Page 1

ADMB AWARD

Eén jaar later De winnaars van de ADMB Award 2011

“Erkenning en waardering via ADMB Award is onbetaalbaar”

“De ADMB award was het orgelpunt van mijn opleiding.”

Annelies Taveirne

Tom Vandooren

Met welk project won u vorig jaar de ADMB Award?

Met welk project won u vorig jaar de ADMB Award?

Mijn eindwerk handelde over video-cv’s, een nieuwe sollicitatietrend. Via drie pilootstudies en twee veldexperimenten, in totaal bij 277 proefpersonen, onderzocht ik de verschillen tussen het video-cv en het traditionele papieren cv op het vlak van aantrekkelijkheid, leeftijd en persoonlijkheid. Uit het onderzoek blijkt zoals verwacht dat aantrekkelijke kandidaten beter geschikt worden geacht voor de job dan onaantrekkelijke kandidaten, indien zij beide solliciteren via een video-cv. Opvallender was dat oudere kandidaten een hogere baangeschiktheid worden toegedicht dan jongere kandidaten indien zij beide solliciteren via een video-cv. Het verschil was evenwel niet significant.

CAW Midden West-Vlaanderen mocht de award ontvangen voor het caseload-systeem dat we binnen onze organisatie ontwikkelden. ‘CLASS’ (CaseLoad Analyse voor Sociale Sector) is een monitoringinstrument dat beschikbare tijd, zorgzwaarte van begeleidingsdossiers en beleving van werkdruk combineert tot een instrument om dossiers evenwichtig te verdelen onder medewerkers. Het verduidelijkt bovendien wat het potentieel is binnen de organisatie. Dit systeem stimuleert de (zelf)zorg binnen de teams en vergroot zowel intern als extern de duidelijkheid over de mogelijkheden van het CAW. Ten slotte leverde het, hoewel dit niet de initiële bedoeling was, een stijging op in het aantal begeleidingsdossiers.

Hoe staat het (bijna) één jaar later met dit project?

Hoe staat het (bijna) één jaar later met dit project?

Na mijn studies ben ik begonnen als Rekrutering- en selectiespecialist bij Westvlees, een belangrijke producent van vers en bereid varkensvlees. Er werken ruim 1000 mensen van allerhande nationaliteiten in verschillende arbeiders- en knelpuntberoepen. Video-cv’s zouden dus op het eerste zicht zeker kunnen gebruikt worden in deze internationale rekruteringscontext. De drempel tot een video-cv is echter vaak te groot. Laaggeschoolde mensen in binnen- en buitenland houden vast aan het papieren cv. Vaak hebben zij niet de apparatuur om een video-cv te maken, kunnen of durven zij zich niet uitdrukken in een andere taal en weten ze niet hoe zij zichzelf kunnen voorstellen.

Wij passen dit systeem uiteraard nog steeds toe binnen de eigen organisatie. Maar stilaan krijgt het ook navolging in andere organisaties, onder andere bij CAW Regio Brugge en binnenkort ook bij CAW De Papaver. Het is onze ambitie om ook over de sectorgrenzen heen te kijken. We organiseerden al twee keer een open vorming waar heel wat interesse was vanuit o.a. VAPH, OCMW en Gezondheidszorg. We zijn ervan overtuigd dat de invoering van CLASS bij andere organisaties – waar we graag vanuit CAW de nodige ondersteuning bij bieden – zal bijdragen tot verdere verfijning en verhoging van de validiteit van het systeem.

Waarom zou iemand deelnemen aan de ADMB Award?

Waarom zou iemand deelnemen aan de ADMB Award?

De ADMB Award was voor mij het orgelpunt van mijn opleiding. Het was een bevestiging van mijn inspanningen gedurende mijn studies. Voor mij was dit het signaal dat mijn thesis niet zomaar een opdracht was tot het behalen van mijn Master, maar effectief een waardevol onderzoek naar een onderzoeksthema dat voorheen amper aandacht kreeg. Het verschijnen van een artikel vorig jaar in ADMB Info bracht heel veel aanmoedigende en inspirerende reacties met zich mee. Dit gaf mij de motivatie om ook in mijn werk met dezelfde passie en doorzettingsvermogen elke opdracht tot een goed einde te brengen.

Het winnen van de ADMB Award heeft voor CAW Midden WestVlaanderen én CLASS veel betekend. Het leverde naambekendheid en erkenning op, en sterkte ons in onze profilering als innovatieve organisatie, gericht op “efficiëntie met een menselijk gezicht”. Als kleine organisatie binnen een kleine sector is dergelijke erkenning en waardering onbetaalbaar en bijzonder motiverend.

(master in de psychologie)

(Centrum voor Algemeen Welzijn Midden West-Vlaanderen)

Beste HR-verantwoordelijke, beste student

Diende u uw werk al in voor de ADMB Award 2012?

Doe dit snel en maak kans op de ADMB Award, 1.000 euro en een Samsung Galaxy Tab 10.1! Meer info: www.admb.be/award Nr 3 - augustus 2012 > 13

Winnaars ADMB Award 2011  
Winnaars ADMB Award 2011  

Eén jaar na de uitreiking van de ADMB Award 2011 blikken de winnnaars graag terug.

Advertisement