Page 12

TEKSTI JA KUVA: Katja Mäenpää

ETÄKOULUTUS tarjoaa teho-opastusta Adminetin käyttöön

Adminet-koulutuksiin voi nyt osallistua vaivattomasti omalta työpisteeltä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä uuteen tapaan kouluttautua ja pitävät etäkoulutusta tehokkaana tapana perehtyä ohjelmaan ja syventää osaamistaan.

Admicom on tarjonnut maaliskuusta alkaen asiakkailleen mahdollisuuden osallistua etäkoulutuksiin helposti omalta työpisteeltä käsin. Taustalla on halu tarjota asiakkaille mahdollisimman vaivaton ja kustannustehokas tapa ylläpitää ja syventää osaamistaan. – Koulutuksen tarvetta on olemassa, joten halusimme madaltaa kynnystä osallistua. Etänä järjestettävät koulutukset ovat edullisia ja niin lyhytkestoisia, ettei osallistuminen vaadi paljon resursseja. Erityisesti kysyntää etäkoulutukselle on ollut käyttöönotoissa. Kun asiakas oppii peruskäytön hyvissä ajoin, voidaan lähikoulutuksissa mennä syvemmälle sisältöön. Etäkoulutus tuo kustannustehoa asiakkaalle, kun sekä käyttöönoton että koulutuksen kuluja saadaan alas, taustoittaa Admicomin koulutuspäällikkö Anna-Maija Ijäs. Etäkoulutuksia järjestetään erilaisista aiheista. Asiakas tarvitsee koulutuksen seuraamiseen vain tietokoneen ja internetyhteyden. Ennen koulutusta osallistujille lähetetään ennakkomateriaali koulutuksen sisällöstä. – Riittää, että asiakkaalla on käytössään esimerkiksi kannettava tietokone. Yhden koulutusten kesto on yhdestä kahteen tuntia, joten se ei sido pitkäksi 12 | lvis-Maailma

aikaa. Oppiminenkin on tehokkaampaa, kun asiat jaotellaan pienempiin palasiin. Asiakkaat ovat toivoneet, että koulutukset videoitaisiin ja niitä voisi käydä katsomassa silloin, kun itselle sopii. Tähän toiveeseen olemme vastaamassa parhaillaan.

Kahdenlaista etäkoulutusta Etäkoulutukset on jaettu peruskoulutuksiin ja asiantuntijakoulutuksiin. Peruskoulutukset on suunnattu ensisijaisesti käyttöönottovaiheessa oleville asiakkaille, mutta ne sopivat mainiosti myös uuden työntekijän perehdyttämiseen. Kesälomien alla sijaisten perehdyttäminen Adminetin saloihin onnistuu helposti etäkoulutuksen avulla. – Peruskoulutukset ovat edullinen tapa saavuttaa osaamisen perustaso. Kouluttautumista voidaan jatkaa yrityskohtaisella koulutuksella, joka voidaan järjestää etänä tai asiakkaan luona. Asiantuntijakoulutukset ovat tiettyyn teemaan keskittyvää osaamisen syventämistä tai ajankohtaiseen muutokseen perehdyttämistä niille, joilla peruskäyttö on jo hallussa. Asiantuntijakoulutukset voivat olla esimerkiksi tarjouslaskennan tai kirjanpidon sy-

ventäviä koulutuksia. – Kannattaa seurata aktiivisesti, onko omaan tarpeeseen koulutuksia tarjolla. Otamme mielellämme toiveita vastaan ja ne huomioidaan koulutuksia suunniteltaessa. Asiantuntijakoulutusten tavoitteena on, ettei oppiminen pääty käyttöönoton jälkeen, vaan asiakkaat oppivat jatkuvasti lisää. Tällä hetkellä tarjolla on paljon ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää koulutusta sekä Adminetin käyttöön että itse asiaan liittyen. Ilmoittautuminen etäkoulutuksiin on jatkuvasti käynnissä ja koulutussisältö päivittyy koko ajan. Linkki sivustolle löytyy Adminet Wikistä sekä Kuukauden - ja Viikon Vinkeistä. Niille, jotka haluavat jatkossakin asioida kasvotusten: Ei hätää, saat oman kouluttajasi paikan päälle aina tarvittaessa.

Asiakkailla hyviä kokemuksia Kevään aikana Adminetin käyttöönottaneet asiakkaat ovat käyneet peruskäytön koulutukset etänä ja kokemukset ovat olleet hyviä. TM-Sähköpalvelu on aloittanut Adminetin käytön huhtikuun alussa. Kaikki peruskoulutukset on suoritettu etänä. – Aika hyviä ja tehokkaita koulutuk-

Profile for Admicom

LVIS-Mailma 2/2014  

Admicomin asiakaslehti

LVIS-Mailma 2/2014  

Admicomin asiakaslehti

Profile for admicomoy
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded