__MAIN_TEXT__

Page 1

AngkoR

Your Inflight Magazine

January-February 2021


National flag carrier of Cambodia

Thank you for flying with us!


ក្នង ុ ឱកាសឆ្នថ ំា ី្ម ឆ្នស ំា កល ២០២១នេះ ខ្ញស ំុ ម ូ ជូនពរដល់អតិថជ ិ ន ដៃគអា ូ ជីវកម្មពម ្រ ទាំងថ្នក ា ដ ់ ក ឹ នាំ និងបុគល ្គ ក ិ ទាំងអស់របស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាស ចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ ដែលតែងតែគាទ ំ ្រ និងចូលរួមជម ្រោ ជង ្រែ យ៉ង ា សស្រក ា ស ់ ស្រដ ំា ម ើ ប្ ឱ ី យ្ ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ សមច ្រេ តាមផែនការ ។ សូមឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រទ ី ទួលបាននូវសិរស ី ស ួ ក ី្ត ង ុ្ន ឆ្នថ ំា ី្ម និងប្រកបតែសច េ ក្តស ី ខ ុ សុភមង្គល ។ ប្រធានក្រម ុ ប្រក ឹ សា ្ ភិបាល ឯកឧត្តម តឹករ៉ត េ សំរច េ

On the occasion of New Year 2021, I would like to wish you all the best, and may this new year bring happiness, blessing, prosperity, and good health to our passengers, business partners, Cambodia Angkor Air management teams and staff who always support and actively participate to bring success to the company. I would like to wish Excellencies, Ladies and Gentlemen joy and happiness. Chairman – H.E. Tekreth Samrach


Publisher: Cambodia Angkor Air Co-ordinating Editorial Board: H.E Tekreth Samrach Director: H.E Lim Kao Graphic Designer: AVAGO Design Services Editorial Contributors: Sowath Panharidh Chhorn Kim Huon Max Headroom

WELCOME ABOARD

CHUM REAP SUOR Cambodia Angkor Air is the national flag carrier of the Kingdom of Cambodia. Cambodia Angkor Air currently offers domestic flights between Phnom Penh, Siem Reap, and Sihanoukville, and international flights to Ho Chi Minh City and Da Nang in Vietnam, Beijing, Shanghai and Guangzhou in China. In the near future, we have planned to expand our route network to more destinations in the ASEAN region and Northeast Asia. Our fleet is comprised of current modern aircraft, including Airbus A320 and A321 jets and ATR 72-500 turboprop planes, which allow you to fly safely and in comfort. And you will receive attentive in-flight service from our dedicated staff. Your satisfaction is our pleasure!

Photographers: Thankyou to all the photographers independant and shutterstock for the images in this issue. Aleksei Sarkisov Elena Schweitzer Billion Photos smshoot Elizabeth Edie kikujungboy CC danielholmhansen demamiel62 tottoto Ferry Tomasowa Khiev Kanel Wan Kum Seong Mary Doggett Kobby Dagan getideaka JuliaST HelloRF Zcool WeiShen Sunwand24 Worldgraphics HelloRF Zcool Adam Narkiewicz LapaiIrKrapai HelloRF Zcool demamiel62 Visualize Creative Huy Thoai Yavuz Sariyildiz LocHuynh Phuong D. Nguyen Gartland Little Red on tour Chawranphoto Elite Studio VannakPhotos Sophie Lenoir Cristina Stoian Dmitry Rukhlenko Bosco Yip kitsanakorn maneerat Aleksandar Todorovic Littleaom Alvaro Candia Creative Family Hung Chung Chih Thong Wing Hoong

Advertising Sales: Sowath Panharidh sowathpanharidh@angkor-air.com Ms. Kim sales@ava-go.info +855 (0) 92 256 388 Contact Us: #206A, Preah Norodom Boulevard Phnom Penh, Cambodia +855 (0) 23 66 00 032

4

AngkoR


សូមស្វាគមន៍ការធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរ របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ WELCOME ABOARD YOUR FLIGHT WITH CAMBODIA ANGKOR AIR សូមស្វាគមន៍ក្នុងការហោះហើរជាមួយក្រុមហ៊ុន

អាកាសចរណ៍ជាតិ

កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ

សូមសម្រួល

ឥរិយាបថ និងរីករាយជាមួយទស្សនាវដ្តីប្រចាំខែ មករា

សូមណែនាំលោក-អ្នកឲ្យស្គាល់ ណាននីង ជាទី

ក្រុងដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ នៃតំបន់ស្វយ័តគ័ង ស៊ីជ័ង

(Guangxi Zhuang Autonomous Region) ភាគ

និង កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ។

ខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន ។ ទីក្រុងនេះ ត្រូវបានគេស្គាល់

អារម្មណ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគោលដៅទេស

ដ៏គួរឲ្យគយគន់ ។ ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់គ័ងស៊ី

ទស្សនាវដ្តីលេខនេះ នឹងនាំយកអត្ថបទគួរឲ្យចាប់

ចរណ៍មកជូនលោក-អ្នកដើមប្ ស ី ង ែ្វ យល់នង ិ អានកំសាន្ត ។ បាត់ដំបង

គឺជាទីក្រុងធំជាងគេទីពីរក្នុងប្រទេស

កម្ពុជាដែលមានកន្លែងទេសចរណ៍ ដ៏ទាក់ទាញជាច្រើន សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកម្សាន្ត ។ ខេត្តនេះ ជា

ថាជា “ទីកង ុ្រ បៃតង” សម្បរូ ទៅដោយដើមឈើខៀវស្រងាត់

(Guangxi) ណាននីង ត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយកូនភ្នំដែល

ទទួលឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុង អនុតំបន់ត្រូពិកក្តៅ ហើយ សើម ។

បន្ទាប់មកសូមណែនាំលោក-អ្នកឲ្យស្គាល់ លោក

បណ្តន ំុ ទ ៃ តា ី ង ំ ទេសចរណ៍បប ែ ប្រវត្តសា ិ ស្ត្រ វប្បធម៌សល ិ ប្ ៈ

ឆេង សុភ័ក្រ្ត ជាអ្នកថតរូបវ័យក្មេងម្នាក់និងជាម្ចាស់ទំព័រ

ភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនាជាហូរហែររៀងរាល់ថ្ងៃ ។

លោក កើតនៅឯជំរំជនភៀសខ្លួន ហើយក្រោយមកបាន

សហគមន៍ និងបរិស្ថានដ៏ស្រស់បំព្រងដែលបានទាក់ចិត្ត ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន

ក្រហម

ដែលមានម៉ុងសាយពណ៌

និងលឿងសម្តែងនៅតាមដងផ្លូវខាងក្រៅអគារ

ពាណិជ្ជកម្ម ឬមុខផ្ទះអ្នកមានស្តុកស្តម្ភ ដើម្បីដេញឧប

ឬ “ សួស្តីឆ្នាំថ្មី

មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣ ។ គាត់ បានចូលរួមបង្កើតការិយាល័យ សម្រាប់ជួលដំបូងគេ ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា

World ) ។ កុងស៊ីហ្វា ឆាយ “ Gong Xi Fa Cai ” Memory )

ទ្រពចង្រៃ ហើយនាំមកវិញនូវលាភសំណាង និងសេចក្តី សុខសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី ។

Facebook និង YouTube ឈ្មោះរៀនថត “ Rean Thort “ ។

” ត្រូវបានបន្លឺឡើងជាមួយសំឡេងស្គរ និង

ឃ្មោះ ដ៏កងរំពង ។ នេះគឺជាអ្វីដែលតែងតែកើតឡើងនៅ រាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តមួយចំនួនក្នុងឱកាសបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន ។

គឺការិយាល័យ

ស្មលវើលដ៍

(Small(One-

គាត់ក៏បានបង្កើតស្ទូឌីយោ វ័នម៉ិមម៉ូរី

លោកតែងតែចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែល

លោកមានទៅដល់ អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបដូចលោក ។

សូមជូនពរឱ្យការធ្វើដំណើររបស់លោក-អ្នកជាមួយ

ជើងហោះហើរនេះប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព និងភាពរីក រាយ ៕

ក្រុមអ្នកនិពន្ធ

Welcome on board your Cambodia Angkor Air flight. Make yourself comfortable, and enjoy the latest issue (January-February 2021) of our inflight magazine, Angkor. In each issue we bring you articles and information about the Kingdom of Wonder, and the amazing destinations we fly to. Despite its official designation as Cambodia’s second largest city, the provincial capital of Battambang has a remarkably placid and pleasant feel. With a fine array of historic and cultural attractions, a thriving arts community and picturesque surroundings, it’s fast emerging as an authentic tourist highlight. Silk Island, not very far from the center of Phnom Penh but a world away from the hustle and bustle of Cambodia’s capital, it can get all too much sometimes, but thankfully some rural respite is just a short ride away. Lovers of nature will take solace in the luscious sanctuary that is Phnom Tamao Zoological Park and Wildlife Rescue Centre, which helps to protect and conserve around 102 species of mammals, birds and reptiles as well as many rare trees and plants. Don't miss this unique experience. It's that time of year again. Red and yellow dragon and lion performers slowly dance along the street, hovering outside businesses to ward away evil and shower them with prosperity for the year ahead. The ring of “Gong Xi Fa Cai” (Happy New Year) sounds through the air alongside beating drums, cymbals and gongs. This is a familiar sight across Cambodia during Chinese New Year. Over to China. Nanning is the capital and largest city by population of the Guangxi Zhuang Autonomous Region in Southern China. It is known as the "Green City" because of its abundance of lush subtropical foliage. Located in the South of Guangxi, Nanning is surrounded by a hilly basin, with a warm, monsoon-influenced humid subtropical climate. In this issues Q&A we talk to a young photographer and YouTuber Chheng Sopheak, born as a refugee then relocated to Cambodia in 1993. He co-founded Cambodia’s first co-working space SmallWorld. He also founded One Memory Studio. His passion is to teach and help young hopefuls follow in his footsteps. Tucked away in the top right hand corner of Cambodia, with Laos to the north and Vietnam to the east, Ratanakiri province is one of the most far-flung destinations that Cambodia has to offer. Nevertheless, it rewards travellers willing to go that extra distance with a rural charm, which is at once quintessentially Cambodian and entirely unique. In Takeo province, merely 42 kilometres south of Phnom Penh, sits a place of picturesque appeal and sacred aura. Phnom Chiso ('Phnom' meaning 'mountain' in Khmer) stands just 130 metres tall, but its green, lush beauty will captivate you at first sight. After all this exploring, hungry? Plea, This well-known spicy, sour salad dish, will wake up your taste buds with its freshness and tang. Whether in the most humble food street stall or the most refined restaurant. So sit back, relax, and let the world fly by as you enjoy your flight with Cambodia Angkor Air. The Editorial Team


contents

Angkor - Your In-Flight Magazine

30 Luna New Year 2021 6

AngkoR


January-February 2021

13 Cambodian Holidays and Weather Here are the Cambodian holidays that will happen in January and February 2021.

14-17 Angkor Shopping While you're on board, take advantage of some cool souvenirs and refreshments during your flight.

18 Battambang Despite its official designation as Cambodia’s second largest city, the provincial capital of Battambang has a remarkably placid and pleasant feel. With a fine array of historic and cultural attractions, a thriving arts community and picturesque surroundings, it’s fast emerging as an authentic tourist highlight.

22 Silk Island Silk Island, not very far from the center of Phnom Penh but a world away from the hustle and bustle of Cambodia’s capital, it can get all too much sometimes, but thankfully some rural respite is just a short ride away.

26 Phnom Tamao Zoo Lovers of nature will take solace in the luscious sanctuary that is Phnom Tamao Zoological Park and Wildlife Rescue Centre, which helps to protect and conserve around 102 species of mammals, birds and reptiles as well as many rare trees and plants. Don't miss this unique experience.

AngkoR

7


contents

Angkor - Your In-Flight Magazine

30

38

42

Luna New Year 2021 Red and yellow dragon and lion performers

Charming Coastal Getaways

China: Destination Nanning

slowly dance along the street. The ring of

Cambodia's coastline offers scenic and

Nanning is the capital and largest city

“Gong Xi Fa Cai� (Happy New Year) sounds

charming getaways for tourists, locals

by population of the Guangxi Zhuang

through the air alongside beating drums,

and expats.

Autonomous Region in Southern China.

cymbals and gongs. This is a familiar sight

It is known as the "Green City" because

across Cambodia during Chinese New Year.

of its abundance of lush subtropical

The year of the Ox.

foliage.

8

AngkoR


January-February 2021

22 Silk Island 46

48

52

Puzzle Page

Q&A: Chheng Sopheak

Discover Ratanakiri

For people of all ages, here are some

In this issues Q&A we talk to a young

Tucked away in the top right hand

ways to fill in your time and give you

photographer and YouTuber Chheng

corner of Cambodia, with Laos to

something to think about.

Sopheak, born as a refugee then

the north and Vietnam to the east,

relocated to Cambodia in 1993. He

Ratanakiri province is one of the most

co-founded Cambodia’s first co-working

far-flung destinations that Cambodia

space SmallWorld. He also founded One

has to offer.

4

Memory Studio. His passion is to teach and help young hopefuls follow in his footsteps.

AngkoR

9


contents

Angkor - Your In-Flight Magazine

26 Phnom Tamao Zoo 56

58

60

Phnom Chiso

Phnom Penh Map

Food: Plea

In Takeo province, merely 42 kilometres south

So you don't get lost when you arrive in

Plea, This well-known spicy, sour salad

of Phnom Penh, sits a place of picturesque

Phnom Penh here is a map to help you

dish, will wake up your taste buds with

appeal and sacred aura. Phnom Chiso

orientate yourself and find your way

its freshness and tang. Whether in the

('Phnom' meaning 'mountain' in Khmer)

around.

most humble food street stall or the

stands just 130 metres tall, but its green, lush beauty will captivate you at first sight.

10

AngkoR

most refined restaurant.


January-February 2021

18 Battambang 62

64

66

Siem Reap Map

Temple Map

Route Map

Siem Reap is not a huge city but its an

One of the main reasons people come

Find all our routes in this map and plan

interesting town to discover. We hope

to Cambodia is to discover and enjoy

for future adventures and travels. Bon

this map will make it easier for you.

the famous temples. This map will

Voyage.

4

make that job easier.

AngkoR

11


contents

Angkor - Your In-Flight Magazine

January-February 2021

52 Discover Ratanakiri 68

71

86

Cambodia in Brief

Flight Schedule

Whether you need info on Cambodian History

Here's the latest up to date schedule for

Customs and Immigration information

and Geography or Religion and Language,

our current winter flight schedule.

These are formalities we're sure

Currency, Transport and communications, this

your familiar with, but here is some

section will help.

information to help the process.

12

AngkoR


holidays january-february 2021

cambodian  JANUARY 2021

01

07

Cambodia celebrates New Year’s Day with a public holiday every 1 January, as does most of the

Victory Day is a national holiday in Cambodia,

rest of the world. However, the celebrations really begin on New Year’s Eve and reach a high point

celebrated every 7 January to commemorate

with the turning of the clock from 11:59pm on 31 December to midnight on 1 January.

the fall of the Khmer Rouge regime.

international new year

cambodia's jan'-feb' 2021

JANUARY 2021

victory day

weather

what’s the weather like in Cambodia in jan'-feb'? In the coastal regions, the average temperature in January hovers around 26°C, while the mountains are a little cooler with averages of 20°C. In Phnom Penh, Cambodia's capital, temperatures reach a high of 32°C at this time of year with lows of 20°C. Cambodia is the perfect holiday destination if you love relaxing on the beach, exploring historic sites or hiking through the mountains. In January the country is warm, sunny and dry, making this one of the most popular times of the year to visit. Although the heat is pleasant and bearable in January, you’ll still need to wear high factor sun cream and seek shade in the peak of the day.

AngkoR

13


battambang

an authentic cambodian experience Despite its official designation as Cambodia’s second largest city, the provincial capital of Battambang has a remarkably placid and pleasant feel. With a fine array of historic and cultural attractions, a thriving arts community and picturesque surroundings, it’s fast emerging as an authentic tourist highlight. The city derives its name from an ancient Khmer legend in which a cowherd finds a powerful magic stick and overthrows the King, only to lose the stick and subsequently cede the throne. “Dambang” is a stick in Khmer language and “Bat” means “lose”. A huge, black painted statue of ‘ Lok Ta Dambang Kra Nhoung’ and his magic stick forms a prominent city landmark on a central roundabout. The Ministry of Culture and Fine Arts and Ministry of Tourism have pushed an initiative and requested to put some sites into the UNESCO World Heritage List as those places have some architectural buildings left from colonisation era. More than 800 well-preserved colonial buildings, mainly close to the city’s Sangke river. Examples include the European-style Governor’s Residence and the Art Deco-style Central Market (“Phsar Nat”). Alternatively, a cluster of 100-year-old Khmer wooden houses can be found out at Wat Kor village. Battambang is also known by Cambodian people through a number of songs in the 1960s and 1970s in which famous singers performed and described almost all the historic tourist attractions. People want to visit those places after listening to lively words written in those songs. Leading the way in establishing Battambang’s reputation as the art hub of Cambodia is Phare Ponleu Selpak, a non-profit arts school supporting local youths and communities through artistic, educational and social programmes. The school hosts live circus-style performances, currently every Saturday at 7pm. Please be aware at the moment the school is temporarily closed due to Covid-19. Art galleries are scattered around town showcasing the considerable talents of local artists. Battambang Museum is also highly recommended, featuring a collection of pre - and post - Angkorian era relics and artefacts. Head 12km out of town to discover an important religious site, a stunning 100-metre-high (approximately) limestone mountain called Phnom Sampov. Ascend the summit by road or via a demanding climb, affording breathtaking views, if you have any breath left, as well as a Buddhist temple, shrines and statues. The mountain is riddled with caves, some home to truly massive colonies of bats which pour out at dusk, creating a popular tourist spectacle.

18

AngkoR


The “Bamboo Train Lorry� is another classic Battambang experience. This improvised rail vehicle, merely a bamboo flatbed perched on wheel axles and powered by a small engine, can reach a maximum speed of 30 km/h. However, as you are travelling along a single track, you may have to disassemble and reassemble the train when encountering another coming in the opposite direction. This proves a fun way to break up your leisurely viewing of the glorious countryside. With the original track suffering from wear and tear, a new bamboo train ride has been built next to Phnom Banan, although improved comfort and safety somewhat take away from the authenticity. Banan also has an ancient hilltop temple, with design elements similar to Angkor Wat. Wat Ek Phnom is another 11th Century temple complex well worth a day trip, with intricate stone carvings and ruins to scramble over like a Tomb Raider. Look out for villagers on the way handcrafting the likes of rice paper for spring rolls, rice noodles and sticky rice in bamboo.

Beautiful Pagoda in valley surrounded by mountains AngkoR AngkoR Inflight Magazine October - December 2015

19 19


បាត់ដំបងទឹកដីដ៏គួរឲ្យ

លោកតាដំបងក្រញង ូ

(Lok Ta Dambang Kra Nhoung)

បាត់ដំបង គឺជាទីក្រុងធំជាងគេទីពីរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែល

ផ្តួចផ្តើម និងស្នើសុំដាក់តំបន់ខ្លះទៅក្នុងបញ្ជីតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភព

ទស្សនាកម្សាន្ត ។ ខេត្តនេះ ជាបណ្តុំនៃទីតាំងទេសចរណ៍បែបប្រវត្តិ

បាន បន្សល់ទក ុ ពីសម័យអាណានិគមជាង ៨០០ ដែលបានទាក់ទាញ

មានកន្លែងទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញជាច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមក សាស្ត្រ វប្បធម៌សិល្បៈ សហគមន៍និងបរិស្ថានដ៏ស្រស់បំព្រងដែល

លោករបស់អង្គការយូណេស្កូ ព្រោះតំបន់ទាំងនោះមានអគារដែល អ្នកដែលចូលចិត្តស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មជាច្រើន

អគារដែលត្រូវ

បានទាក់ចត ិ ភ ្ត ៀ្ញ វទេសចរឲ្យមកទស្សនាជាហូរហែររៀងរាល់ថៃ្ង ។

បានអភិរក្សទុកជាពិសេសអគារដែលនៅជិតដងស្ទឹងសង្កែ ដូចជា

ខ្មរែ មួយគឺរឿង “តាដំបងក្រញង ូ ” ។ នៅក្នង ុ រឿងពង ្រេ នោះរៀបរាប់

បុរាណសង់អំពីឈើដែលមានអាយុកាលប្រមាណ ១០០ឆ្នាំនៅភូមិ

ខេតន ្ត ះ េ ត្រវូ បានគេហៅឈ្មះ ោ ទៅតាមរឿងពង ្រេ បុរាណរបស់

អំពីអ្នកគង្វៀលគោម្នាក់ បានប្រទះឃើញដំបងវេទមន្តដ៏មានមហិទ្ធិ ឫទ្ធិមួយដើម

ហើយក៏ប្រើដំបងនោះ ដើម្បីទៅផ្តួលរំលំស្តេចនា

សម័យនោះ បន្ទប ា ម ់ កគាត់កបា ៏ នបាត់ដប ំ ងវេទមន្តនោះ ។ រូបសំណាក

“លោកតាដំបងក្រញង ូ “ គឺជារូបសំណាកអត្តសញ្ញណ ា តំណាងឲ្យខេត្ត និងក្រង ុ បាត់ដប ំ ងទាំងមូល ។ រូបសំណាកប្រវត្តសា ិ ស្តន ្រ ះ េ មានទីតាង ំ នៅរង្វងម ់ ល ូ ស្ថត ិ ចំកណ្តល ា ទីរម ួ ខេតបា ្ត ត់ដប ំ ង។

ក្រសង ួ វប្បធម៌ និងវិចត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈ និងក្រសង ួ ទេសចរណ៍ មានការ

20

AngkoR

សាលាខេត្ត ដែលមានក្បាច់រចនា បែបអឺរ៉ុប ផ្សារណាត់ និងផ្ទះ

វត្តគរ ជាដើម ។ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខែរ្ម គ្រប់ទិសទី ស្គាល់បាត់ដំបង តាមរយៈបទចម្រៀងសម័យទសវត្សទី៦០ និង ៧០ ដែលមានតារា

ចម្រៀងល្បីៗ បានច្រៀងរៀបរាប់ស្ទើរតែ គ្រប់តំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្ត ហើយហាក់ដូចជារស់រវើក

ស្រស់បំព្រងគួរឲ្យចង់ទស្សនាក្រោយពី

បានស្តាប់បទចម្រៀងរៀបរាប់តំបន់ទាំងនោះ ។

ចំណុចមួយទៀតដែលជួយឲ្យខេត្តបាត់ដំបង មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

ល្បីរន្ទឺផងដែរនោះ គឺសិល្បៈ ។ បើនិយាយពីសហគមន៍សិល្បៈ គេ


ចង់ទស្សនា

នឹងផ្តោតទៅលើក្រុមសិល្បៈហ្វារពន្លឺសិល្បៈ ។ ហ្វារពន្លឺសិល្បៈគឺជា អង្គការ និងសាលាសិល្បៈ ដែលជួយជ្រោមជ្រែងដល់យុវជន និង សហគមន៍តាមរយៈការបង្ហាត់ជំនាញសិល្បៈ ការអប់រំ និងកម្មវិធី

សង្គម ។ សាលានេះ ផ្តល់ការបង្ហាត់បង្រៀននិងសម្តែងបែបសៀក

ដែលមានជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង ៧យប់ ត្រូវបានផ្អាកជា

បណ្តោះអាសន្នដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមកូវីត-១៩

(Covid-19)

។ ចំណែកវត្ថុសិល្បៈ ដែលច្នៃដោយអ្នកសិល្បៈ ប្រកប

ដោយទេពកោសល្យវិញ

អគារអតីតសាលាខេត្តបាត់ដំបង

មានដាក់លក់នៅតាមហាងលក់វត្ថុអនុ

ស្សាវរីយ៍ជាច្រើននៅពាសពេញទីក្រុង ។ លើសពីនេះទៅទៀតសារ

(Former Battambang Provincial Hall)

មន្ទីរបាត់ដំបង គឺជាបណ្តុំនៃវត្ថុបុរាណដែលបន្សល់ពីសម័យមុន

និងអន្តរជាតិមកពីគ្រប់ទិសទី មកទស្សនាកម្សាន្ត ។

ស្វែងយល់ ។

មិនអាចបំភ្លេចបាននៅពេលទៅកម្សាន្តនៅខេត្តបាត់ដំបង គឺការ ជិះ

អង្គរ និងក្រោយអង្គរជាច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនា និង ពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងចម្ងាយប្រមាណ ១២គីឡូម៉ែត្រ មានទី

សក្ការៈបូជាមួយកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើការបន់ស្រន់

និង

គយគន់ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនោះ គឺភ្នំសំពៅដែលជារមណីយ

ដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏ពេញនិយមមួយ ។ ភ្ញៀវទេសចរអាច ឡើងទៅលើភ្នំដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ ១០០ ម៉ែត្រនេះ តាមផ្លូវ ឬតាមកាំជណ្តើរមាន សក្ការៈបូជា

១.០៣០កាំ

រូបចម្លាក់ផ្សេងៗ

ដើម្បីទស្សនាវត្តដែលជាទី

និងគយគន់ទេសភាពដ៏ស្រស់

បទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យ

និងប្លែកមួយទៀតដែលភ្ញៀវទេសចរ

“ រថគ្រែឫស្សី ” ឬគេនិយមហៅថា “ ឡូរី ” ។ យានចល័តលើផ្លូវដែក ដែលត្រូវបានកែច្នៃនេះ

គឺជាគ្រែដែលមានបន្ទះរនាបឬស្សីមាន

បំពាក់កង់នៅខាងកម ្រោ និងដំណរើ ការដោយម៉ស ា ន ី៊ តូចមួយដែល

អាចរត់បានលប្ ឿនអតិបរមា ៣០ គីឡម ូ ត ែ៉ ក ្រ ង ុ្ន មួយម៉ង ោ ។ ប្រសិន ភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរកម្សាន្ត លើផ្លូវដែកដោយប្រើឡូរី

ឬនៅពេលអ្នកស្រុកដឹកអីវ៉ាន់នៅ

ហើយនៅពេលមានរថភ្លើងឆ្លងកាត់នៅ

លើផ្លូវដែកជាមួយគ្នានោះ ពួកគេនឹងលើក ឬរើវាចេញពីផ្លូវដែក ។

ស្អាត ។ រមណីយដ្ឋានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះ មានរូងជាច្រើន

នៅពេលរថភ្លើងឆ្លងកាត់ផុត ពួកគេជួយគ្នាលើក ឬរៀបវាឡើងវិញ

បណ្តែតខ្លួនចេញពីរូង

រថភ្លើងទៀត ពួកគេនឹងធ្វើបែបនេះទៀត រហូតដល់គោលដៅរបស់

ដែលជាទីជម្រក នៃសត្វប្រចៀវរាប់លានក្បាល

ដែលហោះហើរ

ខ្មៅដេរដាសពាសពេញមេឃ

និងតម្រង់

ជួរគ្នា ចេញពីរូង ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ពីភ្ញៀវជាតិ

ដាក់លើផ្លូវរថភ្លើង រួចធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀត ។ ប្រសិនបើជួប ពួកគេ ។

បច្ចុប្បន្នដោយសារផ្លូវដែកពីសម័យមុនបានទទួលរងការខូច

ខាតយ៉ង ា ដំណំ ដូចះ េ្ន ផ្លវូ ថ្មក ី ត ៏ វូ្រ បានកសាងឡើងនៅកប្ រែ ភ្នបា ំ ណន់ ។

ភ្នំបាណន់ក៏មានប្រាសាទបុរាណនៅលើកំពូលភ្នំផងដែរដែលមាន រចនាបថស្រដៀងនឹងប្រាសាទអង្គរវត្ត ។

កន្លែ ង ទេ ស ចរណ៍ ដែ ល និ យ មបំ ផុ ត មួ យ ទៀតប្រ ចាំ ខេ ត្ត បា ត់

ដំបង គឺប្រាសាទវត្តឯកភ្នំ ។ ប្រាសាទចំណាស់ដ៏ល្បីនេះ ត្រូវបាន សាងសង់ឡើងក្នុងសតវត្សទី១១ ។ នៅពេលមកទស្សនាតំបន់នេះ ភ្ញៀវទេសចរនឹងឃើញពីរបៀបរស់នៅផ្សេងៗ

គ្នារបស់អ្នកស្រុក

ដែលអ្នកខ្លះធ្វើចាយ៉ នំបញ្ចុក និងក្រឡានដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹម ជីវិតក្រៅពីររបរធ្វើស្រែចម្ការ ។

រថគ្រែឫស្សី ” ឬគេនិយមហៅថា “ ឡូរី ” (Bamboo Train Lorry)

AngkoR

21


phnom penh’s

silk island

22

AngkoR

The hustle and bustle of Cambodia’s capital Phnom Penh can get all too much sometimes, but thankfully some rural respite is just a short ride away.


Known locally as Koh Dach, Silk Island is 30-square-kilometer stretch of languid farmland completely surrounded by the Mekong river. Numerous tour operators offer day trips to the island, usually by tuk-tuk or car via a ferry crossing. You can also charter your own transport, heading northeast out of town over the Cambodia-Japan Friendship bridge and along National Highway 6 to the ferry port. The ferry each way costs 500 riel per person on foot. Bicycle is 200 riel + 500 Riel per adult. Moto Bike 500 Riel for bike + 500 Riel per adult. Tuk Tuk 3,000 Riel + 500 Riel per passenger (adult). Car 6,000 Riel including passengers. 12 seater Van is 10,000 Riel + 500 Riel per passenger (adult). Silk Island draws its name from its numerous silk weaving communities, with the time-treasured craft in Cambodia dating back as far as the pre-Angkorian era. Visitors to the silk weaving centre, located close to the ferry landing, can learn about the whole process, from silk worms bulking up on mulberry leaves and their golden cocoons getting harvesting, to yarns spun and dyed a variety of vibrant colours before finally being ready for weaving.

Silk Island AngkoR

23


You will need to take a ferry to get to Silk Island

24

AngkoR


Up in stilted wooden huts, highly-skilled weavers create the sublimely soft fabrics using handmade wooden looms. The final products such as traditional silk scarves and skirts are on display and available for purchase. You can also opt for a guided tour of the centre, and grab a relaxing drink or snack in a hut perched on the banks of the Mekong. Take a dip in the river for a cooling swim too. There are other silk weaving villages to check out and buy products, but be prepared to haggle hard for a bargain. The island is perfect place for a bicycle ride, with verdant fields, quiet roads and Buddhist pagodas dotted all over. Basic bikes can be rented for just a few dollars a day at the ferry landing, or you can hire mountain bikes in town and either ride there or sling them in a tuk-tuk. Make sure to slap on sunscreen and keep hydrated with drinks and salty snacks from roadside stalls. Should the island’s tranquility and charm really rub off on you, why not book an overnight stay. Accommodation ranges from humble home stays and cheap guest houses to boutique hotels with private swimming pools. There’s even a beach resort at the northern tip, although it’s most popular with rowdy locals looking for some fun on and in the river.

AngkoR

25


go wild at Lovers of nature will take solace in the luscious sanctuary that is Phnom Tamao Zoological Park and Wildlife Rescue Centre, which helps to protect and conserve around 102 species of mammals, birds and reptiles as well as many rare trees and plants. Cambodian wildlife can be hard to spot, with most confined to the more remote areas of the country. The centre provides the ideal opportunity to glimpse the region’s most iconic creatures in their natural habitat. Covered in deciduous forest, the 2,285-hectare site is located roughly 40km south of Phnom Penh along National Highway 2. Visitors can see a wide variety of animals – over 1,200 in total including critically endangered and vulnerable species – the majority of which have been rescued from the illegal wildlife trade. Elephants, tigers, lions, leopards, bears, deer, monkeys, crocodiles, pythons and more are on display, and there’s also a huge bird enclosure with storks, herons and pelicans. As Cambodia’s largest zoo, it has remained a popular tourist destination since its establishment by the Cambodian Forestry Administration in 1995. Day-to-day operations are conducted through a partnership with Wildlife Alliance, and specific species are cared for by charity organisations Free the Bears, Fauna & Flora International and Conservation International. Animals rescued from poachers, abusive owners and private zoos receive expert rehabilitation from the well-trained keepers, with sustainable breeding programmes leading to release back into the wild wherever possible. The centre is home to the world’s largest captive collection of Malayan sun bears. Look out for globally-threatened species such as pileated gibbons, smooth-coated otters and Siamese crocodiles too.

Silvered Langur

26

AngkoR

Leopard Cat


phnom tamao

zoo

Asian Elephant AngkoR AngkoR Inflight Magazine January - March 2015

27 27


Sundays are good days to visit as keepers perform informative demonstrations with elephants, lions and crocodiles. One of Phnom Tamao’s most famous residents is Lucky the Asian elephant. Don’t miss her football and dancing skills, and if you are really fortunate she might even paint a T-shirt for you! Daily opening times are 8am to 4:30pm, and it is recommended to go early when the animals are most active and temperatures generally cooler. Entry fees are $5 for adults and $2 for kids (foreigner prices), and English-speaking guides can be booked from around $15. You can book day or night tour package with Wildlife Alliance including transportation from Phnom Penh, Cambodian meals, behind-the-scenes access to wildlife enclosures and talks with keepers. Free The Bears also offer a ‘Bear Care Tour’, allowing you to help out with their daily bear necessities.

Impressive powerful Tigers

28

AngkoR


Lion - The King of the jungle

Siamese Crocodile AngkoR

29


30

AngkoR


lunar

new year

2021

Red and yellow dragon and lion performers slowly dance along the street, hovering outside businesses to ward away evil and shower them with prosperity for the year ahead. The ring of “Gong Xi Fa Cai� (Happy New Year) sounds through the air alongside beating drums, cymbals and gongs. This is a familiar sight across Cambodia during Chinese New Year.

AngkoR

31


While Chinese New Year – also called Lunar New Year – is not an official public holiday in Cambodia, it’s a special occasion that is increasingly being marked across the country. Following the ancient Chinese Lunar Calendar, this year on February 12 we welcome in the year of the Ox. Festivities are steeped in tradition and their origins hail from the mythical beast Nian. Once a year, the monster was said to have emerged from the bottom of the ocean to feast on livestock, crops and its favourite delicacy, villagers’ children. To appease Nian, townsfolk laid food at their doors as the New Year approached, but he continued to return. However, one year villagers were surprised when the monster fled from a curious child dressed in bright red pyjamas. The next year, red lanterns were hung on villagers’ doors and spring scrolls on windows across the village to scare the beast away. Nian was never seen again and the tradition carries on annually, forming an integral part of New Year rituals. Cambodians have been celebrating Lunar New Year ever year because Chinese have been immigrating to Cambodia for more than 1,000 years, the vast majority of Khmer-Chinese settled between 1910 and 1950, as their own nation waged war and revolution.

32

AngkoR


Preparations start well ahead of New Year. Red and

The ancient temple is alive with revellers burning

gold lanterns and banners line streets, homes and

incense and candles, and bringing offerings of food.

workplaces, and ornate fruit and yellow-flowering

Throughout the country, the bang of fire crackers fills

bushes, Angkea Sel, decorate houses. If the trees

the air and Cambodians burn paper money, cars and

blossom during the first three days of the New Year, it is

homes outside their houses – all in a bid to bring in

believed the year ahead will be filled with good fortune.

good luck for the New Year.

Sale signs are flung up in stores across Cambodia as

While it may not be marked with official holidays,

shop owners share their wealth. Restaurants also start

Lunar New Year is a colourful time to be in Cambodia.

serving a feast of food related to the celebrations,

Cheer is in the air, the streets spring to life with dainty

including red roast pig, rice cakes, dumplings, noodles

decorations, and the distant sound of drums means a

and fruit.

lively lion dance is never far away.

Traditional lion dancers parade through the streets

If in Cambodia during Lunar New Year, it is worth

of Phnom Penh, and other cities, weaving past iconic

noting that some businesses and restaurants may close

landmarks, homes and businesses. The lions and

for a few days, so check before.

their rowdy entourage of musicians and dancers are said to scare away bad spirits and bring good luck and prosperity to any place they enter. On the night of New Year’s Eve, people flock to pagodas to make offerings. These are believed to wash away the previous year’s bad luck and bring good fortune in the next. In Phnom Penh, Wat Phnom is the most popular spot, with crowds flocking there, especially on New Year’s Eve at midnight, to celebrate.

AngkoR

33


34

AngkoR


ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីចិន ២០២១ ម៉ុងសាយពណ៌ក្រហម និងលឿងសម្តង ែ នៅ

តាមដងផ្លវូ ខាងកអ ្រៅ គារពាណិជក ្ជ ម្ម ឬមុខផ្ទះអ្នក

នៅឆ្នាំមួយនោះ អ្នកភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅ

ពេលដែលបិសាចនោះ បានគេចខ្លួនចេញពីក្មេង

មានស្តុកស្តម្ភ ដើម្បីដេញឧបទ្រពចង្រៃ ហើយនាំ

ម្នាក់ដែលមានពាក់សម្លៀកបំពាក់ដេកយប់ពណ៌

ឆ្នាំថ្មី ។ កុងស៊ីហ្វាឆាយ “ Gong Xi Fa Cai “ ឬ

ពណ៌កហ ្រ មតាមទ្វរា ផ្ទះ និងយ័នពណ៌ក្រហមតាម

មកវិញនូវលាភសំណាង

និងសេចក្តីសុខសម្រាប់

“ សួស្តី

ឆ្នាំថ្មី “ ត្រូវបានបន្លឺឡើងជាមួយសំឡេងស្គរ និង

ឃ្មោះ ដ៏កងរំពង ។ នេះគឺជាអ្វីដែលតែងតែកើត ឡើងនៅរាជធានីភព ំ្ន ញ េ និងទីរម ួ ខេតម ្ត យ ួ ចំនន ួ ក្នង ុ ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន ។ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន

មិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យ

ជាតិផ្លូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេ

ប៉ុន្តែវា

ក្រហម ។ នៅឆ្នាំបន្ទាប់អ្នកភូមិក៏ព្យួរចង្កៀងគោម

បង្អួចទូទាំងភូមិដើម្បីបន្លាចបិសាចនោះ ។ ចាប់ពី ពេលនោះមកគេមន ិ ដែល ប្រទះឃើញបិសាចនៀន (Nian) នោះទៀតឡើយហើយទំនៀមទម្លាប់នេះ

ក៏ត្រូវបានប្រារព្ធយ៉ាងពិសេស ជារៀងរាល់ឆ្នាំត រៀងរហូតមក ។

នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រារព្ធពិធីនេះរាល់ឆ្នាំដែរ

ជាឱកាសពិសេសដែលប្រជាជនកម្ពុជា កាត់ចិន

ពីព្រោះជនជាតិចិន ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាំងពី

របស់ចន ិ បុរាណ ។ ពិធប ី ណ ុ យ្ ចូលឆ្នច ំា ន ិ ឆ្ន២ ំា ០២១

១៩១០-១៩៥០ប្រទេសចិនមានសង្គ្រាម និងបដិ-

និយមប្រារព្ធឡើង ផ្អែកទៅតាមប្រតិទិនចន្ទគតិ នេះ នឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី ០១កើត ខែផល្គុន ព.ស

២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ១២ ខែកុម្ភៈ ដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំ ថ្មី ឆ្នឆ ំា វូ្ល ។

ពិធីបុណ្យប្រពៃណីចិននេះមានប្រវត្តិ

និង

ប្រភពដើម ចេញពីជំនឿដែលបានតំណាលតគ្នា

អំពីបិសាចដែលមានឈ្មោះថា នៀន (Nian) ។

ជាងមួយពាន់ឆ្នាំមុនម្លេ៉ះ ។ ម្យ៉ាងទៀតចន្លោះឆ្នាំ វត្តនវ៍ ប្បធម៌នាឲ ំ យ្ ប្រជាជនចិនបានធ្វអ ើ ន្តប ោ វ ្រ ស េ ន៍ ចូលប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដែរ ។

ការរៀបចំតុបតែងលម្អ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅ

ពេលមុនចូលឆ្នាំថ្មី

ចង្កៀងគោម ផ្ទាំងបដាពណ៌

ក្រហម លាយមាស និងដើមផ្កាអង្គារសីលត្រូវបាន

រៀបចំនៅតាមគេហដ្ឋាន និងកន្លែងធ្វើការនានា ។

បិសាចនេះ បានផុសចេញពីកម ្រោ បាតមហាសមុទ្រ

ប្រសិនបើដើមឈើមានផ្ការីកស្គុសស្គាយ នៅបីថ្ងៃ

ក្នង ុ ភូមដ ិ ល ែ ជាចំណវា ី ចូលចិត្ត ។ ដើមប្ ធ ី ឲ ើ្វ យ្ បិសាច

ល្អសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះ ។ ភោជនីយដ្ឋាន ក៏បានចាប់

មួយឆ្នាំម្តងដើម្បីមកស៊ីសត្វ ដំណាំ និងក្មេងៗ នៅ នៀន

(Nian)

ស្ងប់ចិត្តអ្នកភូមិតែងតែដាក់ម្ហូបអា-

ហារ និងចំណីចំណុកនៅមុខផ្ទះរបស់ពួកគេ នៅ ពេលឆ្នាំថ្មីមកដល់ ។

ដំបង ូ នៃឆថ ំា្ន ី្ម វាត្រូវបានគេជឿថានឹងមានសំណាង ផ្តើមលក់នូវមុខម្ហូបសម្រាប់អបអរពិធីបុណ្យចូល ឆ្នាំចិនផងដែរ រួមមាន ជ្រូកខ្វៃ នំចំហុយ មីឆា និង ផ្លែឈើជាដើម ។

AngkoR

35


ក្រុមលោតម៉ុងសាយ ដើរក្បួននៅតាមដងវិថីកង ុ្ន រាជធានីភព ំ្ន ញ េ និងខត េ ្ត កង ុ្រ ដទទ ៃ ៀត ដោយឆ្លងកាត់គេហដ្ឋាននិងអគារ

ពាណិជក ្ជ ម្មផស្ ង េ ៗ ។ កម ុ្រ វាយភ្លង េ និងអ្នកលោតម៉ង ុ សាយតវូ្រ បានគជ េ ឿថាជាអ្នកបណ្តញ េ ពល ្រ ង ឹ ខ្មច ោ ពយ ា្រ បិសាច និងអព មង្គលទាំងឡាយចេញ ហើយនាំមកវិញនូវសំណាងល្អនិងសេចក្តីសុខនៅកន្លែងដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ ពេលរាត្រី មុនថ្ងៃចូល

ឆ្នម ំា នុសស្ ម្នត ា ង ែ តែបម ្រ ល ូ ផ្តគ ំុ នៅ ា្ន វិហារដើមប្ ធ ី កា ើ្វ របួងសួង ។ ការបួងសួងនះ េ តវូ្រ បានគជ េ ឿថា នឹងបណ្តញ េ រឿងអាកក ្រ ់ និងឧប ទ្រពចង្រៃកាលពីឆ្នាំចាស់ និងនាំមកវិញនូវសំណាងល្អ សម្រាប់ឆ្នាំថ្មី ។

នៅរាជធានីភ្នំពេញ វត្តភ្នំគឺជាកន្លែងដែលមានការពេញនិយមបំផុត ដែលបានទាក់ទាញ មនុស្សជាច្រើនជាពិសេសនៅ

36

AngkoR


ពាក់កណ្តាលអា្រធា្រតមុនឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មី ។ វត្តបុរាណនេះមានមនុស្សទៅ អុជទៀន ធូប និងឧទ្ទិសបួងសួងដោយសែនម្ហូប អាហារនិងនំចំណីជាប្រចាំ ។

ប្រជាជនកម្ពុជាកាត់ចិនភាគច្រើនបានដុតលុយក្រដាសសែន រថយន្តក្រដាស និងផ្ទះក្រដាស ដើម្បីជូនដល់បុព្វការីជន ។

ប្រសិនបើអ្នកឮសំឡេងស្គរពីចម្ងាយមានន័យថា ប្រាកដជាមានការលោតម៉ុងសាយនៅក្បែរៗនោះជាមិនខាន ។ សូមកត់ចំណាំ

ថា ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅប្រទេសកម្ពុជា អគារពាណិជ្ជកម្ម ភោជនីយដ្ឋាន ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួន នឹងផ្អាក

ដំណើរការពី ពីរទៅបីថ្ងៃ ដូច្នេះសូមជ្រាបជាដំណឹង ។

AngkoR

37


charming

coastal getaways

Cambodia's coastline offers scenic and charming getaways for tourists, locals and expats. Despite the constant and rapid evolution of the fast-developing Southeast Asian nation, destination towns such as Kampot and Kep are foodies favourites, while the jungle sprawl and mountainous Koh Kong entice adventurers. The islands off the southern coast (basking in the Gulf of Thailand) remain an attractive relaxing option, although there are plenty of adrenaline activities to keep everyone entertained.

Coastal fishing boats

38

AngkoR


Kep

Koh Kong

Kep is a quaint and quiet seaside town, often viewed as the little cousin of

Koh Kong Province, lying in the south-west of Cambodia, used to be more

Kampot. What it lacks in things to do and with a less vibrant social scene

challenging to reach but is being opened up via new roads and access

than other destinations, it makes up for with excellent seafood, especially

routes. The main drawcard is the Cardamom (Kravanh) mountains, a range

the crab, which alone attracts many visitors, local and international. A

that stretches for 300 kilometres into Thailand.

walk around the crab markets is a must-do!

Ecotourism is still a major factor in luring tourists and adventure seekers.

There is also a picturesque small stretch of sandy beach and a calm bay in

Chi Phat is ideal for hikes, kayaking, mountain-biking as well as exploring

which to swim to escape the baking sun. Afterwards, wander over, dry off

the local flora and fauna. Other key attractions in the area are the

and relax on the nearby hammocks, or at the bars, cafĂŠs and restaurants

mangroves (accessible via wooden walkways) and the photogenic Tatai

and take in some of the most beautiful sunsets Cambodia has to offer.

Waterfall.

Kep is also very affordable to stay in, but visitors are spoiled for choice

Accommodation is more rustic, and homestays, bungalows and lodges

with hotels, guesthouses and numerous rustic lodges which offer pools

are the norms. 4 Rivers Floating Lodge provides high-end pampering

and hillside retreats. The Kep Sailing Club is a high-end retreat that also

combining luxury and exclusivity but is still very nature focussed. Shinta

excels in fine dining and fantastic views from its pier.

Mani Wild is another ultra-luxury resort which offers treetop tents with

Short term trips off to Rabbit Island or treks into the Kep National Park are

views of the surrounding jungle and waterfalls.

highly recommended but it’s just as easy to sip on ice-cold drinks, lounge

You can also venture to Koh Kong Island for unspoiled sandy white

on the beach and lose yourself for a few days at this coastal retreat.

beaches, diving, snorkelling and fishing trips.

Kampot

Sihanoukville & the islands

Kampot town is a top destination to unwind in and enjoy the cooler

The biggest seaside city in Cambodia, Sihanoukville has seen some

weather in the shadow of Bokor Mountain and the national park. As an

dramatic changes in recent years. The port city is used as a gateway to

added bonus, the riverside town has an excellent culinary scene catering

the lush Cambodian islands while the actual transformation of the city

for all palates and budgets.

is underway with a frenetic amount of new hotels, condominiums and

Accessing Kampot from Phnom Penh, Kep or Sihanoukville is very easy

casinos under construction. Cruise ships also disembark at Sihanoukville

with a range of travel options by road.

and use the opportunity to explore the coast.

There is also a diverse selection of accommodation from budget hostels,

The Queenco Hotel offers a range of water-sports and activities and tours

hotels for all wallets and even modern pampering resorts.

as well as an excellent resort-style setup.

It's definitely a laid back town, but there is a good night scene with live

The often calm and turquoise waters are blessed with tropical islands,

music and occasional events taking place, especially from the art scene.

perfect for fishing, diving and island-hopping. Koh Ta Kiev, Bambu Island

Day trips to Bokor National Park are recommended to soak in the views

and Koh Preah are perfect for exploring, but it is best advised to use the

(or the selfies), exploring waterfalls and enjoy the winding road up to the

local tour companies who can tailor packages to suit your needs.

summit. Outside of the town, you can also venture out by caving, kayaking

The lodging options on the islands themselves are diverse and you need

down rivers, and in the countryside sample the famous Kampot pepper

to select where you stay depending on how pampered you want your

and farms.

paradise getaway to be. There are some stretches of Koh Rong that are

Cruises on the river (especially around sunset) are fantastic but

more popular with backpackers and parties, while Koh Rong Samloem has

adventure-seekers can also go on quads and motorbikes for short term or

plenty of more chilled options. New luxury resorts are also popping up on

day trip adventures. Recent additions to Kampot are the camping getaway

Koh Rong.

offered by The Safari, and a small riverside beach in Kampot town.

However, both islands are excellent for relaxing and taking in those postcard paradise moments. There is also very good and easy transport to the islands from Sihanoukville, so there is no reason not to treat yourself to an island getaway.

AngkoR

39


Central Market (Phsar Thmey) Phnom Penh

PHNOM PENH Welcome to Phnom Penh, the capital and business heart of Cambodia. A vibrant and energetic city on the move. Aside from the historic aspects like the museums, temples, Palace etc. You will find a great deal of choice as far as extra activities and sights to see. Explore the many markets, restaurants, cafĂŠs, bars and shopping centres. Enjoy the public spaces along the rivers. Boat trips and more...

Riverside Phnom Penh

40

AngkoR


Ta Som temple

SIEM REAP Welcome to Siem Reap. The cultural and tourist centre of Cambodia. Take your time to get to know this town and the surrounding historic temples and ruins. Not far from the famous Angkor Wat temples, the Tonle Sap lake as well as Battambang. You will find no lack of things to see and do. Markets, restaurants, cafĂŠs and bars. Apsara shows and museums are all worth a visit...

Exploring the temples AngkoR

41


china

destination

nanning

Jinhu square in the capital of the Guangxi Zhuang Beginning in 1949, Nanning's economy began developing beyond its former

Guangxi and southwestern China. The second tallest building in Nanning is

role as essentially a commercial and administrative centre, as it underwent

the World Trade Commerce City at 218 meters. The city currently has seven

sustained industrial growth. Today, Nanning is considered the economic, fi-

buildings taller than 100 m (330 ft), built or under construction.

nancial and cultural center of Guangxi, and the chief centre for the training

Nanning has many parks with tropical lush green landscape, it is one of the

of the Zhuang minority in Guangxi. The People's Park is located in the center

"greenest" cities in China, and it's known as "Green City". Nanning's down-

of the city.

town skyline is rapidly changing and the city is becoming an important hub

The city is home to several notable universities, including Guangxi Univer-

in China.

sity, Guangxi Medical University, Guangxi University for Nationalities and

Recently, the government has begun a citywide beautification plan, which

Guangxi Arts University.

aimed to further clean up the city and improve its image. This involved cur-

Nanning is home of the 21st tallest building in China, the Diwang Interna-

tailing the number of street-side food vendors operating without proper

tional Commerce Center, at 276 m (906 ft), currently the tallest building in

licenses and restricting parking in busy streets. The program has achieved

42

AngkoR


Nanning is the capital and largest city by population of the Guangxi Zhuang Autonomous Region in Southern China. It is known as the "Green City" because of its abundance of lush subtropical foliage. Located in the South of Guangxi, Nanning is surrounded by a hilly basin, with a warm, monsoon-influenced humid subtropical climate.

initial success, long-term efforts are still needed to deliver lasting results.

rice noodles and hand made noodles can be found. Laoyou rice noodles

Nanning is close to scenic Guilin, with its world-famous hillscape, northern

(means old friend rice noodles) are made of fry up pepper, sour bamboo

and western Guangxi and its minority villages, and the border with Vietnam

shoots, black beans and garlic, then pork, and then soup and rice noodles.

in the south.

The sour-spicy tasting noodles are a very popular and cheap favorite street

Nanning has not only local cuisine but also food from other areas of Chi-

food for all meals (breakfast, lunch and dinner) in Nanning.

na and abroad. Traditional food culture can be found around most streets of

Tourist attractions in Nanning include Guangxi Museum, People's Park with

Nanning. Nanning food shares the style of Cantonese food and of Southeast

the Zhenning Fort, Mount Qingxiu, Guangxi Medicinal Herb Botanical Garden,

Asia. Chinese cuisine including Guangdong, Sichuan, Hunan and Jiangsu as

and Yangmei Ancient Town.

well as Japanese, Thai and Western cuisines can be found.

Other places of interest include Nanhu Park, Shishan Park and Nanning Zoo.

Rice noodles are very popular among the Nanning people. Laoyou rice noodles are the most famous, while other noodle dishes such as Guilin

AngkoR

43


ណាននីង ទីកង ុ្រ ដ៏មានមន្ត ស្នហ េ ក ៍ ង ុ្ន ប្រទស េ ចិន ជាទីក្រុងដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៃ

ម៉ែត្រ ។ បច្ចុប្បន្ន អគារឌីវ៉ាង (Diwang ) គឺជាអគារដែលខ្ពស់ជាង

ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន ។ ទីក្រុងនេះ ត្រូវបានគេស្គាល់ថា

បំផុតទីពីរក្នុងទីក្រុងណាននីង គឺអគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

ណាននីង

តំបន់ស្វយ័តគ័ងស៊ីជ័ង

(Guangxi Zhuang Autonomous Region)

ជា “ទីក្រុងបៃតង ” សម្បូរទៅដោយដើមឈើខៀវស្រងាត់ដ៏គួរឲ្យ

ចង់គយគន់ ។ ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់គ័ងស៊ី

(Guangxi)

ណាននីង ត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយកូនភ្នំដែលទទួលឥទ្ធិពលខ្យល់

មូសុង អនុតំបន់ត្រូពិកក្តៅ ហើយសើម ។

នៅដើមឆ្នាំ១៩៤៩ សេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងណាននីង បានចាប់ផ្តើម

គេក្នុងតំបន់គ័ងស៊ីស្ថិតនៅទិសនិរតីនៃប្រទេសចិន ។ អគារខ្ពស់

(World Trade Commerce) ដែលមានកម្ពស់ ២១៨ ម៉ែត្រ ។ បច្ចុប្បន្ន

ណាននីង មានអគារចំនួនប្រាំពីរ ដែលមានកម្ពស់ជាង ១០០

ម៉ែត្រ ដែលត្រូវបានសាងសង់រួច និងខ្លះទៀតកំពុងសាងសង់ ។

ណាននីង មានឧទ្យានជាច្រើនដែលមានទេសភាពពណ៌

បត ៃ ង ហើយតវូ្រ បានចាត់ទក ុ ថាជា “ទីកង ុ្រ បត ៃ ង” ។ នៅចំកណ្តល ា

រីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្មបន្ថែម លើមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម

ទីក្រុងណាននីង មានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងលឿន និងកំពុងក្លាយ

មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ និងវប្បធម៌នៃតំបន់គ័ងស៊ី (Guangxi)

ចិន ។

និងរដ្ឋបាល ។ បច្ចុប្បន្ន ណាននីង ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមជ្ឈ និងជាមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់បំផុត សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលជន ជាតិភាគតិចជ័ង

( Zhuang minority ) ក្នុងតំបន់គ័ងស៊ី ។

នៅចំ

កណ្តាលនៃទីក្រុងនេះ មានឧទ្យានដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ គឺឧទ្យាន ភីផលផាក

(People's Park) ។

ណាននីង គឺជាទីកន្លែងដែលមានសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗ

ជាច្រើន ដូចជា សាកលវិទ្យាល័យគ័ងស៊ី

(Guangxi University)

សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់ជនជាតិភាគតិច សាកលវិទ្យាល័យ

ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតមួយ ក្នុងប្រទេស

ក្នុងពេលថ្មីនេះ រដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្តើមបង្កើនគម្រោង

សម្អាតទីក្រុងណាននីង ដើម្បីលើកសោភ័ណភាព និងបង្កើនមុខ មាត់បន្ថម ែ មួយកមត ិ្រ ទៀត ។ គមង ្រោ នះ េ នឹងកាត់បន្ថយអ្នកលក់ ម្ហប ូ អាហារនៅតាមដងផ្លវូ ដែលគ្មន ា អាជ្ញប ា ណ្ណតម ឹ្រ ត្រវូ និងរឹតតប្ ត ិ ការចតយានយន្តនៅលើផ្លូវ

ដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកផង

ដែរ ។ គម្រោងនេះបានទទួលលទ្ធផលល្អនៅជំហានដំបូង ប៉ុន្តែ វាទាមទារពេលវេលាយូរបន្តិច ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែ

សុខាភិបាល និងសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈ ។

ប្រសើរ ។

ទី២១ ក្នុងប្រទេសចិន គឺអគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

មានទស េ ភាពបប ែ ធម្មជាតិដទា ៏ ក់ទាញពោរពញ េ ដោយគិរប ី ព្វតា

ណាននីង គឺជាទីក្រុងដែលមានអគារខ្ពស់ជាងគេលំដាប់

ឌីវ៉ាង

(Diwang International Commerce) ដែលមានកម្ពស់ ២៧៦

គុយទាវឡៅយូ

(Laoyou rice noodles)

44

AngkoR

ណាននីង មានទីតាំងនៅជិតទីក្រុងហ្គុយលីន (Guilin) ដែល

និងបឹងបួរ ស្ថិតនៅភាគខាងជើង និងខាងលិចនៃតំបន់គ័ងស៊ី និង

សំណង់ដែលមានរចនាបថ

បុរាណនៅទីក្រុងណាននីង


អគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឌីវ៉ាង (Diwang International Commerce) ភូមជ ិ នជាតិភាគតិច ដែលមានព្រប ំ ទ ្រ ល់ជាមួយប្រទស េ វៀតណាម

ខ្ទឹមស សាច់ជ្រូក និងទឹកស៊ុប ។ គុយទាវនេះ មានរសជាតិជូរហឹរ

ស្ទើរនៅគ្រប់ផ្លូវនៅក្នុងក្រុង ។ ម្ហូបប្រចាំ ទីក្រុងណាននីង មាន

មានតម្លៃថោកដែលអាចទទួលទានជាអាហារពេលព្រឹក ថ្ងៃត្រង់

នៅភាគខាងត្បូង ។ ម្ហូបប្រពៃណីនៃទីក្រុងណាននីង អាចរកបាន លក្ខណៈបប ែ ចិនកាតាំង

(Cantonese)

ផង និងបែបអាសអា ី៊ គ្នយ េ ៍

(Guangdong) ស៊ី ឈួន (Sichuan ) ហ៊ូណាន (Hunan) និងជាំងស៊ូ (Jiangsu) ព្រមទាំង ផង ។ ម្ហូបចិននៅទីនោះមានម្ហូបបែបក្វាងទុង

ម្ហូបបែបជប៉ុន ថៃ និងអឺរ៉ុបផងដែរ ។

ប្រសិនបើនិយាយអំពីម្ហូប

ដែលមានការពេញនិយមក្នុង

ចំណោមប្រជាជននៃទីក្រុងណាននីងវិញ គឺគុយទាវ ។ គុយទាវ ឡៅយូ (Laoyou

rice noodles ) មានឈ្មោះល្បីល្បាញជាងគេ រីឯ គុយទាវ ផស្ ង េ ទៀត ដូចជា គុយទាវហ្គយ ុ លីន (Guilin rice noodles)

និងគុយទាវដែលធ្វើដោយដៃក៏អាចរកបានផងដែរនៅទីនោះ ។ គុយទាវឡៅយូ

(Laoyou rice noodles )(មានន័យថា គុយទាវ មិត្ត

ចាស់) ត្រូវបានផ្សំគ្រឿងជាមួយម្ទេសឆា ទំពាំងជូរ សណ្តែកខ្មៅ

Ancient Chinese architecture in Nanning

ទីក្រុង ណាននីង

ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ គឺជាអាហារតាមផ្លូវដែលមានការពេញនិយម និង ឬពេលល្ងាច ។

ប្រសិនបើភ្ញៀវទេសចរ ចង់ទៅកម្សាន្តនៅទីក្រុងណាននីង

លោក-អ្នកមិនគួរមើលរំលងកន្លែងកម្សាន្តមានដូចជា សារមន្ទីរ គ័ងស៊ី (

Guangxi Museum) ឧទ្យានភីផល ( People's Park) បន្ទាយ ចិននីង (Zhenning Fort) ភ្នំឈីងស៊ីវ (Mount Qingxiu) សួនឧទ្យាន ផ្កា និងរុក្ខជាតិឱសថគ័ងស៊ី និងក្រុងបុរាណយ៉ាងម៉ី (YangmeiAncient Town) ។ ទីតាំងទេសចរណ៍ ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ផ្សេងទៀត រួមមាន ឧទ្យានណានហ៊ូ (Nanhu Park) ឧទ្យានស៊ី សាន (Shishan Park) និងសួនសត្វណាននីង (Nanning Zoo) ។

(Nanning city) AngkoR

45


puzzle page word search

sukudo

Puzzle 1 1 4 2 9 7 4 8 8 5 2 2 4 8 3 1 2 6 8 7 2 9 4 5 2 6 2 8 9 4 1 7 9 1 8 5 3 Puzzle 3 7 9 5 6 4 3 9 7 7 6 3

46

AngkoR

1 5 4 3

8 3 2

1

9 2 4

5

5 9 4

1 3 2 9 5 7

1 4 5 9 6 2 4 5 6

Puzzle 2 1 9 4 7 5 5 7 3 1 2 4 5 3 1 8 8 1 5 6 7 3 4 8 1 7 5 6 4 9 2 4 6 9 3 9 1 7 6 9 4 Puzzle 4 7 2 3 6 8 7 4 5 5 4 9 3 2

3

2

1 6 5 4 2 7 9 3 1 7 1 3

1 5 9 8 2 2 3 4 3 6 7 1 4


crossword

Answers to these puzzles will be in the next issue #45 AngkoR

47


chheng sopheak

Q & A

Chheng Sopheak was born in 1986 as a refugee and relocated to Cambodia in 1993. He spent six years living with a monk and went on to high school in Norway. In 2012, he co-founded Cambodia’s first co-working space SmallWorld. He also founded One Memory Studio and worked at Sabay Digital Corp. as TV Department Head for four years. He runs his Facebook page and YouTube Channel, Rean Thort, which has over 822,000 combined followers.

48

AngkoR


Q: What made you jump-start a career as a photographer? And what types of photography and video do you enjoy?

Q: Can you share with us your experience when you studied photography abroad?

A:

I entered the profession of photography as

I would be taught using the digital system like

an extension of my hobby when I was young.

when I studied in 2010. But I had to begin from a

Taking photos was my passion I always enjoyed

foundation level using film. I had to learn how to

looking at old pictures. I would take photos so I

use film, how to clean and print the images us-

could recall what I had done. Also, I wanted to

ing traditional film methods as well as learning

create those memories for others. I really liked cameras, my camera was my favourite thing to play with. It made me happy when I used it, unlike other kids who liked playing with their toys. Another thing that made me like taking photos

A: When I studied photography abroad, I thought

all the basic techniques when taking photos using this method. After that, the course required us to study cameras and their accessories and how they work together, then we put what we had learned into practice, including how to print

Last of all, I try to help them to take the right track, unlike me who wasted time making mistakes as a photographer. I try to give a lot of good advice such as, how to choose a camera and camera lenses, how to take good pictures and how to choose locations and subjects to shoot. I want to condense my own experience of 4 to 5 years. In short, my Facebook page ‘Rean Thort’ (or learn to take pictures) focuses purely on learning, the tagline I use is “we know only by learning.”

Q: What made you step into YouTube, and what were the challenges that you faced?

pictures, this required us to use photographic

A:

chemicals. In Cambodia, we do not have suffi-

studying in Norway. I never thought of it as a ca-

cient stock of these chemicals. Abroad however,

reer, but what I liked about it was posting videos,

chemicals are more readily available, as well as

places like Mondulkiri, Ratanakiri and Pailin just

but I deleted them afterwards. In 2014 when I

other equipment and accessories for our studies

to name a few.

was employed to work in a local company, I de-

and practice.

cided to commit to it. I posted one or two videos

Some of my followers have never visited these lo-

When learning photographic technique, the in-

concerning Rean Thort, then I stopped doing this

cations, so I wanted to show them these amazing

structor would give us little explanation; we

for a while as I became very busy. Two years later

breathtaking natural places that can be found in

spent a lot of time doing our own research and

in 2016 I started to post videos again.

our country and inspire those who visit there to

practice. After that, the instructor assessed the

The challenges I faced included the lack of budget

help protect the environment. Taking pictures of

quality of our work. Manipulating or retouching

to spend on video production as well as other ex-

natural locations makes us love nature and its

the pictures was not taught, as they did not want

penses related to my family’s daily living. With-

stunning beauty.

us to edit any images. Instead, they wanted us

out any income, I faced a lot of troubles. I didn’t

to focus on creating the best picture we could in

think there was enough financial benefit from it.

the camera. We would then exhibit our work; our

But posting videos on YouTube makes me some-

classmates and the public would assess the im-

how feel good. I have my own Facebook page and

ages we made. Sometimes the feedback provided

YouTube channel, so when I post any video, I do

was discouraging, but those comments made us

not lose anything. What I like to do is to share.

pends on experience as well as how much time

improve and become better photographers.

Q: What made you create your Facebook page, ‘Rean Thort’?

Q: What are your plans in the future?

you can dedicate to the craft. Taking a good pic-

was learning about the camera accessories. Taking pictures and footage of natural scenes then showcasing them for others to see, especially

Q: Can you give us some tips on how to take great images to those who like taking pictures? A:

Well, the tip to taking amazing photos de-

ture with a good angle means that we cannot stay in one place. If you can take at least one

A:

A:

I started with YouTube in 2006 while I was

In the future, I want to open a camera shop

without using the Facebook page called ‘Rean

I created the page as I believe in a “life-long

Thort’ as a source of sale. I will create anoth-

learning” vision. We can learn anything no matter

er page called ‘Rean Thort Collection’, it will be

how old we are. Although I studied photography

managed by my family. I will continue with my

as a major in university, I still keep learning. I cre-

3 years, or as little as 6 months. A good picture

current job.

ated my Facebook page, ‘Rean Thort’ so everyone

is generally a picture that we love without taking

Then, I will create a photo production company.

can learn, as we cannot know everything.

Providing photography services based on my ex-

into account its beauty. However, it would be best

First of all, I want to share with my followers how

perience thus far. I also want to open a small (or

to use the camera every day as a photographer.

I learned from the beginning.

large academy, if possible) that can train my staff

Any picture you take should be a work of art

Second, I want to share my experience with them.

to work for my photo production company.

picture a day would be a good way to start learning. From when you start using a camera till the time you know how to master it could take 1 to

AngkoR

49


បទសម្ភស ា ន៍ជាមួយលោក ឆេង សុភក ័ ្ត្រ

លោក ឆេង សុភ័ក្រ្ត កើតនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨៦ នៅឯជំរំជនភៀសខ្លួន ហើយក្រោយមកបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ ។ គាត់បានចំណាយ

ពេល ៦ ឆ្នាំរស់នៅជាមួយព្រះសង្ឃ និងបានបន្តការសិក្សាកម្រិតវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសន័រវេស ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ គាត់បានចូលរួមបង្កើតការិយាល័យសម្រាប់ជួល ដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺការិយាល័យ ស្មលវើលដ៍

(SmallWorld) ។

គាត់ក៏បានបង្កើតស្ទូឌីយោ វ័នម៉ិមម៉ូរី

សប្បាយឌីជីថល ជាប្រធានផ្នែកផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍អស់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំផងដែរ ។

Rean Thort ដែលទំព័រទាំងពីរនេះមានអ្នកតាមដានសរុបជាង ៨២២.០០០ នាក់ ។

(One Memory) និងបានបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន គាត់បានដំណើរការទំព័រ Facebook និង YouTube ឈ្មោះរៀនថត

សំណួរ ៖ តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់អាជីព ជាអ្នកថត ? តើលោកចូលចិត្តថតរូប និងវីដេអូប្រភេទណាខ្លះ ?

ចម្លើយ ៖ អ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំចង់ចាប់អាជីព ជាអ្នកថតដោយសារជាចំណង់ចំណូលចិត្តតាំងពីក្មេង ។ ខ្ញុំចូលចិត្តថតរូប ខ្ញុំចូលចិត្តមើល រូបថតចាស់ៗ ហើយ

ខ្ញុំចូលចិត្ត ប្រើរូបភាពជារបស់មួយដើម្បីកំណត់ចំណាំទៅលើអនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់មាន ។ ហើយខ្ញុំចង់បង្កើតនូវអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នោះ ជូនទៅដល់អ្នក

50

AngkoR


ដទៃ និងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតរូប (កាមេរ៉ា) ជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តម៉ាសីុនថតរូប ដោយសារគិតថាវាជា

របស់មួយ សប្បាយក្នុងការប្រើប្រាស់ ខុសពីក្មេងដទៃ តាំងពីនៅក្មេងដោយសារ ក្មេងដទៃគេចូលចិត្ត លេងរបស់ផ្សេងៗ ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្ត គឺគ្រឿងម៉ាសីុនថតរូបជារបស់មួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេង ។

ខ្ញុំចូលចិត្តថតរូបប្រភេទបែបទេសភាព វីដេអូក៏ដូចគ្នាដែរ ផ្តោតទៅលើទេសភាពដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដទៃ

គាត់បានឃើញ ។ ឧទាហរណ៍នៅស្រុកយើង ដូចជានៅមណ្ឌលគិរី រតនគិរី ប៉ៃលិន ជាដើម ដែលភាគ ច្រើនពួកគាត់អត់សូវបានទៅដល់ យើងចង់ពាំនាំឲ្យពួកគាត់បានឃើញ ហើយក៏ដូចជាបង្ហាញនូវសម្រស់

ធម្មជាតិ និងសម្បតិ្តធម្មជាតិដែលមានក្នុងប្រទេសរបស់យើង

ក៏ដូចជាចង់ក្រើនរំឭកទៅអ្នកដែលទៅ

ដល់ទីនោះ ។ ចេះការពារបរិស្ថានចូលរួមអនាម័យ ដូច្នេះហើយការថតរូបទេសភាពមានអត្ថប្រយោជន៍ ច្រើនធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិ ។

សំណួរ ៖ តើលោកអាចប្រាប់ពីគន្លឹះនៃការថតរូបឲ្យបានស្អាត ទៅអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបឬទេ? ចម្លើយ ៖ គន្លឹះនៃការថតរូបឲ្យបានស្អាត គឺជាក់ស្តែងវាពឹងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ ក៏ដូចជាការ

ចំណាយពេលជាមួយម៉ាសីុនថតរូបរបស់យើងឲ្យបានច្រើន ។ ការថតបម្លាស់ទី មានន័យថាយើងមិន

អាចថតនៅតែមួយកន្លែងបានទេ ធ្វើយ៉ាងណាមួយថ្ងៃ ថតឲ្យបានមួយសន្លឹក ។ ហើយរយៈពេលដំបូង ដែលយើងចាប់ផ្តើមមានម៉ាសីុនថត រហូតទៅដល់យើងចេះថតប្រើពេលយ៉ាងយូរអាច ១ឆ្នាំទៅ ៣ឆ្នាំ

ហើយយ៉ាងលឿនបំផុតអាច ៦ ខែ ។ ប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រើវារាល់ថ្ងៃ កាន់តែល្អសម្រាប់អាជីពជាអ្នក

រយៈដោយសារការងាររវល់ខ្លាំង ។ បន្ទាប់មកពីរ

សោភ័ណភាពណាមួយនោះទេ វាអាចជាសិល្បៈដ៏ស្អាតបានដែរ ។

ផលវិបាក ដែលមាន គឺខ្វះថវិកាក្នុងការចំណាយ

ថត ។ ហើយពាក្យដែលថារូបស្អាតជាទូទៅ ជារូបដែលយើងស្រឡាញ់ មិនផ្តោតទៅលើតែសម្ផស្ស ឬ

សំណួរ ៖ តើលោកអាចចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ពីការសិក្សានៅបរទេសទៅលើការថតរបស់

ចម្លើយ ៖ ការសិក្សារបស់ខ្ញុំកាលនៅបរទេសទាក់ទងនឹងការថតរូប ។ ដំបូងខ្ញុំគិតថាគេចាប់ផ្តើមថត

លោកបានឬទេ ?

ពីប្រព័ន្ធឌីជីថលទៅកាលដែលខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំ ២០១០ ប៉ុន្តែនៅពេលចាប់ផ្តើមរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះ គឺពី ហ្វីល

មុន ។ យើងត្រូវរៀនចេះការប្រើប្រាស់ហ្វីល លាងហ្វីល ការផ្តិតរូបដោយប្រើហ្វីល ក៏ដូចជាយល់ដឹង

អំពី ឫសគល់នៃការថតរូបដោយ ហ្វីល ឲ្យច្បាស់លាស់ ។ បន្ទាប់មកបានយើងរៀនអំពី ម៉ាសីុនថតរូប និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនថតរូប

ទាមទារខ្លាំងមែនទែនទៅលើវត្ថុធាតុដើម

ដែលតម្រូវឲ្យយើងអនុវត្តទៅលើអ្វី

ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំចាប់ផ្តើមបង្ហោះទៀតនៅឆ្នាំ ២០១៦ ។

ផលិតវីដេអូ ក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ទៅលើការចំណាយ

ផ្សង េ ៗទាក់ទង ជាមួយជីវភាពគ្រសា ួ រ ហើយប្រសិន ជាយើងអត់មានចំណូលពីវាទេ នោះនឹងត្រូវរែក

ពន្ធ ដោយខាតបង់ច្រើន ។ តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺមិន បានមើល ឃើញផលប្រយោជន៍ពីវាទេ ។ អ្វីដែល

ខ្ញុំធ្វើគឺសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើវា ។ ទាក់ទងនឹងការធ្វើ

YouTube ដោយសារខ្ញុំមានផេករៀនថតមួយហើយ Facebook ដូច្នេះវាអត់មានខាតបង់ទេ ក្នុងការបង្ហោះវីដេអូចូល YouTube មួយតង់ទៀត

ដែលយើងរៀន ក្នុងការផ្តិតហ្វីល គឺតម្រូវប្រើទឹកគីមី ។ ចំពោះនៅស្រុកយើង មិនសូវមានគីមីស្តុកទុក

នៅលើទំព័រ

និងការអនុវត្តផ្ទាល់ ។ ចំពោះបច្ចេកទេសថត គ្រូគាត់មានការពន្យល់តិច ប៉ុន្តែឲ្យយើងចំណាយពេល

នោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែក ។

សារគេមិនចង់ឲ្យយើងមានការកែរូប ។ គ្រូឲ្យយើងផ្តោតទៅលើការថតរូបជាង ។ ហើយក៏មានការតាំង

អនាគត ?

ច្រើនទេ ដូចជានៅស្រុកគេ ហើយចំពោះម៉ាស៊ីនផ្តិត ក៏គេមានឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការសិក្សា

ស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តច្រើន ។ បន្ទាប់មកគាត់វាយតម្លៃថាត្រូវ ឬក៏ខុស ។ ការកែរូបគេមិនបង្រៀនទេដោយ ពិព័រណ៍ និងវាយតម្លៃពីមិត្តរួមថ្នាក់ក៏ដូចជាសាធារណជនផងដែរ ។ ពេលខ្លះមតិចេញមកធ្វើ ឲ្យយើង បាក់ទឹកចិត ្តក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនកាន់តែច្រើន នៅពេលទទួលបានពាក្យវាយតម្លៃទាំងនោះ យក មកពិចារណា និងកែតម្រូវ ។

សំណួរ ៖ តើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកបង្កើតទំព័រ ចម្លើយ ៖ មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបង្កើតទំព័រ

Facebook ឈ្មោះរៀនថត Rean Thort ? Facebook ឈ្មោះរៀនថត Rean Thort ដោយ

សារសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ ជឿជាក់លើគោលគំនិតមួយ ទស្សនៈមួយ គឺរៀនគ្មានថ្ងៃឈប់ ។ អ្វីក៏យើងអាចរៀន

បានដែរ មិនថាអាយុប៉ុនណា សូម្បីតែខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យផ្នែកថត ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរៀនដដែល ។

មនុស្សយើងមិនអាចចេះអស់នោះទេ ដូច្នេះខ្ញុំក៏បង្កើតទំព័រ

Facebook

ឈ្មោះរៀនថត

Rean Thort

នេះឡើង ។ ទីមួយចង់បង្ហាញដំណើរដើមទងនៅក្នុងការរៀនរបស់ខ្ញុំ ទៅអ្នកដែលមើលទំព័ររបស់ខ្ញុំ ។

ទីពីរ ចង់ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានទៅដល់ពួកគាត់ ។ ទីបីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់

ដើរនៅលើផ្លូវមួយល្អ មិនដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនកន្លងមកហើយទៅលើការថតរូបដោយ ចំណាយពេលវេលាយូរ និងមានកំហុសមួយចំនួនធំដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រព្រឹត្តទៅលើការថតរូប ។ ខ្ញុំគិតថាស្រួល

សំណួរ ៖ តើលោកមានគម្រោងអ្វីខ្លះទៅថ្ងៃ

ចម្លើយ ៖ ទៅថ្ងៃអនាគត ខ្ញុំនឹងបើកហាង

លក់កាមេរ៉ា ដោយមិនយក ទំព័រ

Facebook ឈ្មោះ

រៀនថត

Rean Thort ជាប្រភពនៃការលក់ទេ ។ ខ្ញុំ

លិកសិន

ហើយហាងនឹងឲ្យគ្រួសារខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់

នឹងបង្កើតផេកផ្សេងដែលមានឈ្មោះរៀនថតខល

គ្រង ។ ចំណែកខ្ញុំវិញនៅតែបន្តធ្វើការងារខ្ញុំសព្វ ថ្ងៃ បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបន្តទៅបើកផលិតកម្ម ក្នុងការ

ថតរូប ផ្តល់ជាសេវាកម្មថតរូប ដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍កន្លងមក និងចង់បើកសាលារៀនខ្នាតតូច

ឬខ្នត ា ធំ ដែលអាចធ្វទៅ ើ បានដើមប្ ប ី ណ្តះ ុ បណ្តល ា បុគ្គលិកយកមកធ្វើការជាមួយផលិតកម្ម ។

តែវាមិនស្រួលដូចការនិយាយ ។

ដូចនេះ ហើយទើបខ្ញុំក៏ព្យាយាមជួយណែនាំពួក

គាត់ដូចជាការជ្រើសរើសម៉ាសីុនថតរូប ការជ្រើសរើស លេន

(Camera Lens)

ការថតរូបឲ្យបានស្អាត ប្លង់ថត

សុទ្ធតែជាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀន និងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍

រយៈពេល ៤ ទៅ ៥ ឆ្នាំដើម្បីយល់ ។ ដូច្នេះហើយក្នុង ការបង្កើតទំព័រ

Facebook

ឈ្មោះរៀនថត

Rean Thort

ផ្តោតទៅលើការរៀនសុទ្ធ ហើយពាក្យស្លោក ដែលខ្ញុំ យកមកប្រើមានន័យថា ចេះមកពីរៀន ។

សំណួរ ៖ តើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកឈានចូល

ចម្លើយ ៖ ខ្ញុំបានឈានចូលវិស័យ

វិស័យ

YouTube ហើយតើលោកមានផលវិបាកអ្វីខ្លះ ? YouTube តាំង

ពីឆ្នាំ ២០០៦ ។ ក្នុងកំឡុងពេលខ្ញុំរៀននៅន័រវេស ខ្ញុំមិន គិតថាវាជាមុខរបរទេ

ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ គឺ

បង្ហោះវីដេអូ រួចហើយក៏លុបវិញ ។ រហូតមកដល់ឆ្នាំ

២០១៤ ពេលដែលខ្ញុំមានការងារក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងស្រុក ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្តើមតាំងចិត្ត និងធ្វើវា ។ ខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូ ទាក់

ទងនឹងរៀនថតបាន ១ ឬ២ វីដេអូ បន្ទាប់មកឈប់មួយ

AngkoR

51


discovering

ratanakiri Tucked away in the top right hand corner of Cambodia, with Laos to the north and Vietnam to the east, Ratanakiri province is one of the most far-flung destinations that Cambodia has to offer. Nevertheless, it rewards travellers willing to go that extra distance with a rural charm, which is at once quintessentially Cambodian and entirely unique.

Kachanh waterfall in Banlung, Ratanakiri, Cambodia


AngkoR AngkoR Inflight Magazine October - December 2015

53 53


The province is noted for its spectacular waterfalls, diverse wildlife and native tribes. Although it covers over 10,000 square kilometres, Ratanakiri is home to only 184,000 people, most of whom are part of the cluster of minority groups known as the Khmer Leu (Upper Khmer) people. Many people in the province have an entirely different language and culture from the majority of Cambodia’s population. Although sparsely inhabited, Ratanakiri is teeming with life: the province holds some of the most biologically diverse lowland tropical rainforests in mainland Southeast Asia.

Local Handicraft in Ratanakiri These dense swathes of canopy cover a menagerie of wildlife, ranging from the magnificent Asian elephants, Sun bears, and tigers, to the delicate Apple Snail and the shy Malayan porcupine. Many of these creatures are easily accessible at Lumphat Wildlife Sanctuary. The rangers at Phnom Prik national park are happy to facilitate tours and elephant rides for visitors. One of Ratanakiri’s most famous sights – its rust-red earth – will be visible on entering the province. As many roads are still unpaved, a journey into Ratanakiri’s heartlands will be along these red ribbons of earth: slick orange clay in the rainy season that emit clouds of face-staining dust in the hot season.

54

AngkoR

Yaek Laom lake in Ratanakiri province, Cambodia


Beautiful sunset over lake in Ratanakiri The first stop for many visitors is the market town of Ban

mists. The spectacular Cha Ung waterfall has an under-cliff

Lung, Ratanakiri’s capital, which also serves as a good base

pass which allows visitors to walk behind the 25m high,

from which to explore the region. The market provides

thundering flow of water.

a wonderful excuse for a shopping spree, as many tribes

Various companies organise jungle trekking tours in the

sell their wares here. From bracelets and gems to more

Ratanakiri area. Tours generally range from two to five days

unconventional souvenirs such as crossbows and gourds, it’s

and are a good way to explore the area fully and safely whilst

the place to pick up some unique mementos.

benefitting from a guide’s insider knowledge. The biggest tour

Ban Lung’s popularity is strengthened by its proximity to

group in the area, DutchCo Trekking Cambodia, offers trips

Ratanakiri’s most stunning natural attraction: Yeak Loam

that take in indigenous cemeteries, boat trips on the Sesan

Lake. The crater lake has long been considered sacred by local

River, and homestays with the native peoples.

tribes, and it’s easy to see why: surrounded by lush jungle, it’s

Rural and sleepy, with a wealth of natural beauty spots and

formed in an almost eerily perfect circle and holds crystal

fascinating local cultures, Ratanakiri is the perfect destination

clear water ideal for swimming. Just 5km from Ban Lung, it’s

for travellers looking to discover Cambodia’s ancient lifestyles,

one of Cambodia’s most sublime natural areas.

and adventure in relatively untouched lands.

Many popular waterfalls are also within easy access from Ban Lung. Kachang waterfall, enclosed within vivid forests, is known for its clear waters that radiate atmospheric

AngkoR

55


explore

phnom

chiso


In Takeo province, merely 42 kilometres south of Phnom Penh, sits a place of picturesque appeal and sacred aura. Phnom Chiso ('Phnom' meaning 'mountain' in Khmer) stands just 130 metres tall, but its green, lush beauty will captivate you at first sight. On top of it, lies the jewel in the crown, an ancient Khmer temple known as Phnom Chiso (often spelled “Phnom Chisor”), and made famous by its dilapidated allure, with dense vegetation slowly encroaching upon its walls. Phnom Chiso Temple was built in the 11th century by Suryavarman I, a practitioner of Brahmanism who dedicated the structure to the Hindu divinities of Shiva and Vishnu. Its walls are made out of laterite, bricks and sandstone. The temple brandishes some impressive carvings on lintels and pillars which depict the Hindu pantheon. Tradition has it that one should climb the mountain using the stairs on the West side of the mountain - exactly 180 steps -, and descend through the South side, which consists of 408 steps. This last set of stairs links Phnom Chiso with other remarkable temples in the area and to the temple’s baray (a man-made lake common in ancient Khmer worshipping sites). A nearby rocky field was once the site of several other temples, but only parts of these remain standing. Phnom Chiso is very popular with visitors, particularly during festivals. On these special occasions, people flock to the temple’s pagoda, which was built in 1917. A brief escapade from the hustle and bustle of the capital will suffice to reach this beautiful mountain and crowning temple. Atop the mountain, with the peace that naturally reigns in places of worship, you will be treated to one of the best views of Takeo province: vivid rice fields that stretch out as far as the eye can see.

AngkoR

57


Bivd.

3

245

233

221

146

211

118

182

169

Ch

134

ar

u Ga De le s

ll

lvd eB

139

Mongkolvan Pagoda

. Krom Bivd Kampuchea

ATM

Orussey Market

ATM

ATM

170

109

ATM

ATM

120

217

107

166 168

126

Thai Huot S’Market

109

Bayon S’Market

ATM

ATM

ATM

67

ATM

174

63

ATM

174

ATM

ATM

ATM

19

d. om Blv Norod ATM

ATM

ATM

ATM

184

178

19

ATM

130

Wat Sarvoan

172 25

144

136

15

13

ATM

5

ATM

ATM

ATM

ATM

Angkor National Museum

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

Royal Palace

ATM

ATM

ATM

Old Market Shuttle Ferry Stop

13 Wat Ounalom ATM

ATM

ATM

ATM

Kandal Market

154

148

Old Market

Night Market

104

100

ATM

23

118

110

108

106

Phnom Penh Pub Street

154

98

94

Post Office 102

Bridge

49

51

172

178

53

ATM

Naga

51

ATM

53 126 Central Market

61

ATM

Soryia Dep’ Store

Wat Koh ATM

ATM

114 ATM

158 81

81

ATM

Blvd. Monivong ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

142

ATM

67 110

ATM

Wat Phnom

90

ss Cha Wat

Silver

Palace Gate

ay Qu ath ow s i S lvd. os B ear h t So

Okhna Tep Phan

150

134

122

162

225

138

128

112

Russian Blvd.

Russian Blvd.

Council of Ministers

Train Station

108

Exchange Square

92 96

ATM

47

Sunway Hotel

90

88

106

61

ey Thm Wat

Sokha Hotel

Mekong River

......

160

156

118

289

608

618

Vattanack Tower

Raffles Hotel

86

Tonle Sap River

t. yS Spe ka m Cha

Keo Chen da S t.

. k St e Teu chin Ma

Na tio n al Rd .6 A

t. pS Sa nle o T

616

614

612

Blvd. Monivong

14

566

75

84

82

PROHM BAYON

ay

610

93

Calamette Hospital

65

80

Qu

293

612

564

86

80

75

Tied Gun Monument

th wa

562

70

70

ge Brid ese e Chin se Bridg e n Japa

Phnom Penh town map

Amusement Park

o

291

289

560

558

275

70

ATM

lvd

556

285

281

70

Stadium

n Fra B ce Sis

2

516

528

273

45

al Rd. 5

Avenue

516

91

Nation

901 900

68

- Prek Phnov Bridge - Russey Keo Port Shuttel Ferry Stop

St. Sao Tonle

.. .... ................

aquie Tchecoslov

Nehru Blvd.


255

253

M

th ire

434

430

73BT

71BT

10M

271

79BT

77BT

23BT

19BT

13BT

271

430

438 442

173

25BT

460

470

468

464

456

444

426

167

31

472

167

167

173

298 173

AngkoR 492

490

488

482 486

478 155

ATM

ATM

155

Russian Market

418

143

143 396

123

410

105

105

59

135

440

105

ATM

ATM

105

310

484

322

ATM

99

97

ATM

422

508

93

400

398

370

360

ATM

380

51

ATM

ATM

Wat Lanka

334

ATM

Independence Monument

245

466

462

57

BKK Market

57

ATM

262

352

ATM

55

ATM

254

ATM

222

214

242

51

63

ATM

59

71 392

474

466

95

101 103

456

99

95

ATM

ATM

ATM

302

288

306

282

101

ATM

Lucky S’Market

240

228

278

ATM

208

386

95

Trabek Lake

454

450

446

428

420

496

480

123

135

135

494

476

ATM

304

300

292

113

310 Toul Sleng Genocide Museum

280

278 288

ATM

238 242 250 106

ATM

Mao Tse Toung Blvd.

432 440

113

119

129

127

117

276

Sihanouk Blvd.

111

113 107 115

125

141

Toul Tum Pung

390

386

376

368

360

350

ATM

Joseph Broz Tito Yougoslavie

143

348

330

320

153

159

151

157

408

163

163

163

Wat Montrei

248 260

232 236

198

184 200

Blvd. Monivong

21BT

3BT

432

177 173

183 181

10BT

430

187 185

M ao Tse To un gB lvd .

284

Olympic Stadium

Olympic Market

199

City Mall

161

ATM

ATM

256

240

ATM

446

Than

ATM

310

9

312

ATM

C B

A

D

ATM

246

ATM

Himawari

Rainbow Bridge

ATM

The Bridge

371

369

369

369

10

m Blvd. Norodo 630

626

367

357

628

620 363

367

Chbar Ampov Shuttel Ferry Stop

Sofitel Phnom Penh Phokeethra Hotel

ATM

Aeon Shopping Center

Phnom Penh Center

Chaktomuk Shuttel Ferry Stop

Swan Bridge

78

Cambodiana

Buddhist Inst. Naga World II Naga I

266

258

ATM

ATM

idge g Br ivon Mon

Rose Condominium

ATM

354

Svay Poper

294

Kapko Market

21

830

308

21

264

Wat Botum

244

Statue Late King Norodom 268 Sihanouk ATM Sihanouk Blvd.

19

29

830

ATM

ATM

27

ATM

Pagoda

361

..

d. Elite R

638

National H wy. 1

357

.

...

..

.... ....

357

612

New ton Rd.

612 359

351

......

351

Night Market

Tonle Bassac

Park Ave.

Convention Center.

Exhibition St.

Theatre St.

Local Restaura nts

.. ...

St. ich hP Ko

357

St. rd t. S rva Ha zona St. ir A rkley ia St. e b B St. lum Co nford n St. o a t r S ha t d. W le R Ya

83BT

81BT

286

390

ATM

211

217

336

210 318 328 338 348 358 366 374 384 388

396 310

13BT

195 193

402

205

197

Khmer-Soviet Hospital

199

217

231

336

213

Wat Puth

190

182

. Rd ne Se Le

Sovanna Shopping Center

on

vd Bl

Chenla Theatre

326

316

272

234

226

212

196

...

207

336

247

243 239

230

220

206

202

219

Norodom Blvd.

223

aros B lvd.

194

..

188

Sopheak Mongkol Rd.

Blvd Mao Tse Toung Koh Pich St.

....

Sothe

.....

Elit eR d.

........


plea

fresh flavour tantalising tastebuds

This well-known spicy, sour salad dish, will wake up your taste buds with its freshness and tang.

Whether in the most humble food street stall or the most refined

in flavour, to which a little salt and palm sugar is added. The beef

restaurant, your nose can’t help but detect the unmistakable note of

is then removed from the pan and put in a cool place for as long as

Prahok in the air. This fermented fish paste, which is the hallmark of

possible to marinate in the zesty lime juice further.

Khmer cuisine, is enjoyed throughout the year but one dish puts it to

Next comes the sauce – Plea is not Plea without the special sauce!

use like no other: Plea.

This showcases cornerstone Khmer ingredients taken from the

Plea Sach Ko to give it its full name, is a traditional salad made from

Cambodian national tree: the thnot or palm, which provide both

thinly sliced medallions of fish, or more commonly beef, marinated in

the deliciously unrefined palm sugar and vinegar for the sauce,

lime juice and Prahok to create an full-bodied Umami taste. The beef

together with shallots, garlic and fresh green peppercorns, topped

eaten in Cambodia is some of the freshest you will find anywhere in

off by Prahok.

the world, often coming from the field to your plate within the day!

After marinating thoroughly, the beef is then tossed in a bowl along

Citrus flavours are prominent through the use of kaffir lime, lemon and

with the raw carrot, bell pepper, and bean sprouts. When all the

lemongrass combine to accentuate the rarely sampled notes within

ingredients are evenly combined and coated with the sauce, the

young tenderloin, and coupled with fresh herbs, give a crisp finish.

dish is complete and can be arranged on the plate, often on a bed

Opinions differ as to whether the beef should be served raw as

of fragrant roasted Jasmine or Phkar Malis rice. The dish is usually

in the Italian classic Carpaccio or sautéed. In any case, the base

served with toasted peanuts and garnished with a few sprigs of

ingredients remain the same: finely grated carrot, red and green

fresh mint.

bell pepper, bean sprouts and palm sugar. This is accompanied by

A meal in Cambodia typically involves three or four dishes, each

sweet basil, spring onions, kaffir lime, lemongrass and galangal to

including salty, sweet, spicy, and sour notes to satisfy each taste

season. Chili can optionally be added according to taste but may be

bud, and Plea is no exception. The fresh mint and sweet basil add

omitted by traditionalists; Khmer cuisine was established before the

piquancy to the tenderloin’s already mouth-watering appeal. If you

introduction of chili.

can’t bear the thought of leaving Cambodia without tasting the best

All the ingredients are finely chopped and assembled. Where the

cuisine it has to offer, then put Plea on your list of must-trys! It is said

beef is cooked, it is added to a hot wok containing lime juice to seal

that once you try this dish, you can’t stop.

60

AngkoR


AngkoR

61


Church

3 Su ites Ln

Preah Sa ng

St

ATM

Wat Kesararam

Na tio na l Rd 6

reach Tep Vong

Huy Leng Market

Na tio na lR d6

Psar Gne (Taphul Market)

Bakheng Rd

Church

Church

Aba cus Ln

Ln

mR d Plat inu

Rd East

Krol an h Psar Dam

Church

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

Lucky Mall

Church

Khm er P u

Par adis e St

St ATM

2

ATM

ATM

Khu n St

Children’s Hospital

Oum

b St

Central Market

ATM ATM

ATM

Angkor Market

ATM

Wa t Ke sar am

5

1

14

3 Post Office

Royal Residence

p Shrine Ya Tep Preah Ang Chek Shrine

Royal Independence Gardens

Angkor National Museum ATM

ATM

21

20

ATM

ATM

Jayavarman VII Hospital

Charles De Gaulle

ATM

ATM

Riv er R d

Siem Reap town map

l Rd Tap hu

Siv ath a Bl vd.

Chh ay St Oum 16t h Av e

60

ATM

18

hP ala

Church

La Pax Ln

Men’s Rd

17

60

14 Way ism R d

Pea ch P alac e Ln

Wat Po Langka

15

Church

Church

Wat B o Rd

Kh me rP ub

Taphu l Rd

Okn ha

Oum -Ch hay St Po k a

mb

or A ve

ar S Ac h

Heritage Rd

Sivatha Blvd. Siem Rea p

va S t

Charles De Gaulle Riv er

ce Ln

Wat Bo R d

Riv er R d

Cheas Rd An gk or Co n s er va tio nS t P ea c

An gko r Tr ee S t

13

C

Allée Van 60

Wat Polanka Rd

Baldre y Rd

12

Ang kor Ri Ru e T ep Va tth o


Sok San Rd

Funky Ln

Angkor Night Market

mei

St

n Rd

rket St

Major Cineplex

g Th

Sok Sa

Steu n

ATM

Nig ht Ma

Preah Sa ngreach Tep Vong St

Tap hu

11

Church

5

ass eP

ag

e

t Lit

le

Wt

Art Center Night Market

Walking Bridges

b Pu

Old Market Bridge

Wat Preah Promrath

Cho cola t

9

St

Centra l Mark et St Eye Hospital Siem Reap Referral Hospital

e La n

Th

Sok San Rd

Mosque

Khu n St

Children’s Hospital

Oum

Central Market

ATM ATM

t b S Old Market Pu (Psar Chas) 9 Ave bor m a 10 Po k

8

The

7

ATM

ATM

ATM

ATM

n Rd

ATM

Sok Sa

C Oum

16t h Av e

14

27

ATM

7M aka ra S t

Kings Road Angkor

Funky

Ln Angkor Night Market

24

26

25

d. UR BB

ATM

22 23

ATM

g Th

ket St

Major Cineplex

St

n Rd

mei

Sok Sa

Night Mar

Steu n

ATM

Post Office

r g ko An

m Po k a

Huy Leng Market

rN

g ko

An

aS t

et S t a rk Nig ht M

bor Ave

Psar Gne phul Market)

et S t

a rk

Siva tha Blvd .

l Rd

Sivatha Blvd.

ig h tM

Sivatha Blvd.

Siem Reap River

t uS

Ac

hno

Sv

2T

ha r

Sie m Rea pR ive

va S t ar S Ac h

10

9

8

ne e La

t Lit

u le P 9

t bS

27

Vea sna Rd

ATM

Kings Road Angkor

Cho cola te R d

Sombai Rd

Wat Damnak

Art Center Night Market

Walking Bridges

Pu

Wat Preah Promrath

Siem Reap Referral Hospital

t b S Old Market (Psar Chas) ve o r A Old market mb a bridge k Po

11

Th

7

Centra l Mark et St

Eye Hospital

26 ATM

7M aka ra S t

24 25

22 23

ATM

Sala

Wat Bo R d

Bam boo S t

Sivatha Blvd.

Siem Reap River

St va rS ha Ac

t uS

27

Wat Bo

Sombai Rd

22

26

olat e Rd

h no

Cho c

2T

路 鲁克 卡姆

拉 Rd 萨 reuk m a K

AngkoR

63

Church

Church

Sombai Rd

7M aka ra S t

L o kT an eu y


Siem Reap temple map

Prasat Prei Prasat

Pr. Chrung North West

Small Circuit Big Circuit

P

Lep

Royal Pa Chapelle de l’Hopital West West Gate, Angkor Thom Complex

West Baray West Mebon

Pr. Chrung South West

Boeun

Ba Neak Ta Norei

Pr. Trapeang Lpeou

Angkor

Siem Reap International Airport Pr. Prei Scale:

Meters 0

64

AngkoR

100

200

300

400

500


Banteay Prei

Prah Pithu

Pr. Prei E Thbong

Pr. Krol Ko

Jayataka Baray Val Rac Dac

St. 2062

Prah Khan

Pr. Tonle Snguot

Neak Pean

Krol Damrei or Krol Romeas Pr. Chrung North East

North Gate, Angkor Thom Complex Tep Pranam St. 63

Prah Palilay

Ta Nei Preah Pithu T North Khleang Voctor Gate, Angkor Thom

per King Terrace Elephants Terrace

alace

Thommanon

Phimeanakas Pr. Suor Proat Chau Say Tevoda South Khleang Baphuon Mangalartha Prah Ngok

East Baray

Ta Keo

Chapelle de Deads Gate, l’Hopital East Angkor Thom Complex

Bayon Angkor Thom

Kutisvara Ta Prohm South Gate, Angkor Thom Complex

ng Thom Pr. Bei

Pr. Chrung South East

Srah Sran

Banteay Kdei

Pr. Bay Kaek

aksei Chamkrong

Bakheng Hill Pr. Kravan

Ta Prohm Kel

r balloon

Trapeang Sek

Bay Kaek Angkor Wat

Small Check Point

AngkoR

65


ROUTE MAP Moscow

London

Amsterdam Frankfurt

Paris

Istanbul

Doha

International Routes Domestic Routes Code Share

Seattle

Chicago

San Francisco

Los Angeles

New York City Washington, DC


Beijing Incheon Zhengzhou

Muan

Seoul Daegu Busan

Tokyo

Shanghai

Hangzhou

Kunming

Taipei Guangzhou

Hanoi Luang Prabang

Hong Kong

Kaohsiung

Vientiane

Yangon

Da Nang Siem Reap

Bangkok

Ho Chi Minh City Sihanoukville Phnom Penh Phu Quoc

Colombo Kuala Lumpur Singapore

Jakarta

Sydney

Melbourne

AngkoR

67


Cambodia

History and Geography Comprising

an

area

of

181,035

Climate

Economy

square

Cambodia’s tropical climate is affected by the

Around 70 percent of the population work in

kilometres, the Kingdom of Cambodia was

monsoons. The cool, dry Northeast monsoon,

agriculture, such as rice cultivation, rubber,

once part of the ancient Kingdom of Funan.

which brings little rain, lasts from November to

cassava, and pepper. Cambodia is also rich in

Today, it is comprised of 25 provinces.

March. April and May are the hottest months,

hardwood (teak and mahogany) and precious

with generally clear skies and temperatures

gems, which are found in the Northwest. Other

reaching upwards of 38°C during the day.

major industries include garments, tourism

From late May to early October, the Southwest

and light manufacturing assembly.

The Mekong River, which flows through the country, and the Tonle Sap (Great Lake) are the lifeline of the people who live along the waterways. The Tonle Sap is one of the richest sources of freshwater fish in the world. There

are

three

main

mountain

monsoon brings rains and high humidity. The average annual daytime temperature is 32°C, and around 24°C at night.

ranges,

namely the Cardamom mountains in the Southwest, the Dangkrek mountains up in the North and the Annamese mountains away in the Northeast.

The

economy

operates

on

free

has adopted one of the region’s most liberal

Religion

investment laws for foreign investors.

The official religion is Theravada Buddhism and

Entry Requirements

almost 90% of the population are of this faith. The rest of the population is made up primarily

market

principles, and in recent years Cambodia

A

valid

passport

and

visa

are

required

for entry. Visas can be obtained at the

Population and People

of Muslims and Christians.

Of the 16 million people (according to the latest

Language

Siem Reap, and other international border

The official language is Khmer, while the

bring

second language (spoken by the educated older

fill out the forms. A one-month tourist visa

Cambodians) has traditionally been French.

costs $30, while a one-month "ordinary"

However in recent years, English has gained

(business) visa costs $35. Only the latter

huge popularity and is widely spoken.

can be extended indefinitely.

UN estimates), about 90% are ethnic Khmers. There are several minorities such as the Chams (Khmer Muslims), Vietnamese and Chinese. Hill tribes, such as the Pnong, Tampoun, Jarai and Kreung, can be found in the country’s mountainous regions.

68

AngkoR

international airports in Phnom Penh and checkpoints two

on

arrival.

passport-size

Travellers

should

photographs

and


Currency Cambodian Riel is the country’s official currency. However, the US dollar is accepted in most places. Travellers’ cheques in US dollars can be exchanged at most banks in Phnom Penh, Siem Reap and other major cities. If you travel to the

There are many tour operators in Phnom Penh

code is +855, and locally the phone numbers

and Siem Reap who offer tours to other parts of

start with codes such as 010, 011, 012, 013, 015,

the country. Several of them also provide cars

016, 017, 077, 098 and so forth.

and mini-vans for hire, as do a number of car rental agencies. Regular bus services to most provinces are available.

Main landline numbers are as follows: Phnom Penh 023 Siem Reap 063 Sihanoukville 034 Battambang 053

more distant provinces, it is advisable to take

Traffic can be busy and congested in Phnom

Kampot 033 / Kep 036 Koh Kong 035

plenty of riel. Credit card facilities are readily

Penh, and at night the risk of accidents is

Kampong Cham 042 Kampong Thom 062

available in tourist destinations, but are limited

even higher. It is recommended that only

in other locations. ATMs are widespread,

experienced drivers attempt to drive here.

Clothing

Time

Cambodians

Cambodia is seven hours ahead of GMT.

formal events or business meetings, for which

though international accounts may incur fees as high as $5 per withdrawal. The currency exchange rate is approximately 4,000 riel to $1.

Transport The best and most inexpensive way to take in the sights and sounds of Phnom Penh is by motodop (motorcycle) or motorised rickshaw (tuk-tuk). Fares increase at night. Siem Reap has motodops, tuk-tuks and taxis as well as App based Transport. Metered taxis are now available in Phnom Penh. Alternatively, you may want to hire a car with a driver at around $35 a day, a tuk-tuk from around $20, or a motordop from $10 a day. Many

are

usually

casual

in

their

dressing, except when they are attending formal wear is required. It’s not unusual to see

Business Hours Government offices are open from 7.30am to 5pm, weekdays only. Lunch break is from 11.30 to 2pm. Banks open from 8am to 4pm. Most businesses open between 8am and 5pm.

Electricity

both men and women wearing a krama, a long, narrow, checked cotton cloth round their neck or on their head. In the provinces, traditional sarongs are also worn frequently. When visiting temples or wats (pagodas), your shoulders should be covered and shorts should cover below the knees.

The electrical supply uses 220 volts. Types of plugs vary greatly.

online transport apps are now available, like

Communication

Passapp, Exnet Taxi, and iTsumo are Uber-like

Mobile SIM cards can be easily purchased at

taxi apps operating in Phnom Penh that allow

the airports on arrival as well as phone shops

you to book a metered tuk tuk, taxi, or SUV with

all over, but you'll need a passport to register

minimum of fuss. Ask hotel staff to find the best

them. Phone credit can be topped up via

option for you.

scratchcards bought at phone shops, minimarts and streetside kiosks. The international dialling

in brief...

AngkoR

69


DESTINATION PHNOM

PENH Stupa that contains relics of Buddha

Wat Phnom

Royal Palace, Silver Pagoda and stupa

THE HEART OF THE KINGDOM Things to do and see in Phnom Penh

3. The National Museum The National Museum displays more than

1. The Royal Palace & Silver Pagoda

5,000 works of art from the 7th to the

Built in 1866, the Khmer-style Throne Hall served

19th century, including sculptures, dance

as the residence of the King of Cambodia, his

costumes, royal barges and palanquins.

family and foreign dignitaries, and as a venue for

Visitors can rest by the peaceful, palm-shaded

court ceremonies and performances. A highlight

central courtyard and lotus ponds and

in the Palace is the revered Emerald Buddha

contemplate one of Asia’s riches cultures.

made of Baccarat Crystal, alledgedly dating back

Open everyday from 8am-5pm, $10 per person

to the 17th century. Behind it, another Buddha

(for foreigners).

statue was cast in 1906, using 90kg of gold and 9,584 diamonds. Located within the Royal Palace compound, the Silver Pagoda is so named because of its floor, which is made up of 5,000 silver tiles. However, only a small area is open for viewing.

4. Wat Phnom A small hill crowned by an active Wat (pagoda) marks the legendary founding place of Phnom Penh. The temple was built in 1434 to house sacred Buddhist relics. The

National Museum

green surroundings offer relief from the city

Admission: $10/person (foreigners only),

heat, with a nearby playground for children

lunches and dinners, and an upstairs bar.

includes camera use. Open everyday from

to enjoy. Temple admission is $1 each for

Tours include the best-selling sunset cruise

7.30-11am and 2-5pm.

foreigners, and the museum is another $2.

(5pm to 7pm), and a half-day trip over the

2. Oudong Mountain

5. River Cruises

About 40km northwest of Phnom Penh,

Short river cruises are easy to arrange

a mountain topped with three ancient

from the northern part of Phnom Penh's

Stupas rears from the plain like a fairytale

riverfront, and offer an interesting

castle. This is Phnom Oudong, the capital

perspective of the city. A cruise typically

of Cambodia between 1618-1866, a truly

takes about 1-2 hours and runs along

monumental necropolis for past kings of the

the Tonle Sap River and then across

Khmer Empire. A short but often sweaty climb

the large river confluence and up the

up from the base of the mountain affords

Mekong, passing some floating fishing

breathtaking views of the surrounding rice

villages. Meanwhile, Cambo Cruise has

fields, floodplains and temples, which are well

specially-designed 30-metre ferryboats,

worth the effort.

replete with Westernised kitchen for

Mekong to Silk Island.

70

AngkoR

Phnom Penh Riverside


WINTER SCHEDULE 2021 EFFECTIVE TIME OPERATIONS DEPARTURE ARRIVAL FLIGHT SECTOR/ROUTE FROM TO NO

D O M E S T I C I N T E R N A T I O N A L

AIRCRAFT TYPE

PHNOM PENH - SIHANOUKVILLE - PHNOM PENH K6 669

Phnom Penh to Sihanoukville

01-Jan-21

27-Mar-21

K6 140

Sihanoukville to Phnom Penh

01-Jan-21 27-Mar-21

4

16:20

17:00

A320/1

4

17:50

18:30

A320/1

PHNOM PENH - SIEM REAP - PHNOM PENH K6 117

Phnom Penh to Siem Reap

01-Jan-21

27-Mar-21

5

15:30

16:20

ATR

K6 116

Siem Reap to Phnom Penh

01-Jan-21

27-Mar-21

7

13:00

13:50

ATR

27-Mar-21

4

08:10

12:15

A320/1

4

13:25

15:15

A320/1

PHNOM PENH - GUANGZHOU - PHNOM PENH K6 668

Phnom Penh to Guangzhou

01-Jan-21

K6 669

Guangzhou to Phnom Penh

01-Jan-21 27-Mar-21

PHNOM PENH - HO CHI MINH CITY - PHNOM PENH K6 816

Phnom Penh to Ho Chi Minh City

01-Jan-21

27-Mar-21

5

14:05

15:05

ATR

K6 817

Ho Chi Minh City to Phnom Penh

01-Jan-21

27-Mar-21

5

16:00

17:00

ATR

Note:  1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday Detail schedule visit our website www.cambodiaangkorair.com. All times are in local time.

Cambodia Angkor Air reserves the right to change schedule without prior notice, especially during Covid-19 pandemic period.

AngkoR

71


DESTINATION SIEM

REAP

Bayon Temple

Khmer classical dancers performing in traditional costume

South Gate of Angkor Thom complex

NATIONAL TREASURES Things to see and do in Siem Reap

3. Phnom Kulen National Park Situated about 50km north of Siem Reap,

1. Angkor Wat

Phnom Kulen National Park is one of the

One of the ten man-made wonders of the

most revered destinations in Cambodia as it

world and a UNESCO World Heritage site, the

features Kulen Mountain, home to a slew of

spectacular ruins of Angkor Wat are located

temple ruins and old consecrated carvings as

in the Angkor Archaeological Park. With

well as many excellent sculptures.

its five lotus-like towers rising 65 meters into the sky, it is truly a monumental and awe-inspiring sight. To visit, you must have a valid admission pass, now costing $37 for a one-day pass, $62 for a three-day pass, and $72 for a seven-day pass.

Visitors can immerse themselves in the cool, spellbinding attractions that nature offers by way of jungle-covered verdant surrounds, rivers and gushing waterfalls. Meanwhile, the remote archaeological site of Kbal Spean, or the “River of a Thousand

2. Bayon Temple and Ta Prohm

Lingas”, has a riverbed with a myriad of carved

Ta Prohm and the Bayon are the best known

sculptures dating back to the 11th and 12th

and most photographed of the “other” temples

centuries of Hindu Gods. Costs $20 per person

in the Angkor complex. The huge, enigmatic

for the road toll.

stone faces of the Bayon are some of the most iconic and recognisable features associated

4. Apsara Dance Shows

with the ancient Khmer Kingdom and its

Several restaurants and hotels in Siem Reap

architecture. The temple is at the centre of the

present performances of Apsara dancing, and

great walled city of Angkor Thom and is rich

dinner shows are included in many tours.

in decoration – the bas-reliefs on the exterior

Although little explanation is provided about

walls are outstanding.

the meaning of the classical Khmer art form,

Ta Prohm is a quiet and sprawling monastery made famous in the 2001 film 'Tomb Raider' starring Angelina Jolie. Its most distinguishing features are the trees that probe walls and push terraces apart as their gigantic roots intertwine to form a roof over the stone structures.

72

AngkoR

Tonle Sap lake Floating Market

compared to the dry season, making it the best time to visit, especially allowing easy access to the bird sanctuaries and their abundant wildlife.

they are still an interesting and a beautiful way to experience the ancient culture.

5. Tonlé Sap Lake The Tonlé Sap Lake is the largest freshwater lake in Southeast Asia and home to several floating villages. In the rainy season, the lake swells to more than six times its size

Waterfall in Phnom Kulen National Park


CAMBODIA’S TOURIST

HOT SPOTS 10

Oddar Meanchey

4

11

1 2 Banteay Meanchey

Stung Treng

Preah Vihear

3

Rattanakiri

Siem Reap Battambang

8

Pailin

Kratie

12

5

Kampong Thom

Mondulkiri

Pursat Kampong Chnang

Kampong Cham

7

Koh Kong

Kampong Speu Phnom Penh

Prey Veng

Kandal Svay Rieng

6

9

Takeo Sihanoukville

Kampot Kep

1. Angkor Wat

7. Silver Pagoda

Angkor Wat is the most magnificent and largest of all the Angkorian

Located within the Royal Palace compound in Phnom Penh,

temples and the top tourist attraction in Cambodia. Built during the 12th century by King Suryavarman II, the temple’s balance,

the Silver Pagoda houses many national treasures.

composition and beauty make it one of the finest religious

8. Tonle Sap

monuments in the world.

Tonlé Sap is the largest freshwater lake in Southeast Asia and is of

2. Bayon Temple Part of the world-famous Angkor temple complex, the Bayon features a total of 216 massive stone faces on the sides of its towers.

3. Banteay Srei Banteay Srei, with its stunning carvings in red sandstone, lies 25km north-east of the main group of temples.

4. Koh Ker Koh Ker was the capital of the Khmer Empire from 928 to 944 AD, and is home to many overgrown temples structures with sculptures.

5. Kratie Kratie is a small town located on the banks of the Mekong River and is dominated by a central marketplace and colonial architecture.

major importance to Cambodia, rising and falling with the seasons.

9. Sihanoukville Sihanoukville hosts an array of white-sand beaches and several undeveloped tropical islands – a perfect getaway destination.

10. Preah Vihear Preah Vihear is a temple that sits atop a 525-metre cliff in the Dangrek Mountains, with the most spectacular views of the jungle canopy below.

11. Yeak Loam Lake Set in a volcanic crater, Yeak Loam lake is one of Ratanakiri's most popular tourist spots. Formed by a volcanic eruption almost 4,000 years ago, there is a 2.5km walking path around the lake as well as a quaint wooden visitor’s centre housing tribal handicraft.

6. Bokor Hill Station

12. Bou Sra Waterfall

Bokor Hill Station near Kampot was built by the French in the 1920s.

Bou Sra Waterfall is considered by many to be the most beautiful

While abandoned for nearly a century, the site is currently being

waterfall in Mondulkiri. Divided into three picturesque stages, the

revived, including the completion of a large hotel and resort.

waterfall is popular with tourists and locals alike.

AngkoR

73


DESTINATION SIHANOUKVILLE

Independence Beach

Koh Rong Samloem

Otres Beach

RELAX AND UNWIND Things to see and do in Sihanoukville

scene. Numerous residents come out of the woodwork to display their crafts, sell their

1. Island Hopping

homemade food and have a good time.

Finding pristine, unspoiled beaches around

From jewellery makers and locals artists to

Sihanoukville is no trouble at all, with daily

people selling clothes and pastries, there

ferries taking you out on day-trips to the

is definitely enough to make it interesting.

islands that are just a short journey away

After dark, live gigs start, and it’s not just

from the mainland. One-day trips include

your normal rock band playing – ladder

snorkelling, fishing, lunch and a light breakfast

balancing and blind juggling, anyone?

that can be booked from as low as $12 at various places.

4. Koh Rong / Koh Rong Samloem The islands of Koh Rong and Koh Rong

2. Scuba Diving

Samloem – around 90 minutes by fast boat

Many of the islands boast coral and fish

from the mainland – have plenty to see

sanctuaries that are great for diving

and do. Their best attraction is arguably

expeditions. There are a number of PADI

the bioluminescent phytoplankton, which

parks in Cambodia, Ream covers 15,000

authorised dive centres in Sihanoukville and

sparkle like tiny stars when disturbed during

hectares of land and 6,000 hectares of

the islands that provide a range of diving and

a twilight swim. You can go snorkelling

marine habitat. There are over 155 species

snorkelling services. The main scuba diving

straight off the beach, book a scuba diving

of birds in the park, including a few that are

areas can be found at Koh Rong Samloem and

excursion to the superb nearby dive sites, or

threatened. The park offers walking tours of

Koh Tang, home to “Explosion Reef” – fields

go trekking through the relatively untouched

the mountain, and safari tours of the smaller

of staghorn corals that act as a nursery and

jungles on the islands. If you're heading

mammals, birds and waterfalls. Hotels and

“explode” with the dazzling colours of juvenile

to the smaller and more relaxed Koh Rong

guesthouses have $15 or $20 tickets for a

fish and marine life. All-inclusive day trips cost

Samloem – which was recently lauded by

day-tour to the park.

upwards of $59, while overnight trips such as

National Geographic as having one of the

to the more distant Koh Tang cost from $185.

top 21 best beaches in the world – you'll

Golden Lion statue in the city of Sihanoukville

likely arrive at Saracen Bay, a stunning

3. Otres Night Market

two-kilometre long crescent of white sand

A little off the beaten track you can find

and crystalline waters.

the Otres Night Market, which opens only on Saturday evenings. Organised by a

5. Ream National Park

small community of expats, the market

This park is located roughly 18km southeast

has become quite popular on the tourist

of Sihanoukville. One of seven national

74

AngkoR

Beautiful sunset in Sihanoukville beach


DESTINATION VIETNAM

Ba Na Hill, Da Nang

AN ENCHANTING LAND Vietnam is a country that lures in travellers with

more landscaped area setting, is about 200 years

its spectacular scenery and keeps them thoroughly

old, while the Emperor of Jade Pagoda, built in 1909,

fascinated with its unique heritage. Millions of

is a colourful Chinese temple filled with statues

visitors graces its shores each year, attracted by

of deities. Not to be missed is the Notre Dame

luscious landscapes, picturesque villages, colonial

Cathedral, a replica of its namesake in Paris, France.

architecture, war museums, and ancient fortresses. And lets not forget the food – Vietnamese cuisine is regarded as one of the best in the world!

To trace the origins of Vietnam, head for the Museum of Vietnamese History, which has artefacts dating from 3,300 BC. And for those that

The capital Hanoi in the north, the southern hub of

want to find out more about the country's more

Ho Chi Minh City, and the central city of Da Nang are

recent history, you can visit the War Remnants

the top three Vietnamese tourist destinations, the

Museum, the Museum of Revolution and the

latter two of which are served by Cambodia Angkor

Reunification Hall, the former Presidential Palace

Air and have direct links to Siem Reap. Ho Chi Minh

of South Vietnam. Flora and fauna lovers will

City also connects to Phnom Penh and Sihanoukville.

enjoy the zoo and botanical gardens close by.

Hanoi is a city of lakes, and Hoan Kiem Lake is

Over to Da Nang, and a stroll along the Han

one of the most popular with visitors. Superbly

riverfront will bring you face-to-face with the

Business Hours

scenic and serene, the lake provides a habitat for

city’s frenetic development, with its gleaming

Most government offices are open from

soft-shell turtles and contains many photogenic

new modernist hotels, towering apartments

8-11.30am and from 2-5pm on weekdays. Most

pagodas and small bridges. Tran Quoc, meanwhile,

blocks and a never-ending array of restaurants. As

shops are open from 8am-9pm.

is the most historic pagoda in all of Hanoi and is

more and more bridges cross the Han river, the

the foremost symbol of Buddhism in the country.

landmark new D-City rises from the flatlands.

You can also take a two-hour drive down to

But this busy port has also space for those

the famous Ha Long Bay – a UNESCO World

who seek solace in nature. Head south and

Heritage Site – where you'll have your breath

you’ll have a chance to unwind at China

well and truly taken away by its emerald

Beach, a strip of white-sand coastline booming

waters and thousands of towering limestone

with hostel and resort developments.

islands topped by jungle flora.

Vietnamese is the national official language

cultural and religious centres. The oldest temple in

of Vietnam. English is now widely spoken in

the city is the Giac Lam Pagoda, which has highly

all the major tourist destinations, as well as

distinctive architecture. The Giac Vien Pagoda, in a

French in some parts.

AngkoR

Currency Vietnamese Dong is the official currency of Hanoi. The exchange rate is around 22,800 Vietnamese Dong to $1.

Languages

Head down to Ho Chi Minh City for some more

76

Bodhisattva and Buddha Nirvana statues in Vien Giac pagoda

Yen stream on the way to Huong pagoda


Halong Bay

Ho Chi Minh City

Tran Quoc pagoda, Hanoi

Ho Chi Minh City

Da Nang

Hanoi

Formerly known as Saigon, this is the

Once upon a time, Da Nang was little more

Hanoi is the capital of Vietnam and the

than a provincial backwater, but this is not the

country’s second largest city. Although in

case anymore. In recent decades, the city has

recent years it has become a sophisticated

experienced steadfast development, growing

metropolis with the high-rise buildings,

into a transportation and logistics hub for

sensational cuisine and world-class art that

Central Vietnam. Da Nang now stands as the

it boasts today, Hanoi still retains much of

fifth largest city in Vietnam, and one of the

its older charm from bygone eras.

largest city and the dynamic business centre of Vietnam. Economic changes sweeping the country are more evident here than anywhere else. There is much to see here – from pagodas and ancient cathedrals to museums and central markets. There are also several places on the outskirts worth exploring – the tunnels of Cu Chi, the Caodai Great Temple, where the architecture is an interesting combination of a church and a Chinese pagoda, the Tiger Balm Gardens, Madame Tussauds Wax Museum and Vung Tau, a beach resort on the Sea.

country’s major ports.

The streets are wonderfully atmospheric

Da Nang is a perfect base for day trips. The

with well-preserved colonial and pre-colonial

city is located within 100 kilometres of several

architecture. The city has an understated

UNESCO World Heritage Sites. 70 kilometres

charisma that is definitely worth enjoying and,

west of Da Nang lies My Son, an archaeological

with countless transport options, it’s a perfect

site that dates back more than a thousand

base for exploration of the North.

years. Other scenic jaunts include the Old Town of Hoi An, the Marble Mountains, and

As you walk along the street, you may find that locals start talking to you. It is a cultural

Right in the middle of the city is the Saigon

the Imperial City of Hue.

Central Mosque and a Hindu temple.

This is also the region where you can find the

strangers. They might ask you where you

strongest and boldest flavours in Vietnam.

are from and other general questions. It may

Some of its delicious delicacies include bun

take a while to get used to, but there will be

cha ca (fish ball noodle soup) and canh ga

times when you might find this friendliness

chien mam (fried chicken wings in fish sauce).

extremely helpful.

Climate

Climate

Da Nang has a tropical monsoon climate

Hanoi experiences relatively high humidity,

with two seasons: a typhoon and wet season

all year and a hot rainy season from May to

lasting from September through March, and a

October, where temperatures are in the high

dry season lasting from April through August.

30s, sometimes dipping over 40°C. Winter

Temperatures are typically high, with an

months are much cooler, often getting down to

annual average of 26 °C.

the low teens between January and March.

Climate A tropical wet and dry climate, with average temperatures between 21°C and 31C. The rainy season runs from May to late October, featuring high humidity in the earlier stages. The dry season is from November through to April, with temperatures and humidity steadily increasing throughout.

norm in Vietnam to make conversation with

AngkoR

77


ABOUT K6

IATA ASSIGNS CODE TO CAMBODIA ANGKOR AIR The assigned code of K6 allowed Cambodia Angkor Air to join the airline industry. The code has been advised to OAG and INNOVATA LLC for schedule distribution and has been updated into the Global Distribution System for reservations. Cambodia Angkor Air has had the accounting code of 188 since September 2009 and installs the aero network of SITA under the code of K6 at the same time. The strategy of the airline is safety first, with plans to expand the network to several other major cities of Asia in the next five years, as well as growing their fleet.

K6 INSURANCE Cambodia Angkor Air (K6) is pleased to confirm that it has obtained insurance in relation to potential liabilities that may arise for the airline during the course of its operations, at levels consistent with international airline standards. This insurance has been placed with Cambodia Vietnam Insurance Company, and is reinsured within the international aviation insurance in the international market. The arrangements have been organized by Wills Limited, one of the world’s foremost aviation insurance and reinsurance brokers.

CAMBODIA ANGKOR AIR BECOMES MEMBER OF IATA Greetings from Cambodia Angkor Air (K6)!

information and data. Cambodia Angkor Air's

In July 2017, Cambodia Angkor Air became

The airline's management and all our staff

existence, development and prestige are built

the first Cambodian airline to pass the IATA

are always striving to understand thoroughly

on the safety and quality of our service.

Operational Safety Audit (IOSA) and officially become a member of the IATA.

that the existence and development of a company are based on customers’ trust and

OUR SERVICE SYSTEM

The IOSA registration process, created by

Cambodia Angkor Air (K6) endeavours to

IATA in 2003, requires a comprehensive audit

1. Strictly applying the quality management

offer service along with the company's

of operational standards, control processes

system in compliance with all requirements

commercial plans, thereby introducing

and safety systems. Registrations are audited

of Regulatory Aviation Authorities, applicable

a new system provided by SABRE, an

every two years, and all airlines must remain

legal regulations and international

internationally renowned company

registered to maintain IATA membership.

conventions.

specialising in airline solutions. K6 provides

loyalty. We commit ourselves to:

their customers with high levels of service and operational efficiency.

GUIDELINES FOR BOOKING AND TICKETING

regulations in operations, maintenance

On May 23rd, 2010, the airline initiated and

Cambodia Angkor Air (K6) has many sales

and services with safety and quality to be

launched their SABRE System. The first flight

networks for booking and ticketing facilities,

continually sustained and improved.

was K6101 from Phnom Penh to Siem Reap.

so our valued customers can access all they

3. Providing sufficient resources and necessary

After a successful cross-over was completed,

conditions to implement the company's

Cambodia Angkor Air connected directly to

policy and objectives regarding safety and

the full suite of passenger service systems

quality. We are continuously improving

and better operations. Founded in 2009,

HOW TO BOOK AND ISSUE WITH K6

management system, creating reliable working

K6 currently offers flights between three

All K6 flights can be booked and tickets issued

environments with the highest sense of

domestic cities: Phnom Penh, Siem Reap,

via our agent network using the following

responsibility to satisfy customers’ demands

Sihanoukville.

Global Systems (GDS), Amadeus (1A), Abacus

2. Ensuring that our members always consciously abide by the requirements,

and expectations.

The airline also serves five international

4. Establishing an efficient and effective

destinations: Ho Chi Minh City and Da Nang

communication system to ensure continual

(in Vietnam), and Beijing, Guangzhou, and

provision of updated safety and quality

Shanghai (in China).

78

AngkoR

require from our services and fares.

(1B), Travelsky (1E), Infini (1F), Topaz, and Galileo. Tickets can also be issued via our offices, our appointed agents and via our official website at www.cambodiaangkorair.com.


HOW TO CONTACT US HEAD OFFICE PHNOM PENH:

AVIAREPS AG (IN RUSSIA):

Mr. Eng Molina Director of BOC (molina@angkor-air.com) +855 23 6666 786/+855 23 6666 788

Ms. Elena Fursa Regional Director Finance, CIS Region (EFursa@aviareps.com) Oxana Severina Senior Sales Manager (OSeverina@aviareps.com)

+855 23 6666 789/+855 23 212 564

BRANCH OFFICE SIEM REAP:

+7 (495) 937 59 50

Mrs. Kong Navy Sales Leader (kongnavy@angkor-sir.com)

DEKS AIR (SINGAPORE) PTE LTD:

+855 63 969 268/+855 63 636 3666

BRANCH OFFICE GUANGZHOU: Sale Manager Ms. Selene Li (seleneli@angkor-air.com) Mrs. Amy Chan Sale Executive (amychan@angkor-air.com) +86 20 83310123/+86 20 83312213

BRANCH OFFICE VIETNAM: Mr. Phan Chinh Bac General Manager (pcbac@angkor-air.com) Ms. Le Hong Phuong Anh (lhphuonganh@angkor-air.com) Ms. Nguyen Thi Hoa My (nthmy@angkor-air.com) +84 862 92 79 88

PHNOM PENH AIRPORT OFFICE: Mr. Ung Seamleng Station Manager (seamleng@angkor-air.com) General email (pnhstation@angkor-air.com) +855 97 973 1001

SIEM REAP AIRPORT OFFICE: Mr. Mak Lak Station Manager (maklak@angkor-air.com) General email (repstation@angkor-air.com) +855 31 6487 666

UNITED KINGDOM: Sonia Chopra Reservations and Ticketing Supervisor (sonia.chopra@apg-ga.co.uk) Ruvini Wickramage Reservations and Ticketing Consultant (ruvini.wickramage@apg-ga.co.uk) +44 8 444 822 318

UNITED STATES: Ms. Miriam Freire Airline Key Account Manager (miriam.freire@apg-ga.us) Maria Elena Perez Inside Sales Executive & Reservations and Ticketing (marielena.perez@apg-ga.us) +1 800 380 6541

Ms. Karen Tan Sale and Marketing Manager (karen@deksair.com.sg) (k6_sales@deksair.com.sg) +65 6338 8180

FALCON MAREKTING LIMITED (IN HONGKONG): Janice Lo Sales & Marketing Manager (janicelo@pam.com.hk) Alan Lau (K6.RNT@pam.com.hk) (+852) 2830 4883/(+852) 2830 4889

THAIPHUM SKYLIGHTS CO., LTD (IN THAILAND): Mr. Prasong Cherdchaikul General Manager (prasong@tpsl.co.th) (tktg@tpsl.co.th) (sales@tpsl.co.th) (bkkoffice@angkor-air.com) +66 (0) 2 635 0999

XIN FLIGHT TRAVEL SERVICE CO., LTD (IN TAIWAN): Mr. Kevin Tu CEO (taipeitu@xinflight.com) Ms. Alice Yeh Manager (tyyeh@xinflight.com) +886911 813 943/+886-2-25170142

K.I.S INTERNATIONAL CO., LTD (IN JAPAN): Mr. Kis Sawaki President (sawaki@kisinter.co.jp) +81 3 5295 0251

SIHANOUKVILLE AIRPORT OFFICE:

Other emails:

BELGIUM: Ms. Justine Piette (pax.sales@airagencies.be) +32 27 12 64 44

DENMARK, SWEDEN & NORWAY: Thomas Parvall Sales Manager (thomas@apg-nordic.com) Mr. Erik Lindholm (erik@apg-nordic.com) (nordic@apg-ga.com) +45 333 30 344/+46 8 756 0640

FRANCE: Ms. Catherine Vaurillon Product Manager (c.vaurillon@apg-ga.com) (cambodiaangkorair.fr@apg-ga.com) +33 1 53 77 13 13/+33 1 53 77 13 45

NETHERLANDS: Ms. Saskia van Steijn Ms. Seema Dhingra-Kumar (sales@apg-airagencies.com) +31 20 31 61 917

SPAIN: Vanesa Girรณ Product Manager (cambodiaangkorair@apg-spain.com) Eva ALCUDIA Booking Manager (evaalcudia@apg-spain.com) +34 93 11 72 722/+34 911 138 676

INDOCHINA TRAVELS/ EUVIBUS GMBH (IN GERMANY, SWITZERLAND & AUSTRIA): Mrs. Xuan Tinh Herfort (herfort@indochinatravels.com) Laura Schmitz (sales4@indochinatravels.com) (k6@indochinatravels.com) +49 (0) 69 9043 4950

MEEBANG AIR AGENCIES CO., LTD (IN KOREA) Mr. Sungyong Park Senior Sales Manager (sungyong.park@meebang.co.kr ) Ms. Sunghee Lee Senior Manager - Reservation & Ticketing (shlee@meebang.co.kr)

Mr. Has Wattanak Station Manager (hwattanak@angkor-air.com)

SOUTHERN BREEZE INTERNATIONAL CO., LTD (IN JAPAN):

+855 12 507 050

Mr.Akio Mamada (lpmamada@gmail.com) Ms. Thuy Lien (thuylien@ginawin.com) +81 3 5295 0251

APG INC: Mrs. Sandrine de Saint Sauveur President & CEO (s.de-saint-sauveur@apg-ga.com) Mr. Alain Walter (a.walter@apg-ga.com) +33 153 77 13 16

AngkoR

79


អំពីអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ

អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ (K6) សូមស្វាគមន៍

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន

អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ បានយល់យង ា៉ ច្បាស់

ការផ្លស ា ប ់ រូ្ត បព ្រ ន ័ ន ្ធ ះ េ តវូ្រ បានចាប់ផម ើ្ត នៅថ្ងទ ៃ ី ២៣

យុទសា ្ធ សរ្ត្រ បស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ គឺសេវាកម្មការហោះហើរ

ខឧ ែ សភា ឆ្នំា ២០១០ ហើយជើងហោះហើរដំបង ូ បង្អសបា ់ ន

ប្រកបដោយស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងពង្រីកគោលដៅ

K6-101 ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះ

៥ឆ្នំា ខាងមុខ ពម ្រ ទាំងបង្កន ើ ចំនន ួ យន្តហោះបន្ថម ែ ទៀត ។

ដំណរើ ការតាមរយៈប្រពន ័ ថ ្ធ ី្ម គឺជង ើ ហោះហើរដំបង ូ លេខ

ហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងសំខាន់ៗ នៅអាស៊ីក្នុងរយៈពេល

ថា ភាពឋិតថរេ និងការអភិវឌឍ្ ន៍របស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ គឺពង ឹ ផ្អក ែ

ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប ។

យើងប្តេជ្ញាៈ

ចប់សព្វគប ្រ ក ់ ម ុ ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ (K6)

ការធានារ៉ប ា រ់ ងរបស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ (K6)

ដូចបានអធិបបា ្ យនៅក្នង ុ សៀវភៅណែនាគ ំ ណ ុ ភាពដោយ

ខ្លួនឯងជាមួយនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរឡើង ។

ជមប ា្រ ជូនថា ទាក់ទងទៅនឹងសំណងដល ែ អាចកើត ឡើងពី

ដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ ។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានជើងហោះហើរ

រ៉ាប់រងក្នុងកម្រិតសមស្របមួយ

នឹងគោរពតាមតម្រវូ ការបទដ្ឋន ា ប្រតប ិ តិកា ្ត រថែរក្សាជួសជុល

ទីកង ុ្រ ព្រះសីហនុ ។

ជាប់ជានិច្ច ព្រមទាំងបន្តកែលំអជាលំដាប់ ។

អន្តរជាតិផងដែរគឺ រដ្ឋធានីហាណូយ ទីក្រុងហូជីមីញ

ទាំងស្រុង ទៅលើទំនុកចិត្ត និងភក្តីភាពរបស់អតិថិជន ។

បន្ទា ប់ ពី កា រផ្លា ស់ ប្តូ រ ប្រ ព័ ន្ធ ថ្មី ជំ នួ ស ប្រ ព័ ន្ធ ចា ស់

១. អនុវត្តយង ា៉ ខ្ជប ា ខ ់ ន ួ្ជ នូវបព ្រ ន ័ គ ្ធ ប ្រ គ ់ ង ្រ គុណភាព

បានចាប់ដំណើរការសេវាកម្មលក់សំបុត្រតាមប្រព័ន្ធដោយ

គោរពតាមតមវូ្រ ការ ចបា ្ ប់-បទបញ្ញតរិ្ត បស់រដ្ឋលខា េ ធិការ

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ បង្កត ើ ឡើង

២. ធានាថាបុគល ្គ ក ិ បស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ ម្នក ា ៗ ់ ជានិចកា ្ច ល

ក្នុងស្រុកចំនួនបីគឺ រាជធានីភព ំ្ន ញ េ ទីកង ុ្រ សៀមរាប និង

និងផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងគុណភាព

កម ុ្រ ហ៊ន ុ មានជើងហោះហើរឆ្ពះ ោ ទៅកាន់គោលដៅ

៣. ផ្តល់ធនធានគ្រប់គ្រាន់ និងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់

នានាដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយ កត្តាសុវត្ថិភាព និង

គុណភាពបន្តធ្វើការកែលំអប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង បង្កើតនូវ

(ប្រទេសវៀតណាម) រដ្ឋធានីប៉េកាំង ទីក្រុងសៀងហៃ (ប្រទេសចិន) ។

ទីក្រុងក្វាងចូវ និង

កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ មានសច េ ក្តសោ ី មនស្សរីករាយសូម

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អំឡង ុ ពេលប្រតប ិ ត្តកា ិ រ ក្រម ុ ហ៊ន ុ បានដាក់ធានា អាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ ។

តាមស្តង់ដារក្រុមហ៊ុន

ការធានារ៉ប ា រ់ ងនេះបានធ្វឡ ើ ង ើ ជាមួយនឹងក្រម ុ ហ៊ន ុ

ធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា-វៀតណាម (CVI) និងត្រូវបានធ្វើការ

ធានារ៉ប ា រ់ ងបន្តកង ុ ្ន ទីផសា ្ រធានារ៉ប ា រ់ ងកម ុ ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ អន្តរជាតិ ។ ការចាត់ចង ែ ការធានារ៉ប ា រ់ ងបន្ត តវូ្រ បានរៀបចំ ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនវីលីស លីមីតធីត

(Willis Limited)

ដែលជាក្រម ុ ហ៊ន ុ ធានារ៉ប ា រ់ ងអាកាសចរណ៍ពភ ិ ពលោក

ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ និងក្តីរំពឹងរបស់អតិថិជន ។

ការផ្តល់លេខកូដជើងហោះហើរដល់ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ ដោយសមាគមដឹកជញ្ជូន ផ្លូវអាកាស អន្តរជាតិ (IATA)

ការណែនាំសម្រាប់ការកក់ និងទិញសំបុត្រ

ភាព ដើម្បីធានាបាននូវការផ្តល់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យអំពី

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ ចូលរួមក្នង ុ

សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ថា

ត្រវូ បានជូនដំណង ឹ ទៅអង្គការ OAG និង INNOVATA LLC

សំបត ុ ជា ្រ ចន ើ្រ សមប ា្រ ស ់ មល ួ្រ ដល់ការកក់ ឬលក់សប ំ ត ុ ្រ

បរិយាកាសការងារដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដោយមាន

ការទទួ ល ខុ ស ត្រូ វ ខ្ព ស់ បំ ផុ ត នៅក្នុ ង ក្រុ ម ហ៊ុ ន ទាំ ង មូ ល ៤. បង្កត ើ ឡើងនូវប្រពន ័ ទ ្ធ នា ំ ក់ទន ំ ងឲ្យមានប្រសទ ិ ិ្ធ

ការទទួលបានលខ េ កូដជើងហោះហើរ អនុញត ា្ញ ឲយ្

គុណភាព និងសុវត្ថិភាពថ្មីៗជាប់ជានិច្ច ។ ភាពឋិតថេរ

វិសយ ័ ឧស្សាហ៍កម្មអាកាសចរណ៍ ។ លខ េ កូដជើងហោះហើរ K6

ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ ត្រូវបានកសាងឡើងតាមរយៈ

ដើមប្ ច ី ក ែ ចាយកាលវិភាគ និងធ្វប ើ ច្ចប ុ ប្ ន្នភាពទៅក្នង ុ បព ្រ ន ័ ្ធ

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងកិត្យានុភាពរបស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ សុវត្ថិភាព និងគុណភាពក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម ។

ចែកចាយពិភពលោក

(Global Distribution System-GDS)

សំរាប់ការកក់ ឬ ទិញសំបត ុ យ ្រ ន្តហោះតាមអ៊ន ី ធើណត េ ។

ដ៏លេចធ្លោបំផុតមួយ ។

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិកម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ

(K6)

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ មានវិធល ី ក់

ជូនអតិថិជន ដូច្នេះអតិថិជនអាចជ្រើសរើសតាមតម្រូវ ការទាំងសេវា និងតម្លៃ ។

លេខកូដសំបុត្រ ១៨៨ នៅ ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ ហើយ

តើការកក់សំបុត្រជើងហោះហើរ (K6) ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

ខ្លួ ន សូ ម ជូ ន នូ វ ប្រ ព័ ន្ធ ថ្មី មួ យ ដែ ល ផ្ត ល់ ដោ យក្រុ ម ហ៊ុ ន

ក្នុងពេលតែមួយ ។

នៅតាមភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន

ជំនាញក្នង ុ វិសយ ័ អាកាសចរណ៍ ។ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ ផ្តលជ ់ ន ូ

សំខាន់ៗមួយចំនួនគឺ រាជធានីភ្នំពេញ ទីក្រុងសៀមរាប

Global System (GDS), Amadeus (1A), Abacus (1B), Travelsky (1E) និង Infini (1F) ។ ការកក់/ទិញសំបត ុ ្រ

យ៉ាងមានប្រសិទិ្ធភាព ។

សៀងហៃ និងទីក្រុងក្វាងចូវ ។

គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន www.cambodiaangkorair.com

សេវាកម្ម

កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ

កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ បានដំណើការរបស់ខ្លួនក្រោម

(K6)

ខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជូន

សេវាកម្មរួមជាមួយនឹងផែនការពាណិជ្ជកម្មរបស់កុម ្រ ហ៊ុន

SABRE ដល ែ ជាកម ុ្រ ហ៊ន ុ អន្តរជាតិដល ៏ ប្ ឈ ី ះ ោ្ម ដែលមាន អតិថជ ិ នរបស់ខន ួ្ល នូវសេវាកម្មលប ្អ ផ ំ ត ុ និងធ្វប ើ ត ្រ ប ិ ត្តកា ិ រ

80

AngkoR

ក៏បានដំឡើងបណ្តាញប្រព័ន្ធ SITA ក្រោមលេខកូដ K6 កម ុ្រ ហ៊ន ុ របស់យង ើ កំពង ុ បត ្រ ប ិ ត្តកា ិ រទៅកាន់ទក ី ង ុ្រ

រដ្ឋធានីហាណូយ ទីក្រុងហូជីមីញ រដ្ឋធានីប៉េកាំង ទីក្រុង

គប ្រ ជ ់ ង ើ ហោះហើរទាំងអស់របស់ K6 ត្រវូ បានលក់

ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

អាចធ្វនៅ ើ ការិយាល័យក្រម ុ ហ៊ន ុ ភ្នក ា ងា ់ រលក់សប ំ ត ុ ្រ និង


បដិសណ្ឋារកិច្ច កាបូបយួរដៃ

បន្ទបទ ់ ក ឹ

ការកក់/ទិញសំបុត្រ

មួយឡើងលើយន្តហោះ ។ ទុកដាក់កាបូបរបស់លោក-អ្នក

យន្តហោះ Airbus A320 និង A321 រីឯយន្តហោះ ATR-72

ដ៏ទូលំទូលាយមួយ ។ សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យ

អ្នកដំណរើ ទាំងអស់អនុញត ា្ញ ឲយ្ យកបានតកា ែ បូប

នៅក្នុងធ្នើរពីលើកន្លែងអង្គុយ ឬទុកក្រោមកៅអី ។ នៅ ពល េ ចាកចញ េ ពីយន្តហោះ ត្រវូ ប្រក ា ដថាលោក-អ្នកបាន

បន្ទប់ទឹកស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយ និងខាងមុខនៃ

បន្ទប់ទឹកនៅតែខាងក្រោយ ។

យកទ្រព្យសម្បតិ្តទាំងអស់របស់លោក-អ្នកទៅជាមួយ ។

ជំនយ ួ ជាពិសស េ

កៅអីអង្គយ ុ

របស់យើងរីករាយបំរើលោក-អ្នក ។ លោក-អ្នកអាចចុច

ប័ ណ្ណ ឡើ ង ជិះ យន្ត ហោះរបស់ ​លោ ក-អ្ន ក មាន

សរសេរនូវលេខកៅអីរបស់លោក-អ្នក ។ ប្រសិនបើ

ប្រសន ិ បើលោក-អ្នកត្រវូ ការជំនយ ួ ផ្សង េ ៗ បាហុនកា ិ

ប៊ូតុង ឬហៅបាហុនិកាផ្ទាល់តែម្តង ។

ជិះយន្តហោះនោះទៅបាហុនកា ិ (អ្នកបំរល ើ យ ើ ន្តហោះ)

សេវាកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋន ា ការបំពញ េ បែបបទ

លោក-អ្នក ។ នៅគ្រប់កៅអីមានប៊ូតុងចុចសម្រាប់បញ្ជា

បានមុនរយៈពេល ៦០នាទីមន ុ ពេលចេញដំណរើ សម្រប ា ់

មាននៅជាប់នឹងភ្នាក់ដៃកៅអី ឬនៅពិដានខាងលើកៅអី

នាទី សម្រាប់ជើងហោះហើរអន្តរជាតិ ។

លោក-អ្នកពុប ំ ក ា្រ ដក្នង ុ ចិត្ត សូមមេត្តប ា ង្ហញ ា ប័ណឡ ្ណ ង ើ

ដូ ច្នេះ គេ នឹ ង នាំ លោ ក-អ្ន ក ទៅរកកន្លែ ង អង្គុ យ របស់ បង្អែកកៅអី និងហៅបាហុនិកា ។ ប៊ូតុងទាំងនោះអាច របស់លោក-អ្នក អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទយន្តហោះ ។

សុវត្ថិភាព

អុកសស ី៊ ន ែ និងឧបករណ៍សវុ ត្ថភា ិ ពសំខាន់ៗដ៏ទទ ៃ ៀត ។

សូមយកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់អានប័ណណ ្ណ នា ែ ស ំ វុ ត្ថភា ិ ពដល ែ មាន នៅក្នុងហោប៉ៅកៅអីរបស់លោក-អ្នក ។

ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច

យន្តហោះកំពង ុ ហោះហើរពឹងផ្អក ែ ទៅលើបព ្រ ន ័ នា ្ធ ំ

ផ្លូវជាក់លាក់មួយ ។ ទូរស័ព្ទដៃ ឧបករណ៍ទទួលសម្លេង

និងវិទយ្ ទា ុ ក់ទងអាចរំខានដល់ឧបករណ៍យន្តហោះ ដូចនេះ ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងការហោះហើរ ត្រូវបិទ

ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០-១២:០០ ព្រឹក និង ១៣:៣០-១៧:៣០

ល្ងាច រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ (ឈប់សំរាក ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យ) ។

ចំពោះអ្នកដំណរើ ដល ែ ទិញសំបត ុ ធ ្រ ម្មតាសមប ា្រ ់

ធ្វដ ើ ណ ំ រើ ថ្នក ា ធ ់ រុ កិច្ច អាចផ្ញវ ើ ល ា៉ ស ិ ទម្ងន់ ៣២គីឡក ូ ម ា្រ ។

បាហុនិកានឹងណែនាំអំពីខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ម៉ាស់

គហ េ ទំពរ័ របស់យង ើ គឺៈwww.cambodiaangkorair.com។

វ៉ល ា ស ិ /ហិប

ឡើង និងចុះចត ឬនៅពេលណាដែលភ្លើងសញ្ញាពាក់

ការបង្ហាញអំពីសុវត្ថិភាព និងការណែនាំពីបាហុនិកា ។

លក់ទទៅ ូ របស់យង ើ ឬទិញសំបត ុ តា ្រ មអនឡាញ តាមរយៈ

ជើងហោះហើរក្នុងស្រុក និងឲ្យបានមុនរយៈពេល ៩០

ធ្វើដំណើរ អាចផ្ញើវ៉ាលិសដែលមានទម្ងន់មិនឲ្យលើស

ខ្សក ែ វ ្រ ត ា៉ ស ់ វុ ត្ថភា ិ ពភ្លឡ ឺ ង ើ ។ ចូរយកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់តាមដាន

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ ឬក៏ភក ា្ន ងា ់ រ

លោក-អ្នកបំពញ េ បប ែ បទនៅអាកាសយានដ្ឋន ា ឲយ្

ដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន លោក-អ្នកត្រូវពាក់ខែ្ស

ក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពឲ្យជាប់នៅពេលយន្តហោះកំពុងហោះ

យើងខ្ញផ ំុ ល ្ត ជ ់ ន ូ នូវសេវាកម្មការកក់ទក ុ និងលក់សប ំ ត ុ ្រ

ពី ២៣គីឡក ូ ម ា្រ ហើយ ចំពោះអ្នកដំណរើ ដល ែ ទិញសំបត ុ ្រ រាល់វល ា៉ ស ិ ដែលផ្ញគ ើ រួ តែចាក់សោរ និងមានស្លក ា ឈ្មះ ោ

សម្រាប់សំគាល់អត្តសញ្ញាណ ។ រាល់វត្ថុមានតម្លៃគួរតែ យកទៅតាមខ្លួន ។

ការរៀបចំជាពិសេស

យើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់ការថែទាំជា

ពិសេសសម្រាប់ មនុស្សចាស់ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះទារក កូនក្មេង ជនពិការ និងអ្នកដែលត្រូវការរបបអាហារ

ជាពិសេស ។ សូមផ្តល់ព័ត៌មានមកយើងខ្ញុំនៅពេល ដែលលោក-អ្នកកក់ជើងហោះហើរ ប្រសិនបើ លោក-អ្នកត្រូវការសេវាកម្មពិសេសនេះ ។

ឧបករណ៍ទាំងនោះ ។

ការកំសាន្ត

ទស្សនាវដ្តី " អង្គរ "​​គឺជាទស្សនាវដ្តីផ្លូវការដាក់លើ

យន្តហោះរបស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិយង ើ វាមាន

នៅក្នុងហោប៉ៅកៅអីនៅពីមុខលោក-អ្នក ។

អាហារ និងភេសជ្ជៈ

កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ សងឃ្ ម ឹ ថាលោក-អ្នកនឹងមានសេចក្តី

រីករាយជាមួយនឹងអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលមានបំរើជូន

នៅលើយន្តហោះ ។ គ្រឿងស្រវឹងដែលពិសារនៅលើ

យន្តហោះត្រវូ បានផ្តលជ ់ ន ូ ដោយបាហុនកា ិ (ការីបរ ំ ល ើ ើ យន្តហោះ) របស់យង ើ ។ តាមបទដ្ឋន ា អន្តរជាតិ បាហុនកា ិ

របស់យើងអាចបដិសេដ មិនផ្តល់គ្រឿងស្រវឹងជូនដល់ អ្នកដំណើរទាំងឡាយណាដែលមានសភាពស្រវឹង ។

AngkoR

81


OUR HOSPITALITY OUR GROUND SERVICES

HOW TO BOOK AND ISSUE WITH K6

in size for placing in storage in the

CHECK-IN

SPECIAL SERVICE:

overhead compartments or under your

Passengers should check in at least 60

seat. When leaving the aircraft, please

minutes before departure for domestic

make sure that you take your personal

flights, and 90 minutes before departure

belongings with you.

for international flights.

SEATING

LUGGAGE

All seats are numbered and the class of

For passengers travelling in Economy

travel is marked either Premium (C) and

Class, the maximum weight for baggage

Economy (Y). Your boarding pass has

is 23kg and for Economy or Premium

your seat number printed on it. If you

Class passengers it is 32kg. All check-in

are unsure, show the boarding pass to

baggage should be locked and have

our crew members and they will direct

name tags for identification. Valuable

you to your seat. All seats have their own

items should be hand carried.

CARRY-ON HAND LUGGAGE We allow passengers to carry only one item of hand luggage on board, suitable

reading light button, recliner, as well as call buttons. These buttons can be

SPECIAL ARRANGEMENTS

found either on the overhead panel or at

We extend special care and attention to

the arm-rest, depending on the type of

the elderly, expectant mothers, babies,

aircraft you are on.

children, the disabled and those with

SAFETY For your own safety, your seat belt must be fastened during take-off and

special dietary needs. Please inform us when booking your flight if you need this special service.

landing and whenever the seat belt sign

BOOKINGS

is switched on. It is advisable to keep

We offer you a wide range of ticketing

your seat belt fastened when you’re

and reservation services. Contact

seated during the flight. Life jackets are

Cambodia Angkor Air office: Phnom

stored under the seats. Each seat pocket

Penh: 206A, Preah Norodom Boulevard

in-front of you has a safety booklet.

Operating Hours: 8.00am-noon and

Please read it carefully.

1:30-5:00pm

ELECTRONIC EQUIPMENT

Tel: +855 23 6666 786

As most portable electronic equipment interferes with the aircraft navigational equipment on board the aircraft, they are not permitted to be used on board the aircraft. However, personal stereos and laptop computers can be used in the aircraft during the flight but not during take-off and landing.

ENTERTAINMENT Angkor, the official In-flight Magazine, is available in the seat pocket in front of you.

WASHROOMS Toilets are located in the back and front section of our Airbus A320 and A321, and in the back section of our ATR 72.

SPECIAL ASSISTANCE If you need any assistance, our cabin crew will be happy to take care of your needs. You can either press the call button or approach them personally.

82

AngkoR

+855 23 212 564 Fax: +855 23 224 164 www.cambodiaangkorair.com

Extra Baggage, Preferred seats, Travel insurance, meet and assist In order to make our travel become more convenience please visit our website: www.cambodiaangkorair.com


ATR SAFETY

យន្តហោះប្រភទ េ ATR 72 រចនា ATR 72: DESIGNED WITH SAFETY IN MIND ឡើងដោយផ្តត ោ លើសវុ ត្ថភា ិ ពខ្ពស់ Cambodia Angkor Air is proud to count the ATR 72 among its airliners. This prestigious aircraft is a twin-engine turboprop short-haul airliner built by the French-Italian manufacturer ATR. The ATR 72 is widely recognised as the most cost-effective regional aircraft, a reputation that has made it the preferred choice for short-haul flights. The craft’s innovative design introduces a range of improvements that have dramatically improved the passenger experience. The airliner’s revolutionary design minimises noise within the cabin, thanks to the installation of dynamic vibration absorbers and the use of advanced, soundproof materials. This makes for a silent and serene environment, maximising customer satisfaction. The innovations introduced by the design of the ATR 72 are not limited to passenger comfort. Powered by PW127 engines, the ATR 72 provides outstanding short-field landing performance, particularly for an aircraft of its size. With regards to safety, the ATR 72-500 has been suitably modified to better handle icing, and has a clean safety record. To deal with control surface jams, the ATR 72 has a provision to disconnect the otherwise linked elevator, allowing for the captain or the first officer to have full authority over their respective, independent elevators. With the inclusion of the revolutionary ATR 72, Cambodia Angkor Air offers its customers one of the best flying experiences of any airliner in the region. Clients can enjoy the aircraft on Phnom Penh-Siem Reap, Siem Reap-Sihanoukville and Phnom Penh-Ho Chi Minh City routes, and more to come. Always giving maximum priority to safety, Cambodia Angkor Air continues to invest in new aircrafts that adhere to all international safety requirements.

84

AngkoR

កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ មានមោទភាពដោយមានយន្តហោះ ATR 72 ក្នុងចំណោម

យន្តហោះផស្ ង េ ទៀតរបស់ខន ួ្ល ។ យន្ដហោះដ៏លប្ ល ី បា ្ ញនះ េ ផលិតដោយកម ុ្រ ហ៊ន ុ បារាំង អ៊តា ី លី ATR មានម៉ស ា ន ី៊ ភ្លះ ោ និងផលិតជាពិសស េ សម្រប ា ហោ ់ ះហើររយៈចម្ងយ ា ខ្លី ។

យន្តហោះ ATR 72 នះ េ តវូ្រ បានគទ េ ទួលស្គល ា យ ់ ង ា៉ ទូលទ ំ លា ូ យថាជាយន្តហោះ

ក្នង ុ តំបន់ដល ែ ចំណាយតិច និងជាជម្រស ើ ដ៏បស ្រ រើ សម្រប ា ជ ់ ង ើ ហោះហើររយៈចម្ងយ ា ខ្លី ។

ម៉ូដប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់វាបានបង្ហាញនូវភាពរីកចម្រើនមួយ ដែលធ្វើឱ្យ អ្នកដំណើរទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការហោះហើរប្រសើរជាងមុន ។

ការរចនាថ្មជ ី យ ួ កាត់បន្ថយសម្លង េ រំខាន ដោយមានការដំឡង ើ ឧបករណ៍សប ូ្រ

យករំញរ័ និងឧបករណ៍បបា ំ ត់សម្លង េ បែបទំនប ើ ដែលបង្កត ើ បានជាបរិយាកាសស្ងប់ ស្ងៀមមួយគួរជាទីពេញចិត្តសម្រាប់អតិថិជន ។

យន្តហោះនេះក៏ផ្តល់ជូននូវផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកដំណើរផងដែរ ព្រោះវា

ា ងា ់ យស្រល ួ ចុះចតក្នង ុ ទីវាលខ្លី ដល ែ សមសប ្រ បំពាក់ដោយម៉ស ា ន ី៊ PW127 សម្រប

នឹងទំហំរបស់វា ។

ទាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពវិញ យន្តហោះប្រភេទ ATR 72-500 ត្រូវបានកែប្រែ

ឡើងដើមប្ ស ី ម្របនឹងភាពកក និងមានកំណត់តស ា្រ វុ ត្ថភា ិ ពត្រម ឹ ត្រវូ ។ ដើមប្ ងា ី យសល ួ ្រ

ដល់ការបញ្ជយ ា ន្តហោះ យន្តហោះATR 72 អាចកាត់ផច ា្ត ទ ់ នា ំ ក់ទន ំ ងនានាដែលមាន

តភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្លាបយន្តហោះ ដូច្នេះ អ្នកបើកយន្តហោះ ឬជំនួយការអាចមាន អំណាចពេញលេញដើម្បីបញ្ជាលើស្លាបដោយឯករាជ្យ ។

ជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលនៃយន្តហោះប្រភេទ ATR 72 នេះ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ

ផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់ ។ អតិថិជនអាច

រីករាយជាមួយនឹងការធ្វដ ើ ណ ំ រើ លើយន្តហោះនេះពីភព ំ្ន ញ េ ទៅសៀមរាប សៀមរាប ទៅក្រង ុ ព្រះសីហនុ ភ្នព ំ ញ េ ទៅហូជម ី ញ ិ និងផ្លវូ ហោះហើរជាច្រន ើ ទៀត ។ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ

តែងតែផល ្ត អា ់ ទិភាពទៅលើសវុ ត្ថភា ិ ព និងនៅតែបន្តវន ិ យោ ិ គលើយន្តហោះថ្មីៗ ដែល ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការសុវត្ថិភាពខ្នាតអន្ដរជាតិ ។


OUR PLANES


IMMIGRATION & CUSTOMS Each document point to be completed is numbered according to its description in the legend. Please note that sections to be completed which appear on more than one document (ie. Surname or Date Of Birth) are given the same number and coloured red.

1

WEST

3

JAMES MICHAEL

2

ü

NEW YORK

4 5

22

05

6 AMERICAN

1975

87 6 5 4 3 2 1

7

15

9

8 08

2018

PHNOM PENH

11

MEDIA

10

14

08

2028

13 K6123

12 NEW YORK

10, 5T H AVENUE, DOWNTOWN, NEW YORK

14

jwest@email.com

16

APEX HOT EL, PHNOM PENH

17

28

21

06

2021

J. West

9

Date Passport Issued

13

Flight Number

Nationality

10

Date Passport Expires

14

Home Address

7

Passport Number

11

Place of Entry

15

Email Address

8

Profession / Job

12

Place of Departure

16

Address in Cambodia

1

Surname / Family Name

5

Date of Birth

2

Given Name / First Name

6

3

Gender / Sex

4

Place of Birth

86

AngkoR

7 DAYS

ü

20

22

19

TOURIST

18


1

WEST

3 M

2 JAMES MICHAEL

5 22/05/1975 6 AMERICAN 7 87654321 13 K6123 12 NEW YORK

19 7 DAYS

18 TOURIST

23 54321 16 COMFORTABLE HOT EL, PHNOM PENH 21 28 06 2021 22

1 3 6 11 12

WEST JAMES MICHAEL

ü

22/05/1975 87654321 AMERICAN MEDIA

13

7

J. West

2 5 8

K6123

SHANGHAI / PHNOM PENH

ü

COMFORTABLE HOT EL

25

ü

26

27

ü

28

29

30

22

J. West

17

 Name & Date of Birth of Children Under 12 Years Old on Your Passport Who Are Traveling with You

21

20

Visa Type Required

24

21

Today’s Date

25

Place Visa Issued

28

Quantity

Goods to Declare

29

Weight

30

Value

18

Purpose of Visit

22

Signature

26

 Foreign Currency Over $10,000

19

Length of Stay

23

Visa Number

27

 Description of Goods to Declare

AngkoR

87


88

AngkoR


AngkoR

89


90

AngkoR


AngkoR

93

Profile for admin-ava-go

CAA Angkor Inflight Magazine #44  

Visitor information to Cambodia

CAA Angkor Inflight Magazine #44  

Visitor information to Cambodia