Page 1

HR SERVICES

30 Poolse verpleegkundigen staan klaar om hier te komen werken Via ADMB werken nu al 110 bekwame Poolse verpleegkundigen in Vlaamse woon- en zorgcentra. Stellen dat verpleegkundige een knelpuntberoep is, is een open deur intrappen. Vele woon- en zorgcentra hebben dan ook de stap gezet om buitenlandse verpleegkundigen in dienst te nemen. ADMB HR Services heeft ondertussen al 110 bekwame Poolse verpleegkundigen gerekruteerd voor in totaal 25 Vlaamse woon- en zorgcentra en 2 thuisverplegingorganisaties. Nu staan er opnieuw 30 kandidaten klaar om in België te komen werken. Jowita Sokolowska, senior international consultant bij ADMB: “Voor Poolse verpleegkundigen zijn de voornaamste drijfveren om in België te werken nog altijd het hogere loon en het respect dat zij hier krijgen voor hun beroep. Momenteel is de situatie in de social profit sector in Polen heel zorgwekkend. Vele ziekenhuizen hebben grote schulden en zijn genoodzaakt om afdelingen te sluiten. Verpleegkundigen verliezen hun job of hebben momenteel weinig werkzekerheid, en kiezen er dan ook voor om in het buitenland te werken. “

30 KANDIDATEN “Dankzij de goede samenwerking met Promedica24 en mooie referenties van onze huidige verpleegkundigen, heeft ADMB momenteel 30 kandidaten die naar België willen komen werken”, aldus Jowita Sokolowska. “Een deel van hen volgt reeds lessen Nederlands. De eerste groepen zullen eind maart klaar zijn om naar België te komen, en de volgende groepen starten binnenkort met de taalopleiding. Zo hoopt ADMB HR Services dit jaar ten minste 30 Poolse verpleegkundigen aan de slag te krijgen in Vlaamse woon- en zorgcentra.”

“Er gaat veel aandacht naar taalopleiding” “ADMB HR Services selecteert de verpleegkundigen in samenwerking met de Poolse partner Promedica24. Na een positief gesprek worden de kandidaten in kleine groepen van maximum drie personen onderverdeeld. Deze groepjes volgen opleiding Nederlands via een online platform en komen daarvoor wekelijks in contact met Vlaamse leerkrachten. Er gaat veel aandacht naar de basiskennis van de taal alsook naar specifieke verpleegtechnische termen. Na de opleiding kunnen de kandidaten een eenvoudig sollicitatiegesprek voeren in het Nederlands.

Dit gebeurt dan samen met de werkgever via een Skype-gesprek. ADMB heeft met Tine Michielssens bovendien een eigen leerkracht Nederlands in dienst die zorgt voor de opvolging van de online cursussen, het regelmatig testen van het niveau van de leerlingen en het geven van lessen Nederlands op de werkvloer.”

SAMENWERKING Het sterke team van internationale consultants zet zich hard in om de Poolse verpleegkundigen goed te ontvangen, te begeleiden en te helpen bij alle nodige administratie.

“Poolse verpleegkundigen krijgen hier veel respect voor hun beroep” Jowita Sokolowska: “Aangezien de collega’s zelf “migranten” zijn en zowel de Poolse als Vlaamse taal en culturen kennen, zijn ze heel sterk in het ondersteunen van werkgevers en verpleegkundigen. Ze kunnen bovendien heel creatief omgaan met typische problemen zoals heimwee, cultuurverandering en integratie. Als de samenwerking toch niet vlot verloopt, kan ADMB heel snel een vervanging voorzien. De verpleegkundigen kunnen in dat geval via dezelfde kanalen van ADMB HR Services en Promedica24 terug aan de slag in Polen.”

TAALBAD NEDERLANDS “Naast de sterke technische capaciteiten van de Poolse verpleegkundigen, wordt heel veel nadruk gelegd op de taalopleiding”, gaat Jowita Sokolowska verder.

Waarom Poolse verpleegkundigen? Poolse verpleegkundigen staan gekend voor hun grote motivatie, flexibiliteit, integriteit en verantwoordelijkheid. Zorgcultuur is in Polen nog heel sterk ingeburgerd. De meesten zorgen nog zelf voor hun ouderen. Empathie en liefde voor ouderen is dan ook meer dan een gewoonte voor de Poolse verpleegkundigen. Ze zijn bovendien heel goed geschoold. Een bachelor diploma uit Polen komt overeen met hetzelfde diploma van een Vlaamse school. De diploma’s laat ADMB HR Services erkennen bij het Ministerie van Volksgezondheid. Wij zorgen er bovendien voor dat bij elk erkend diploma een verpleegkundig visum behoort.

Meer info Wenst u meer informatie, een gratis brochure of een vrijblijvend gesprek ? Neem dan zeker contact op met ADMB HR Services! Jowita Sokolowska (senior international consultant, ADMB HR Services): Jowita.sokolowska@admb.be 0474 94 90 42 NR 1 - MAART 2013 > 15

30 Poolse verpleegkundigen staan klaar om in België te komen werken  

Op zoek naar bekwame verpleegkundigen? ADMB HR Services heeft al 110 Poolse verpleegkundigen gerekruteerd voor een 25-tal Vlaamse woon- en z...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you