LVIS-Maailma 3/2014

from Admicom

Scroll for more

Page 3

Pääkirjoitus

Jopa kilpikonna oppii... Brittiläisen Lincolnin yliopiston tutkijat ovat opettaneet neljä kilpikonnaa käyttämään kosketusnäyttöä. Kilpikonnat tökkäävät nenällään ruudulla olevia sinisiä palloja ja punaisia kolmioita. Kun ne koskettavat oikeaa kuvaketta, niille annetaan herkkuja. Olen itse ollut tietotekniikan parissa lähes mikrojen elinkaaren alusta alkaen. MikroMikko 2, 3 ja 3TT, IBM XT ja AT, 80286, 80386, 80486 ja Pentium ovat kaikki tuttuja. Mutta en ole nörtti. Uusi tekniikka ei kiehdo pelkän uutuusarvon vuoksi. Kosketusnäytöt tulivat tutuksi, kun niiden hyödynnettävyys tuli liike-elämän käyttöön. Mutta kyllä vanhempikin oppii, kun kerran kilpikonna oppii. Tietojärjestelmien käyttöönotto on helpottunut ja nopeutunut vuosien varrella – siis aivan oikeasti. Järjestelmä, joka vaati pahimmillaan keskisuuressa rakennus- ja talotekniikka-alan yrityksessä 15 käyttöönottopäivää, saadaan nyt käyttöön pääosin puhelin- ja videokoulutuksilla. Lähikoulutuspäiviä voi olla yhdestä muutamaan asiakkaan tarpeesta ja osin koosta riippuen. Admicomin satoihin käyttöönottoihin mahtuu huippusuorituksia, mutta myös epäonnistumisia. Opimme, kehitämme ja parannamme koko ajan. Autamme asiakasta käyttöönoton haasteissa ja teemme valtaosan käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä, mutta silti asiakkaalle jää tehtävää. Suurin este käyttöönoton onnistumiselle on ajan puute. Sovittuja koulutuspäiviä perutaan ja siirretään, tehtäviä ei ehditä tekemään. Ja kyllä myös harjoitteluun ja oppimiseen edelleen tarvitaan aikaa.

talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia

PALAT KANNATTAVUUTEEN

Onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä on riittävän ajan lisäksi oikea asenne. Kun päätös hankinnasta on tehty, on oltava valmis kehittämään. Järjestelmän on palveltava asiakasta, ei päinvastoin. Silti kehittäminen edellyttää aina muutoksia. Oma tai muun organisaation muutosvastarinta vähintäänkin hidastaa kehitystä. Muutosvastarintaa on aina, rutiinit ovat turvallisia ja helppoja. Muutosvastarintaa voidaan purkaa ennakkoon tehtävällä tiedottamisella, kouluttamisella, kertomalla perusteet päätökselle ja kertomalla tavoitteet. Asia on hyvä miettiä myös työntekijöiden kannalta, kuinka kehitys helpottaa heidän työtään. Panostus kannattaa – muutosvastarinnan vastakohtana on motivoitunut henkilökunta. Muistetaan, että myös kilpikonnat oppivat. Laji, joka on ollut maapallolla noin 200 miljoonaa vuotta, käyttää kosketusnäyttöä. Annetaan oppimiselle mahdollisuus, varataan tarpeeksi aikaa ja puretaan muutosvastarintaa. Palkintona on yrityksen kilpailukyvyn parantuminen ja sitä kautta parempi taloudellinen tuloskunto.

HUKKATUNNIT POIS

OSTAMALLA KATETTA

SEURANTA TARKAKSI

TEHOA TYÖHÖN

HÄVIKKI SEIS

AUTOMATISOI

www.admicom.fi

Tilaa uusimmat esitteet: myynti@admicom.fi

Ilkka Uusi-Maahi toimialajohtaja

lvis-Maailma

| 3