Page 14

TARJOUKSET KUSTANNUSTEN MUKAAN

SAMOILLE RAITEILLE

Adminetin seurantatyökaluja hyödynHSK Sähkössä on aina panostettu netään toiminnan arviointiin projektitarjouslaskentaan, mutta Adminetin ja yritystasolla. – Projektinhallinnassa olemme myötä prosessi on nopeutunut ja tarkannustaneet työnjohtoa seuraamaan kentunut. – Tarjouslaskenta on älyttömän omia projektejaan. On äärettömän kätarkka ja kustannus selkeästi tiedossa. tevää nähdä reaaliajassa, missä projekTarjous on helpompi tehdä ja uskaltaa ti menee. Nyt osaamme ajoissa oikaista, laittaa tiukempia tarjouksia mene- jos jokin asia menee sivuraiteille. Nykyimään, kun tietää, milloin matalampi nen tapa on huomattavasti mukavamhinta olisi suoraan katteesta pois. Tar- pi kuin vanha malli, että katsotaan tilinjouksesta näkee nopeasti mistä hinta päätöksestä miten kävi. Yritystasolla Kauppi on innostunut muodostuu ja rivikohtaisen hintamuodostuksen kautta sitä on helppo säätää, Adminetin Data-analysaattorista, jolla jos säätämistä on. Lisäksi tarjouksia on pystyy tutkimaan tarkasti, mistä esihelppo alkaa tehdä käyttämällä valmii- merkiksi yrityksen liikevaihto tai kulut muodostuvat. ta paketteja ja positioita. – Olen kyllä tykänIso muutos on tapahtunut myös siinä, ”Adminet on ollut yksi nyt Data-analysaattorista, se on äärimmäimillä perusteella tarjouksia lasketaan. Tunti- edellytys sille, että kas- sen hyvä. Sieltä saa perusteisesta hinnoit- vumme on ylipäätään ehkä helpommin haluamansa tiedon, kuin telusta on siirrytty kus- ollut mahdollista.” jostain laajemmasta tannushinnoitteluun. raportista. Kun tieto – Jos ajatellaan työmassaa kustannusten eikä tuntihinnan tulee sinnekin reaaliajassa, on helpkautta, arvioidut kustannukset pitävät po katsoa, mistä meidän pakettimme paremmin paikkansa. Mitä olen asiaa ja tulomme muodostuvat. Samoin on seurannut, niin tulevat kustannukset helppo laittaa järjestykseen kuluerät. ovat nyt huomattavasti tarkemmin Onhan sieltä moniakin pieniä ahaatiedossa. Aiemmin laskentaprosessi oli elämyksiä tullut. Ja millaisia nuo ahaa-elämykset erilainen: Työn osalta ei laskettu kustannushintaa, vaan joku arvattu työpaketti sitten ovat olleet? Esimerkiksi Kauppi tai laskutustunti ja siihen katetta päälle. kehottaa yrittäjää listaamaan kymmeSehän ei perustu lainkaan oikeaan kus- nen isointa asiakastaan tai työmaatannukseen. Siitä ehkä suurin ero tulee taan. Monikaan ei näitä ihan oikeasti tiedä. perinteiseen malliin. – Kun tämä ominaisuus tuli Usean toimipisteen välistä toimintaa on helpottanut, että Adminetillä ja katsoin liikevaihtoa asiakpystytään laskemaan samaa tarjousta kaittain, niin tulipa vaan ylläja vaikka samaa pakettia yhtä aikaa. tyksiä, että tuokinko on suuTarjouslaskenta on myös nopeutunut rimpien listalla. Tai jotain asiakasta on pitänyt niin merkittävästi. – Siitä ei tulisi mitään, jos emme sanotusti hyvänä asiakpystyisi tekemään asioita monelta toi- kaana, niin ei se olekaan. mipisteeltä samaan aikaan. Viime ai- Kyllä tällä mielikuva ja koina markkina on ollut aika tiukka ja todellisuus paremmin tartuntaprosentti on mennyt alemmas. aukenevat. Samaan aikaan meillä on liikevaihto kasvanut ja tarjousmääräkin ehkä MENESTYKSEN triplaantunut. Adminetillä on pystytty EDELLYTYS jättämään samalla porukalla valtavasti enemmän tarjouksia kuin aikaisemmin. Mikä on menestySiinä mielessä tuo työkalu on ollut meil- vän yrityksen salaile äärimmäisen tärkeä, ettei tule mitään suus? Innovatiivisukelluksia, vaan jää tarpeeksi töitä kä- suus, kuten Kauppi teen. haastattelun alussa Urakkalaskennasta voitettujen totesi. Täytyy olla kohteiden tarvikemassat siirretään kykyä katsoa asioita Adminetin ostotarpeisiin, jossa ostot uudesta vinkkelissuunnitellaan ja kilpailutetaan. tä, uskallusta tehdä – Hintavertailulla on suuri merkitys asioita eri tavalla ja varsinkin sillä, että näkee ostavansa ja tahtoa mennä oikealla hinnalla. vaikka läpi harmaan MIELIKUVAT JA TODELLISUUS kiven. 14 | Rakentamisen ja talotekniikan MAAILMA

Ja jotta pystytään keskittymään kasvuun ja kannattavuuteen, täytyy perustan olla kunnossa. Tästä huolehtii Adminet automatisoimalla perustoiminnot, tehostamalla työskentelyä kaikilla osa-alueilla ja tarjoamalla reaaliaikaista tietoa. – Vanhoilla systeemeillä käytännön mahdottomuus alkoi olla vastassa. Pelkästään ostolaskujen kierrättäminen oli niin raskas prosessi, että siitä oli tehokkuus kaukana. Jos haluaa olla kilpailukykyinen ja kasvaa markkinoilla, nykyisillä hinnoilla ja pienillä katteilla kasvaminen ei ole mahdollista, jos ei ole toimivat järjestelmät käytössä. Adminetillä mitään asiaa ei tarvitse tehdä kahteen kertaan ja rima nousee niin korkealle, että muissa järjestelmissä vaadittava Excelien veivaaminen alkaa tökkiä. Adminet on ollut yksi edellytys sille, että kasvumme on ylipäätään ollut mahdollista.

Profile for Admicom

Rakentamisen & talotekniikan Maailma 2/2015  

Admicomin asiakaslehti

Rakentamisen & talotekniikan Maailma 2/2015  

Admicomin asiakaslehti

Profile for admicomoy
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded