten. Men i och med att våra större städer växer och förtätas har frågan om höga hus gått från att handla om enskilda prestigeprojekt till att handla om stadsplanering och hållbarhet. Många menar att om man bygger högt får man plats med fler lägenheter i attraktiva områden, användningen av marken blir mindre, infrastruktur

» Sparar man en decimeter per våning i ett 30-våningshus kan man få plats med en till våning att hyra ut .«

10

som sophämtning och uppvärmning förenklas, precis som anslutningar till el, bredband, vatten och avlopp. Dessutom kan en busshållplats utanför porten på ett höghus täcka in hundratals lägenheter, vilket främjar kollektivtrafiken. Bengt Dahlgren har varit och är med i ett flertal projekt med höga byggnader. Christer Larsson, avdelningschef på Bengt Dahlgren, förklarar att de projekten rent tekniskt är mer avancerade. Det hänger samman dels med säkerhetsfrågor, och dels med tekniken att hantera och fördela det tryck som uppstår i de olika systemen när exempelvis vatten eller luft ska skickas över hundra meter i en byggnad. – De här höga bostadshusen måste vara helsprinklade och trapphusen trycksättas för att hindra brandgasspridning vid eventuell brand. Dessutom handlar det om trycket vid vatten, värme och kyla. Vi måste hantera helt andra tryck när vi kommer upp i de höjderna.


MALMÖ LIVE

Byggherre:  Skanska. Arkitekt: Schmidt/Hammer/Lassen.   25 våningar.   Skanska.   Färdigställt 2015. Bengt Dahlgrens uppdrag:   VVS-projektering.   Brandskydd.   Sprinkler.

illu str at io

n:

sk

an sk

a foto: carl jonsson/malmö live

Det blir mer avancerat. Därför behöver vi bland annat större teknikutrymmen än vid produktionen av lägre byggnader. Ofta löser vi det med ett helt teknikplan som ligger långt upp i huset, tekniken tar mer plats vid höga byggnader helt enkelt, säger han.

finns det pengar att spara i antalet zonindelningar av alla systemen. Tappvatten, värme, kyla, ventilation och sprinkler – allt ska nämligen zonindelas. När vi hittar en optimal indelning som passar alla de systemen blir det en kostnadseffektiv lösning, säger han.

PETER COTTMAN, avdelningschef på Bengt Dahlgren, förklarar att det ytterst sällan är de som förespråkar fler våningar i byggnader – antalet våningsplan finns i stadsplaner och konstruktionsplaner – däremot är det upp till dem att optimera systemen i de höga byggnaderna så att de blir så bra och kostnadseffektiva som möjligt. – Tack vare att vi har arbetat med många olika höga byggnader har vi blivit bra på att optimera systemen beroende på typ av byggnad. Men vare sig det rör sig om hotell, lägenheter eller kontor landar det alltid på att det är trycket som är utmaningen. I höga byggnader

ERIK ALMGREN, avdelningschef för Brand & Risk i Malmö, menar att en stor fördel för företaget och deras kunder är att de har brand, sprinkler, el och VVS under samma tak. Flera av de höga byggnader som Bengt Dahlgren har jobbat med har haft våningsplan högt upp i byggnaden där många människor ska vistas samtidigt, vilket ställer höga krav både på brandskyddet och på ventilationen. – Där har vi ett nära samarbete mellan våra avdelningar. Att både Brand & Risk- och VVS-avdelningen sitter under samma tak gör definitivt att våra startsträckor blir kortare. I och med att yteffektivitet är

Erik Almgren

Christer Larsson. 11


HÖGA HUS

Byggherre: Annordia. Arkitekt: Erséus Arkitekter.   27 våningar.   23 000 kvm.

illustration: annordia

HOTELL DRAKEN

Bengt Dahlgrens uppdrag:   Programhandling.   VVS.   Brandskydd och sprinkler   Energi och Klimat.

extremt viktigt i höga byggnader gäller det att få så smarta och slimmade schakt- och undertakslösningar som möjligt. I ett nära samarbete mellan brandskydd och ventilation finns mycket att vinna. Sparar man en decimeter per våning i ett 30-våningshus kan man få plats med en till våning att hyra ut, det är därför viktigt att hela tiden vinna ytor, säger han. Dessutom finns det mycket att vinna på att komma in i ett tidigt skede för Bengt Dahlgren. – Om vi kommer in i systemhandlingsskedet finns det inte många ändringar som vi kan göra. Därför är det ur ett kostnadseffektivt sätt bra för oss att komma in tidigare – innan arkitekter och liknande har spikat alla planer, säger Peter Cottman. DET TOG ENDAST 13 år för Sveriges befolkning att växa från 9 till 10 miljoner invånare – det kan man jämföra med att det tog 35 år för befolkningen att växa från 8 till 9 miljoner. Med andra ord växer Sverige som aldrig förr och bostadsbristen är stor, framför allt inom storstadsområdena eftersom Sverige är i en fortsatt urbanisering. Men samtidigt som storstäderna behöver fler lägenheter vill de ha kvar sina grönområden, vilket ofta blir ett argument för att bygga högt. – Tittar man på Norra Tornen som vi arbetar med i

Peter Cottman.

» Om vi kommer in i systemhandlingsskedet finns det inte många ändringar som vi kan göra.« 12

Stockholm blir det tydligt hur många lägenheter man får på litet ”footprint”, säger Christer Larsson. Norra Tornen i Hagastaden i Stockholm kommer att bestå av två torn, som fått namnen Helix och Innovationen. De kommer sammanlagt att innehålla 320 lägenheter. Det högsta av tornen, Innovationen, kommer att bli 125 meter högt och de spektakulära byggnaderna är ritade av den nederländska arkitektbyrån Oma. Bengt Dahlgren projekterar där luft, rör, kyla, styr & övervakning samt utför energi- och klimatberäkningar. I GÖTEBORG BYGGS bland annat Karlatornet – ritad av Skidmore, Owings & Merrill som ligger bakom till exempel Burj Khalifa. Karlatornet som kommer att bli Nordens högsta byggnad med sina 245 meter och 600 lägenheter. Där har Bengt Dahlgren projekterat systemhandling för VVS-installationerna inklusive sprinkler, kyla, energiberäkningar samt styr och övervakning. Sedan tidigare finns Gothia Towers där Bengt Dahlgren har varit inblandade i VVS-projektering, brandskydd, energiberäkningar och Breeam. Och fler höga byggnader är på gång – så kanske har inställningen till att bygga på höjden ändrats. ■


foto: hsb malmö

TURNING TORSO

Byggherre:  NCC. Arkitekt: Santiago Calatrava.   54 våningar.  27 000 kvm.  Färdigställt 2005. Bengt Dahlgrens uppdrag:  Projekteringsledning samtliga dicipliner.  VVS projektering.

13


HÖGA HUS

Illustration: Oscar Properties

14


NORRA TORNEN

Byggherre: Oscar Properties. Arkitekt: Office for Metropolitan Architecture (OMA).  125 respektive 110 meter höga.  320 lägenheter totalt.   Inflyttning Q4 2018 samt Q1 2020 . Bengt Dahlgrens uppdrag:   B ygghandlingar för VVS-installationer inklusive kyla, energiberäkningar samt styr och övervakning.

15


HÖGA HUS

Text: Viktor Meidal | Foto: Wikimedia Commons

DRIFTOPTIMERING MED GOD LÖNSAMHET Bengt Dahlgrens avdelning Teknisk fastighetsförvaltning har haft ett samarbete med Gothia Towers i Göteborg sedan 2010, efter en förfrågan till Christer Hansson och en tidigare, då anställd på Bengt Dahlgren (numera teknisk förvaltare på Svenska Mässan). Arbetet har gett resultat på både lång och kort sikt.

I

projektet Gothia Towers har Bengt Dahlgrens avdelning Teknisk fastighetsförvaltning utfört flera olika uppdrag. – I dessa komplexa fastigheter med 1200 rum, fem barer och åtta restauranger ställs mycket höga krav på klimat med fokus på rätt energianvändning, säger Christer Hansson på Bengt Dahlgren. Fastigheter som Gothia Towers har avancerad styr och reglerteknik där varje rum ska kunna ha rätt klimat vid rätt tidpunkt. Bengt Dahlgren har tillsammans med Gothia Towers driftpersonal tagit fram och gjort bland annat dessa åtgärder:  Inventering av tekniska utrymmen för att få en bild över hur anläggningarna arbetade. Bilder med betjäningsområden med mera.  Justerat drifttider på ventilationsaggregat samt lagt in pumpstopp via styrprogrammen.  Injusteringar har gjorts på större system och uttjänta komponenter byttes ut.  Specialmätningar.  Styrsystem har uppdaterats och gamla DUC:ar byts fortlöpande ut.  Uppstart av beredskap i samarbete med fastighetsansvarig, tills den nya organisationen fanns på plats.  Utvecklat befintligt system för mätning av media och målsättning för övergripande energistrategi.

BENGT DAHLGRENS TEKNISKA fastighetsförvaltning har också gjort komplettering av dokumentation och driftinstruktioner samt utökat stöd för flera processer med hjälp av ett nytt IT-stöd för teknisk förvaltning. De utför även den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som säkerställer klimatet. Tillsammans med energi- och klimatoptimering har det blivit en mycket bra investering gällande klimat och ekonomi, anser Christer Hansson. – I en sådan verksamhet som Gothia Towers syns betydelsen av vårt arbete omedelbart, men även på lång sikt genom återkommande gäster till hotellen, säger han. ■

16


17


HÖGA HUS

Text: Viktor Meidal

NY RAPPORT FÖR SÄKRA TRAPPHUS

Övertrycksatta trapphus i höga byggnader är ett sätt att förhindra brandgasspridning till ett trapphus, där människor vid en brand ska kunna ta sig ut. Men enligt ett stort forskningsprojekt som Bengt Dahlgren har drivit finns det brister med sådana system som i värsta fall kan få motsatt effekt – att människor blir instängda.

B

ENGT DAHLGRENS Cedrik Persson och Marcus Runefors blev i november i år klara med ett stort och komplext forskningsprojekt gällande övertrycksättning av trapphus i höga byggnader. – Det finns flera olika lösningar för detta, till exempel kan det finnas en tryckgivare i trapphuset som styr hur hårt fläkten ska arbeta och om fläkten ska varva upp eller ner. Det finns också en lösning där fläkten går i samma läge och man har ett motviktsspjäll som öppnas när dörren stängs. Men ett problem som vi har märkt är att om någon av dessa komponenter går sönder medan fläkten fortsätter att gå, då kan inte dörrarna öppnas över huvud taget, och risken för att detta sker är i dag för stor jämfört med kraven i BBR, säger Cedrik Persson. Tillsammans med NCC och brandteknikutbild-

»

» Vi ska inte stoppa in skyddssystem i byggnader som gör situationen sämre. «

18

ningen på LTH, Lunds tekniska högskola, har Bengt Dahlgren tagit fram en rapport om hur övertrycksatta trapphus i höga byggnader kan utformas för att uppfylla kraven i BBR. Ett övertrycksatt trapphus, en ofta använd lösning för så kallade TR1-trapphus, bygger förenklat på principen att när dörren öppnas från ett våningsplan ska luften strömma in i rummet och inte ut i trapphuset och på så sätt undvika att få ett brandgasfyllt trapphus. Utformningen används för kontorshus med minst 9 våningar och bostadshus med minst 16 våningar. – Vi fick signaler från injusteringar och provningar från hus som byggdes att de upplevde problem med för högt tryck i trapphusen. Det här måste vi reda ut, tänkte vi. Vi ska inte stoppa in skyddssystem i byggnader som gör situationen sämre. Vi ville ta reda på vad som sker och vad kan vi göra åt det, säger Cedrik


”NY TEKNISK LÖSNING” Är en systemutformning som kan uppfylla BBR om den kombineras med minst en pressostat mellan sluss och trapphus som bryter strömmen till fläkten vid för högt tryck.

Våningsplan

Brandgasspjäll

Sluss

Slagdörrar utgår vid dörrstängare mot våningsplan

2 m/s (vid öppning för slang)

+ 50–100 Pa relativt sluss (vid stängd dörr)

RH

Huv i hisstopp(ar)

Trapphus

Persson om varför de startade projektet som påbörjades under 2016. UNDER PROJEKTET HAR projektgruppen tittat på hur vi i Sverige bygger trycksatta trapphus, vilka system som har använts, hur standarden har tolkats och gjort brandprovning, tester och beräkningar på befintliga trapphus. – Det vår rapport visar är att systemen i trapphus behöver kompletteras, till exempel med en pressostat som bryter strömmen till fläkten vid för höga övertryck i trapphuset. Det behövs två komponenter som är oberoende av varandra. Om en komponent går sönder så ska inte hela systemet fallera, felsannolikheten är för stor för att inte göra något åt saken, och tanken med ett säkert trapphus är inte att stänga in människor i en brinnande byggnad. ■

Foto från brandförsök som Bengt Dahlgren gjorde med en öppen sluss i stället för övertrycksättning. Öppen sluss är den lösning som anges i BBR avseende Tr1-trapphus och som övertryckslösningen ska vara minst lika bra som. 19


HÖGA HUS

Text: Viktor Meidal

Burj Khalifa är med sina 828 meter världens i särklass högsta byggnad.

KÄND FRÅN TV

En av de mest kända skyskraporna är Empire State Building på Manhattan i New York med sina 102 våningar och 381 meter (449 meter inklusive tornspira och radiomast). Empire State Building har varit med i fler än hundra filmer, men är kanske mest känd för sin medverkan i King Kong från 1933 där jättegorillan Kong klättrar upp på toppen av skyskrapan.

374 … meter är Vostok Tower i Moskva som är Europas högsta byggnad. Vostok Tower, som är den högsta delen av Federationstornen, tog elva år att bygga klart.

Vad är en skyskrapa? Ordet skyskrapa, skyscraper på engelska, syftar helt enkelt till ”skrapar vid skyn”. Men vad som definierar en skyskrapa varierar. För vissa räcker det med att en byggnad är märkbart högre än övriga byggnader i sin omgivning. Till exempel kan ett 80 meter högt hus i en i övrigt lågbyggd stad kallas för skyskrapa, men i till exempel Hong Kong eller New York krävs högre höjder än så för att märka ut sig. Organisationen Emporis Standards har för statistiksyfte definierat att en skyskrapa ska vara minst 100 meter hög. Ytterligare kriterium för begreppet skyskrapa är att större delen av byggnaden ska gå att vistas i – därmed är många byggnadsverk som radiomaster, industribyggnader och torn inte skyskrapor. Emporis Standards menar också att alla skyskrapor är höghus, och deras definition av ett höghus är ett hus med minst 12 våningar eller att byggnaden är mer än 35 meter högt.

högst i världen 1. Burj Khalifa, Dubai, Förenta Arabemiraten, 828 m (klar: 2010) 2. Shanghai Tower, Shanghai, Kina, 632 m (klar: 2015) 3. Abraj Al Bait Towers/Makkah Royal Clock Tower, Mecka, Saudiarabien, 601 m (klar: 2012) 4. Ping An Finance Center, Shenzhen, Kina, 599,1 m (klar: 2017) 5. Lotte World Tower, Seoul, Sydkorea, 554,5 (klar: 2017) 6. One World Trade Center, New York, USA, 541,3 m (klar: 2014) Nordens högsta byggnad: Turning Torso, Malmö, Sverige 190,4 m (klar: 2005)

20


Ryugyong Hotel är inget annat än ett rymdskeppsliknande skal.

Ska vi ta hissen eller trapporna? Rutschbanan!

4

Från sjuttionde till sextionionde våningen i byggnaden US Bank Tower Building i Los Angeles i USA går det att åka en fjorton meter lång kana – byggd helt i glas. Attraktionen heter Sky Slide och sitter utanpå skyskrapan 300 meter upp i luften. För 33 dollar, ungefär 275 kronor, får du möjlighet att ta genvägen ner mellan våningarna, i priset ingår även tillgång till skyskrapans utsiktsplatser.

Världens högsta outnyttjade byggnad Det 330 meter höga pyramidformade Ryugyong Hotel i Nordkoreas huvudstad Pyongyang skulle bli världens största hotell med omkring tretusen rum, lyxiga restauranger och ett kasino. Redan flera år innan hotellet började byggas skröt den nordkoreanska regimen om bygget och hotellet fanns till och med som frimärke. 1987 togs det första spadtaget men färdigställandet blev försenat och 1992, i och med Sovjets fall, tog pengarna slut och skrytbygget är än i dag bara ett skal. Ryuguong Hotel har också Guiness rekordboks utmärkelse världens högsta outnyttjade byggnad.

FUSKBYGGE Filmen Skyskrapan brinner!, The Towering Inferno på engelska, från 1974 hade troligtvis aldrig spelats in om Bengt Dahlgren hade haft uppdraget att brandsäkra byggnaden som i filmen kallas ”The Glass Tower”. På grund av fuskbygge, bland annat med felaktigt installerad el- och sprinklersystem, börjar byggnaden brinna på invigningsdagen. På byggnadens översta våning finns en bankettsal där invigningsfesten hålls. Det blir en kamp på liv och död för gästerna att ta sig ut från det brinnande infernot i filmen med bland andra Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway och Fred Astaire i rollerna.

HISSNANDE FART Skyskrapebyggandet i Kina har lett till att hissbyggarna nu försöker överträffa varandra i att bygga allt snabbare, tystare och bekvämare hissar. Enligt Washington Post finns världens snabbaste hiss i Shanghai Tower i Kina som färdas 18 meter per sekund, eller drygt 64 kilometer i timmen. Men om en specialtrimmad hisskorg används tillsammans med en Mitsubishi-tekniker vid spakarna har Shanghai-hissen en topphastighet på 70 kilometer i timmen.

… Turning Torso staplade på varandra och det är ändå 66,4 meter kvar till världens högsta byggnad Burj Khalifa i Dubai.

Här var störst först De första skyskraporna byggdes i slutet av 1800-talet i Chicago och New York i USA. Det finns flera anledningar till skyskrapans intåg i storstäderna, dels idén om att det var bättre att bygga högt och centralt i stället för lågt och bredda städerna, men att bygga högt hade aldrig gått om inte stål med tillräcklig hållfasthet för så pass höga byggnader hade tagits fram, men även hissens uppkomst bidrog till bygga högt-revolutionen. Världens första skyskrapa var Home Insurance Building i Chicago som byggdes 1885 och var 42 meter hög och hade tio våningar – drygt hälften så hög som Skrapan (tidigare Skatteskrapan) på Södermalm i Stockholm. Home Insurance Building revs 1931. Den första moderna skyskrapekonstruktionerna med till exempel grundläggning i berggrunden, expresshissar och egen vattenförsörjning anses vara Woolworth Building i New York som invigdes 1913.

21


HÖGA HUS Text: Albin Boman | Illustration: DREEM Arkitekter

30-VÅNINGSHUS SKA LYFTA KISTA

»I

Bengt Dahlgrens nystartade el-avdelning är inblandade i bland annat ett kombinerat bostadshus och hotell för långtidsboende med 30 våningar i Kvarteret Myvatten i Kista i Stockholm.

» Tack vare el-avdelningen blir vi en part som kunden vänder sig till och får hela installationssidan.«

Dahlgren som jag tidigare har jobbat KISTA HAR MAN ambitionen att förtillsammans med i olika projekt genom vandla stadsdelen till en urban åren. blandstad. Som ett del i arbetet planeras ett 30 våningar högt hus för lägenheter och hotell för långtidsboBENGT DAHLGRENS elavdelning växer, nu är ende. Bengt Sinander, avdelningschef för en femte anställd på väg in, och Bengt Siel på Bengt Dahlgren i Göteborg, förklanander förklarar att de har flera intressanta rar att det viktigaste i projektet är yteffekprojekt på gång. Bland annat Lindholmens tivitet. Tekniska Gymnasium samt Magasin 113 i Bengt Sinander. – Vi arbetar mycket med yteffektiva infrihamnen i Göteborg. stallationer. Om ett schakt som är en kvadratmeter – Det är så klart ett sätt för Bengt Dahlgren att för stort i en byggnad på 30 våningar blir det 30 kvabredda verksamheten. Tack vare el-avdelningen blir dratmeter yta som används i onödan. Alla utrymmen vi en part som kunden vänder sig till och får hela måste vara yteffektiva, säger han. installationssidan. Vi har också fördelen att vi kan Bengt Sinander började på Bengt Dahlgren i juli i sätta oss i ett mötesrum och samordna oss internt på år och innan dess arbetade han på ett företag som var ett annat sätt än om vi satt på två olika företag, säger engagerat i Karlatornet. han. – Där arbetade vi på elsidan och Bengt Dahlgren El-verksamheten är ny för Bengt Dahlgren i Göte­ på VVS-sidan. Det har vi nytta av i arbetet med kvarborg men har sedan tidigare funnits i Stockholm. teret Myvatten, det är många frågor som är desamma nu även om huset är 100 meter i stället för 240. nära VVS-avdelningen och Bengt Sinander lyfter fram fördelen med att Bengt Dahlgren har båda under samma tak. – Vi har sett att det finns ett behov hos våra kunder efter ett företag som kan leverera hela installationsprojektet. Jag startade som konsult 1983 och har jobbat mycket med Bengt Dahlgren genom åren där de har arbetat med VVS och jag med el. Det innebär att jag redan känner många från Bengt ELAVDELNINGEN ARBETAR

22

MYVATTEN

Entreprenör: Stockholms stad och Klövern Arkitekt: DREEM Arkitekter

BENGT DAHLGRENS ARBETE

  Brand   El   Energi   Sprinkler   VVS


Utรถver Kvarteret Myvatten arbetar Bengt Dahlgrens el-avdelning med bland annat Lindholmens Tekniska Gymnasium samt Magasin 113 i frihamnen i Gรถteborg.

23


Text: Albin Boman

RISKVERKSAMHETEN BLIR MER ÄN BRAND Bengt Dahlgren breddar sin riskverksamhet med nystartade avdelningen Risk Management. – Det kan bli hur brett som helst egentligen, säger Bengt Dahlgrens Kim Wikberg.

T

IDIGARE HAR Bengt Dahlgrens riskverksamhet främst innefattat brandrelaterade frågor men i och med den nystartade avdelningen Bengt Dahlgren Risk Management kommer verksamheten breddas till att även innefatta allt från försäkringsbesiktningar till miljö- och projektriskanalyser. – Riskhantering kan vara hur brett som helst egentligen. Men oavsett om det handlar om ekonomiska risker, personalpolitik eller brandrisker är stegen och metodiken i arbetet ungefär detsamma. Därför kan vi ha en stor bredd, säger Bengt Dahlgrens Kim Wikberg. Bengt Dahlgren Risk Management är uppdelat i tre tjänsteområden: Riskfylld verksamhet, Fysisk planering och Risk Management inom företag eller verksamheter. – Fysisk planering behövs när man bygger nya områden och förtätar samhällen. Då utför vi riskutredningar exempelvis i anslutning till farligt gods-leder, järnväg eller till farliga industrier. Områden där markanvändningen kan eller bör optimeras. I risk management inom företag eller verksamheter utför vi till exempel avbrottsanalyser, sårbarhetsanalyser eller hjälper företag att förbättra sin riskhantering eller prioritera bland skadeförebyggande investeringar. Företag har begränsat med resurser till riskhantering så riskanalyser är mycket viktiga beslutsunderlag för att optimera dessa resurser, säger Kim Wikberg. Han framhåller att Bengt Dahlgrens roll i den ty-

» Därför ligger det också i linje med att vara en attraktiv arbetsgivare. «

pen av riskanalyser är som en form av projektledare där de själva inte nödvändigtvis behöver ha all kompetens om de specifika riskerna, därför kan riskverksamheten ha en stor bredd. – Om vi gör en riskanalys för ett vattenverk exempelvis så finns mycket av kompetensen redan inom verksamhetens organisation. Vi håller då i stället i projektet, kan metodiken och dokumenterar riskutredningen på relevant sätt, säger han. På så vis skiljer sig dessa riskanalyser från de traditionella inom brand och explosion. – Då är uppdraget snarare att själva utföra analysen från start till mål. Men vi kan alltså lika gärna ha en större roll och bara leda arbetet. KIM WIKBERG säger att dels en bredare, men också en mer fristående riskverksamhet länge har efterfrågats hos Bengt Dahlgrens brand- och riskkonsulter. – Därför ligger det också i linje med att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi kan nu höja kvaliteten ytterligare, men dessutom kan vi erbjuda ett bredare utbud till våra kunder, det känns tryggt att kunna ge dem bra service inom våra huvudspår. Under hösten anställde Bengt Dahlgren Risk Management tre seniora riskkonsulter med olika bakgrund och de kommer initialt att stötta och leda övriga riskkonsulter i deras projekt. – Samtidigt jobbar vi parallellt med att bredda verksamheten utifrån den kompetensen som vi kommit in med och som inte fanns tidigare, säger Kim Wikberg. ■

24


Nyrektryterade Kim Wikberg, Lars Strรถmdahl och Kristin Lindstrรถm.

25


Text: Viktor Meidal | Foto: Jan Soja

Så ska Magnus coacha laget Magnus Åberg är sedan mitten av november ny vd på Bengt Dahlgren Syd. Med stor erfarenhet från fotbollsvärlden ska han bygga företaget som ett lag – med tillit, ärlighet, öppenhet och rak kommunikation. Hur kom det sig att du kom till Bengt Dahlgren? – Jag såg den utannonserade tjänsten och kände att jag ville tillbaka till bygg- och fastighetssvängen efter att ha varit borta från den i ett antal år. Jag fick en bra känsla och att det var ett företag jag vill komma in i och en position jag vill ha. Dessutom kände jag till företagets goda renommé och personalens höga kompetens. Vad är din relation till företaget sedan tidigare? – Jag hade väl ingen direkt relation, jag jobbade på byggsidan för ett antal år sedan och kände till dem. Var jag än har varit där jag har sett Bengt Dahlgrens logotyp, på bilar eller på deras kontor, så har det varit förknippat med att det är ett teknikkonsultföretag. Sedan har jag gamla kontakter kvar i branschen och många av mina bästa vänner är i bygg- och fastighetsbranschen och de har pratat gott om Bengt Dahlgren. Vad har du för bakgrund? – Jag är en så kallad 25-öresingenjör, alltså gymnasieingenjör med teknisk bakgrund. Jag jobbade på bygge under början 1990-talet under lågkonjunkturen och var kvar i byggsvängen fram till 2001 då jag började på ett fastighetsbolag. Där jobbade jag fram till 2004 då jag blev kontraktschef hos en facility management-leverantör som heter Coor, tidigare Coor Service Management. Coor utvecklades från åtta till 3 300 medarbetare när jag slutade, så det var en häftig resa. Efter det var jag har innehaft be-

fattningar såsom vd, vice vd, COO samt nu senast regionchef på RenoNorden.

» Jag älskar att bygga företag på samma sätt som man bygger ett fotbollslag och laget är aldrig bättre än dess svagaste länk. « Hur skulle du beskriva dig själv som vd? – Jag tror att jag kan tillföra affärskunskap, ekonomitänk, utveckla kundrelationer och skapa ett lag. Jag älskar att bygga företag på samma sätt som man bygger ett fotbollslag, det vill säga att man är ett lag och laget är aldrig bättre än dess svagaste länk. Jag har själv spelat fotboll från fem års ålder tills jag var trettio och därefter har jag varit fotbollstränare för ungdomar. Just nu är jag tränare för Lunds BK:s 14-årslag. Kan du se kopplingar mellan ledarrollen inom fotboll jämte i ett företag? – Jag skulle säga att ledarskapet är i princip detsamma. Det bygger på tillit, ärlighet och öppenhet, det finns ingen anledning att linda in något utan det är bättre att berätta 26

sanningen för alla individer. Jag tror på en rak kommunikation med så väl barn och ungdomar som med medarbetare. Det gäller att entusiasmera och bjuda på sin energi, förhoppningsvis får man också energi tillbaka och det är då dynamiken skapas, så väl i fotboll som på jobbet. Vad kommer du att göra under din första tid som vd? – Det blir att sätta mig in i verksamheten, det är det viktigaste den första perioden. Sedan givetvis att stabilisera och utveckla företaget. Mitt första intryck av företaget är att det är en otroligt positiv personal. Vad ser du mest fram emot med att jobba på Bengt Dahlgren? – Det är flera saker, dels att komma tillbaka till att arbeta med kundrelationer, men även det raka och hjärtliga som jag tycker finns i byggsvängen. Jag gillar den typen av kommunikation. Sedan givetvis att få jobba med medarbetarna inom sydbolaget, och jag känner redan nu att vi kan skapa något fantastiskt tillsammans. Den energi jag har fått tillbaka från medarbetarna, trots att jag varit här en så kort period, är otroligt positiv och jag känner att alla har en härlig framtidstro. Julen stundar, vad önskar du dig i julklapp? – Jag önskar att alla får en skön och avkopplande jul och att när vi kommer tillbaka efter nyår känner att det är då vi påbörjar vår stora resa i positiv anda tillsammans som ett lag. ■


MAGNUS ÅBERG

Ålder: 46. Bor: Staffanstorp i Skåne. Familj: Fru och 3 barn. Fritidsintresse: Fotboll. Dold talang: Laga mat.

27


Illustration: Liljewall arkitekter

”VI BEHÖVER BRANSCHENS HJÄLP FÖR ATT NÅ MÅLET” Bengt Dahlgren hjälper Lokalförvaltningen i Göteborg att göra det till synes omöjliga – att bygga en fossilfri förskola.

G

ÖTEBORGS STAD har som mål att 2050 vara en klimatneutral stad med hållbara och rättvisa utsläppsnivåer av växthusgaser. Som ett led i att skapa förutsättningar för att nå målet har Lokalförvaltningen i Göteborg fått i uppdrag att bygga en fossilfri förskola. Förskolan ska i så hög grad som möjligt uppföras fossilfritt med minimalt klimatavtryck, i allt från materialproduktion och transporter av material till energianvändning i den färdiga byggnaden. Eventuellt återstående klimatavtryck ska kompenseras. Bengt Dahlgren har blivit anlitade som extern projektledare för projektet. – Vi behöver nu hjälp av byggbranschen och materialtillverkarna för att nå vårt mål och vi behöver de mest innovativa produkter och lösningar som finns på marknaden, säger Bengt Dahlgrens Maria Perzon. Som ett första steg i projektet gjordes en utredning av en nybyggd förskola för att identifiera vilka byggnadsmaterial som innehåller fossil råvara. Totalt an-

28

vändes drygt 200 produkter i förskolan och en sjätte­ del av dessa bestod nästan helt av fossil råvara. – Bland dessa kan särskilt nämnas VVS-produkter, isolering, elprodukter, fog, tätskikt och plastfolier. Även ytskikt, fogar, färg och lim innehöll en stor andel fossil råvara. Mindre än en tredjedel av produkterna var fria från fossil råvara. Dock bestod många av dem i stället av metall eller betong, som också ger upphov till en stor klimatpåverkan på grund av utsläpp vid produktion och transport, säger Maria Perzon och fortsätter: – Fossilfria byggnadsmaterial och byggnadsmaterial med återvunnen råvara behöver utvecklas. Inspiration till fossilfria alternativ kan både hittas i äldre byggmetoder och byggnadsmaterial och i nya forskningsinnovationer såsom bioplaster. Dessutom behöver återanvändningen av byggnadsmaterial öka. Ett sätt att minska klimatpåverkan från en produkt kan även vara att använda så lite som möjligt av den, förklarar Maria Perzon. Detta kan exempelvis ske genom placering av installationer för minimerad rör-


Text: Viktor Meidal

Joakim Thunberg.

DELADE ERFARENHETER

Projektgruppen. Bakre raden: Anna Högberg, Bengt Dahlgren, Henrik Jönsson, Bengt Dahlgren och Nina Jacobsson Stålheim, Lokalförvaltningen. Främre raden: Maria Perzon, Bengt Dahlgren och Bodil Sjans, Lokalförvaltningen.

Illustration av konceptförskolan Grönskan som förväntas ligga till grund för den fossil­fria förskolan.

dragning samt genom minimering av spill på byggarbetsplatsen. Dessutom behöver transporter samt energianvändning på byggarbetsplatsen minimeras och ställas om till fossilfritt. UNDER DE SENASTE ÅREN har ett stort fokus i byggbranschen varit att minska energianvändningen i byggnader. I takt med att byggnader blir allt mer energieffektiva bidrar byggnadsmaterial till en allt större andel av klimatpåverkan från en byggnad. I dag står bostäder och lokaler för cirka 18 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Om konsumtionen av importvaror inkluderas är bostads- och lokalsektorn sammanlagt kopplad till drygt en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Den fossilfria förskolan kommer att stå färdig 2020 och det politiska målet för Göteborgs Stad är att alla byggnader på sikt ska vara fossilfria. ■

LOKAL­ FÖRVALTNINGEN

Lokalförvaltningen i Göteborg förvaltar och bygger offentliga lokaler, såsom förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder och administrativa lokaler för Göteborgs Stad. De förvaltar drygt 3 000 byggnader och omsätter ca 2 miljarder i ny- och ombyggnadsprojekt varje år.

Förslag på möjligheter att nå målet en fossilfri förskola tas gärna emot på maria.perzon@bengtdahlgren.se 29

I mitten av september deltog sju medarbetare från Bengt Dahlgren på Byggdoktorernas erfarenhetsmöte i Lettlands huvudstad Riga. Betonguttorkning var en av de viktigaste punkterna på agendan.

B

YGGDOKTORERNA, SOM ANORDNADE mötet, är en förening för fuktskadeutredare i Sverige. För att kunna titulera sig byggdoktor behöver man uppvisa teoretiska och praktiska förkunskaper, genomgå en grundutbildning med tillhörande tentamen samt delta på de erfarenhetsmöten som anordnas. Joakim Thunborg, som nyligen startat upp Bengt Dahlgrens Kalmarkontor, var en av deltagarna på mötet. – Dessa möten är jätteviktiga för att kunna utbyta erfarenheter och prata om vilka byggproblem som finns i Sverige och framför allt diskutera framtida problem och hur vi ska tackla dem, säger han. Under mötet, som bestod av olika föreläsningar och workshops för de över hundra deltagarna från olika företag, var betong ett av de viktigaste ämnena som diskuterades. – Vi vet väldigt lite om hur dagens betong fungerar men även hur de nya limmerna och mattorna reagerar. Det är även stora osäkerheter i den mätteknik och de beräkningsprogram som används. Det gör att det blir många byggskador med betong. Därför tror vi att till exempel limmande ytskikt på betong kommer vara ett stort problem ur ett inomhusmiljöperspektiv framöver, säger Joakim Thunborg.

BRA FUKT- OCH INOMHUSMILJÖUTREDNINGAR är nödvändiga för att människor ska kunna bo eller arbeta i en byggnad utan att riskera att må dåligt, menar Joakim Thunberg. – Det är viktigt att göra rätt från början för att undvika problem med inomhusmiljön oavsett om det gäller en ny- eller ombyggnation och vi på Bengt Dahlgren kan erbjuda den kompetensen på alla våra kontor runt om i Sverige, säger han. ■


Text: Viktor Meidal | Illustration: CCO Arkitekter

NYA MÖJLIGHETER FÖR UTBILDNING Just nu pågår arbetet med campus Albano – ett nytt campusområde som ska knyta ihop KTH och Stockholms universitet med Stockholms stad. Bengt Dahlgren deltar i projektet med att projektera sprinklersystem i Akademiska Hus fem byggnader.

C

AMPUS ALBANO ska när det står klart erbjuda utbildningsmiljöer för över femtontusen studenter och forskare. Här byggs också cirka tusen studentbostäder samt lokaler för kommersiell service som resHanna tauranger och kaféer. Det första spadtaget för campus Al- Nauckhoff. bano togs i november 2015 på platsen där det tidigare var ett industriområde och parkeringar. Projektet har stort fokus på hållbarhet och att området är i samklang med naturen – till exempel ska husen ska vara utformade i olika steg med gröna tak så att det ser ut

30

som en trevligt parkområde, sett från Hagaparken. Dessutom planeras det för energisnåla hus med en närproducerad energiförsörjning. Bengt Dahlgrens roll i projektet är att projektera sprinkler i fem hus som kommer att användas för utbildning Filip Kindahl. och forskning. – Bland annat kommer det bedrivas verksamhet som har specifika ljudkrav och projektera sprinkler så att ljud inte ska kunna ledas genom installationerna, berättar Hanna Nauckhoff på Bengt Dahlgren. Akademiska Hus, som är byggherre i projektet,


CAMPUS ALBANOS INFORMATIONSFLÖDEN dROFUS dRofus används för all rumsfunktionsplanering mellan hyresgäst och projektet. dRofus används också för att verifiera projekterade lösningar mot ställda krav.

JIRA För att säkerställa att alla projektdeltagare har den senaste informationen för projektet så används Jira för all skriftlig kommunikation om projekteringen som ej hanteras via Byggnet, till exempel skisser, besked, svar på projekteringsfrågor. “Kommunikation om projekteringen skall i så stor utsträckning som möjligt hanteras i Jira. Besked i projekteringen som inte finns i Jira finns inte i projektet”.

BYGGNET För att säkerställa att alla i projektet alltid jobbar med det senaste underlaget gäller principen: ”Filer som inte finns på Byggnet finns inte i projektet” Detta innebär att när man vill skicka underlag till en annan projektdeltagare så lägger man upp filen på Byggnet och skickar ett mail med en länk till filens mapp. Underlag som skall hanteras via Byggnet är till exempel dokument, ritningar, modeller, protokoll, minnesanteckningar.

OBJEKTMODELLER & LOD I Albano används objektmodeller för att effektivisera informationsframtagning och säkerställa effektiv kommunikation i projektet. “Objektmodeller används för att ta fram samtliga ritningar och representerar vid varje enskilt tillfälle det senast uppdaterade projekterade underlaget” För att löpande definiera vilken information som är gällande och för att säkerställa att modellerna utvecklas enligt projektets behov definieras LOD-nivåer (Level Of Development) för samtliga byggdelstyper.

har en egen ambition att byggnader ska sprinklas och de vill även att sprinklersystemet ska vara enkelt att drifta under en lång tid. – Därför har vi byggt upp systemet i olika zoner, dels för att kunna underlätta för räddningstjänsten att lokalisera en eventuell brand, dels för att kunna veta var driften ska gå om något händer, säger Filip Kindahl på Bengt Dahlgren.

Att få en likvärdighet och helhet för hela campusområdet som består av många delprojekt är en viktig del enligt Hanna Nauckhoff och Filip Kindahl. – Det är väldigt många inblandade i det här projektet och för att samordna alla och allt som sker arbetar vi mot en portal där till exempel dokumentation för frågor samlas. I stället för tunga mötesprotokoll kan vi följa besluten i portalen, säger Hanna Nauckhoff.

ANNORLUNDA FÖR DETTA projekt är också att vattenförsörjningen för brandskyddsåtgärder är ett separat system för hela campusområdet. Det skapar trygghet att det alltid finns tillgängligt vatten från minst ett håll till sprinkler och brandposter.

PROJEKTET DRIVS EFFEKTIVT med hjälp av BIM som är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering eller på engelska Building Information Modeling. Informationsflöden i projektet finns i faktarutan ovan. ■

31

» I stället för tunga mötesprotokoll kan vi följa besluten i portalen. «


BORÅS Albanoliden 1 506 30 BORÅS Tel: 033-430 97 00

JÖNKÖPING Klubbhusgatan 13 553 03 JÖNKÖPING Tel: 036-215 56 10

LINKÖPING Repslagaregatan 19 582 22 LINKÖPING Tel: 013-37 40 50

SKÖVDE Högskolevägen 6A 541 45 SKÖVDE Tel: 0500-49 58 00

ÅRE Årevägen 110 830 13 ÅRE 031-720 25 00

GÖTEBORG Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Tel: 031-720 25 00

KALMAR Gröndalsvägen 19B 392 36 KALMAR 031-720 25 00

MALMÖ Arenagatan 20 215 33 MALMÖ Tel: 040-635 17 00

STOCKHOLM Hammarby Allé 47 120 30 STOCKHOLM Tel: 08-588 88 100

ÖSTERSUND Infanterigatan 14 831 32 ÖSTERSUND 031-720 25 00

HELSINGBORG Rönnowsgatan 8BA 252 25 HELSINGBORG Tel: 042-444 29 50

KRISTIANSTAD Magasingatan 2 291 32 KRISTIANSTAD Tel: 044-780 94 30

NORRKÖPING Källvindsgatan 3 602 40 NORRKÖPING Tel: 011-415 92 00

VÄXJÖ Honnörsgatan 12 352 36 VÄXJÖ Tel: 0470-73 18 50

WWW.BENGTDAHLGREN.SE

Jobba hos Sveriges bästa arbetsgivare

Är du vår nästa superhjälte? Våra superhjältar till medarbetare har röstat fram oss till Sveriges bästa arbetsgivare och nu behöver vi utöka vårt superhjältegäng. Vill du arbeta i en dynamisk miljö som är både spännande och trygg? Vi söker fler engagerade och drivna medarbetare. Är det du? Kontaktperson Agneta Lundén-Hjält, HR manager Läs mer om våra tjänster på www.bengtdahlgren.se

Profile for Bengt Dahlgren AB

Bengt Dahlgren Nytt #2 2017  

Bengt Dahlgren Nytt #2 2017