Rakentamisen & talotekniikan Maailma 2/2014

from Admicom

Scroll for more

Page 10

TEKSTI: lkka Uusi-Maahi, Katja Mäenpää KUVA: Tuomas Numminen

Pejacon Asbesti Oy sai Adminetillä

KONTTORITYÖT

MINIMIIN Pejacon Asbesti sai Adminetillä tehoa työmaalle ja konttorityöt minimiin. Nykyään toimistotöistä selvitään omin voimin normaalin työajan puitteissa. Pejacon Asbesti Oy on vuonna 2007 perustettu asbestipurkuihin ja taloteknisiin purku-urakoihin erikoistunut rakennusalan yritys. Työt sijoittuvat pääkaupunkiseudulle. – Teemme kaiken purkutyön pääasiassa itse ja käytämme ulkopuolisia alihankkijoita tarpeen mukaan, toimitusjohtaja Petri Säämänen kertoo. – Meillä on veljeni Jarkon kanssa sellainen työnjako, että Jarkko hoitaa laskennan ja työmaat, minä toimiston. Työmaat laskutetaan pääasiassa maksuerätaulukoilla ja meillä on useita työmaita yhtä aikaa käynnissä. Adminet on helpottanut projektien seurantaa.

jon, että illat menivät toimistolla. Suunnittelimme sihteerin palkkaamista, kun saimme vinkin Adminetistä. Samoilla työmailla urakoiva tuttu kertoi omista kokemuksistaan. – Kun otimme Adminetin käyttöön, sihteeriä ei tarvinnut palkata ja nykyään päivät ovat normaalin mittaisia. Aikaa jää vielä työmailla käynteihinkin, vaikka tänä aikana liikevaihto on kasvanut melkoisesti. Pejacon ei ole halunnut luopua omasta tilitoimistostaan, vaan tuttu kirjanpitäjä hoitaa edelleen yrityksen asioita. Admicom on opastanut tilitoimistoa sekä ohjelman käytössä että alan ominaispiirteiden hallinnassa. Viimeksi käyttöön otettiin työmaiden osatuloutus kirjanpidossa. – Osatuloutuksen kautta tilikausikohtaiset heittelyt liikevaihdossa ja tuloksessa saadaan tasattua, eikä tilinpäätöksessä tule yllätyksiä.

PÄIVÄT NORMAALIIN MITTAAN

SÄHKÖISEEN TOIMINTATAPAAN

Tarve nykyaikaiselle toiminnanohjausjärjestelmälle tiedostettiin Pejacon Asbestissa, kun työpäivät alkoivat jatkuvasti venyä liian pitkiksi. – Konttoritöitä alkoi olla niin pal-

Adminet on ollut yrityksessä käytössä reilun vuoden. Käyttöönotto sujui hyvin ja yrityksessä otettiin myös kaksi lähikoulutuspäivää sujuvan käyttöönoton varmistamiseksi.

10 | Rakentamisen ja talotekniikan MAAILMA

– Adminetillä on päästy eroon paperisista tuntikorteista, sillä kaikki työntekijämme täyttävät tuntinsa nykyään sähköisesti. Samoin kaikki laskutus tapahtuu sähköisessä muodossa. Rakennusmiehet täyttävät tiedot Adminettiin itse joko työmaalta käsin älypuhelimella tai kotikoneelta. Heinäkuun alussa voimaan tulevan tiedonantovelvollisuuden raportointi hoidetaan Adminetillä. Raportti muodostetaan Adminetin tapaan automaattisesti.

Saavutetut edut: * Työpäivät normaalin pituiseksi * Ei tarvetta sihteerin palkkaamiselle * Eroon paperisista tuntikorteista * Sähköinen laskutus