Page 1

“Bezoekers én medewerkers verrassen” Danielle De Groote, HR Coordinator Holiday Inn Brussels Airport

ADMB.BE

DRIEMAANDELIJKS - JAARGANG 59 - NUMMER 1 - MAART 2014 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE - AFGIFTEKANTOOR: GENT X - P 409699


ADMB begeleidt u graag

Naar minder ziekteverzuim De afgelopen vijf jaar steeg het aantal medische controles van afwezige medewerkers in ons land met de helft. Een duidelijk bewijs van het toenemende belang dat het thema ‘absenteïsme’ krijgt op de prioriteitenlijst van heel wat ondernemingen en organisaties. Dit is niet echt een verrassing, gezien de vele kosten, zowel direct als indirect, die ziekteverzuim met zich meebrengt. Het loont dus om aandacht te besteden aan de vraag hoe u erin slaagt om uw medewerkers zoveel mogelijk aanwezig te zien tijdens de reguliere werktijd, in het jargon een ‘positief aanwezigheidsbeleid’ genoemd. Zo’n beleid bestaat evenwel niet uit één spectaculaire actie. Het gaat om een complexe aanpak die rekening houdt met vele uiteenlopende factoren. De experten van verschillende entiteiten binnen HR-dienstengroep ADMB bundelen graag hun krachten om u hierin te begeleiden.

“Opnieuw recordjaar voor ziekteverzuim” “Eenheidsstatuut maakt ziekteverzuim duurder” “75 procent ziekteverzuim zit in grijze zone: nood aan positieve aanpak!” “Betere kantoorhygiëne, minder ziekteverzuim”

Info & vragen: hrservices@admb.be of tel. 050/474 979

admb.be | provikmo.be ADMB preventie

HR-partner ADMB 1100 ADMB-medewerkers ondersteunen dagelijks het personeelsbeleid van ruim 180.000 ondernemers en organisaties. Aan deze klanten bieden we op elk moment het gepaste HR-dienstenpakket: van opstart tot loonadministratie, van rekrutering tot preventie, van kinderbijslag over verzekeringen tot HR-advies.


INHOUD COVER

“Een beleid dat ondernemers de broodnodige zuurstof biedt én ons toelaat om hen optimaal te ondersteunen”

s

Philip Van Eeckhoute gedelegeerd bestuurder ADMB

“Bezoekers én medewerkers verrassen” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

VOOR DE WERKGEVER Eenheidsstatuut: nuttige tips. . . . . . . Verhoging tarieven openbaar vervoer. . . . . . . . . . . . . . . . . Leersecretariaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duwtje in de rug. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 6 6 8

KINDERBIJSLAG Ik verhuis. Wat met mijn kinderbijslag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Beste lezer, 9600 jobs De tewerkstelling bij Vlaamse kmo’s steeg vorig jaar met 1,5 procent. Anders gezegd, er kwamen zo’n 9.600 jobs bij. Dat is de positieve conclusie van de ‘kmo-tewerkstellingsmonitor’ die ADMB ieder kwartaal samen met UNIZO publiceert. Op basis van globale en anonieme ADMB-cijfers over ondernemers en sectoren volgen we zo de tewerkstellingsevolutie van nabij op. Uit deze cijfers leren we dat de totale positieve tewerkstellingsevolutie vooral te danken is aan de vrije beroepen (+7,7%) en de financiële diensten (+6,9%). Aan de andere kant van het spectrum kreeg de horeca (-6,6%) klappen en ook de bouw (-1,3%) en de industrie (-0,5%) hadden het niet makkelijk. Kortom, 2013 was in het algemeen een relatief behoorlijk jaar op het vlak van tewerkstelling, maar maakt slechts een deel van het zware verlies van 2012 goed. Wij blijven de cijfers op de voet volgen en houden u op de hoogte. 25 mei Om de economie en de tewerkstelling verder te doen opleven, wordt 25 mei een datum waar velen sterk naar uitkijken. Die dag trekken we met zijn allen naar de stembus in onze buurt. Enkele uren later weten we hoe de politieke kaarten geschud zijn. Eén ding staat vast: ondernemend Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn het meest gebaat bij een stabiel en rechtszeker kader. Een kader dat ondernemers de broodnodige zuurstof biedt om te ondernemen. Een kader waarin deze ondernemers zich voluit kunnen laten gaan om te doen waarin ze uitblinken, en dat is samen met hun medewerkers welvaart creëren. Een kader dat ook onze HR-dienstengroep de nodige ruimte en stabiliteit biedt om deze ondernemers en werkgevers te ondersteunen in hun HR- en preventiebeleid. Zo’n kader, daar duimen we samen met u voor. Make-over In 2014 willen wij u nog beter informeren op een heldere en toegankelijke manier. Kort en krachtig, no-nonsense, met de voetjes op de grond. Over hoe wij dit aanpakken, houden wij u nog even in spanning. Maar het magazine dat u vandaag leest, zal er de volgende editie alvast helemaal anders uitzien. Veel leesplezier! Philip Van Eeckhoute gedelegeerd bestuurder Groep ADMB Hebt u vragen of suggesties? U kan onze gedelegeerd bestuurder bereiken via philip.ve@admb.be

KLANT AAN HET WOORD Proper gedaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

HR SERVICES Focussen op talenten . . . . . . . . . . . . 14

ADMBEELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 PRODUCT IN DE KIJKER Polis bestuurdersaansprakelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . 18

PARTNERSHIP Buurtsuper.be. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ZIEKTEVERZEKERING Zet 2014 in met een glimlach. . . . . 20 Levenslang “Goed thuis”. . . . . . . . . . 21

VOOR ZELFSTANDIGEN Berekening sociale bijdragen. . . . . . 22

OPLEIDINGEN EN INFOSESSIES . . . . . . . . . . . . . . . . 23 NUTTIGE CIJFERS RSZ-bijdragen en data. . . . . . . . . . . . Memo voor de werkgever. . . . . . . . . Gezinsbijslag werknemers . . . . . . . . Tegemoetkoming aan gehandicapten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enkele nuttige pensioenbedragen . . . . . . . . . . . . . . . Toegelaten activiteit gepensioneerden . . . . . . . . . . . . . . . . Dagvergoeding zelfstandigen. . . . . . Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 26 27 28 28 29 30 30

ADRESSEN Adressen kantoren. . . . . . . . . . . . . . . 31

COLOFON Redactieadres: Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - Tel. 050 474 111 - Fax 050 474 110 Redactie: Ph. Van Eeckhoute, K. Boelens, L. Daeninck, M. Debruyckere, K. Defoor, P. Pirard, L. Fiers, P. Godelie, L. Hoste, H. Jonckheere, S. Lemaire, V. Lenssen, G. Van De Maele, R. Vanden Bussche, P. Jonckheere, D. Van Loocke, S. Vansieleghem, D. Vantornout, N. Van Kerschaver, B. Decoster - Eindredactie: P. Staelens - Verantwoordelijke uitgever: Ph. Van Eeckhoute, p.a. Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge - Foto’s: J.J. Soenen, P. Holderbeke, Studio Dann, S. Laruelle, J. Martens - Vormgeving: Kliek Creatieve Communicatie - Druk: Roularta - Oplage: 92.000 ex. Lid van VUKPP. Vroeger verschenen artikels uit ADMB Info zijn te raadplegen op admb.be NR 5 - MAART 2014

>3


VOOR DE WERKGEVER

Nuttige tips

Het eenheidsstatuut & uw personeelsbeleid s Ruben Vancoillie Juridisch adviseur ADMB Juridische Dienst

Als werkgever zal u inmiddels ook al ondervonden hebben dat het eenheidsstatuut een serieuze impact heeft op uw personeelsbeleid. Naast een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen, geven we u graag enkele tips & tricks om hiermee om te gaan. De belangrijkste verwezenlijking van het eenheidsstatuut is ongetwijfeld de eenmaking van de opzeggingstermijnen tussen arbeiders en bedienden. Voor de medewerkers die vanaf 1 januari 2014 in dienst komen, gelden de nieuwe opzeggingstermijnen in tabel 1. TABEL 1: OPZEGGINGSTERMIJNEN OPZEG WERKGEVER Anciënniteit

Opzeggingstermijn

< 3 maanden

2 weken

3 < 6 maanden

4 weken

6 < 9 maanden

6 weken

9 < 12 maanden

7 weken

12 < 15 maanden

8 weken

15 < 18 maanden

9 weken

18 < 21 maanden

10 weken

21 < 24 maanden

11 weken

Vanaf 2 jaar

12 weken

3 jaar

13 weken

4 jaar

15 weken

5 jaar

18 weken

6 jaar

21 weken

7 jaar

24 weken

8 jaar

27 weken

9 jaar

30 weken

10 jaar

33 weken

11 jaar

36 weken

12 jaar

39 weken

13 jaar

42 weken

14 jaar

45 weken

(1)

En dus niet meer door de formule Claeys.

4 > NR 5 - MAART 2014

VERVOLG TABEL 1 15 jaar

48 weken

16 jaar

51 weken

17 jaar

54 weken

18 jaar

57 weken

19 jaar

60 weken

20 jaar

62 weken

21 jaar

63 weken

22 jaar

64 weken

23 jaar

65 weken

24 jaar

66 weken

Vanaf 25 jaar

1 week extra per begonnen jaar anciënniteit

Indien uw medewerker - die in dienst gekomen is vanaf 1 januari 2014 - zelf zijn opzegging geeft, dan dient hij de opzeggingstermijnen uit tabel 2 te respecteren. TABEL 2: OPZEGGINGSTERMIJNEN OPZEG MEDEWERKER Anciënniteit

Opzeggingstermijn

< 3 maanden

1 week

3 < 6 maanden

2 weken

6 < 12 maanden

3 weken

12 < 18 maanden

4 weken

18 < 24 maanden

5 weken

Vanaf 2 jaar

6 weken

Vanaf 4 jaar

7 weken

Vanaf 5 jaar

9 weken

Vanaf 6 jaar

10 weken

Vanaf 7 jaar

12 weken

Vanaf 8 jaar

13 weken (max.)

Tip: Plan een evaluatiemoment met uw nieuwe medewerker in de weken voordat de termijnen van drie en zes maanden verstrijken. Zo kan de opzegging nog binnen deze termijnen ingaan.

Daarenboven is de algemene verplichting om vanaf 1 april 2014 elk ontslag te motiveren niet van toepassing gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. Daarna dient elk ontslag formeel en inhoudelijk gemotiveerd te worden. Bij gebreke kan u veroordeeld worden tot een sanctie tussen de 2 en 19 weken brutoloon.

WAT MET MEDEWERKERS DIE AL IN DIENST WAREN OP 31 DECEMBER 2013? Voor deze medewerkers dient u de ‘oude’ opzeggingstermijnen - verworven op 31 december 2013 - én de ‘nieuwe’ opzeggingstermijnen (zie tabel 1) samen te tellen. In een eerste stap dient u een ‘rugzakje’ te maken van de opzeggingstermijn op 31 december 2013. U klikt de opzeggingstermijn, bij hypothetisch ontslag van uw medewerker op die datum, vast. Dit ‘rugzakje’ zal altijd het eerste deel van de opzeggingstermijn zijn. Voor de hogere en hoogste bedienden wordt dit rugzakje berekend door 1 maand opzeggingstermijn te nemen per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden1. Daarbovenop telt u de nieuwe opzeggingstermijn, conform tabel 1, op basis van de anciënniteit vanaf 1 januari 2014 om de correcte opzeggingstermijn te bekomen. Voorbeeld: Voor uw hogere bediende die in dienst was op 1 maart 2010 en waarvan de opzeggingstermijn ingaat op 17 februari 2014, geldt er een opzeggingstermijn van 4 maanden (opzeggingstermijn tot 31 december 2013) + 2 weken (opzeggingstermijn vanaf 1 januari 2014). Tip: Bepaal nu al de opzeggingstermijn van uw medewerkers op 31 december 2013 (bij opzeg werkgever en werknemer), zodat u weet welke opzeggingstermijn u voor uw medewerker moet respecteren bij een latere opzegging. ADMB Sociaal bureau heeft dit voor zijn klanten kosteloos berekend en houdt hen hiervan op de hoogte. Let op: voor bepaalde opzeggingsregimes, zoals b.v. met het oog op brugpensioen voor arbeiders, gelden andere regels.


VOOR DE WERKGEVER Uitzonderingen In bepaalde sectoren, zoals de confectie (PC 109), bouwnijverheid (PC 124) en sommige werknemers van hout en stoffering (PC 126), geldt er een bijzonder regime met kortere opzeggingstermijnen. Voor deze medewerkers zijn de verkorte opzeggingstermijnen van tabel 3 toepasselijk. Let op: hierbij dient u de oude en nieuwe opzeggingstermijnen niet samen te tellen. TABEL 3: OPZEGGINGSTERMIJNEN UITZONDERINGSSECTOREN Anciënniteit

Opzeg werkgever medewerker

< 3 maanden

2 weken

1 week

3 < 6 maanden

4 weken

2 weken

6 m. < 5 jaar

5 weken

2 weken

5 < 10 jaar

6 weken

3 weken

10 < 15 jaar

8 weken

4 weken

15 < 20 jaar

12 weken

6 weken

> 20 jaar

16 weken

8 weken

TIP: Vanaf 1 januari 2014 gaan alle opzeggingstermijnen in op de maandag volgend op de betekening, ook voor uw bedienden. Dit betekent dus dat u in een gewone week (zonder feestdagen) ten laatste op woensdag een opzeggingsbrief moet verzenden, om zo de opzeggingstermijn de volgende maandag te laten ingaan.

AFSCHAFFING PROEFBEDING Gelet op de relatief korte opzeggingstermijnen in de eerste maanden na indiensttreding werd de proef afgeschaft. Voor alle arbeidsovereenkomsten, gestart na 31 december 2013, is er dus geen proef meer mogelijk. Voor vroegere overeenkomsten, dus gestart voor 31 december 2013, blijft de proef en de bijhorende verkorte opzeggingstermijn wel nog gelden tot en met het verstrijken van de proeftermijn. Daarna dient u de gewone opzeggingsregels toe te passen.

INTERIM ALS ALTERNATIEF VOOR DE PROEF? Om de langere opzeggingstermijnen te vermijden, kan het een valabel alternatief zijn om eerst een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur te sluiten of gebruik te maken van uitzendarbeid. Klop gerust bij ADMB aan indien u wil werken met uitzendkrachten. Heeft u zelf al een kandidaat op het oog? Ook dan zorgen wij met onze ‘payroll service’ graag voor de administratieve afhandeling. Wij regelen het contract en de wekelijkse verlenging, het loon en de werkpostfiche. Meer info: hrs.payroll@admb.be of 02/250 41 14

IS UW ARBEIDSREGLEMENT UP-TO-DATE? Deze wijzigingen hebben een aanpassing van uw arbeidsreglement tot gevolg. ADMB Sociaal Bureau brengt het arbeidsreglement voor zijn klanten wettelijk in orde. Meer info: admb.be - info@admb.be

OPZEGGINGSMOGELIJKHEID BIJ CONTRACTEN VAN BEPAALDE DUUR Gelet op het afschaffen van het proefbeding werd er besloten om een opzeggingsmogelijkheid toe te laten in de contracten van bepaalde duur. Deze contracten kunnen nu opgezegd of verbroken worden tijdens de eerste helft van de overeenkomst, waarbij deze eerste helft niet langer dan zes maanden mag zijn. Hier gelden ook de opzeggingstermijnen uit tabel 1 of 2. Let wel: de datum uit dienst moet ook binnen deze eerste helft vallen. TIP: Om te vermijden dat u een hogere opzeggingsvergoeding zou moeten betalen, voorziet u best een reminder voor het verstrijken van deze eerste helft.

BEËINDIGEN VAN CONTRACTEN BIJ ZIEKTE Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om contracten van onbepaalde duur te beëindigen omwille van langdurige ziekte (langer dan zes maanden ziek). Indien u een langdurig zieke medewerker wenst te ontslaan, dient u dus steeds een andere reden dan ziekte aan te geven, zoals bijvoorbeeld organisatorische problemen. Het is ook niet langer mogelijk om het gewaarborgd loon bij langdurige ziekte in mindering te brengen. Op deze nieuwe regel zijn er enkele uitzonderingen. Zo is het wel nog mogelijk om het gewaarborgd loon in mindering te brengen als uw medewerker ziek valt nadat u deze opgezegd hebt, en u vervolgens beslist om tijdens de ziekte de arbeidsovereenkomst te verbreken. Vervolgens kunt u bij contracten van bepaalde duur van minder dan drie maanden toch nog beëindigen als uw medewerker meer dan 7 dagen ziek is. Ten slotte kunt u bij contracten van bepaalde duur van ten minste drie maanden toch nog de arbeidsovereenkomst verbreken omwille van langdurige ziekte (langer dan zes maanden ziek). De laatste twee opties zijn enkel mogelijk voor zover er geen opzeggingsmogelijkheid meer is.

OUTPLACEMENT Outplacement is een begeleiding die aan een medewerker wordt gegeven om zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt na het ontslag te vergroten. Vanaf 1 januari 2014 is er een algemeen recht op outplacement voor alle werknemers die een opzeggingstermijn of overeenkomstige vergoeding hebben van minstens 30 weken (= oude regeling + nieuwe regeling). Bij een ontslag met opzeggingstermijn dient uw medewerker dit outplacement wel te volgen tijdens de opzegging. Bij een verbreking kan u als

werkgever de verbrekingsvergoeding met vier weken loon verminderen, die worden aangerekend op het outplacement. Deze medewerker heeft tot 31 december 2015 wel nog de keuze om het outplacement te aanvaarden of te weigeren en de vier weken loon op te eisen. Let wel: het oude outplacementsysteem blijft bestaan, maar is ondergeschikt aan het nieuwe. TIP: Voor outplacementbegeleiding kan u steeds terecht bij ADMB HR Services (admb.be/hr-services)

SOLLICITATIEVERLOF Vanaf 1 januari 2014 is er recht op sollicitatieverlof voor alle werknemers. Dit sollicitatieverlof betreft twee halve dagen of een volle dag per week tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn, en vóór de laatste 26 weken een halve dag. Als uw medewerker evenwel outplacement volgt tijdens de opzeggingstermijn, heeft hij of zij recht op een volle dag (of twee halve dagen) sollicitatieverlof gedurende de gehele opzeggingstermijn. Let wel: uw medewerker dient het outplacement te volgen tijdens zijn of haar sollicitatieverlof. Daarnaast blijft het zo dat uw medewerker enkel verlof mag opnemen om een andere job te zoeken.

AFSCHAFFING CARENSDAG EN CONTROLE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Vanaf 1 januari 2014 is de carensdag afgeschaft. Sinds dezelfde datum is het wel mogelijk om in het arbeidsreglement uw medewerker te verplichten om zich tijdens de voor- of namiddag thuis te bevinden om de controle van de ziekte door een controlearts mogelijk te maken. Indien uw medewerker zich zonder wettelijke reden niet op deze plaats bevindt, kan u het gewaarborgd loon voor de ziektedagen voor de dag van de mislukte controle weigeren. TIP: Voeg de controlemogelijkheid bij arbeidsongeschiktheid toe aan het arbeidsreglement en wijs uw medewerkers op het dagdeel waarbinnen ze beschikbaar moeten zijn voor controle. Voor het uitvoeren van controles kan u steeds terecht bij Medicontrol (admb.be/medicontrol). Meer info admb.be

NR 5 - MAART 2014

>5


VOOR DE WERKGEVER

Verhoging tarieven openbaar vervoer s Karien Defoor Senior juridisch adviseur ADMB Juridische Dienst

De raad van bestuur van de NMBS heeft beslist om de tarieven van de treinkaarten opnieuw te verhogen vanaf 1 februari 2014, en dit met zo’n 1,20%. Welke gevolgen heeft dit voor de werkgeverstussenkomst in het woonwerkverkeer? Voor u als werkgever zal de stijging niet altijd gevolgen hebben. In 2009 werd in de Nationale Arbeidsraad immers een cao gesloten waarin de forfaitaire bedragen van werkgeverstussenkomst in de kostprijs van het openbaar vervoer werden opgenomen. Deze forfaitaire bedragen blijven nog steeds ongewijzigd.

Indien u deze forfaitaire tussenkomst toepast, betekent dit dus concreet dat u, ondanks de verhoging van de tarieven, niet extra zal moeten betalen. De persoonlijke bijdrage van uw medewerkers, in 2009 nog zo’n 25% van de kostprijs, stijgt dus wel opnieuw naar gemiddeld zo’n 29,7% van de kostprijs van het openbaar vervoer. Niet alle sectoren passen de forfaitaire tussenkomst echter toe. In sommige sectoren wordt de werkgeverstussenkomst berekend volgens een percentage op de treintarieven of geldt de verplichte toepassing van de derdebetalersregeling. De werkgevers uit deze sectoren zullen, als gevolg van de prijsstijging, een hogere tussenkomst moeten betalen.

Daarnaast leggen bepaalde sectoren ook een eigen sectorale tabel vast, die ze al dan niet jaarlijks aanpassen. Meer info Voor meer concrete informatie over een bepaalde sector, kan u steeds terecht bij ADMB Sociaal Bureau – admb.be.

Bron: Advies nr. 1887 van de Nationale Arbeidsraad CAO nr.19 octies

> VAN TOEPASSING VANAF 2014

Paul Jonckheere Syntra Vlaanderen Leersecretariaat pauljonckheere@syntravlaanderen.be 0497 59 34 24

Geïndexeerde leeren stagevergoedingen

s

Zoals elk jaar worden ook de leervergoedingen aangepast aan de index. Met deze indexatie blijven de leerlingen in de leertijd nog steeds hun recht op kinderbijslag behouden. Meer info: leertijd.be

Stagevergoedingen 2/5

Leervergoedingen 3/5

4/5

voltijds

- 18 jaar

+ 18 jaar

Eerste jaar

€ 288,72

€ 433,08

€ 577,44

€ 721,80

Eerste jaar

€ 317,81

€ 423,75

Tweede jaar

€ 341,22

€ 511,82

€ 682,43

€ 853,04

Tweede jaar

€ 423,75

€ 476,71

Derde jaar

€ 393,71

€ 590,57

€ 787,42

€ 984,28

Derde jaar

€ 520,08

€ 520,08

6 > NR 5 - MAART 2014


KINDERBIJSLAG

Ik verhuis. Wat met mijn kinderbijslag? s Stefaan Vansieleghem Diensthoofd Kennis ADMB Kinderbijslagfonds

Bij een verhuis moet u heel wat zaken regelen of instanties inlichten, denk maar aan de leveranciers van telefoon, water, gas en elektriciteit, verzekeringen, bank, ziekenfonds of uw werkgever. Uw kinderbijslagfonds komt vaak niet op het to-do-lijstje voor. Toch is het aan te raden dat u ons in een aantal gevallen inlicht. Bovendien informeren wij u graag over wat u zeker moet weten. ADRESWIJZIGING Als u verhuist, laat u dit best zo snel mogelijk registreren bij uw stad of gemeente. Van zodra uw adreswijziging officieel is, vernemen wij automatisch uw nieuwe woonplaats in België via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

BETALING VAN UW KINDERBIJSLAG Ontvangt u de kinderbijslag maandelijks nog via een circulaire cheque? Neem dan bij verhuis vóór het einde van de maand contact op met uw dossierbeheerder. Deze kan dan controleren of de cheque zeker op het nieuwe adres zal toekomen.

BETALING OP UW REKENING Een rechtstreekse betaling van uw kinderbijslag op uw rekening gaat sneller en is veiliger dan een circulaire cheque. Vul hiervoor samen met uw bank het “Model W” in en bezorg dit aan ons. U vindt dit document op admb.be/ kinderbijslag of bij uw dossierbeheerder.

VERLAAT U BELGIË? Verhuist u naar het buitenland? Verwittig ons dan onmiddellijk van deze wijziging. Op deze manier voorkomt u dat er onterecht wordt doorbetaald. Uw dossierbeheerder kan u dan bovendien uitgebreid informeren over uw eventuele verdere rechten op kinderbijslag.

SCHEIDING Bij een feitelijke scheiding, worden wij automatisch ingelicht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zodra u alle nodige stappen hebt ondernomen bij uw gemeentelijke administratie.

Op die manier kennen wij onmiddellijk uw nieuwe officiële adres. Uw dossierbeheerder bezorgt u vervolgens heel wat essentiële informatie over de gevolgen van de feitelijke scheiding voor uw kinderbijslagdossier. We kijken ook na of u als alleenstaande ouder recht kan hebben op eenoudertoeslag of een ander bijslagsupplement.

ZOON OF DOCHTER VLIEGT HET NEST UIT Ook hier ontvangen wij deze informatie via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van zodra u deze adreswijziging meegedeeld hebt aan de gemeentelijke administratie. Een jongere die ouder is dan 16 jaar en die niet langer bij één van beide ouders woont,

zal zelf zijn kinderbijslag ontvangen. Indien dit financieel voordelig is, kan de jongere één van de ouders aanduiden om de kinderbijslag te ontvangen. Uw dossierbeheerder zal de jongere hierover spontaan informeren. Meer info Er zijn uiteraard nog tal van andere situaties waarin een verhuis een invloed kan hebben op uw kinderbijslag. Bij vragen of twijfel, neem gerust contact op met ons. We helpen u graag verder! Neem ook eens een kijkje op admb.be/kinderbijslag. U vindt er het antwoord op de meest gestelde vragen en kan er ook een aantal nuttige documenten downloaden.

NR 5 - MAART 2014

>7


VOOR DE WERKGEVER

Duwtje in de rug nodig? Gerben Vermeulen Expert juridisch adviseur ADMB Juridische Dienst s

De overheid lanceerde dit jaar al heel wat nieuwe fiscale steunmaatregelen. In tegenstelling tot wat velen hoopten, gaat het eerder om een verzameling van losse maatregelen dan om een grondige en structurele hervorming van het fiscaal recht. Al die maatregelen hebben een gemeenschappelijk doel: de economie ondersteunen, en als het even kan, haar weer dat nodige duwtje in de rug geven. VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING Het gros van de fiscale maatregelen concentreert zich op het niveau van de bedrijfsvoorheffing. De eerste maatregel hiervoor dateert al van 2004, waarmee de overheid in de eerste plaats de auto-industrie wou ondersteunen en bijkomende investeringen in deze sector aantrekken. In het daarop volgende decennium kwam er met de regelmaat van de klok een uitbreiding of een aanpassing van dit systeem, met een climax in 2014.

Nieuwe steunmaatregelen van de overheid

Overuren In vele sectoren, niet in het minst in de horeca- en de bouwsector, worden vele overuren gepresteerd. Om de overuren goedkoper te maken en de verleiding om te kiezen voor zwartwerk te verkleinen, kwam er op 1 juli 2005 een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor overuren. Een samenspel van een vrijstelling voor u als werkgever en een belastingvermindering voor uw medewerker zorgde voor een win-winsituatie. Na lang aandringen door de betrokken sectoren, stijgt het aantal overuren waarvoor het fiscale mechanisme kan genoten worden - na eerdere stijgingen naar 65, 100 en 130 uren - naar 180 uren. Enkel de bouwsector en de horeca-werkgevers kunnen van deze stijging genieten en wel op voorwaarde dat ze gebruik maken van een registratiesysteem.1

Nacht- en ploegenarbeid Wanneer u in uw onderneming werkt met ploegen- en/of nachtarbeid, kan u een bedrag inhouden op de bedrijfsvoorheffing. Dat bedrag is een percentage, berekend op de belastbare bezoldigingen waarin de nacht- en/ of ploegenpremies begrepen zijn. Het percentage is sinds 2004 al vier (!) maal verhoogd en bedraagt sinds juni 2009 15,60%.

Opzegging of verbreking Uw medewerker, die opgezegd of verbroken wordt, kon genieten van een beperkte belastingvrijstelling op het loon, verdiend tijdens de opzeggingstermijn of op de verbrekingsvergoeding. In het kader van het eenheidsstatuut werd beslist om deze fiscale gunstmaatregel af te schaffen voor alle opzeggingen die ten vroegste vanaf 1 januari 2014 betekend worden.

Voor ondernemingen die werken in een volcontinu arbeidssysteem, wordt het percentage verhoogd met 2,2% tot 17,80% en dat vanaf 1 januari 2014.

Enkel in een tweetal specifieke situaties blijft de regeling nog even bestaan. Ten eerste blijft de fiscale vrijstelling gewoon doorlopen voor opzeggingen

WAT HOUDT DE “VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING” JUIST IN? Het gaat om een indirecte overheidssubsidie, waarbij u als werkgever in eerste instantie de door uw medewerker verschuldigde bedrijfsvoorheffing berekent conform de geldende regels. Dit bedrag geeft u theoretisch door aan de fiscale administratie, waardoor het lijkt alsof uw medewerker de nodige voorafbetalingen verrichtte. In de praktijk mag u als werkgever echter een bepaalde percentage van dit bedrag voor u houden. Er blijven echter vele vragen bij de uitvoering.

betekend vóór 1 januari 2014, ook al eindigt de opzeggingstermijn of de termijn gedekt door de contractbreuk na 31 december 2013. Ten tweede kan de vrijstelling onder bepaalde voorwaarden nog even genoten worden bij een collectief ontslag. Vermindering loonkost Toen de werkgeversorganisaties zich in 2006 niet konden verzoenen met de door de vakbonden gevraagde loonmarge van 5%, kwam de regering met een oplossing. Ze introduceerde de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ‘correctie loonnorm’ met een percentage van 0,25% vanaf 1 oktober 2007. Hiermee verlaagde de wetgever de loonkost met 0,15%. Na een reeks bijkomende verhogingen, stond het percentage op 1 januari 2010 op 1,00%. Vanaf 1 januari 2014 klimt het nieuwe percentage voor KMO’s naar 1,12%. Deze verhoging is enkel van toepassing op vennootschappen en natuurlijke personen die beantwoorden aan de door de wet gestelde criteria.2 Wetenschappelijk onderzoek Als eerste in zijn soort, zag de vrijstelling voor de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek het levenslicht op 1 oktober 2003. Sindsdien werden zowel het percentage als het toepassingsgebied regelmatig aangepast en uitgebreid. De tentakels van deze vermindering reikten steeds verder en dat om het wetenschappelijk onderzoek in België te stimuleren. De veelvuldige toepassing van de maatregel deed misbruik vermoeden en bracht de werkgever ertoe twee controlerende maatregelen te nemen. Er werd een aangifteplicht ingevoerd en er kwam een herdefiniëring van het begrip ‘onderzoek’. Daarnaast werd ook het percentage van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing verhoogd van 75% naar 80% en dit vanaf 1 juli 2013. Alle projecten moeten worden aangemeld aan de FOD Wetenschapsbeleid, die op aanvraag ook een bindend advies uitbrengt.

1/ Horeca-werkgevers vanaf 1 januari 2014, indien er in elke plaats van uitbating een geregistreerd kassasysteem is, aangegeven bij de belastingadministratie. De werkgevers in de bouwsector vanaf 1 april 2014 (onder voorbehoud) indien elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem. 2/ Artikel 15 Wetboek van Vennootschappen.

8 > NR 5 - MAART 2014


VOOR DE WERKGEVER ANDERE MAATREGELEN Het ‘relanceplan 2013’ moet de economie verse adem geven. Het leidt, naast de voormelde wijzingen, ook nog tot een aantal andere fiscale en sociale steunmaatregelen. Sociale zekerheid Ten eerste komt er een automatische indexatie van de onderste loongrens van de structurele vermindering.

Deze vermindering is een RSZ-vermindering voor alle werkgevers uit de privésector. Daarnaast is er een uitbreiding van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen, namelijk een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen voor de eerste drie werknemers.

Vanaf het eerste kwartaal van 2014 geldt de vermindering voor de derde medewerker nu evenzeer voor een vierde en vijfde werknemer. Fiscaliteit Het relanceplan van 2013 bevat een aantal fiscale maatregelen die opnieuw de loonlasten voor de werkgevers wat moeten drukken. Een werkgever krijgt een stagebonus als hij een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst. Daarnaast geniet hij ook een fiscaal voordeel onder de vorm van een vrijstelling. De belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 20% van de leervergoedingen of de loonkosten die hij normaal als beroepskosten mag inbrengen. Deze vrijstelling wordt vanaf 1 januari 2014 opgetrokken tot 40%.

S ONTHOUDEN OVER WAT MOET U MINSTEN AATREGELEN? DEZE NIEUWE STEUNM kan u continu arbeidssysteem, • Indien u werkt met een en. oud inh rheffing 17,80% op de bedrijfsvoo om de rkgever bent u vrijgesteld we eca hor of wbou Als • n, op rte sto te r doo n overure bedrijfsvoorheffing op 180 teem. sys atie istr reg een t me voorwaarde dat u werkt t er een definitie van een ‘kmo’ geld • Indien u voldoet aan de bij uw medede van 2% 1,1 u rbij waa loonlastvermindering, rstorten. voorheffing niet moet doo werker ingehouden bedrijfs elijk app sch ten vrijstelling voor we • De voorwaarden voor de stijgt g llin ste vrij e dez ar ma erper, onderzoek worden iets sch wel naar 80%. voor de RSZ-werkgeversbijdragen • De vermindering van de en rde vie geldt nu ook voor uw eerste drie medewerkers vijfde medewerker. er van een t of tewerkstelt in het kad • Als u een jongere opleid gebonus. sta een u gt krij st, enkom opleidings- of arbeidsovere naar 40%. De vrijstelling stijgt hier

Verdient uw medewerker een lager loon, dan kan hij terugvallen op een sociale en fiscale werkbonus. Dit zijn respectievelijk een korting op de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en een bijkomende belastingvermindering. Vanaf 1 april 2014 stijgt het percentage van de fiscale werkbonus van 8,95% naar 14,40%. Voor de personenbelasting geldt er wel een maximumgrens van 130 euro per jaar. Meer info admb.be Bronnen: Programmawet (I) van 26 december 2013, B.S. 31/12/12, geldig vanaf 1/1/14; Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen van 26 december 2013, B.S.31/12/13, geldig vanaf 1/1/14; Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013, B.S. 1/8/13 en KB tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 275/7, vierde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 15 december 2013, B.S. 20 december 2013; Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (1) van 17 juni 2013, B.S. 28 juni 2013.

Voor een klare kijk op verzekeringen voor zelfstandigen en ondernemers. Uw verzekeringen bundelen en van heel wat voordelen genieten? Dat is een goed idee met VIVIUM Business Deal Wilt u er meer over weten? Contacteer ADMB Verzekeringen op het nummer 050/474947 of surf naar www.vivium.be VIVIUM N.V., Maatschappelijke Zetel Koningsstraat 153 - 1210 Brussel Verzekeringsonderneming toegelaten door de FSMA onder codenr. 0051 RPR Brussel - BTW BE 0404.500.094

www.fidea.be NR 5 - MAART 2014

>9


KLANT AAN HET WOORD

“Bezoekers én medewerkers onder Danielle De Groote, HR Coordinator Holiday Inn Brussels Airport

Bij Holiday Inn Brussels Airport doen ze er alles aan om hun bezoekers, in hoofdzaak zakenlui, te ontvangen in een origineel kader. Ze willen zich onderscheiden, ook op het vlak van personeelsbeleid. Danielle De Groote, HR Coordinator van het tweede grootste hotel in de regio van de luchthaven, vertelt met trots hoe ze dit doen.

Het hotel speelt hier dan ook sterk op in. Danielle De Groote: “Iedere kamer is voorzien van een ruime, trendy bureau en de bezoekers kunnen terecht in één van de zestien meeting rooms. De grootste vergaderzaal biedt zelfs plaats aan 500 man. Tijdens de week zijn de 310 kamers voornamelijk bezet door Europese en Amerikaanse bezoekers. In het weekend is het hier doorgaans een stuk rustiger.”

We ontmoeten Danielle De Groote op een vrijdagnamiddag in Holiday Inn Brussels Airport. Ze is net terug van een intensieve vierdaagse in Berlijn, georganiseerd door Pandox, de overkoepelende hotelketen uit Zweden.

TOMORROWLAND Holiday Inn Brussels Airport richt zich quasi uitsluitend op zakenmensen. Eén keer per jaar krijgt het cliënteel echter een volledig andere gedaante. “Eind juli verwelkomen we jaarlijks honderden Tomorrowland-bezoekers, die de Holiday Inn als uitvalsbasis nemen voor het wereldwijd bekende dancefestival. Ook hen proberen we te verrassen. Zo maken de flesjes water in onze ‘Grab & Go’toonbank voor de gelegenheid plaats voor blikjes Red Bull.”

“Het is super om te zien hoe zakenlui zich na een serieuze vergadering uitleven op de Wii.” “In Berlijn was er een congres voor alle managementleden van de 120 hotels die deel uitmaken van Pandox”, steekt Danielle De Groote van wal. “Toen we aankwamen in het hotel waar de seminaries en meetings plaatsvonden, was er onmiddellijk een verrassing van formaat. In plaats van daar te mogen inchecken, werden we ondergebracht in één van de vele jeugdherbergen die Berlijn rijk is. Iedereen moest dus overnachten op stapelbedden in gemeenschappelijke kamers van tien personen. Een fantastische ervaring! Het leert je op een andere manier nadenken over de hotelbranche, want die hostels doen het eigenlijk heel goed. Jeugdherbergen halen een grote omzet op eten en drinken, want alle gasten zitten samen in een gemeenschappelijke ruimte om te eten, praten of televisie te kijken. Daar ga je dus enkel naar je kamer om te slapen, wat in een hotel niet het geval is.”

SKOJ Deze ervaring toont onmiddellijk aan waar het bij Holiday Inn Brussels Airport – en bij uitbreiding alle hotels van Pandox – om draait. Alles staat hier in het teken van ‘Skoj’, het Zweedse letterwoord voor ‘fun’ dat staat voor Surprising, Kreativ, Original en Joyful. Kortom, Holiday Inn Brussels Airport wil haar gasten verrassen en plezier laten beleven. “We horen vaak van Amerikaanse gasten dat onze Holiday Inn een totaal andere sfeer heeft dan de meeste hotels van deze keten”, aldus Danielle De Groote. 10 > NR 5 - MAART 2014

GEEN DAS

“We volgen uiteraard de standaarden opgelegd door IHG, de hotelgroep waar alle Holiday Inn hotels deel van uitmaken, maar daarbinnen kleuren we sterk buiten de lijntjes. Zo is iedere vergaderzaal anders. We stappen weg van de saaie vergadertafel en delen iedere zaal op een andere manier in. We gebruiken daarnaast veel kleuren en zorgen voor een gezellig een trendy indeling. In onze lobby staat er zelfs een Wii-spelconsole. Het is super om te zien hoe zakenlui zich na een serieuze vergadering uitleven in een spelletje tennis op de Wii of aan één van de ludieke pingpong-tafeltjes in onze lobby. In de zomer organiseren we ‘Skoj-beach’, waarbij we tien ton zand laten aanrukken. Er vindt dan een feest plaats voor alle goede klanten.” Het cliënteel van Holiday Inn Brussels Airport bestaat hoofdzakelijk uit zakenlui en medewerkers van luchtvaartmaatschappijen. De locatie, vlakbij de luchthaven en midden een rist internationale bedrijven, is hier uiteraard niet vreemd aan.

De gasten van Holiday Inn Brussels Airport worden in de watten gelegd door zo’n 70 vaste medewerkers en – in drukke periodes – verschillende tijdelijke medewerkers. Ook in de omgang met personeel is het ‘Skoj’-principe, dat focust op plezier en originaliteit, sterk van toepassing. “Bij ons is het bijvoorbeeld de gewoonte om geen das te dragen”, vertelt Danielle De Groote. “Zelfs de managementleden dragen geen das. Iedereen moet uiteraard deftig voor de dag komen, maar het hoeft allemaal niet té formeel te zijn. Onze medewerkers worden hier echt gesoigneerd. Zo trakteert onze general manager maandelijks iedereen die de afgelopen maand verjaarde op een birthday lunch, en krijgen ze daarbovenop een voucher om te komen eten met hun partners. Om de twee maanden nodigen we ook enkele medewerkers van een bepaald departement uit voor een ontbijt waarin we informeel verschillende zaken kunnen bespreken. Twee keer per jaar organiseren we daarnaast een groot personeelsfeest, met in de zomer een barbecue-editie. Maandelijks komen alle collega’s bovendien samen op onze ‘Skoj-generation’. Hierop bespreken we alle lopende zaken, en verwelkomen we alle nieuwe medewerkers in de ‘Skoj’-familie.”


KLANT AAN HET WOORD

rdompelen in verrassende sfeer” THUIS Om die nieuwe collega’s te zoeken, kan Danielle De Groote alvast rekenen op een ruime database dankzij spontane sollicitaties. “Per week krijgen we tien à veertig spontane sollicitaties”, zegt de HR Coordinator. “Voor vacatures in het middle management doen we ook soms een beroep op een externe firma. Eigenlijk vinden we vrij vlot nieuwe medewerkers. We focussen in een sollicitatiegesprek vooral op de motivatie van een kandidaat. Als hij of zij de juiste passie of inzet toont, is dat voor ons belangrijker dan de juiste competenties. Die kunnen we nog altijd aanleren. In een gesprek merk je meteen of iemand hier echt wil werken. Mensen zijn vooral gemotiveerd omwille van de familiale sfeer. En dat is geen loze uitspraak. Ik werk hier zelf nog maar een jaar, maar al na één week voelde ik me hier echt al thuis. Onze medewerkers vormen een hechte equipe.” Het verloop van medewerkers bij Holiday Inn Brussels Airport valt dan ook heel goed mee. Indien een medewerker toch andere oorden opzoekt, is dit vaak omwille van de moeilijke uren in de hotelsector.

“Maar dat wil niet zeggen dat we geen aandacht besteden aan het evenwicht tussen werk en privé”, vertelt Danielle De Groote. “Integendeel. We houden in de personeelsplanning steevast rekening met de familiale situatie van een medewerker. Een efficiënte planning is iets waar we vandaag bovendien sterk op inzetten. We willen afstappen van de gedachte dat er bijvoorbeeld altijd twee collega’s aan de inkombalie moeten zitten, of dat de bar altijd bemand moet zijn. Het is belangrijker dat de medewerkers er staan wanneer het echt nodig is.”

“Passie en inzet zijn voor ons belangrijker dan de juiste competenties, want die kan je aanleren.” KLANKBORD “Daarnaast zorgen we ervoor dat onze medewerkers voldoende opleiding krijgen”, gaat Danielle De Groote verder.

“We dienen hiervoor jaarlijks een uitgebreid opleidingsplan in. Het type opleidingen hangt uiteraard af van functie tot functie. Zo besteden we bij onze housekeeping-medewerkers, een heel belangrijke afdeling in een hotel, veel aandacht aan ergonomie. Andere collega’s zullen geregeld hun talen bijschaven, en zelf volg ik binnenkort bij ADMB een opleiding time management. Iedere nieuwe medewerker volgt standaard een opleidingstraject.” Danielle De Groote werkt al bijna een jaar bij Holiday Inn Brussels Airport, en deed daarvoor ervaring op bij een ander hotel. “Na mijn studies voor sociaal assistent heb ik, na een kleine omzwerving, ervoor gekozen om mijn droom na te streven en hotel management te volgen. Vandaag sta ik als HR Coordinator in voor het personeelsbeleid van A tot Z. Dit gaat van de personeelsadministratie via de zoektocht naar nieuwe medewerkers tot de organisatie van onze personeelsevents. Ik ben blij dat ik voor het personeelsbeleid kan rekenen op de ondersteuning van HR-dienstengroep ADMB. We zijn nog niet heel lang klant, maar nu ben ik al heel tevreden over de dienstverlening. Zelf volg ik ook alle sociale wetgeving op. ADMB biedt dan ook een ideaal klankbord om bepaalde zaken te dubbelchecken en ondersteunt mij bij de personeelsadministratie.”

TRIPADVISOR De hotelsector is een branche die snel evolueert, en waarbij je de trends en wensen van bezoekers op de voet moet volgen. “Zo kan je het volgens mij vandaag niet meer maken om geen gratis Wifi aan te bieden in een hotel. Bereikbaarheid is een grote prioriteit, en dit geldt voor iedere bezoeker. De sociale media vormen vandaag bovendien een belangrijk reclamekanaal voor hotels. Als mensen ergens een kamer willen boeken, zullen ze vaak eerst een kijkje nemen op reiswebsites zoals Tripadvisor om te weten wat anderen van hun verblijf vonden. Je krijgt dus steeds meer feedback via verschillende kanalen. Bij ons is er dan ook iemand dagelijks bezig om deze feedback op te volgen, en indien nodig door te spelen aan de betrokken afdeling. Zo zien we dat de goede sfeer afstraalt op onze bezoekers. We lezen heel vaak dat de mensen tevreden zijn over onze “super friendly staff”.” Meer info admb.be skoj.be Danielle De Groote, HR Coordinator Holiday Inn Brussels Airport

Tekst: Pieter Staelens / Foto’s: Studio Dann NR 5 - MAART 2014

> 11


KLANT AAN HET WOORD

Proper gedaan Het preventiebeleid van afvalverwerkingsbedrijf IVBO IVBO staat in voor de ophaling en verwerking van afval in Brugge en zijn omringende gemeentes. Ze spelen in vele domeinen een voortrekkersrol, niet in het minst op het vlak van preventie en veiligheid. Externe erkenningen in deze materies zijn voor hen dan ook geen uitzondering. “We leggen onszelf strenge normen op”, aldus Tim Balcaen, coördinator voor kwaliteit, milieu en preventie bij IVBO. Bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVBO werken zo’n 200 medewerkers. De helft daarvan staat in voor de ophaling van afval bij 110.000 adressen in de ruime regio van Brugge. “In de zomer springen ongeveer twintig tijdelijke medewerkers bij door het extra werk omwille van toerisme en groenophaling”, aldus Tim Balcaen.

Dat komt omdat we deze bedrijfsomgeving goed kunnen controleren. In de logistiek, de afvalophaling dus, is dat niet het geval. Daar krijg je te maken met externe oorzaken zoals ijzel, sneeuw, regen, losse stenen, borduren en andere weggebruikers. Bovendien zijn er ook ergonomische oorzaken. Onze medewerkers werken met zware vuilniszakken en moeilijke houdingen, denk maar aan een kartondoos die te groot is om vast te nemen of te zwaar is door de regen. Tijdens de zogenaamde toolboxen, de periodieke meetings met de medewerkers, licht ik de voornaamste ongevallen toe en geef ik enkele concrete tips.

“Om de drie jaar krijgen ze een opfrissing van deze opleiding via Provikmo, de externe preventiedienst van ADMB. Een andere opleiding die onze medewerkers krijgen, handelt rond agressie. Zo moeten onze logistieke medewerkers kunnen omgaan met agressieve bestuurders, of zelfs dronken personen tijdens de nachtophaling. Ook voor onze telefonisten is dit nuttig, want agressieve bellers zijn geen uitzondering.”

TOTAALPAKKET De nieuwe medewerkers krijgen bij IVBO een gans opleidingstraject voorgeschoteld. “We bezorgen nieuwe collega’s steeds een

“Vandaag komen steeds meer softere onderwerpen zoals ergonomie en stress op het werk aan bod.” Daarnaast werken veertig mensen bij de ondersteunende diensten en administratie, en ongeveer vijftig technische medewerkers in de afvalverwerking. “We beschikken hier over drie ovenlijnen, die echt wel state-ofthe-art zijn. Zo werken we met energierecuperatie, waarbij de stoom van de ovens gebruikt wordt voor zowel de productie van elektriciteit als voor afstandsverwarming. Hierbij worden via een leiding van 22 km verschillende bedrijven in de buurt voorzien van warm water.”

KARTONNEN DOOS Tim Balcaen is de verantwoordelijke voor kwaliteit, milieu en preventie. Een hele mondvol, en een meer dan belangrijke functie in deze sector. Zijn dagtaak bestaat voor drie vierde uit veiligheid en preventie. Tim Balcaen: “Dit omvat onder andere aankoopadvies bij materiaal of machines, instructies, ongevalonderzoek en het maken van analyses en statistieken. Zo sporen we bepaalde problemen of oorzaken op die we in een volgende fase kunnen aanpakken. In onze afdeling afvalverwerking hadden we vorig jaar net geen nuljaar qua arbeidsongevallen. 12 > NR 5 - MAART 2014

Tim Balcaen, coordinator voor kwaliteit, milieu en preventie bij IVBO

We bespreken dan samen de ergonomische hoofdpunten en wat de medewerkers in bepaalde situaties wel of niet moeten doen.”

OPLEIDINGSTRAJECT Om op een correcte ergonomische manier te werken, krijgen de medewerkers van IVBO richtlijnen en opleidingen. “De opleiding ergonomie focust niet alleen op het tillen van het afval, maar ook op de verplaatsing en het op- en afstijgen van de vrachtwagen”, gaat Tim Balcaen verder.

onthaalbrochure en lichten de nodige veiligheidsinstructies toe”, vertelt Tim Balcaen. “Vervolgens kijken we wat ze al kunnen, wat ze geleerd hebben bij hun vorige werkgever of tijdens hun studies, en wat we hen nog moeten aanleren. Op basis daarvan stellen we een opleidingstraject op. Naast de nodige opleidingen rond ergonomie en veiligheid, volgen ze binnen hun afdeling ook een resem technische opleidingen. Zo krijgt een logistieke medewerker veel uitleg rond de ophaalvoorschriften.


KLANT AAN HET WOORD DRIE TIPS VOOR UW AFVALBEHEER

1 > Zet uw papier en karton indien mogelijk op een verhoog, bijvoorbeeld de brievenbus, het muurtje van de voortuin of de vensterbank. Zo moeten onze medewerkers niet te diep buigen om dit op te heffen.

2 > Vermijd scherpe voorwerpen, zoals glasscherven of deksels van conservenblikken, in uw restafval. Snijwonden komen nog al te vaak voor.

3 > Let op het gewicht van uw afval. 15 kg is het absolute maximum voor alles. Verder is iedere chauffeur wettelijk verplicht om een opleiding rond vakbekwaamheid te volgen. Hierin leren ze alles in verband met de wegcode, ecologisch rijden of verkeersagressie. Eigenlijk is er een lijst met wel honderd opleidingen, die onze medewerkers afhankelijk van hun profiel kunnen of moeten volgen.”

Om voor IVBO acties te formuleren, hebben we onder andere samen met de preventieadviseur van Provikmo een risicoanalyse gevoerd rond psychosociale factoren. Provikmo verzorgt bovendien het medisch toezicht en geeft sessies rond topics zoals ergonomie, alcoholmisbruik en EHBO. Je kan bij hen voor alle thema’s terecht en ze kunnen ons steeds snel helpen.”

SOFT De veiligheidsthema’s zijn doorheen de jaren geëvolueerd volgens de preventieadviseur van IVBO. “Waar het vroeger vooral ging rond het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en geen alcohol drinken tijdens de werkuren, komen nu vooral softere onderwerpen zoals ergonomie en stress aan bod”, aldus Tim Balcaen. “Het moeilijke aan dergelijke onderwerpen is dat er niet altijd directe oplossingen zijn. Pas enkele maanden of zelfs jaren later weet je of jouw acties het juiste effect hebben gehad.

“We proberen bij iedere nieuwe installatie of verandering een stap voor te zijn op de wetgeving.” STAP VOOR IVBO vindt vlot nieuwe krachten, maar het aanbod is niet meer zo groot als vroeger. “Vooral de technische profielen zijn soms wel moeilijker te vinden”, aldus Tim Balcaen. “Toch vinden we vrij makkelijk nieuwe collega’s.

IVBO(B) EN PROVIKMO Sinds 2009 organiseert het bedrijf jaarlijks de IVBO(B)-campagne, een sensibiliseringsproject rond alcohol en rijden. Eind vorig jaar ontving IVBO voor deze campagne nog de Ethias Prevention Award. “De campagne is eenvoudig gestart met een algemene folder over dit thema van Provikmo, onze externe partner voor preventie, en een klein gadget dat focust op het thema. Het eerste jaar was dat een appeltje voor de dorst, het tweede jaar een sleutelhanger en het derde jaar een drinkbus. Ieder jaar herhalen we deze campagne en werken we ook met folders, affiches en een slogan. Nu kijken de medewerkers telkens uit naar de campagne. Ik krijg zelfs op voorhand vragen over het gadget dat ze zullen krijgen. Deze campagne kadert in ons algemeen beleid rond alcoholmisbruik, dat we samen met Provikmo op punt hebben gesteld. De experten van Provikmo begeleiden ons bij de beleidsvorming, bieden begeleiding bij chronisch misbruik en geven geregeld infosessies rond deze materie.”

Mensen kiezen vooral voor IVBO omwille van het totaalpakket. We hebben hier normale uren, redelijk wat verlofdagen en de verloning is goed. Je kan werk en privé vlot combineren. Motivatie is absoluut het belangrijkste selectiecriterium. Zo moet je als sollicitant voor een vacature in de afvalverwerking ook bereid zijn om in ploegen te werken.” Naast de arbeidsveiligheid van de medewerkers, staat Tim Balcaen ook in voor de milieuen kwaliteitscoördinatie. Kwaliteit, milieu en veiligheid vormen een geïntegreerd systeem bij IVBO. “Ook voor mij betekent dat veel bijscholing”, gaat Tim Balcaen verder. “Ik moet bijhouden wat er wettelijk noodzakelijk is, en dat kan bijvoorbeeld in de milieuwetgeving serieus oplopen. Soms gebeurt het dat de wet het omgekeerde voorschrijft dan vijf jaar geleden. Vaak is het een kwestie van prioriteiten stellen. Het doel is vooral om ervoor te zorgen dat de impact van het bedrijf op het milieu vrijwel onbestaande is. IVBO scoort op dit vlak heel goed. Sterker nog, we proberen bij iedere nieuwe installatie of verandering een stap voor te zijn op de wetgeving. We leggen onszelf strengere normen op. Als de wetgeving enkele jaren later verstrengt, hoeven wij dan niet opnieuw te investeren. Als je er vroeg bij bent, heb je bovendien meer invloed op het proces. IVBO heeft bijvoorbeeld al jaren een meetpoort om radioactieve bronnen op te sporen in afval. Zo konden wij mee de nieuwe wetgeving en bijhorende procedures bepalen.” Meer info admb.be – provikmo.be ivbo.be Tekst: P. Staelens / Foto’s: P. Holderbeke NR 5 - MAART 2014

> 13


HR SERVICES

“Focussen op talenten” Loopbaanbegeleiding in 10 vragen en antwoorden Wil u een nieuwe stap in uw loopbaan nemen, maar weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken? Of wil u als werkgever uw medewerkers helpen om zich nog beter te voelen in hun job? Dan kan u de kaart van loopbaanbegeleiding trekken. Deze dienstverlening is de laatste jaren aan een sterke opmars bezig. Maar wat houdt dit juist in, en waarom zou u hiervoor kiezen? We vroegen het aan Sophie Appelmans, één van de vele experts terzake binnen HR-dienstengroep ADMB. 1/ Waarom bestaat er zoiets als loopbaanbegeleiding? Sophie Appelmans: “Vandaag moeten wij met zijn allen langer werken. Het is dan ook belangrijk dat we jobs doen waarin we goed zijn en ons goed voelen. Hierbij moeten we zoveel mogelijk onze talenten kunnen gebruiken. Loopbaanbegeleiding focust net op deze talenten. Door een positieve benadering en aandacht te geven aan hun successen en realisaties, krijgen mensen opnieuw een positief jobdoel voor ogen. Het resultaat van loopbaanbegeleiding kan heel divers zijn, zoals een heroriëntering binnen de huidige job, deeltijds werken, een bijberoep of een nieuwe job.

2/ Wie komt in aanmerking voor loopbaanbegeleiding? Sophie: “U kan loopbaanbegeleiding volgen als u aan volgende voorwaarden voldoet: • U bent minimum één jaar aan het werk als werknemer of zelfstandige in Vlaanderen of het Brussels gewest. • U woont in Vlaanderen of het Brussels gewest, of maakt gebruik van het vrij verkeer van wonen binnen de EU of EER. • Het is langer dan zes jaar geleden dat u gesubsidieerde loopbaanbegeleiding volgde.”

3/ Welke personen kloppen hiervoor bij jullie aan? Sophie: “We krijgen heel wat diverse vragen. Denk maar aan jonge medewerkers die niet goed weten hoe zij hun loopbaan verder moet uitbouwen of mensen die moeite hebben met de combinatie werk-privé. Of een oudere medewerker die niet weet hoe hij zijn huidige job nog tot aan zijn pensioen moet volhouden. Daarnaast krijgen we ook vragen van mensen die solliciteren naar een nieuwe job, maar altijd net de duimen moeten leggen voor een andere kandidaat. 14 > NR 5 - MAART 2014

Sophie Appelmans, HR-consultant ADMB

Ook zelfstandigen komen geregeld aankloppen voor loopbaanbegeleiding. Ze willen stoppen met hun zelfstandige activiteit en in loondienst gaan werken, maar weten niet goed welke jobs er bestaan.”

4/ Kunnen werkgevers dit aanvragen voor hun medewerkers? Sophie: “Vandaag krijgen wij al verschillende vragen van werkgevers die hun medewerkers willen stimuleren om loopbaanbegeleiding te volgen. In vele gevallen kunnen mensen namelijk hun talent beter tot hun recht laten komen bij hun huidige werkgever. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van hun communicatiestijl, of het bespreken van hun verwachtingen met hun leidinggevende. Door beter te kunnen verwoorden naar wat ze op zoek zijn, kunnen medewerkers zich al een pak beter voelen in hun job. Velen beseffen na een begeleidingstraject dat ze wel degelijk goed zitten in hun huidige job of voelen zich gesterkt om hun loopbaanwensen te bespreken. Een groot voordeel voor werkgevers zit hem dan ook in het vergroten van de inzetbaarheid en werkmotivatie van de medewerkers op lange termijn.”

5/ Hoeveel kost dit plaatje? Sophie: “Indien u loopbaanbegeleiding wil krijgen, bestelt u hiervoor op vdab.be een loopbaancheque voor slechts € 40. Met deze cheque kan u vervolgens bij een erkende instantie zoals ADMB vier uur loopbaanbegeleiding krijgen. In een periode van zes jaar kan u twee keer zo’n cheque gebruiken.”

“Op het einde stellen we een persoonlijk actieplan op met concrete afspraken.” 6/ Hoe gaat de begeleiding in zijn werk? Sophie: “In een intakegesprek bespreken we wat de vraag precies is en leggen we enkele doelstellingen vast. We geven de persoon in een eerste fase wat huiswerk. Zo vragen we bijvoorbeeld om enkele vragenlijsten in te vullen over wat ze belangrijk vinden, of hun vrienden of familie te bevragen over hun sterke of minder sterke punten. Of als iemand een bepaalde job niet kreeg, vragen we om feedback te vragen bij de werkgever of het selectiekantoor.


HR SERVICES

In het volgende gesprek geven we feedback op dit huiswerk en kijken we wat we daaruit kunnen leren. Eens het professioneel doel vorm krijgt, coachen we de persoon bij het zelf in handen nemen van zijn of haar loopbaan. Zo kunnen we iemand coachen in interviewtechnieken, overtuigende argumenten leren formuleren, het opvolgen van trends of het uitbouwen van een netwerk. Belangrijk is dat we op het einde een persoonlijk ontwikkelings- en/of actieplan opstellen met enkele concrete afspraken. Dit kan gaan van het uitvoeren van enkele sollicitaties tot het inschrijven voor een bepaalde opleiding.

Dit neemt echter niet weg dat het mogelijk is dat de precieze loopbaanvraag net te maken heeft met groepsdynamiek of communicatie en we dus toch een collectief moment voorzien. Het gaat dus altijd om maatwerk.”

“Het is belangrijk dat we jobs doen waarin we ons goed voelen.”

“Velen beseffen na een begeleidingstraject dat ze wel degelijk goed zitten in hun huidige job.” De persoon heeft ten slotte recht op één uur ‘nazorggesprek’, waarbij we de gemaakte afspraken evalueren. In vele gevallen wordt er snel een tweede pakket van vier uren opgestart.”

7/ Gaat het altijd om individuele coaching? Sophie: “In principe wel. We gaan ervan uit dat iedere vraag individueel is, en gaan hier in persoonlijke gesprekken en door middel van opdrachten dieper op in.

8/ Wat doet ADMB in dit verhaal? Sophie: “ADMB HR Services is erkend als loopbaancentrum door de VDAB en de Vlaamse Overheid. Wij garanderen een loopbaanbegeleiding op maat. Onze consultants zijn al jaren met deze thema’s bezig. Zo besteden we binnen het kader van onze outplacementtrajecten heel wat zorg aan loopbaanbegeleiding. De afronding van een werkervaring is namelijk het ideale moment om samen de balans op te maken en op zoek te gaan naar talenten, en de omgevingen waar u deze ten volle tot hun recht kan laten komen. Onze knowhow in sollicitatietraining, arbeidsmarkt en competentieontwikkeling benutten we dan ten volle om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij geven u eerlijke feedback waarmee u concreet aan de slag kunt.”

9/ Welke stappen moeten geïnteresseerden zetten? Sophie: “De gemakkelijkste weg is even contact opnemen met ons, zodat wij kunnen nagaan of u effectief in aanmerking komt. Ofwel sluit u aan bij de eerstvolgende infosessie, ofwel organiseren wij een (informeel) verkennend gesprek waarin we de bedoeling van loopbaanbegeleiding nog eens toelichten. Wie in ons traject wil instappen, vraagt aansluitend hierop zijn loopbaancheque aan bij VDAB via de website, en na ontvangst van de cheque starten wij de eerste sessie op.”

10/ Waar kunnen geïnteresseerden terecht voor meer info? Sophie: “Naast het bestellen van de loopbaancheques op vdab.be, kan u voor alle vragen en registratie terecht op één adres: admb.be/loopbaanbegeleiding.”

Meer info admb.be/loopbaanbegeleiding

ADMB nodigt u uit: HR Xpo op 27 en 28 maart 2014 Bent u een HR-verantwoordelijke, CEO, Financial, ICT of Office Manager? Gebruikt u al de nieuwste HR-tools en oplossingen? ADMB nodigt u graag uit voor HR Xpo, dé vakbeurs voor oplossingen en diensten in personeelsbeleid op donderdag 27 en vrijdag 28 maart in Kortrijk Xpo. HR Xpo brengt beslissingsnemers in personeelsbeleid samen met aanbieders van oplossingen en tools in dit domein. U kan zich in Kortrijk laten inspireren door experten in o.a. werving & selectie, loonadministratie, personeelsbeheer, en opleiding & training.

HR Xpo www.hrxpo.be

Schrijf u gratis in en maak op 27 en 28 maart kennis met de diensten en tools van HR-dienstengroep ADMB, of woon één van de vele seminaries over actuele HR-topics bij. U vindt ADMB op de centraal gelegen stand 696.

Meer informatie & gratis registreren: admb.be/hrxpo

27 & 28 MAART 2014 KORTRIJK XPO NR 5 - MAART 2014

> 15


ADMBEELD

Best of Violiste Nadja Nevolovitsch, hoornspeler Ivo Hadermann en sopraanstem Iva Ionova waren enkele van de getalenteerde solisten die de 900 aanwezigen van het elfde nieuwjaarsconcert van ADMB en ING konden bekoren. Deze muzikanten werden in het Concertgebouw in Brugge begeleid door het Jeugd- en Muziekorkest van Antwerpen die, onder leiding van dirigent Ivo Venkov, een “best of” van de voorbije tien nieuwjaarsconcerten bracht.

Foto: J.J. Soenen

Verder bouwen Aan de Drongensesteenweg in Gent wordt momenteel gewerkt aan een nieuw kantoorgebouw waar Groep ADMB samen met UNIZO zal intrekken. Uiteindelijk zullen hier zo’n 200 mensen aan de slag gaan. Zo willen we hét centrum worden voor de ondernemer in die regio. Het einde van de werken is gepland voor 2015. De inkomhal en bijhorende kantoren en loketten van ons kantoor in de SintClarastraat 48 in Brugge krijgen in 2014 een ware make-over. De werken hiervoor starten midden maart en duren tot eind dit jaar. Klanten kunnen tijdelijk terecht via de ingang Sint-Clarastraat 48bis (Zenito – ADMB Kinderbijslagfonds) of in de Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge (ADMB Sociaal Bureau).

16 > NR 5 - MAART 2014

Foto: J. Martens


ADMBEELD

Namen Op 20 februari openden ADMB en Provikmo in stijl de nieuwe kantoren in de Place des Jardins de Baseilles langs de Chaussée de Marche (N4) in Namen. Altijd welkom!

Foto’s: S. Laruelle

Sofim HR-dienstengroep ADMB en het Limburgse sociaal secretariaat Sofim ondertekenden recent een belangrijke samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2015 zal Sofim voor zijn 45.000 loonberekeningen per maand werken met de software van ADMB. De ADMB-loonmotor ‘Hora’ zal hierdoor goed zijn voor zo’n 3 miljoen loonberekeningen per jaar.

Vlnr: Jozef Vandenberghe (voorzitter ADMB), Frank Vols (algemeen directeur Sofim), Philip Van Eeckhoute (gedelegeerd bestuurder ADMB) en Geert Lambrecht s (voorzitter

Sterk team Het ADMB-logo blijft nog zeker twee extra seizoenen op de shirts van Cercle Brugge prijken. In februari beslisten Groep ADMB en Cercle om zeker tot en met het seizoen 2015-2016 verder met elkaar in zee te gaan.

NR 5 - MAART 2014

> 17

Sofim)


ADMBEELD

Prijs ‘Gezondheid en Onderneming’ Eind januari ontvingen Tom Geens, wetenschappelijk medewerker Provikmo en voorzitter BSOH (Belgian Society for Occupational Hygiene) en Katrien Poels, laboratoriummanager Laboratorium voor Arbeids- en Milieuhygiëne KULeuven en penningmeester BSOH, de Prijs ‘Gezondheid en Onderneming’2013. De Europese Club voor de Gezondheid bekroonde hiermee de website en bijhorende tools van www.bsoh.be, een drietalig kennisplatform voor en door arbeidshygiënisten. Een extra Prijs van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren ging eveneens naar Provikmo, voor de studie van Evelyne Aerts naar de invloed van handschoengebruik bij kappers op de blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen in UL – BSOH) haarkleuringsmiddelen. Katrien Poels (K mmer, prof. Jacques Ku o – BSOH) en dr. n va ikm ov 13 (Pr 20 ’ s ng en (bron: www.beswic.be) mi , ve ne dr. ir. Tom Ge De n eid en Onderne tia

dr. Evelyne Aerts (Provikmo) ontvangt de Pri js va Belgische Beroe n de psve Arbeidsgeneeshe reniging voor ren van BBvAg voorzitter dr. Ba rt Curvers

js ‘Gezondh heid en Chris ontvangen de Pri ropese Club voor de gezond de Eu de Arbeid n va ng Voorzitter van eri nis al AD Huma Directeur-Genera

PRODUCT IN DE KIJKER

ADMB Verzekeringen lanceert eigen polis

“Bestuurdersaansprakelijkheid” Hoe gaat u als bestuurder of zaakvoerder vandaag om met de toenemende risico’s op fouten? ADMB Verzekeringen lanceert een polis waarmee u zich kan beschermen tegen de financiële gevolgen van schade-eisen. Als bestuurder, zaakvoerder of mandataris in een vennootschap of vereniging loopt u steeds meer risico’s. Het is immers niet eenvoudig om een vennootschap of vereniging te besturen omwille van steeds strenger wordende wetgevingen en regels. De kans dat u fouten maakt of niet voldoet aan alle verplichtingen neemt dan ook toe. Benadeelden stappen bovendien steeds sneller naar de rechtbank om een schadevergoeding te krijgen. Hierbij spreken zij niet enkel de vennootschap of vereniging aan, maar ook de individuele bestuurders.

HOE KAN U ZICH HIERVOOR BESCHERMEN? ADMB Verzekeringen biedt bestuurders van vennootschappen en verenigingen de bescherming die zij verdienen via de lancering van haar eigen polis Bestuurdersaansprakelijkheid (ook gekend als D&O, wat staat voor Directors & Officers). 18 > NR 5 - MAART 2014

Deze polis wordt afgesloten door de vennootschap of vereniging ten gunste van haar bestuurders. Ze beschermt het persoonlijke vermogen van de individuele bestuurder tegen de financiële gevolgen van elke schade-eis aan zijn of haar adres naar aanleiding van een professionele fout tijdens de uitoefening van zijn of haar mandaat.

De D&O-polis (bestuurdersaansprakelijkheid) zal tussenkomen voor: • De verdedigingskosten van de bestuurder; • De schadevergoedingen in geval van aansprakelijkheid van de bestuurder. Meer info ADMB Verzekeringen - admb.be/verzekeringen

8 EXTRA REDENEN OM TE KIEZEN VOOR DEZE POLIS VAN ADMB VERZEKERINGEN 1/ Eenvoudige criteria Wij maken de polis op via zeven eenvoudige vragen. 2/ Eenvoudig beheer Behoudens sterke omzetschommelingen is er geen jaarlijkse afrekening. 3/Professionele bijstand vanaf dat er voor u een probleem opduikt. 4/ Geen sublimieten, wat vrij uniek is voor een dergelijke polis. 5/ Dekking voor tewerkstellingsfouten. Bij een gelijktijdige dagvaarding neemt de ADMB-polis bovendien zowel de verdediging van de bestuurder als van de vennootschap op zich. 6/ Dekking van de kosten voor reputatieschade. 7/ Verhoging van het verzekerde kapitaal met 10% voor onafhankelijke bestuurders en in het kader van milieugeschillen. 8/ Ook startende vennootschappen kunnen hierop intekenen.


PARTNERSHIP

Buurtsuper.be kiest voor partnership met ADMB HR-dienstengroep ADMB en Buurtsuper.be, de UNIZO-beroepsorganisatie van de zelfstandige supermarkten, hebben recent een samenwerkingsakkoord ondertekend. Via het partnership willen wij samen de zelfstandige supermarkten optimaal begeleiden in hun personeelsbeleid. Bij Buurtsuper.be draait het rond de 3 V’s: verdedigen, verenigen en voordelen. Ze verdedigen de belangen van hun leden, brengen hen regelmatig samen zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en bieden hen interessante diensten en ledenvoordelen. Luc Ardies, directeur van Buurtsuper.be: “Op het vlak van leden verenigen en hen voordelen bieden, sparen we kosten noch moeite om verder te groeien. Zo lanceerden we werkgroepen, waarbij een twaalftal leden-zaakvoerders elkaars onderneming beurtelings bezoekt en nadien, onder leiding van experts, brainstormt over de toekomst van hun sector en eigen zaak. Dergelijke projecten dwingen hen letterlijk en figuurlijk om uit de eigen zaak te komen en samen met collega’s ‘out of the box’ na te denken over nieuwe uitdagingen. De reacties hierop zijn dan ook heel positief.”

Luc Ardies: “Een doorsnee buurtsuper telt al snel twintig medewerkers en moet zijn HR-beleid professionaliseren. Onze leden hebben dan ook een sterke nood aan gemotiveerde medewerkers en zitten met veel praktische vragen rond hun personeelsbeleid. Ik ben verheugd dat wij de kwalitatieve ondersteuning van onze leden dankzij ons partnership met ADMB nog verder kunnen uitbreiden. Hiervoor kunnen we vanaf nu een beroep doen op hun grote expertise over de specifieke HR-topics in onze sector.”

Luc Ardies, directeur Buurtsuper.be

Elke opleiding vindt in de winkel zelf plaats, zodat de trainers meteen de werksituatie kunnen inschatten en de personeelsleden wat meer op hun gemak zijn. Voor die opleidingen kunnen we ook interessante subsidies aanbieden.”

PARTNERSHIP LEDENVOORDELEN “Onze leden kunnen in ruil voor hun lidgeld rekenen op vele diensten en voordelen die ze kunnen omzetten in harde euro’s”, aldus Luc Ardies. “Onze persoonlijke begeleiding bij de validatie van de HACCP-autocontrole is hiervan een mooi voorbeeld. Onze voedseladviseurs begeleiden tijdens een halve dag de zaakvoerder en zijn personeel zodat hun HACCP-autocontrolesysteem kan gevalideerd worden. Hierdoor betalen ze vervolgens maar een vierde van de jaarlijkse heffing aan het voedselagentschap (FAVV). Als leden bovendien vinden dat ze het lidgeld niet hebben terugverdiend, dan storten wij het verschil tussen het UNIZO-basislidgeld en het Buurtsuper.be-supplement zonder discussie terug.” Buurtsuper.be biedt daarnaast via PMO (Personeel- en Management Opleidingen) een waaier aan praktijkgerichte personeelsopleidingen met interessante subsidiemogelijkheden. Luc Ardies: “We maken er een zaak van dat het winkelpersoneel met concrete en praktijkgerichte tools onmiddellijk aan de slag kan.

Samen stellen ADMB en Buurtsuper.be een breed palet aan initiatieven in het vooruitzicht om de sector te sensibiliseren, te informeren en te adviseren over alle aspecten die te maken hebben met het tewerkstellen van medewerkers.

“Iedere ondernemer die actief is in de voedingshandel wordt geconfronteerd met zeer complexe regelgeving op het vlak van tewerkstelling”, vult Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder ADMB, aan. “De nood aan het snel en flexibel kunnen inzetten van personeel in combinatie met de veelheid aan te respecteren regels, maakt betrouwbaar HR-advies en deskundige begeleiding ook in deze sector noodzakelijk. Samen met Buurtsuper wil ADMB de vele bedrijfsleiders en hun team alle ondersteuning bieden op het vlak van personeelsadministratie en -beleid.” “Ik wil bij de groei van Buurtsuper.be betrouwbare partners zoals ADMB zoeken die bereid zijn om samen te investeren in de professionele en praktijkgerichte begeleiding van onze leden”, besluit Luc Ardies.“De PMO-diensten kunnen we matchen met ADMB als complete HR-partner voor zelfstandige supermarkten.”

Luc Ardies, directeur Buurtsuper.be, en Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder ADMB, ondertekenen het partnershipsakkoord. NR 5 - MAART 2014

> 19


ZIEKTEVERZEKERING

Zet 2014 in met een glimlach s

Luc Daeninck Directeur administratie CM Brugge

Bij CM vindt u uitgebreide informatie over tandzorg. Bovendien krijgen kinderen een tegemoetkoming bij orthodontie. In 2014 breidt CM het aanbod voor iedereen uit met een nieuw voordeel rond tandprothesen. NIEUW: TANDPROTHESEN Een tandprothese is duur en er is niet altijd terugbetaling vanuit de ziekteverzekering. Daarom geeft CM een tegemoetkoming bij de plaatsing van een uitneembare of vaste prothese. U krijgt 20 % van de kosten: • tot € 180 om de twee jaar voor iedereen; • tot € 360 om de twee jaar als u jonger bent dan 19 jaar. Voorwaarden: • een uitneembare boven- of onderprothese, implantaten, kronen en bruggen waarvoor er geen terugbetaling is vanuit de wettelijke ziekteverzekering en waarvoor geen aanvraag tot terugbetaling loopt via de Technische Tandheelkundige Raad; • de prothese is afgeleverd door een tandarts erkend door het Riziv; • de terugbetaling geldt alleen voor de plaatsing van een nieuwe tandprothese. Dus niet voor bijplaatsingen, herstellingen of rebasering van een bestaande tandprothese.

HOE AANVRAGEN? Bezorg CM het aanvraagformulier ingevuld door een Riziv-erkende tandarts. U kan het formulier downloaden op cm.be/tanden.

ORTHODONTIE Kinderen krijgen bovenop de wettelijke terugbetaling voor een orthodontische behandeling een bijkomende tegemoetkoming: • 370 euro voor iedereen; • 370 euro extra bij zware aandoeningen.

TANDARTSBEZOEK Goed poetsen en regelmatig op controle bij de tandarts zijn belangrijk voor een gezond gebit. De wettelijke ziekteverzekering betaalt een deel van uw kosten bij de tandarts terug. Tot uw achttiende verjaardag betaalt u zelfs geen remgeld. Op cm.be vindt u een tandarts in uw buurt en kunt u ook de tarieven raadplegen. 20 > NR 5 - MAART 2014

Meer info cm.be/tanden


ZIEKTEVERZEKERING

Levenslang… goed thuis blijven wonen Jos Beuselinck Diensthoofd MW CM Brugge s

Merkt u dagelijks moeilijkheden bij bepaalde handelingen in en rond het huis? Lukt het niet goed om een bad te nemen? Om uw vlees te snijden? U zelfstandig aan te kleden? Ouderdom, ziekte of een aandoening kunnen aan de basis liggen van deze ongemakken. Toch wil u zo lang mogelijk in uw veilige omgeving zelfstandig blijven wonen.

Voor vele van deze ongemakken bestaat er een oplossing. De dienst ‘Thuis blijven wonen CM’ ondersteunt mensen in de thuiszorg bij het zelfstandig functioneren in de woon- en leefsituatie. Hieronder leest u twee voorbeelden uit de praktijk die illustreren hoe onze dienst samen met cliënten een oplossing heeft gezocht.

“ZIE MIJ HIER NU HANGEN” Bij André (72j) werd zes maanden geleden MS vastgesteld. De maatschappelijk werker van CM heeft uit eigen initiatief het gezin gecontacteerd, nadat uit ziekenfondsgegevens bleek dat zij in een toenemende zorgsituatie verkeerden. De CM-medewerker hielp met raad en daad en werd zo een vaste zorgbegeleider voor dit gezin. Hij deed ook een verwijzing naar de ergotherapeute van ‘Thuis Blijven Wonen CM’. De vrouw van André had het steeds moeilijker met de snel toenemende zorg voor André. Zo was het nemen van de trap, in en uit bed gaan en wassen in bad echt een probleem. Tijdens het huisbezoek zocht de ergotherapeute naar een oplossing om zijn vrouw te ontlasten en het comfort van André te verhogen.

Na een rondgang in het huis raadde de ergotherapeute aan om de trap niet meer te nemen en de leefruimte te herschikken zodat er een elektrisch hoog-laag bed kon geplaatst worden. De Thuiszorgwinkel leverde het gehuurde bed nog dezelfde week aan huis. De ergotherapeute toonde de vrouw van André hoe je op een rugvriendelijke manier in en uit bed kan stappen. Een tijd later nam André zijn kracht af en werd hij volledig afhankelijk van zijn rolwagen. De ergotherapeute werd opnieuw gecontacteerd. Zij regelde een passieve tillift en toonde hoe ze die moesten gebruiken. Zo bracht ze samen met zijn vrouw de tilbanden aan bij André, en plaatsten hem in zijn rolwagen. André lachtte: “Zie mij hier nu hangen, dat ik dat nu moet meemaken! Maar het hulpmiddel helpt ons zeker…”.

“MOEILIJK OM DE VERPLAATSING VAN DE ROLSTOEL NAAR HET BED TE MAKEN” Agnes (83j) lijdt aan dementie en heeft ernstige mobiliteitsproblemen. Ze verplaatst zich in een rolstoel. Haar echtgenoot staat in voor bijna alle zorg. Enkel de thuisverpleging komt langs om Agnes te wassen en te kleden, en eenmaal in de week komt een poetsvrouw. In eerste instantie nam haar echtgenoot contact op met de plaatselijke dienst Maatschappelijk Werk CM omdat de zorg voor hem te zwaar werd. Ze kregen snel veel hulp en advies. Er werden een aantal financiële tegemoetkomingen aangevraagd, en de echtgenoot van Agnes werd in contact gebracht met het dementiecafé en de dienst ‘Thuis Blijven Wonen’ voor advies rond hulpmiddelen en het inoefenen van verplaatsingen. Tijdens het eerste huisbezoek besprak de ergotherapeute samen met het koppel de moeilijkheden die ze ondervinden. Agnes kan niet meer stappen, maar wel nog steunen op haar benen. U kan bij ons terecht voor advies rond hulpmiddelen maar ook rond woningaanpassing. Wil u de huidige badkamer aanpassen? Zijn er niveauverschillen of hoge drempels rondom uw woning? Is het niet mogelijk om het toilet te bereiken met de rolwagen? Wij zoeken een oplossing voor al uw vragen, geven u info rond eventuele premies, vragen offertes op en verwijzen door naar firma’s.

Zo blijkt het moeilijk voor Agnes om veilig op het toilet te gaan zitten. In eerste instantie bekeek de ergotherapeut de mogelijkheid om het toilet te verhogen door er een toiletverhoog op te plaatsen. Hierdoor moest Agnes niet meer zo diep door haar benen buigen om te gaan zitten en werd het voor haar ook gemakkelijker om terug recht te staan. Daarnaast moest er ook een handgreep geplaatst worden aan de linkerkant van het toilet. De echtgenoot van Agnes ondervond wegens rugpijn problemen om vlot met zijn vrouw de verplaatsing van rolwagen naar bed te maken. Het is dus belangrijk dat hij zijn vrouw op een rugsparende manier in en uit bed kan helpen. De ergotherapeute stelde daarop ReTurn voor, een compact verplaatsingshulpmiddel dat gebruikt wordt voor korte verplaatsingen tussen o.a. rolstoel en bed en rolstoel en toilet. De nodige afspraken werden snel gemaakt.

Indien nodig, werken we samen met een klusjesdienst om de werken uit te voeren.

HOE AANVRAGEN? Neem contact op met de dienst Maatschappelijk werk of het Thuiszorgcentrum CM van uw woonplaats. Onze ergotherapeut belt u op om een afspraak te maken en komt langs op huisbezoek. In samenspraak wordt een advies geformuleerd en worden

de nodige contacten gelegd. Bij ergobegeleiding kunnen tot drie sessies gegeven worden. Ons advies is gratis en vrijblijvend. We houden steeds rekening met uw wensen, noden en mogelijkheden. Meer info cm.be

NR 5 - MAART 2014

> 21


VOOR ZELFSTANDIGEN

Geen grote wijzigingen Berekening sociale bijdragen zelfstandigen in 2014

Uw sociale bijdragen als zelfstandige worden dit jaar voor de laatste maal berekend zoals u het al jaren gewoon bent. De bevoegde minister Sabine Laruelle besliste namelijk om vanaf 2015 een grondige wijziging in de bijdrageberekening door te voeren. Voor 2014 zijn er, behalve de indexeringen, geen wijzigingen in het principe van bijdrageberekening. In eerste instantie moeten we hier het onderscheid maken tussen gevestigde en beginnende zelfstandigen. Een gevestigde zelfstandige is iemand die al langer dan drie volledige kalenderjaren actief is. Een starter is nog geen drie volledige kalenderjaren bezig met zijn zelfstandige activiteit. Ook een zelfstandige met een wijziging in zijn loopbaan, bijvoorbeeld een switch van hoofberoep naar bijberoep of omgekeerd, wordt beschouwd als een starter.

GEVESTIGDE ZELFSTANDIGEN De bijdragen voor 2014 worden berekend op de netto-belastbare inkomsten als zelfstandige van drie jaar geleden (2011). Als zelfstandige in hoofdberoep betaalt u in 2014 een kwartaalbijdrage van minimaal € 735,83, berekend op een netto-jaarinkomen van € 12.171,10. Wie in 2011 meer verdiende, zal ook een hogere bijdrage betalen met een maximale bijdrage van € 4.146,22. Als zelfstandige in bijberoep betaalt u dit jaar € 81,40 per kwartaal, berekend op een netto-jaarinkomen van € 1.346,53. Indien u 22 > NR 5 - MAART 2014

TIP: VERHOOGDE BIJDRAGEN Is uw inkomen als starter hoger dan het minimumplafond van € 12.870,43? Kies dan om verhoogde voorlopige bijdragen te betalen. Hier zijn tal van voordelen aan verbonden. Zo zijn deze betaalde bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar en zullen de herzieningen beperkt zijn. Daarnaast betaalt u minder belastingen en kunt u hogere stortingen verrichten voor het Vrij Aanvullend Pensioen. Contacteer uw klantverantwoordelijke van Zenito voor gratis advies en optimaliseer op die manier uw sociale bijdragen: admb.be en zenito.be. als zelfstandige in bijberoep minder verdiende in 2011 bent u vrijgesteld van bijdragebetaling. Verdiende u meer, dan betaalt u ook meer op uw effectief verdiend inkomen van drie jaar geleden.

STARTERS Voor starters is er geen referte-inkomen van drie jaar geleden beschikbaar, en is er dus een andere berekeningswijze nodig. De bijdragen voor deze groep worden berekend op de inkomsten van het jaar zelf (dus bijdragen 2014 op inkomsten 2014). Aangezien deze inkomsten nog niet gekend zijn, worden in eerste

instantie voorlopige bijdragen aangerekend. Bij ontvangst van de werkelijke inkomsten volgt er een herberekening van de bijdragen en krijgt u hiervan een herziening.

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw klantverantwoordelijke van Zenito. U kan ook steeds zelf uw bijdragen simuleren op zenito.be, via tools/bijdragemodule. Hier vindt u bovendien een overzicht van de bijdragetabellen en kunt u alle informatie over de berekeningswijze nog eens nalezen.

VOORLOPIGE BIJDRAGEN HOOFDBEROEP

BIJBEROEP

Inkomen 2014 Kwartaalbijdrage Periode Inkomen 2014 Kwartaalbijdrage Periode 12.870,43

685,66

1ste

1.423,89

vrijstelling

12.870,43

702,39

2de

1.423,90

75,85

1ste

12.870,43

719,12

3de

1.423,90

77,70

2de

1.423,90

79,55

3de


OPLEIDINGEN EN INFOSESSIES

Opleidingen HR en persoonlijke vaardigheden

Locatie

Datum

Formule

Timemanagement

Optimaliseer uw workflow! Via praktische en concrete basistechnieken leert u uw tijd beter beheren, zowel op vlak van effectiviteit, kwaliteit als productiviteit.

Gent

11 maart

dag

Kortrijk

13 maart

dag

Coachen aan de hand van de ontwikkelcirkel

U leert om het coachend potentieel van de diverse gespreksmomenten te maximaliseren, evenals het nut ervan voor de organisatie aan te tonen. Gekoppeld aan een HR-strategie wordt de techniek van de verschillende gespreksvoeringen uiteengezet en in praktijk gebracht.

Kortrijk

18 maart

dag

Lummen

25 maart

dag

Gent

3 april

dag

Kortrijk

3 april

dag

Vergader- en presentatietechnieken

Via de aangereikte technieken kan u de efficiëntie van uw vergaderingen verhogen en inzicht krijgen in groepsdynamiek, alsook uw presentatievaardigheden verder ontwikkelen.

Teambuilding

Werken in teamverband is dé manier om de hiërarchie te beperken en zelfsturing te promoten. In deze opleiding oefent u noodzakelijke basisvaardigheden om groepsprocessen te beïnvloeden. Ook conflicthantering, teamleiding en veranderingstrajecten komen aan bod.

Gent

24 april

dag

Lummel

1 en 24 april

dag

Gent

8, 13, 20 mei en 3 juni

voormiddag

Kortrijk

22 mei, 5, 12 en 17 juni

voormiddag

Sociale wetgeving

Locatie

Datum

Formule

Loonbonus in het kader van een motiverend HR-beleid

Alternatieve verloning wordt een sleutelbegrip in het salarispakket van de moderne onderneming. Eén van die alternatieve verloningsmogelijkheden is de loonbonus.

Brugge

11 maart

ontbijt

Sociale Actualia

Sociale wetgeving heet van de naald

Gent

12 juni

ontbijt

Grobbendonk

17 juni

namiddag

Preventie en bescherming

Locatie

Datum

Formule

Basisopleiding Preventieadviseur niveau 3

Preventieadviseurs moeten voldoende kennis bezitten van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers. In deze veiligheidsopleiding staat de veiligheidsproblematiek van een dienstverlenend bedrijf centraal.

Syntra Roeselare

10 maart

14 sessies

Blusbus opleiding

Naast het voorkomen van menselijk leed en het verlies van productie of marktaandeel zijn er ook wettelijke verplichtingen in het kader van brandpreventie en interventieplanning. In deze vorming voor de eerste interventieploeg wordt voor het theoretische en praktische deel gebruik gemaakt van een speciaal ingerichte blusbus.

Opleiding Basis EHBO opleiding nijverheidshelper (16u)

Opfrissingscursus EHBO

Deze vorming zorgt er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van het tussenkomen van de gespecialiseerde diensten.

Deze vorming zorgt er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van het tussenkomen van de gespecialiseerde diensten.

Provikmo Brugge

20 maart

Provikmo Roeselare

15 mei

Provikmo Hasselt

22 mei

Provikmo Herentals

27 mei

Provikmo Puurs

10 juni

Provikmo Puurs

12 en 13 mei

vm + nm

Provikmo Brugge

10 en 11 maart

vm + nm

5 en 6 mei

vm + nm

17 en 18 maart

vm + nm

19 en 20 mei

vm + nm

OCMW Herentals

24 en 25 maart

vm + nm

Provikmo Hasselt

25 en 26 maart

vm + nm

Provikmo Roeselare

Provikmo Antwerpen 24 en 25 april

vm + nm

Provikmo Hasselt

5 en 6 mei

vm + nm

Provikmo Brussel

19 en 20 mei

vm + nm

Provikmo Puurs

19 maart

voormiddag

14 mei

voormiddag

2 april

voormiddag

4 juni

voormiddag

22 april

voormiddag

2 juni

voormiddag

OCMW Herentals

7 mei

voormiddag

Provikmo Hasselt

20 mei

voormiddag

Provikmo Antwerpen 20 mei

voormiddag

Provikmo Brugge Provikmo Roeselare

           

 



   

       

     

Info en inschrijven HR-opleidingen: admb.be/opleidingen Opleidingen over preventie en bescherming: provikmo.be Opleiding veiligheidscoördinator: johan.robben@vekmo.be - T 016/24 65 10 - vekmo.be

Op de hoogte blijven? HR-topics en sociale wetgeving: Abonneer u gratis op onze nieuwsbrief met relevante opleidingen via admb.be/abonnee of ga naar admb.be/opleidingen. Voor opleidingen op maat en bij u ter plaatse: contacteer vrijblijvend Ann Van Hove via 050 474 975 of school@admb.be. Preventie en bescherming: Neem gerust een kijkje op provikmo.be, u kan er ook terecht voor opleidingen op maat van uw onderneming. Veiligheidscoördinator: Alle info over deze opleidingen vindt u op vekmo.be. NR 5 - MAART 2014

> 23


NUTTIGE CIJFERS

> VAN 01.02.2014 TOT 30.04.2014

> VAN 01-01-2014

Nuttige data

RSZ-bijdragen

Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van 01.02.2014 tot en met 30.04.2014 in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen. We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrokken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangiftefomulier en/of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen.

HUISPERSONEEL 30.04.14 Inzenden van de aangifte over het 1ste kwartaal 2014 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL Postrek. 679-0261811-08

BEDRIJFSVOORHEFFING 14.02.14 Januari 2014 wanneer het bedrag van de totale BV over 2013 € 37.640,00 of meer bedroeg. 14.03.14 Februari 2014 wanneer het bedrag van de totale BV over 2013 € 37.640,00 of meer bedroeg. 15.01.14 a. Maart 2014 wanneer het bedrag van de totale BV over 2013 € 37.640,00 of meer bedroeg. b. Eerste kwartaal 2014 wanneer het bedrag van de totale BV over 2013 minder dan € 37.640,00 bedroeg

SOCIALE ZEKERHEID 05.02.14 Eerste provisionele storting voor het 1ste kwartaal 2014 05.03.14 Tweede provisionele storting voor het 1ste kwartaal 2014 04.04.14 Derde provisionele storting voor het 1ste kwartaal 2014 Opmerking: De bedoelde provisionele stortingen moeten verricht worden door de werkgevers die in het 3de kwartaal 2013 meer dan € 4.000,00 RSZ-bijdragen verschuldigd waren. 31.04.14 a) indienen van de aangifte over het eerste kwartaal 2014. b) Storten van het saldo van de bijdragen over het eerste kwartaal 2014, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c) Storten van de bijdragen over het eerste kwartaal 2014, wanneer geen provionele stortingen verricht worden.

Basis en bijzondere bijdragen BASISBIJDRAGEN

WERKNEMER

Pensioen Z.I. geneesk. verz. Z.I. uitkeringen Kinderbijslagen Werkloosheid Jaarlijkse vakantie Beroepsziekte Arbeidsongevallen Educatief verlof Kinderopvang Asbestfonds Loonmatigingsbijdrage Totaal basisbijdragen BIJZONDERE BIJDRAGEN FSO basis-20 Loonmatiging FSO basis >= 20 Loonmatiging FSO RVA Loonmatiging FSO niet-commerc. Loonmatiging VAK10+ Loonmatiging Bevord.werkgel.& vorming Begel. jongeren Tijdel. werkl.& anc. toeslag

7,50 3,55 1,15 0,87

13,07

(809 2) (809 0) (809 4) (809 5) (810 2) (810 0) (811 2) (811 0) (857) (855) (852) (854) (859)

TOTAAL Commerciële ondernemingen -10 wn +10 wn +20 wn Niet commerciële ondernemingen -10 wn +10 wn +20 wn

0,26 0,27 0,27 0,29 0,27 0,29 0,01 0,01 1,60 1,69 0,10 0,05 0,10

0,26 0,27 0,27 0,29 0,27 0,29 0,01 0,01 1,60 1,69 0,10 0,05 0,10

13,07 13,07 13,07

39,08 40,77 40,79

33,08 34,77 34,79

13,07 13,07 13,07

38,82 38,92 40,51

32,82 34,51 34,51

SITUATIE AFHANKELIJKE WERKGEVERSBIJDRAGEN Fonds voor Bestaanszekerheid Arbeiders (820) Bijdrage sectoraal pensioenfonds Arbeiders (825) Forfaitaire bijdrage FBZ Arbeiders (826) Forfaitaire bijdrage 2e pensioenpijler arb. (827) Fonds voor Bestaanszekerheid Bedienden (830) Bijdrage Sociaal Fonds PC 218 (831) Bijdrage Sociaal Fonds PC 201 - voeding (832 0) - niet voeding > 20 wns (832 5) Bijdrage sectoraal pensioenfonds Bedienden (835) Forfaitaire bijdrage FBZ Bedienden (836) Forfaitaire bijdrage 2e pensioenpijler bed. (837) Bijdrage storting WG extra-leg. pens. (864) (865) (866) Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen (862) Loonbonus (888) Solidariteitsbijdrage op verkeersboetes (889) Wyninckx-bijdrage (867)

24 > NR 5 - MAART 2014

WERKGEVER ARBEIDER BEDIENDE 8,86 8,86 3,8 3,80 2,35 2,35 7,00 7,00 1,46 1,46 6,00 0 1,00 1,00 0,32 0,32 0,04 0,04 0,05 0,05 0,01 0,01 7,48 7,48 38,37 32,37

sectorafhankelijk sectorafhankelijk sectorafhankelijk sectorafhankelijk sectorafhankelijk 0,23 0,10 0,50 sectorafhankelijk sectorafhankelijk sectorafhankelijk 8,86 8,86 CO2-uitstoot afhankelijk 33,00 33,00 33,00 33,00 1,50 1,50


NUTTIGE CIJFERS

SITUATIE AFHANKELIJKE WERKNEMERSBIJDRAGEN Bijzondere bijdrage sociale zekerheid (856) variabele werknemersbijdrage Bijdrage op winstparticipaties (861) 13,07 Bijdrage dubbel vakantiegeld bedienden (870) 13,07 Loonbonus (888) 13,07 WG CAT.

OMSCHRIJVING

000

WERKNEMERS

097

erkende uitzendbureaus

495

33,08

34,77 34,79

100

zelfstandige kleinhandel

015

39,18

40,87 40,89

100

zelfstandige kleinhandel

495

33,18

35,27 35,29

111

ziekenhuizen - IBF

015

38,92

39,02 40,61

111

ziekenhuizen - IBF

495

32,92

34,61 34,61

122

medisch-sociale sector

015

38,92

39,02 40,61

122

medisch-sociale sector

495

32,92

34,61 34,61

123

kappersbedrijven

015

56,45

58,14 58,16

123

kappersbedrijven

495

49,15

50,84 50,86

135

particuliere apotheken

015

38,92

39,02 40,61

135

particuliere apotheken

495

32,92

34,61 34,61

157

levensmiddelenbedrijven

015

39,58

41,27 41,29

157

levensmiddelenbedrijven

495

33,68

35,37 35,39

193

landbouw

015

51,02

52,71 52,73

193

landbouw

495

33,31

35,00 35,02

194

tuinbouwbedrijf

015

52,97

54,66 54,68

194

tuinbouwbedrijf

495

33,31

35,00 35,02

200

expeditiekantoren

015

39,08

40,77 40,79

200

expeditiekantoren

495

34,58

36,27 36,29

211

gezins- en bejaardenhulp

015

38,82

38,92 40,51

211

gezins- en bejaardenhulp

495

32,82

34,51 34,51

235

particuliere apotheken (bvba)

015

39,18

40,87 40,89

235

particuliere apotheken (bvba)

495

33,18

34,87 34,89

262

socio-culturele sector

015

39,02

39,12 40,71

262

socio-culturele sector

495

33,02

34,71 34,71

311

privé-ziekenhuizen

015

38,92

39,02 40,61

311

privé-ziekenhuizen

495

32,92

34,61 34,61

322

kinderopvang

015

38,92

39,02 40,61

322

kinderopvang

495

32,92

34,61 34,61

330

privé-rusthuizen

015

38,92

39,02 40,61

330

privé-rusthuizen

495

32,92

34,61 34,61

335

particuliere apotheken (vzw)

015

38,92

39,02 40,61

335

particuliere apotheken (vzw)

495

32,92

34,61 34,61

911

thuisverpleging

015

39,08

40,77 40,79

911

thuisverpleging

495

33,08

34,77 34,79

WNKENGETAL

-10

Basiscategorie

015

39,08

40,77 40,79

000

Basiscategorie

495

33,08

34,77 34,79

010

Aanvullend Nat. Paritair Comité Bedienden

495

33,31

35,00 35,02

011

WG - geen bijdragen FSO en SF218

015

38,82

38,92 40,51

011

WG - geen bijdragen FSO en SF218

495

32,82

34,51 34,51

025

ziekenhuizen

015

38,92

39,02 40,61

025

ziekenhuizen

495

32,92

34,61 34,61

035

vrije beroepen

015

38,92

39,02 40,61

035

vrije beroepen

495

32,92

34,61 34,61

036**

drukkerijen

015

40,52

42,86 42,88

036

drukkerijen

495

33,31

35,00 35,02

038

kleding en confectie

015

42,48

44,17 44,19

038

kleding en confectie

495

33,91

35,60 35,62

039

huisbedienden

015

39,08

40,77 40,79

039

huisbedienden

495

33,08

34,77 34,79

048

voedingsnijverheid

015

42,2

43,89 43,91

048

voedingsnijverheid

495

34,13

35,82 35,84

049

wasserijen

015

40,93

42,62 42,64

049

wasserijen

495

33,31

35,00 35,02

052

groenten- en fruitconserven

015

42,2

43,89 43,91

052

groenten- en fruitconserven

495

34,13

35,82 35,84

055

hout en stoffering

015

54,53

56,22 56,24

055

hout en stoffering

495

33,31

35,00 35,02

057

handel in voedingswaren

015

39,58

41,27 41,29

057

handel in voedingswaren - bedienden verkoop

495

33,18

34,87 34,89

058

bakkerijen

015

41,7

43,39 43,41

058

bakkerijen

495

33,18

34,87 34,89

062

opvoedingsinstellingen

015

38,92

39,02 40,89

062

opvoedingsinstellingen

495

32,92

34,61 34,61

064

garagebedrijven

015

43,06

44,75 44,77

064

garagebedrijven

495

33,31

35 35,02

065

koetswerk

015

43,27

44,96 44,98

065

koetswerk

495

33,31

35 35,02

066

schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven

015

56,53

58,22 58,24

066

schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven

495

33,31

35 35,02

067

elektriciëns

015

55,87

57,56 57,58

067

elektriciëns

495

33,18

35,27 35,29

BOUW-SECTOR

068

taxi

015

40,48

42,17 42,19

taxi

495

33,31

35 35,02

WG CAT.

OMSCHRIJVING

068

WNKENGETAL

072

geneesheer-specialisten

495

21,07

21,07 21,07

024

bouw (ruwbouw)

015

67,12

68,81

68,83

074

gesubsidieerd onderwijs

015

40,13

40,23 41,82

026

bouw (afwerkingsondernemingen)

015

67,12

68,81

68,83

074

gesubsidieerd onderwijs

495

32,82

34,51 34,51

044

bouw (muur- en grondbedekking)

015

67,12

68,81

68,83

bouw (voeg- en dakwerken)

015

67,12

68,81

68,83

+10

+20

* ** ***

Toe te voegen forfaitaire bijdrage hospitalisatieverzekering van € 25,00 + forfaitaire bijdrage 2de pensioenpijler PC 140.04 van € 50,00 Toe te voegen forfaitaire bijdrage 2de pensioenpijler PC 130 van € 34,00. Toe te voegen forfaitaire bijdrage hospitalisatieverzekering € 25,00

077

metaalhandel

015

43,27

44,96 44,98

054

077

metaalhandel

495

33,18

35,27 35,29

Toe te voegen forfaitaire bijdrage fonds voor bestaanszekerheid:

078

edele metalen

015

41,78

43,47 43,49

arbeiders < 25 jaar bij in dienst

WERKNEMERS -10 +10 +20

arbeiders >= 58 jaar

andere

€ 349,00

€ 549,00

€ 649,00

078

edele metalen

495

33,18

35,27 35,29

024

079

recuperatie metalen

015

42,96

44,65 44,67

026

€ 258,00

€ 458,00

€ 558,00

079

recuperatie metalen

495

33,31

35 35,02

044

€ 338,00

€ 538,00

€ 638,00

054

€ 338,00

€ 538,00

€ 638,00

083*

transport

015

47,08

48,77 48,79

083

transport

495

33,58

35,27 35,29

091*** handel in brandstoffen

015

59,83

61,52 61,54

HORECA-SECTOR

091

handel in brandstoffen

495

33,18

35,27 35,29

onderhoud parken en tuinen

015

51,97

53,66 53,68

WG CAT.

OMSCHRIJVING

094 094

onderhoud parken en tuinen

495

33,31

35 35,02

017

horeca

015

40,98

42,67

42,69

097

erkende uitzendbureaus

015

39,08

40,77 40,79

017

horeca

495

34,98

36,67

36,69

WNKENGETAL

WERKNEMERS -10 +10 +20

NR 5 - MAART 2014

> 25


NUTTIGE CIJFERS

Memo voor de werkgever I 1. OPZEGTERMIJNEN Voor alle informatie rond dit thema kan u in deze editie van ADMB Info terecht op de pagina’s 4-5. Opzeg werkgever

Overgangsmaatregel*

Nieuwe termijnen**

Arbeider Lagere bediende Hogere bediende

Oude opzeggingstermijn: Sectoraal KB of cao nr. 75 + Nieuwe opzeggingstermijn Oude opzeggingstermijn: 3 maanden per schijf 5 jaar anc. + Nieuwe opzeggingstermijn Oude opzeggingstermijn: 1 maand per begonnen jaar anc. (met min. 3 maanden) + Nieuwe opzeggingstermijn

Zie tabel 1 op pagina 4

Opzeg werkgever Arbeider Lagere bediende Hogere bediende Hoogste bediende

Overgangsmaatregel* Oude opzeggingstermijn: Sectoraal KB of cao nr. 75 + Nieuwe opzeggingstermijn Max. 3 maand + Nieuwe termijn: Oude opzeggingstermijn: Max. 4,5 maand -> tenzij max. (oude termijn) bereikt op 31/12/13 1,5 maand per schijf 5 jaar anc. -> indien max. niet bereikt, som beperken tot 13 weken Max. 6 maand

Nieuwe termijnen** Zie tabel 2 op pagina 4

Oude opzeggingstermijn: anciënniteit tot 31/12/13. Nieuwe opzeggingstermijn: anciënniteit vanaf 1/1/14 *van toepassing op alle arbeiders en bedienden in dienst vóór 1/1/2014 (behoudens uitzonderingssectoren) ** van toepassing op alle arbeiders en bedienden in dienst vanaf 1/1/2014 (behoudens uitzonderingssectoren)

I 2. LOOPTIJD PROEFBEDING 2.1. Proeftermijnen werklieden

min. 1, max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1ste week) / verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing (afgeschaft vanaf 1/1/2014)

2.2. Proeftermijnen bedienden (vanaf 01.01.2013)

min. 1 maand, max. 6 maand (tot 38.665 jaarloon) of 12 maand (boven 38.665 jaarloon) / beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op de laatste dag 1ste maand onbeperkt verlengbaar door schorsing (afgeschaft vanaf 1/1/2014)

I 3. MINIMUMLOON (VANAF 01.04.2013) Gemiddeld minimum maandinkomen voor sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen indexsysteem hebben. Leeftijd Anciënniteit Maandwedde (EUR) 40 uren Uurloon 39 uren (EUR) 38 uren

22 jaar 12 maanden 1.559,38 8,9964 9,2271 9,4699

21,5 jaar 6 maanden 1.541,67 8,8943 9,1223 9,3624

21 jaar 0 maand 1.501,82 8,6643 8,8865 9,1204

20 jaar

19 jaar 18 jaar 0 maand (sinds 1/1/2014) 1.471,78 1.441,75 1.411,71 8,4910 8,3178 8,1445 8,7088 8,5311 8,3533 8,9380 8,7556 8,5731

17 jaar

16 jaar 0 maand 1.141,38 1.051,27 6,5849 6,0650 6,7537 6,2205 6,9315 6,3842

20 jaar* 1.411,71 8,1445 7,6246 7,1048

19 jaar* 0 maand 1.321,60 8,3533 7,8201 7,2869

18 jaar* 1.231,49 8,5731 8,0259 7,4787

* Jongeren van 18, 19 of 20 jaar tewerkgesteld met een studentenovereenkomst of in een stelsel van alternerend leren en werken (o.a. de leerovereenkomsten, inschakelingsovereenkomsten en de beroepsinlevingsovereenkomsten).

I 4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTEN 2014

Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Duitse Gemeenschap

1ste jaar van de leertijd 317,81 249,74 224,76

2de jaar van de leertijd 423,75 332,96 274,72 / 399,61

3de jaar van de leertijd 520,08 432,88 468,28 / 510,74

1ste jaar leertijd 423,75 249,74 -

18 jaar 2de jaar leertijd 476,71 332,96 -

3de jaar leertijd 520,08 432,88 -

4de jaar van de leertijd 510,74

Plafond kinderbijslag 520,08 520,08 520,08

I 5. SLUITINGEN VAN ONDERNEMINGEN (vanaf 01.12.2012) Sluitingsvergoeding

€ 153,80

Max. € 3.076

I 6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN (vanaf 01.12.2012) Werkloosheid 2.466,59 (vanaf 01.04.2013)

Ziekteverzekering 3.421,66 (vanaf 01.04.2013)

Brugpensioen cao 3.780,69 (vanaf 01.01.2013)

Halftijds brugpensioen 1.890,34 (vanaf 01.01.2013)

Collectief ontslag 3.208,00

I 7. WERKLOOSHEID: AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE -36 jaar 312 dagen (18 maanden vóór aanvraag)

36 tot 50 jaar 468 dagen (27 maanden vóór aanvraag)

Boven 50 jaar 624 dagen (36 maanden vóór aanvraag)

I 8. LOONBESLAG OP NETTOLOON (vanaf 01.01.2014) 0 - € 1.069,00 Nihil

€ 1.069,01 - € 1.149,00 20% = max. € 16

€ 1.149,01 - € 1.267,00 30%** = max. € 35,40

€ 1.267,01 - € 1.386,00 40% = max. € 47,60

Boven € 1.386,00 Alles

* het niet voor beslag of overdracht vatbare bedrag wordt vermeerderd met € 66 per “kind ten laste” / ** deze grens geldt niet bij vervangingsinkomsten of inkomsten uit zelfstandige activiteit.

I 9. EDUCATIEF VERLOF Recuperatie fod waso Forfait, € 22,08 per uur

Betaling aan werknemer (vanaf 01.09.2013) € 2.760 per maand

I 10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (vanaf 01.12.2012) Uurtoeslag voor prestaties (indien sectorieel of in onderneming geen andere regeling) Beneden 50 jaar Vanaf 50 jaar € 1,12 € 1,35

26 > NR 5 - MAART 2014

Extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid € 137,71


NUTTIGE CIJFERS

> VAN KRACHT SINDS 1 AUGUSTUS 2013 m.u.v. jaarlijkse bijslag(4)

Gezinsbijslag werknemers Het berekenen van de uit te betalen kinderbijslag is door de complexiteit van de reglementering echt specialistenwerk geworden. ADMB Kinderbijslagfonds zorgt er natuurlijk voor dat u het correcte bedrag ontvangt. Dit neemt niet weg dat de sociaal verzekerde graag controleert of hij de juiste bedragen uitbetaald krijgt. Dat kan op een eenvoudige manier via de E-tools op admb.be, waar een berekeningsmodule voor de meest courante situaties beschikbaar is. Daarnaast kan u ook de kinderbijslag berekenen aan de hand van onderstaande bedragen. I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG (art. 40) 1ste kind 2de kind 3de kind en elk der volgende

90,28 167,05 249,41

2. WEZEN (1) (art. 50 bis) per weeskind

346,82

3. FORFAITAIRE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN GEPLAATST BIJ EEN PARTICULIER per geplaatst kind 4. TOESLAG VOOR KINDEREN VAN INVALIDE WERKNEMERS 1ste kind 2de kind 3de kind en elk opgevoed in een éénoudergezin 3de kind en elk der volgende

(2)

60,58

(art. 50 ter)

5. TOESLAG VOOR KINDEREN VAN WERKLOZEN (art. 42 bis) VAN MEER DAN ZES MAANDEN EN VAN GEPENSIONEERDEN (2) 1ste kind 2de kind 3de kind en elk volgend opgevoed in een éénoudergezin 3de kind en elk der volgende

98,88 28,49 22,97 5,00

45,96 28,49 22,97 5,00

6. TOESLAG VOOR KINDEREN OPGEVOED IN EEN EENOUDERGEZIN (3) (art. 41) 1ste kind 45,96 2de kind 28,49 3de kind en elk der volgende 22,97

II. SUPPLEMENTEN 1. BIJKOMENDE BIJSLAG VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN VAN MINDER DAN 21 JAAR (art. 47)

2. LEEFTIJDSBIJSLAGEN EERSTE KIND VAN DE GEWONE SCHAAL (niet getroffen door een aandoening) - kind van 6 tot 11 jaar 15,73 - kind van 12 tot 17 jaar 23,95 - kind van 18 tot 24 jaar 27,60 ANDERE KINDEREN (ook kinderen met een aandoening) kind van 6 tot 11 jaar 31,36 kind van 12 tot 17 jaar 47,92 kind van 18 tot 24 jaar 60,93 GEHANDICAPTEN die vóór 1 juli 1966 geboren zijn Rechtgevende van 1ste rang zonder supplement voor éénoudergezin 52,89 Andere rechtgevenden 60,93 3. JAARLIJKSE BIJSLAG (4) - kind van 0 tot en met 5 jaar - kind van 6 tot en met 11 jaar - kind van 12 tot en met 17 jaar - kind van 18 tot en met 24 jaar A = gezinnen met art. 50bis, 50 ter, 42bis, 41 of art. 47 B = overige gezinnen (art. 40)

A 27,60 58,59 82,02 110,42

B 22,00 50,00 70,00 95,00

III. KRAAMGELD - 1ste geboorte 1.223,11 - 2de geboorte en elk der volgende 920,25 - elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

IV. ADOPTIEPREMIE 1.223,11 V. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTEN OF SOCIALE UITKERINGEN 1.GRENSBEDRAG VOOR HET RECHTGEVEND KIND Bedrag van het loon of de sociale uitkering op maandbasis waarboven de betrokken rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag 520,08 Zijn betrokken: - de jongere met een leerovereenkomst; - de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet.

Oude regeling zelfredzaamheidsgraad 0 - 3 punten zelfredzaamheidsgraad 4 - 6 punten zelfredzaamheidsgraad 7 - 9 punten

406,16 444,59 475,27

Nieuw systeem minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 79,17 6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 105,44 6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 406,16 9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 246,05 9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 406,16 12 - 14 punten over de drie pijlers 406,16 15 - 17 punten over de drie pijlers 461,83 18 - 20 punten over de drie pijlers 494,81 + 20 punten over de drie pijlers 527,80

2. GRENSBEDRAGEN VOOR DE RECHTHEBBENDE Totaal bruto maandbedrag van de vervangingsinkomsten en de inkomsten uit werk (toegelaten activiteit en/of activiteit van de echtgenoot of partner) waarboven geen toeslag verleend wordt voor een gezin met rechthebbende die invalide is, gepensioneerd, langer dan 6 maanden werkloos, werkhervatter is of voor een éénoudergezin (cf. p. 1, II.1-2-3), als: - rechthebbende of bijslagtrekkende woont alleen met kind 2.230,74 - rechthebbende en partner wonen samen met kind 2.306,94 (1) Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden vormt, geniet van de gewone kinderbijslag. / (2) Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid hebben van ‘rechthebbende met personen ten laste’, zoniet wordt de gewone kinderbijslag (zie I,1) betaald. / (3) Het maandelijks bruto inkomen mag het toegelaten grensbedrag niet overschrijden (zie grensbedragen V). / (4) Bedragen geldig voor 2013. De jaarlijkse bijslag wordt uitbetaald samen met de bijslag voor de maand juli (begin augustus).

NR 5 - MAART 2014

> 27


NUTTIGE CIJFERS

> VAN 01.09.2013

Tegemoetkoming aan gehandicapten A) DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING(1): Cat. A (niet behorend tot B & C): Cat. B (alleenstaande gerechtigde): Cat. C (gerechtigde die huishouden vormt of kind ten laste heeft):

6.542,20 EUR 9.813,20 EUR 13.084,40 EUR

(1) Vrijstellingen op de inkomensvervangende tegemoetkoming: - € 3.271,10 (- ½ van categorie A) voor leden van het huishouden; - 50% tot € 4.686,56 en 25% op schijf tussen 4.686,56 en € 7.029,83 op het arbeidsinkomen van de gehandicapte; - € 659,75 voor andere inkomsten van de gehandicapte.

B) DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING(2): Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten):

Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet:

(2) De gerechtigde op een integratietegemoetkoming geniet sedert 01/12/2012 van een abattement van € 21.579,27 op het inkomen van de partner. Boven dit bedrag wordt de helft afgetrokken. Indien de gehandicapte er voordeel mee doet, wordt enkel de integratietegemoetkoming toegekend waarvan het bedrag verminderd wordt met de helft van het gedeelte van het beroepsinkomen van de gehandicapte dat € 21.579,27 overschrijdt. De vrijstelling op het vervangingsinkomen van de gehandicapte bedraagt 3.082,31, indien de arbeidsvrijstelling niet hoger is dan € 18.496,53. Indien de arbeidsvrijstelling hoger is dan € 18.496,53 geldt de vrijstelling € 3.082,31 (arbeidsvrijstelling -18.496,53). Op de andere inkomsten gelden specifieke vrijstellingen. Het recht op deze tegemoetkomingen vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

(3) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen (het pensioen wordt slechts voor 90% gerekend) dat volgende grenzen overschrijdt: € 16120,23 voor een gerechtigde met personen ten laste, € 12.900,46 voor een alleenstaande en voor een samenwonende.

Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

(7 tot 8 punten) (9 tot 11 punten) (12 tot 14punten) (15 tot 16 punten) (17 tot 18 punten)

1.148,76 EUR 3.914,52 EUR 6.254,92 EUR 9.112,63 EUR 10.337,70 EUR

C) DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN(3):

(7 tot 8 punten) (9 tot 11 punten) (12 tot 14 punten) (15 tot 16 punten) (17 tot 18 punten)

981,68 EUR 3.747,30 EUR 4.556,11 EUR 5.364,69 EUR 6.589,77 EUR

Enkele nuttige pensioenbedragen GEWAARBORGDE MINIMUMBEDRAGEN VOOR WERKNEMERS MET INGANG 01/09/2013 Bij een volledige loopbaan (45 jaar) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een volledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewezen loopbaan. Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN 16.844,72 EUR 1.403,73 EUR 13.480,03 EUR 1.123,34 EUR 13.268,09 EUR 1.105,67 EUR

GEWAARBORGDE MINIMUMBEDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN MET INGANG 01/09/2013 Indien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar) bewezen wordt in de pensioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te

28 > NR 5 - MAART 2014

evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt. Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN 16.844,73 EUR 1.403,73 EUR 12.731,29 EUR 1.060,94 EUR 12.731,29 EUR 1.060,94 EUR

INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN MET INGANG 01/09/2013 Is de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast. Voor een samenwonende Voor een alleenstaande

JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN 8.093,56 EUR 674,46 EUR 12.140,34 EUR 1.011,70 EUR


NUTTIGE CIJFERS

Toegelaten activiteit gepensioneerden: grenzen 2014 Toegelaten beroepsbezigheid voor gepensioneerden gewijzigd op 1/1/2013 BEROEPSACTIVITEIT ALS

RUSTPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

UITSLUITEND OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

RUSTPENSIOEN EN OVERLEVINGSPENSIOEN NA DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

Werknemer(2) bruto beroepsinkomen

€ 7.718

€ 17.971

€ 22.293

Werknemer(2) bruto beroepsinkomen - met kinderlast

€ 11.577

€ 22.464

€ 27.117

Zelfstandige(2) netto beroepsinkomen

€ 6.175

€ 14.377

€ 17.835

Zelfstandige(2) netto beroepsinkomen - met kinderlast

€ 9.262

€ 17.971

€ 21.694

Vanaf 1/1/2013 kunnen degenen die 65 jaar zijn en een loopbaan van minstens 42 jaar hebben onbeperkt bijverdienen. (KB 6/6/13) (1) De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor werknemers en zelfstandigen. (2) Voor een activiteit als werknemer geldt het bruto beroepsinkomen; voor een activiteit als zelfstandige geldt het netto-inkomen. Het netto-inkomen zelfstandige is gelijk aan 80 % van het bruto beroepsinkomen werknemer. Deze bedragen gelden op jaarbasis. Voor een gedeelte van een jaar moeten ze omgedeeld worden (pro rata van het aantal maanden waarin een pensioen gecumuleerd wordt met een toegelaten beroepsbezigheid). Bron: KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (BS 23/03/2004), KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 23/03/2004), KB van 23/12/2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 30/12/2005)

BA MAnAgeMent beschermt uw privévermogen altijd in uw buurt Of het nu gaat om bescherming tegen de risico’s van het leven. Om oplossingen voor de plannen van je leven. Of financiële zekerheid voor de rest van je leven. Bij AXA vergeten wij nooit om wiens leven het gaat. Of het dus gaat om een belegging, een krediet of een verzekering. Er is altijd een verzekeringsmakelaar in uw buurt.

Als zaakvoerder of bestuurder van een kmo draagt u een grote verantwoordelijkheid. Bij een fout of nalatigheid kan zelfs uw privévermogen worden bedreigd! BA Management beschermt uw privévermogen en biedt u bijzonder ruime dekkingen voor uw bestuurdersaansprakelijkheid.

Ontdek alle troeven in uw ADMB-kantoor. AXA Belgium, Belgium, NV NV van van verzekeringen verzekeringen toegelaten toegelaten onder onder het het nr. 0039 om de takken takken leven leven en en niet-leven niet-leven te te beoefenen beoefenen (KB 04-07-1979, 04-07-1979, BS BS 14-07-1979) 14-07-1979) -- Maatschappelijke Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel Brussel (België) (België) Internet Internet : www.axa.be www.axa.be -- Tel. Tel. : 02 678 678 61 61 11 11 Fax : 02 678 93 93 40 40 -- KBO KBOnr. nr. : BTW BE 0404.483.367 0404.483.367 RPR Brussel Brussel 0213 0114 -- V.U. V.U. :: Olivier Lamarque, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25 25 -- 1170 1170 Brussel Brussel

AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50 RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be/broker - Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen

NR 5 - MAART 2014 Insertion pub ADMB NL 82X116.indd 1

NEW - Annonce ADMB 82x116 .indd 1 21/01/14 15:59

> 29 4/02/13 10:24


NUTTIGE CIJFERS

Dagvergoeding zelfstandigen DAGVERGOEDING ZELFSTANDIGEN (VANAF 1-09-2013)

PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2de t.e.m.12de maand

Zelfstandigen ontvangen een vast dagbedrag, dat varieert in functie van de gezinssituatie. Hierbij wordt de zaterdag beschouwd als vergoedbare dag. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald aan het einde van de maand en dit pas vanaf de tweede maand van de arbeidsongeschiktheid. De eerste maand is een carensperiode en is niet vergoedbaar in de ziekteverzekering.

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

€ 53,99 € 40,81 € 33,13

INVALIDITEIT vanaf het 2de jaar

Vanaf 1 september 2013 zijn de hiernaastvermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht:

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden.

€ 53,99 € 40,81 € 33,13

INVALIDITEIT (met stopzetting bedrijf) vanaf het 2de jaar met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

Deze bedraagt sinds 01.04.2013 € 20,00 per dag. De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid. M.i.v. 1 december 2012 is de moederschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes vastgesteld volgens een wekelijks forfaitair brutobedrag van € 440,50 voor de gekozen duur van de moederschapsrust.

€ 53,99 € 43,21 € 37,05

Meer informatie Servicepunt Zelfstandigen van uw CM Ziekenfonds

Wenst u een persoonlijk bezoek van een adviseur van ADMB? Bel 050 474 475 of mail info@admb.be Wij helpen u graag verder!

Index Maand

Opgelet: Nieuwe index vanaf 2006 Vanaf 1998: op basis 1996 = 100 / Vanaf 2006: op basis 2004 = 100 *1 = *G = *G.4 = =

index consumptieprijzen gezondheidsindex viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex basis voor loonindexatie

jan

febr

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

119,88

120,59

120,85

120,93

120,89

120,61

120,83

121,36

121,57

121,79

121,65

121,66

118,25

118,97

119,01

118,99

119,15

119,00

119,21

119,47

119,52

119,87

119,95

120,06

*G.4 117,53

118,04

118,44

118,81

119,03

119,04

119,09

119,21

119,30

119,52

119,70

119,85

*1

121,63

122,02

122,19

122,14

122,32

122,53

122,66

122,58

122,65

122,56

122,64

122,84

120,00

120,27

120,50

120,49

120,81

121,01

121,06

120,89

120,81

120,99

121,12

121,27

Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere.

*G.4 119,97

120,07

120,21

120,32

120,52

120,70

120,84

120,94

120,94

120,94

120,95

121,05

oude index *1 x 0,8701 = nieuwe index *1

*1

index *G 2012 index *G 2013 *1

index *G 2014

123,01 121,49

*G.4 121,22

nieuwe index *1 x 1,1493 = oude index *1 oude index *G en *G.4 x 0,8790 = nieuwe index *G en *G4 nieuwe index *G en *G.4 x 1,1377 = oude *G en *G4

30 > NR 5 - MAART 2014


ADRESSEN

WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE

St-Clarastraat 48 ’t Zand 20 Dirk Martensstraat 26 8200 BRUGGE Jan Breydellaan 107 8600 DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1 8530 HARELBEKE Marktstraat 41 8900 IEPER Fochlaan 28 en 34 8870 IZEGEM Burg. Vandenbogaerdelaan 72 8300 KNOKKE Elizabetlaan 209 Koning Leopold-1-straat 18 8500 KORTRIJK Lekkerbeetstraat 2 Reepkaai 4 8930 MENEN St-Jansmolenstraat 11 8400 OOSTENDE E. Beernaertstraat 13 Deken de Bolaan 1 8970 POPERINGE Burg. Bertenplein 10 Ovenstraat 5 8800 ROESELARE Arme-Klarenstraat 55 8700 TIELT Tramstraat 10 8820 TORHOUT Zuidstraat 18 Lindendreef 9 8630 VEURNE Duinkerkestraat 17 Westerlaan 29 8790 WAREGEM ’t Pand 349 8560 WEVELGEM Lauwestraat 166 VLAAMS-BRABANT 1730 ASSE Bloklaan 5 Markt 3 Koningsstraat 75 1000 BRUSSEL Willebroekkaai 37 3290 DIEST Michel Theysstraat 81 1500 HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1 Diestsevest 82 / 52-54 3000 LEUVEN Tessenstraat 3 3090 OVERIJSE Gebr. Danhieuxstraat 6 3300 TIENEN Goossensvest 42 ANTWERPEN Bataviastraat 11 2000 ANTWERPEN Oudeleeuwenrui 25 Diestseweg 7 2440 GEEL Diestseweg 63 Belgiëlaan 52a 2200 HERENTALS Atealaan 65/3 2500 LIER Kruisbogenhofstraat 23 & 27 2800 MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 2870 PUURS Rijksweg 9 De Merodelei 236 2300 TURNHOUT Meirgorenstraat 6 2260 WESTERLO De Merodedreef 100 OOST-VLAANDEREN 9300 AALST Dirk Martensstraat 67 9200 DENDERMONDE Hoogveld 22 9900 EEKLO Stationsstraat 17 9050 GENTBRUGGE Land van Rodelaan 20 9000 GENT Lange Kruisstraat 7 9700 OUDENAARDE Einestraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Boelarestraat 11-13 9600 RONSE Stationsstraat 6 Eigenlostraat 23A 9100 SINT-NIKLAAS H. Heymanplein 1B LIMBURG 3500 HASSELT Maastrichtersteenweg 254

SOCIAAL BUREAU & KINDERBIJSLAGFONDS 050 47 41 11

PROVIKMO

ZENITO ONDERNEMINGSLOKET

ADMB VERZEKERINGEN

050 47 41 11 050 33 13 13 050 47 47 47

050 47 49 29 051 50 23 54 056 70 15 91 057 21 83 73 051 33 63 70 050 55 29 88 056 23 94 60

050 47 49 47

057 22 86 67

051 50 04 01 056 32 46 10 057 22 86 86

056 26 44 44 056 24 24 50 056 51 13 98 059 56 87 56 057 33 36 20 057 33 32 96 051 26 06 00 051 26 76 69 051 40 54 71 050 22 08 96 058 31 07 50

051 22 01 92

050 21 66 30 058 31 57 27 058 29 69 36 056 62 51 50

056 62 04 60* 056 41 03 68

056 62 04 60 02 453 01 69

02 453 09 23 02 250 00 30

02 250 00 57 02 21 22 271

013 31 32 34 02 360 31 83 016 22 45 95

016 24 41 00 016 31 09 70 02 687 63 30

016 81 24 45 03 204 70 60 03 213 92 80

03 213 92 50

014 58 00 88 014 22 37 33

014 58 00 88 014 84 93 06

03 238 18 38 014 57 89 00

014 84 94 90 03 488 43 61 015 41 10 47 03 866 12 26 014 42 17 62

03 491 85 90 03 886 03 56

014 42 42 44 014 54 41 52 053 21 57 78 052 21 21 16 09 377 18 08

014 54 61 34

09 376 76 97 09 210 82 13 09 235 49 23 055 23 29 23 054 41 23 15

03 860 25 59

09 235 49 61

052 38 16 00

09 235 49 54 055 23 29 29 055 20 62 42

03 760 13 70 011 26 31 71

03 760 14 33 011 26 31 80

*enkel voor kinderbijslag ADMB KINDERBIJSLAGFONDS 8000 BRUGGE

St-Clarastraat 48

050 47 41 11

8500 KORTRIJK

Koning Leopold I-straat 18

056 264 253

9900 EEKLO

Lijnendraaierstraat 10

09 377 11 93 NR 5 - MAART 2014

> 31


BELGIE-BELGIQUE

P.B. - P.P. B-729 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT - JAARGANG 59 NUMMER 1 - MAART 2014 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: GENT X - P409699

ADMB Info maart 2014  

ADMB Info is het driemaandelijks magazine van HR-dienstengroep ADMB, boordevol nieuws over sociale wetgeving, relevante HR-topics en intervi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you