Page 1

JANUAR/FEBRUAR 2018

INTERVJU

JASNA GABRIČ

Stavka »Ne da se!« ne poznam.

MOZAIK ŽIVLJENJA NAJ BO VELIK IN BARVIT

Z ZDRAVO PREHRANO DO VEČJE UČINKOVITOSTI

ČAS JE ZA ČUSTVENO INVENTURO


SPREMLJAJTE NAS NA PRENOVLJENEM ADMA PORTALU! www.adma.si


UVODNIK

DRAGI ADMA BRALCI, zakorakali smo v novo leto. Konec leta je čas, ko se nas večina zazre vase, v svoje življenje, naredi bolj ali manj temeljito osebno inventuro ter si zastavi cilje oziroma zaobljube za prihajajoče leto. 1. januar je psihološko vsekakor odličen trenutek za preobrate, za opustitev slabih navad, za vpeljavo novih pozitivnih navad, za nove začetke.

Polona Koštomaj, odgovorna urednica

Naša motivacija ste vsekakor tudi vi, bralci revije ADMA ter udeleženci kongresa, posveta in seminarjev ADMA.

Čeprav že s februarjem večina novoletnih zaobljub splava po vodi ali gre v pozabo, naše telo in um tovrstno inventuro potrebujeta. Tako kot konec leta naredimo inventuro v podjetjih, doma počistimo in zavržemo staro, ki nam ne služi ter naredimo prostor za novo, tako tudi sami za polnejše delovanje potrebujemo čisto telo in misli. Več o koristih tovrstnega čiščenja v članku Milene Tuta, Čustvena inventura. Seveda sem si tudi sama za leto 2018 naredila seznam zaobljub in želja, ki bodo konec leta dvignili rezultate moje samoanalize v primerjavi s preteklim letom. Ena od tistih v vrhu je hvaležnost za male, vsakdanje trenutke, ki jih prevečkrat sploh ne zaznamo. Na to me je opomnil govorec na jesenskem posvetu ADMA, Primož Jeralič. Primož je bil fant kot vsak drug, nato pa se je njegovo življenje v trenutku obrnilo na glavo. Zaradi manjše neprevidnosti na smučišču je končal na invalidskem vozičku. A to ni ga zlomilo, zgradil se je na novo. Svojo zgodbo in svoj pogled na svet pripoveduje v ADMA intervjuju. Objavljamo tudi intervju z mlado, a ne neizkušeno trboveljsko županjo Jasno Gabrič, ki je z izobraževanjem občinskih uradnikov dvignila delovno učinkovitost in poskrbela, da so se večji projekti začeli odvijati veliko hitreje kot v preteklosti. Motivirati sebe ali druge je vedno izziv. Motivacija je lahko pozitivna ali negativna, vir motivacije pa je lahko zunaj nas ali v nas samih. Katera deluje bolje, preberite v članku Rudija Tavčarja. Naša motivacija ste vsekakor tudi vi, bralci revije ADMA ter udeleženci kongresa, posveta in seminarjev ADMA. Leto 2018 tako začenjamo z novim ADMA portalom, ki vam bo vsakodnevno prinašal sveže novice in koristne članke. Vabljeni k branju na www.adma.si! Meseca maja prihaja na Kongres ADMA (17.–19. maj 2018, Portorož) eden svetovno najbolj popularnih trenerjev za zaposlene v pisarniškem poslovanju, Adam Fidler. Predavatelj prihaja iz Velike Britanije, svoje tečaje pa izvaja po vsem svetu. Z nami bodo seveda tudi številni slovenski strokovnjaki, ki vas bodo navdihnili na različnih področjih. Za vse ADMA naročnike smo letos pripravili še šest brezplačnih ADMA seminarjev: • 30. 1. 2018: Stilski nasveti za urejen poslovni videz • 14. 2. 2018: Tehnike sproščanja • 13. 6. 2018: Samozavestna govorica telesa • 27. 9. 2018: Čustveno opismenjevanje • 25. 10. 2018: Komunikacija v konfliktnih situacijah • 29. 11. 2018: ADMA Dan zame

Ostanite ADMAstični!

3


KAZALO

20 MOZAIK ŽIVLJENJA NAJ BO VELIK IN BARVIT

Številka 19 | januar/februar 2018 Letnik V | ISSN 2386-0308

Primož Jeralič

IZDAJATELJ Planet GV, poslovno izobraževanje, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana IZVRŠNI DIREKTOR Peter Ribarič ODGOVORNA UREDNICA Polona Koštomaj E-pošta: polona.kostomaj@planetgv.si IZVRŠNA UREDNICA Manja Pušnik E-pošta: manja.pusnik@planetgv.si OBLIKOVANJE Samo Bogovčič NASLOV UREDNIŠTVA Planet GV, poslovno izobraževanje, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana Telefon: 01/30 94 444 Faks: 01/30 94 445 E-pošta: revija@adma.si Spletna stran: www.adma.si TRŽENJE OGLASOV Nina Centa Telefon: 01/30 94 444 E-pošta: revija@adma.si NAROČNIŠKA SLUŽBA Nina Centa Telefon: 01/30 94 444 E-pošta: revija@adma.si TISK DTP, d. o. o. Naklada: 1000 izvodov FOTOGRAFIJE Avtor naslovne fotografije Tilen Sotler, Mitja Ličar, Uroš Škerjanc, KoKa Press, Fotolia Letna naročnina ADMA, ki vključuje šest tiskanih izvodov revije, neomejen dostop do spletnega portala www.adma.si, šest brezplačnih ADMA delavnic, ugodnejše kotizacije za ADMA izobraževanja, znaša za pravne osebe 79,90 € + DDV, za fizične osebe 67,90 € z vključenim DDV. Avtorske pravice ima podjetje Planet GV, d. o. o. Kopiranje in razmnoževanje sta po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah prepovedana.

3 Uvodnik 6 ADMA novice 8 Stavka »Ne da se!« ne poznam. 14 ADMA se predstavi 16 Decembrski prazniki in vse, kar je povezano z novim letom 18 Postanite najboljša med najboljšimi 20 Mozaik življenja naj bo velik in barvit

4

24 Čas je za čustveno inventuro 26 Samozavest na delovnem mestu 28 Motivacija – ali je res vse samo v korenčku in palici? 30 (Poslovna) zahvala (naj)se nikoli pod mizo »ne va'la« 32 Kje učenje tujega jezika na vašem seznamu zaobljub za leto 2018?


KAZALO

8

46

STAVKA »NE DA SE!« NE POZNAM.

KAKŠNA JE PRAVILNA ZUNANJA PODOBA SODOBNE POSLOVNE ŽENSKE?

Jasna Gabrič

52

Z ZDRAVO PREHRANO DO VEČJE UČINKOVITOSTI PRI DELU

34 Kaj letos prinaša nova davčna reforma 36 (Ne)obdavčitev povračil stroškov 38 Kako svoje osebne finance spraviti v red?

58 RAZSTRUPLJANJE TELESA

46 Kakšna je pravilna zunanja podoba sodobne poslovne ženske? 50 Naše lokalne vinske sorte, ob katerih je vredno uživati

40 Odslej še lažje do ključnih podatkov

52 Z zdravo prehrano do večje učinkovitosti pri delu

42 Enostavno načrtovanje in spremljanje aktivnosti z Office 365

54 Zdravi zaposleni – zdravo podjetje

44 Najpogostejše napake pri vodenju procesa izterjave

56 Razstrupljanje telesa 61 Razbremenite telo odvečnih kilogramov, strupov in stresa 62 Zimski športi in nega kože 64 Klubi

56 Obdarovanje zaposlenih je pametna poslovna poteza 5


ADMA NOVICE

PREVIDNOSTI PRI ZBIRANJU KAPITALA Z DIGITALNIMI VALUTAMI!

Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) že nekaj časa opaža izjemno povečanje primerov zbiranja kapitala z izdajo žetonov, katerih nakup se najpogosteje izvede z digitalnimi valutami. Vse vpletene tako pozivajo, naj skrbno proučijo, ali so njihove dejavnosti regulirane, vlagatelje pa, da so pri investiranju v te produkte previdni. Zbiranje kapitala je sicer podvrženo razmeroma strogi regulaciji in visokim standardom razkrivanja informacij, ki pa se ji izdajatelj žetonov v postopkih, znanih pod izrazom Initial coin offering (ICO), zaradi narave uporabljene tehnologije izogne. Postopek zbiranja sredstev prek ICO in posledično izdaja žetonov namreč nista sistemsko regulirana in nadzorovana, so zapisali na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Opozarjajo, da se včasih dejavnosti v zvezi z ICO lahko izvajajo brez upoštevanja veljavnih predpisov EU. Če so dejavnosti regulirane, morajo potekati v skladu s predpisano zakonodajo, vsako neupoštevanje predpisov pa pomeni kršitev, opozarjajo. Vlaganje v žetone je neregulirana dejavnost, ki je izpostavljena goljufijam in nezakonitim dejavnostim. ESMA ne izključuje, da se nekateri uporabljajo za pranje denarja. VIR

www.sta.si

SPREJET NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM

Državni zbor je sprejel nacionalni stanovanjski program, stekle so 6

aktivnosti tako za podporo ob deložacijah ter za zagotavljanje bolj dostopnih stanovanj za mlade in starejše. Poslanci so namreč na predlog vlade sprejeli resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2020, ki bo eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in vsebuje tudi akcijski načrt za izvedbo ukrepov. Steklo je namreč več pilotnih projektov, med drugim za podporo družinam, ki so bile prisilno izseljene, z zagotavljanjem stanovanj v Celju, Ljubljani, na Primorskem in na Dolenjskem. Začela sta delovati tudi dva pilotna projekta za zagotavljanje cenovno ugodnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje in za zagotavljanje stanovanj v stanovanjskih skupnostih. Kmalu pa bo izveden pilotni projekt medgeneracijske skupnosti za starejše. Tako je republiški stanovanjski sklad že objavil razpis za sofinanciranje zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v obdobju 2017-2020, oblikovali pa so tudi projektno skupino za izvedbo pilotnega projekta ustanovitve stanovanjske zadruge. VIR

www.sta.si

SLOVENSKI NEPREMIČNINSKI TRG RASTE

V Sloveniji je bilo v letošnjem prvem polletju z nepremičninami sklenjenih največ poslov od leta 2007, odkar Geodetska uprava sistematično spremlja trg. Cene rabljenih stanovanj, ki najbolje odražajo dogajanje na trgu, so se v pol leta zvišale za tri odstotke. Bile so desetino višje kot v času dna leta 2015, a še 14 odstotkov pod vrhom leta 2008. Kot je Geodetska uprava RS (Gurs) zapisala v polletnem poročilu o slovenskem nepremičninskem trgu, je bilo v šestih mesecih po začasnih podatkih sklenjenih okoli 17.200 kupoprodajnih poslov z nepremičninami v skupni vrednosti 1,07 milijarde evrov. Vrednostni obseg prometa je sicer prvič po rekordnem drugem polletju 2007 milijardo evrov presegel že v drugem polletju 2016, ko je znašal 1,13 milijarde evrov, je bilo pa število poslov v prvem polletju letos rekordno od začetka sistematičnega spremljanja leta 2007. K rasti števila transakcij z nepremičninami največ prispeva rast števila kupo­prodajnih poslov s stanovanjskimi nepremičninami. V letošnjem prvem polletju je bilo s stanovanji sklenjenih 5.885 poslov, kar je 10,5 odstotka več kot

v drugem polletju lani in 8,7 odstotka več kot v prvem polletju lani. S hišami je bilo sklenjenih 2.908 poslov, 9,5 odstotka več kot v drugem polletju lani in 18,6 odstotka več kot v prvem polletju lani. VIR

www.gu.gov.si

HITRO RASTOČA PODJETJA V OBDOBJU 2012–2016

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo gospodarskega ministrstva pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2012-2016. V omenjenem obdobju so hitrorastoča podjetja predstavljala 4,9 odstotka vseh gospodarskih subjektov (kar je največ do zdaj) in jih je za 745 oziroma za 0,7 odstotne točke več kot v preteklem opazovanem obdobju. Zaposlovala so več kot petino vseh delavcev v državi (117.407) in dosegla 20,8 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje. Število hitro rastočih podjetij je največje v Osrednjeslovenski regiji (2.150 podjetij oziroma 35 odstotkov), sledi ji Podravska regija z 759 oziroma 12,3 odstotka podjetij. Najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij, ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih pa je predelovalna dejavnost. V tej dejavnosti je leta 2016 delovalo 1.696 oziroma 27,6 odstotkov hitro rastočih podjetij, ki so zaposlovala skoraj polovico (47 odstotkov) vseh delavcev in ustvarile 8,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje. VIR

www.ajpes.si

FURS TUDI NA FACEBOOKU IN TWITTERJU

Številne ustanove javne uprave z državljani že dolgo komunicirajo tudi prek družbenih medijev, zdaj pa se jim je pridružila tudi Finančna uprava RS (Furs). Obvestila in druge pomembne informacije po novem objavlja tudi na družbenih omrežjih Facebook in Twitter. »Na ta način želimo še izboljša-


ADMA NOVICE ti informiranje davčnih zavezancev, saj se zavedamo, da lahko ti izpolnjujejo svoje obveznosti in izkoristijo pravice le, če so z njimi ustrezno seznanjeni,« so odločitev za oblikovanje profilov na družbenih omrežjih pojasnili na Fursu. Med prvimi objavami na družbenih omrežjih je bilo povabilo državljanom k sodelovanju na javni dražbi najdenih predmetov, ki so jo pripravili v Mariboru. Zavezanci lahko navzočnost finančne uprave na družbenih omrežjih uspešno izkoristijo tudi za postavitev vprašanja glede težav, s katerimi se soočajo pri izpolnjevanju svojih davčnih obveznosti, ter tako morda hitreje pridejo do odgovora. VIR

www.sta.si

SPREMEMBE ZAKONA O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU

Vlada je določila predlog sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju in jih poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku. Sprejem sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju je bil potreben zaradi sprememb zakona o odvetništvu, ki ustanavljajo državno odvetništvo. Zakon o državnem odvetništvu je začel veljati 20. novembra lani, z iztekom mandata sedanjih državnih pravobranilcev pa ni bilo ustrezne podlage za uvrščanje delovnih mest oziroma nazivov državnih odvetnikov v plačne razrede, zato bi nesprejetje tega zakona imelo težko popravljive posledice za delovanje državnega organa in za delovanje države. Zato je vlada predlagala sprejem sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju po nujnem postopku. VIR

www.gu.gov.si

VRAČANJE PRAVIC ŠTUDENTOM

Odbor državnega zbora je na zahtevo poslancev Levice obravnaval in podprl spremembe zakona o visokem šolstvu, ki vrača pravice študentom, ki so na podlagi 69. člena omenjenega zakona ostali brez njih. Predlagali so črtanje sporne določbe zakona, ki pravice

študentov, kot so zdravstveno zavarovanje, subvencionirana prehrana, bivanje in prevoz ter pravica do štipendije, omejuje najdlje na čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Sprejeta omejitev iz leta 2016 je po mnenju poslancev Levice prizadela predvsem tiste študente, ki so se med študijem prepisali na drug program, zato so predlagali njeno odpravo. Zaradi omenjene določbe je veliko študentov dobilo obvestilo, da so ostali brez zdravstvenega zavarovanja. Vlada sicer ne nasprotuje namenu spremembe zakona, a poudarja, da je to tematiko treba urediti v področni zakonodaji. VIR

www.sta.si

UPOŠTEVANJE POKOJNINSKE DOBE SPET KOT PRED LETOM 2013

Poslanci državnega zbora so sprejeli pokojninsko novelo, ki sta jo vložili koalicijski SD in DeSUS. V skladu z novelo se bo čas prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje znova štel v pokojninsko dobo brez dokupa. Novela bo stopila v veljavo 1. januarja 2018. Novela, ki so jo v SD in DeSUS pripravili v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in pokojninskim zavodom, ne posega v pokojninski sistem, pač pa se nanaša na pokojninsko dobo, za katero so bili prispevki plačani v okviru prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje v času do uveljavitve zadnje pokojninske reforme, torej do 31. decembra 2012. Po pojasnilih predlagateljev zadeva od 1.000 do 5.000 ljudi, ki imajo zaradi nastalega položaja nižje pokojnine.Prostovoljno so se v obvezno pokojninsko zavarovanje navadno vključevali tisti, ki so izgubili delo po stečaju podjetja in jim je po določenem času prenehala pravica do nadomestila, tisti s krajšim delovnim časom in starejši brezposelni, ki so bili nezaposljivi in so čakali na upokojitev. Druga sprememba v noveli pa določa, da bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obvestil zavarovance, če jim delodajalec ne plačuje prispevkov. VIR

www.sta.si

AJPES Z REGISTROM NASTANITVENIH OBRATOV IN SISTEMOM ETURIZEM

V začetku decembra lani je AJPES vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah. Izvajalci nastanitvene dejavnosti

oziroma gostitelji morajo obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v prehodnem obdobju, in sicer najkasneje do 28. 2. 2018. V sistem eTurizem začnejo izvajalci poročati dnevne podatke o gostih in prenočitvah s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO. Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki se v Poslovni register Slovenije vpisujejo prvič, lahko še isti dan opravijo tudi vpis nastanitvenega obrata v RNO. S poročanjem v sistem eTurizem pričnejo z dnem, ko je nastanitveni obrat vpisan v RNO, če imajo na ta dan že prijavo gostov. Tudi za obstoječe izvajalce, ki bodo v RNO vpisali nov nastanitveni obrat, velja, da s poročanjem v sistem eTurizem pričnejo z dnem vpisa v RNO. VIR

www.ajpes.si

SLOVENSKI DELODAJALCI GLEDE ZAPOSLOVANJA V PRVEM ČETRTLETJU ZELO OPTIMISTIČNI

V letošnjih prvih treh mesecih bo v Sloveniji zaposlovalo vsaj 15 odstotkov vprašanih podjetij. Najbolj optimistični so v proizvodnji, logistiki in trgovini. Tako je pokazala najnovejša raziskava ManpowerGroup, v kateri so po zaposlitvenih namerah vprašali 621 slovenskih podjetij. V proizvodnji je rast zaposlovanja za prihodnje tri mesece napovedalo 29 odstotkov vprašanih podjetij. Petina delodajalcev bo zaposlovala v logistiki, v trgovini pa je zaposlovanje napovedalo 16 odstotkov vprašanih podjetij. Najmanj zaposlovanja se tudi v prihodnjem četrtletju napoveduje v energetiki, kjer načrtujejo, da bo nove delavce iskalo zgolj štiri odstotke vprašanih podjetij. Slovenski delodajalci skupaj z romunskimi napovedujejo najbolj intenzivno zaposlovanje na območju Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Od delodajalcev iz 43 drugih držav sveta, vključenih v raziskavo, le delodajalci iz šestih držav predvidevajo intenzivnejše zaposlovanje kot slovenski. VIR

ManpowerGroup

7


ADMA INTERVJU

STAVKA »NE DA SE!« NE POZNAM Jasna Gabrič je mlada, a ne neizkušena trboveljska županja. Pred nastopom položaja županje je bila namreč dve leti podžupanja, v tem času pa je zelo dobro spoznala delovanje javne uprave. Je ženska, ki si želi sprememb in ki ve, da se stvari lahko spremenijo na bolje, če pri tem sodelujejo vsi. Na občini Trbovlje vodi okoli 30 zaposlenih, v času svojega županovanja pa je uvedla vrsto sprememb. Med njimi je tudi skupno izobraževanje zaposlenih (Akademija znanja), saj meni, da mora človek nenehno vlagati v svoje znanje. Zaradi narave dela ima kar dve poslovni asistentki – ena je zadolžena za organizacijo dogodkov in pisarniško poslovanje, druga pa za odnose z javnostmi. Za obe pa pravi, da sta zanjo leva in desna roka hkrati. MANJA PUŠNIK

Nedavno ste se udeležili Jesenskega posveta pisarniške odličnosti ADMA, namenjenega izobraževanju poslovnih asistentk oziroma sekretark in tajnic. Kako to, da ste se dvodnevnega izobraževanja v štajerski prestolnici udeležili vi, kot županja Trbovelj in ne vaša poslovna asistentka? Moja poslovna asistentka se je udeležila majskega kongresa ADMA v Portorožu. Da se je tega kongresa sploh udeležila, sem jo skorajda morala prisiliti. Je namreč pripadnica domačega okolja in ker je malo starejša, so ji tovrstne stvari na neki način nove. Vendar se je s portoroškega kongresa vrnila izjemno navdušena. Ker sem mlada županja, se zelo zavedam, da ta služba ne bo večna in da mora človek nenehno vlagati vase. Izobraževanj nikoli ne izbiram na podlagi tega, komu so namenjena, temveč na podlagi njihove vsebine. V tem konkretnem primeru mi je prišel pod roke program jesenskega posveta ADMA in ko sem ga pregledala, sem ocenila, da gre za zanimiv program z zanimivi predavatelji. Navadno sploh nimam časa za izobraževanja, vendar sem si dejala: »Če pa si tudi enkrat na leto ne morem privoščiti udeležbe na izobraževanju, potem je bolje, da si urnika niti več ne pripravljam.« Tako sem se odločila, da bom to storila in odpotovala v Maribor 8

na jesenski posvet ADMA. Po pravici povedano je bil moj namen drugačen. Mislila sem, da se bom nekje v dvorani skrila med množico, poslušala predavatelje in srkala vase vsa ta znanja. Želela sem spoznati nove ljudi in novo okolje. Na tovrstnih izobraževanjih, ki so navadno namenjena posameznim strokovnim skupinam, lahko vedno spoznavamo nekaj novega. Gre namreč za nov način razmišljanja in drugačne poglede, zato se takšnih dogodkov zelo rada udeležujem. Osebno me namreč zanimajo še druge stvari, kot so denimo marketing, komunikacija, odnosi z javnostmi, pa tudi bolj strokovne zadeve, kot je bilo lansko izobraževanje za člane nadzornih odborov. Sama namreč dobro vem, da moram graditi na sebi in da sem jutri lahko že spet iskalka zaposlitve. Koliko poslovnih asistentk je zaposlenih na trboveljski občini in kako skrbite za njihovo nenehno izobraževanje? Gre pri tem za interna izobraževanja ali tudi za izobraževanja zunaj občine? Absolutno skrbimo za izobraževanja, saj smo majhen team; na občini Trbovlje nas je namreč približno 30 zaposlenih. Pri nas poslovnim asistentkam še vedno pravimo tajnice, čeprav je to izraz, ki izvira še iz starih časov.

Osebno mi je bolj všeč izraz poslovna sekretarka ali pa poslovna asistentka. Kot prvi zid pred mojo pisarno je ena poslovna asistentka, vendar imam dve poslovni sekretarki, ki sta moja desna in leva roka. Ena je bolj vešča na področju odnosov z javnostmi in organizaciji dogodkov, druga pa opravlja dela, ki jih običajno opravljajo poslovne asistentke. Že na začetku mandata sem menila, da je področje izobraževanja zaposlenih zelo pomembno. Pred tem je bilo namreč na občini tako, da so se zaposleni, če so to želeli, izobraževanja tudi udeležili. Vendar sem se odločila, da izobraževanja ločimo, in sicer na splošna, namenjena vsem in na tista izobraževanja, ki se tičejo specifičnega delovnega mesta. Kaj to pomeni? Lani smo za tovrstna splošna znanja na občini, namenjena vsem zaposlenim, uvedli do tri izobraževanja na leto.


ADMA INTERVJU

Uvedli smo celo Akademijo znanja. Nekaj podobnega, kot je bil jesenski posvet ADMA v Mariboru, le da je tovrstno izobraževanje zgolj za zaposlene na občini. Pa smo si dejali: če že organiziramo izobraževanje, potem to ne bo le za 30 zaposlenih na občini. In, če že plačamo predavatelja, potem je čisto vseeno, ali ga posluša 30 ali pa 80 ljudi. Zato smo ustvarili Akademijo znanja. Tako en dan na leto namenjamo izobraževanju, in sicer zato, da se ljudje znotraj občine, tistih zavodov, ki jih (so) financira občina, začnejo spoznavati in povezovati. Tako se spoznavajo zaposleni na občini, pa v javnih zavodih, denimo v knjižnici, šolah, vrtcih, zdravstvenem domu, Delavskem domu, Mladinskem centru itd. Lani smo prvič organizirali tovrstno izobraževanje, ki je bilo zelo dobro obiskano. Med drugim sta predavala šefinja državnega protokola Ksenija

Benedetti in strokovnjak za družbena omrežja Matej Špehar. Če denimo šola praznuje 70 let delovanja, lahko zaposleni v šoli takoj naletijo na težavo, kot je denimo, kako bo v primeru obiska predsednika države določen sedežni red, kako je z zastavami, kako z darili ipd. Takšna splošna znanja želimo na Akademiji znanja podajati enkrat na leto. Enkrat na leto tudi osvežujemo znanje slovenščine. Ker, če delamo na občini, ki je javna institucija, bodo ljudje rekli: »Pa saj je v občinskem dopisu pisalo tako, potem je že prav.« Zaposleni na občini smo prvi braniki slovenske besede. Imamo pa tudi specifična izobraževanja, kjer skušamo poskrbeti, da denimo gradbeniki obnavljajo znanja s področja gradbeništva, pravniki s področja prava, in poslovne sekretarke s področja pisarniške odličnosti. Če na primer izide kakšna nova publikacija, jo sama z

veseljem preberem in jo dam naprej, da knjigo preberejo tudi drugi. Nedavno sem tako prebrala knjigo o pisarniških zadevah in jo dala moji poslovni asistentki, da jo bo prebrala tudi sama.

Ker sem mlada županja, se zelo zavedam, da ta služba ne bo večna in da mora človek nenehno vlagati vase. Izobraževanj nikoli ne izbiram na podlagi tega, komu so namenjena, temveč na podlagi njihove vsebine. 9


ADMA INTERVJU Nekaterim se zdi, da so s tem, ko so zaključili s šolanjem, tudi zaključili izobraževanje. Ampak, to je daleč od resnice. Če rad vase srkaš čim več novih stvari, da te to bogati, potem bo to znanje kar samo prihajalo do tebe, sam pa boš iz dneva v dan boljši. Tehnološko gledano se je delo poslovnih asistentk in tajnic danes zelo spremenilo. Tako je njihovo delo popolnoma drugačno, kot je bilo še pred petimi ali desetimi leti. Kakšne so vaše zahteve glede znanja in veščin poslovnih asistentk? (Smeh) Smejim se zato, ker je bil to kar velik šok na naši občini, saj je po več letih na čelo občine prišel nekdo, ki je zelo mlad. Mesto županje sem namreč zasedla z devetindvajsetimi leti. Kar se tiče uporabe novih tehnologij in spletnih orodij, je seveda to povsem drugi svet, sploh v primerjavi z nekom, ki je tik pred upokojitvijo. Preden sem nastopila funkcijo županje, sem bila namreč dve leti podžupanja in takrat stara 27 let. Takrat sem zgolj opazovala potek delovnih procesov. Nenavadno se mi je zdelo, da znotraj občine ni bilo določenega informacijskega sistema, ki bi mi dovoljeval dostop do službene elektronske pošte prek telefona. Vsi zaposleni so namreč do elektronske pošte lahko dostopali zgolj v svojih pisarnah, na svojem računalniku in v službenem času. Ker sem veliko na terenu, se je seveda zgodilo, da me je nekdo pocukal za rokav in me vprašal,

Nenavadno se mi je zdelo, da znotraj občine ni bilo določenega informacijskega sistema, ki bi mi dovoljeval dostop do službene elektronske pošte prek telefona. Takoj sem se lotila nadgradnje tega zastarelega sistema, saj se svet danes bistveno hitreje odvija kot nekoč. 10

kdaj bi se lahko dogovoril za sestanek. Ampak takrat sploh nisem imela elektronsko sinhroniziranega urnika, kamor bi lahko tovrstne sestanke tudi vpisovala. Na koncu mi ni preostalo drugega, kot da sem vedno in povsod v torbici nosila namizni koledar. Še dobro, da imam vedno dovolj veliko torbo! (smeh) Takoj sem se lotila nadgradnje tega zastarelega sistema, saj se svet danes bistveno hitreje odvija kot nekoč. Dostop do službene elektronske pošte smo dali vsem zaposlenim, ki so to želeli. Tudi vodstveni kader je namreč spoznal, da brez tega absolutno ne gre več. Imamo namreč veliko projektov, ki se odvijajo izjemno hitro. Seveda so si nekateri zaposleni mislili, češ kaj bom zdaj še popoldne spremljal službeno pošto. Vendar ne gre za to in zaposleni so se privadili. Danes si tako upam trditi, da bi imeli težave, če bi zaposlenim to vzeli. Tudi urnike sedaj urejamo elektronsko, temu se počasi privaja tudi moja poslovna sekretarka, čeprav je malo starejša. Zavedam se, da je med nama določena generacijska razlika, vendar jo skušam na lep način brisati. Razumem tudi, da nekdo potrebuje več časa. Nekateri se privadijo hitreje, spet drugi počasneje, zato so se te spremembe uvajale počasi. Tudi moja poslovna sekretarka se je že navadila in zdaj tudi sama vidi, da je njeno delo veliko lažje, kot je bilo pred tem. Pa vaša poslovna asistentka vse te novosti obvlada? Oziroma, če vprašam drugače: ste v zadnjih treh letih, odkar ste na položaju trboveljske županje, poskrbeli, da se je vaša poslovna asistentka vsega tega naučila, ali ji zaradi dobrega znanja tega sploh ni bilo treba? Lahko rečem, da je moja poslovna asistentka zdaj teh novih znanj vešča. Je pa to seveda zanjo popolnoma nov svet. Vendar se je tega morala privaditi, tako kot mi vsi. Prav zaradi tega se še kako zavedam, da moramo spremembe uvajati počasi in na način, da ljudem prikažemo, da bo njihovo delo zaradi novih tehnologij lažje, saj bodo tudi stvari lažje potekale. Še vedno smo v procesu iskanja organizacijskih poti, ki bi bile lahko še boljše. Tudi na področju dela poslovne sekretarke in piarovke bomo v prihodnje iskali določene optimizacije, tudi z namenom, da bi bilo mojima poslovnima sekretarkama lažje, saj je dela res ogromno. Ravno ta

teden sem poslovno asistentko prosila, naj pogleda, koliko občanov je bilo pri meni na pogovoru od januarja leta 2015 pa do danes. V omenjenem obdobju je bilo na pogovoru 313 občanov, vsakemu sem namenila vsaj pol ure. Spoznala sem, da smo na občini res za ljudi. Temu je treba dodati še poslovne sestanke, pa sestanke v Ljubljani, priprave na občinski svet, sestankovanje s kolegi, ekipo, direktorico, za evropske in druge projekte, terensko delo, prireditve … Tega je res ogromno. Kaj je za vas pri izbiri poslovne asistentke najpomembnejše oziroma kaj vas najbolj navduši? Je to komunikativnost, hitrost dela, natančnost ali kaj drugega? Na prvem mestu je zaupanje. Poslovna sekretarka je namreč prva oseba, ki jo vidiš zjutraj v službi, ko stopiš v pisarno in iz nje. In, če tega zaupanja ni, potem začneš pred njo skrivati stvari, ona pa se pri tem zagotovo ne počuti dobro. Potem pa so še poštenost in marljivost ter komunikativnost in prijaznost. Ko sem prišla na občino, smo že zelo dobro čutili posledice finančne (globalne) krize, občinski proračun je bilo treba prilagoditi razmeram. Zato smo morali narediti drastične spremembe, saj so se odhodki povečevali, prihodki pa zmanjševali. Ker je bilo treba delovni proces optimizirati v celotni občini, smo se zmanjšali za približno šest zaposlenih, nekaj je bilo tudi upokojitev. Ob mojem prihodu na položaj županje nas je bilo okoli 38, zdaj nas je 31. In, ker je bilo treba optimizirati delovne procese, sem znotraj ekipe iskala poslovno sekretarko, saj ni bilo možnosti za nove zaposlitve. S sedanjo poslovno asistentko sva se poznali že od prej in zdelo se mi je, da je človek, ki mu lahko zaupam. Saj veste, kakšni so ljudje po dvajsetih letih na istem delovnem mestu. Najrajši bi bil še kar tam, v udobju tistega, česar so navajeni. Zato sva se morali s poslovno asistentko pogovoriti. Hvaležna sem ji, ker je ta izziv, ki zagotovo ni lahek, sprejela. Mislim, da sva se ujeli, da se je tudi sama ogromno naučila, prav tako tudi jaz. Potrebovala sem veliko časa, da sem ji dopovedala, da ima vse možnosti in sposobnosti ter da nima nobenega razloga, da bi se počutila manjvredno in da bo tudi ona čisto vsemu kos. Če so bile kakšne težave, sva se pogovorili in skupaj poiskali rešitve. Tudi to se mi zdi zelo pomembno, da ti tvoja poslovna


ADMA INTERVJU

sekretarka upa povedati kaj neprijetnega in obratno. Torej, zaupanje in iskren odnos. Ste si ob nastopu položaja sami izbrali poslovno asistentko ali ste jo podedovali od prej? Ne, poslovna sekretarka, ki jo imam zdaj, je nova. Prejšnja se je namreč upokojila. Kaj pa najbolj cenite pri njenem delu? Vse tisto, kar sem že naštela, pa tudi, da me pozna, da ve, kdaj sem slabe volje in ne prihaja s kakšnimi nepomembnimi stvarmi. Da prepozna takšne trenutke in me pusti pri miru ali pa mi pomaga kakšno stvar tudi prebroditi. In seveda obratno. Ne nazadnje morava biti team. Se z vašo poslovno asistentko družita tudi zasebno ali strogo ločujete med zasebnostjo in profesionalnostjo? Moja poslovna asistentka je zelo družinski človek, zato potrebuje tudi čas za svojo družino, svoj mir. Jaz pa imam veliko delovnih obveznosti tudi popoldne na terenu, da prihajam domov pozno zvečer. Iskreno povedano,

tudi meni včasih zelo primanjkuje časa, da bi se družila z meni najbližjimi prijatelji ali pa z družino. Enostavno nimam časa. Zanjo pa vem, da ji družinski čas veliko pomeni in se mi zdi to tudi prav. Mogoče imava zaradi starosti včasih bolj odnos kot mama in hči. (smeh) Kaj je vaši poslovni asistentki dovoljeno in kaj ne? Vas lahko denimo pokliče ob pozni večerni uri, med vikendom, prazniki, počitnicami? Seveda me lahko pokliče. Vedno ji namreč povem, da so moja vrata vedno odprta in v primeru, če je karkoli, me seveda lahko pokliče, tudi ob poznih urah. Tako se lahko posvetujemo, kot pa da se mora sama odločiti, ker si ne upa poklicati. Veliko rajši imam, da me zaposleni pokličejo in mi povedo, kaj jih muči. Tako lahko težave rešimo hitreje, njim pa pade z ramen določeno breme in stvar je lahko drugače rešena. Ali lahko zato, ker ste ženska, od vaših sodelavcev »z mehkimi metodami« zahtevate več in dobite delo tudi prej opravljeno? Se vam zdi, da ženske znamo na razmeroma subtilen način iztržiti več kot moški?

Če bi vprašali sodelavce, bi zame zagotovo dejali, da sem v primerjavi s predhodniki veliko bolj odločna. Če si zastavim neki cilj, bom do tja tudi prišla in ne bom kar tako obupala. Ne bi rekla, da me vidijo kot mehko. Seveda se mi zdi prav, da v ključnih trenutkih, ko je posamezniku hudo ali težko, da ga pokličem k sebi in se pogovorimo. Če ima težave, mu svetujem, naj vzame teden dopusta. To je veliko bolje, kot da posameznik hodi v službo ves iz sebe zaradi takšnih ali drugačnih osebnih težav. Naj si posameznik vzame čas zase in reši stvari v svojem družinskem krogu, tam, kjer se najbrž počuti najbolj varno. Ko sem nastopila položaj županje, so bile razmere na občini takšne, da z neko neodločnostjo, z nekim stopicanjem na mestu ne bi nikamor prišli. Poleg tega sem mlada in ženska, zato te sprva večina ne jemlje resno oziroma te podcenjujejo. Zato se moram kot ženska še toliko bolj dokazovati v tem moškem svetu politike. Poleg tega mi ni preostalo drugega, saj, če bi bila mehka in neodločna, bi me hitro povozili. Položaj županje ste prevzeli kot mlada, a vendar ne kot neizkušena strokovnjakinja. Pred tem ste namreč 11


ADMA INTERVJU opravljali funkcijo podžupanje. Kaj vse se je spremenilo v mestu, odkar ste na položaju? Naključni obiskovalec lahko že ob prvem obisku opazi, da se občina vidno spreminja … Me veseli, da to ljudje res opazijo. Sodelavce, ki so tukaj že deset ali petnajst let, vedno sprašujem, naj mi povejo, če opazijo razlike in naj bodo odkriti, če kaj opazijo pri delu. In večina jih odgovori, da se res ogromno dela. Pri tem pa moram paziti, da zaradi dela zaposleni ne bi zboleli. Pred enim mesecem sem šla malo po oddelkih in rekla sodelavcem: »Bili ste več kot pridni, vsi smo bili, zato dajmo počasi zaključiti stvari. Ne jemljite in ne odpirajte si novih projektov, začnite se rajši v miru pripravljati na prihodnje leto in se poskusite odpočiti ter se umiriti.« Pri tem so me vsi kar malo začudeno gledali. Ampak, mislila sem resno, saj me skrbi tudi za njih. Najbrž naključni obiskovalec opazi tisto, kar se vidi navzven. To so cestna in druga infrastruktura, na tem področju smo začeli veliko delati, tudi z vidika varnosti in prenove mesta. Tudi z državo se nam je uspelo dogovoriti, da smo več kot 100 let staro Osnovno šolo Ivana Cankarja v pičlih treh mesecih popolnoma energetsko prenovili. Želela sem malo bolj razporediti delo in ga segmentirati, denimo na področju cest. To pomeni, da smo veliko bolj previdni, če imamo garancije za ceste, da na občini spremljamo, kdaj potečejo garancije. Zaposlili smo tudi gradbenike, ki hodijo na teren med izvajanjem investicij. Tako pri projektu vsebinsko sodelujejo. Ali niste imeli morda pri svojem delu na neki način tudi srečo, saj se je v tem času že začela gospodarska rast. Čisto iskreno, za vse te projekte, ki smo jih imeli zdaj, smo morali narediti dokumentacijo v mojem mandatu. Prvo leto mi je veliko energije odvzela reorganizacija občinske uprave. Narediti smo morali ogromne in zahtevne premike, da smo postali bolj

Moji sodelavci vedo, da je stavek »Ne da se« prepovedan. Če že to izrečejo, se pri meni takoj sproži izziv in se tega lotim v vsakem primeru. 12

prožni in hitrejši, drugače v tem času ne bi preživeli. Morali smo pridobiti tudi strokovnjake, saj pred tem na občini nismo imeli univerzitetno diplomiranega gradbenika, na letni ravni pa imamo za vsaj 5 milijonov evrov investicij. Si to predstavljate? V lasti imamo 560 stanovanj, pa nismo imeli niti enega gradbenika, ki bi bdel nad deli v teh stanovanjih. S tem sem imela prvo leto ogromno dela. Hkrati pa smo morali tudi začeti pripravljati projekte. Čeprav se je kriza pri nas še vedno čutila in so socialni izdatki še vedno naraščali, smo prihranke dosegli z ukrepi, kot so reorganizacija, z zmanjševanjem sredstev na določenih področjih, ki niso zakonska naloga občine, s tem, da smo marsikaj sami naredili, tudi idejne zasnove. Veliko smo prihranili, saj smo imeli odličen strokovni nadzor nad investicijami. Tako smo Cankarjevo šolo energetsko sanirali in pri tem porabili celo nekaj manj sredstev, kot je bilo načrtovano. Z reorganizacijo, z bolj strokovnim nadzorom, z določenimi ukrepi, tudi s prihranki smo nekaj tega denarja lahko potem preusmerili v investicije in ohranili enak delež investicij v proračunu kot pred krizo. Tudi povprečnina je do letos ves čas padala. Prihodnje leto se bo tako po sedmih letih zgodilo, da bo nekoliko večja. Razen za energetske sanacije šol do danes nekih velikih evropskih sredstev ni bilo. Zato smo se obrnili na razpise države in ministrstev. Vaše delo ne obsega le dela in usklajevanja na občini, ampak ste tudi veliko na službenih poteh. Ko sva se dogovarjali za ta intervju, ste bili ravno na zasedanju v Bruslju, kjer ste članica odbora regij. Ste hkrati tudi podpredsednica Združenja občin in članica posvetovalnega telesa Odbora regij za Makedonijo v procesu pridruževanja EU. Vse to pomeni, da ste zelo pogosto na poti. Kako v času službenih potovanj usklajujete delo s poslovno asistentko oziroma, če vprašam drugače: bi zmogli delo brez nje? Absolutno ne. Moja poslovna asistentka je še vedno moj »požarni zid«. Ureja vse, kar je povezano s koordinacijo dogodkov. Sama skušam tudi te poti uskladiti tako, da jih je nekaj prek vikenda. Če pa sem denimo v četrtek v Bruslju, mi seveda manjka ta dan in takrat sem v pisarni tudi ob sobotah ali pa nedeljah. Marsikdaj se

odpovem tudi kakšnemu vikendu, ker enostavno ne gre drugače, saj delo na občini še vedno ostaja. Priznam, včasih je naporno, zato se velikokrat tudi odpovem službenim potem v tujino, ker je na prvem mestu delo na občini. V Bruslju je bilo nekaj pobud, da bi počela še kakšne stvari ali pa prevzela kakšno nalogo, vendar sem žal morala zavrniti, ker je človek enostavno človek, dan ima samo 24 ur, teden pa samo sedem dni. Tesno poslovno sodelovanje pomeni tudi zaupanje med vami in vašo poslovno asistentko. S katero njeno napako se nikakor ne bi mogli sprijazniti? Če bi mi nekaj prikrivala in mi tega ne bi povedala. Takrat bi bila zelo prizadeta, saj bi bilo okrnjeno najino zaupanje. Res si ne želim, da bi mi nekdo nekaj skrival. To pomeni, da ti ne zaupa, da ga je strah tebe, sebe … Takrat bi se mi prižgal alarm in bi vedela, da je nekaj narobe. V poslovnem svetu je znanje tujih jezikov danes izjemno pomembno. Katere tuje jezike mora znati vaša poslovna asistentka? Ji omogočate, da svoje znanje nadgrajuje? Na kakšen način? Med mano in mojo poslovno asistentko je velika generacijska razlika. Sama sem jo prepričala, da je prišla na to mesto, zato tudi ne morem od nje vsega zahtevati. Zato to delo, kar se tiče tujih jezikov, opravi piarovka, ki je v enem delu tudi poslovna sekretarka. Imamo zelo deljena dela in lahko rečem, da imam dve poslovni asistentki, ki opravljata to delo, vendar imata malo bolj segmentirano delo. Pri tistih, ki jih na novo zaposlujemo, pa preverjamo znanje tujega jezika, predvsem angleščine. Brez tega znanja danes nihče ne more biti zaposlen, sploh pa ne mlada generacija, ki išče službo. Vrniva se še k vašemu delu, delu županje Trbovelj. Od kod ideja, da prevzamete vajeti občine, ki je znana zgolj po (zdaj že zaprtem) rudniku, razvpiti cementarni Lafarge, slabem zraku in visoki brezposelnosti? Kot študentka sem bolj ali manj po naključju pristala v občinskem svetu. Sredi mandata sta nekdanjega župana zapustili dve podžupanji. Takrat se je pojavila možnost, da prevzamem to funkcijo. V tem obdobju sem zaključevala magisterij in ker imam rada izzive,


ADMA INTERVJU sploh nenavadne, sem ta izziv tudi sprejela. Nikoli nisem marala ljudi, ki so ves čas govorili in me tudi takrat strašili, češ saj boš videla, da nič ne boš mogla narediti. To govorijo tisti ljudje, ki sami sebe že vnaprej opravičujejo. Kot da bi se že vnaprej odločili, da jim nič ne bo uspelo in morajo najti eno opravičilo. Tega absolutno ne sprejemam in se takšnih ljudi izogibam. Dosti lažje je biti župan v občini, kjer vse poteka nekako samo od sebe. Če so v občini vsaj trije veliki zaposlovalci, ki zaposlujejo po 800 ljudi, gospodarstvo pa je urejeno, vam ni treba skrbeti. Če je infrastruktura blizu avtoceste, je tudi to urejeno. Pri nas pa je bilo teh izzivov ogromno. Na področju sociale, javnih zavodov, sploh pa na področju gospodarstva. Funkcijo sem sprejela tudi zaradi izziva, da dokažem drugim, da starost ni povezana s pridnostjo in pripravljenostjo žrtvovati svoj čas za nekaj in da tudi spol nima nič s tem. Upam si celo trditi, da smo ženske bolj natančne, bolj stroge do samih sebe. In ker se moramo bistveno bolj dokazovati, moramo tudi veliko več časa vložiti v to. To je bil izziv, predvsem pa, da predvsem dokažem sama sebi, pa tudi

Na prvem mestu je zaupanje. Poslovna sekretarka je namreč prva oseba, ki jo vidiš zjutraj v službi, ko stopiš v pisarno in iz nje. In, če tega zaupanja ni, potem začneš pred njo skrivati stvari, ona pa se pri tem zagotovo ne počuti dobro. vsem drugim pesimistom, da se na določenih področjih lahko premikajo stvari. Torej na neki način zanikate znano dejstvo oziroma, kar nekateri radi rečejo, češ »to pa se ne da«. Za vas ta beseda verjetno ne obstaja? Moji sodelavci vedo, da je to prepovedano (smeh). Če že to izrečejo, se pri meni takoj sproži izziv in se tega lotim v vsakem primeru. Že zato, da temu človeku dokažem, da se da. Te besede nihče več ne uporablja, skušam pa med zaposlene širiti tudi motivacijske stvari. Tako smo nedavno prenavljali kuhinjo in na stene smo napisali določene misli, kot je, da ni nemogočih stvari, samo lotiti se jih je treba in vztrajati. To mojo misel vsi zaposleni zelo dobro poznajo.

Če jo bodo odstranili, ko bom odšla, jo pač bodo, ampak jaz verjamem vanjo. Saj pridejo v življenju stvari, ki bi jih lahko rešili samo z nadnaravnimi močmi, ampak veliko je izzivov, ki jih ljudje že vnaprej označijo za nemogoče, a so rešljivi. Že kaj razmišljate o ponovnem mandatu? To me sprašuje veliko ljudi. Da, razmišljam o tem, ampak bomo videli, kaj bo prinesel čas. Za karkoli se bom odločila in karkoli sem se do zdaj v življenju odločila, vedno sem se stvari lotila več kot 100-odstotno. Odvisno pa je seveda tudi od tega, ali bom imela podporo ljudi. Oni so tisti, ki bodo na koncu povedali svoje in odločili. Zanje smo tudi tukaj.

13


ADMA SE PREDSTAVI

ANDREJA LAMOVŠEK IZOBRAZBA: Poslovna sekretarka DELOVNO MESTO: Višja strokovna sodelavka PODJETJE OZIROMA ORGANIZACIJA: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

Kdo ste in s katerimi petimi besedami bi se opisali? V prvi vrsti mama (osemletnih dvojčkov), odgovorna, komunikativna, odločna, zabavna. Koliko let ste na trenutnem delovnem mestu? V UKC že od prejšnjega stoletja, na sedanjem delovnem mestu pa od leta 2011. Do leta 2017 sem delala kot poslovna sekretarka, v letošnjem letu pa sem napredovala v strokovno sodelavko. Zakaj ste se odločili postati poslovna sekretarka? Zaradi priložnosti, ki se mi je takrat ponudila, kot korak naprej v karieri. Po končani srednji šoli sem se zaposlila kot administratorka na urgenci (IPP), nato sem se odločila za študij, ga končala ter dobila priložnost, da prevzamem mesto poslovne sekretarke Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo. Kaj vse obsega vaše delo? Vsa dela in naloge višje strokovne sodelavke. Naj jih naštejem le nekaj: strokovna podpora vodji centra, zdravnikom ter glavni medicinski sestri, pregled elektronske pošte, posredovanje ter priprava odgovorov na njo, sodelovanje pri toksikoloških projektih, priprava kadrovskih in drugih obrazcev, priprava mesečnega izpisa evidence, naročanje materiala itd. Katere so glavne spremembe, ki ste jih zaznali pri svojem delu, odkar ste poslovna asistentka? Glede na to, da sem zaposlena v javni upravi, lahko poudarim, da je vedno več birokracije, ki podaljšuje reševanje nalog. So pa spremembe glede na prejšnje delovno mesto ogromne. Ko delaš kot zdravstveni administrator imaš v prvi vrsti opravek z bolnikovo dokumentacijo, kot strokovna sodelavka pa predvsem s poslovanjem oddelka ter zaposlenimi. Kako gledate na pomen izobraževanja za posameznika? Če imata interes za izobraževanje tako posameznik kot tudi podjetje, je to koristno za oba. Izobraževanje zaposlenih je možno uporabiti tudi kot obliko nematerialnega motiviranja zaposlenih in v takšnem primeru je zadovoljstvo obojestransko. Nova znanja so kot nova energija za ohranjanje kondicije in rasti posameznika. Kaj vas navdušuje in motivira? Dva osemletnika doma, njune prigode, njun svet ter glasba. 14


ADMA SE PREDSTAVI

Katere tuje jezike obvladate? Slovenščino, angleščino in »srbohrvaščino« - sem generacija, ki se je tega jezika učila še v osnovni šoli. Kaj je bil do zdaj vaš največji izziv na delovnem mestu in kako ste se spopadli z njim? Moj največji izziv je organizacija različnih izobraževanj in seminarjev – z veseljem se spopadam z njimi. Katere so prednosti in slabosti vašega dela? Prednost je vsekakor dober kolektiv, s slabostmi pa se spopadam sproti in jih tako tudi rešujem. Če bi še enkrat izbirali svojo poklicno pot: ali bi se znova odločili za delo, ki ga opravljate, in zakaj? Ne, raje bi se za volanom rdeče corvette peljala proti sončnemu zahodu. Kako skrbite, da vam stres ne pride pod kožo? Slabi trenutki življenja niso grška tragedija. Kot starš sam veš, da življenje samo poskrbi za zabavo, ko se to zgodi, vstanem, se pretegnem in zakorakam naprej. Kaj počnete v prostem času? Iščem nove stvari, spontano, predvsem pa grem rada na kakšen dober koncert. Kje ste bili nazadnje na dopustu in kam bi radi odpotovali? Nazadnje na kratkem oddihu v Berlinu. Najraje pa dvakrat na leto za pol leta okoli sveta. Ker pa vsi vemo, da je to nemogoče, bo moje naslednje potovanje z otroki v Pariz.

FOTO: UROŠ ŠKERJANC

Katera je zadnja knjiga, ki ste jo prebrali? »Vragolije porednega dekleta«, avtor: Maria Vargas Llosa. Kaj bi svetovali nekomu, ki se je pravkar odločil postati poslovni asistent? Predvidevaj težave, predvidevaj potrebe in se osredotoči na njihovo reševanje – nekoč bo vse imelo smisel, zato se zabavaj in poskusi najti odgovore. Dokončaj nekaj vsak dan. Predvsem pa živi življenje! Kje se vidite v prihodnjih petih letih? Če tole ni razgovor za novo službo, potem se bom pustila presenetiti – živela bom življenje, skušala kar se da izkoristiti vsak dan in zagrabiti priložnosti, ki se mi bodo ponudile – verjamem, da se dobro z dobrim vrača. 15


KOLUMNA ZMAGOVALKE PA/TL 2017

DECEMBRSKI PRAZNIKI IN VSE, KAR JE POVEZANO Z NOVIM LETOM

ALEKSANDRA MASLARIČ

Obožujem decembrske praznike in vse povezano z njimi, zato je to brez dvoma moj najljubši praznični čas. Vonj božičnih drevesc, pečenih piškotkov, vroče čokolade in hladnega zimskega zraka. Pogled na svetle praznične luči, razsvetljene ulice, okrašene hiše in domove, raznolika drevesca s pisanimi novoletnimi okraski, prekrasne adventne koledarje, kreativno izdelane adventne venčke, bingljajoče božične nogavice in jaslice pod božično-novoletno smrekico. Zvok božičnih in novoletnih pesmih, zvončkov, radostnih rajanj, zabavnih druženj, številnih prazničnih dejavnosti in oblice smeha, ki se sliši od vsepovsod, zlasti tam, kjer so vključeni otroci. Še posebej me močno razveseli lesketanje in ples prvih snežink, sveže zapadel puhast sneg in raznolike dejavnosti z njim, ki navdušujejo otroke in odrasle. Kako fantastične so zime, pokrite s čistim belim snegom, ki škripa pod nogami in v katerem se bleščijo sončni žarki. Za vzorec smo ga nekaj že imeli, ravno prav za prvega snežaka, ta pravega; s korenčkom, metlo in loncem na glavi! Delali smo bunker in kup snežne municije, angelčke … A zelo kmalu je topel južni veter odnesel našega snežačka in bunker …. Drsalnica pa je še ostala in tukaj nadaljujemo naše popoldanske tekme. Kakšno veselje. Komaj čakam še potep po Ljubljani, z lučkami okrašen vsak vogal hiše in celo sprehajajoči hišni ljubljenčki imajo božične oblekice in kapice. Pa seveda drsanje, brez tega ne gre, meni najljubše, spomin na srednješolska leta, ko smo redno hodili na drsanje v Halo Tivoli in nikoli zamudili hokejskih tekem med Olimpijo in 16

Jesenicami. Uf, bi se kar malo vrnila v tiste čase … Ja, decembrski čas je tudi čas, ko smo zaključili leto, tako poslovno kot zasebno, naredili povzetek naših dejanj in preteklega dela, si zastavimo določene smernice za naprej, cilje ... V službi imamo zelo natančno postavitev ciljev za leto 2018, ki morajo biti merljivi! Jasno, saj smo v službi. Osebno pa je pri meni malo drugače … Bistveno je, da si ne postavljam nekih nerealnih ciljev in nekaj, kar že sedaj vem, da ne bom uresničila (pa čeprav sem si zastavila). Živim v skladu s svojimi željami in potrebami, pa čeprav zraven sodi tudi kakšna pregreha ali dve. Konec koncev, rada živim in se smejim. Mogoče se bo vse skupaj bralo malo čudno, ampak sem res zelo in iskreno vesela, hvaležna, da ne živim v državah, ki imajo vojne, lakote, da smo svobodni. Ja, vse to zelo radi jemljemo kot samoumevno, pa ni!! Začnimo z malimi obljubami, ko uspejo, se nam zdi tako fenomenalno, pozneje še kakšno več in bolj konkretno. Včasih je dovolj, da pokličemo koga, ki ga že resnično dolgo nismo slišali, ali se pobotali s kakšno sosedo/sosedom, ki nam vedno zapira vrata pred nosom, ko vstopamo v blok, ura igre v domu za ostarele po njihovi izbiri, pogovori z njimi … Veliko takšnih malih stvari nas dela bogatejše. Ob začetku novega leta želim vam (in ravno tako sebi), naj nam leto 2018 prinese veliko družinske povezanosti in topline, dobrega počutja in lepega vzdušja! Vse dobro v letu 2018, torej!


Najem barvnih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav.






POSLOVNA ASISTENTKA/TAJNICA LETA 2018

POSTANITE NAJBOLJŠA MED NAJBOLJŠIMI Delo poslovnih asistentov se je v zadnjih letih korenito spremenilo. In zato smo razpisne pogoje za izbor, ki vsako leto poteka v organizaciji podjetja Planet GV in Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije, v letošnjem letu spremenili.

RAZPISNI POGOJI

Za nagrado se lahko poteguje vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje: • najmanj VI. stopnja izobrazbe in najmanj 5 let delovnih izkušenj ali V. stopnja in 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu poslovni asistent, sekretar, vodja pisarne ali tajnica ter drugih sorodnih poklicih s področja administracije in menedžmenta; • znanje vsaj enega tujega jezika; • poznavanje dela z osebnim računalnikom in programi za pisarniško poslovanje; • širša razgledanost, poznavanje bontona in poslovnega protokola, obvladovanje pisne in ustne komunikacije ter javnega nastopanja. Kandidatke in kandidati: • se prijavijo sami, • jih prijavi vodstvo iz organizacije kandidatke, • jih prijavi sodelavec iz organizacije kandidatke ali • jih predlaga organizator izbora. Za naziv se ne morejo potegovati: dosedanje prejemnice naziva poslovne asistentke/tajnice leta, članice upravnega odbora Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije v času njihovega mandata v upravnem odboru in zaposleni v družbi Planet GV.

PRIJAVA NA IZBOR

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si. Prijava mora vsebovati: 1. Življenjepis, ki naj vsebuje naziv trenutnega delovnega mesta, formalno izobrazbo ter druga opravljena usposabljanja in izobraževanja, delovne izkušnje s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja ter povezanih področij, ter izkušnje in znanja z drugih poslovnih področij. 2. Navedbo in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, ki jih je kandidat vodil oz. v njih sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih. 3. Opis predstavitve pomena trenutnega delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen. 4. Pogled na vlogo področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja v prihodnosti.

OCENJEVANJE PRIJAV IN POTEK IZBORA

Merila za ocenjevanje prijav so: 1. Ocena življenjepisa (20 točk). 2. Ocena predstavitve projektov s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk). 3. Ocena predstavitve pomena delovnega mesta za uspeh 18

oddelka oziroma organizacije (10 točk). 4. Ocena predstavitve vloge poslovnega področja v prihodnosti (10 točk). Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidata/ kandidatke lahko doseže največ 60 točk. Prvih pet prijav po številu doseženih toč bomo povabili v drugi krog. Med njimi bomo izbrali tri finaliste izbora Poslovna asistentka/Tajnica leta 2018. Drugi krog bo izveden 21. aprila 2018, ko bomo finaliste povabili v prostore Planeta GV. V drugem krogu se bodo kandidati preizkusili v obvladovanju komunikacijskih veščin pred strokovno komisijo, ki bo z vsemi polfinalisti opravila 10-minutni pogovor, sestavljen iz: • kratke osebne predstavitve, • kratke predstavitve organizacije, v kateri dela, • njegovega/njenega mnenja o vlogi in razvoju poklica. Kandidati lahko v drugem krogu prejmejo do 40 točk, ki se prištejejo točkam za oceno prijave. Najboljše tri bomo povabili na Kongres ADMA 2018, kjer bomo razglasili zmagovalca/ko. Organizator si v primeru višje sile pridržuje pravico do spremembe vsebine projekta, spremembe datuma in lokacije zaključnega dogodka ter do odpovedi dogodka.

NAGRADA

Prvouvrščeni kandidat/ka bo prejel naziv poslovna asistentka/tajnica leta, brezplačno udeležbo na kongresu ADMA in zlati znak Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev. Vsem prvim trem uvrščenim bomo podelili priznanja in brezplačno tridnevno udeležbo na kongresu ADMA.

ČASOVNICA

20. marec 2018 – zadnji dan za oddajo prijave 6. april 2018 – rezultati prvega kroga in povabilo v drugi krog 21. april – preizkus komunikacijskih veščin za najboljših pet 17. maj – slavnostna razglasitev na kongresu ADMA 2018 v Portorožu

PRIJAVA Prijava na izbor je brezplačna, izbirali bomo med vsemi poslovnimi asistenti, tajnicami, poslovnimi sekretarji in vodji pisarn, ki se bodo na izbor prijavili do 20. marca 2018. Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si. V strokovni komisiji za izbor poslovne asistentke/tajnice leta se veselimo prijav. Za dodatna vprašanja pišite na revija@adma.si.


IZBOR 2018

POSLOVNA ASISTENTKA/TAJNICA LETA

Oddajte svojo prijavo na izbor@planetgv.si do 20. marca 2018.


ADMA INTERVJU

MOZAIK ŽIVLJENJA NAJ BO VELIK IN BARVIT Primož Jeralič je že celo življenje športnik. V mladosti se je ukvarjal z atletiko, bil je reprezentant, tudi nosilec enega izmed državnih rekordov. Vedno delaven in zagrizen. Univerzitetni diplomirani organizator informacijskih sistemov, mož, oče dveh otrok in invalid. Čeprav je bil smučarski vaditelj in je vedno skrbel za preventivo, je zaradi manjše neprevidnosti padel na smučišču in v bolnišnici končal z zdrobljenim 11. prsnim in poškodovanim četrtim ledvenim vretencem. Zlomljenih je imel sedem reber, predrta pljuča in počeno limfno žlezo. Diagnoza: spastična parapareza, ki je del paraplegije. A Primož ni dovolil, da bi ga poškodba ustavila. Lahko bi rekli, da se je zgradil na novo. Postal je uspešen športnik, paraolimpijec in predavatelj, ki s svojimi spoznanji bogati življenja vseh okoli sebe. ŽIGA KARIŽ

Primož, kako ste se soočili s poškodbami? Kar nekaj časa sem bil v bolnišnici, preden so mi sploh povedali, kaj vse je z menoj narobe. Seveda sem na začetku vse skupaj zelo težko sprejel. Veliko stvari sem moral dati iz sebe, psihologinja, ki me je obiskovala v bolnišnici, je govorila bolj malo, a veliko več poslušala. Iz mene je vrelo. A po štirinajstih dneh pogovorov sem se že počutil toliko bolje, da sem prosil za fizioterapijo in začel telovaditi. Iz bolnišnice so me premestili v Univerzitetni rehabilitacijski center Soča, kjer se je začelo trdo delo. Morate vedeti, da so po taki poškodbi že najmanjši gibi lahko izjemen napor. Ker mi je v nogah po poškodbi ostalo nekaj

funkcij, sem si postavil cilj, da bom iz Soče odšel na nogah. Že 30 sekund stanja na svojih nogah je bilo tako. kot bi pretekel maraton, pa sem bil pred poškodbo športnik. A po štirih mesecih sem odšel domov tako, da sem hodil in pred seboj potiskal voziček. Doma sem svojo sobo preuredil v fitnes in vsak dan delal dve do tri ure. Tri leta sem se premikal zgolj s pomočjo bergel ali palčke, ter s pomočjo električnega stimulatorja na levi nogi. A ker kosti niso imele dovolj podpore mišic, je prišlo do obrabe hrustanca v kolku. Pri 27 letih. Takrat sem se posvetoval s starejšimi in doumel, da bo uporaba invalidskega vozička nujna, če si ne želim popolnima uničiti kolka in kolen.

A zelo hitro ste se spet znašli v športu. Ja, ko sem postal član Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, so me, ker sem bil nekdanji športnik in visok, usmerili v igranje košarke na vozičku. V dveh letih sem prišel v reprezentanco. Poleg tega sem se začel ukvarjati še z atletiko in tudi tu sem bil uspešen. Potem pa me je eden od prijateljev, ki je imel enega prvih koles na ročni pogon, povabil, naj se mu pridružim pri vadbi. Že po prvi vožnji sem bil kljub silni utrujenosti navdušen, zopet sem se počutil svobodno. Rekel sem si: »To. To hočem imeti tudi jaz.« Čeprav še nisem imel zaposlitve, sem zbral 1.700 evrov in si kupil pet let staro kolo. Začel sem voziti sam in v enem letu mi je že uspelo prekolesariti relacijo Ivančna Gorica–Novo mesto– Ivančna Gorica, kar je približno 83 kilometrov. S trdim delom se mi je nato uspelo uvrstiti v reprezentanco in celo zastopati Slovenijo na paraolimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Da ste lahko zaživeli polno življenje, ste morali premagati kar nekaj ovir, ne samo fizičnih, tudi psihičnih. Kaj je bilo najtežje? Vsaka stvar se ti zgodi z namenom. V obdobju premagovanja največjih stisk sem se veliko posvečal sam sebi. Ugotovil sem, da človek, še preden pade v težave, dobiva »alarme«. Sam sem pred nesrečo zelo malo spal, ves čas sem posvečal bodisi študiju bodisi delu. Hkrati sem poleg študija opravljal tudi

20


ADMA INTERVJU

dve službi. Delo, delo, delo. Zase sem si jemal zelo malo časa. Pozneje sem spoznal, da sem že vmes dobival opozorila: manjše bolezni, bolečine in utrujenost, ki sem jih ignoriral. A sem rinil, naprej, dokler me ni »usekalo«. Po nesreči sem ogromno razmišljal. Ležiš v bolnišnici, časa imaš ogromno in možgani delajo s polno paro. Poslušal sem ogromno glasbe, zaprl oči in razmišljal. Bistveno je, da se čim hitreje sprijazniš z nastalo situacijo. Sam sem si rekel: »Je, kar je. Če bo kdaj bolje – odlično, če ne, bom pač s tem živel.« Vem, kako je, ko padeš v komo. Tam ni nič. Trenutki so torej tu in sedaj. Zato se splača živeti. Zato se splača delati in biti. Takrat sem sklenil, da bom iz nastale situacije potegnil vse, kar se da. Ena od sprememb, ki sem jo vnesel v življenje, je tudi odnos do dela. Sedaj, če je pred menoj kup dela, obveznosti, se najprej usedem. Usedem in počakam pet minut. Uredim si misli in grem nato počasi naprej. Kako ste sprejeli svojo novo realnost? Sprejeti samega sebe v drugačni podobi zahteva zelo velik psihološki napor. Jaz sem se 14 dni pred nesrečo

prijavil celo v modno agencijo kot fotomodel. Visok sem 190 centimetrov, kot aktiven športnik sem imel izklesano telo, atletsko postavo in rekel sem si, zakaj ne bi tega izkoristil. A žal se je vse v trenutku spremenilo. Težko je sprejeti, da si sedaj 'malo' drugačen. Na začetku, ko si v okolju ljudi, ki delijo podobno usodo, torej v bolnišnici in rehabilitacijskem centru, so stvari še dokaj preproste. Ko pa se vrneš v okolje, v katerem si živel, kjer te vsi poznajo in vedo, kakšen si bil pred nesrečo … To je pa živ hudič. Ne samo, da se moraš soočiti s spremembo, temveč tudi z obsojanji. Ko ljudje vidijo mladega človeka na invalidskem vozičku, hitro podležejo stereotipom: »Kar poglej ga. Zagotovo je žuriral, se napil in povzročil nesrečo.« A resnica je v večini primerov popolnoma drugačna. Spomnim se, ko sem bil na rehabilitaciji v toplicah in je k meni pristopila starejša oseba in me vprašala, kaj se mi je zgodilo in dodala še vprašanje: »A si bil pijan?« In takih in podobnih vprašanj je ogromno. Nekaj časa sem na njih še odgovarjal in razlagal, a dostikrat doživel, da mi ljudje niso verjeli. Sedaj je enostavno lažje, če rečem: »Pijan sem bil in sem padel čez zid.«

Invalidski voziček očitno ne prinaša samo težav pri gibanju, ampak tudi v odnosih. S čim vse ste se morali spopasti? Invalidski voziček sem hitro sprejel. Sedaj je moj modni dodatek. Sam se pošalim, da so to moji čevlji. Po stopnicah gredo, vendar moraš paziti, da ne padeš. Težje se je spopasti z drugimi ovirami. Pred nesrečo sem bil zelo zaželen delavec. Podjetja pač iščejo kadre, ki so sposobni in so tudi dobrega videza. Pred nesrečo sem imel že skoraj zagotovljeno službo. Za enega od podjetij sem prostovoljno izdelal obsežno seminarsko nalogo. Ker so bili zadovoljni, so mi sami ponudili, naj pri njih naredim še diplomsko nalogo, temu pa naj bi sledila zaposlitev na

Postati moraš izredno močna osebnost, tako da ima vsak tvoj sogovornik občutek, da se pogovarja z nekom, ki je enako visok. 21


ADMA INTERVJU področju revizije informacijskih sistemov. A ko sem se po nezgodi oglasil pri njih, me nenadoma niso več potrebovali. Interesa ni bilo več. In kmalu začneš to pomanjkanje interesa opažati tudi drugje. Na koncu sem moral med pisanjem diplome delati v klicnem centru in prodajati cigarete. Ampak nisem obupal. Pač, grizeš, se boriš. Pravijo, da se je treba najbolj bati ranjenega leva. In jaz sem po nesreči neke vrste ranjen lev, ki bo naredil vse, da se bo zaščitil oziroma, da se bo dokazal. In s tem odnosom se lotim vsake stvari. Vam je očitno uspelo prebroditi težave, ki jih opisujete. Nekateri jih malo težje. Opazil sem, da ljudje, ko se znajdejo v taki situaciji, pogosto obstanejo. Ne znajo se premakniti naprej in se vseskozi zgolj sprašujejo: Kaj se mi je zgodilo? Zakaj jaz? Medtem pa gre življenje mimo njih. Ko sem bil na rehabilitaciji v URI Soča, sem imel dva sotrpina. Eden od njiju je bil žrtev prometne nesreče kot sopotnik v avtu. On se še do danes ni sprijaznil z usodo. A treba je iti čez to. Živi se sedaj, v tem trenutku. In to je treba izkoristiti: živeti, učiti svoje otroke, pomagati ljudem okoli sebe, predvsem takim, ki delijo tvojo usodo. Ko si v družbi in sediš v invalidskem vozičku, si zaradi višine že v podrejenem položaju. Zato moraš postati izredno močna osebnost in sam sebe nadgraditi, tako da ima vsak tvoj sogovornik občutek, da se pogovarja z nekom, ki je enako visok. Zanimivo je, da se v primerih, ko se pogovarjam z nekom, ki ni na vozičku in me ta sogovornik že dojema kot enakega, pridruži še tretja oseba na vozičku, le-ta pogosto dobi občutek, da nanjo gleda zviška. In da ti uspe doseči to »enakopravnost« do sogovornika, ki ni na vozičku, je strma in dolga pot.

Ko bom v domu ostarelih, na koncu svoje poti, obnemogel, na invalidskem vozičku, se bom spraševal: Ali sem se imel dobro? Ali sem v življenju užival? Ali sem izživel svoje sanje? 22

Na kakšen način ste premagovali to pot? S čim ste si pomagali? Zelo veliko sem delal na sebi. Ko sem se na začetku pogledal v ogledalu, mi ni bilo všeč, kar sem videl. Nato sem se zgradil do te mere, da lahko rečem, da sem sam s seboj zadovoljen. Težko je normalno živeti, če nimaš samega sebe rad in se ne ceniš. Če spoštuješ sam sebe, te bodo tudi drugi. S tem sem začel, dodajal pa sem tudi znanja iz različnih virov. Kar »pojedel« sem knjigo Robina Sharma »Svetnik, deskar in direktorica«, ki govori o treh različnih pogledih na življenje, ki se hkrati dopolnjujejo. Ugotovil sem tudi, da sem na vozičku preveč ustrežljiv. Vsem sem želel ugajati, jim biti všeč, ker sem se bal, da me ne bodo sprejeli. Dokler nisem prebral knjige »Prasec« Martina Kihna. Ob branju sem spoznal, da je včasih potrebno koga tudi zavrniti in reči: Ne. A to še ne pomeni, da si slaba oseba. Na Youtubu si rad pogledam kakšen dober seminar. Mislim pa, da se v primeru, da zna človek spremljati svoje življenje in zna oceniti, kaj se z njim dogaja, lahko sam od sebe ogromno nauči. Vam tisto, česar ste se naučili, tisto, kar ste spoznali, predajate tudi naprej. O čem predavate v svojih javnih nastopih? Zgodbo vedno začnem na tak način, da se lahko ljudje poistovetijo z menoj. Jaz sem na vozičku, tisti, ki me posluša, običajno ni. Tako vedno najprej povem, kdo sem, kakšna je bila moja mladost, iz kakšne družine izhajam ... Na ta način naredim neko osnovo, se povežem s slušatelji. Nato preidem na nesrečo in skozi njo podam osnovno sporočilo: včasih ljudje stvari počnemo napačno, na napačen način, zaradi česar zamujamo življenje. Obremenjujemo se s stvarmi, ki so popolnoma nepomembne. Razložim, kako sem prišel do tega spoznanja in kako sem se s tem spopadel. Vedno poudarim, da nisem edini, ki je ugotovil, da je v preteklosti delal napake. Poznam namreč ogromno ljudi, ki jim je šlo dobro v življenju. Kaj dobro, vrhunsko. Potem pa je en trenutek obrnil vse in so pristali na še slabšem kot jaz. Polni so obžalovanj: zakaj sem hitel, zakaj si nisem vzel več časa zase, za družino, za prijatelje ... Ljudje pogosto živimo tako, kot nam to narekuje okolica, ne pomislimo pa, česa bi si sami želeli. Brez vprašanj se pomikamo po ustaljenih tirnicah, vmes

pa zamujamo priložnosti. V svojih predavanjih želim povedati, da je življenje veliko več od vsakodnevnega pehanja med domom, obveznostmi in kariero. Včasih je najtežje pravzaprav ugotoviti, česa si želimo. Kako ugotoviti, katere so stvari, ki nas bodo obogatile? Tudi sam v resnici ne vem, ali živim »prav«. Skušam si predstavljati sebe v starosti, ko bom v domu ostarelih, na koncu svoje poti, obnemogel, na invalidskem vozičku (smeh) in se spraševal: »Ali sem se imel dobro? Ali sem v življenju užival? Ali sem izživel svoje sanje?« Ko si odgovorim na ta vprašanja, mi postane bolj jasno, kako živeti v tem trenutku. Govorite o tem, da se preveč ukvarjamo z nepomembnimi stvarmi in zamujamo pomembne. Ali obstaja


ADMA INTERVJU

za njihovo reševanje. Raje človeka napotim drugam, na osebo ali institucijo, za katero menim, da bi mu lahko bolje svetovala oziroma pomagala. Riniti z glavo skozi zid, da boš rešil vse in vsakogar, je nemogoče, predvsem pa nezdravo. Tako za tistega, ki pomoč potrebuje, kot zame. Taka pomoč terja tudi veliko dajanja? Ogromno. Človek so od tega bolj utrudi kot od fizičnega dela. Zato si polnim baterije s športom. Zato imam kolesarjenje. Res je, da pridem s kolesarjenja domov fizično utrujen, a glava je prazna, čista. Med vožnjo rešim več težav in marsikaj razčistim sam s seboj. To je moja terapija.

seznam pomembnih in nepomembnih stvari? Vsak ima svoj »seznam«. Ne želim preveč teoretizirati in se naslanjati na različne teorije. Nauke poskušam vleči iz dogodkov, ki so se mi zgodili. Vsak posameznik ima svoje želje in svoje cilje. Jaz imam vedno postavljene dolgoročne in kratkoročne cilje. Ko jih dosežem, zame niso več izziv. So zaključena zgodba. In želim si čim več teh zgodb. Ljudem, ki me poslušajo, vedno povem, da ko bodo na koncu, torej v domu ostarelih na invalidskem vozičku, naj imajo za seboj čim več teh zgodb. Življenje mora biti kot mozaik, sestavljen iz izkoriščenih trenutkov. In ta mozaik mora biti čim večji in čim bolj barvit. Moje prioritete so jasne. Čim več časa želim preživeti s svojo družino, s svojimi otroki. Zaradi vozička sem sicer fizično omejen, a sem pripravljen za to, da bom šel s svojimi otroki na kolo, vložiti veliko več, kot pa da bom imel dva kvadratna

metra večjo hišo. Bolj pomembno kot to, da zapravimo 1000 evrov za 14 dni dopusta, je, da si življenje organiziramo tako, da nam je lepo vsak dan. Ali veliko ljudi poišče vašo pomoč? Ogromno. Ljudje se name obračajo iz različnih razlogov: zanima jih, kako sem se navadil na življenje na vozičku, kako sem si uredil osebno življenje, našel ženo, dobil otroke. Sicer popolnoma naravne stvari, ki pa že običajnim ljudem predstavljajo težave, človeku, ki se mora sprijazniti z invalidnostjo, pa se včasih zdijo nepremagljive ovire. Zavedam se, da je svetovanje v teh zadevah velika odgovornost. Da lahko nehote človeku narediš več slabega kot dobrega. Zato sem izredno previden in vedno dobro premislim, kaj bom rekel. Če presodim, da nekomu s svojo zgodbo in pristopom ne morem pomagati, mu to tudi povem. Ni malo prošenj za pomoč, ki jih zavrnem, ker se ne počutim poklicanega

Kaj bi pisali Božičku? Prva želja bi bila, da bi ljudje začeli drugače razmišljati. Zdi se mi, da vedno bolj podlegamo potrošniškemu duhu in smo vedno bolj usmerjeni v zadovoljevanje materialnih potreb. Želel bi si, da bi srečo začeli iskati drugje. Da bi se bolj posvetili drug drugemu. Druga želja je, da bi izpolnil cilj, ki sem si ga zastavil in je vezan na Francijo in paraolimpijske igre leta 2024. Tretja želja pa je, zdravje za mojo družino in nič drugega. Ste vraževerni? Nisem vraževeren. Sem se pa zalotil, da si postavljam male cilje na malce 'vraževeren' način. Na primer: odprem vrata na vzmet in si rečem: »Preden se vrata ponovno zaprejo, moram storiti to in to. In če mi uspe, se bo zgodilo to in to.« Ne vem, ali je to vraževerje, a na ta način povezujem stvari. Je pa res, da se vsak večer zahvalim za dan, ki sem ga preživel. Prihajam iz krščanske družine in vsak večer se bogu zahvalim tako za dobro kot za slabo. Tudi iz slabih stvari se lahko namreč veliko naučim in si postavim smernice za prihodnost. 23


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI

ČAS JE ZA ČUSTVENO INVENTURO Konec leta je bil kot nalašč čas, da se zazremo vase, v svoje življenje, da se skušamo na novo spoznati in narediti osebno inventuro. Čez leto se kaj hitro zgodi, da izgubimo stik s samim seboj, s svojimi potrebami, željami in pričakovanji. MILENA TUTA

Sama sem razmišljala, brala in se osredotočala predvsem na sebe kot celostno bitje, ki ni samo fizično telo, temveč tudi um-naše misli in čustva. Naš um, čustva in občutki sobivajo v našem telesu ter vsi skupaj tvorijo nerazdružljivo celoto. Natančno sem se sprehodila skozi svoje dogodke in ugotavljala, kaj me je pripeljalo do določenih situacij, se spraševala, zakaj vstopam v odnose, ki mi ne ustrezajo, česa se bojim, pred kom bežim, kaj me navsezadnje osrečuje in razveseljuje. Ker pa smo ljudje socialna bitja in bi drug brez drugega težko preživeli, so me pri mojih razmišljanjih vodile tudi izkušnje s soljudmi. 24

Ugotavljam, da se še vedno preveč ukvarjamo z napakami iz preteklosti in strahom pred prihodnostjo, pozabljamo pa na sedanji trenutek. Če svoje življenje usmerjamo v sedanjost, v zavedanje svojega lastnega življenja, pomeni, da smo pripravljeni presojati svoje izbire, dejanja in ravnanja, pripravljeni smo prevzeti odgovornost za svoje življenje in dobro počutje. Zavedanje svojega življenja pomeni tudi zavedanje sebe in svojih vlog tako na delovnem kot tudi osebnem področju in v medosebnih odnosih. Pomeni tudi pripravljenost sprejemati se s spoštovanjem, stati za svojimi stališči in prepričanji, živeti tako, da so naša dejanja usklajena z našimi vrednotami.

Pomembno je, da ne zanemarimo dveh vidikov našega življenja: biti in postati ter imeti in pridobiti.

VSE SE ZGODI Z RAZLOGOM

Ugotovila sem, da se nam vse zgodi z razlogom. Vsak dogodek ima svoj namen in vsaka stiska prinaša svoj nauk. Vsak neuspeh, pa naj bo oseben ali poklicen, je za naš razvoj pomemben. Ob tem osebnostno zrastemo in se notranje okrepimo. Osebnostna preobrazba je vedno povezana z naporom in odpovedovanjem. Nikoli ne obžalujmo preteklosti, raje jo sprejmimo kot učiteljico. Za vsako spremembo sta potrebna čas in trud. Vztrajnost je mati sprememb. Ni čarobne palčke in


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI učenje, razmišljanje in delovanje v našem vsakdanjem življenju. Nezavedni del nam služi kot zaklonišče ali smetnjak za nezavedne občutke iz preteklosti, ki jih lahko primerjamo z ledenikom v oceanu. Nezavedni del je veliko večji od tistega, kar se vidi na površju. Zato je zavednemu delu težje, da bi lahko vedno upravljal z nezavednim. Zaželeno je stanje osvobojenega in neobremenjenega uma in skrb za vzpodbudne in pozitivne samogovore. Pozitivni samogovor nas spodbuja, motivira in vodi v lahkotnejše, bolj zadovoljno življenje. Negativni samogovor nas samoomejuje in ovira pri vsakodnevnem delovanju ter vodi v negotovost in nezanesljivost. Pomembno je, da vemo pri sebi prepoznati negativni samogovor in naše možgan­ čke napolniti s pozitivnimi mislimi. Za vsako negativno misel lahko najdemo vzpodbudno in podporno afirmacijo. Misel »ne zmorem«, zamenjajmo z afirmacijo oz. podporno besedo »zmorem«. Negativne misli, ki so produkt naših zasidranih navad in vzorcev, je z nekaj vaje in predvsem s prepoznavanjem mogoče spremeniti. nikogar, ki bi nam serviral odgovore. Odgovore poiščimo sami, kajti arhitekti življenja smo mi. In vsekakor se za vse odločamo sami. Dogodki se vedno dogajajo ob pravem času, ko smo nanje pripravljeni, ničesar ne moremo izsiliti in prehiteti. Življenje ti vedno prinese tisto, kar potrebuješ in odnese tisto, česar ne potrebuješ več. Še najbolj sem se ukvarjala z umom – mislimi, ki vodijo naša življenja. Razmišljala sem, koliko strupov sem čez leto vnesla na plodni vrt svojega uma: skrbi in strahov, razdraženosti zaradi preteklosti, tuhtanja o prihodnosti. Ogromno umske moči posrkajo skrbi in strahovi, zato je prav, da um izpraznimo in odstranimo vso navlako in naredimo prostor za prave in jasne zamisli, ideje in odgovore. Obvladovanje uma je bistvo obvladovanja svojega življenja. Če obvladuješ svoje misli in odzive na dogodke, prevzameš nadzor nad svojo usodo. Z močjo lastnega uma premikaš stvari, kajti zunanji uspeh se pravzaprav vedno začne znotraj nas.

O ZAVESTNEM IN NEZAVEDNEM DELU NAŠEGA UMA

Človeški um je ene vrste mentalni stroj, ki se deli na zavestni in nezavedni del. Zavestni del nam služi za spomin,

KAJ PA ČUSTVA?

Pozabila pa nisem niti na čustva. Čustva so oblika energije, na katero močno vplivajo naše misli in to, kako dojemamo situacije, ljudi in dogodke. Čustva nas varujejo, nas opozarjajo, nas motivirajo za določeno vedenje in vedno poženejo v akcijo. Čustva so nagonska, biološka reakcija na dogodke in na medosebne odnose. Čustva nam govorijo, na kakšnih vibracijah smo. In to energijo lahko čutimo in se preko nje opazujemo. Vsi nenehno in vsakodnevno občutimo čustva in s tem ni nič narobe. Narobe je, če čustev ne prepoznamo, jih nenadzorovano izražamo in jih tlačimo. Neizražena čustva so rezultat zanikanja, izražena čustva pa rezultat sprejemanja. Potlačena čustva v našem telesu porušijo ravnovesje in ropajo našo življenjsko moč. Neizražena čustvena energija se kopiči v našem telesu in sčasoma privede do psihosomatskih simptomov. S čustvi si povzročamo energetske blokade v telesu. Ko čustva potlačimo, le-ta privrejo na dan in nas presenetijo, pogosto okrepljena v trenutku, ko to najmanj pričakujemo. Prvi korak pri sprejemanju in upravljanju čustev je, da prekinemo razlikovanje med dobrimi in slabimi čustvi. Čustva niso dobra in slaba,

temveč so prijetna in neprijetna. Čustva imajo svojo senčno in svojo sončno stran. Vsi si želimo občutiti veselje, ljubezen, ponos, navdušenje, torej prijetna čustva. Jezo, strah, žalost, razočaranje pa bi najraje nekam potlačili. Nič ni narobe, če se zjočemo, ko smo žalostni ali pokažemo jezo, ko smo prizadeti. Zdravo je, da se s svojimi čustvi soočimo in jih izrazimo na konstruktiven način. Prav je, da se o čustvih pogovarjamo, lahko jih »zlijemo« na papir in si omislimo svoj dnevnik čustev. Ko se zavedamo svojih čustev in jih izrazimo, se počutimo močnejše in bolj energične. Čustva so pomembna za spoznavanje sebe in spoznavanja drugih. Ljudje, ki poznajo in prepoznajo čustva pri sebi in drugih, spretneje sooblikujejo medosebne odnose in se bolje znajdejo v življenju na splošno. Takšno sposobnost imajo po navadi čustveno pismeni ljudje, ki pozitivno vrednotijo sebe, dobro obvladujejo sebe ter odnose z drugimi. To pomeni, da ne bežimo od sebe, temveč v sebe in smo v stiku s samim seboj. Bolj ko se zavedamo sami sebe, bolj se lahko sprejemamo, bolj smo občutljivi za druge in bolj empatični. Samoupravljanje oz. vodenje samega sebe pomeni biti direktor svojega življenja, ter zavestno izbirati misli in dejanja, ki nas bodo oblikovala v tisto, kar hočemo biti. Kreatorji čustev in svojih misli smo mi sami. Ne dovolite, da hrup mnenj drugih zaduši vašega notranjega otroka. Začnite početi stvari, ki ste si jih vedno želeli in se osredotočajte na lepe stvari, ki vas obdajajo.

Zdravo je, da se s svojimi čustvi soočimo in jih izrazimo na konstruktiven način. Prav je, da se o čustvih pogovarjamo, lahko jih »zlijemo« na papir in si omislimo svoj dnevnik čustev. Ko se zavedamo svojih čustev in jih izrazimo, se počutimo močnejše in bolj energične. 25


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI

SAMOZAVEST NA DELOVNEM MESTU Začutil je, kako trdo je prijela kljuko hišnih vrat, in jih trdo zaloputnila za seboj. Nekaj trenutkov pozneje je zaslišal padec torbice z ramen na tla, trdo odpiranje in zapiranje vrat omare za čevlje ter hiter, jezen korak po stopnicah navzgor proti dnevni sobi. Sedel je v naslanjaču sredi dnevne sobe in čakal, da bo vstopila v sobo. EDVARD KADIČ

Kolikor se je le dalo sočutno, je že pred njenim vstopom v sobo glasno vprašal: »Draga, si ti? Kako je bilo kaj v službi?« Med vstopanjem v sobo mu je naveličano odgovorila: »Ah, ne sprašuj. Vedno je isto, prav vsak dan. Za to žensko nikoli nič ni dovolj dobro. Le kdo nam je prav njo postavil za šefico? Ves čas se samo zmrduje, išče napake in se iz nas norčuje. Nekoč ji bom že povedala svoje ...« Govoriti o samozavesti na delovnem mestu sploh ni tako preprosto. Marsi­ kdo med nami bi, če bi se znašel na mestu zgoraj omenjenega moža, kaj hitro svetoval ženi, naj šefici pove svoje, naj ne dovoli, da pometa z njo in da se tako obnaša do nje. Žal pa so stvari le redko tako črno-bele in odnosi v službi so pogosto vse prej kot preprosti. Nekatere raziskave dejavnikov zadovoljstva na delovnem mestu celo kažejo, da je več kot polovica našega zadovoljstva na delovnem mestu odvisna neposredno od našega razmerja z nadrejenim. Za boljše razumevanje se zato čim prej vprašajmo, kaj je nasprotje

Za razvoj in vzdrževanje samozavesti je nujno, da storimo nekaj konkretnega na poti k uspehu. Torej, da storimo nekaj, kar potrjuje, da nam je uspelo tudi preseči svoje slabosti. 26

samozavesti. Katero občutje je pravzaprav tisto, ki nas duši pri našem delovanju, in ga lahko poimenujemo tudi kot pomanjkanje samozavesti? Kaj občutimo v trenutkih, za katere pozneje menimo, da bi jih lahko izpeljali bolj samozavestno, bolj odločno, predvsem drugače?

STRAH ...

Gre za strah. Strah je nasprotje samozavesti in prav strah je v delovnem okolju še kako problematičen. Neposredno je namreč povezan z enim od temeljnih motivov našega delovanja v tem svetu, to je s potrebo po varnosti. To pa je razlog, zakaj preprosti črno-beli odgovori kaj hitro odpovedo. Še posebej, ker bomo v službenem okolju tako ali drugače skupaj preživeli daljša časovna obdobja in ne zgolj za kakšen projekt ali dva, se zatem razšli ter za seboj zapustili tudi porajajoče se strahove. Razmislek o vzdrževanju samozavesti na delovnem mestu je torej razmislek o dejavnostih, obnašanju ter reakcijah, ki tako ali drugače pokrivajo daljša časovna obdobja v službenem okolju. Rečemo lahko, da gre za tek na daljše proge. Samozavest je namreč nekakšno razmerje med našimi kompetencami, tj. znanjem, izkušnjami in strategijami, na eni strani ter tveganjem, ki nam ga situacija predstavlja, na drugi. Več imamo torej znanja, nižje je tveganje, višja je naša stopnja samozavesti in obratno, manj imamo znanja in višje je tveganje, nižja bo naša samozavest. Pred očmi imejmo, da smo na delovnem mestu predvsem za to, da dosegamo konkretne rezultate. Ves čas moramo ohranjati pozornost na svojih rezultatih, ne glede na razmerja moči,

razne govorice ter druge vzvode, skozi katere nas želijo, predvsem nesposobneži in manipulatorji, zvleči v svoje polje delovanja. To je polje različnih pritiskov, skozi katere želijo pridobiti male prednosti zase, v nas pa zasejati seme dvoma, ki se bo na daljši rok razvil v strah in s tem v vzvod za manipulacijo z nami.

POZNAVANJE NAŠIH PREDNOSTI IN SLABOSTI

Čim bolje moramo poznati svoje prednosti ter jih vzdrževati v ospredju naših dejavnosti. To storimo tako, da jih vključimo v svoje vsakdanje dejavnosti. Smiselno enako velja tudi za naše slabosti. Posvetimo jim nekaj pozornosti in se poglobimo vanje z namenom, da jih bomo izboljšali. Za razvoj in vzdrževanje samozavesti je namreč nujno, da storimo nekaj konkretnega na poti k uspehu. Torej, da storimo nekaj, kar potrjuje, da nam je uspelo tudi preseči svoje slabosti.


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI

Osredotočajmo se torej na rešitve, ne na težave. Z razlogom težave raje imenujemo izzivi, kot pa nekakšne težave. Bodimo zgled delovanja in postali bomo nekakšno središče dogajanja v službi.

Ves čas spremljajmo svoje dosežke. Danes obstaja kup različnih pripomoč­ kov, s katerimi lažje sledimo svojim obveznostim. Z vsako opravljeno dejavnostjo se bomo namreč bolje zavedali svojih dosežkov. Ob tem pa nam pride prav tudi kakšna pohvala, ki smo jo, denimo prejeli po elektronski pošti. Shranimo si jo v posebno mapo zato, da jo lahko še kdaj preberemo. Pa še prav nam bo prišla kot opomnik ali argument v trenutkih, če nam bo kdo kdaj kaj očital, da česa morda nismo dobro opravili. Vse pa že ni bilo tako slabo, kajne? Z istim namenom lahko kdaj pa kdaj tudi povprašamo kolege ali kolegice za mnenje, katere so na primer tiste naše prednosti, ki jih še posebej cenijo pri sodelovanju z nami. Pogosto drugi veliko bolje vidijo našo vlogo v ekipi, kot pa jo lahko vidimo sami. Seveda pa potem ne izgubljajmo časa in te prednosti čim bolje vključimo v svoje delo. Prav tako pa bodimo pozorni, da te

prednosti vključujejo tudi naši cilji. Prav cilji so namreč tisti vzvodi, ki nam v življenju ne dajejo le smeri, temveč nam omogočajo tudi razvoj zavesti. Za slednje pa potrebujemo takšne cilje, kjer ne vemo prav dobro, kako jih bomo tudi dosegli. Sodelujmo pri projektih in zadolžitvah, ki nam bodo to negotovost na določen način tudi omogočali. Poskusimo kaj takšnega, česar nas je po možnosti pred začetkom celo malo strah.

STRAH NI LE NAS, AMPAK JE STRAH TUDI DRUGE

Nikar se ne slepimo. Na delovnem mestu pa ni strah le nas, temveč je strah, prav tako, tudi druge. Bodimo pozorni na svojo naravnanost in poskusimo biti pozitivni. »Pozitivno« pa ne pomeni nujno tudi vedno veselo. Pogosto se pojem pozitivnega nanaša predvsem na vztrajnost, celo kljubovalnost. Osredotočajmo se torej na rešitve, ne na težave. Z razlogom probleme raje imenujemo

izzivi, kot pa nekakšne težave. Bodimo zgled delovanja in postali bomo nekakšno središče dogajanja v službi. Ljudi naravno privlačijo osebe s pozitivno naravnanostjo, še posebej v trenutkih, ko življenje pred nas postavlja resne izzive. Teh pa v službenem okolju običajno ne manjka. Pri svojih odzivih seveda bodimo pazljivi na zahteve nadrejenih, nikar pa ne zanemarimo tudi delovanja svojih kolegov in kolegic. Pazljivo spremljanje in dobro razumevanje govorice telesa ter drugih pomembnejših neverbalnih signalov je za to praktično nujno. Včasih ljudje namreč ravnamo rahlo nepredvidljivo, pogosto kot kakšni majhni otroci. Dejstvo, da imamo opravka s šefom, omenjenega ne spreminja. Šef ali ne, enako ščiti svoj napuh ali ego, kot to počne kdor koli drug. S takšno spremembo pogleda na druge bomo nemudoma pridobili sposobnost bolj blagega odzivanja, s tem pa bomo postali bolj taktni in lažje bomo krmarili s tokom svoje samozavesti. Prav s takšno spremembo pogleda, to je z dopuščanjem, da ljudi okoli sebe vidimo zgolj in samo kot ljudi, ne pa ves čas kot nekoga, ki je zlepljen s svojim položajem, si omogočamo dodaten prostor za odločitve. Omogočamo si več prostora za občutek, da res pripadamo v dani trenutek. Da je prav, da smo tam, kjer smo. To je izjemno pomembno za naše razumevanje svoje vloge v poslovnem okolju. V trenutkih, ko nas bo namreč lovil strah, bo še kako pomembno, da zanj v našem srcu preprosto ne bo prostora. Da bodo v našem srcu torej ves čas domovali zgolj občutki samozavesti, ki nam bodo pomagali uspešno krmariti skozi izzive delovnega okolja ter nam zagotavljali mir v mislih in s tem več kot potrebno preudarnost v odločitvah. 27


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI

MOTIVACIJA – ALI JE RES VSE SAMO V KORENČKU IN PALICI? Pred nekaj dnevi sta bila pri naju z ženo na obisku in prenočevanju dva od najinih vnukov. Imeli smo zelo aktivno popoldne, saj se vnukom, ko pridejo »na počitnice k atu in mami«, zelo posvetiva. Raziskovali smo gozd za hišo in postavljali kočo na jasi. Oba sta vlačila težke veje in ko je padel mrak, sem ju komaj odtegnil od dela. Nato pa sta ste se lotila kock v dnevni sobi. Ko se je bližal čas za večerjo in odhod v posteljo, sem vzgojno začel spodbujati moja pet- in sedemletna vnuka in vnučko, da pospravita kocke, s katerimi sta se igrala. RUDI TAVČAR

Čeprav so bile kocke bistveno lažje od težkih vej v gozdu, sta bila takoooo utrujena, da kocke niso in niso šle v škatlo. Seveda. Le malo otrok uživa v pospravljanju kock. Tedaj pa je zadevo rešila moja žena z odločno izjavo, da ko bodo kocke pospravljene, pride na vrsto risanka, potem pa palačinke. Oba vnuka sta se zapodila med kocke in dnevna soba je bila (sicer malo tudi z mojo pomočjo) hitro pospravljena. Predvidevam, da ste se številni od vas že kdaj znašli v taki ali podobni situaciji. Res je tudi, da je včasih uspeh večji, drugič manjši. Pa poglejmo, česa nas gornja zgodba lahko nauči o motivaciji na splošno in še posebej za delo v službi.

DVE DIMENZIJI MOTIVACIJE

Motivacijo lahko razdelimo v osnovi po dveh dimenzijah. Motivacija je po prvi dimenziji lahko pozitivna ali negativna. Ko smo motivirani pozitivno, pomeni, da delamo nekaj zato, da se približamo nekemu zaželenemu cilju. Z negativno motivacijo pa imamo v mislih situacijo, ko se želimo nečemu – predvidoma neprijetnemu (kazen, škoda …) – izogniti. Druga dimenzija se nanaša na vir motivacije. Vir motivacije je lahko zunaj nas ali pa v nas. Zunanja motivacija pomeni, da nekdo drug želi, da nekaj naredimo, medtem ko notranja motivacija pomeni, da želimo nekaj narediti sami, morda zaradi lastnih vrednot ali pa samo zato, ker to radi delamo. Pogosto motivacijo označujemo tudi s prispodobo korenčka in palice. S tem mislimo na nagrado ali kazen, ki nam jo nekdo drug da za dobro ali slabo opravljeno delo. Torej bi korenček in palico lahko dali med zunanjo motiva28

cijo. Če pogledamo situacijo z mojimi vnuki, bi za risanko in palačinke mirno lahko rekli, da predstavljajo veliko porcijo korenja, ki je hipno delovala. In upam, da bo še kdaj.

NEGATIVNE POSLEDICE ZUNANJE MOTIVACIJE

Žal pa številne študije kažejo, da je zunanja motivacija kratkega daha. Ko ni več na vidiku zunanje prisile ali »vabe« oz. ko umaknemo kazen ali nagrado, tudi motivacija za delovanje v želeni smeri izgine. Rezultati se ob uporabi korenčka in palice postopoma zmanjšujejo. Če ostaneta nagrada ali kazen na isti ravni, se učinkovitost zmanjšuje. Da ohranimo enako učinkovitost, moramo nagrado ali kazen povečevati. To pomeni, da moramo za enako velik korak oz. premik k cilju nagrado (ali zagroženo kazen) stalno in sčasoma glede na učinek disproporcionalno povečevati, kar lahko postane zelo drago. Če malo karikirano prevedemo to v poslovno situacijo, plač ne moremo povečevati tako hitro, kot rastejo naši apetiti. Druga posledica zunanje motivacije se mi zdi še bolj škodljiva. Zunanja motivacija namreč škoduje notranji motivaciji. Nagrada ali kazen zmanjša notranjo željo, da bi sam kaj naredil. Želja po doseganju cilja se preseli ven, k zunanjemu vzroku. Če malo karikiramo, si kaj hitro lahko mislimo, da če nas je za to, kar delam, nekdo pripravljen plačati, potem je to zanj pomembno. Torej, če želi, da še bolj in več delam, potem naj pač več plača. Če začnemo ljudi k delu motivirati s kaznijo ali nagrado, moramo to ponavljati v nedogled, če želimo, da je cilj dosežen. Ljudje pa morajo vedeti, zakaj je ta cilj

za njih pomemben. Materialne nagrade tako odvrnejo pozornost od pravih delovnih problemov. Namesto da se ukvarjamo s tem, kako bi izpopolnili svoje sposobnosti, postali mojstri v tem, kar počnemo, in s tem postali tudi bolj učinkoviti, se ukvarjamo s tem, kako bomo prikazali rezultate svojega dela. Začnemo izumljati pravične načine nagrajevanja, ki bodo objektivno izmerile naš trud, vložen napor, rezultate in skrbi, ki jih imamo pri delu. Žal na svetu še ni sistema, ki bi pravično ocenil naše delo in to tako, da bi bili vsi ocenjeni z oceno zadovoljni. Potem pa je tu še znana slovenska »foušija«. Vendar to ni samo slovenska značilnost. Nagrade in materialno razlikovanje kaj hitro porušijo odnose med sodelavci. Tu najbolj pride do izraza naša (z eksperimenti preverjena) lastnost, da svoje prispevke in delo cenimo mnogo bolj kot delo sodelavca. In če po našem mnenju nismo zadosti (beri: več kot sodelavec) nagrajeni, se odnosi hitro poslabšajo. To je pač v naši naravi. Povečini svoj vložen trud vedno ocenjujemo bolje kot trud in rezultate drugih. Dogaja se tudi, da zaposleni zaznajo različne sisteme nagrajevanja kot sisteme za manipulacijo z njimi. Nihče pa ne želi, da se z njim manipulira in tako lahko to rodi odpor do (sicer nagrajevanih) pričakovanj in zahtev vodstva. Poleg vsega tega pa materialne nagrade kaj lahko tudi ubijejo kreativnost. Pojavi se strah, da če ne bomo dosegli določenega cilja, ne bo nagrade. In v strahu ne moremo biti zares kreativni. Strah nam sicer zoži fokus zavesti in kratkoročno postanemo lahko veliko bolj učinkoviti, vendar predvsem pri reševanju lastne kože. Za


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI

iskanje novih poti, za ustvarjalno delo pa je strah na žalost kontraindikacija. Vseeno pa je res, da sta tako nagrada kot kazen začasno učinkoviti. Žal predvsem pri delu, ki ne zahteva velike ustvarjalnosti ali miselnega napora oz. samo toliko časa, dokler se na višjo nagrado ali kazen ne navadimo. Dolgoročno je tako učinkovita samo notranja motivacija. To pomeni, da moramo vedeti, zakaj delamo to, kar delamo in zakaj je želeni cilj za nas tako pomemben.

NOTRANJA MOTIVACIJA – AVTONOMNOST, MOJSTRSTVO IN SMISEL

Z motivacijo se ukvarja mnogo avtorjev. Meni je zelo blizu razmišljanje avtorja Daniela Pinka, ki navaja, da so največji motivatorji avtonomnost, mojstrstvo (stalno izpopolnjevanje lastnih dosežkov) in smisel dela. Zelo podobno doživljam tudi pri sebi oz. pri svoji lastni motivaciji, kot tudi pri managerjih, s katerimi sodelujem kot coach. Ogromno mi pomeni možnost, da lahko sam oblikujem svoje delo. Še ko sem »hodil v službo«, sem bil zelo samostojen, včasih celo samovoljen. Avtonomnost oz. ta potreba po svobodi je pri meni zagotovo zelo močna. Tako je mnogim managerjem, predvsem pa ljudem, ki so zaposleni v prodaji, delajo s strankami ali v kreativnih poklicih, zelo pomembno to,

da lahko sami upravljajo svoj čas in energijo. Pa tudi to, da stvari lahko naredijo po svoje, na tak način in takrat, ko si sami želijo. Avtonomnost se tu dotika mojstrstva – želje, da tisto, kar delamo, naredimo ne samo dobro, temveč vedno bolje oz. kot se le da najbolje. Tudi pri sebi opažam, da nikoli nisem popolnoma zadovoljen s tem, kar naredim. Delavnice, ki sem jih izvedel že več kot stokrat, stalno dodelujem, dodam kako novo spoznanje ali rezultate novih raziskav, sestavim nov primer za vajo …, vse zato, da slušateljem podam načrtovano vsebino kar najbolje. Poleg tega pa, resnici na ljubo, zadeve spreminjam tudi zato, da se jih sam ne bi naveličal. S tem sem pri delu bolj kreativen in se celo zabavam. Če pogledam še tretji motivator, smisel dela, vidim, da je to pravzaprav osnova za to, da sploh kaj naredim. Tudi ljudje, ki na prvi pogled ne vidijo smisla svojega dela, po podrobnem pregledu najdejo razloge, zakaj delajo. Nekateri ugotovijo, da imajo določena področja svojega dela vseeno radi, da delajo s tem dobro za širšo družbeno skupnost ali pa se imajo preprosto dobro s sodelavci. Žal nekateri včasih tudi ugotovijo, da večino svojih psiholoških oz. socialnih potreb tešijo v odnosih zunaj službe. Tako je skoraj edini smisel njihovega dela, da jim da materialno osnovo, da lahko te potrebe še naprej tešijo drugje.

In včasih je tudi to smiselno. Poleg teh treh področij pa vidim, da nas motivirajo tudi odnosi. Včasih naredimo kaj za nekoga preprosto zato, ker nam je mar, ker nam je pomemben ali ker želimo biti pri njem sprejeti. Tako bi sam dodal avtonomnosti, mojstrstvu in smislu še dobre odnose kot močan četrti motivator.

VSE SE DOGAJA V ODNOSIH

Odnosi so temelj, da lahko motivatorji sploh pridejo do izraza. So kot izstrelitvena ploščad, na kateri stoji raketa, ki nas bo ponesla v nebo. In če ni izstrelitvena ploščad (dobri odnosi, varnost, delovni pogoji, poštenost, z okoljem primerljiva plača ….) zadosti močna, se bo raketa zrušila, še preden bo poletela. To nam kaže, da je denar – korenček – seveda pomemben, ni pa zadosten faktor, da bomo dobili visoko motiviranega delavca. Torej, ali bom pri motiviranju svojih vnukov opustil korenček in palico. Verjetno ne. Upam pa, da bodo s pomočjo zgleda postopoma tudi vnuki spoznali, da je preprosto lažje začeti naslednji dan z igro, če imaš »legice« pospravljene. Že sedaj pa vidim, da tiste kocke, iz katerih sestavijo najbolj zanimiv oziroma pogosto celo najbolj zahteven avtomobilček, najbolj skrbno čuvajo in jih celo brez mojega prigovarjanja sami pospravijo. Notranja motivacija torej zagotovo deluje. 29


JEZIKOVNI KOTIČEK

(POSLOVNA) ZAHVALA (NAJ) SE NIKOLI POD MIZO »NE VA'LA«

Zahvala je pomemben del splošnega in jezikovnega bontona. Na te lepe geste in besede opozarjamo že najmlajše. A zahvala je pomembna v prav vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Tako zasebno kot poslovno. Z njo izrazimo oziroma pokažemo hvaležnost in spoštovanje do posameznika in/ali organizacije, na naslov katere pišemo. IRENA POTOČAR PAPEŽ

Zahvalimo se za: splošno gostoljubje, pomoč, darilo, povabilo na kosilo, odprtje novih prostorov, na praznovanje obletnice organizacije, prireditev ob izpostavitvi posebnih dosežkov … Takoj po končanem dogodku se seveda (že med poslavljanjem) zahvalimo ustno. Zelo lepo pa je, da v treh dneh po tem dogodku pošljemo tudi pisno zahvalo. Na kakšen način, po kateri komunikacijski poti, jo bomo poslali, pa je odvisno od tega, komu in za kaj se zahvaljujemo. A obstaja nekaj splošnih pravil in priporočil, ki pravijo, da ustna zahvala ni dovolj, da se ne zahvaljujemo po telefonu in tudi ne z napisanim sms sporočilom. Če se torej, kar je priporočljivo, odločimo za zapisano zahvalo, je ta največkrat na klasičnem dopisnem papirju. Pri tem pa je treba upoštevati tudi jezikovna pravila (pravopisna, slovnična in slogovna). Ne smemo pozabiti, da si drug o drugem ustvarjamo (prvi) vtis tudi na ta način. Če ste se torej odločili za zahvalo na bolj klasičen način, ta vsebuje tri dele: glavo, jedrni del in zaključek s podpisom. Glava je največkrat že natisnjena na dopisnem papirju in vsebuje: a. logo, ki je lahko grafično oblikovan, ob njem še naziv in naslov podjetja ter drugi podatki. Postavitev je poljubna – na desni strani zgoraj (najbolj praktično), na sredini, na levi strani; b. kraj in datum pisanja, ki ju zapišemo v desni zgornji kot; 30

c. naslov prejemnika oziroma naslovnika zahvale. Zapišemo ga na levo stran, v isti poravnavi kot naslov sporočevalca (če ta z logom ni oblikovan kako drugače). Nato zapišemo naslov besedilne vrste – ZAHVALA. To lahko zapišemo z velikimi tiskanimi črkami. Jedrni del je sestavljen iz dveh delov: nagovora in osrednjega besedila.

NAGOVOROV JE VEČ VRST …

Nekaj primerov: Spoštovani gospod Janez Novak, Spoštovana gospa Jana Novak, Spoštovani gospod župan, Cenjena direktorica gospa Jana Lovše, Spoštovani dr. Janez Novak, Spoštovana dr. Jana Lovše … Če izpostavite v pozdravu funkcijo oziroma položaj, lahko izpustite ime in priimek. V tem primeru seveda izpustite tudi akademski naziv. Primer: Spoštovana gospa županja, Lepo pozdravljeni, predsednik uprave ... Če ima naslovnik znanstveni naziv, ga morate zapisati pred njegovim imenom in priimkom (dvojni doktor oziroma doktor doktor, doktor, magister, izredni profesor …). Nikar pa ne zamenjujte akademskega naziva z nazivom, ki ga nekdo pridobi po končanem bolonjskem sistemu študija. Tega se ne izgovarja in ne piše pred imenom. Zelo pomemben je tudi vrstni red. Najprej zapišite ime, nato priimek. Pri tem morate biti zelo natančni (Tea ali Lea, Franc ali Franci, Jože ali Jožef,

Kastelec ali Kastelic, Zupančič ali Župančič …). Obliko nagovora izberite glede na to, v kakšnem družbenem razmerju ste z naslovnikom. Od tega je odvisno, koliko subjektivnosti si lahko privoščite. V strogem poslovnem odnosu prav nič. Pri nagovoru je zelo pomembno, da ne pozabite na ustrezne oblike in ženske nagovore (gospa direktorica, ne gospa direktor, vršilka dolžnosti direktorja, ne vršilec dolžnosti direktorja …). Ali veste, kakšna je razlika med magistro in magistrico? Magistra je ženska, ki je končala petletni univerzitetni študij farmacije (pri pisnem sporočanju bi okrajšavo za to oznako pisali za imenom in priimkom – Jana Novak, mag.), magistrica pa je ženska, ki je končala prvo stopnjo podiplomskega študija. Pri nagovoru je tudi zelo pomembno, da veste, kaj določata Zakon o osebnem imenu (ZOI-1) in Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih ((ZSZN). Če ima


JEZIKOVNI KOTIČEK

oseba, ki jo nagovorite, akademski oziroma znanstveni naziv, ga obvezno izgovorite pred imenom. Torej: Lepo pozdravljeni, doktor Janez Novak/doktorica Jana Novak. V osrednjem besedilu navedete, za kaj se zahvaljujete. To napišete kratko, jedrnato in konkretno (za kateri dogodek gre in kdaj je to bilo). Ta del lahko vsebuje nekaj povedi. Zelo lepo je, če v tem delu gostitelja oziroma dogodek tudi pohvalite. Na kratko izpostavite tisto, kar vam je bilo res všeč. Zaključek je sestavljen iz prijaznega pozdrava in podpisa. Pozdravi so različni in bolj ali manj ustvarjalni (Prijazen pozdrav/Veselim se nadaljnjega sodelovanja z vami./Ponosen/a sem, da sem bil/a del vaše ugledne družbe./ Želim vam še veliko odličnih poslovnih idej in odmevnih dosežkov. Podpis je praviloma v desnem spodnjem kotu. Tega natipkate, a se tudi lastnoročno podpišete. Tu vse štampiljke odpadejo.

POSLOVNE »BISERNICE«

Zelo lepo je, če nagovor na zahvali napišete z roko. • Pri tem uporabite modro nalivno pero. • *Za posebne priložnosti imate lahko posebej za to oblikovano zahvalnico s podatki podjetja, ki ga predstavljate, na njej je lahko zapisano tudi vaše poslanstvo, morda vrednote … Skratka tisto, kar je del celostne podobe vaše organizacije. • Pozabite v jedrnem delu na zelo pogosto uporabljene verze. Če se že odločite za verz ali citat znane osebe, morate napisati, kdo je avtor. • A pri zapisu oziroma izrazoslovju bodite čim manj klišejski oziroma čim bolj izvirni. *Take zahvalnice so različnih oblik, največkrat v velikosti, ki je primerna za vložitev v kuverto »amerikanko«. Osnova je lahko oblikovana tako, da pišete nanjo vodoravno ali navpično. Naj bo obojestranska. Na splošni strani

je lahko npr. fotografija vaše organizacije, logotip ali kaj drugega. Ne glede na spremembe, ki so sestavni del našega zasebnega in poslovnega sveta, se na srečo v zahvali še vedno zrcalijo vljudnost, prijaznost, profesionalnost … Tudi z njo si odpiramo vrata do ljudi.

Zahvalimo se za: splošno gostoljubje, pomoč, darilo, povabilo na kosilo, odprtje novih prostorov, na praznovanje obletnice organizacije, prireditev ob izpostavitvi posebnih dosežkov … 31


JEZIKOVNI KOTIČEK

JE UČENJE TUJEGA JEZIKA NA VAŠEM SEZNAMU ZAOBLJUB ZA LETO 2018? Shujšaj, telovadi, nehaj kaditi, varčuj, zdravo jej, več potuj. Tako najpogosteje zveni začetek seznama novoletnih zaobljub. Na lestvici najbolj priljubljenih zaobljub se pojavi tudi meni najljubša: nauči se novega tujega jezika. Zanimivo je, da medtem ko imajo v začetku omenjene zaobljube sodeč po raziskavah po navadi najslabši odstotek realizacije, spada zaobljuba o učenju tujega jezika med tiste z relativno visokim odstotkom uspešne realizacije. Spodbuden podatek. Sploh če ste med tistimi, ki razmišljajo, da bi učenje tujih jezikov umestili na seznam ciljev za leto 2018. Morda vam pri zgodbi o uspešno izvedeni novoletni zaobljubi pravkar začetega leta pomagajo naslednji nasveti. DEANA JEZERŠEK

DOKOPLJITE SE DO BISTVA SVOJEGA CILJA

Ko si postavljate svoj jezikovni cilj, ga poskusite kar se da podrobno definirati in ga potem še zapišite. Izogibajte se ciljem v smislu »rad bi se naučil nemško«, »rad bi govoril italijansko« ali »rad bi izboljšal svojo angleščino«. Ti cilji so preveč ohlapni. Posledično je tudi fokus 32

pri učenju preveč razpršen, merjenje napredka pa skoraj nemogoče. Vprašajte se, česa si v tujem jeziku najbolj želite, kaj vas najbolj žuli, katero napako bi najraje odpravili. In to naj bo vaš cilj. Nekaj v smislu »rad bi znal pristopiti do angleško govorečih ljudi«, »rad bi znal predstaviti svoje podjetje v nemščini«, »rad bi se znal sporazumevati v vsakdanjih

situacijah na potovanju po Italiji« ali »rad bi suvereno govoril po telefonu v angleščini«. Taki cilji omogočajo fokusirano učenje. Iz izkušenj s poučevanjem lahko povem, da so takšni jezikovni tečaji najbolj uspešni: učni načrt je zelo dobro razdelan, napredek je hitro viden in se ga da meriti in ne nazadnje tudi zadovoljstvo pride veliko prej.


JEZIKOVNI KOTIČEK VEČ KRATKOROČNIH CILJEV ALI EN OGROMEN?

Več kratkoročnih ciljev omogoča bolj fokusirano delo in lažje merjenje napredka. Ker osvajanje ciljev deluje zelo stimulativno, so tudi posamezniki na takih tečajih veliko bolj motivirani, angažirani in želijo še več. Velika dodana vrednost kratkoročnih ciljev je, da če nam enega ne uspe osvojiti v zastavljenem času, to ni katastrofa, temveč le majhen neuspeh, ki na doseganje drugih ciljev in celotno zgodbo učenja praktično nima vpliva. Premikanje fokusa z enega na drug cilj pa v učenje prinaša dinamiko, inovativnost in kreativnost, kar naredi tečaj še dodatno zanimiv.

IZBERITE JEZIKOVNI TEČAJ PAMETNO

Na trgu je na voljo več različnih jezikovnih izobraževanj. Pomembno je, da izberete premišljeno, saj zgolj vpis na jezikovni tečaj še ne jamči uspeha. Če s tujim jezikom šele začenjate in bi zgolj radi usvojili osnove in splošno uporabo jezika, potem je dovolj, če izberete skupinske jezikovne tečaje, ki so tudi cenejši. Če vaše podjetje organizira jezikovne tečaje, bodo ti po vsej verjetnosti že bolj usmerjeni za jezikovne potrebe na vašem delovnem mestu. Učili se boste torej bolj relevantne vsebine, obenem pa se še v drugačnem okolju družili s sodelavci. Če morate svoje znanje jezika nadgraditi v kratkem času in imate specifične potrebe (zelo jasen cilj), potem je za vas pravi individualni tečaj jezika. Na prvi pogled so individualni tečaji dražji, vendar so zaradi popolne prilagoditve vam in vašim potrebam tudi krajši.

OBESITE SVOJ CILJ NA VELIKI ZVON

Zaobljubam, ki jih skrivnostno varujete le zase, grozi nevarnost, da jih boste že ob prvem trenutku šibkosti prelomili oziroma opustili. V tekmi za osvojitev cilja ste sami, namesto da bi okrog sebe zbrali dober tim. Več ljudi kot bo vedelo za vaše novoletne zaobljube, bolj se boste počutili odgovorne, da jih res izpeljete. Skoraj vsak se v času učenja tujega jezika znajde v situaciji, ko bi rad odnehal in potrebuje dodaten zagon. Občinstvo deluje kot motivator – in to zelo dober.

PREHITITE DRUGE

Poznate občutek, ko se kdaj zelo naspani prebudite, še preden zazvoni vaša budilka? Zato pridete v pisarno uro

ENGLISH TO GO Najpogostejša tema januarja so zagotovo začetki. Zato se tokrat posvetimo pisanju e-sporočila v angleščini; bolj natančno, kako ga začeti pisati. Če pisanja v angleščini nismo vešči, se nam namreč zatakne že takoj na začetku. S pomočjo naslednjih fraz boste skrbi ob začetku pisanja preskočili in se takoj posvetili vsebini sporočila. 1. Primerno pozdravimo Kadar pišemo neznani osebi, se odločimo za formalno naslavljanje. Dear Sir or Madam, To whom it may concern: Dear Mr. Smith, Dear Ms. Jones, Dear Dr. Thomas, Poznane osebe lahko naslavljamo, kot na primer: Dear Helen, Hi Helen, Hello John, Hi/Hello, John, 2. Kako začeti? Kadar odgovarjamo na e-sporočilo ali ga pošiljamo kot odgovor na kakšno drugo vrsto komunikacije, lahko začnemo z zahvalo, opravičilom ali se kako drugače navežemo na vsebino preteklih pogovorov. Formalno Thank you for contacting us. Thank you for your prompt reply. Thank you for getting back to me. I apologize for my late reply. Neformalno Thanks for your e-mail, it was wonderful/great to hear from you. I'm sorry for the delay. Kadar korespondenco začenjamo mi, na začetku najprej pojasnimo, zakaj pišemo (in se predstavimo). Formalno I am writing to enquire about … / inform you that … / confirm … / request … I am writing about / in reference to your offer. I recently read/heard about … and would like to know … My name is Alenka Zupančič. I'm contacting you to express my dissatisfaction regarding … My name is Dejan Kotnik. I would be interested in (obtaining/receiving) ... Neformalno Just a quick note to invite you to … / to tell you that … I wanted to let you know that / tell you about / ask you if … Če ste kdaj v dvomih, kaj je prav, enostavno posnemajte slog in besede pošiljatelja iz prejetega sporočila.

pred drugimi in naredite toliko stvari v miru, še preden se pojavi prvi sodelavec s skodelico kave. A ni super občutek, ko veste, da ste že toliko pred drugimi? Brez pričakovanj okolice, brez nepo-

trebnih pritiskov od zunaj, brez stresa. Zakaj ne bi tega občutka prenesli tudi na novoletne zaobljube in začeli pred drugimi? Zdaj. V prvem mesecu novega leta. 33


DAVKI IN FINANCE

KAJ LETOS PRINAŠA NOVA DAVČNA REFORMA

Konec novembra lani je parlament sprejel spremembo davčnih predpisov, ki jih je vlada napovedala sredi lanskega poletja. Zanimivo je, da so bili sprejeti precej spremenjeni predlogi davčnih sprememb v primerjavi s prvotno objavljenimi sredi poletja. Po nujnem postopku so poslanci odločali o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o davčnem postopku in zakona o davčnem potrjevanju računov. Ali napovedane spremembe res povečujejo konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja, kot je spremembe napovedala finančna ministrica Mateja Vraničar Erman, pa bo pokazal čas. MAG. TANJA KALTNEKAR

NORMIRANCI

Kljub napovedim, da se bo sistem obdavčitve normirancev bistveno spremenil, do tega ni prišlo. Glede na sprejete spremembe sistem normirancev ostaja. S 1. januarjem 2018 se bodo spremenila zgolj pravila o maksimalni višini uveljavljanja odhodkov ter pravila o višini prihodkov, ki jih podjetnik v sistemu normiranih odhodkov ne sme preseči, če želi ostati v tem sistemu. Za vse obstoječe normirance je bistvena informacija, da se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov ohranja višina normiranih odhodkov na ravni 80 % prihodkov in cedularni način obdavčitve teh dohodkov. Novost, s katero naj bi se vzpostavil mehanizem za omejitev zlorab v sistemu normiranih dohodkov iz dejavnosti, je seštevanje prihodkov med povezanimi osebami. Tako se bodo med povezane osebe, poleg zakonskega partnerja in otrok, vštevale tudi vse poslovne povezave z brati ali sestrami. Zavezanec pa bo vseeno lahko dokazoval, da njegov primer poslovanja s povezanimi osebami ni posledica namena zagotoviti pogoje za uveljavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Slednja sprememba zna biti pomembna za vse tiste normirance, ki poslujejo s povezanimi osebami in katerih definicija je podana v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Dodatno se po novem med povezane osebe prišteva tudi brat ali sestra zavezanca. V praksi to pomeni, da bo treba seštevati promete vseh gospodarskih subjektov, ki se štejejo za 34

povezane osebe z normirancem. To so vse družbe, v katerih imajo več kot 25-odstotni kapitalski delež normiranci sami kot fizične osebe ali njihovi sorodniki ter vsi drugi normiranci ali samostojni podjetniki, ki sodijo v krog povezanih oseb (zakonski partner, otroci, starši, bratje, sestre). Za povezano osebo se lahko šteje tudi vsak drug gospodarski subjekt, če gre za povezavo, katere posledica je obvladovanje normiranca na podlagi pogodbenih razmerij. Spremenjen bo tudi pogoj za obvezen izstop iz sistema, kjer se po našem razumevanju ravno tako upošteva »pravilo povezanih oseb«. Ta bo nastopil, ko bo zavezanec v dveh zaporednih letih presegel skupaj 300.000 evrov prihodkov iz dejavnosti, ugotovljenih po pravilih o računovodenju oziroma povedano drugače njegovi povprečni prihodki v dveh zaporednih letih ne smejo preseči zneska 150.000 evrov. To pomeni, da bo sistem v tem delu nekoliko bolj prilagodljiv, saj bo neki zavezanec v enem letu lahko presegel 150.000 evrov prihodkov, v naslednjem letu pa bo moral paziti, da njegovi prihodki zadnjih dveh let ne bodo presegli 300.000 evrov. Na drugi strani bo po novem postavljena tudi absolutna omejitev višine odhodkov. Poleg tega da so odhodki priznani v višini 80 % ustvarjenih prihodkov, hkrati ne smejo preseči 40.000 evrov odhodkov oziroma 80.000 evrov odhodkov pri zavezancu z vsaj eno zavarovano osebo za polni delovni čas, neprekinjeno vsaj pet mesecev. S tem se bo vsem tistim normirancem, ki bodo na primer

presegli 100.000 evrov prihodkov v enem letu, prag za uveljavljanje odhodkov postavil pri znesku 80.000 evrov. Če bo na primer nekdo dosegel 140.000 evrov prihodkov, se mu bo davčna osnova znižala »samo« za 80.000 evrov, od razlike v višini 60.000 evrov pa bo plačal davek po stopnji 20 odstotkov, kar znaša 12.000 evrov. Po sedanji ureditvi bi na primer plačal le 5.600 evrov davka. Vsebinsko enake spremembe so predvidene tudi za vse tiste zavezance, ki status normiranca uveljavljajo v okviru opravljanja osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti.

UGODNOSTI ZA DELAVCE NAPOTENE NA DELO V TUJINO

Določeno je zmanjšanje davčne osnove za napotene delavce v tujino, ki v tujini neprekinjeno bivajo več kot 30 dni, na način, da se znesek zmanjšanja določi v odstotku od bruto dohodka iz zaposlitve posameznega delavca z omejitvijo na maksimalni znesek v absolutni številki. Predvideno je torej znižanje davčne osnovne za 20 % plače, pri čemer to znižanje ne sme preseči 1.000 evrov izplačila v posameznem mesecu. Taka ureditev bo veljala za vse zaposlene, ki so v delovnem razmerju in so s pogodbo napoteni na delo zunaj države ali v državo in za zavezance, ki jih gospodarske družbe izmenjujejo med seboj na podlagi pogodbe o izmenjavi ter za zavezance raziskovalce, ki jih institucije izmenjujejo med seboj. Iz te obravnave so izključeni napoteni javni uslužbenci in funkcionarji, zaposleni na trgovskih ladjah in zavezanci, ki uveljavljajo ugodnosti na podlagi


DAVKI IN FINANCE mednarodnih pogodb (razen pogodb o izogibanju dvojne obdavčitve). Zakon določa kar nekaj pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko uporabi ugodnejša davčna obravnava. Oddaljenost opravljanja dela v tujini mora biti tolikšna, da dnevne migracije iz Slovenije niso več ekonomsko smiselne (200-kilometrska razdalja). Tak način izplačil velja za največ 60 mesecev v obdobju desetih let od prve napotitve. Določen je spodnji prag zneska plače, da se iz sheme izključi napotitve nižje kvalificiranih delavcev. Delavec mora imeti plačo vsaj v višini 1,5-kratnika zadnje znane mesečne povprečne plače zaposlenih v Sloveniji.

NIŽJI DAVČNI ODTEGLJAJ ZA NASTOPAJOČE UMETNIKE IN ŠPORTNIKE

Uvedena bo sprememba davčne osnove za davčni odtegljaj od izplačil nastopajočim izvajalcem in športnikom v okviru opravljanja njihove dejavnosti, če nimajo poslovne enote v Sloveniji oziroma izplačevalcu ne predložijo davčne številke. Priznani jim bodo normirani odhodki v višini 30 odstotkov.

POVRAČILO STROŠKOV VEZANO NA ZAČASNO NAPOTITEV NA DELO V TUJINO

Na boljšem bodo vsi tisti, ki bodo napoteni na delo v tujino za krajši čas, to je do 30 dni. Po novem se v sistemu obdavčitve dohodkov delavcev, napotenih na delo zunaj države, zaradi preprečevanja socialnega dumpinga zmanjšuje davčna osnova, in sicer se znesek zmanjšanja določi v odstotku od bruto dohodka napotenega delavca. Slednje v praksi ne pomeni nič drugega kot to, da se tovrstnim zaposlenim v davčno osnovo ne vštevajo povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino, med temi povračili so stroški prehrane povečani za 80 % glede na višino, ki jo določi vlada. Priznavajo se tudi stroški prevoza med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela ter stroški prevoza od doma (Slovenije) do mesta napotitve. Taki zaposleni so upravičeni do povračila stroškov za prenočišče na začasni napotitvi. Novosti glede priznavanja stroškov prehrane se nanašajo tudi na voznike v mednarodnem cestnem prometu, ki so na delu v tujini neprekinjeno do 90 dni ali več kot 90 dni.

SPREMEMBA PRI UGOTAVLJANJU DODATNE SPLOŠNE OLAJŠAVE

Z novelo zakona o dohodnini bo odpravljeno stopničasto (nezvezno) določanje dodatne splošne olajšave. Po novem se dodatna splošna olajšava na določenem intervalu skupnega dohodka zavezanca določi linearno. Skupna dohodkovna meja, do katere se priznava dodatna olajšava se ne spreminja in velja za vse tiste, katerih dohodek se giblje med 11.166,37 evra in 13.316,83 evra. Zmanjšanje se izračuna po naslednji enačbi: Zmanjšanje 0 19.922,15 evra – 1,49601 x skupni dohodek

VIŠJA OLAJŠAVA ZA ŠTUDENTE

Povečuje se posebna osebna olajšava za študente, to je rezidente do 26. leta starosti, ki se izobražujejo in imajo ustrezen status dijaka ali študenta. Zmanjšanje davčne osnove za delo preko napotnice študentskih servisov se prizna v višini splošne osebne olajšave. Doslej se je znižanje priznalo le v višini 75 % splošne olajšave. Po novem letu bodo plačila dohodnine oproščeni tudi vsi tisti, ki bodo prejeli brezplačno pravno pomoč. Ta bo obravnavana enako kot socialnovarstveni dohodki.

SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Nabor predvidenih sprememb tega zakona je precej kratek. Nanaša se samo na tako imenovane normirance in način davčne obravnave prevrednotenj finančnih instrumentov po MSRP 9. Za slednje velja, da se pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca zneski prevrednotenj finančnih instrumentov, ki se ne pripoznajo v izkazu poslovnega izida, temveč v izkazu drugega vseobsegajočega donosa, vključijo v davčno osnovo ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oziroma odpravi finančnega instrumenta. Za gospodarske subjekte, ki uveljavljajo status normirancev, bodo za obstoj v sistemu veljala enaka pravila kot za samostojne podjetnike, torej prihodki v dveh zaporednih letih ne bodo smeli preseči 300.000 evrov. Za vstop in obstoj v sistemu se bodo seštevali prihodki povezanih oseb, kot jih določa ZDDPO-2, pri čemer dodatno med povezane osebe štejejo tudi bratje in sestre. Ravno tako bodo priznani odhodki omejeni tudi z absolutno višino, in sicer v višini 40.000 oziroma 80.000 evrov, če zavezanec

zaposluje za polni delovni čas vsaj eno osebo neprekinjeno najmanj pet mesecev.

SPREMEMBE ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU

Glede teh novosti je treba omeniti, da bo po novem mogoče brezgotovinsko plačevanje obveznih dajatev pri upravnem ali drugem državnem organu. Uprava RS za javna plačila bo vzpostavila možnost brezgotovinskega (kartičnega) plačevanja davkov. Taka mesta se bodo postopoma odprla v večjih mestih, praviloma v prostorih državne uprave. Ukinjeni bodo nekateri pravilniki, ki predpisujejo uporabo predpisanih obrazcev, predvsem v povezavi z uveljavljanem pravic in napovedmi na področju dohodnine.

SPREMEMBE ZAKONA O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV

Čeprav so bile vezane knjige računov predvidene samo do konca leta 2017, so se na Ministrstvu za finance odločili, da zavezancem trajno omogočijo izbiro o načinu izvajanja potrjevanja računov. To pomeni, da vezane knjige računov ostajajo. Odpravljene bodo tudi določbe, ki urejajo posebne obveznosti zavezancev na območjih, kjer ni mogoča vzpostavitev elektronske povezave za izmenjavo podatkov z davčnim organom, saj te zaradi trajne možnosti izvajanja postopka potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov na podlagi proste odločitve vsakega zavezanca ne bodo več potrebne. Podaljšuje se rok za izdajo računa kupcu z uporabo vezane knjige računov, in sicer najpozneje po dobavi in prejetem plačilu. Spreminja se tudi rok za pošiljanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige računov v potrditev davčnemu organu, ki je po veljavnem ZDavPR deset delovnih dni. Zavezanec mora davčnemu organu poslati podatke o računih prek elektronske povezave do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa. Rok, v katerem lahko imetniki računov prek spletnega programa preverijo, ali so bili podatki o izdanih računih sporočeni davčnemu organu, se podaljša s 30 na 60 dni od dneva izdaje računa. S tem se zagotovi, da lahko imetniki računov, izdanih z uporabo vezane knjige računov, za vsak račun prek telekomunikacijskih poti preverijo, ali je bil potrjen pri davčnem organu. 35


DAVKI IN FINANCE

(NE)OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo. Če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi v praksi velikokrat trčimo na problem, kakšen je obseg obveznosti delodajalca pri plačilu oziroma povračilu stroškov, ki nastajajo pri opravljanju dela, in kakšna je davčna obravnava teh stroškov. Dostikrat se zgodi, da se pomešajo določbe delovnopravne in davčne zakonodaje. Tokratna rubrika je namenjena prav tej tematiki: kaj je obveza delodajalca oziroma pravica zaposlenega in posledično, kakšen je pri tem davčni vidik. PETRA MLAKAR

Najprej preverimo, kaj o tej tematiki določa zakonodaja: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-I, UL RS št. 21/13 z dopolnitvami) 130. člen ZDR-I (povračila stroškov v zvezi z delom) 1. Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. 2. Če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom. 3. Če se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na delo in z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila tako povečanega stroška za prevoz na delo in z dela, če je tako določeno v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oziroma če se tako sporazume z delodajalcem. 4. Delodajalec je dolžan delavcu povrniti stroške v zvezi z delom mesečno v skladu s 134. členom tega zakona. 134. člen ZDR-I (plačilni dan) 1. Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca. 2. Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. 3. Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. 4. Delodajalec je dolžan predhodno pisno obvestiti delavce o plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačilnega dne na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem 36

oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije). 5. Morebitna plačila v naravi se zagotavljajo na v pogodbi o zaposlitvi dogovorjen način, glede na vrsto dela in obstoječe običaje. Poznavanje ZDR-I ni dovolj, da bi lahko takoj ugotovili, kakšna je obveznost delodajalca oz. pravica zaposlenega v višini zneska povračila stroškov. Je le osnova, ki določa obvezo delodajalca, da mora zaposlenemu povrniti stroške, ki nastanejo zaradi opravljanja dela, ZDR-I se konkretneje o tem ne opredeljuje, temveč napotuje na uporabo »podzakonskih aktov«. Podzakonski akti so lahko kolektivne pogodbe: tako kolektivne pogodbe za posamezno dejavnost, lahko kolektivne pogodbe znotraj podjetja podjetniške kolektivne pogodbe, interni

akti znotraj podjetja, določbe v samih pogodbah o zaposlitvi ... Torej delovnopravna zakonodaja določa pravico do povračila stroškov, ki nastanejo ob delu. Kje v tem kontekstu pa se nahaja davčna zakonodaja oziroma predvsem Zakon o dohodnini (ZDoh-2, UL RS 117/06 z dopolnitvami), ki obdavčuje dohodke fizičnih oseb? Poglejmo si samo relevantne določbe ZDoh-2: 37. člen ZDoh-2 (dohodek iz delovnega razmerja) (1) Dohodek iz delovnega razmerja vključuje zlasti: 1. plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije, 2. regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoč,


DAVKI IN FINANCE 3. povračilo stroškov v zvezi z delom, 4. … 44. člen ZDoh-2 (dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo) (1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne vštevajo: 1. obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delodajalec; 2. premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih … 3. povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana med delom, stroški prevoza na delo in z dela ter terenski dodatek, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada, nadomestilo za ločeno življenje do višine, ki jo določi vlada, ter mesečni pavšalni znesek za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v zvezi z delom v volilni enoti v skladu z zakonom, ki ureja poslance; 4. povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, kot so: a. dnevnica, b. b.) povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za službene namene (kilometrina), c. c.) stroškov pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. Povračilo stroškov po tej točki se lahko določi ločeno ali v skupnih zneskih: 4.a povračilo stroškov delojemalcu za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Kadar gre za zavarovanje, ki velja v vseh državah sveta, in kadar: • je sklenitev takega zavarovanja vezana le na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju v tujini, • je povračilo stroškov sklenitve takega zavarovanja na voljo vsem delojemalcem, ki službeno potujejo v tujino, in • tako zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in storitve (zavarovanje je sklenjeno za najnižji obseg tveganja /pravic oziroma najnižjo višino kritja). Doh-2 le »opisno« določa davčno obravnavo stroškov, ki ga delodajalec povrne/izplača zaposlenemu in določa, da se v davčno osnovo ne vštevajo povračila stroškov »v višini in pod

pogoji«, ki jih določa vlada. Vlada pa je to določila z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov (Uradni list RS. Št. 140/06 in 76/08; v nadaljevanju uredba). Znova poudarjam, da sama uredba ni podlaga za določanje pravic zaposlenih, temveč te pravice le davčno obravnava. Sama pravica do povračila stroškov in izplačila drugih dohodkov pa izhaja iz delovnopravne zakonodaje: ZDR-I, kolektivnih pogodb, internih predpisov v družbi, pogodb o zaposlitvah. Res pa je, da je lahko v teh dokumentih navedeno, da se povračila stroškov povrnejo skladno z »davčnimi predpisi v višini in pod pogoji, da ne zapadejo v obdavčitev«, ali le »v skladu z davčno uredbo«. Uredba obravnava naslednje vrste povračil stroškov: Povzetek uredbe o višini povračil stroškov: 1. Prehrana med delom: 6,12 evra za delo več kot 4 ure na dan; več kot 10 ur: za vsako dodatno dopolnjeno uro: 0,76 evra; 2. Prevoz na delo in z dela: oddaljenost vsaj 1 kilometer: povračilo stroškov javnega prevoza, če tega ni: 0,18 evra na kilometer; če zaposleni uporablja službeno vozilo tudi v zasebne namene in mu delodajalec krije gorivo, se morebitno povračilo všteva v davčno osnovo; 3. Terenski dodatek ob pogoju: a. najmanj 2 dni zaporedoma dela in prenočuje zunaj kraja običajnega prebivališča in zunaj kraja sedeža delodajalca: 4,49 evra na dan in stroški prehrane in prenočevanja, če tega ne zagotovi delodajalec; b. da je delo organizirano kot izmensko delo in delavec dela dve izmeni zapored zunaj kraja bivanja in zunaj kraja sedeža delodajalca: 4,49 evra na dan; c. v primeru izplačila dodatka za ločeno življenje se izplačani terenski dodatek všteva v davčno osnovo, razen če je bil delavec z drugega delovnega mesta poslan na teren. 4. Nadomestilo za ločeno življenje: za delo, ki ga opravlja zunaj kraja bivanja zaradi službenih potreb in biva ločeno od družine: 334 evrov na mesec. 5. Povračila stroškov na službenem potovanju: a. Dnevnice – Slovenija: 7,45 evra ali 10,68 evra ali 21,39 evra; če je plačan zajtrk, se dnevnica zniža (10

odstotkov oz. 15 odstotkov); b. dnevnica – tujina: glede na določilo uredbe za tujino po posameznih krajih ter znižanje glede na plačilo zajtrka (10 ali 15 odstotkov); c. stroški prevoza: dejanski stroški ali 0,37 evra na prevoženi kilometer, če uporablja lastno prevozno sredstvo; pogoj: potni nalog in pripadajoča dokumentacija; d. stroški prenočevanja: na podlagi računa. Pozor: Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza. Pri povračilih stroškov moramo biti prav tako kot pri celotnem poslovanju pozorni tudi na določila verodostojnosti knjigovodskih listin, kot jih opredeljuje Slovenski računovodski standard 21 (do leta 2016) in določil Pravil skrbnega računovodenja (od 2016 dalje). Tako pravilo skrbnega računovodenja 1 opredeljuje tudi verodostojnost knjigovodskih listin, in sicer takole: PSR 1.12. Pri vsakem obravnavanju podatkov se kontrolirajo izvirne knjigovodske listine s podatki, ki dokazujejo vsebino in obseg uresničenega poslovnega dogodka, in to pred knjiženjem. Knjigovodske listine se kontrolirajo, da se zadosti načelu resničnosti, torej, da kažejo podatki v njih dejansko stanje in gibanje sredstev, obveznosti do njihovih virov, prihodkov in odhodkov. Knjigovodske listine so verodostojne, če se pri kontroliranju pokaže, da lahko strokovno usposobljene osebe, ki niso sodelovale v poslovnih dogodkih, na njihovi podlagi popolnoma jasno in brez kakršnihkoli dvomov spoznajo naravo in obseg poslovnih dogodkov. Popolnoma enaka določba je bila vsebovana do leta 2016 v SRS 21.12. Dodaten pozor: V tem članku pišemo izključno za delodajalce/delojemalce v gospodarstvu; za zaposlene v javni upravi veljajo drugačna pravila. Namesto zaključka: Včasih se v praksi dogaja, da posamezniki iščejo različne variante, kako ne plačati davščin pri dohodkih zaposlenim. Povračila stroškov, ki nastanejo na službeni poti, so velikokrat tudi zlorabljena za nedovoljene namene in s tem tudi pogosta tarča inšpekcij davčnih organov. Bodite dosledni, pa ne bo posledic. 37


DAVKI IN FINANCE

KAKO SVOJE OSEBNE FINANCE SPRAVITI V RED? Ko je govora o denarju, kaj hitro ostanemo brez besed ... Pa ne zato, da ne bi imeli kaj povedati, temveč zato, ker je o denarju tako zelo težko govoriti ... Zakaj je tako? Ker je to nekaj zelo osebnega, nekaj, po čemer naj bi se merila naša »vrednost« ali bolje uspeh. A škoda, da je tako ... Denar ni merilo uspešnosti. ANA VEZOVIŠEK

Marsikdo je lahko uspešen v poslovnem okolju, ima nadpovprečne prihodke, pa ima v resnici finančne težave. A za te težave vedo le redki, saj je slika navzven popolnoma drugačna, kot je tista navznoter. In zato je zelo pomembno, da ne gledamo na to, kaj imajo drugi, koliko zaslužijo drugi, kaj bi bilo, če ... itn., temveč se danes ozremo vase in pogledamo, kaj moramo narediti, da bodo naši finančni temelji kar se da trdni in da bomo tako pripravljeni na rast.

KO SO PRIHODKI VIŠJI OD NAŠIH POTREB

Dejstvo je, da višji kot so naši prihodki, večje so naše potrebe. To si najlažje pogledamo na primeru, ko iz statusa »študenta« v nekaj letih preidemo na redno zaposlitev z nadpovprečno plačo. Če smo se sprva lahko naokoli prevažali z avtobusom ali pa z rabljenim avtom v vrednosti 1.000 evrov, ki smo si ga kupili sami, nam je pozneje dovolj v vrednosti 20.000 evrov in ki ga lahko vzamemo na lizing ali kredit. Če smo sprva veliko kuhali doma ali jedli pri naših starših in gledali na to, da čim več prihranimo, si pozneje želimo jesti v restavracijah in polnimo hladilnik ne glede na to, ali dejansko potrebujemo toliko hrane (o tem ne razmišljamo). Če smo sprva živeli v podnajemu ali v garsonjeri s kakšnim »cimrom« in si delili stroške bivanja, se pozneje želimo preseliti v veliko stanovanje ali hišo, pa čeprav za to nimamo nič privarčevanih sredstev. Imamo pa visoke prihodke in možnost najema velikega kredita. Rečemo si: zakaj bi se nečemu odrekal, 38

ko pa imam to lahko že danes? Dovolj je bilo odrekanja v študentskih letih ali pa v času, ko smo imeli nižje prihodke. In o tem kaj bo, če ..., bomo razmišljali takrat, ko (če) do tega pride. Ne glede na višino naših prihodkov, je ključno, da se zavedamo, da smo mi tisti, ki moramo imeti nadzor nad denarjem in da porabe ne smemo prepuščati našemu razpoloženju, našim željam in trenutnim potrebam. Vsak bi za drugega, ki ima višje prihodke, znal reči: »Če bi imel jaz takšne prihodke, bi mi zagotovo več ostalo.« Pa vendar je v resnici čisto drugače. Ključno je, da znamo optimalno razporediti tisto, kar dobimo in da svojo porabo načrtujemo. Obstaja nekaj osnovnih pravil, ki bi se jih morali držati, če bi se želeli v prvi vrsti zaščititi pred nepredvidenimi dogodki. Torej dogodki, za katere smo navadno že slišali, a smo vseeno upali, da se nam pa kaj takšnega ne bo nikoli zgodilo. Dogodki, kot so izguba službe, upad dohodkov, bolezen, okvara avtomobila itn. Pa si poglejmo nekaj osnovnih pravil:

NAJPREJ MORAMO VEDETI, KJE SMO DANES

Kako to storimo? Najlažje na način, da najprej sploh ugotovimo, kakšni so naši prihodki in na drugi strani odhodki. Med svojo zdaj že 18-letno kariero v finančnem svetu sem prepogosto videla primere, pri katerih so posamezniki mislili, da vse vedo. Da jim ni treba vedeti, kje so danes in da jim ni treba vedeti, kam gredo njihovi odhodki, ker to že vse vedo. A v resnici ni tako. Pravzaprav je zelo, zelo drugače. Kako

to vemo? Če bi to držalo, potem bi bilo stanje navadno drugačno. Tista številka, ki jo imamo mi v glavi, je v 99 odstotkih primerov nižja, kot je v realnosti (ko govorimo o porabi). In ko začnemo spremljati, kam gre poraba, šele vidimo, na kaj vse smo pozabili in na kaj vse moramo misliti že toliko prej. In le na ta način bomo vedeli, koliko na mesec sploh potrebujemo za življenje. Zanimivo je, da navadno zapravimo vse, kar dobimo, pa čeprav mesečni stroški niso vsak mesec enaki. Zato je zelo pomembno, da ugotovimo, kakšno je povprečje zadnjih nekaj mesecev ali bolje zadnjega leta, in si na podlagi tega naredimo natančen načrt kako bomo od danes naprej denar porabljali. Ja, to je tisto ključno. Porabo je treba načrtovati, ne gledati za nazaj. Takrat smo pogosto že prepozni. Znesek, ki ga imamo na razpolago, razdelimo po glavnih kategorijah, kot so hrana,


DAVKI IN FINANCE potem res kaj zgodi. Zakaj je tako? Ker bomo na to pripravljeni in ne bomo živeli pod stresom, kaj pa če ...

IZOGIBAJMO SE POSOJILOM, KARTICAM, LIMITOM

bivanje, otroci, prevoz itn. Potem pa sledi spremljanje porabe in korigiranje znotraj posamezne kategorije.

DRŽIMO SE PRAVILA 10 : 10 : 80

To pravilo je eno ključnih, saj nam ne bo pomagalo samo ostati nad gladino, temveč nam bo pomagalo zgraditi varno prihodnost. Pravilo pa pomeni, da bi morali najmanj 10 odstotkov naših prihodkov usmeriti k dolgoročnim ciljem (pokojnina, nakup stanovanja, šolanje otrok, predčasno odplačilo dolgoročnega kredita itn.). Drugih najmanj 10 odstotkov za kratkoročne cilje (dopust, menjava opreme, zavarovanje avtomobila, večji izdatki, ki nas doletijo enkrat letno itn.). 80 odstotkov pa potem porazdelimo po glavnih kategorijah, pri čemer pazimo na to, da te kategorije niso vsak mesec enake, temveč se spreminjajo in skladno s tem jih moramo prilagajati tudi mi. Vnaprej,

kot smo že napisali. In to v praksi pomeni, da niti 80 odstotkov ne prerazporedimo skozi mesec, temveč jih razporedimo precej manj.

ZAŠČITIMO SE PRED TVEGANJI

To, da računamo na to, da nas v življenju ne bo nič presenetilo in nam pustilo negativne finančne učinke, je slaba strategija. Bodimo iskreni ... Kolikšen pa je odstotek možnosti, da se nam med življenjsko dobo ne bo prav nič zgodilo? Da nam ne bo treba malce globlje seči v žep? Zelo malo. In če to že danes vemo, potem se enostavno že danes na to pripravimo. Ja, tako enostavno je to. Ugotoviti moramo le še, kakšna naj bo ta zaščita. Pri tem pa ne pozabimo na vrsto tveganj, ki obstajajo in smo jih že omenili uvodoma (izguba službe, bolezen itn.). Že danes si moramo ustvariti ustrezno rezervo. In veste kaj? Manj možnosti je, da se nam

Ti nam sporočajo, da živimo preko svojih zmožnosti. Le kako ne, če pa si kupujemo stvari, ki si jih v resnici ne moremo privoščiti? Bodimo iskreni ... Težko je ostati discipliniran, če pa vemo, da imamo v denarnici, eno, dve ali več kartic, ki jih lahko koristimo, ko bomo nekaj res potrebovali. In ta »nekaj res potrebovali« se prepogosto izkaže, da ni bilo nekaj, kar smo resnično potrebovali. Ljudje imamo enostavno velik problem ločiti med potrebujem in hočem. V veliki večini kupujemo stvari, ki jih enostavno hočemo ali lepše, si jih želimo. Potrebujemo jih bistveno manj. In ravno zaradi te želje se nemalokrat znajdemo v situaciji, ko se začnemo mesečno boriti z vsemi obveznostmi in je naša glavna misel ta, kako bomo zagotovili sredstva na računu, da nam bo banka lahko odtegnila obveznosti iz naslova kreditov, kartic itn. Ključno je torej, da se zavedamo, da je od nas samih odvisno, kako bomo krmarili skozi našo finančno življenje in da brez osnovnih temeljev ne bomo mogli iti naprej. Danes izgovor o tem, da ne vemo, kje začeti in kako, ne bi smel biti več izgovor. In to, da upamo na spremembo katerega izmed zakonov, ki nam bo zagotovil varno prihodnost, tudi ne. Mi smo tisti, ki lahko to spremenimo, dokler seveda še lahko. Zato je zdaj čas, da prevzamemo vajeti s svoje roke. Brez izgovorov!

Porabo je treba načrtovati, ne gledati za nazaj. Takrat smo pogosto že prepozni. Znesek, ki ga imamo na razpolago, razdelimo po glavnih kategorijah, kot so hrana, bivanje, otroci, prevoz itn. Potem pa sledi spremljanje porabe in korigiranje znotraj posamezne kategorije. 39


OGLASNO SPOROČILO

ODSLEJ ŠE LAŽJE DO KLJUČNIH PODATKOV MAG. MOJCA KUNŠEK, DIREKTORICA AJPES

V današnjih turbulentnih časih je zanesljivost poslovanja nujna, kar potrjuje tudi naraščanje števila vpogledov v centralni Poslovni register Slovenije (PRS), sledijo pa vpogledi v Register transakcijskih računov (RTR) in v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP). Pri slednjem je možno preveriti zastavo premičnin po vrsti premičnine ali zastavitelju. Namenskim uporabnikom je na voljo tudi dostop do podatkov preko spletnega servisa (npr. leasing hiše), ki je vzpostavljen še za sedem drugih registrov. Z namenom večje transparentnosti izvajanja turistične dejavnosti je bil v decembru 2017 vzpostavljen Register nastanitvenih obratov (RNO), kamor se morajo vpisati vsi izvajalci namestitvenih storitev do konca februarja 2018. Prav tako je uveden nov poenostavljen sistem poročanja, saj bodo preko nove spletne aplikacije podatke o gostu poročali le enkrat, in sicer preko portala AJPES. Drugi organi (policija, statistični urad in občine) bodo te podatke zajemali preko portala AJPES in jih uporabili za svoje obračunske in statistične namene. Prav tako je AJPES po pooblastilu Urada za preprečevanje pranja denarja vzpostavil Register dejanskih lastnikov (RDL), kamor bodo lastniki po direktivi o preprečevanju pranja denarja sporočali podatke o osebi, ki igra ključno vlogo pri obvladovanju delovanja poslovnega subjekta. Aplikacija, kamor mora več kot 65.000 zavezancev vpisati podatke o dejanskih lastnikih, je že odprta, od 19. januarja 2018 dalje pa bo na portalu AJPES omogočen tudi vpogled v te podatke. S tem bo vsem zainteresiranim omogočeno iskanje podatkov v registru in preverjanje dejanskih lastnikov, kar bo prispevalo k večji transparentnosti poslovnega okolja. Še vedno pa ima AJPES vlogo največjega registrskega organa v državi, saj na svojih 12 izpostavah – točkah SPOT (nekdanje točke VEM) v okviru 40

sistema za podporo poslovnim subjektom v državi AJPES izvede več kot 75 odstotkov registracij gospodarskih družb in več kot 54 odstotkov registracij samostojnih podjetnikov. Poleg podatkov o slovenskih poslovnih subjektih je z vključitvijo v Sistem povezovanja poslovnih registrov (Business Registers Interconnection System – BRIS) Slovenija kot ena izmed prvih držav članic dosegla pomemben mejnik pri zagotavljanju transparentnega poslovnega okolja v EU. S platformo, ki jo je po pooblastilu države izdelal AJPES, je prvič omogočena elektronska komunikacija z vsemi poslovnimi registri, ki bodo po direktivi Evropske komisije izmenjevali informacije v zvezi s tujimi podružnicami in čezmejnimi združitvami družb prek portala e-pravosodje. Prav tako AJPES aktivno sodeluje tudi z organizacijo za globalni identifikator (GLEIF), kjer je pristopil k akreditaciji za pridobitev statusa lokalnega registratorja globalnih identifikatorjev LEI. Leta 2018 bodo

morali identifikator pridobiti vsi poslovni subjekti, ki so zavezanci po direktivi MiFID2. Bonitetne ocene S.BON so izdelane na podlagi izvirnih in ažurnih podatkov ter primerljive metodologije bonitetnih hiš Standards&Poor, Fitch ter Moody's. Preverjanje bonitete obstoječih in novih poslovnih partnerjev je del učinkovitega upravljanja vsakega podjetja in osnovni korak pred sprejemanjem poslovnih odločitev. Finančni pomočnik Fi=Po, ki je namenjen samostojnemu analiziranju partnerjev, bo v letu 2018 celovito prenovljen in nadgrajen z eOpomnikom za dnevno obveščanje. Zaposleni AJPES v 13 poslovnih enotah predstavljajo prednosti uporabe podatkov na številnih dogodkih, saj je ključna informacija ob pravnem času zlato. Ob odličnih rezultatih vsakoletne ankete zadovoljstva uporabnikov k temu dodatno prispevata tudi prejeti certifikat Dobre energije v letu 2017 in nagrada HORUS za najbolj družbeno odgovorno agencijo v letu 2016 v državi.


DIGITALNA PISMENOST

ENOSTAVNO NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE AKTIVNOSTI Z OFFICE 365 Tokrat predstavljamo trik, ki združuje cel kup zanimivih informacij o orodjih paketa Office 365. Izvedeli boste, kaj je Office 365, kaj ponuja in katere možnosti kot uporabniki imamo. V prejšnjih številkah smo kar nekaj vrstic namenili Excelu in njegovim uporabnim trikom, tokrat pa nekaj o oblačnih storitvah, ki jih Microsoft zadnja leta zelo uspešno razvija in trži. EDIN BULJUBAŠIĆ

Si predstavljate vsa orodja na enem mestu? Vsa orodja, zbrana na vašem prenosniku, tablici ali pa na pametnem telefonu? To je Office 365. Dostopajte do svojih dokumentov in orodij od koder koli. Vse, kar potrebujete, je zgolj možnost internetne povezave. Dnevi namiznih aplikacij, ki nas silijo, da delo opravljamo na istem stacionarnem mestu, se počasi končujejo. In hvala »bogu« za takšno svobodo. Znano je, da se vse večje težave pri poslovanju najpogosteje začnejo s pomanjkanjem komunikacije in slabšim razumevanjem. Odsotnost posameznika od dela lahko predstavlja težavo celotne skupine. Ravno zato so orodja, kot so Yammer, Planner, PowerBi in številna druga orodja, odlična rešitev za tovrstne primere. Ker živimo v dobi podatkov in informacij, je nadvse pomembno, da te do nas pridejo pravočasno in varno, zato je zgolj vprašanje časa, kdaj bodo ta orodja na vašem dnevnem redu. Na splošno pa 42

je Office 365 naročnina na storitve oziroma aplikacije, ki jih ponuja Microsoft, sem pa predvsem sodijo Word, Excel, PowerPoint, Stream, Teams, Visio, Mail, People, Calendar, Planner in številni drugi, do katerih dostopamo na različne načine. Dostop je možen prek namiznih aplikacij ali pa kot že omenjeno prek spleta. To nam omogoča, da do svojih dokumentov lahko dostopamo s katerokoli napravo, ne glede na sistem ali že nameščene programe. Zdaj, ko vemo, kaj je, si oglejmo eno izmed orodij.

KATERE APLIKACIJE SO NA VOLJO?

Ker je aplikacij kar precej, prepuščamo vajeti spodnji sliki, ki pa tudi tokrat pove več kot tisoč besed. Glede na količino aplikacij se poraja vprašanje, ali so te aplikacije vse uporabne, ali bomo z njimi povečali doprinos k delu, bomo zaradi njih bolj uspešni? Odgovor je da. Prav vse aplikacije, ki jih

ponuja Office 365, so skrbno pripravljene z namenom razbremenitve uporabnikov pri uporabi težkih, velikokrat kompliciranih in posledično dolgočasnih aplikacij oziroma programov. Ker je orodij kar precej, smo se odločili, da bomo nekaj besed namenili enemu izmed njih, to je Planner. Ponuja enostaven in preprost, a


DIGITALNA PISMENOST obenem pregleden in organiziran vpogled v opravila posameznika ali celotne organizacije. Zagotovo bi vse skupaj zvenelo bolje, če bi te besede začinili s prodajniškim glasom in zapisali: »Želite postati organizirani? Želite pohitriti delovanje in povečati dobiček?«. Vendar ni potrebe. Že en sam vpogled v orodje in že nas prepriča v uporabo. Pregled in urejanje opravil je možnost, ki je na trgu že kar nekaj Outlookovih generacij. Vendar je deljenje, sledenje in spremljanje tovrstnih opravil precej komplicirano. Zlasti, če so na ta opravila vezani še drugi uporabniki. Pri Office 365 je ustvarjanje novih opravil, predvsem pa deljenje in posledično spremljanje in nadziranje napredka opravil, preprosto in pregledno. Kot lahko vidimo na sliki, je popolnoma razvidno, koliko opravil imamo, kakšna je stopnja dokončanosti in kdo vse je aktiven znotraj opravil. V spodnjih slikah je prikazan postopek ustvarjanja opravil, dodelitev osebja in grafični prikaz stanja opravil.

Slika predstavlja aktivno uporabo Plannerja, kjer nazorno vidimo, katera opravila so v delu in v kakšni fazi so.

USTVARJANJE NOVIH OPRAVIL + BONUS ORODJE

Je hitro in preprosto. Brez odvečnih besed, s klikom na »Plus« ustvarimo novo opravilo. Z izborom datuma povemo, ali je opravilo v delu, zamudi ali pa je že končano. Gumb »Dodeli« omogoča dodajanje oseb, posledično tudi izmenjavo sporočil. Opravila so lahko javna ali zasebna. Če so pravila zasebna, jih lahko urejajo zgolj povabljeni ljudje. Izbora te možnosti se v nadaljevanju ne da spremeniti. Za bolj grafično ponazoritev stanja preprosto kliknemo na gumbek Grafikoni, in že je prikazana shema vseh opravil. To je zgolj ena izmed številnih aplikacij, s katerimi lahko v vsakodnevna opravila vnesemo red in preglednost. Grafični prikaz pa bo poskrbel, da nobeno opravilo ne bo ostalo neopaženo in posledično nedokončano. Tovrstnih orodij pa je, kot smo videli zgoraj, kar precej. Aplikacije, kot so Skype, OneDrive in Outlook, ponujajo enostavno izmenjavo sporočil in klicev, vendar vse to lahko počnemo tudi na malce bolj diskretni ravni. Ustvarjanje delovnih skupin in zagotavljanje uspešne komunikacije je zelo preprosto z uporabo aplikacije Yammer. Gre za orodje, ki omogoča izmenjavo sporočil med uporabniki določenih skupin. Pregled zgodovine in aktivno dodajanje komentarjev je zelo preprosto. Ustvarimo skupino, povabimo ljudi in že lahko načrtujemo in komuniciramo. 43


OGLASNO SPOROČILO

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI VODENJU PROCESA IZTERJAVE Neplačevanje je danes postalo nekaj vsakdanjega, proti temu lahko ukrepamo na različne načine. Obstajajo pa napake napake, ki jih konstantno delajo podjetja v postopku izterjave in ki vplivajo na slab izkupiček v postopku izterjave.

1. NAPAKA: STRAH PRED IZGUBO STRANKE

Glavni dejavnik, da podjetja odlašajo z izterjavo, je strah pred izgubo stranke. Podjetja se velikokrat namreč bojijo, da bodo zaradi izterjave izgubile posel, kar je povsem zmotno razmišljanje, ki je že marsikatero podjetje pripeljalo do stečaja. Moramo se zavedati, da je naročnik z nami sodeloval izključno zaradi našega dobrega produkta ali izdelka in je treba svojo storitev ali izdelek ceniti. Dejstvo je, da se šele s plačilom izdanega računa posel zaključi. Če namreč samo delamo in ne pazimo na terjatve, lahko hitro zapademo v začaran krog dolgov, iz katerega se težko rešimo.

2. NAPAKA: ODLAŠANJE Z IZTERJAVO

Uspešnost izterjave je v večji meri odvisna od tega, kako hitro bomo začeli s postopkom obveščanja o dolgu in s tem pokazali, kako spremljamo plačilne navade naših strank. Praviloma namreč, kdor dolguje nam, dolguje tudi komu drugemu in je zato zelo pomembno, da nas drugi dolžniki ne prehitijo s postopkom.

3. NAPAKA: KAR TAKOJ POŠILJANJE OPOMINOV

Ker živimo v obdobju reklamne invazije v nabiralniku, predlagam, da se postopek izterjave ne začne kar takoj s pisnim opominom, ampak da proces začnemo s preprostim telefonskim klicem dolžnika in mu tako pokažemo, da za vas ni številka, ampak ima za vas ime in priimek oz. firmo. S telefonskim klicem preverimo, ali je račun sploh prejel ter ali ima na njegovo vsebino kakšne pripombe. 44

4. NAPAKA: POŠILJANJE OPOMINOV S KONSTANTNO ENAKO VSEBINO

Ko preidemo na pisno opominjanje, je bistvenega pomena, da opomin vsebuje naslednje točke: • Točen naslovnik opomina, če gre za pravno osebo, je potrebno na opominu navesti tudi odgovorno osebo, ki ji je opomin namenjen. • Za kateri račun terjamo, če dolžnik dolguje več računov, je potrebno navesti vse račune in se tako izogniti vsem vprašanjem, kaj sploh dolguje. • Specifikacija dolga, opomin naj bo sestavljen tako, da je že iz opomina razvidno, kaj je glavnica, kaj so obresti in kakšen je dodaten strošek opominjevalnega postopka. • Točen datum plačila, na opomin je potrebno nujno navesti točen rok, do kdaj zahtevate plačilo.

Vsi zgornji kriteriji pa se razlikujejo glede na to, v kateri fazi smo v postopku izterjave. Več dni zamude je, krajši naj bodo roki in bolj ostro besedilo uporabljamo. Ena izmed velikih napak je, da v opominu navedemo, kaj bomo storili, če dolg ne bo poplačan, potem pa tega ne naredimo. S takšnim postopkom delamo kontra efekt in ne bomo uspešni v postopku izterjave.

5. NAPAKA: NEPRAVILEN TELEFONSKI KLIC

Pri telefonskem komuniciranju se moramo zavedati, da je statistično dokazano, da je najbolj pomembnih prvih pet minut pogovora, kako se bomo ujeli s sogovornikom, vsekakor pa ima pogovor nekaj glavnih točk, ki se jih moremo držati. To so uvod, namen klica, pogajanja, potrditev in zaključek.


OGLASNO SPOROČILO • Uvod: Uvod je zelo pomemben, saj se tukaj v večini odloča, ali sploh govorimo s pravo osebo ali ne. Tukaj priporočam, da najprej vprašate, ali je na nasprotni strani želena oseba, komaj takrat poveste svoje ime in od kod kličete. • Namen klica: V klicu more biti jasno povedano, DA VAM NEKAJ DOLGUJEJO. Dogajajo se napake, da dolžnik preusmeri pozornost na novo naročilo, kar pa ni pravilno. • Pogajanje: V pogajanjih morate biti tudi razumevajoči. Če vam oseba pove znesek, ki ga bo poravnala, veste pa, da je preko njegovih zmožnostih, ga vprašajte, kje bo sedaj dobil denar. Seveda pa se ne smete zadovoljiti z vsako njegovo ponudbo. • Potrditev: V potrditvi zahtevajte od sogovornika, da vam sam pove, kakšen znesek bo poravnal in točen datum, s tem zasledimo, ali si je znesek in datum plačila tudi zapomnil. Nikakor mu ne smete vi določiti zneska, koliko mora poravnati. • Zaključek: Na koncu se je potrebno zahvaliti za čas, ki si ga je vzel za pogovor in mu povedati, da upate, da se s takšnim namenom ne bosta več slišala.

6. NAPAKA: NEPRIPRAVLJENI NA NJIHOVE IZGOVORE Ko kličemo dolžnike, moramo biti pripravljeni na polno njihovih izgovorov, zakaj ni prišlo do poplačila obveznosti. Zelo pomembno je, da znotraj svojega podjetja poznamo celoten proces naročanja, nabavo ali storitev

izdelka, tako da nas nasprotna stranka ne more presenetiti s procesnimi napakami znotraj našega podjetja. Obstaja pa veliko t. i. standardnih izgovorov glede zmožnosti odplačevanja, kot so: Izgubil sem zaposlitev: Razumem g./ga., ampak vseeno bova morala rešiti nastalo situacijo. Kdaj ste izgubili zaposlitev? Prejemate denarno nadomestilo/pomoč? Opravljate kakšna priložnostna dela? Zaprosimo za dokazila. Ta mesec še nisem prejel plače: Kdaj jo običajno prejmete? Kdaj pričakujete priliv? Koliko bi bili zmožni plačati zdaj? Imel sem nujne nepričakovane izdatke (kurjava, šolske potrebščine itd.): Pojasnite mi prosim vašo finančno situacijo, da bom lažje razumel/a. Koliko bi bili zmožni poravnati zdaj? Naj vas seznanim z dodatnimi stroški vezanimi na vašo zamudo. Nisem dobil plačila za svoje opravljeno delo: Popolnoma vas razumemo, kaj pa ste storili, da bi vam oseba plačala? Nam lahko prosim poveste, katero podjetje pa je to?

7. NAPAKA: NESPREMLJANJE DOGOVOROV

Ko z osebo sklenemo kakršen koli dogovor, je to nujno treba spremljati, ali se dogovora drži ali ne. Dogaja se napaka, da se dogovori ne spremljajo in osebo, ki se dogovora ni držala, pokličete šele čez mesec ali več, s tem pokažete, da nimate nadzora nad svojim opravljenim delom in s tem dolžnik dobi še večjo moč.

Izpostavil sem samo nekaj najpogostejših napak in pomislekov v procesu izvensodne izterjave. Pomembno je, da se znotraj podjetja izoblikujejo procesna dejanja, ki določajo, kako se vodijo dolžniki, ki zamujajo do 30 dni, do 60 dni in nad 90 dni, ter kaj bomo počeli v teh obdobjih. Ko boste imeli izoblikovano to premico vam bo postopek izterjave potekal veliko lažje. Nepravilen postopek izterjave ne pomeni le, da ne boste prišli do svojega denarja, lahko pomeni tudi, da si boste z nepravilnim procesom izterjave povzročali dodatne nepotrebne stroške. Tako je vredno razmisliti, ali se boste ukvarjali s stvarmi, ki so vaša glavna dejavnost in jo opravljali dobro, ali tudi s posrednimi dejavnostmi, ki pa vas zavirajo pri vašem razvoju in napredku. Priporočamo, da postopek izterjave prepustite družbam, ki so specializirane za ta postopek. Pri izbiri le-te pa bodite previdni, saj je pomembno, da ohranite 100-odstotni nadzor nad svojim denarjem in procesnimi dejanji, saj se ukvarjajo z vašimi strankami, za katere nikoli ne veste, kdaj se bodo vrnile k vam po nov izdelek ali storitev. Zavedati se je treba, da tudi v postopku izterjave LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE, in se lotiti postopka izterjave tako, da ne bomo odganjali naročnikov, temveč jih s skrbnostjo obdržali. In imejmo v svojih mislih, pred leti je bila vaša najboljša stranka, sedaj je največji dolžnik. Kaj pa bo prihodnje leto?

IZTERJAVA d.o.o. Stritarjeva ulica 23

2000 Maribor

T +386 (0)2 707 10 00 F +386 (0)2 620 26 63

45

W www.iz


POSLOVNI VIDEZ

Kakšna je pravilna zunanja podoba sodobne poslovne ženske? Več kot očitno je, da vsi nimamo enakega okusa in ne enake dovzetnosti za to, kar nas obkroža in ne zaznavamo lepega na enak način. Tako je tudi pri kulturi oblačenja in zaznavanju skladno in prefinjeno oblečenega človeka. BARBARA MERLAK


POSLOVNI VIDEZ Fotografija 1

Pa čeprav je pregovorno, da obleka naredi človeka, fraza, ki smo jo že vse izmed nas slišale velikokrat, jo poznamo, se zavedamo njene pomembnosti in jo skušamo zato udejanjiti, pa za večino od poslovnih žensk zjutraj, ko se moramo pred odhodom v službo v naglici urediti in si nadeti obleko, to še vedno ostaja za večino zapletena naloga, ki nam povzroča težave. Dejstvo je, da obleka zjutraj postane nujni sestavni del naše zunanje poslovne podobe. In, če je ta privlačna in predvsem ustrezna, kot takšna postane osnova za uspešno poslovno pot in enakovredno nastopanje pred konkurenti. Prvi vtis na sodelavce in poslovne partnerje naredimo vedno in najprej s svojo zunanjo podobo, šele nato sledijo besede in vsebina. In ko tako leta in leta hodimo v službo in se srečujemo s številnimi poslovnimi partnerji, vedno znova opazimo ljudi, ki s svojo obleko in celostno zunanjo podobo ne pripovedujejo le zgodbo o samih sebi, marveč in predvsem pripovedujejo odlično ali malo manj odlično zgodbo o svojem podjetju, o svoji državi. Zlasti tiste dame, ki delujete v mednarodnem okolju, to dobro veste. Na oblikovanje čuta za lepoto vplivajo naše notranje bogastvo in tankočutnost, zavestna pozornost, vedoželjnost, kultiviranost okolja, način našega življenja in družina. Gre za proces, ki se začenja v otroštvu, lahko bi

Fotografija 2

ga poimenovali estetska vzgoja in se nadaljuje skozi celotno naše življenje. In ker smo ljudje tako edinstveni in ker različno zaznavamo stvari in ljudi okoli sebe, na koncu pogosto trčimo na težave, ko tega estetskega čuta ne znamo udejanjiti in prenesti v vsakdanjo jutranjo rutino, ki nam narekuje, da se moramo obleči v najkrajšem možnem času in biti tako odlični tudi v smislu svoje zunanje poslovne podobe. Zanimivo je, da kljub svoji človeški edinstvenosti in poudarjanju individualnosti, pravzaprav poslovno oblačenje v svojem bistvu ni naklonjeno temu in na neki način predpisuje pravila in nas sili v uniformiranost. Zato si bomo v nadaljevanju ogledali nekatera pravila in zahteve ter ugotovili, da z znanjem in s spretnostjo to lahko postane ne le obremenjujoča jutranja rutina, pač pa zabavno in zanimivo jutranje početje. Nekaj lepega za začetek dneva.

O TEORIJI PRAVIL POSLOVNEGA OBLAČENJA

Teorija pravil poslovnega oblačenja se je razvila iz spoznanja, da ljudje v medsebojni komunikaciji lažje in učinkoviteje navezujemo stike, smo drug do drugega bolj vljudni, prijazni in pozorni, če je naša celostna zunanja podoba usklajena s standardi, ki se za posamezno priložnost pričakujejo. Podobno velja tudi za

uglajeno vedenje. Če bomo upoštevali pravila, se bomo lahko vsakodnevno, doma ali na tujih tleh, počutili najmanj enakovredne našim sogovornikom. Ker bomo obvladali obliko, se bomo v nadaljevanju lahko posvetili predvsem vsebini naše komunikacije in vzpostavljanju uspešnih poslovnih in osebnih odnosov. Ločimo štiri ravni oblačenja, ki so primerne za vsakdanje poslovno udejstvovanje.

PRVA RAVEN: TEMNA OBLEKA ALI TRADICIONALNA POSLOVNA OBLEKA

Ta raven oblačenja je najbolj uradna in najstrožja, saj z njo vzbujamo občutja zanesljivosti in resnosti, pa tudi občutja prepričljivosti in moči. V zapovedanih barvah, temno modri, temno sivi in črni, deluje strogo in uradno. Tako kot so stroga in vnaprej natančno definirana nekatera poslovna srečanja, zlasti pri poklicih, kot so bančništvo, zavarovalništvo, državna uprava ... Moška temna obleka z belo ali svetlo srajco in diskretno kravato (Fotografija 1). Ženski enobarven kostim s krilom ali hlačami (padajoče ravne hlače na rob) v temni ali drugačni nevpijoči barvi (temno rdeča, zelena, vijoličasta ...) Fotografija 2. 47


POSLOVNI VIDEZ Fotografija 5

Fotografija 3

DRUGA RAVEN: DNEVNA POSLOVNA OBLEKA

Ta raven oblačenja je bolj sodobna in omogoča več svobode pri izražanju osebnostnega stila. Namenjena je vsakodnevnim poslovnim dogodkom, ki so še vedno uradni, ne pa tako strogi. Zato je tudi paleta barv širša in omogoča izbiro vseh odtenkov modre, sive, bež, pa tudi zmerni vzorci in črte so dovoljene. Moška obleka s srajco in kravato, pri čemer sta suknjič in srajca lahko poljubne barve in kroja, hlače so lahko v enaki ali drugačni barvi in materialu kot suknjič (Fotografija 3). Ženski suknjič je lahko zanimivega kroja in v različnih barvah, enako krilo, pomembna je dolžina krila, ki ne sme biti prekratka. Hlače so lahko širše ali ožje in brez vzorcev, razen ozkih črt (Fotografija 4).

TRETJA RAVEN: SPROŠČENA POSLOVNA OBLEKA

Ta se uporablja pri delu v pisarnah, za interne sestanke in izobraževanja ter srečanja s kolegi, ko ne pričakujemo pomembnejših poslovnih partnerjev. Še vedno narekuje uporabo suknjiča pri obeh spolih, a hkrati dovoljuje sproščena oblačila, ki so še vedno v funkciji poslovnih in uradnih oblačil. Kljub večji svobodi, pa morajo biti oblačila brezhibno negovana in urejena. Ne potrebujemo kravate in uniformiranosti v slogu klasičnega ženskega kostima, zato pa še vedno poskrbimo za profesionalni videz. Moški suknjič je zaželen in izdelan v bolj opaznem vzorcu, srajca ima lahko gumbe na ovratniku, pogosto pa moški nosijo enobarvno polo majico z ovratnikom namesto srajce. Hlače so lahko pozimi iz rebrastega žameta (Fotografija 5). 48

Fotografija 4 Fotografija 6

Ženski suknjič je lahko poljubnega kroja, materiala in v različnih barvah. Enako velja za krila in hlače, pri čemer so neprimerne in nedopustne prosojne tkanine, preveč oprijeti kroji, preveliki izrezi in vpadljivi vzorci nogavic (Fotografija 6).

ČETRTA RAVEN: SPROŠČENA ELEGANTNA OBLEKA

Je sinonim za sproščeno in udobno oblačenje, ki pa mora biti na oko privlačno in spoštljivo do soudeležencev, skladno s standardi spoštljive elegance. Oblačila naj bodo v prvi vrsti slogovno in barvno usklajena ter negovana. Navadno je ta raven oblačenja primerna za nevodilna delovna mesta in okolja, ki niso strogo vezana na pisarne. Za skupinske službene izlete, seminarje, izobraževanja, za obisk zdravnika, kina, zabave pri prijateljih. To ni raven oblačenja, ki jo Slovenci tako radi imenujemo športno-elegantno. Kot športni narod pogosto pozabimo, da nekaj, kar je športno, ne more biti hkrati tudi elegantno, saj je pojem elegance običajno vezan na priložnosti, ki so uradne in slovesne. Ženska si obleče suknjič poljubnega kroja, priporočljiv je hibrid med suknjičem in jopico ali kombinacija majice in jopice, bluzo, puli ali majico,

elegantnejši pulover v različnih materialih in v različnih barvah. Enako velja za krila in hlače, pri čemer so dovoljeni različni slogi, kroji tkanine in vzorci. Nedopustni pa ostajajo športni kosi oblačil in obutve, ki so primerni za aktivno športno udejstvovanje. slika1 Pravila poslovnega oblačenja so zapovedana, vsakodnevno poslovno življenje in današnji hiter način življenja, pa so realnost. Zato je poleg poznavanja pravil poslovnega oblačenja in urejene ter primerno založene garderobne omare dobro, da ste pri svojem oblikovanju zunanje podobe tudi kreativne, da si pridobite veščine in spoznate nekaj trikov stiliranja. In seveda, občasno prelistajte kakšno revijo, si oglejte zanimivo oddajo o sodobni kulturi oblačenja ali preprosto posnemajte tisto, kar vas je na oko pritegnilo in v vas vzpodbudilo zanimanje in občudovanje. Pri tem pa ne mislim na to, da morate slepo slediti aktualnim modnim smernicam in logomaniji. Preprosto si izgradite svoj lastni poslovni slog, povprašajte za mnenje strokovnjaka ali ljudi, ki jim zaupate in se pogumno lotite uporabljanja modnih dodatkov. Njihova moč je edinstvena. Z upoštevanjem zapovedi, manj je več, pa zelo primerna, enostavna in uporabna v luči kreiranja in povzdigovanja osebnega sloga. In ponudba je neizmerna. Pajkice in kavbojke pa pustite doma!


STILSKI NASVETI ZA UREJEN POSLOVNI VIDEZ 30. januar 2018, Planet GV, Ljubljana

Število mest je omejeno! Pohitite in si rezervirajte svoje mesto! www.planetgv.si/adma-delavnica-1

LAČNO P Z E R B IKE RO Č N ZA NA ADMA E R EV I J


VINSKE ZGODBE

NAŠE LOKALNE VINSKE SORTE, OB KATERIH JE VREDNO UŽIVATI Začetek novega leta je običajno čas za nove cilje, nove izzive, nove načrte. In če se vsaj malo zanimate za vino in ob njem radi uživate, potem vas vabim, da si v tem letu za nov cilj postavite tudi podrobnejše spoznavanje in bratenje z domačimi vinskimi sortami. Svet se od hiperprodukcije in globalizacije počasi znova obrača v lokalnost. SAŠO PAPP

Pri hrani se spominjamo časov in receptov babic in dedkov ter znova odkrivamo skoraj pozabljene lokalne posebnosti. Tako se tudi v vinskem svetu znova odkrivajo in sadijo domače sorte. Tiste, za katere velja, da so avtohtone, pa tudi takšne, ki so sem zašle že pred davnimi časi in veljajo za udomačene oziroma pomembne za določeno vinsko deželo oziroma okoliš. Zato bomo danes spoznali nekaj pomembnih lokalnih sort. Verjetno ste že slišali za vitovsko grganjo, ki je neupravičeno v senci bolj razvpitega kraškega terana. Vinogradniki iz Vipavske doline so še posebej ponosni na svoj zelen, ki ga kar dobro promovirajo, zato ste verjetno slišali tudi zanj. To, da sredi Maribora stoji najstarejša trta na svetu, tudi veste, ampak da je pa sorte žametovka, ki je zelo stara in avtohtona slovenska sorta, pa verjetno ne veste. Preden se podamo v raziskovanje in spoznavanje raznolikosti slovenskih vinskih sort, povejmo še, da seveda ni nič narobe, če uživamo ob vinu, iz katere izmed sort, ki raste tudi drugod po svetu (chardonnay, sauvignon, rumeni muškat, modri pinot, merlot, cabernet sauvignon itd.), ampak zaupajte mi, da

boste ob domačih sortah našli veliko več užitka, še posebej, ker boste ob tem vinu spoznavali tudi lokalne vinarje in njihove zgodbe. V času obiskov prijateljev ali poslovnih partnerjev iz tujine pa boste lahko še posebej važni. Pa spoznajmo najprej avtohtone sorte, potem pa še druge, ki jih nikakor ne smete spregledati.

VITOVSKA GRGANJA

Vitovska grganja je bela sorta, ki po vonju spominja na breskev in zelena jabolka ter ima povečini nizko vsebnost alkohola. Najdemo jo na slovenskem in italijanskem Krasu, vsega skupaj pa je zasajene le okoli 70 hektarjev. Uradno je bila kot sorta priznana šele leta 1997, najstarejše trte v Tomaju, Brjah in v Svetem pa so stare po 120 let in več. Glede poimenovanja krožijo tri verzije. Po prvi naj bi se trta imenovala po vasi Vitovlje med Krasom in Vipavo, po drugi naj bi ime izhajalo iz besede vitez, saj jo ponekod v tržaški pokrajini imenujejo viteška grganja in naj bi z njo plačevali viteze, ki so branili Trst, po tretji varianti pa naj bi se tako imenovala zato, ker ima močne vitice, s katerimi se drži opore in tako kljubuje močni burji. Vitovska je kot vino lahko stilsko

Pri hrani se spominjamo časov in receptov babic in dedkov ter znova odkrivamo skoraj pozabljene lokalne posebnosti. Tako se tudi v vinskem svetu znova odkrivajo in sadijo domače sorte. Tiste, za katere velja, da so avtohtone, pa tudi takšne, ki so sem zašle že pred davnimi časi in veljajo za udomačene oziroma pomembne za določeno vinsko deželo oziroma okoliš. 50

sveža in lahkotna, lahko je težja in bolj macerirana, ali pa zorena v lesu. Odlična je v vseh stilih. Če bi radi vitovsko spoznali bolj podrobno, pa priporočam obisk dogodka Vitovska in morje, ki se vsako poletje zgodi na Devinskem gradu (www.mareevitovska.eu).

ZELEN

Zelen najdemo le v Vipavski dolini, največ v okolici Planine nad Ajdovščino in je običajno predvsem sveže vino, ki nima velikega potenciala staranja. Sicer ga kar nekaj vinarjev tudi nekoliko macerira, ker pa pravijo, da ne mara lesa, ga nekateri vinarji zorijo v betonskih sodih. Je lepo mineralno, sadno vino z vonjem po jabolkih, hruškah, žajblju, rožmarinu. Zelen je prijeten, zelo piten in na okusu precej kompleksen obenem.

KLARNICA

Klarnica skriva v svojem imenu prav neverjetno zgodbo, saj je ime dobila bojda po gospe Klari iz Dornberka, ki je to trto sadila kot živo mejo in se tako skrivala pred vsiljivimi moškimi pogledi. Očitno je bila ta gospa izjemno mična ali pač premalo samozavestna? V preteklosti je bila bolj znana predvsem kot trta, ki obilo rodi in je bilo vino zato slabše kakovosti. Z novimi spoznanji in tehnologijami pa se da iz klarnice pridelati čudovito in veliko vino, ki je zlato rumene barve z zelenkastimi odtenki, po vonju pa spominja na lipo, zelišča, med, akacijo. Primerna je za vse stile od sveže do zorene v lesu, pa tudi za pozno trgatev.

PINELA

Pinela je bila v zapisih prvič omenjena že leta 1324, po uradnih evidencah pa


VINSKE ZGODBE

naj bi je bilo posajene le okoli 50 ha. Trti najbolj ustrezajo siromašna lapornata tla na višje ležečih sončnih legah. Takšnih leg je največ v Planini nad Ajdovščino in njeni okolici, zato Planina velja za središče pridelovanja pinele. Sorta daje zelo polna vina, ki gredo lepo tudi k zahtevnejšim jedem. Pridelujejo jo tako kot svežo v inox posodah kot tudi macerirano in zoreno v lesenih sodih.

RANINA

Ranina je dobila svoje ime, ker je zelo zgodnja sorta. Nanjo naletimo v Radgonsko-Kapelskih goricah na Štajerskem. Bolj kot v Sloveniji je sicer razširjena na Gradiščanskem v Avstriji. Po vonju spominja na lipo, akacijo, muškatni orešček, ima nižje kisline in ekstrakten okus. Pridelujejo jo v vseh stilih, od mladega vina do zorenja v lesu, primerna pa je tudi za predikatna vina.

ŽAMETOVKA, ŽAMETNA ČRNINA ALI MODRA KAVČINA

Žametovka, žametna črnina ali modra kavčina je ena najstarejših sort pri nas. Najstarejši trs raste v Mariboru na Lentu in je star več kot 400 let (najstarejša trta na svetu vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov). Žametovka ima

saden vonj po malinah ter visoko kislost in se največkrat uporablja kot ena izmed sort v popularnih zvrsteh v vinski deželi Posavje (metliška črnina in bizeljsko rdeče) večino pa jo uporabijo za cviček. V Mariboru na Kalvariji je bil pred leti zasajen tudi prvi strnjen vinograd iz potomk stare trte (500 trt na območju Biotehniške šole Maribor) tako, da naj bi se v prihodnjih letih iz tega pridelovalo sortno vino iz trt potomk najstarejše trte na svetu. Zanimanje turistov za pokušanje in nakup takšnega vina je, ob obisku muzeja Stare trte na Lentu, logično zelo veliko. Izjemno lepo jo je v svojo rose penino vključil tudi Boštjan Protner iz hiše Joannes. Če iščete lepo in svežo penino (klasična metoda), ki v sebi nosi tudi posebno zgodbo, potem vam jo zares priporočam. Osnova penine je sicer modri pinot, v njej pa je tudi 30 odstotkov žametne črnine iz trt potomk najstarejše trte na svetu).

RANFOL ALI ŠTAJERSKA BELINA

Ranfol ali štajerska belina raste na Štajerskem in Dolenjskem, pa tudi v Avstriji in Nemčiji, največ pa ga je na Hrvaškem. Pravijo, da je bil ranfol nekoč precej razširjena sorta, danes pa ga ni veliko. Ima živahne kisline in je najbolj primeren za mešanje z drugimi

vini, zato ga večinoma porabijo v zvrsteh.

MODRA FRANKINJA

Modra frankinja je rdeča sorta vinske trte, za katero je po zadnjih zgodovinskih ampelografskih dokazih ugotovljeno, da izvira iz slovenske Štajerske, sicer pa je precej razširjena po celi Evropi ter tudi ponekod v ZDA. Pri nas jo najpogosteje srečamo v Posavju (na Dolenjskem, Bizeljskem in Beli krajini), kjer je po kakovosti praktično glavna rdeča sorta. Še pred časom so jo povečini uporabljali le za cviček in zvrsti (tako kot žametovko), zadnja leta pa se vse bolj pojavlja tudi kot odlično sortno vino. Če pa jo želite okusiti tudi kot izjemno rdeče sortno vino, potem si privoščite sicer tudi najdražjo steklenico modre frankinje pri nas, ki prihaja iz prekmurske kleti Marof. Frankinja je sicer izjemno bogato, sadno in sveže vino, z vonjem po robidah, brusnicah, tudi čokoladi ter rahlo pikantnim okusom. Glede na dokaze o štajerskem poreklu lahko pričakujemo, da jo bodo spet začeli saditi tudi tisti najbolj iznajdljivi štajerski vinarji, ki je v svojih vinogradih trenutno nimajo. Prihodnjič pa o rebuli, tokaju, malvaziji, refošku, šiponu, zelenem silvancu in še … 51


DOBRO POČUTJE

Z ZDRAVO PREHRANO DO VEČJE UČINKOVITOSTI PRI DELU Prehrana lahko pomembno izboljša produktivnost na delovnem mestu in tudi drugih področjih. Zdrave prehranske izbire zaposlenih zmanjšajo vpliv stresa na delovnem mestu, odsotnost z dela in podaljšajo tako delovno kot tudi življenjsko dobo. Zdrav zajtrk prepreči nizko učinkovitost pred kosilom zaradi lakote in povzroča utrujenost, ki lahko nastopi ob izbiri neuravnoteženega kosila. ANJA PRISTAVEC

KAJ NAŠI MOŽGANI POTREBUJEJO?

Osnovno gorivo naših telesnih celic, tudi možganskih, je glukoza. V času stradanja so lahko tudi maščobe substrat za tvorbo glukoze, a v normalnih pogojih jo dobimo iz hrane, ki je bogata z ogljikovimi hidrati. To so: krompir, žita, kaše, riž, koruza, stročnice, sadje, gomoljna in druga zelenjava. Dnevna poraba glukoze možganov je ocenjena na 120 gramov. Čeprav možgani predstavljajo le 2 odstotka telesne mase, porabijo kar 20 odstotkov vse energije, ki jo vnesemo s hrano. Možgani nimajo »rezervoarja«, kamor bi glukozo shranjevali, zato je za njihovo najboljše delovanje (visoka raven koncentracije, budnost) pomemben stalen in enakomeren dotok glukoze, s čim manj nihanj. Tako v primeru povišane kot tudi znižane koncentracije krvne glukoze je sposobnost koncentracije in pomnjenja oslabljena. Zato je pomembno uživati hrano, ki ta nihanja prepreči. Poleg ogljikovih hidratov potrebujemo tudi beljakovine, ki so vir aminokislin. Možgani jih potrebujejo za izgradnjo encimov, prenašalnih molekul in strukturnih molekul, na primer hormona adrenalina in nevrotransmitorja dopamina, ki skrbita za budnost. 52

Izbira kakovostnih maščob prav tako izboljša možgansko funkcijo. Sestava maščobnih membran naših celic, prek katerih vstopajo snovi v celico in izstopajo iz nje, je namreč odvisna od kakovosti maščob, ki jih uživamo.

ŽIVILA, KI NAM BODO DALA KRILA

Poglejmo torej, v katerih živilih najdemo največ za naše možgane koristnih komponent. Ajda, proso, ječmen, pira, rjavi riž, krompir z olupkom in polnozrnati izdelki so za naše telo kompleksen vir energije - glukoze, ki se v prebavila sprošča še dolgo po zaužitem obroku. Če za zajtrk pojemo skodelico ovsenih kosmičev, pri kosilu pa na primer poleg solate s piščancem še porcijo rjavega riža, s tem poskrbimo za konstantno oskrbo možganov z energijo, prav tako pa znižamo tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni. Polnozrnata žita vsebujejo obilo vitaminov B-kompleksa, ki sodelujejo pri presnovi energije iz hrane v tako obliko, ki jo naše telo lahko izkoristi. Stročnice naj postanejo naša izbira za prilogo nekajkrat na teden. Izberite fižolov pire, namesto navadnega. Prednost stročnic je v tem, da vsebujejo beljakovine in vlaknine in tudi, da

pomagajo ohranjati konstantno raven krvnega sladkorja. Vsebujejo namreč tudi cink, ki krepi delovanje živčnih prenašalcev in imunski sistem. Jagodičevje je revno s sladkorjem, vsebuje pa antocianine in flavonoide, ki ščitijo možgane pred oksidativnimi poškodbami. Uživanje skodelice jagodičevja na dan preprečuje s staranjem povezano kognitivno pešanje, tudi demenco in Alzheimerjevo bolezen. Študije na živalih so pokazale, da borovnice vplivajo na izboljšanje učenja in motoriko pri staranju. Skupina, ki je uživala več borovnic, je na testih umskih sposobnosti dosegala rezultate mlajše generacije. Jagodičevje v sezoni uživamo sveže, pozimi pa je odlično zamrznjeno. Zeleni čaj vsebuje kofein, ki lahko poveča sposobnost pomnjenja, fokusiranja in dobre volje. Katehini so antioksidanti v čaju, ki pomagajo ohranjati normalen pretok krvi skozi možgane, s tem pa skrbi za njihovo stalno preskrbo s hranili in kisikom. To


DOBRO POČUTJE kom, pa pomagajo uravnavati krvni sladkor in poskrbijo za daljši občutek sitosti. Ker je avokado bogat tudi s kalijem, pomaga uravnavati krvni tlak. Pravi kakav in temna čokolada prav tako vsebujeta kofein, ki izboljša pozornost, koncentracijo in spodbudi tvorbo endorfinov, ki izboljšajo razpoloženje. Žličko grenkega kakava prelijte z vročim nehomogeniziranim mlekom in sladite po okusu (z medom). Če imate radi čokolado, izberite temno, ki naj vsebuje okvirno 20 gramov sladkorja na 100 gramov živila. Ena vrstica temne čokolade skupaj z jabolkom je dovoljena dopoldanska malica tudi v primeru, če pazite na svojo težo. Mineralna voda vsebuje magnezij, ki ščiti možgane pred vnetji, hkrati pa pomaga ohranjati mielinsko ovojnico, ki omogoča učinkovito komunikacijo med možganskimi celicami. Najenostavneje ga ob pomanjkanju v telo vnesemo s pitjem Donata, saj se magnezij iz zelenolistne zelenjave, oreščkov in semen slabo izkoristi. Voda predstavlja kar do tri četrtine možganov in že majhna dehidracija (od enega do dveh odstotkov) povzroča velike težave pri pomnjenju ter zmanjša storilnost. Predlagamo pitje vode, pozimi pa nesladkanega čaja ali tople limonade.

KAKO NAJ TOREJ SESTAVIMO JEDILNIK?

velja za svež čaj, in sicer do dve skodelici na dan. Kurkuma je značilna začimba z Vzhoda, ki ima antioksidativen učinek, zmanjšuje pa posledice Alzheimerjeve bolezni in spodbuja tvorbo novih možganskih celic. Kombinacija z omega-3 maščobami in poprom to delovanje še okrepi. Male mastne morske ribe, kot so sardelice, skuša in divji losos, so bogati z omega-3 maščobnimi kislinami, ki so ključni za res dobro delovanje možganov. Delujejo protivnetno, uravnavajo krvni tlak in lahko pomagajo zmanjšati željo po prigrizkih. Okvirno 200 gramov omenjenih rib, dvakrat na teden, je tista količina, ki pokrije potrebe po omega-3 maščobah. Jajca vsebujejo holin, ki je nujen za nastanek acetilholina, živčnega prenašalca, ki krepi spomin in nas ohranja pripravljene na nove izzive. Poleg vpliva na dobro voljo, skrbi tudi za dobro delovanje mišic. Izberite jajca s prvo številko 0 ali 1. Holin se nahaja

tudi v ribah, zelenjavi, mesu, mleku in oreščkih. Zelenjava je bogat vir antioksidantov, ki preprečujejo s prostimi radikali povzročene poškodbe. V možganih potekajo številne poti, prek katerih dobijo energijo. Pri tem nastanejo prosti radikali, presežek katerih nevtralizira dovolj visok vnos antioksidantov. Vitamin C krepi imunski sistem in sodeluje pri tvorbi kosti, hrustanca in kože, nahaja pa se tudi v peteršilju, papriki, kislem in navadnem zelju ter drugi zelenjavi. V glavnih obrokih naj bi pol obroka predstavljala zelenjava. Začnite z uvajanjem po malem. Avokado in mandeljni vsebujejo vitamin E, ki prav tako deluje antioksidativno, preprečuje utrujenost in zmanjšuje s starostjo povezano kognitivno pešanje. Vitamin E najdemo še v olju pšeničnih kalčkov, semenih, oreščkih in zeleni zelenjavi. Avokado je odličen kot namaz na polnozrnatem kruhu. Mandeljni, ki jih pojeste za malico s sadjem ali denimo s korenč-

Jedilnik: • Zajtrk: ajdov kruh z dvema jajcema na poru, redkvice • Malica: kefir z jagodičevjem (lahko odtajano) in pest orehov, cimet • Kosilo: bučna juha s kurkumo in brokolijem, ječmenova rižota s porom, gobicami in mocarelo • Večerja: zelenjavna juha, ki je ostala od kosila, motovilec v solati s fižolom in file postrvi (še bolje sardelice, če imate radi) Zlata pravila za izboljšanje produktivnosti na delu s hrano: • Izberimo »slan zajtrk«, • imejmo stalni ritem obrokov čez dan, • obrokov ne izpuščajmo, • največ hrane zaužijmo takrat, ko jo naše telo potrebuje, • ne izberimo preveč mastnega kosila, • v obroke vključimo čim več zelenjave (če imate občutljiv želodec, naj bo kuhana), • znamo brati deklaracije na živilih, ki jih kupujemo, • obroke kuhajmo sami in • jejmo v miru. 53


DOBRO POČUTJE

ZDRAVI ZAPOSLENI – ZDRAVO PODJETJE Pogosto se kar malo norčujemo iz splošno uveljavljenega rekla, da je zdravje najpomembnejše, tudi voščila najbrž že dolgo niste prejeli brez želje, da bi ostali zdravi. Zdravje je na lestvici vrednot Slovencem v resnici najpomembnejše, kaže anketa Zavarovalnice Sava, saj ga na prvo mesto umešča kar 86 odstotkov vprašanih. A ko je treba zanj kaj narediti, številni le odmahnejo z roko in zavračajo tudi osnovne preventivne ukrepe in preglede, opažajo zdravniki. Tudi razlog za to, ki ga navajajo, je ponarodel: pomanjkanje časa. STELA MIHAJLOVIĆ

V Sloveniji imamo področje preventivnega zdravstvenega varstva zakonsko dobro urejeno, tako na delovnem mestu kot zasebno. Predhodnega preventivnega zdravstvenega pregleda so zaposleni deležni že ob nastopu zaposlitve, sledijo usmerjeni obdobni zdravstveni pregledi. Ti se nato opravljajo v določenih obdobjih, ko se preverja, ali delavec zaradi vplivov delovnega okolja, pa tudi zaradi procesov staranja še izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve, da lahko varno in uspešno dela. »Natančneje sta vsebina in obseg preventivnih zdravstvenih pregledov opredeljena v posebnem pravilniku. Podlaga za obseg, vrsto in roke pregledov, ki se gibljejo med 12 in 60 meseci,

Zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo na bolniški dopust ter ostajajo zvesti organizaciji oziroma delodajalcu. 54

je ocena tveganja, s poudarkom na zdravstvenih zahtevah na podlagi strokovne ocene pooblaščenega izvajalca medicine dela,« pojasnjuje dr. Miran Becner, predstojnik organizacijske enote Medicine dela, prometa in športa Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

SLIŠI SE LEPO, PA JE TUDI RES?

svojega zdravja, na pregled pridejo s kopico vprašanj in predlogov, kaj vse bi kazalo preveriti. Druga skupina se pregledu podvrže, ker se pač mora. Tretjina pa je takšnih, ki sami od sebe nikoli ne bi prišli, na pregledu skrivajo svoje težave, jih ne želijo zaupati, in so se pripravljeni celo skregati, da gre za njihovo zasebnost. Kot opaža Marjan Bilban, na eni strani ne zaupajo v zdravniško molčečnost in jih skrbi, da bodo z njihovimi težavami seznanili delodajalca, po drugi strani pa menijo, da ne potrebujejo zdravstvene oskrbe in da znajo sami dovolj dobro poskrbeti zase. Tudi že omenjena raziskava Zavarovalnice Sava kaže, da sta skoraj dve tretjini vprašanih zadovoljni s svojim trenutnim zdravstvenim stanjem, čeprav jih le 22 odstotkov redno hodi na preventivne zdravstvene preglede.

DRUGA STRAN KOVANCA

VSAK EVRO VLOŽEN V PREVENTIVO SE PETKRATNO POVRNE

V velikih podjetjih so razmere večinoma urejene, drugače je v številnih manjših podjetjih, kjer delodajalci pogosto niti ne zaposlujejo delavcev dovolj dolgo, da bi jih poslali na obdobni preventivni pregled, izpuščajo pa tudi predhodne preglede. »Šele inšpekcija je tista, ki delodajalce prisili, da delavce napotijo na preventivne preglede. Seveda pa to ni pravilo. V nekaterih manjših podjetjih je za preventivne preglede zelo dobro poskrbljeno, delavci pa so jih deležni, ne le pogosteje, kot je predpisano, temveč so ti tudi precej obsežnejši, obravnavani so celo na ravni menedžerskih pregledov,« je povedal dr. Marjan Bilban, predstojnik Centra za medicino dela pri Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. Ljudje smo si med seboj različni, zato se različno odzivamo tudi na takšne stvari, kot so preventivni zdravniški pregledi. Približno tretjina je zelo skrbnih glede

Večina ljudi osebnega zdravnika ne obišče, neredko temu botrujejo tudi


DOBRO POČUTJE SKRB ZA ZDRAVJE – 50:50 Na vprašanje, ali dobro skrbijo za svoje zdravje, polovica vprašanih v anketi Zavarovalnice Sava meni, da bi lahko bolje, druga polovica pa je s sabo več kot zadovoljna. Med ukrepi, s katerimi ohranjajo zdravje, se jih je največ pohvalilo s tem, da ne kadijo (69 odstotkov), da pazijo na to, kaj dajo v usta (58 odstotkov) in da se izogibajo alkoholu (47 odstotkov).

KAJ TARE POSLOVNO ASISTENCO?

slabe izkušnje z zdravniki, ki zelo varčujejo pri napotitvi na posamezne preiskave. Preventivne zdravniške preglede so v preteklem desetletju tudi v podjetjih nespametno rezali, saj se v obdobju varčevanja ukinja vse, kar ni neposredno povezano s plačo. Posledice tega nedaljnovidnega ravnanja se že občutijo in še bolj se bodo, če bo skrb za zdravje prepuščena izključno posameznikom in bodo preventivni zdravstveni pregledi namenjeni izključno rizičnim skupinam, meni Bilban. Družba namreč še ni dovolj zrela, da bi se zavedala, da se vsak evro, vložen v preventivo, v nekaj letih krepko povrne, od štiri- do petkratno, kot kažejo študije. V zadnjem letu ali dveh pa se stanje izboljšuje in zanimanje za preventivne zdravstvene preglede delavcev vnovič narašča. Ti so pomembni z več vidikov. »Po opravljenem pregledu dobijo delavci obvestilo o opravljenih preiskavah in priporočila pooblaščenega zdravnika glede morebitnih odstopanj od referenčnih vrednosti in na ta način

lahko preprečimo zdravstveno okvaro oziroma bolezen, ko se ta še ni razvila. V primeru napredovanja zdravstvenih okvar, kar je razvidno iz izvidov prejšnjih pregledov, pa se delavca premesti na drugo delovno mesto,« pojasnjuje Marijana Nadižar Cerar, vodja Centra medicine dela, prometa in športa Zdravstvenega doma Ljubljana, v enoti Fužine. Preventivni pregledi zaposlenih bi morali biti zelo specifični in usmerjeni v odkrivanje obremenitev in tveganja na posameznem delovnem mestu. »Vendar pa zaradi tradicije in zato, ker ljudi najbolj zanimajo holesterol in podobno, v soglasju z delodajalcem v preglede vključujemo tudi krvne preiskave lipidov, sladkorja, hemoglobina in drugega, čeprav bi morali za te stvari poskrbeti pri družinskem zdravniku,« pojasnjuje Bilban. V Sloveniji je namreč skoraj vsa odrasla populacija zajeta v preventivnih programih za odkrivanje različnih rakavih sprememb (Dora, Zora, Svit) in kroničnih nenalezljivih bolezni.

V celotni slovenski populaciji sta najbolj kritični dve področji: bolezni gibal in duševne bolezni. Med zaposlenimi v poslovni asistenci je tudi ogromno okvar vida, debelosti, previsokih lipidov v krvi, previsokega krvnega tlaka, težav s krčnimi žilami, vse več je gastritisov, med duševnimi boleznimi pa se pojavljajo depresija, anksioznost, stres in izgorelost. »A na prvem mestu so bolezni gibal, ker so za to populacijo značilne predvsem statične obremenitve pri delu za računalnikom, med delom pa so dinamično aktivne majhne mišične skupine rok. Ljudi skušamo motivirati, da bi med delovnim časom čim večkrat vstali, naredili kakršnokoli dinamično kretnjo, vendar pravijo, da jih delodajalci grdo gledajo,« je povedal Bilban, ki toplo priporoča ozaveščanje, ne le delavcev, temveč tudi delodajalcev, o pomenu dinamičnih aktivnosti ter humanizaciji dela in ergonomskega oblikovanja celotnega delovnega okolja. Dober delodajalec se zaveda, da je zdrav delavec zanj največji kapital, in ne bo razmišljal, da jih tako ali tako lahko nadomesti z novimi z borze. »Zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo na bolniški dopust ter ostajajo zvesti organizaciji oziroma delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kakovostnejši kader in pridobi na javnem ugledu,« dodaja Nadižar Cerarjeva. 55


POSLOVNA DARILA

OBDAROVANJE ZAPOSLENIH JE PAMETNA POSLOVNA POTEZA

Je vaše podjetje konec leta obdarovalo le svoje stranke in poslovne partnerje ali so bili na seznamu tudi zaposleni? Darilo ob koncu leta zaposleni sprejmejo kot nagrado za trud in vloženo delo. Takšna poteza se obrestuje v bolj motiviranih, bolj pripadnih in posledično bolj produktivnih zaposlenih. S takšnimi zaposlenimi lahko podjetje uspešno raste in dosega svoje cilje. LEA ŠKRUBEJ

Žal je med nami še vedno veliko delodajalcev, ki imajo svoje zaposlene za samoumevne in se ne zavedajo, da so motivirani, predani in zadovoljni zaposleni glavna vrednost vsakega uspešnega podjetja. Nezadovoljni zaposleni so slabo produktivni, neangažirani, večkrat odsotni zaradi bolezni … Tudi fluktuacija zaposlenih je v takšnih podjetjih visoka, kar zagotovo ne pripomore k uspešni rasti. Darila za zaposlene so torej izjemnega pomena. Zato je treba izbiri le-teh nameniti dovolj časa in pozornosti. V nadaljevanju preberite, kaj in kdaj podariti za najboljši učinek.

NAGRADA JE LAHKO DENARNA ALI PRAKTIČNA

Velikokrat se podjetja soočajo z izbiro, kaj podariti zaposlenim: denar ali darilo. Raziskave kažejo, da je učinek praktičnih nagrad enak ali skoraj boljši od denarnih.

Pomembno je tudi, da se ob nagradi ne skopari z vzpodbudnimi besedami. Z denarno nagrado se nemotivirane zaposlene zelo težko spremeni v motivirane. Z vzpodbudnimi in motivacijskimi besedami pa. Napačno je predvidevanje, da bo pohvala zaposlenim stopila v glavo, graja pa jih bo naredila bolj produktivne, saj bodo rezultati ravno nasprotni.

PRAKTIČNO DARILO LAHKO DELA ČUDEŽE ČEZ VSE LETO

Zaposlene je pametno nagraditi za rojstni dan, božič in ob posebnih dosežkih. Dovolj je že majhna pozornost, ko ste z njihovimi rezultati in delom zadovoljni, ob zaključku pomembnega projekta, izjemno uspešnega meseca … Takšna darila ne predstavljajo visokega stroška za podjetje, med zaposlenimi pa krepijo zadovoljstvo in pripadnost podjetju.

DARILA ZA ZAPOSLENE NAJ BODO OZNAMČENA

Na darila za zaposlene je dobro postaviti logotip podjetja. S tem se še bolj krepi pripadnost podjetju, prav tako zaposleni z oznamčenimi darili širijo prepoznavnost podjetja med svojo družino, prijatelje in bližjo okolico.

NAJ BODO OB PRAVEM ČASU NA PRAVEM MESTU

Darila za zaposlene je dobro imeti pripravljena vnaprej. Določite, koliko 56

daril potrebujete za npr. rojstne dneve sodelavcev in v koliko daril boste investirali za posebne rezultate ter dosežke. Naročite jih pravočasno, da bodo ob idealnem času pripravljena za obdarovanje. Dober čas za naročilo je začetek leta, ko lahko pri ponudnikih poslovnih daril najdete povsem svežo in novo ponudbo izdelkov, zaloge se polne, izbira pa posledično ogromna. Tudi dobavni časi so veliko krajši, kot npr. ob koncu leta. Darila so tako lahko pravočasno pri vas, pripravljena na vse posebne dosežke, ki jih bo treba nagraditi.

NAROČITE UPORABNA IN KAKOVOSTNA DARILA

Pri izboru daril imejte v mislih uporabnost. Kaj bodo zaposleni z veseljem uporabljali? Uporabnost je po raziskavah (PPAI) najpomembnejša lastnost dobrega poslovnega darila, poleg kakovosti seveda. Z nekakovostnimi darili ne boste dosegli želenih učinkov. Darila prilagodite tudi branži, starosti in spolu vaših zaposlenih. Izjemno priljubljene skupine daril, ki izstopajo tudi po svoji uporabnosti, so: • USB ključi in powerbanki, • flaške za vodo,


POSLOVNA DARILA

• SoftShell jakne, brezrokavniki, promocijske majice, • izdelki za pisarno (kemični svinčniki, mape, beležnice …), • tehnološki izdelki (zvočniki, slušalke, računalniška oprema …), • inovativni kuhinjski pripomočki, • dežniki in torbe. Za široko ponudbo kakovostnih daril pobrskajte po www.habeco.si. Habeco, poslovna in promocijska darila, so eden izmed vodilnih ponudnikov poslovnih daril s 25-letno tradicijo.

KATERI PA SO POLEG DARIL IN NAGRAD ŠE KLJUČNI FAKTORJI ZA USPEŠNO MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH?

• Klima v podjetju Na delovnem mestu preživimo tretjino dneva ali več. Počutje na delovnem mestu je zato izjemnega pomena. K dobremu počutju zelo vpliva klima podjetja. Pozitivno klimo podjetja naredi primerno delovno okolje, še bolj kot okolje pa so pomembni dobri odnosi med sodelavci. Dobro razumevanje in medosebno spoštovanje sta pomembna dejavnika, da se v službi počutimo prijetno.

Odgovornost za odnose med zaposlenimi nosi nadrejeni, ki svoje počutje in odnos zrcali na svoje podrejene. Pozitiven šef, ki je pozitiven ter dobre volje, bo imel ekipo, ki se odlično razume in se z veseljem loti še tako zahtevnega izziva. • Pri delovnem času je pomembna kakovost, ne kvantiteta Tudi ko govorimo o delovnem času, ni vse v kvantiteti, pač pa predvsem v kvaliteti. Spočit sodelavec, ki je poln energije, bo v krajšem času naredil več kot utrujen ali zdolgočasen v daljšem obdobju. Pri utrujenih sodelavcih pogosto prihaja tudi do napak ali celo poškodb. Navsezadnje bodo, ko boste nadure zares potrebovali (npr. vrhunec sezone, veliko naročilo), zadovoljni delavci zagotovo z veseljem priskočili na pomoč in dali vse od sebe. • Varnost in udobje na delovnem mestu Pomembno je, da se zaposleni na delovnem mestu počutijo udobno in varno. Nekateri poklici za zagotavljanje slednjega zahtevajo primerno, kakovostno in udobno delovno obleko. Delovna oblačila vključujejo vse od delovnih jaken, puloverjev, brezrokavnikov, polo majic, srajc, do spodnjega perila in delovne obutve. Izbira vrhunske delovne obleke, ki vključuje: • napredno tehnologijo tkanja, • vodoodporne in vetroodporne materiale, ki dihajo,

• hitro sušenje tkanine in • trojne podporne šive ter ojačene materiale, se bo podjetju hitro povrnila. Ko govorimo o varnosti, lahko vrhunska varnostna obleka zmanjša naslednje nevarnosti pri delu: ekstremne vremenske razmere, nizke temperature v delovnem okolju, delo z ostrimi predmeti ali robovi, prisotnost vnetljivih, eksplozivnih snovi ali kemikalij v delovnem okolju, možnost poškodbe s staljeno kovino ali električnim tokom. Tudi na delovne obleke postavite logotip podjetja, saj boste tako še dodatno okrepili pripadnost podjetju. Za vrhunska delovna oblačila je pametno pogledati na habeco.si. Dejavniki, ki imajo velik vpliv na zadovoljstvo zaposlenih, pa so po raziskavah tudi: • redno izobraževanje sodelavcev, • redni razgovori s sodelavci, • skrb za informiranost zaposlenih o pomembnih dogodkih in novostih v podjetju, • zagotavljanje nenehnih izzivov pri delu, • uvedba timskega dela, • možnost napredovanja. Za motivacijo zaposlenih ni potrebno veliko. Obdarovanje in nagrajevanje, skupaj z vzpodbudnimi besedami, so eni izmed najbolj pomembnih dejavnikov, na zadovoljstvo celotne ekipe. Zato je pomembno, da izbiro in naročilo daril in nagrad vključite v svoj letni načrt in temu področju namenite dovolj pozornosti. 57


DOBRO POČUTJE

RAZSTRUPLJANJE TELESA Novo leto je simbolika novega začetka, zato ga številni izkoristijo za nov začetek tudi na področju doseganja osebnih ciljev. Verjetno ste si mnogi zastavili cel kup novoletnih zaobljub, kaj želite v novem letu spremeniti, doseči in izboljšati. In skoraj si upam trditi, da se je na vašem seznamu želja znašla tudi ta, da si izboljšate zdravje in počutje. Kakorkoli že, naj bo to novoletna zaobljuba ali ne, vedno je pravi čas za nove začetke. MATEJA TUTA

Po tradicionalni kitajski medicini je začetek meseca februarja čas, ko se že začenja pomlad. Ta čas nas opominja na obnovo, ustvarjanje novih želja, na pogumne korake in izpolnjevanje sanj, cvetenje ter zaljubljanje. To je čas za prebujanje skupaj z naravo in soncem. Pogoj za to pa je, da najprej počistimo in naredimo prostor za novo. Tako kot skrbimo za čiščenje in pospravljanje nereda v naši hiši in okolici, v omarah, kleteh in na podstrešjih, tako je nujno potrebno očistiti in se znebiti navlake tudi v našem telesu in umu. Naše telo je vsakodnevno obremenjeno s presnovnimi odpadki, zdravili in drugimi kemičnimi substancami, industrijsko predelano hrano ter neprijetnimi čustvi. Da bi energija lahko nemoteno tekla skozi telo in bi se mi lahko počutili čili in zdravi v lepoti prihajajočih toplih dni, se moramo osredotočiti na organe, ki so zaslužni za odplavljanje strupov iz našega telesa. To so v prvi vrsti jetra in ledvice, ne smemo pa pozabiti tudi na pljuča, črevesje in kožo.

JETRA

iz krvi izločajo strupe, ki jih zaužijemo ali kakorkoli drugače vnesemo v telo in uravnavajo prost pretok življenjske energije. Jetrom najbolj pomagamo z gibanjem. Če se premalo gibamo, je naša cirkulacija lena in počasna. Ker pa jetra čistijo kri, potrebujejo živahno cirkulacijo, da lahko prečistijo čim več krvi. Zato si privoščite čim več sprehodov na svežem zraku, kjer se bodo poleg jeter očistila tudi vaša pljuča in misli. Vsak dan si pripravite očiščevalni napitek. Jetra krepijo zelena in kisla 58

živila. V mešalcu zmešajte eno veliko jabolko, banano ali avokado in veliko pest zelenja (špinača, ohrovt, blitva, regrat, koprive ...). Podajte se na travnike in si naberite regrat in mlade sveže koprive, ki pomagajo pri odplakovanju strupov iz telesa in spodbujajo delovanje vseh izločalnih organov. Narava nam ponuja natanko to, kar v tistem času potrebuje naše telo. Jetra pa ne prebavljajo le vse zaužite hrane, temveč tudi vsa naša razpoloženja. Delovanje jeter zaustavijo izbruhi jeze, frustracije, agresija, bes, notranji konflikti, kar posledično ovira tudi čiščenje in vodi k zastrupljanju telesa. Jetrom škodujejo tudi vse odvisnosti, vsi presežki in vsa pretiravanja. Vedno, ko smo preveč osredotočeni na jutri in premalo prisotni v tukaj in zdaj, stresiramo svoja jetra. Zato posvečajte pozornost sproščanju jeze in razdražljivosti, okrepite razsodnost, osredotočenost, prijaznost in zavedanje tega, kaj in kje ste.

LEDVICE

so pretežno odgovorne za nastanek in razpršitev toplote in energije po telesu. Ledvice čistijo, razstrupljajo, spreminjajo in odstranjujejo, zato jih v vzhodni medicini imenujejo tudi sedež moči in inteligence. Duh ledvic določa moč naše ambicioznosti, nagona po preživetju ter voljo in sposobnost, da izkoristimo vse naše potenciale. Ledvice imajo rade toploto. Mraz in vlaga jih močno slabita. Zato se v hladnih dneh toplo oblačite, grejte in gladite svoje ledvičke s toplimi dlanmi in jejte toplo hrano. Poskrbite, da zaužijete dovolj tekočine, saj ledvice pripadajo elemen-

tu vode in je za njihovo delovanje ter ravnovesje voda izjemnega pomena. Brez vode ledvice težko opravljajo svojo glavno funkcijo odvajanja, očiščevanja in razstrupljanja. Če želimo telesu pomagati prečistiti odpadne snovi iz krvi, potem je nujno popiti vsaj 2–3 l vode na dan. Voda naj bo sobne temperature ali topla. Z domačim peteršiljevim pripravkom očistite ledvice Veliko pest peteršilja dobro operite in ga dajte v 1,5–2-litrski lonec vrele vode. Na blagem ognju pustite vreti deset minut. Pustite, da se ohladi. Nato ga precedite in prelijete v čisto steklenico. Spijte kozarec te zdravilne zelene tekočine na dan. Pomaga tudi pri vnetjih, saj se z uriniranjem izločajo strupi iz telesa. Bodite pozorni tudi na svoja čustva. V ledvicah domujejo strahovi, zato se pri čustvovanju ledvice najhitreje odzivajo na strah in prestrašenost, tremo in druge napetosti. Predvsem strah pred pomanjkanjem denarja in strah pred prihodnostjo. Tudi stres najeda ledvice, saj je le-ta posledica prevelike napetosti in


DOBRO POČUTJE

premajhne volje. Vsa ta čustva povzročijo nastajanje stresnih hormonov in slabijo ledvično energijo ter posledično zastrupljajo naše telo. Ledvice so simbol nežnosti, ker se v nežnosti skriva največja moč. Nežnost je čustvo, ki krepi ledvično energijo.

PLJUČA, PREBAVILA IN KOŽA

Pljuča in debelo črevo sta medsebojno povezana organa. Oba organa skrbita za razstrupljanje telesa in močan imunski sistem. Pljuča razstrupljajo z izdihom, debelo črevo pa z izločanjem blata. Oba sta torej zadolžena za izločanje, spuščanje, opuščanje. Kdor ne zna spustiti stvari, ki jih ne potrebuje več in mu v tem življenju niso namenjene in se pretirano oklepa preteklosti, ima težave s prebavo, kožo ali pljuči. Da bi se vsi našteti organi lahko otresli strupov, je nujno začeti že pri ustih, saj se tukaj prebava tudi začne. Prebavila so najbolj aktivna med peto in sedmo uro zjutraj, zato je to najbolj idealen čas za njihovo razstrupljanje. Žvrkljanje olja vam bo razstrupilo vsa prebavila, notranje organe, spodbu-

dilo delovanje žlez in metabolizem, polepšalo kožo ter pobelilo zobe. Vsako jutro takoj, ko se zbudite, vzemite žličko bodisi kokosovega, olivnega ali sončničnega olja. Izbrano olje 20 min žvrkljajte v ustih. Potem temeljito operite zobe. Nato si pripravite velik kozarec tople limonade, da prebudite in očistite prebavila. Čeprav je limona kisla, deluje na telo bazično. Če limonadi dodate še žličko medu in ščepec cimeta, bo učinek še večji. Koža je pomožni organ pljuč. Ta poleg debelega črevesja predstavlja naš največji obrambni mehanizem. Je naša meja, ki jo postavljamo sebi in drugim. Vse težave s kožo (ekcem, dermatitis, luskavica, akne, bradavice ...) lahko nakazujejo na šibka pljuča in zapacano črevesje, polno toksinov, ki se ne morejo izločiti drugače kot skozi kožo. Številni naturopati vedo, da je lahko koža v veliko pomoč pri razstrupljanju telesa. Zelo učinkovita metoda je suho krtačenje. Vsako jutro si pred prhanjem s krožnimi gibi skrtačite vsak delček vaše kože. Začnite spodaj pri

gležnjih, prekrtačite cele noge, nato trebuh, prsi, roke, vrat, dekolte, zadnjico in hrbet. Gibi naj bodo usmerjeni proti srcu. S suhim krtačenjem boste spodbudili in očistili limfni sistem, ter ga pripravili do tega, da bo odnesel odpadne snovi. Vsaj enkrat na teden si privoščite savno ali kakšno drugo vrsto ogrevanja telesa, ki bo razbremenilo notranje poti razstrupljanja. Telo lahko z znojenjem izloči prav toliko ali celo več odpadnih snovi, kot jo izločimo z urinom. Trening dihanja je zlata vreden, zato veliko dihajte. Posvečajte pozornost svojemu dihu, upočasnite in poglobite svoj dih ne glede na to, kaj počnete in v kakšni situaciji se nahajate. Bodite posebej pozorni na svoj izdih. Brez popolnega izdiha ne spustimo bremen vsakdana s svojih ramen, niti ne opuščamo svojih vzorcev. Izdih je tisti, ki razstruplja in stopi vse zastoje ter vzpostavi novo, sveže in pretočno. Uporabite vsak vdih za razširjanje življenja v vas ter vsak izdih za oproščanje in spuščanje vsega, kar vam ne služi več. Bodite pozorni tudi na čustva, kot so dolgotrajna žalost, zamera, krivda, občutek ujetosti, neizpolnjenosti, manjvrednosti in pretirane občutljivosti. To so čustva, ki razjedajo energijo pljuč, saj ustvarjajo energijske zastoje, zmanjšajo pretočnost kisika in krvi ter ustvarjajo vlažno okolje. Posledično nastaja sluz v pljučih in črevesju, kar postane gojišče za bakterije. V času razstrupljanja se je priporočljivo izogibati mleku in mlečnim izdelkom, ki povzročajo nastajanje sluzi v pljučih, kot tudi žitom, ki zaradi vsebnosti glutena zapacajo stene debelega črevesja in s tem zmanjšujejo absorpcijo hranljivih snovi v kri. S tem boste poskrbeli tudi za močan imunski sistem.

JOGA

razpolaga s številnimi tehnikami in vajami, ki so zelo učinkovite pri čiščenju in razstrupljanju telesa. Ponujam vam nekaj vaj, ki so usmerjene predvsem na spodbujanje prebave, pospeševanje metabolizma in ogrevanje telesa, s čimer se doseže nevtraliziranje toksinov in njihovo izločanje iz telesa. Seveda ne bodo dovolj le vaje, temveč kot sem že omenila, poskrbite tudi za umirjanje in sproščanje neprijetnih čustev, primerno prehrano, dovolj tekočine ter sproščeno dihanje. 59


DOBRO POČUTJE

MAČKA

Postavite se na vse štiri in težo enakomerno razporedite na dlani in kolena. Dlani so postavljene v širini ramen, kolena v širini bokov. Ob vdihu iztegnite eno nogo nazaj in poglejte navzgor. Ob izdihu povlecite koleno na čelo. Ponovite 6- do 8-krat z vsako nogo. Z vdihom odpirate prsni koš, z izdihom pa usločite hrbet. Pozornost usmerjajte na gibanje križnice, kjer so živci najbolj povezani s prebavnim sistemom. Ko se mišica krči, pomagamo telesu, da se strupi prosto izločijo. Ko se mišica razteguje, pomagamo telesu, da hrana in kisik prosto vstopajo v organe.

KLEŠČE

Sedite enakomerno na obeh sednih kosteh, nogi sta v kolenih rahlo pokrčeni, hrbtenica je ravna. Ob vdihu dvignete iztegnjeni roki nad glavo. Ob izdihu se sklonite daleč naprej (izhodišče giba so kolki), počasi spuščate iztegnjeno hrbtenico v predklon. Z rokama primite za stopala. Glava ostane v podaljšku hrbtenice. Pogled je usmerjen naravnost naprej proti nožnim palcem. Dihanje je enakomerno, globoko in sproščeno. Vztrajajte v položaju, dokler vam je prijetno. Če vas zadaj mišice nog zategujejo, naj noge ostanejo pokrčene v kolenih. Pomembna je ravna hrbtenica.

GLOBOK SPROŠČUJOČ PREDKLON

Iz stoječega položaja se na pokrčenih nogah sklonite naprej. Nos se približa kolenom. Primite se za nasprotna komolca. Iz spodnjega dela hrbta se preko vrha glave raztegnite naprej, pri čemer zadnjične kosti in trtico potiskajte navzgor. Glava sproščeno visi. Dihajte poglobljeno in sproščeno, pogled naj bo usmerjen v popek. V opisanem položaju vztrajajte toliko časa, dokler se počutite prijetno.

ZASUK

Izhajate iz položaja seda, hrbet je raven. Stopalo desne noge položite na zunanjo stran iztegnjene leve noge na tla. Z desno roko se močno uprete v tla in se potiskate navzgor. Ob izdihu objamete koleno desne noge in ga nežno povlečete k sebi, pogledate čez levo ramo. Vztrajajte, dokler vam je prijetno. Dihajte v trebuh, enakomerno in sproščeno. Nato vajo ponovite še na drugo stran.

60


OGLASNO SPOROČILO

RAZBREMENITE TELO ODVEČNIH KILOGRAMOV, STRUPOV IN STRESA Se počutite brez energije in volje? Vas obremenjujejo prevelika telesna teža, slaba prebava in utrujenost? Ti simptomi vas najverjetneje opozarjajo, da je treba spremeniti življenjski slog. Odločite se in aktivno poskrbite za svoje zdravje, še preden zbolite. S pomočjo strokovnjakov pa bo pot do zdravega in bolj brezskrbnega življenja veliko krajša in lažja.

TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE

Večino težav, ki jih imate zaradi preobremenjenosti, neustrezne prehrane in ne dovolj dejavnega življenjskega sloga, boste v Termah Šmarješke Toplice lahko uspešno rešili ob strokovni pomoči zdravnika, prehranske svetovalke in osebnih trenerjev. Programi hujšanja in razstrupljanja so zelo učinkoviti in prilagojeni vsakemu posamezniku.

KOT PREROJENI

Razbremenitev telesa najbolje dosežemo s prehranskim postom s sveže stisnjenimi sokovi, telesno vadbo in terapijami, ki pospešujejo izločanje odvečnih snovi iz telesa. Če telo očistimo in razbremenimo strupov, lahko spet vzpostavi porušeno energijsko ravnovesje. Očiščevalnega procesa se je treba lotiti pod strokovnim vodstvom, saj je učinek tako dolgotrajnejši, pri tem pa je pomembna tudi varnost, saj se ljudje na očiščevalni post različno odzivamo. Pozitivni učinki programa VitaDetox, kot v Termah Šmarješke Toplice imenujejo program razstrupljanja, se pokažejo že po nekaj dneh: več energije, urejena prebava, lepša koža, manj maščobnih oblog. Po daljšem programu se uredita tudi krvni tlak in krvni sladkor in se zniža raven slabega holesterola v krvi, sveži in prenovljeni pa smo tudi bolj samozavestni.

KAKO UČINKOVITO IN ZDRAVO SHUJŠATI

Čezmerna telesna teža je dandanes velika težava že zaradi sodobnih estetskih meril, še pomembnejše pa je, da nas ovira pri vsakdanjih opravilih in da resno ogroža zdravje. V Termah Šmarješke Toplice so se zato z velikim občutkom posvetili programu hujšanja SlimFit, ki vključuje individualni jedilnik, raznoliko telesno vadbo v naravi, v termalni vodi in v telovadnici ter terapije za »kurjenje maščobnih oblog«, ki pa hkrati tudi sproščajo.

TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE

HUJŠANJE IN RAZSTRUPLJANJE V TERMAH SO TUDI SVOJEVRSTNE POČITNICE

Gostje na programih VitaDetox in SlimFit so si ob koncu programa edini, da je celotna izkušnja v Termah Šmarješke Toplice res edinstvena. Ne samo da se njegov učinek pozna v centimetrih, kilogramih in čudovitem občutku lahkosti, temveč so po njem večje tudi sproščenost, energija in volja. »To so res tiste prave počitnice,« pravi Simona, podjetnica, ki si vsako leto februarja vzame svoj teden za Terme Šmarješke Toplice.

SlimFit in VitaDetox Vitalni. Zdravi. Ponosni nase. • Edinstveni programi hujšanja in razstrupljanja. • Razbremenite telo odvečnih maščob in strupov. • Zaživite lahkotneje.

www.terme-krka.si 08 20 50 300 | booking@terme-krka.si

61


DOBRO POČUTJE

ZIMSKI ŠPORTI IN NEGA KOŽE Končno je prišla zima v svoji najlepši podobi. Velike količine zapadlega snega kar kličejo k smuki in k drugim zimskim športom. Da boste zimske radosti uživali karseda brezskrbno in predvsem zdravi, je prav, da poskrbite tudi za kožo, ki je naš največji organ ter varuje vse naše organe. JUDITA ŽELEZNIK

Koža obraza in rok je pozimi zelo občutljiva. Nanjo najbolj negativno vplivajo negativni zunanji dejavniki, kot so: mraz in veter, prevelika izpostavljenost UV-žarkom, onesnaženost ozračja ter prehodi iz hladnih v izsušene, tople prostore. Pozimi moramo koži nameniti več časa in intenzivnejšo nego, saj nizke temperature vplivajo na slabšo mikrocirkulacijo, izmenjava snovi v celicah kože je slabša, lojnice pa delujejo v manjši meri. Še posebej na vrhuncu zime občutimo posledice bivanja v ogretih prostorih in nizkih zunanjih temperatur: suha, pepelnata polt, pordele roke, razpokane ustnice in bolj mastni lasje. Zaradi močne onesnaženosti s smogom pa jo je treba v prvi vrsti redno in temeljito očistiti zjutraj in zvečer. Strokovne svetovalke iz Kozmetike 62

Afrodita svetujejo, da kožo po temeljitem čiščenju dobro navlažimo z izbranimi vlažilnimi koncentrati ali serumi – odlična rešitev je Afroditin

vlažilni serum HYDRA PATCH BOOSTER, kajti če je koža dobro oskrbljena z vlago, ima okrepljeno kožno bariero in se je sposobna upreti negativnim zunanjim vplivom. V nasprotju z navlaženo kožo je suha koža namreč podlaga za številna obolenja.

Izdelki HYDRA PATCH H2O koži nudijo trojno moč HIDRATACIJE in aktivno ANTI-POLLUTION delovanjem


DOBRO POČUTJE Strokovne svetovalke svetujejo vsakodnevno vlaženje celega telesa, saj koža vsakodnevno izgublja vlago po naravni poti, z leti koža postane bolj suha in ima vedno večjo potrebo po dodatni negi in vlaženju. Nato pa jo razvajajmo še z izdelki z več hranljivimi snovmi.

ZAŠČITA KOŽE NA SMUČIŠČU

Smučanje je zagotovo eden izmed najbolj priljubljenih športov med Slovenci. Stopinje krepko pod ničlo, sneg, mraz in veter pa so le nekateri izmed razlogov, da moramo našo kožo zaščititi, njeno nego pa prilagoditi mrazu in višinskemu soncu. Pri tem ne smemo pozabiti na visoko zaščito pred UV-sevanjem, zaradi visoke nadmorske višine so sončni žarki namreč močnejši in z višjim faktorjem sevanja. Poleg tega se odbijajo od snežne površine naravnost v naš obraz. Odbita sončna svetloba pa lahko vsebuje tudi več kot tretjino UV-žarkov. Za zaščito obraza pred soncem so v Kozmetiki Afrodita razvili dve odlični kremi za obraz z zaščitnima faktorjema SPF 25 in SPF 30, ki kožo globinsko ščitita pred škodljivimi UVA- in UVB-žarki ter nastajanjem pigmentnih madežev, hkrati pa jo skrbno negujeta. Njuna lahka in hkrati nemastna struktura se hitro vpije ter na koži pusti prijeten občutek svežine. Kože ne dražita, saj vsebujeta hipoalergen parfum.

SUN CARE – idealna zaščita pred UV-sevanjem tudi na smučišču

Krema za obraz SunCare SENSITIVE z zaščitnim faktorjem SPF 30 nudi intenzivno vlaženje, visoko UV-zaščito, z dodanima izvlečkoma aloe vere in bisabolola pa je idealna za občutljivo kožo. Krema za obraz SunCare AGE DEFENCE z zaščitnim faktorjem SPF 25 pa je namenjena tistim, ki aktivno preživljajo prosti čas ter nanos kreme

pogosteje obnavljajo, zato je obogatena z vitaminom E. Priročna majhna embalaža kreme je primerna za vsako torbico ali nahrbtnik, zato nimate izgovora, da je ne bi odnesli s seboj tudi na smučišče. In seveda ne pozabite zaščititi tudi področja ušes, vratu in rok, saj so ti predeli konstantno izpostavljeni soncu. UVB-žarki lahko na nezaščiteni koži povzročijo sončne opekline. V kožo prodrejo do njenih zarodni plasti in jo lahko poškodujejo. Celice zarodne plasti vsebujejo pigment melanin, ki globlje dele kože ščiti pred ultravijoličnimi žarki. V primeru, ko količina UV žarkov preseže naravno zaščito z melaninom, nastanejo opekline. UVB-žarke blokirajo gosti oblaki, gosto tkana oblačila in steklo. UVA-žarki so veliko manj nevarni za nastanek sončnih opeklin, torej za nastanek kratkoročnih poškodb kože. V primerjavi z UVB-žarki pa prodirajo globlje v kožo in zato povzročajo poškodbe njenih globljih plasti. Prav tako prodirajo skozi oblake, lahka oblačila in neobarvano steklo, čez dan in preko celega leta, zato do določene mere povzročajo stalne poškodbe kože, ki jih sploh ne opazimo, so pa odgovorne za pospešeno staranje in kožnega raka. Ti žarki imajo zelo velik vpliv na oslabitev imunskega sistema kože. Kljub opisanim negativnim učinkom delovanja sončne svetlobe pa se je treba zavedati tudi njenih pozitivnih učinkov delovanj, saj je njen del, natančneje UV-žarki so potrebni, da telo proizvaja vitamin D. Premajhna količina vitamina D v telesu, privede do oslabitve imunskega sistema, kar je eden od razlogov, zakaj smo pozimi bolj dovzetni za prehlade, gripe ter podobne bolezni. Posledice so lahko tudi izguba kostne gostote, vitamin D namreč sodeluje pri vgrajevanju kalcija v kosti. Zadnja in najbolj negativna posledica pa je povečano tveganje za obolelost za rakom. Strokovnjaki menijo, da zadostno količino vitamina D prejmemo že s približno dvakrat tedensko 10–15-minutno izpostavljenostjo rok, obraza ali hrbta soncu, pri čemer ne uporabljamo pripravkov za zaščito pred soncem. Nekateri ljudje, ki so premalo izpostavljeni sončni svetlobi in posledično izgubijo normalen cikel spanja, lahko kot posledico razvijejo nespečnost ali celo depresijo. To je povezano s svetlobo oziroma s pomanjkanjem

ALI STE VEDELI? Kar 80 odstotkov zunanjih dejavnikov staranja predstavljajo UV-žarki. Zato zaščita pred soncem, ki je nujna za ohranjanje zdrave kože, hkrati predstavlja tudi zaščito pred njenim staranjem.

izpostavljenosti svetli vidni svetlobi, ki skrbi za normalen razvoj določenih kemikalij v možganih, kot sta serotonin in melatonin. Zgoraj omenjene možne posledice niso povezane s pomanjkanjem izpostavljenosti UV-žarkom. S pravilno zaščito, kot so preparati za zaščito pred soncem, primerna obleka in pokrivala, lahko namreč iz sonca, ne da bi ob tem telo izpostavljali nevarnim UV-žarkom, dobimo zadostno dozo vidne svetlobe.

ZAŠČITITE TUDI OČI

Sončna očala so nepogrešljiv poletni modni dodatek, pozimi pa sončno sevanje velikokrat zanemarimo, čeprav je v hribih še močnejše. Zato se po nanosu kreme za zaščito pred soncem opremite tudi z njimi in naj postanejo vaš nepogrešljivi spremljevalec tudi pozimi. Po smučanju ali po daljših zimskih sprehodih v naravi v Kozmetiki Afrodita priporočajo še podporno nego kože s hranljivo negovalno masko in ampulami. Več o njihovih izdelkih preberite na: www.kozmetika-afrodita. com, kjer boste našli številne koristne nasvete za zdravo nego kože.

Ampule so podporna nega vsem tipom kože.

63


KLUBI KLUB TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

Delavnica ličenja »Kako blesteti vsak dan« VESNA MEDLE

»Poleg vseh veščin, ki jih od nas zahteva naš poklic, moramo vedno skrbeti tudi za to, da smo na delovnem mestu urejene. Zablestite z nami in se nam pridružite v Glamur frizerskem studiu v Novem mestu. Z nami bodo Maja Judež, make up artist ter prav posebni gostji.« Tako nas je v povabilu na dogodek nagovorila članica Odnosov z javnostmi Maja Fink. Da bo sobota delovna in izobraževalne narave se je odločilo trinajst udeleženk. Povabilu se je odzvala tudi naša dolgoletna simpatizerka in donatorica Kluba, Maruša Vučković, Miss fotogeničnosti za Miss Universe 2017, ki je bila tudi »modelka«, na kateri nam je Maja predstavila dnevni make up. Druženje smo začele razigrano s šampanjcem dobrodošlice in bile smo vesele, da se nam je pridružila tudi aktualna poslovna asistentka/tajnica leta 2017 Aleksandra Maslarić. Z nami je bila tudi nova članica Barbara. Dobrodošla v naši družbi!

KLUB TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

Praznično potepanje po Ljubljani MOJCA LOZAR

Po lanskem navdušenju nad Zagrebom smo se letos odpeljale v praznično okrašeno Ljubljano. V minibusu našega zvestega donatorja MPOV je bilo veselo že na vstopnih postajah, saj je datum sovpadal z osebnim praznikom naše Vesne Gregorič. Tokrat smo si središče Ljubljane ogledale z rečne gladine. Vožnja z ladjo Barjanko nam je pričarala čisto drugačno podobo mesta pod okrašenimi mostovi in mimo osvetljenih pročelij hiš in nabrežij. Poleg novo odprtega drsališča smo se sprehodile po Slovenski cesti in ko smo zagledale osvetljeni Nebotičnik, smo se v hipu odločile, da se počastimo še z razgledom z njegovega vrha. Navdušene nad 64

Popoldne je prehitro minilo in čeprav se sama ličim vsako jutro, sem bila presenečena nad toliko novostmi in imeni izdelkov, za katere sem prvič slišala: »Primer«, ki ga lahko uporabimo namesto kreme, če potrebujemo make up za cel dan, pa o toplih in hladnih tipih žensk, ki uporabljajo temu primerne pudre, »Konsiler«, ki ga nanašamo v trikotniku pod očmi, »Kontura/ Bronzer« za ličnice, nos lica … s »Hight lightom« pa osvetlimo nadličnično kost ... (prosim ne zamerite nepravilnemu zapisu imen).

Po zadnjem dejanju, »obrobi ustnic na dih«, je bila Maruša videti naravnost fantastično! Še fotografije in potrpežljiva razlaga vizažistke Maje o tem, kako in za kaj se uporabljajo izdelki iz toaletnih torbic, ki smo jih prinesle s seboj … Klepet ter navdušeno pritrjevanje, da se vidimo na silvestrovanju … Dan je bil popoln! Najlepša hvala donatorici Maji za povabilo, gostoljubnost, za potrpežljivost in prijaznost ter predsednici Nataši za organizacijo in sveže pečene dobrote, s katerimi nas je pocrkljala. Do snidenja na silvestrovanju z novim make upom.

razgledom v jasni in s polno luno okrašeni noči, smo se odpravile proti gostilni Šestica, kjer smo imele večerjo. V toplem ambientu ene izmed najstarejših ljubljanskih gostiln smo se

okrepčale za nadaljnji sprehod po mestu. Mimo okrašenih stojnic in gneče smo se počasi poslovile od mesta in pod vtisom čudovitega večera že razmišljale, v katero smer nas bo pot peljala prihodnje leto.


KLUBI KLUB TAJNIC GORENJSKE

Za srečo smo odgovorni sami … BOJANA KAVČIČ

… in tiste članice, ki smo se odločile, da odidemo na prvi decembrski dan v Bohinj, smo jo našle. Za tokratno srečanje je »kriva« Olga. Zbirališče je bilo v hotelu Jezero, kjer smo prisluhnile izkušeni predavateljici Varji Kališnik. Najprej smo za našo srečo odgovorne same in to na ta način, kako gledamo na življenje. Ali v vsaki stvari vidimo težave ali pa iščemo in vidimo dobro. Za tak pogled je seveda v prvi vrsti potrebno delo na sebi. Prihajamo v novo leto in marsikdo si zastavi cilje, ki naj bi jih dosegel. Velikokrat vsi cilji niso doseženi, nekateri polovično, spet drugi skoraj v celoti. V povprečju se nam uresniči približno 60 odstotkov ciljev in zato ne gre obupati, je povedala gospa Kališnik. Predavanje smo KLUB POSLOVNIH SEKRETARK IN TAJNIC MARIBOR

Ko tudi »babe« utihnejo – zvočna harmonizacija MARTA BREZAR

Prijazno vabilo naše predsednice Natalie nas je v torek, 14. novembra, devet članic Strokovnega kluba poslovnih sekretark in tajnic Maribor popeljalo med skrivnostne zvoke gonga, himalajskih pojočih posod, zvončkov in drugih glasbil v Center Svetlobe pod naše zasneženo Pohorje. Natalia je v vabilu zapisala: »Zvočna harmonizacija je učinkovita pri odpravljanju posledic stresa, depresije, utrujenosti, izčrpanosti in pri okrevanju po bolezni. Ko se vibracije zvoka začnejo širiti, se jim je najbolje predati in sprejeti vse, kar nam lahko ponudijo. Sprostiti se, spustiti in dovoliti zvoku, naj naredi svojo magijo. Naj bo zvok naš vodnik, s katerim odplavamo v notranje svetove.« Opremljene s podlogami za ležanje, pokrivali, vzglavniki in vodo smo se prepustile zvočni kopeli naše prijazne gostiteljice Petre. Zvoki inštrumentov, soj svečk, tišina in mir povzročijo

»presekali« z malimi flancati in mandarinami namočenimi v čokolado in pistacijo, ki so nastali pod spretnimi rokami Olge. S pestro izbiro hrane pri večerji smo

počasi zaključile dan. Miklavž nam je darila pustil pod tamkajšnjo smrečico, KTG pa na mizi dodatno, polnilno, baterijo za telefon. Hvala pomočnici Miklavža Tatjani za izvrsten izbor.

popolno sprostitev. S svojimi vibracijami, ki jih ustvarjajo glasbila, ta prodrejo globoko v naše telo, odpirajo, širijo in odstranjujejo blokade. Energija zvoka deluje na našo notranjost kot pomirjajoč element, deluje na naše celice in psiho. Umirijo se naša čustva, misli odtavajo, celice zavibrirajo v harmoniji. Dobra ura je minila, kot bi trenil. In zgodilo se je nekaj, česar nismo navajene: bile smo same s seboj, brez besed. Samo mir in prijetno doživljanje glasbe s celotnim telesom. Sprostile

smo se, se predale in sprejele, kar nam je ponudila glasba, odplavale smo na valovih in dovolile zvoku, da opravi svoje. Zelo smo uživale, se sprostile in se napolnile z energijo. Nekatere bi šle kar na ples, druge smo bile še dolgo v noč ustvarjalne in nič zaspane. Naša Sonja pa je spala kot »angelček«, kar pomeni, da zvočna harmonizacija na vsakega človeka deluje drugače, vsekakor pa ugodno vpliva na našo psiho in zdravje.

65


REVIJO SO (SO)USTVARJALI Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in prehran., strokovnjakinja za zdravo prehrano, hujšanje in diabetes, Befit Ljubljana: Valjhunova 11, 1000 Ljubljana Celje: Ljubljanska cesta 5, 3000 Celje M: 051 234 278 W: www.prehrana.info Facebook stran: www.facebook.com/ mojcaanjabefit/ Facebook skupina: www.facebook. com/groups/242008622992612

Petra Mlakar, univ. dipl. ekonomistka, davčna svetovalka Modri nasvet, družba za davčno svetovanje, d.o.o. Brodarjev trg 1, 1000 Ljubljana M: 041 691 547 E: petra.mlakar@modrinasvet.si

Mag. Tanja Kaltnekar Simič & partnerji, d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana T: 01 30 00 610 E: tanja.kaltnekar@simic-partnerji.si W: www.simic-partnerji.si

Rudi Tavčar Pogajalska Akademija/Negotiations Academy – www.pogajanja.si Mirabi – partnersko svetovanje in delavnice – www.mirabi.org Društvo mediatorjev Slovenije/ Slovenian Mediators Association – www.slo-med.si Imago Slovenija – Slovensko društvo za Imago terapijo/Slovenian Imago Therapy Association – www.imagoslovenija.net Hrastje 223, 4000 Kranj E: rudi.tavcar@amis.net M: 041 726 853 W: www.ruditavcar.com

Edin Buljubašić, predavatelj B2, d.o.o. T: 01 24 44 202 E: info@b2.eu W: www.b2.eu

Edvard Kadič, strokovnjak za neverbalno komunikacijo, trener, predavatelj in avtor številnih knjig Zavod Delta, Stegne 3, 1000 Ljubljana M: 031 349 777 E: info@edvardkadic.com W: www.edvardkadic.com

Mag. Ana Vezovišek Vezovišek & partnerji, d.o.o Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana M: 041 616 073 E: info@vezovisek.si W: www.vezovisek.si

Deana Jezeršek, Vodja izobraževanja in razvoja, Head of studies and development Languagesitter, d. o. o. Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana T: 059 078 220 M: 041 242 606 E: deana@languagesitter.si W: www.languagesitter.si

mojAXIS.si Na Logu 45, Škofja Loka Mateja Tuta, prof. športne vzgoje M: 041 962 247 E: matejatuta@gmail.com Milena Tuta, univ. dipl. pedagoginja M: 031 483 733 E: milena.tuta@gmail.com W: www.mojaxis.si

66

Irena Potočar Papež Peresa, poslovno sodelovanje in izobraževanje, Irena Potočar Papež, s. p. M: 051 317 103 E: irena@peresa.si W: www.peresa.si

Lea Škrubej H.B.C., d.o.o., Kavčičeva ulica 4, 2000 Maribor T: 02 46 05 660 E: info@habeco.si W: www.habeco.si

Sašo Papp, vinoo.co M: 040 555 301 E: saso@vinoo.co Skype: sasopapp W: www.vinoo.co Facebook: www.facebook.com/ vinooapp Twitter: twitter.com/vinooapp

Judita Železnik Kozmetika Afrodita, d.o.o., Kidričeva 54, 3250 Rogaška Slatina T: 03 812 11 65 E: judita.zeleznik@kozmetikaafrodita.si W: www.kozmetika-afrodita.com


Pridružite se nam na poti v svet administracije in managementa! ADMA je središče izobraževanja, nadgradnje znanj in informiranja, ki ga nujno potrebuje vsakdo, ki deluje na področju administracije in managementa. Skozi celo leto vse člane povezuje preko dogodkov, revije in portala.

SKLENI ADMA NAROČNINO NA: www.adma.si revija@adma.si 080 33 44

Z ADMA NAROČNINO PREJMETE: • neomejen dostop do portala ADMA • 6 tiskanih revij ADMA • ugodnejšo kotizacijo za kongres ADMA (www.adma.si/kongres) • ugodnejšo kotizacijo za jesenski posvet ADMA (www.adma.si/posvet) • brezplačno udeležbo na šestih ADMA seminarjih: → 30. 1. 2018: Stilski nasveti za urejen poslovni videz → 14. 2. 2018: Tehnike sproščanja → 13. 6. 2018: Samozavestna govorica telesa → 27. 9. 2018: Čustveno opismenjevanje → 25. 10. 2018: Komunikacija v konfliktnih situacijah → 29. 11. 2018: ADMA Dan zame Naročnina za fizične osebe znaša 50 € z DDV. Naročnina za pravne osebe znaša 79,90 € + DDV.

Verjamemo, da vsi, ki delujete na področju pisarniškega poslovanja, pomembno vplivate na ustvarjanje poslovnih uspehov vaših organizacij, zato si zaslužite okolje, kjer boste vedno imeli na voljo informacije, nasvete in kolege, s katerimi boste dosegali zastavljene cilje.

www.adma.si


OSREDNJI GOVOREC KONGRESA

Adam Fidler vodja in ustanovitelj Akademije Adam Fidler, ki nudi inspirativno poučevanje in učenje za strokovnjake za podporo v pisarniškem poslovanju v Veliki Britaniji in mednarodno.

Rezervirajte si svoje mesto! Najugodnejše kotizacije do 31. 1. 2018

www.adma.si/kongres

Revija ADMA januar 2018  
Revija ADMA januar 2018  

ADMA v svetu administracije in managementa sledi trendom in narekuje nove, skrbi za rast vaše osebne in karierne poti ter vas pripravlja na...

Advertisement