Kmečki koledar, Bauernkalender, 2008

from Kisnet

Scroll for more

Page 1

KOLEDAR KALENDER

08

Kmetice Bäuerinnen


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Marinka Mader-Tschertou

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

2008 T DI

Novo leto

S MI

Bazilij

ΠDO

Genovefa

P FR

Angela Fol.

S SA

Milena

N SO

1 S SA

Trije kralji

P MO

Rajmund

T DI

Severin

S MI

Julijan

ΠDO

Viljem

P FR

Pavlin Ogl.

P FR

Marjeta Ogr.

S SA

Makarij

N SO

2. nav. ned.

P MO

Neæa, Janja

T DI

Vincenc

6 Tatjana

N SO

1. nav. ned.

P MO

Oton, Feliks

T DI

Pavel Puøœ.

S MI

Marcel

ΠDO

Anton Puøœ.

13 S MI

Januar

Ildefonz

ΠDO

Franœiøek Sal.

20 P FR

Spr. sv. Pavla

S SA

Timotej, Tit

N SO

3. nav. ned.

27

P MO

Tomaæ Akv.

T DI

Valerij

S MI

Martina, Hiac.

ΠDO

Janez Bosco


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Øtefka Hirm

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

Februar

P FR

Brigita Irska

S SA

Sveœnica

N SO

2008 4. nav. ned.

P MO

Veronika

T DI

Pust

S MI

†† Pepelnica

ΠDO

Rihard

P FR

Hieronim

S SA

Apolonija

N SO

3 T DI

Reginald

S MI

Katarina

ΠDO

Polikarp

N SO

3. postna ned.

24

P MO

P MO

Teodor

P FR

Sed. ap. Petra

10 Valentin

P FR

Georgija

S SA

Julijana

N SO

2. postna ned.

P MO

Simeon Jer.

P FR

Prestopni dan

17 S SA

1. postna ned.

Konstancij

T DI

Aleksander

S MI

Gabriel

ΠDO

Roman

T DI

Konrad

S MI

Sadot

ΠDO

Irena, Peter


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Kristina Trampusch

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

2008 S SA

Albin

N SO

4. postna ned.

P MO

Kunigunda

T DI

Kazimir

S MI

Hadrijan

ΠDO

Miroslav

P FR

Perpetua

S SA

Janez od Boga

Marec März

N SO

2 S MI

Gregor Vel.

ΠDO

5. postna ned.

Velika noœ

P MO

Makarij

T DI

Sofronij

P FR

†† Veliki Petek

S SA

Velika sobota

9 Kristina

P FR

Matilda

S SA

Klemen Dv.

N SO

Cvetna nedelja

P MO

Patrik

T DI

Ciril Jer.

S MI

Joæef, zav. Kor.

ΠDO

Veliki Œetrtek

P FR

Bojan

S SA

Bertold

N SO

Bela nedelja

P MO

Modest

16 N SO

P MO

Velikon. pon.

23 24

T DI

Gosp. oznanjenje

S MI

Evgenija

ΠDO

Lidija

30


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Leni Isopp

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

T DI

April Hugo

S MI

2008

Franœiøek P.

ΠDO

Rihard

P FR

Izidor

S SA

Vincenc

N SO

3. velikonoœna ned.

P MO

Janez Sal.

T DI

Albert

S MI

Marija Kl.

ΠDO

Apolonij

P FR

Stanislav

P FR

Elevtrij

S SA

Leon

N SO

5. velikonoœna ned.

P MO

Anzelm, øk.

T DI

Leonid

6 S SA

Lazar

N SO

4. velikonoœna ned.

P MO

Valerijan

T DI

Helena

S MI

Bernardka L.

ΠDO

Rudolf

13 S MI

Jurij, øk.

ΠDO

Fidel

20 P FR

Marko

S SA

Mati dob. sveta

N SO

6. velikonoœna ned.

27

P MO

Peter Chanel

T DI

Katarina S.

S MI

Pij V.


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Nadja Mochar- Marko

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

2008 ΠDO

Joæef, prazn. dela, Vnebohod

P FR

Atanazij

S SA

Filip, Jakob

N SO

1 P MO

Materinski dan

P MO

Angel

T DI

Marija sred.

S MI

ΠDO

Viktor

P FR

Pahomij

S SA

Antonin

N SO

4

Bink. pon.

T DI

Servacij

S MI

Bonifacij

ΠDO

Janez

Zofija

P FR

Janez nep.

S SA

Joæt

N SO

Sv. Trojica

P MO

Peter

T DI

Bernardin

18 S SA

Marija pom.

N SO

8. nav. ned.

25

P MO

Binkoøti

11

12 P FR

Gizela

Maj Mai

Filip Neri

T DI

Auguøtin Canterb.

S MI

Bernard Menth.

ΠDO

Maksim

S MI

Krispin

ΠDO

Reønje telo

22 P FR

Kancijan

S SA

Obiskanje D. M.


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Inge Olip

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

Junij Juni

N SO

9. nav. ned.

P MO

Erazem

T DI

2008 Karel L.

S MI

Kvirin

ΠDO

Bonifacij

P FR

Norbert

S SA

Robert

N SO

1 ΠDO

10. nav. nedelja

Primoæ

T DI

Henrik

S MI

Barnaba

P FR

Florentina

S SA

Alojzij

N SO

12. nav. ned.

8

Adelhajda

P FR

Anton Pad.

S SA

Valerij

N SO

11. nav. ned., Vid

P MO

Gvido

T DI

Adolf

S MI

Marcelijan

ΠDO

Marijino Srce

15 P MO

P MO

Agripina

T DI

Janez Krstnik

S MI

Viljem

ΠDO

Vigilij

22 P FR

Hema Krøka

S SA

Irenej

N SO

13. nav. ned., Peter, Pavel

29

P MO

Emilijana


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Melitta Reichmann

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

Julij Juli

2008 T DI

Estera

S MI

Sviton

ΠDO

Tomaæ

P FR

Urh

S SA

Ciril in Metod

N SO

14. nav. ned.

P MO

Izaija

T DI

Kilijan

S MI

Veronika

ΠDO

Amalija

P FR

Benedikt

P FR

Friderik

S SA

Zlata

N SO

16. nav. ned.

P MO

Lovrenc

T DI

Magdalena

6 S SA

Mohor, Fortunat

N SO

15. nav. ned.

P MO

Kamil

T DI

Bonaventura

S MI

Karmelska M. B.

ΠDO

Aleø

13 S MI

Brigita Øved.

ΠDO

Kriøtof

20 P FR

Jakob

S SA

Joahim, Ana

N SO

17. nav. ned.

27

P MO

Viktor

T DI

Marta

S MI

Peter Krizolog

ΠDO

Ignacij Lojolski


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Anita Øtriker

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

P FR

Avgust August Alfonz

S SA

Evzebij

N SO

18. nav. ned.

2008 P MO

Janez Vianney

T DI

Marija Sneæna

S MI

Jezusovo spr.

ΠDO

Kajetan

P FR

Dominik

S SA

Roman

N SO

3 T DI

Hilarija

S MI

Poncijan

ΠDO

Roza Limska

N SO

21. nav. ned.

24

P MO

P MO

Klara

P FR

Marija Kraljica

10

Maksim. Kolbe

P FR

Vnebovz. D. M.

S SA

Rok, Øtefan

N SO

15 S SA

19. nav. ned.

Ludvik

T DI

Rufin

20. nav. ned.

P MO

Helena

T DI

Janez

S MI

Bernard

P FR

Janez

S SA

Feliks

N SO

22. nav. ned.

17 S MI

Monika

ΠDO

Avguøtin

31

ΠDO

Pij X.


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Kati Kert

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

2008 P MO

Egidij

T DI

Maksima

S MI

Gregor Veliki

ΠDO

Rozalija, Ida

P FR

Lovrenc

S SA

Petronij

N SO

23. nav. ned.

P MO

Rojstvo D. M.

P FR

Januarij

September T DI

Peter Klaver

S MI

Otokar

ΠDO

Erna

S SA

3. kvatre

N SO

25. nav. ned.

P MO

Mavricij

7 P FR

Marijino ime

S SA

Janez Zlatousti

N SO

Pov. sv. kriæa

P MO

Melita

T DI

Ljudmila

S MI

Robert Bel.

ΠDO

Irena

14 T DI

Paternij

S MI

Rupert

ΠDO

Avrelija

21 P FR

Kozma, Damijan

S SA

Vincenc Pavelski

N SO

26. nav. ned.

28

P MO

Mihael

T DI

Hieronim


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Brigita Sima

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

S MI

Oktober Terezija

ΠDO

Angeli varuhi

P FR

2008 Evald

S SA

Franœiøek As.

N SO

27. nav. ned.

P MO

Bruno

T DI

Roæn. M. B.

S MI

Pelagija

ΠDO

Dioniz

P FR

Danijel

S SA

Emilijan

P FR

Ignacij Ant.

S SA

Luka

N SO

Misijonska ned.

P MO

Irena

T DI

Urøula

S MI

Marija Sal.

P FR

Volbenk

5 N SO

28. nav. ned.

P MO

Edvard

T DI

Kalist

S MI

Terezija Velika

ΠDO

Hedvika

12 ΠDO

Janez Kapistran

19 P FR

Anton M. Cl.

S SA

Krizant, Darija

N SO

Avstr. dræ. pr.

26

P MO

Sabina

T DI

Simon in Juda

S MI

Narcis

ΠDO

Alfons Rodr.


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Marija Haschej

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

2008 S SA

Vsi sveti

N SO

1 S MI

Verne duøe

P MO

Viktorin, Just

T DI

Karel B.

S MI

Zaharija, Elizabeta

ΠDO

Lenart

P FR

Engelbert

S SA

Bogomir

2 Jozafat

ΠDO

Stanislav Kostka

Kristus Kralj

23

P MO

Krizogon

32. nav. ned.

P MO

Leon

T DI

Martin

P FR

Darovanje D. M.

S SA

Cecilija

9 P FR

Nikolaj

S SA

Leopold, Albert

N SO

33. nav. ned.

P MO

Elizabeta Ogr.

T DI

Roman

S MI

Narsej

P FR

Jakob

S SA

Saturnin

N SO

1. advent

16 N SO

N SO

November

T DI

Katarina

S MI

Leonard

ΠDO

Virgil, Modest

30

ΠDO

Feliks


Kmeœka izobraæevalna skupnost

Øtefka & Bernardka Kordesch

9121 Tinje/Tainach 119 vida.obid@gmx.at miha@zablatnik.at +43 (0) 676 83 555 - 748 +43 (0) 676 83 555 - 749

P MO

December Dezember Natalija

T DI

Bibijana

S MI

Franœiøek Ksaver

ΠDO

Barbara

P FR

2008 Saba

S SA

Nikolaj

N SO

2. advent

P MO

7 P FR

Ivana Øantal.

S SA

Lucija

N SO

3. advent

P MO

Kristina

T DI

Albina

S MI

Lazar iz Betanije

ΠDO

Brezmadeæna

T DI

Valerija

S MI

Melkijad

ΠDO

Damaz

S SA

Evgenij

N SO

4. advent

P MO

Demetrij

8 Gracijan

P FR

Urban

14 T DI

Viktorija

S MI

Sveti veœer

ΠDO

Boæiœ

21 P FR

Øtefan

25 26

S SA

Janez Ev.

N SO

Nedolæni otroci

28

P MO

Tomaæ Becket

T DI

Rajner

S MI

Silvester l.