Page 1

ZDRAVSTVENI SAVJETNIK

www.adiva.hr

ADIVA

BESPLATNI PRIMJERAK

BROJ 203/ 17. 2. 2017.

RIJETKE BOLESTI

U potrazi za točnom dijagnozom ŠARENILO

Vrijeme je karnevala! SPORT

Ojačajte imunitet vježbom TEMA BROJA

Moje dijete je

hiperaktivno


RIJEČ FARMACEUTA

LAJKOM DO ZDRAVIH SAVJETA

Pratite zdrave savjete na našoj Facebook stranici Adiva Savjetom do zdravlja

ADIVA PLUS 2


UVODNIK UVODNIK

Dragi Dragi čitatelji, čitatelji, karnevalska veselja sve više uzimaju maha po cijeloj karnevalska veselja sve više uzimaju maha po cijeloj Lijepoj Našoj. Veseli se, pleše, posvuda je šareno i živahno. Lijepoj Našoj. Veseli se, pleše, posvuda je šareno i živahno. Naravno, maškarama i ludorijama najviše se vesele djeca, Naravno, maškarama i ludorijama najviše se vesele djeca, a roditelji pritom koriste svaki trenutak kako bi „ispraznili“ a roditelji pritom koriste svaki trenutak kako bi „ispraznili“ njihove „baterije“ te im tako osigurali dobar san. Pa ipak, njihove „baterije“ te im tako osigurali dobar san. Pa ipak, postoje i ona djeca oko kojih kao da frcaju iskrice, sve im postoje i ona djeca oko kojih kao da frcaju iskrice, sve im je ubrzano, a za koje bismo mogli reći da su „definicija je ubrzano, a za koje bismo mogli reći da su „definicija nemira“. Često je riječ o mališanima kojima i sjaj u očima nemira“. Često je riječ o mališanima kojima i sjaj u očima odaje natprosječnu inteligenciju, no roditelji više ne odaje natprosječnu inteligenciju, no roditelji više ne znaju što učiniti kako bi ih umirili i natjerali na izvršavanje znaju što učiniti kako bi ih umirili i natjerali na izvršavanje obaveza, prije svega onih školskih. Riječ je o mališanima obaveza, prije svega onih školskih. Riječ je o mališanima s hiperkinetskim poremećajem, poznatijim po engleskoj s hiperkinetskim poremećajem, poznatijim po engleskoj skraćenici ADHD. U ovom broju pripremili smo nekoliko skraćenici ADHD. U ovom broju pripremili smo nekoliko korisnih savjeta, posebno za roditelje koji još nisu potražili korisnih savjeta, posebno za roditelje koji još nisu potražili stručnu pomoć. A nemir nas u životu u mnogočemu stručnu pomoć. A nemir nas u životu u mnogočemu može ometati, pa tako nam oduzimati i miran san. Više je može ometati, pa tako nam oduzimati i miran san. Više je mogućih uzroka nesanice. Da bismo si osigurali kvalitetan mogućih uzroka nesanice. Da bismo si osigurali kvalitetan odmor, potrebno je redovito održavati odgovarajuću hiodmor, potrebno je redovito održavati odgovarajuću higijenu sna. U tome nam može pomoći i tjelesna aktivnost gijenu sna. U tome nam može pomoći i tjelesna aktivnost koja je općenito jedan od osnovnih preduvjeta dobrog koja je općenito jedan od osnovnih preduvjeta dobrog zdravlja. Tjelovježba nam uspješno pomaže i u jačanju zdravlja. Tjelovježba nam uspješno pomaže i u jačanju imuniteta, što je posebno važno u ovo vrijeme u kojem se imuniteta, što je posebno važno u ovo vrijeme u kojem se još šire virusi. Tjelovježba, kvalitetan san, a pritom i medijoš šire virusi. Tjelovježba, kvalitetan san, a pritom i mediteranska prehrana osnovne su stavke holističke piramide teranska prehrana osnovne su stavke holističke piramide prehrane koju su osmislili naši stručnjaci s Medicinskog faprehrane koju su osmislili naši stručnjaci s Medicinskog fakulteta u Zagrebu te nam tako ponudili pravi „šalabahter“ kulteta u Zagrebu te nam tako ponudili pravi „šalabahter“ za dobro zdravlje. Ne zaboravite da nas zdrava prehrana za dobro zdravlje. Ne zaboravite da nas zdrava prehrana čuva i od pretilosti – prateći njezine zakonitosti te uz čuva i od pretilosti – prateći njezine zakonitosti te uz nekoliko malih trikova, uspješno ćemo se riješiti zimskih nekoliko malih trikova, uspješno ćemo se riješiti zimskih zaliha kilograma. Možda nam nedostaje malo discipline? zaliha kilograma. Možda nam nedostaje malo discipline? Za to možemo otputovati u München i učiti od Nijemaca Za to možemo otputovati u München i učiti od Nijemaca – oni znaju što to znači. – oni znaju što to znači. Vaša ADIVA Plus Vaša ADIVA Plus

Tema Tema broja: broja: Moje dijete Moje dijete je je hiperaktivno hiperaktivno str. 7 - 11 str. 7 - 11

SADRŽAJ SADRŽAJ 3 3 4 4 5 5 7 7 10 10 12 12 14 14 16 16

Obiteljsko Obiteljsko zdravlje: zdravlje: Kada Kada ste ste se se posljednji put posljednji put naspavali? naspavali?

18 18 20 20 22 22 23 23 24 24

26 26 28 28 29 29 30 30

str. 12 str. 12

Uvodnik Uvodnik Zanimljivosti Zanimljivosti Riječ farmaceuta Riječ farmaceuta TEMA BROJA: Po čemu se TEMA BROJA: Po čemu se prepoznaje ADHD prepoznaje ADHD Savjeti za prevladavanje izazova Savjeti za prevladavanje izazova roditeljstva roditeljstva Obiteljsko zdravlje: Kada ste se Obiteljsko zdravlje: Kada ste se posljednji put naspavali? posljednji put naspavali? Urologija: Rješavanje problema Urologija: Rješavanje problema urinarne inkontinencije urinarne inkontinencije Rijetke bolesti: U potrazi za Rijetke bolesti: U potrazi za točnom dijagnozom točnom dijagnozom Sport: Ojačajte imunitet vježbom Sport: Ojačajte imunitet vježbom Šarenilo: Vrijeme je karnevala! Šarenilo: Vrijeme je karnevala! Ljepota: Kozmetički salon u Ljepota: Kozmetički salon u vašem domu vašem domu Infografika: 10 zlatnih pravila Infografika: 10 zlatnih pravila mršavljenja mršavljenja Nutricionizam: Piramida Nutricionizam: Piramida holističke prehrane i holističke prehrane i načina života načina života Putovanje – kamo i zašto: Putovanje – kamo i zašto: München – grad bez predrasuda München – grad bez predrasuda Kulturni vodič Kulturni vodič Enigmatika Enigmatika Horoskop Horoskop

IMPRESSUM IMPRESSUM IZDAVAČ: IZDAVAČ: PHOENIX Farmacija d.o.o. PHOENIX Farmacija d.o.o. Ozaljska 95, 10 000 Zagreb Ozaljska 95, 10 000 Zagreb www.adiva.hr www.adiva.hr GLAVNA UREDNICA: GLAVNA UREDNICA: Vesna Babić Vesna Babić STRUČNI KOLEGIJ: STRUČNI KOLEGIJ: Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm. Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm. Katarina Fehir Šola, mag. pharm. Katarina Fehir Šola, mag. pharm.

MARKETING I PRODAJA OGLASA: MARKETING I PRODAJA OGLASA: Maja Jurčević Maja Jurčević Tel.: 01 3650 188; faks: 01 3650 110 Tel.: 01 3650 188; faks: 01 3650 110 E-mail: m.jurcevic@phoenix-farmacija.hr E-mail: m.jurcevic@phoenix-farmacija.hr DIZAJN I PRIPREMA ZA TISAK: DIZAJN I PRIPREMA ZA TISAK: Logic Marketing d.o.o. Logic Marketing d.o.o. Tel.: 01 3740 590; faks: 01 3740 589 Tel.: 01 3740 590; faks: 01 3740 589 Međimurska 21/IV, 10 000 Zagreb Međimurska 21/IV, 10 000 Zagreb E-mail: oglasi@logic.hr E-mail: oglasi@logic.hr www.logic.hr www.logic.hr TISAK: TISAK: Radin print d.o.o. Radin print d.o.o. Gospodarska 9, 10 431 Sveta Nedelja Gospodarska 9, 10 431 Sveta Nedelja

ADIVA PLUS je besplatni dvotjedni časopis dostupan u odabranim ljekarnama diljem Hrvatske. ADIVA PLUS je besplatni dvotjedni dostupan u odabranim diljemprava. Hrvatske. Za sve informacije, fotografije i drugečasopis sadržaje objavljene u časopisuljekarnama postoje autorska Svi Za sve objavljeni informacije, fotografije i drugesusadržaje objavljene časopisu postoje autorska prava. Svi podaci u časopisu isključivo informativni te ni uu kojem slučaju ne mogu nadomjestiti podaci objavljeni u časopisu isključivo su informativni te ni u kojem slučaju ne mogu nadomjestiti posjet liječniku ili ljekarniku. posjet liječniku ili ljekarniku. Svrha iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta, već omogućavanje boljeg uvida u Svrha vašeg iznesenih informacija davanjejemedicinskih savjeta,i učinak već omogućavanje boljegnauvida stanje zdravlja. Za člankenijeu kojima opisano djelovanje lijeka koji se izdaje liječ-u stanjerecept vašegvrijedi zdravlja. Za člankeMinistarstva u kojima jezdravstva opisano djelovanje učinak kojiodnosi se izdaje na liječnički upozorenje i socijalne iskrbi da lijeka se tekst na lijek koji recept upozorenje da se tekstpacijenta odnosi naodlučuje lijek koji senički izdaje na vrijedi liječnički recept. OMinistarstva primjerenostizdravstva lijeka zai socijalne uporabu skrbi kod pojedinog se izdaje ovlašteni na liječnički recept. primjerenosti lijeka za uporabu kodsvog pojedinog odlučuje isključivo liječnik te zaO sve dodatne informacije treba pitati liječnikapacijenta ili ljekarnika. isključivo ovlašteni liječnik te za sve dodatne informacije treba pitati svog liječnika ili ljekarnika. Izdavač časopisa isključuje svaku odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi moIzdavač časopisa isključuje svaku objavljenog odgovornostuzačasopisu, izravnu ilikaoneizravnu proizlaziiliilipropust bi mogla proizići korištenjem sadržaja i za biloštetu kakvukoja pogrešku proizići Prilikom korištenjem sadržaja časopisu, sukaoobvezni i za bilopoštovati kakvu pogrešku ili propust uglasadržaju. objave oglasaobjavljenog u časopisu,uoglašivači odredbe Pravilnika sadržaju.oglašavanja Prilikom objave oglasa ui homeopatskim časopisu, oglašivači su obveznikaopoštovati odredbe ou načinu o lijekovima proizvodima, i odredbe drugihPravilnika propisa o načinunaoglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima, kao časopisa i odredbeisključuje drugih propisa važećih području Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, izdavač svaku važećih na području Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, izdavač časopisa isključuje svaku odgovornost za moguću štetu nastalu zbog nepoštovanja navedenih odredbi od strane oglašivača. odgovornost za moguću štetu nastalu zbog nepoštovanja navedenih odredbi od strane oglašivača.

Hvala na Vašem interesu! Ovaj časopis je za Vas platila Vaša ljekarna. Hvala na Vašem interesu! Ovaj časopis je za Vas platila Vaša ljekarna. ADIVA PLUS 3 ADIVA PLUS 3


ZANIMLJIVOSTI

PROMO

Zdravi i blistavi zubi ukras su svakog lica Haradent je 100 posto pročišćeni klinoptilolit (zeolit), ne sadrži flour ni sintetske dodatke. Riječ je o prirodnom mineralu nastalom miješanjem vulkanske lave s alkalnim podzemnim vodama. Zeolit djeluje na principu ionske izmjene tako da pozitivno nabijene čestice toksina veže unutar rešetkaste strukture, a otpušta minerale. Tako čisti organizam od štetnih tvari. Zeolit je 100% prirodni mineral koji ljudski organizam prepoznaje kao vlastitu

supstanciju. Dokazano je da djeluje kao antioksidant, detoksikator i zaštitnik imuniteta. Haradent se primjenjuje kod stomatoloških problema kao što su parodontoza i plak te kod bolesti i oštećenja sluznice usne šupljine, no služi i za svakodnevnu higijenu usne šupljine. Zašto koristiti Haradent? • protuupalno djeluje kod parodontoze • uklanja kamenac i ponovno mineralizira zube • odstranjuje plak i izbjeljuje zube • ima antibakterijsko i antivirusno djelovanje • ima antioksidativno djelovanje • sprečava nastanak plaka unutar 24 sata • sprečava neugodan dah iz usta

Pokrenut pilot-program “Rodilište prijatelj majki i djece” Nakon što se Hrvatska pridružila prestižnom krugu zemalja u kojima sva rodilišta imaju titulu „Rodilište prijatelj djece“, edukacijom ginekologa, neonatologa, primalja i medicinskih sestara iz četiri hrvatska rodilišta pokrenut je pilot-program „Rodilište – prijatelj majki i djece“. Cilj zajedničke inicijative Ministarstva zdravstva i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku jest daljnje prilagođavanje rodilišta potrebama majki, poboljšanje komunikacije između zdravstvenih djelatnika i rodilja, bolje informiranosti i partnerstva. U pilot-programu, koji Hrvatska pokreće među prvima u svijetu, sudjeluju rodilišta KBC Rijeka, KB Merkur, KB Sveti Duh i OB Zabok. Svaka žena ima pravo na pozitivno iskustvo porođaja te na dostojanstvenu i suosjećajnu skrb tijekom porođaja. Ovo su neki kriteriji koje rodilište treba ispuniti kako bi postalo „Rodilište – prijatelj majki i djece“: • omogućiti ženama u trudovima samostalan odabir željenog položaja te konzumaciju hrane i tekućine • omogućiti ženama odabir osobe u pratnji na porođaju • promicati ozračje partnerstva i uvažavanja između osoblja i rodilja • smanjiti primjenu tradicionalnih postupaka kao što su epiziotomija, prokidanje vodenjaka i izazivanje trudova • omogućiti upotrebu nefarmakoloških i farmakoloških metoda ublažavanja bola • promicati kontakt “koža na kožu” majke i djeteta neposredno nakon porođaja te aktivno podupirati majke da što češće drže i doje svoju djecu. Očekuje se da će provođenje pilot-programa, koji se temelji na Smjernicama Međunarodnog udruženja ginekologa i opstetričara, trajati do sredine lipnja 2017. godine. Nakon pilot-provedbe u hrvatskim rodilištima stručna radna skupina koju je osnovalo Ministarstvo zdravstva izradit će preporuke za nacionalnu primjenu programa „Rodilište – prijatelj majki i djece“.  

Virus gripe lakše se širi tijekom hladnog i suhog vremena Nova studija objavljena u stručnom časopisu Journal of Clinical Virology objasnila je povezanost hladnog vremena i širenja virusa. Istraživanje je pokazalo da se prvi slučajevi gripe svake godine pojavljuju otprilike tjedan dana nakon prvih hladnih zimskih dana ili se barem tako događa u Švedskoj gdje su znanstvenici pratili vrijeme i epidemije. Pritom su prikupili više od 20.000 brisova nosa te ih analizirali za virus gripe tip A i ostale respiratorne viruse. Potom su usporedili nalaze s podacima o vremenu i uočili uzorak koji se ponavlja: svake godine uočeno je veće širenje gripe u prvom tjednu zime koji je doista hladan, kad je vlaga zraka niska, a temperature ispod nule. Znanstvenici vjeruju da naglo zahladnjenje pridonosi početku epidemije zato što se aerosoli koje sadrže virus, a koje, primjerice, izbacujemo kihanjem, lakše šire za hladnog i suhog vremena. Suhi zrak apsorbira vlagu iz čestica te ih smanjuje i omogućava im da ostanu dulje u zraku i prelaze veće udaljenosti.

ADIVA PLUS 4

• umanjuje nastanak afti • pomaže u očuvanju zdravlja desni i usne šupljine. Redovitom upotrebom Haradenta održava se pH u ustima od 7 do 7,4, čime se sprečava nastanak plaka, a time i karijesa. Takav pH nije pogodan za razvoj bakterija te nastanak kamenca, ali jest za skidanje već nastaloga kamenca i plaka. Umanjuje pojavu afti te smanjuje neugodan dah iz usta. Haradent štiti od parodontoze, karijesa, plaka, kamenca i upala usne šupljine te je izvrstan za svakodnevnu higijenu zubi i usne šupljine kako odraslih, tako i djece starije od tri godine.

Veliko prijateljstvo djece i kućnih ljubimaca Često se ističe da su psi ljudima najbolji prijatelji, a prema novoj studiji britanskih znanstvenika, to posebno vrijedi u djetinjstvu. Novo istraživanje otkriva da djeca imaju kvalitetnije odnose s kućnim ljubimcima nego s braćom i sestrama. Psihijatar William T. Cassels sa Sveučilišta Cambridge objavio je rezultate studije koje je proveo njegov tim u stručnom časopisu Journal of Applied Developmental Psychology. Istraživači su ispitivali skupinu od 77 djece u dobi od 12 godina, a koja su imala barem jednog brata ili sestru te jednog kućnog ljubimca. U odnosu s kućnim ljubimcem djeca su imala manje sukoba nego s braćom ili sestrama, a osjećala su i veće zadovoljstvo u druženju. „Iako kućni ljubimci ne mogu u potpunosti razumjeti verbalnu komunikaciju, razina vezanosti djeteta uz ljubimca nije manja od one koju osjeća prema bratu ili sestri. Činjenica da se sa životinjama ne može razgovarati mogla bi čak biti i prednost jer su one u potpunosti nepristrane“, objašnjava Cassels. Prijateljstvo i zadovoljstvo odnosom bilo je najveće između djece i pasa. Za razliku od prijašnjih studija, tim znanstvenika otkrio je da su djevojčice više vezane uz ljubimce od dječaka.


RIJEČ FARMACEUTA

Morski psi mogu pomoći u rješavanju mnogih bolesti Morske pse istražuju morski biolozi, paleontolozi i medicinski stručnjaci

Autorica članka Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm.

P

omisao na morskog psa kod većine ljudi izaziva strah i paniku, no to su životinje koje zaslužuju divljenje i poštovanje te čiji je opstanak ugrožen. Zbog dokumentiranih napada na ljude, ali još više zbog filmske fikcije, neopravdano su stavljeni na popis jednih od najstrašnijih predatora. No nekoliko je životinja koje godišnje ubiju više ljudi nego morski psi: zmije oko 50.000 osoba godišnje, škorpioni oko 5000, krokodili oko 2000, slonovi oko 500, a morski psi ubiju oko 20 osoba na godinu. Morski psi su ribe kralježnjaci iz razreda hrskavičnjača, u koje se ubrajaju i raže te morske mačke. Smatraju se jednom od najstarijih živućih vrsta. Pronađeni fosili njihovih predaka stari su oko 420 milijuna godina, a fosili životinja identičnih današnjim morskim psima stari su oko 100 milijuna godina. Postoji više od 300 vrsta morskih pasa i različite su veličine, od nekoliko centimetara do desetak metara dužine. Dugovječne su životinje, a nedavna istraživanja grenlandskih morskih pasa pokazala su da žive dulje od dvije stotine godina. Morski psi su primarno mesožderi, no zapravo su svežderi i gutaju sve na što naiđu, a goleme psine hrane se planktonom. Žive, osim dvije vrste, u morskoj vodi. Anatomska građa i fiziologija morskih pasa posebna je za mnoge organe te je jedan od glavnih razloga opčinjenosti istraživača tim životinjama. Znanstvenici pokušavaju otkriti kako su se razvile te specifičnosti jer bi mogle biti neprocjenjive u liječenju mnogih teških bolesti ljudi. Morskim psima cijeli život rastu novi zubi i to je najstarije istraživanje koje se provodi, odnosno kako na temelju zuba morskog psa postići da i ljudima ponovno izrastu novi zubi. Koža morskih pasa posebno je hra-

pava, sastavljena od posebnih krljušti koje je štite od parazita, ali i omogućuje manji otpor vode pri plivanju. Na Havajima se koža koristi kao specifično sredstvo za čišćenje. Za razliku od drugih riba, oni nemaju plivaći mjehur te moraju neprestano plivati, što im omogućava i posebno velika jetra koja im daje dovoljno masti i ugljikohidrata, a hrskavični kostur zahtijeva manje energije za pokretanje. Ta posebno velika jetra nekoć se koristila za dobivanje vitamina A, a danas se koristi kao izvor ulja u tekstilnoj industriji. Hrskavica se zbog velikog sadržaja proteina i mukopolisaharida koristi kao dodatak prehrani u liječenju artritisa, psorijaze, nekih oblika karcinoma kože i bubrega te za liječenje oštećenja vida zbog

sanice. Senzacionalistički napisi često navode da morski psi ne mogu oboljeti od virusnih i bakterijskih bolesti ili pak od karcinoma, što nije točno. No činjenica jest da su ipak nešto otporniji na te bolesti od drugih vrsta, kao i to da je njihov imunosni sustav vrlo sličan ljudskom. Posljednja istraživanja usmjerena su na primjenu proteina antitijela morskog psa, kao “nosača” lijekova. Naime, ti proteini prelaze moždanu barijeru te bi možda mogli služiti kao prijenosnik molekula lijeka izravno u mozak čovjeka, čime bi se vjerojatno lakše liječile mnoge neurološke bolesti i demencije. No te fantastične životinje znatno su ugrožene u cijelom svijetu, a znanstvenici upozoravaju na to da bi njihovim istrebljenjem i cijeli

Anatomska građa i fiziologija morskih pasa posebna je za mnoge organe. Znanstvenici pokušavaju otkriti kako su se razvile te specifičnosti jer bi mogle biti neprocjenjive u liječenju mnogih teških bolesti ljudi oštećenja rožnice. Sva osjetila (vid, sluh, njuh, okus i dodir) iznimno su im razvijena, a imaju i specifična osjetila - mehanoreceptore, kojima osjećaju vibracije iz okoline, i elektroreceptore, kojima osjećaju elektricitet oko sebe. Ta im osjetila omogućuju nepogrešivo detektiranje predmeta i lovine u okolini. Oko morskog psa iznimno je zanimljivo jer je sličnije sisavcima nego ribama te zbog povratne refleksije svjetla na rožnicu osigurava odličan vid i u dubokom, tamnom moru. Rožnica morskog psa već se koristi u kliničkim pokusima kao transplantant za ljudsku rožnicu. Koža morskog psa sadrži dermatan sulfat, antikoagulans koji se primjenjuje u kliničkim istraživanjima kao antikoagulans kod srčanih bolesti. Morski psi mogu spavati i dok plivaju - ta njihova sposobnost posebno intrigira znanstvenike koji se bave problemom spavanja, odnosno ne-

ekosustav bio uvelike ugrožen. Procjenjuje se da se godišnje izlovi ili ugine u mrežama oko 100 milijuna morskih pasa u cijelom svijetu. Naime, morski psi su posebno važni zato što jedu strvine koje padaju na dno, čime sprečavaju nakupljanje ugljika na morskom dnu, bolesne ribe, čime sprečavaju razvoj bolesti, te ribe koje se hrane raznim školjkašima, čime osiguravaju ravnotežu ekosustava. Morski psi u Hrvatskoj i cijelom Sredozemlju zaštićene su životinje jer su pred izumiranjem. U članku je korišten tekst Državnog zavoda za zaštitu prirode, preporučujemo da ga pročitate (http://www.dzzp.hr/kategorija/clanak/print. php?id=1111). Još više stručnih savjeta, novosti i informacija potražite na www.adiva.hr u rubrici Riječ farmaceuta.

ADIVA PLUS 5


PITAJTE LJEKARNIKA

Postavite pitanja ljekarniku Osim u ljekarni, pitanje ljekarniku o ispravnoj primjeni lijekova i očuvanju zdravlja možete postaviti i putem internetske stranice www.adiva.hr te poštom na adresu: PHOENIX Farmacija, Pitanje ljekarniku, p.p. 184, 10 000 Zagreb. Odgovor će ubrzo biti objavljen na internetskoj stranici www.adiva.hr u rubrici Pitanja i odgovori, a odabrana pitanja i odgovore objavljujemo u časopisu ADIVA PLUS. Na vaša pitanja odgovara Melita Petrović, mag. pharm.

Problemi sa želucem Biba:

Zanima me kako ublažiti bolove od kile na želucu. Muž se s tim bori godinama, ima jaku žgaravicu i učestalo podrigivanje, a bol je prisutna i ako mu ne odgovara neka hrana. Čuli smo da takva vrsta kile nije za operaciju pa vas molim savjet.

no uzimati jer je medvjetka djelotvorna u lužnatom mediju, a brusnica u kiselom, što znači da su im načini primjene suprotni pa bi se poništilo djelovanje jednog ili drugog preparata. Brusnica se može konzumirati kao svjež plod, u sušenom obliku, kao čaj ili kao sok. Preporuka je da se preparati brusnice uzimaju uz terapiju antibiotika te nakon završetka terapije. Vitamin C zbog svog antioksidacijskog djelovanja ima korisnu ulogu u potpori imunosnom sustavu te dodatno zakiseljuje urin i tako stvara nepogodne uvjete za rast bakterija. Uobičajena doza je jedan do dva puta po 400 mg suhog ekstrakta.

Problemi sa suhim vlasištem Odgovor: Simptomi na koje se žali vaš muž karakteristični su za više različitih bolesti u području probavnog trakta (GERB – gastroezofagealna refluksna bolest, ulkusna bolest želuca ili problemi sa žuči, gušteračom ili jetrom). Naveli ste dijagnozu hijatalne hernije (želučane kile) pa pretpostavljam da je to potvrdio liječnik specijalist. Ne znam što mu je preporučeno za liječenje, ponekad je to samo dijetalni režim prehrane i/ili liječenje lijekovima, a ponekad bolničko liječenje i operativni zahvat (jeste li od liječnika čuli da nije za operaciju?). Svakako preporučujem odlazak liječniku na pregled i pretrage na temelju kojih će se moći zaključiti o čemu je riječ i što bi trebalo poduzeti u terapijskom smislu. Danas postoje učinkoviti lijekovi za želučane tegobe, no ne bi bilo dobro da vam bilo što preporučim jer mi nije poznata vaša dosadašnja terapija.

Brusnica u trudnoći Mia:

Pronađena mi je E. coli u urinu, 10*4. Propisan mi je antibiotik Xorimax, 2 x 500 mg tijekom sedam dana. S obzirom na to da sam trudna, zanima me smijem li nakon terapije piti koncentrirane kapsule brusnice Solaray CranActin bez dodatka medvjetke s C vitaminom? Može li velika koncentracija brusnice štetiti mojoj bebi?

Odgovor:

Infekcije urotrakta česte su tijekom trudnoće. Antibiotici se koriste kada je to neophodno, a za prirodnu pomoć, kao prevencija i za sprečavanje ponovnih upala, preporučuje se američka brusnica. Dopuštena je u trudnoći (za razliku od medvjetke, odnosno uvinog čaja koji je kontraindiciran u trudnoći!). I inače se medvjetka i brusnica ne mogu istodob-

ADIVA PLUS 6

Simona:

Imam jako suhu kožu vlasišta i strašno me svrbi. Samo na tjemenu mi se javljaju neke naslage koje osjetim kad se češem. Isprobala sam razne vrste šampona i ništa, a uz to mi i dosta opada kosa. Bila sam nekoliko puta na pregledima koji se organiziraju po ljekarnama, ali nije bilo učinka, a neki preparati su jako skupi. Ne mogu dobiti uputnicu za dermatologa. Mislim da mi je na jednoj pretrazi rečeno da je to seboreja. Na uputama za kremu Beloderm nešto piše i za vlasište pa ne znam mogu li je pokušati mazati?

Odgovor:

Za vaš je problem prije svega potrebno izbjegavati sve tretmane i preparate koji bi mogli potencijalno iritirati vlasište, od manipulacija visokim temperaturama (izrazito vruće i često feniranje) do primjene agresivnih boja i preparata za kosu. Svrbež obično uspješno reagira na šampone s naftalenom, a ponekad je potrebno upotrijebiti i kortikosteroidne losione za vlasište, ali samo prema preporuci liječnika. Možete primijeniti takozvani pakung (mlaka voda, koloidna zob i ulje noćurka) koji se drži 10 minuta pod prozirnom plastičnom folijom i nježno ispire blagim šamponom bez natrijeva lauril sulfata. Arganovo i neka druga biljna ulja (maslinovo, bademovo, čičkovo, ulje noćurka…) preporučuju se za oporavak kose, pogotovo suhe i lomljive. Mnogi se stručnjaci slažu da pozadina svrbeža vlasišta ima dermatološki, sistemski, neurološki i psihogeni karakter. Uzrok može biti seboroični dermatitis (prhut), ali i vrlo ozbiljne infekcije ili autoimuni poremećaji (lupus, hipotireoza) ili alergijske bolesti. Svakako bi bilo dobro da obavite specijalistički pregled kod dermatologa, ako ne možete uz plaćanje u privatnoj ordinaciji, onda na uputnicu (ne razumijem zašto je ne možete dobiti od liječnika opće prakse).


TEMA BROJA: MOJE DIJETE JE HIPERAKTIVNO

Po čemu se prepoznaje

ADHD Mnogi roditelji se često dvoume proživljavaju li njihovi mališani neku živahnu razvojnu fazu ili je ipak riječ o hiperkinetskom poremećaju

Autorica članka Dora Kralj, prof. socijalni pedagog Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba


TEMA BROJA: MOJE DIJETE JE HIPERAKTIVNO

A

DHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), odnosno hiperkinetski poremećaj, neurorazvojni je poremećaj obilježen hiperaktivnošću, impulzivnošću i teškoćama pažnje. Češće se javlja kod dječaka nego kod djevojčica. Mnogi se roditelji dvoume je li kod njihova djeteta riječ o tom poremećaju jer su neka, za ADHD karakteristična ponašanja prisutna kod svakog djeteta u nekom razvojnom razdoblju ili u određenoj situaciji. Tako je sastavni dio dječjeg razvoja skakanje, penjanje, trčanje (pogotovo do treće godine) ili pak prebrzo reagiranje, kasnije u školi periodična zamišljenost, zaboravljanje stvari i slično. Ta ponašanja mogu biti prisutna i kod djeteta koje je anksiozno, vrlo uzbuđeno, dosađuje se, izloženo je prevelikim zahtjevima ili je pak prekinuto u nekoj njemu važnoj aktivnosti. Osim toga, svako je dijete individua za sebe, a jedan od čimbenika koji ga čini jedinstvenim je temperament. I dok su neka djeca po svom temperamentu iznimno motorički aktivna, trče, skaču ili se stalno

ADIVA PLUS 8

penju, rijetko sjede mirno, čak i tijekom obroka te su neprestano u pokretu, druga preferiraju tihe i mirne aktivnosti, kao što su čitanje knjiga ili slaganje slagalica. Naravno, ima i djece koja su između te dvije skupine. Postoje i neki drugi poremećaji koji se zbog naizgled sličnih teškoća mogu zamijeniti s ADHD-om, kao što su intelektualne teškoće, prkos, teškoće vida i sluha, neurološke smetnje...

Ne rade to namjerno Dakle, ako je riječ o ADHD-u, karakteristična ponašanja (teškoće) moraju djetetu

ometati funkcioniranje u različitim sredinama: obitelj, prijatelji, škola ili vrtić, slobodne aktivnosti, odnosno barem u dva djetetova okruženja. Točnije, ta ponašanja moraju odskakati od uobičajenih za njegovu dob i stupanj razvoja, trajati najmanje šest mjeseci te se javiti (najčešće) prije sedme godine. Kao što je već ranije pojašnjeno, pri postavljanju dijagnoze važno je isključiti druge poremećaje i stanja s kliničkom slikom koja se preklapaju s kliničkom slikom ADHD-a. Odgoj djeteta s ADHD-om roditeljima može biti velik izazov, često se pitaju rade li nešto pogrešno i ponaša li se dijete namjerno tako, a djecu se često doživljava kao neposlušnu. Kako bi se što bolje razumjele djetetove teškoće te se odgovara-


juće reagiralo na njegove potrebe i određena ponašanja, važno je znati da to nije samo razvojna faza koju će dijete prerasti niti je namjerno. Dijete se tako ponaša jer su motorički nemir, impulzivnost i teškoće pažnje biološki uvjetovani, ono ih ne može kontrolirati. Ono uglavnom zna što se očekuje od njega u pojedinoj situaciji, kao i pravila ponašanja, no teškoće nastaju kada treba kontrolirati ponašanje, odnosno izvesti ga.

Različit intenzitet Teškoće se ne javljaju uvijek jednakim intenzitetom, što dodatno može zbunjivati odrasle u djetetovoj okolini i lako ih uloviti u zamku „može kada hoće“. Ovisno o danu ili pak razdoblju dana, umoru djeteta, zainteresiranosti za aktualnu aktivnost (piše li domaću zadaću ili igra igricu), je li riječ o nekoj novoj situaciji ili onoj koja zahtijeva mentalni napor kao što su škola i zadaće, je li pod nadzorom, odnosno u jedan na jedan radu ili pak u grupi, djetetovo funkcioniranje varira. Jer dijete s ADHD-om može uspostaviti pažnju, no razlikuje se mogućnost usmjeravanja (na koje podražaje obraća pažnju) i duljine održavanja pažnje. Tako se može očekivati da će dijete uspješnije funkcionirati u jutarnjim satima, u novoj i zanimljivoj, dinamičnoj aktivnosti, uz nadzor i što manji broj sudionika. S obzirom na to da navedene teškoće otežavaju djetetovo svakodnevno funkcioniranje, posljedično se mogu javiti i dodatne teškoće kao što su one u vršnjačkim odnosima i/ili učenju, emocionalne teškoće (anksioznost, depresivnost), smetnje ponašanja te nisko samopouzdanje.

Multidisciplinarna obrada Kao što je već rečeno, svako dijete je individua za sebe, pa tako i kod svakog djeteta s hiperkinetskim poremećajem teškoće nisu jednako zastupljene - kod nekih dominiraju teškoće pažnje (pa je riječ o ADD - Attention Deficit Disorder), kod drugih su izraženiji motorički nemir i impulzivnost, a ima i djece s poteškoćama na sva tri područja. Sumnjate li da je kod vašeg djeteta riječ o ADHD-u, odnosno hiperkinetskom poremećaju, najbolje je napraviti multidisciplinarnu obradu (dječji psihijatar, neuropedijatar, psiholog, socijalni pedagog/

rehabilitator/logoped) koja pruža sveobuhvatnu dijagnostiku te isključuje ostala medicinska stanja koje dovode do sličnih teškoća. Potvrdi li se ADD ili ADHD, preporučit će se za dijete najbolji oblik tretmana, kao i odgovarajuća podrška u školskoj i obiteljskoj sredini radi omogućavanja uspješnijeg funkcioniranja i ostvarivanja djetetovih potencijala. Praksa diljem svijeta pokazala je kako je najbolji pristup upravo kombinacija rada s djetetom (individualno, grupno), s roditeljima te odgovarajuća podrška u školskom okruženju.

Teškoće pažnje ili hiperaktivnost? Prema dijagnostičkim kriterijima (DSM-5; 2014), a kako je prikazano u tablici, mogu se razlikovati tri oblika (kliničke slike) hiperkinetskog poremećaja: klinička slika s predominantnom nepažnjom (ADD), klinička slika s predominantnom hiperaktivnošću/ impulzivnošću i kombinirana klinička slika (kod djeteta su prisutne teškoće iz obje skupine - nepažnja, impulzivnost, hiperaktivnost). O kojem obliku je kod djeteta riječ, ovisi o tome koja ponašanja iskazuje (šest ili više u pojedinoj skupini):

Teškoće pažnje

Hiperaktivnost/impulzivnost

• teško održava pažnju tijekom zadataka ili igre • ne posvećuje pažnju detaljima, čini nepromišljene greške • čini se da ne sluša čak i kada mu direktno govorimo • teško prati upute te ne dovršava zadatke i obaveze • lako ga ometu nebitni podražaji • često gubi stvari i pribor • teško organizira zadatke i aktivnosti • često ne voli te izbjegava i odbija aktivnosti koje zahtijevaju kontinuirani mentalni napor • često zaboravlja dnevne aktivnosti

• često trese rukama i nogama, manipulira predmetima, vrpolji se, okreće na stolici • ustaje u situacijama kada se očekuje sjedenje na mjestu, šeće • često trči, skače ili se penje kada nije prikladno • pretjerano razgovara • teško se mirno i tiho igra ili obavlja aktivnosti • stalno je u pogonu, kao da ga „pokreće motor“ • teško čeka svoj red i prati pravila igre • često odgovora prije nego što je pitanje dovršeno • prekida ili ometa druge

ADIVA PLUS 9


TEMA BROJA: MOJE DIJETE JE HIPERAKTIVNO

Odnosi u obiteljima djece s hiperkinetskim poremećajem često su narušeniji i stresniji u odnosu na ostale obitelji te su roditeljima neophodne podrška i pomoć

Autor članka

Tomislav Vitković, mag. rehab. educ. Udruga Buđenje

Savjeti za prevladavanje izazova roditeljstva ADIVA PLUS 10


K

ada je riječ o ADHD-u, stručnjaci često zanemare obiteljski kontekst, a zapravo je nezaobilazan radi shvaćanja kompletne slike ADHD-a. Obitelj je aktivni sudionik cijelog procesa – od uspostavljanja dijagnoze, nerazumijevanja ADHD-a (u školi, na poslu, u široj obitelji), suočavanja s mogućim dodatnim teškoćama i onima u odrasloj dobi. Osim čimbenika iz okoline, velik utjecaj imaju i odnosi unutar obitelji. Doktor Russell Barkley, jedan od pionira istraživanja odnosa unutar obitelji kod djeteta s ADHD-om, tvrdi da su ti odnosi narušeniji te s više stresnih situacija u odnosu na druge obitelji. Roditelji su često zbunjeni i prestrašeni te u nedostatku informacija i podrške traže razne načine kako bi opravdali neprimjereno ponašanje djeteta ili loše školske rezultate pripisujući mu nepoželjne karakteristike (lijen, zločest, neposlušan,

Doktor Barkley ističe kako je traženje stručnog mišljenja među glavnim odlukama i iskoracima svakog roditelja. Većina roditelja poseže za tom mjerom kada uvide da su njihovi kapaciteti nedostatni za rješavanje problema

loš učenik). Njihova frustracija proizlazi iz nepronalaženja objektivnih razloga zašto njihovo dijete nije uspješnije. Takav začarani krug nerazumijevanja posljedično može dovesti do raznih teškoća. Kako tvrdi dr. Betty Osman, djeca prva shvate da problem postoji, čak i prije nego što se on stručno utvrdi i roditelji dobiju dijagnozu. Ono što kod djeteta izaziva emocionalne teškoće, frustraciju i problem sa samopoštovanjem jest neshvaćanje zašto ne može ispuniti očekivanja svojih roditelja i učitelja. Zbog toga se kod takve djece često javlja osjećaj izolacije i prepuštenosti samome sebi. Kako bi se izbjegli sukobi i traumatična iskustva, najbolje je tražiti mišljenje stručnjaka. Doktor Barkley ističe kako je traženje stručnog mišljenja među glavnim odlukama i iskoracima svakog roditelja. Većina roditelja poseže za tom mjerom kada uvide da su njihovi kapaciteti nedostatni za rješavanje problema.

u redu kada primijete znakove kod djeteta u mjeri koju ne mogu ignorirati, kao što su, primjerice, nedostatak pažnje i emocionalne kontrole, agresivno ponašanje ili povećana motorička pobuđenost. Ponekad djeca s ADHD-om ne pokazuju iste simptome u školskom okruženju ili kod kuće pa je stoga važan dobar odnos roditelja i učitelja. Jednom kad se kod roditelja javi sumnja, većina njih kreće tražiti informacije iz različitih izvora, i to često neprovjerenih. Nakon traženja informacija o simptomima, slika o teškoći im često postane manje jasna, a do informacija o ADHD-u dolaze rjeđe. Prve informacije o ADHD-u često čuju od obiteljskog liječnika, koji ih potom upućuje na stručnu obradu. Stručni tim mogu činiti edukacijski rehabilitatori, psiholozi, pedijatri, dječji psihijatri, dječji neurolozi ili socijalni radnici. Hrvatska, kad je riječ o uspostavljanju dijagnoze, prati svjetske standarde te je za nju potrebno mišljenje stručnjaka različitih profila. Glavni dijelovi procjene su razgovor stručnjaka (psiholog, edukacijski rehabilitator) s roditeljima te kasnije s djetetom (ponekad i učiteljima), tijekom kojeg se prikupljaju informacije o funkcioniranju djeteta i problemskim područjima. Slijedi provođenje raznih psiholoških testiranja koja najčešće uključuju testove inteligencije i skale ADHD-a. Radi otklanjanja nekih organskih poremećaja i epilepsije u postupak može biti uključeno snimanje glave, odnosno EEG. Nakon sveobuhvatne procjene može se uspostaviti dijagnoza ADHD-a te dati preporuka za individualizaciju školskog programa (kada je to potrebno), kao i savjeti o tretmanima (psihoterapija, medikamentozna, neurofeedback i druge).

Prihvaćanje ADHD-a

Nakon uspostave dijagnoze bitno je da roditelji zastanu na tren i pitaju se: „Kako se osjećam?“ Prema dr. Barkleyju, emocionalne reakcije roditelja nakon dijagnoze iznimno su važne za daljnje funkcioniranje obitelji te za njihove međusobne odnose. Najčešće početne reakcije roditelja su odbijanje ili olakšanje, a kod nekih se potom javljaju ljutnja i žalovanje. Važno je napomenuti da su takve emocionalne reakcije uobičajene i prirodne te ih ne treba potiskivati. Nakon nekog vremena dolazi do prihvaćanja vlastitog djeteta i pružanje podrške. Djetetu s ADHD-om često ne nedostaje vještiOd sumnje do dijagnoze na ili znanja, a nerijetko je riječ o iznadprosječRoditelji često počinju sumnjati da nešto nije no inteligentnoj djeci, no problem je u izvrš-

14 pravila za poboljšanje odnosa s djetetom Doktor Barkley je tijekom svoga višegodišnjeg iskustva izdvojio 14 pravila koja su se pokazala učinkovita u poboljšanju odnosa i odgoja djeteta s ADHD-om: 1. Dajte djetetu povratne informacije odmah nakon poželjnog ponašanja. 2. Češće mu pružite povratne informacije (npr. „Lijepo si to pospremio.“). 3. Upotrebljavajte nagrade koje mu više znače. 4. Potičite na promjenu, a ne kažnjavanje. 5. Provodite više vremena u organizaciji rada i aktivnosti. 6. Naglašavajte važne informacije. 7. Motivirajte dijete. 8. Mentalne zadatke pretvarajte u iskustvene. 9. Budite dosljedni i uporni. 10. Pridržavajte se onoga što je rečeno. 11. Planirajte odgovore za moguće problemske situacije. 12. Uzmite odmor za sebe u situacijama ljutnje i frustracije. 13. Opraštajte. 14. I za kraj – važno je da razumijete da je ADHD samo jedna karakteristika djeteta, dijete nije ADHD. nim funkcijama, odnosno moždanoj kontroli (inhibiciji) i organizaciji određenih ponašanja. Potrebno je podržavati svoje dijete davanjem jasnih i kratkih uputa, reorganizirati aktivnosti ili zadaće tako da budu zanimljivije, motivirati ga davanjem nagrada za poželjno ponašanje ili pridržavanjem pravila.

ADIVA PLUS 11


OBITELJSKO ZDRAVLJE

Kada ste se posljednji put

naspavali? Teškoće sa spavanjem i nesanica u današnje vrijeme poprimaju razmjere prave epidemije, a važna uloga u prevenciji pripada higijeni sna Autorica članka

Ana Mayer, dr. med., spec. neuropsihijatar

Nesanica pogađa otprilike trećinu stanovnika u nekom trenutku života, no postoje čimbenici koji povećavaju vjerojatnost njezine pojave, kao što su starija životna dob, hormonske promjene i razna medicinska stanja

ADIVA PLUS 12

S

pavanje je nužno za zdravlje. Gotovo trećinu života prospavamo te itekako moramo paziti na zdravi san. Iako većinom znamo da je tako, premalo je onih koji će kvalitetu spavanja staviti u gornji dio liste prioriteta. Sjećate li se uopće kako je to biti doista odmoran i naspavan, onako kako ste se osjećali u djetinjstvu? U vremenu u kojem živimo prihvatili smo umor kao dio naše svakodnevice te smo se nekako pomirili s time da ćemo do kraja života i ostati umorni. No to ne smije biti tako, barem ako nam je stalo do dobrog zdravlja. Pojam koji ćemo ovom prilikom samo dotaknuti jest cirkadijalni ritam, odnosno naš prirodni ciklus spavanja i budnosti. Riječ je o internom„satu“, o prirodnom sustavu dizajniranom da regulira osjećaje umora i budnosti u 24-satnom razdoblju. Taj složeni mehanizam je pod kontrolom područja u mozgu koje reagira na svjetlo – zato nas sunce tako razbuđuje, a mrak tjera na spavanje, no različiti čimbenici taj ciklus mogu poremetiti.


U stručnim krugovima još se nisu usuglasili koliko nam je točno sna doista potrebno. Ipak, sigurni smo da i sami možete s lakoćom osjetiti jeste li se naspavali ili ne. Ako se danima budite umorni, onda je zasigurno vrijeme da se posvetite higijeni sna.

Prolazna ili kronična Nesanica, odnosno insomnija je vrlo raširena pojava te gotovo i ne postoji odrasla osoba koja se u nekom trenutku života nije suočila s ovim poremećajem spavanja. Pritom treba reći da nesanica ne podrazumijeva samo teškoće kod usnivanja, nego se odnosi i na višekratna buđenja tijekom noći s teškoćama ponovna usnivanja, potom na prerano buđenje ujutro, kao i na san koji ne pruža odmor. Nesanice su uobičajene u razdobljima kad smo jako uzbuđeni, prehlađeni, kad promijenimo vremensku zonu i slično. Tada govorimo o prolaznoj (kratkoročnoj) nesanici koja uobičajeno sama prođe kada se riješi i situacija koja nas opterećuje, a liječenje je uglavnom nepotrebno. Ona može trajati nekoliko dana, ali i dva, tri tjedna. Ako se takve kratkoročne epizode ponavljaju, tada je riječ o povremenoj nesanici, a u slučaju da većinu noći imamo teškoće sa snom i da takvo razdoblje traje dulje od mjesec dana, tada je insomnija kronična.

Svaka treća osoba je umorna Nesanica pogađa otprilike trećinu stanovnika u nekom trenutku života, no postoje čimbenici koji povećavaju vjerojatnost njezine pojave, kao što su starija životna dob, hormonske promjene i razna medicinska stanja, primjerice alergije i respiratorne bolesti, bolesti i tegobe probavnog sustava (npr. refluks), endokrine bolesti poput hipertireoze, potom artritis, astma, Parkinsonova bolest, kronična bol i mnogi drugi. Do nesanice mogu dovesti i izloženost stresu, buka zbog koje ne možemo zaspati, promjena okoline (čak i premještanje kreveta u drugu sobu), ljetne vrućine, može se javiti kao nuspojava lijekova… Pritom je kronična nesanica najčešće kombinacija više raznih čimbenika te je dodatno mogu pogoršati stimulansi (npr. kava, alkohol, cigarete) koje ljudi uzimaju „da se smire“, a zapravo čine upravo suprotno. Nesanicu nije uvijek lako dijagnosticirati, posebno zato što je riječ o subjektivnom doživljaju, pa će se često u obzir uzeti i mišljenje partnera, roditelja, odnosno članova obitelji. Na postojanje problema upućuju simptomi kao što su stalni osjećaj umora ili pospanosti, razdražljivost i manjak koncentracije, višekratna buđenja tijekom noći i/ili teškoće prilikom usnivanja te općenito nemogućnost dovoljnog spavanja noću.

Pazite na higijenu sna

Da bi spavanje bilo kvalitetno, odnosno s ciljem prevencije insomnije, preporučuje se odgovarajuća higijena sna koja podrazumijeva: • odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vrijeme • izbjegavanje svih stimulansa (kava, cigarete, alkohol i drugo), a posebno u poslijepodnevnim satima • lagana večera, i to barem dva sata prije odlaska na spavanje • svakodnevna fizička aktivnost, najbolje tijekom prijepodneva, ne navečer • opuštanje prije spavanja – topla kupka, čitanje knjige, meditacija i drugo • drijemanje tijekom dana nikako ne bi smjelo biti dulje od pola sata • ugodna temperatura u sobi (malo hladnija) i osiguravanje tišine - ponekad može pomoći tiha, opuštajuća glazba, no nikako ne stavljati televizor u spavaću sobu

Imate problema s

NESANICOM ? NOVO

Terapije i tehnike Liječenje kronične nesanice se ponajprije svodi na uklanjanje uzroka koji remeti san, ako je to, naravno, moguće. Tu je često riječ o otkrivanju i liječenju medicinskih i psiholoških problema. Svakako je potrebno i smanjiti, a po mogućnosti potpuno ukloniti stimulanse te osigurati normalne uvjete za spavanje. Često se propisuju i lijekovi, pri čemu je neophodan nadzor liječnika. Lijekovi općenito služe za svojevrsno „premošćivanje“ problema do trenutka dok se ne riješe osnovni uzroci koji su i doveli do insomnije. I prekid terapije mora biti postupan kako se simptomi ne bi vratili. Osim toga, pacijente se uči raznim tehnikama opuštanja i svojevrsnom „vježbanju“ spavanja kao što je, primjerice, restrikcija sna (najprije se dopušta samo nekoliko sati sna tijekom noći, a potom se ono iz noći u noć postupno produljuje) ili dekondicioniranje, pri čemu se savjetuje odlazak na počinak samo kada je osoba pospana. Ako tada ne može zaspati, treba ustati iz kreveta i biti budna dok ne uspije zaspati. Izbor tih tehnika može vam preporučiti psihoterapeut ili psihijatar.

DOPRINOSI OPUŠTANJU

kompleks aktivnih sastojaka iz valerijane, pasiflore i kamilice

MELATONIN

skraćuje vrijeme potrebno za usnivanje

Rapid Tab™

otapanje tablete unutar 60 sekundi i brže djelovanje

Potražite u ljekarnama. www.spring-life.eu Besplatni broj 0800 50 60

ADIVA PLUS 13


UROLOGIJA

Rješavanje problema urinarne inkontinencije Urinarna inkontinencija često opterećuje upravo žene srednje i starije životne dobi. Ipak, postoji niz mogućnosti liječenja i pomoći te je najvažnije potražiti stručni savjet

SPONZORIRANI ČLANAK

Autorica članka Marija Hršak Banožić, dr. med. spec. gin.

U

rinarna inkontinencija, poznata i kao nevoljno istjecanje mokraće, neugodan je zdravstveno-socijalni problem koji pogađa velik broj žena, ali i muškaraca. Češće se javlja u starijoj životnoj dobi, ali može se pojaviti i kod mlađih osoba. Riječ je o problemu koji ometa normalne socijalne aktivnosti. Postoji nekoliko oblika urinarnih inkontinencija: urgentna, stresna, miješana, a postoji i urgencija bez inkontinencije. Urgentna inkontinencija javlja se kao iznenadni, neodgodivi nagon na mokrenje te često dolazi do bježanja mokraće. Okidači takvog stanja su šum vode, izlazak na hladnoću, pranje suđa ili ruku. Kod stresne inkontinencije dolazi do nemogućnosti zadržavanja mokraće zbog povišenog tlaka u trbuhu, a to su stanja kao što su kašalj, kihanje, smijeh, trčanje ili podizanje tereta. Zbog povišenja tlaka u trbuhu dolazi do otvaranja mokraćne cijevi. Prije toga žena ne osjeća nagon na mokrenje nego do istjecanja mokraće dolazi bez najave. Stresna inkontinencija češća je kod žena koje su više puta

ADIVA PLUS 14


rađale. Miješana inkontinencija je stanje kod kojeg žene imaju simptome i urgentne i stresne inkontinencije te je to i najčešći oblik inkontinencije. Osim toga, postoji i prelijevajuća inkontinencija, do koje dolazi kada je mišić odgovoran za pražnjenje mjehura “lijen”. Tada dolazi do pražnjenja mjehura tek kada je mokraćni mjehur prepunjen i kada zbog velike količine urina dolazi do prelijevanja kroz mokraćnu cijev. Inkontinencija nije normalno stanje, bez obzira na dob žene, te je važno potražiti pomoć i o tome razgovarati s liječnikom. Žene često zbog srama i nelagode odbijaju to spomenuti svom liječniku te ih je važno ohrabriti u tome.

Trening mišića i mjehura Već iz razgovora doznajemo u kojim situacijama dolazi do bježanja mokraće, koliko dugo traje taj problem, koliko je učestala inkontinencija, mokri li žena noću te je moguće postaviti dijagnozu i uputiti osobu na daljnje pretrage kako bi se moglo započeti liječenje. Od dijagnostičkih pretraga spomenut ćemo vođenje kalendara mokrenja i specifične testove, poput testa kašljem uz napunjen mokraćni mjehur - pri testiranju se prati dolazi li do istjecanja mokraće tijekom kašljanja. Važno je učiniti i laboratorijske pretrage, kao što su pregled sedimenta urina i urinokultura koje nas mogu upućivati na infekciju u mokraćnom sustavu koju treba liječiti te tako umanjiti ili potpuno ukloniti simptome inkontinencije. Kod nekih se žena provodi i urodinamska obrada koja precizno procjenjuje funkciju mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi, mjeri se tlak u mjehuru, protok mokraće i stanje zapornog mehanizma. Liječenje urgentne inkonti-

nencije te prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura odnosi se na “trening mokraćnog mjehura”. Drugim riječima, to znači mokrenje u određenim razmacima tijekom dana te pokušaji voljne kontrole naglog nagona na mokrenje. U liječenju se upotrebljavaju i lijekovi koji utječu na glavni mišić koji je odgovoran za pražnjenje mjehura tako što ga smiruju, čime se postiže smanjenje učestalosti mokrenja i jakog nagona na mokrenje te se povećava količina mokraće koja može biti pohranjena u mjehuru u fazi punjenja.

Čuvari suhoće Liječenje stresne inkontinencije provodi se vježbanjem mišića dna zdjelice, takozvane Kegelove vježbe, a koje se odnose na jačanje mišića odgovornih za kontrolu bježanja mokraće. Tu su i vaginalni pesari, savitljive naprave od gume ili silikona koji se postavljaju u rodnicu i mogu smanjiti bježanje mokraće zbog stresne inkontinencije. Koriste se kod žena koje nisu sklone operaciji. Stresne inkontinencije liječimo i kirurškim zahvatima, no postojanje niza kirurških metoda zapravo je pokazatelj da nijedna metoda nije savršena. Stoga je vrlo važno napomenuti da su ulošci i pelene za inkontinenciju često u upotrebi kod žena s tim problemom. Dostupni su u različitim veličinama i mogućnostima apsorpcije, ovisno o jačini inkontinencije. Riječ je o proizvodima za jednokratnu upotrebu, a čiji je cilj omogućiti normalnu suhoću i njegu kože u području vanjskih spolnih organa te spriječiti neugodan miris. Danas tržište nudi niz zaštitnih sredstava koja su gotovo neprimjetna, a imaju visoku moć

Proizvodi Attends inkontinentnim osobama pružaju osjećaj sigurnosti i suhoće te pridonose ugodnijem životu oboljelih upijanja. Spomenula bih svakako Attends, kao vodećeg proizvođača proizvoda za pomoć kod inkontinencije. Proizvodi Attends inkontinentnim osobama pružaju osjećaj sigurnosti i suhoće te pridonose ugodnijem životu oboljelih. U sklopu asortimana proizvoda za zbrinjavanje inkontinencije Attends nalaze se anatomski ulošci, pelene, gaćice za fiksiranje uložaka, jednokratne gaćice, sprejevi za zaštitu kože, kreme i gelovi. Zbog tehnologije koja urin u jezgri proizvoda pretvara u gel površina proizvoda ostaje suha, a samim time čuva i kožu korisnika. Tako je osiguran minimalan kontakt kože s urinom pa je i mogućnost nastanka iritacije ili infekcije minimalna. Sve proizvode karakterizira prozračna stražnja strana koja koži omogućuje da cijelo vrijeme diše. To su razlozi zbog kojih liječnici preporučuju Attends. Filozofija poslovanja koja u prvi plan stavlja korisnike koji pate od inkontinencije osigurala je da Attends bude jedna od najcjenjenijih zdravstvenih kompanija s područja njege i zbrinjavanja problema svih stupnjeva inkontinencije.

Anatomski oblikovani ulošci za laku inkontinenciju Prozra ni

Velika mo upijanja Spre avanje neugodnih mirisa

Ugodni za nošenje Diskretni

www.elbi-medikal.hr Za besplatan uzorak ili savjet nazovite 01/2750-980 ili pošaljite e-mail na maloprodaja-kc@elbi-medikal.hr.

ADIVA PLUS 15


RIJETKE BOLESTI

U potrazi za točnom dijagnozom Rijetke bolesti obuhvaćaju više od šest tisuća različitih dijagnoza, a gotovo svaka od njih teško se otkriva

Gledajući sa socijalne strane, javnost, pa čak i stručni krugovi, imaju vrlo malo saznanja o rijetkim bolestima, zbog čega je psihosocijalna skrb slabo organizirana

ADIVA PLUS 16

Autorica članka Tihana Kreso, koordinatorica aktivnosti u Hrvatskom savezu za rijetke bolesti

R

ijetke bolesti su, prema definiciji, one koje se javljaju kod manje od pet pojedinaca na 10.000 stanovnika. Iako rijetke, kada se uzme velik broj rijetkih bolesti (između 6000 i 7000 različitih dijagnoza), dolazimo do podatka da u Europi od rijetkih bolesti boluje oko 6 – 8 posto cjelokupne populacije. S medicinske strane, kada govorimo o rijetkim bolestima, riječ je o onima koje


su najčešće kronične, degenerativne i smrtonosne, zbog čega je oboljelima znatno smanjena kvaliteta života, pogotovo zato što su ovisni o tuđoj pomoći. Prvi simptomi rijetkih bolesti pogađaju oboljele u različitoj životnoj dobi. Kod mnogih se javljaju od rođenja i u djetinjstvu, no postoje i one specifične za odraslu dob. Treća mogućnost je da se prvi simptomi pojave u djetinjstvu, ali se bolest pogorša tek u kasnijoj dobi. Simptomi koji su slični onima nekih čestih i poznatih bolesti mogu prikriti točan uzrok. Kombinacija različitih simptoma može pridonijeti donošenju pogrešne dijagnoze.

Teške posljedice Neke posljedice postavljanja pogrešne dijagnoze su rađanje druge djece s istom bolesti, neprimjereno ponašanje i nedovoljna potpora članova obitelji, dobivanje neodgovarajuće, ponekad i štetne terapije, što može dovesti do smrti pacijenta, zdravstveno pogoršanje stanja pacijenta kad je riječ o intelektualnom, psihološkom i fizičkom stanju te, u konačnici, smrt pacijenta, gubitak povjerenja u zdravstveni sustav i drugo. Sa socijalne strane, javnost, pa čak i stručni krugovi, imaju vrlo malo saznanja o rijetkim bolestima, zbog čega je psihosocijalna skrb slabo organizirana. S obzirom na to da postoji širok spektar simptoma, a mnogi od njih su vrlo teški, oboljeli rijetko kad mogu sudjelovati u društvenom životu svoje zajednice koja nije prilagođena njihovim potrebama. Samim time, susreću se s mnogim socijalnim i psihološkim problemima koji dodatno smanjuju kvalitetu njihova života i članova njihovih obitelji.

Zajedničke teškoće Unatoč raznovrsnosti koju pripisujemo rijetkim bolestima, oboljeli i članovi njihovih obitelji suočeni su s jednakim poteškoćama koje proizlaze upravo iz rijetkosti njihove bolesti. To su: Nemogućnost postavljanja ispravne dijagnoze – razdoblje između pojave prvih simptoma i postavljanja ispravne dijagnoze uključuje neprihvatljive i vrlo rizične odgode te postavljanje pogrešnih dijagnoza koje vode pogrešnom tretmanu. Nedostatak informacija – o samoj bolesti i mogućnostima dobivanja ispravne pomoći, uključujući pristup kompetentnim stručnjacima. Socijalne posljedice – život s rijetkim bolestima nosi poteškoće u svim područjima života oboljele osobe, bilo u školi, na poslu ili u

slobodno vrijeme, a oboljele osobe su često izložene stigmatizaciji, izolaciji te isključivanju iz zajednice. Nedostatak odgovarajuće i kvalitetne zdravstvene skrbi – zdravstvena njega osoba oboljelih od rijetkih bolesti iziskuje rad multidisciplinarnog tima stručnjaka koji najčešće nisu organizirani na jednome mjestu. Visoke cijene nekolicine poznatih lijekova i terapije – dodatni troškovi života s rijetkom bolešću, kad je riječ o korištenju usluga i tehnoloških pomagala te nedostatku socijalne skrbi ili nadoknadi troškova, uzrokuju patnju cjelokupne obitelji te dramatično utječu na kvalitetu života oboljelog i cijele obitelji.

Podrška pacijentima Hrvatski savez za rijetke bolesti (HSRB) krovna je organizacija za rijetke bolesti u Hrvatskoj, koja danas okuplja 24 udruge članice te više od 700 individualnih članova, oboljelih od rijetkih bolesti te članova njihovih obitelji. Svakodnevnim aktivnostima Savez pruža potrebnu podršku svojim pacijentima članovima, izravno putem telefona ili e-maila te lobiranjem za njihova prava na ispravne informacije, dostupnost liječenja i socijalnih usluga. Osim toga, želimo olakšati pristup postojećim lijekovima, razviti centre izvrsnosti za određene bolesti i/ili grupe bolesti, omogućiti hrvatskim pacijentima sudjelovanje u međunarodnim medicinskim istraživanjima, pružiti psihološku podršku obitelji te smanjiti socijalnu isključenost ljudi s rijetkim bolestima. Jedna od vrlo važnih aktivnosti Saveza jest i podizanje svijesti javnosti o rijetkim bolestima i problemima s kojima se oboljeli i članovi njihovih obitelji susreću u svakodnevnom životu pa se s tim ciljem posljednjeg dana u veljači obilježava i Međunarodni dan rijetkih bolesti. Ove godine Savez će organizirati jubilarnu desetu godišnjicu Dana rijetkih bolesti te ćemo organizirati brojne aktivnosti podizanja svijesti javnosti, kao i edukativne radionice o pojedinim aspektima života s rijetkim bolestima, o čemu više možete doznati na stranici Saveza www.rijetke-bolesti.hr.

Kome se javiti?

!

Tražite li informacije, podršku ili pomoć, na raspolaganju vam stoji besplatni broj Linije pomoći za rijetke bolesti 0800 99 66. Možete nazvati i broj telefona 01/2441-393 ili pisati na e-mail adresu rijetke.bolesti@gmail.com

ADIVA PLUS 17


SPORT

Ojačajte imunitet vježbom Tjelesna aktivnost, uz usvajanje zdravih navika, dovodi tijelo u stanje ravnoteže te jača imunosni sustav

Autorica članka Lejla Dizdarević Brković, dipl. prof. kineziologije, univ. spec. oec. organizacije i menadžmenta

ADIVA PLUS 18


T

ijekom zime u stopu nas prate prehlada i gripa. Oslabljeni imunitet izraz je koji se toliko često koristi da je već gotovo postao poštapalica kada je riječ o uzroku pojave uobičajenih zimskih bolesti. Jedan od mogućih razloga sigurno jest i prehrana, nedostatak svježeg voća i povrća, potom su tu niske temperature koje nas drže u zatvorenom prostoru, zbog čega se i premalo krećemo. Tijelo se dodatno uspava, postupno se narušava ravnoteža u tijelu, a imunitet slabi. Naime, homeostaza organizma, unutarnja ravnoteža, osigurava dobar imunitet.

Dokazano funkcionira Medicinska istraživanja dokazuju da postoji pozitivna korelacija između redovite tjelesne aktivnosti i dobrog zdravstvenog statusa, a tako i imuniteta. Medicina zagovara nekoliko različitih teorija o tome kako vježbanjem možemo ojačati imunitet. Jedna je teorija fokusirana na pojačan rad dišnog sustava te izbacivanje bakterija iz pluća i dišnih putova tijekom tjelesne aktivnosti. Druga govori da vježbanje smanjuje oslobađanje hormona stresa, a pretjerana izloženost stresu jedan je od glavnih okidača za većinu bolesti. Treća pak smatra da tijekom tjelesne aktivnosti krv brže kola tijelom, a onda i bijela krvna tjelešca brže mogu detektirati eventualni početak bolesti. Funkcija bijelih krvnih tjelešaca u prvom je redu obrana organizma od bakterija, kao što znamo. Četvrta govori da se tjelesna temperatura diže tijekom aktivnosti i nakon nje te se tijelo tako lakše bori protiv infekcija. Ne ulazimo u to koja je od ovih teorija točna, činjenica je da se vježbanjem može ojačati imunitet, i to nizom različitih čimbenika na koje vježbanjem možemo utje-

Koliko god naporno vježbali, uz prilagođen plan prehrane znatno se brže dolazi do rezultata, bilo da je riječ o mršavljenju ili rastu mišićne mase

cati te tako optimizirati funkcioniranje organizma.

Zdrave životne navike Vježbanje je povezano i s nizom zdravih životnih navika. Zdrava navika je sve ono što redovito radimo, a donosi dobro mentalnom, tjelesnom i emocionalnom zdravlju. Važno je spomenuti da zdrave navike čine da se dobro osjećamo. Osigurajte si raznovrsnu i uravnoteženu prehranu - Osobe koje redovito vježbaju vrlo brzo shvate važnost zdrave i uravnotežene prehrane. Uz nutritivno bogatu prehranu lakše se izdrže trenažni napori jer tijelo dobiva sve što mu je potrebno za rad i oporavak. Kalorijski uravnoteženi obroci temelj su za održavanje vitkosti. Koliko god naporno vježbali, uz prilagođeni plan prehrane znatno se brže dolazi do rezultata, bilo da je riječ o mršavljenju ili rastu mišićne mase. Kad rekreativci to shvate iz vlastitog iskustva, često postaju ovisni o zdravoj prehrani do te mjere da osjećaju grižnju savjesti kada u organizam unesu nešto što “nije korisno” za tijelo i trening. Mit je da je zdrava prehrana skuplja od junk fooda. Sami birate hoćete li pojesti pržene krumpiriće ili kuhano povrće, razlika u cijeni ne postoji ili je neznatna. Stop pušenju - Trening i cigarete ne idu zajedno! Ne zato što su nas tako učili u školi, nego ljudi često sami prestanu pušiti upravo kada počnu vježbati. Negativne posljedice pušenja lako se uočavaju kod prebrzog umaranja, zaduhe ili pušačkoga kašlja koji ne dopušta normalno sudjelovanje u tjelesnoj aktivnosti. To zna biti iritantno te je prestanak pušenja logično rješenje. Bez alkohola se može i mora - Prestanak konzumiranja većih količina alkohola također je jedna od zdravih navika koju donosi vježbanje. Naime, teško je izdržati tempo posla, kućnih obaveza i treninga uz smanjene kapacitete koji su posljedica konzumacije alkohola. Alkohol je psihoaktivna tvar, droga, te se s tjelesnom aktivnošću smanjuje želja za njegovom konzumacijom jer se smanjuje količina stresa, a alkohol se gotovo u pravilu koristi kao sredstvo za opuštanje. Usvajanje zdravog stila života već nakon nekoliko tjedana može pokazati pozitivne pomake u poboljšanju zdravstvenog stanja, no da bi se stvorile zdrave navike, potrebno je više tjedana ili čak mjeseci. To

Zdravstvene blagodati vježbanja 1. Zdrava tjelesna težina Pretilost je posljednjih godina poprimila epidemijske razmjere. Dokazano je da su pretile osobe sklonije nastanku krvožilnih bolesti, riziku od infarkta, moždanog udara, malignih bolesti i dijabetesa tip 2. Kako bismo tjelesnu težinu držali pod kontrolom, nužno je redovito vježbanje u kombinaciji sa zdravom i uravnoteženom prehranom.

2. Održavanje krvnog tlaka u optimalnim vrijednostima Povišeni krvni tlak jedan je od glavnih čimbenika rizika za razvoj bolesti srca i krvnih žila, ali stradaju i drugi organi - bubrezi, oči, mozak... Zdravi životni stil jedina je prava prevencija nastanka povišenog krvnog tlaka i drugih zdravstvenih komplikacija koje iz njega proizlaze.

3. Aktivna kontrola stresa Stres aktivira proizvodnju zaštitnih kemikalija i povećava aktivnost imunosnih stanica koje povećavaju obranu tijela. Kratkoročno gledano, stres ima pozitivno djelovanje, no dugoročno potiskuje funkciju imunosnog sustava te je pogodan za razvoj raznih bolest. Tjelesna aktivnost količinu stresa može držati pod kontrolom. Uz intenzivno vježbanje oslobađa se prikupljena negativna energija te se ubrzo osjeća olakšanje. je dugotrajan i naporan proces, ali rezultat ne može izostati. Imunosni sustav može raditi svoj posao tek kada je uspostavljena homeostaza u organizmu, zato se za zdravlje treba potruditi.

ADIVA PLUS 19


Å ARENILO

ADIVA PLUS 20


Vrijeme je karnevala! Jeste li znali?

Podrijetlo karnevala seže do starorimskih svetkovina (saturnalija, luperkalija, matronalija...) u kojima je prisutan utjecaj Dionizova kulta. Prvobitno značenje karnevalskih tradicija je zaštitno – zastrašivanje demona, zlih sila i duhova kako bi ih se udaljilo od ljudi, stoke, stanova i drugog.

Pokaži masku i reći ću ti tko si Pustimo po strani djecu koja se uglavnom vole maskirati u omiljene likove iz bajki, crtića, stripova ili (u novije doba) videoigrica, no može li se na temelju izbora maske odraslih naslutiti njihova narav ili prikrivene želje? Vještica – izbor ovog kostima može govoriti o vašoj želji da napokon napravite nešto drugačije i nabacite poneku, makar zločestu čaroliju kojom biste razbili dosadnu svakodnevicu. Gusar – iza ove maske skriva se osoba koja napokon želi prkositi očekivanjima drugih. Gusar je slobodni duh koji ne poštuje pravila i radi što hoće. Vampir – osim njihove želje za krvlju, vampiri su poznati po besmrtnosti. Obavijeni su velom mistike i vječna su inspiracija. Ni zubi vam ne pomažu sakriti

romantičnu dušu. Superheroj – ako već nemate mogućnost spasiti svijet, barem ćete se na jedan dan pretvarati da možete pomoći svima. A možda je i pravo vrijeme da razmislite o odlasku u teretanu. Životinje – u ovoj kategoriji osobnost, kao i skrivene želje, najviše dolaze do izražaja. Skromna žena pretvara se u privlačnu tigricu, miran službenik postaje lav… Što ste vi odabrali? Klaun – iako je ova maska najčešće vesela, postoje i strašni klaunovi koji nas u posljednje vrijeme nimalo ne vesele. Ovisno o odabiru, ili se volite šaliti i zabavljati na svoj i tuđi račun ili baš volite provocirati i prkositi društvu.

Strah od maski Iako je za karneval karakteristično veselje, postoje i oni koji maskiranje ne podnose. Točnije, boje se maski. Riječ je o maskafobiji, koja je česta kod djece, no može postojati i kod odraslih. Već pri pogledu na masku mogu se javiti snažan osjećaj straha ili gađenja, znojenje, ubrzan puls, drhtavica i drugi simptomi straha. U tom slučaju pomažu psihijatrijski tretmani i psihoterapija.

Kalendar karnevalskih povorki RIJEKA info: http://www.rijecki-karneval.hr 18. 2. Dječja karnevalska povorka, centar grada, 13 sati 26. 2. Međunarodna karnevalska povorka i paljenje pusta na moru, centar grada, 12 sati

SAMOBOR info: http://www.fasnik.com 18. 2. Povorka maski, predaja ključeva i proglašenje Slobodne Fašničke Republike, Trg Fašničkih velikana, od 13 sati 19. 2. Povorka dječjih vrtića, Trg Fašničkih velikana, 11 sati 26. 2. Povorka školaraca, Trg Fašničkih velikana, 11 sati 28. 2. Fašnička povorka, izbor pobjedničkih maski, suđenje Princu Fašniku, 18.30 sati

ADIVA PLUS 21


LJEPOTA

Kozmetički salon u vašem domu

Posljednjih godina na tržištu su dostupni različiti uređaji koji nam omogućuju da određene kozmetičke tretmane provodimo kod kuće Autorica članka Magda Dežđek

P

osljednjih desetljeća bez tehnologije ne možemo, kako na poslu, tako i kod kuće. Napredak nije zaobišao ni područje industrije ljepote, pa su se na tržištu našli i specijalizirani uređaji koji nam omogućavaju da u nekim kozmetičkim ritualima uživamo i u udobnosti vlastita doma. Iako nisu jeftin izbor, evo nekoliko spravica kojima možemo opremiti kućni kozmetički salon. Ipak, prije njihove upotrebe savjetuje se traženje mišljenja dermatologa, osobito ako imate problematičnu kožu.

Dermaroller Valjak prekriven s oko 190 mikroiglica kozmetički stručnjaci već godinama uzdižu na tron jer uz njegovu pomoć jednostavno možemo pomladiti i regenerirati te osvježiti teksturu kože. Dr. Horst Liebl, izumitelj Dermarollera, objašnjava da se takvim tretmanom potiču samois-

ADIVA PLUS 22

cjeljujući mehanizmi kože. Iglice su fine i tanke pa ne djeluju invazivno i ne oštećuju epidermu nego djeluju kao električni signali koji aktiviraju rastvaranje staroga kolagena i stvaranje novog. Osim toga, potiču mikrocirkulaciju, što pozitivno utječe na obnovu kože. Fibrozna tkiva brže nestaju i bivaju nadomještena novim, zdravim vezivnim tkivom. Za kućnu upotrebu namijenjeni su isključivo uređaji s najkraćim iglicama (oko 0,2 mm). Dermatolozi savjetuju da ga se koristi dva do tri puta tjedno, uvijek navečer jer se tijekom i neposredno nakon korištenja pojavljuje crvenilo koje nestaje nakon nekoliko sati. Prije korištenja rolera na lice je dobro nanijeti hidratantnu kremu ili serum jer je, prema nekim istraživanjima, apsorpcija aktivnih sastojaka višestruko veća nego bez primjene rolera. Uz redovitu upotrebu, nakon tri mjeseca možete očekivati rezultata - mlađu, napetiju i sjajniju kožu.

Sonični i rotacijski čistači Kemijski sastojci iz kozmetike te onečišćenja iz okoliša samo su neki elementi koji na koži ostavljaju trag toksičnih čestica koje se uobičajenim čišćenjem teško mogu potpuno ukloniti. Nakupljene toksične supstancije oštećuju zaštitni film kože te uzrokuju povećani oksidativni stres koji rezultira prijevremenim starenjem. Tu u pomoć stižu uređaji s tehnologijom soničnog ili rotacijskog čišćenja, a koji, prema mišljenju stručnjaka, pružaju dubinsko čišćenje kože, ali i bolji izgled tena. Dva su glavna tipa električnih četkica za čišćenje lica. Sonične četkice, koje djeluju u skladu s elastičnosti kože te se gibaju sitnim „vibracijama“, i rotacijske četkice koje se kreću kružno, ali i one koje kombiniraju ta dva načina gibanja. Četkice su dovoljno nježne za svakodnevnu upotrebu, no najvažnije je da učestalost upotrebe prilagodite svom tipu kože te se pridržavate uputa. Osim toga, najbolje je vrstu čistača odabrati prema tipu kože i željenom učinku.

Dubinska čistoća, zaglađenost, poboljšani tonus, smanjena vidljivost pora i blistavost vidljivi su, prema tvrdnjama proizvođača, već nakon nekoliko upotreba.

Uređaj za mikrodermoabraziju Mikrodermoabrazija je vrsta dubinskog pilinga koja se primjenjuje kada se želi obnoviti koža nakon problema s aknama i ožiljcima od akni, ali i u borbi protiv bora. Kućni uređaji za mikrodermoabraziju uglavnom dolaze s različitim nastavcima (za određeni tip kože ili osjetljive zone lica), a mikrodermoabraziju pružaju zahvaljujući kombinaciji pilinga i masaže. Dubinski, neinvazivni piling nježno uklanja odumrle stanice kože, a vakuumska masaža snažno potiče mikrocirkulaciju dubljih slojeva kože te stimulira prirodni proces obnove stanica. Rezultat je zdrava, revitalizirana i sjajna koža baršunaste površine. Proizvođači navode da su rezultati primjetni nakon šest tjedana kontinuirane upotrebe, dva puta tjedno. Prema jednom od vodećih proizvođača, 93 posto žena koje su sudjelovale u njihovu ispitivanju navelo je da im je koža trenutačno postala glađa, a 84 posto njih složilo se da im koža izgleda sjajnije i zdravije.

Uređaj za lifting Ultimativni san svake žene u zrelim godinama jest „podizanje“ lica. Kućni uređaji za lifting lica, uglavnom namijenjeni osobama iznad 35 godina, obećavaju pomlađivanje u obliku učvršćenja kože i poboljšanja njezina tonusa. Neki od takvih uređaja na našem tržištu to postižu nježnom elektrostimulacijom mišića koja učvršćuje opuštenu kožu, djelujući kao fitness za kožu, a svi znamo da je dobar mišićni tonus ključ mladenačkog izgleda. Uz elektrostimulaciju, za nekirurško pomlađivanje neki uređaji koriste i infrastimulaciju, lokalizirani tretman zagrijavanja, ultrazvuk lifting i slične metode. Proizvođači navode da redovita, svakodnevna upotreba rezultira zategnutijom kožom s manje bora već u prvih nekoliko primjena.


MRŠAVLJENJE

10

zlatnih pravila mršavljenja

Topli dani sve su bliže i sigurni smo da su mnoge žene, pa i muškarci, u niskom startu za doba godine u kojem nećemo moći prikriti višak kilograma s nekoliko slojeva odjeće. Ovih deset pravila mogli bi vam olakšati put do željene linije

1. Jedite samo kad ste gladni Svakako izbjegnite grickanje zbog dosade, tuge ili nervoze.

2. Više se krećite Hodajte kad god je moguće – do dućana, ureda, po stepenicama…

3. Planirajte tjelovježbu Redovita rekreacija treba postati sastavni dio vašeg tjednog rasporeda.

4. Često pijte vodu Idealno je piti šest do osam čaša na dan. Pijte i prije obroka.

5. Organizirajte kuhinju Kreirajte zdrav tjedni jelovnik i prilagodite mu sadržaj smočnice.

6. Jedite manje Smanjite porcije, odnosno količinu koju pojedete tijekom obroka.

7. Dovoljno spavajte Umorni ljudi imaju povišene razine hormona grelina koji stimulira apetit.

8. Vaše grickalice Izbjegavajte kupovne grickalice, napravite domaće i zdrave.

9. Motivirajte se Pronađite fotografiju, citat, poruku, nešto što će vas neprestano podsjećati na to zašto želite promjenu.

10. Nabacite osmijeh na lice Bez pozitivnog stava, sve je zabadava!

ADIVA PLUS 23


NUTRICIONIZAM

Piramida holističke prehrane i načina života Stručni tim Odjela za međustaničnu komunikaciju Centra za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu razvio je holističku piramidu prehrane u kojoj se stavlja naglasak na cjelovit pristup Autorica članka Donatella Verbanac, dipl. ing. med. biochem. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

N

ažalost, neupitno je da danas živimo nezdravim, užurbanim tempom, izloženi smo stresu te se, među ostalim, i nezdravo hranimo. Iako je prehrana sastavni dio našeg života (i otac medicine Hipokrat je govorio da smo ono što jedemo), riječ je o ukupnom životnom stilu. Svi želimo poživjeti dugo, no prije svega, svatko od nas želi živjeti zdravo. Spomenimo u tom kontekstu da je znanstvenim istraživanjima pokazano da su glavni čimbenici prognoze zdravog starenja nepušenje, povremena, umjerena i odgovorna konzumacija vina ili piva, redovita tjelesna aktivnost te dnevna konzumacija voća i povrća, a da je njihov zajednički utjecaj važniji od svakog čimbenika zasebno. Upravo zbog toga sve više dijetologa i liječnika koji pristupaju svojim pacijentima na takav cjelovit, holistički način preporučuje preventivne mjere očuvanja zdravlja, ali i sveobuhvatni plan pristupa zdravlju i liječenju svakog ponaosob. Cilj je takve holističke medicine uravnoteženje fizičkih, mentalnih, emotivnih, socijalnih i duhovnih aspekata zdravlja pojedinca. Liječenje prema principima holističke medicine podrazumijeva uključivanje cjelokupnih potencijala svake

ADIVA PLUS 24


osobe u proces iscjeljenja, njezina osobnog angažmana i odgovornosti za vlastito zdravlje, životnu uravnoteženost i blagostanje. Kako bi se takav učinak primijenio na svakoga, potrebno je uzeti u obzir njegove individualne karakteristike i specifičnosti te omogućiti optimalan izbor liječenja za svaku osobu u danom trenutku. Tako je nastala i piramida prehrane koju preporučujemo, temeljena ponajprije na osobnim izborima namirnica, ali i načina nužne fizičke aktivnosti, odmora i razbibrige u svrhu postizanja optimalne razine životnog zadovoljstva.

Cjeloviti pristup Kad je riječ o izboru i strukturi namirnica, kao što je vidljivo, riječ je o mediteranskoj prehrani koja predstavlja svojevrstan zlatni standard zdrave prehrane. No neovisno o brojnim tvrdnjama koje idu u prilog pozitivnim učincima pojedinih namirnica sadržanih u takvom stilu prehrane, njezin blagotvorni utjecaj na zdravlje u najvećoj mjeri osjetit će oni koji će usvojiti cjeloviti program prehrane i stil života. To bi značilo da nećemo unositi u jelovnik jednu po jednu namirnicu - primjerice, ako se odlučimo u

gođena bez uzimanja u obzir njezine uloge u nečijem načinu života. Stoga ni mi ne možemo govoriti općenito o mediteranskoj prehrani nego o njezinim elementima i životnom stilu. Tako nije dovoljno odgovoriti samo na pitanje što jesti (o tome se doista mnogo piše), nego je iznimno važno znati kako i kada objedovati. Zdrav način prehrane nije moguć bez uzimanja u obzir izbora zdravih namirnica i s njima povezanih navika. Iako vas troškovi takvih izbora mogu poljuljati u odluci da, primjerice, redovito koristite vrhunsko hladno prešano maslinovo ulje, preporučene dnevne količine nisu toliko velike, a znatno pridonose zdravlju te kvaliteti života, posebice u dijelu koji se odnosi na raznovrsnost prehrane i okusa. Stres nas može onemogućiti u zdravim odlukama jer preopterećenost općenito vodi do manjka vremena za brigu o sebi. Tako nam brojne obaveze najčešće ostavljaju premalo vremena za planiranje prehrane, kupnju namirnica, njihovu pripremu i kuhanje. Možda smo u takvim okolnostima primorani i brzo Preopterećenost i stres Ne postoji jedinstven, generički prehrambeni jesti, što je siguran put prema pretilosti. Naimodel niti bilo koja prehrana može biti prila- me, dobro je poznato da osjećaj sitosti malo „kasni“ zbog čega treba sporije unositi hranu kako bismo osjetili trenutak kada je dosta. obroke samo dodavati maslinovo ulje, to bi moglo utjecati na smanjenje rizika obolijevanja od nekih bolesti, no tek striktno pridržavanje mediteranske prehrane imat će značajnije pozitivne učinke vezane uz zdravlje. Naime, uočeno je da se obolijevanje i smrtnost smanjuju proporcionalno sve većem usvajanju mediteranske prehrane. Pritom treba znati i koliko količinski unositi namirnica, a važna je i distribucija makronutrijenata. U određivanju potreba važan je holistički pristup zdravstvenim blagodatima mediteranske kuhinje. Uvažavajući sva prikupljena znanja i radi davanja jasnih smjernica ovog načina prehrane, naš stručni tim Odjela za međustaničnu komunikaciju Centra za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu razvio je novu holističku piramidu prehrane optimiziranu u skladu s njezinim temeljnim principima, našim metaboličkim potrebama i staničnom fiziologijom.

Važno je i spavati Dakle, vrijeme za obroke mora biti uključeno u dnevni raspored u kojem će se omogućiti i prostor za odmor i fizičku aktivnost. Na fizičku aktivnost uvijek moramo paziti te je, ako još nismo, što prije usvojiti kao dio životnog stila. Posebno to vrijedi za djecu i mlade ako se uzme u obzir sve veći problem pretilosti koja se tako može prevenirati. U našoj holističkoj piramidi važna uloga pripada i spavanju koje nam pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine. Pokazalo se da ljudi koji spavaju manje od sedam sati noću imaju 15% više razine grelina u serumu, peptida koji stimulira apetit, te 16% manje razine leptina, hormona uključenog u regulaciju osjećaja sitosti. Manjak leptina stoga može dovesti do prejedanja i svih s time povezanih posljedica – povećanje razina triglicerida u stanicama, razvoj dijabetesa tip 2, kardiomiopatija i drugo. Ukratko, odgovarajuća ponašanja i nutritivne strategije koje pomažu u kontroli apetita, kao i odgovarajuća potrošnja energije zajednički djeluju na postizanje dobrog Izvor: Parish J., Perić M., Čipčić-Paljetak H., Matijašić M., Verbanac D. Translating the Mediterranean zdravlja. diet. Period Biol. 2011; Oct 113(3): 303-10

ADIVA PLUS 25


PUTOVANJE - KAMO I ZAŠTO

München –

grad bez predrasuda Kulturna prijestolnica Njemačke ima mnogo identiteta te je jedan od za život najpoželjnijih gradova svijeta

Autor članka Branimir Ivkošić

ADIVA PLUS 26


P

rema stereotipovima i predrasudama, kako pozitivnim tako i negativnim, trebamo se odnositi ambivalentno. Istodobno ih se trebamo kloniti, no i razumjeti kako i zašto nastaju. Ako nisu točni, zašto postoje kao takvi, a ne nekakvi drugačiji? Zašto mislimo da su Nijemci radišni, a ne lijeni? Disciplinirani, a ne kaotični? Zato što su to predrasude u kojima ima mnogo istine. Trebamo ih razumjeti kako bismo dekonstruirali njihovo podrijetlo i uvidjeli počivaju li na statističkoj istini. Nigdje nije lijepo kao kod kuće, no na pitanje gdje bih živio osim ovdje gdje sam sad, uvijek odgovaram isto - u Münchenu ili Berlinu. Gradovi su to s mnogo identiteta, no odsutnost predrasuda je ono što najviše fascinira. Pri spomenu tih gradova uvijek se prisjetim scene iz gradskog autobusa – mlada, tetovirana djevojka s piercingom na nosu i jeziku razgovara sa staricom koja se s košarom povrća vraća s tržnice. Jedna s drugom razgovara kao sa sebi ravnom i ništa u tom mirnom svakodnevnom ćaskanju ne odražava veliku razliku u njihovim pojavnostima. Scena je to koju, naravno, nećemo susresti samo u Münchenu, ali za malo koje mjesto je toliko karakteristična. Njemačka je jedna od naprednijih država svijeta, onih s visokom razinom služenja vlastitoj populaciji. Dokaz tome je briga za ravnomjeran razvoj i maksimizaciju potencijala svake regije. Ona je najsvjetliji europski primjer decentralizirane države s mnogo društvenih žarišta, a jedno od najvećih je München, glavni grad Bavarske i jedan od za život najpoželjnijih gradova svijeta.

Ljepote parkova Uz spomenute, mnogo je drugih razloga za posjet ovom gradu. Prema mišljenju mnogih, riječ je o kulturnoj prijestolnici Njemačke posebno poznatoj po zbirci stare i klasične umjetnosti. Stara i Nova pinakoteka, Pinakoteka moderne i Lenbachhaus spadaju u najpoznatije umjetničke muzeje svijeta, a Njemački muzej godišnje bilježi više od milijun posjeti-

Oktoberfest je važan dio bavarske tradicije i održava se od davne 1810. godine, kada je kralj Ludvig oženio princezu Therese von Sachen-Hildburghausen, što su stanovnici grada proslavili narodnim veseljem na mjestu na kojem se ono održava i danas telja. Standardni dio turističkih itinerara čine i Bavarski parlament, Kraljevska palača, Opera te mnoga druga zdanja koja svjedoče dugoj i zgusnutoj povijesti ovoga grada. Glavni gradski trg Marienplatz okružen je Novom i Starom vijećnicom, a u blizini se nalazi Frauenkirche, zaštitni znak grada. Marienplatz je mjesto održavanja Christkindlmarkta, božićnog sajma. Sat kukavica na gradskoj vijećnici jedan je od najljepših na svijetu i, kao u mnogim gradovima, njegovo je otkucavanje jedna od turističkih atrakcija. München je, zar smo sumnjali, i grad parkova. Hofgarten i Engleski vrt spadaju u najljepše u Europi. Grad je i jedna od europskih sportskih prijestolnica, a nogometni klub Bayern jedan je od najuspješnijih u povijesti toga sporta. Njegov je dom velebni stadion Allianz Arena, jedna od turističkih atrakcija grada.

Popularni bavarski dvorci Premda velegrad s brojnim događanjima za sve ukuse, München je ipak najpoznatiji po najvećem svjetskom narodnom festivalu – Oktoberfestu. Poznati pivski festival koji godišnje posjeti više od šest milijuna ljudi traje 16 dana, tijekom druge polovice rujna do prvog vikenda u listopadu. Oktoberfest je važan dio ba-

varske tradicije i održava se od 1810. godine, kada je kralj Ludvig oženio princezu Therese von Sachen-Hildburghausen, što su stanovnici grada proslavili narodnim veseljem na mjestu na kojem se ono održava i danas. U posljednjih desetak godina kod nas su iznimno popularna putovanja u bavarske dvorce u okolici Münchena: Nymphenburg, Hohenschwangau, Linderhof i Neuschwanstein koji je poslužio kao predložak za Disneyjev logotip. Želite li ležernije putovanje s manje brige zbog organizacije, bez problema, u svako doba godine, u našim turističkim agencijama pronaći ćete aranžmane od nekoliko dana koji obuhvaćaju posjete dvorcima i bavarskoj prijestolnici. Bez obzira na vašu dob, svjetonazor ili afinitete, motiv za putovanje u Bavarsku naći ćete bez problema. Tako je to s otvorenim gradovima, s mjestima koja predstavljaju vrhunac ljudskih kulturnih dosega, tako je to s Münchenom, gradom koji ima mnogo identiteta, a ne robuje nijednom.

ADIVA PLUS 27


KULTURNI VODIČ

PREGLED DOGAĐANJA

Treći Audeamus festival

Od 20. do 25. veljače 2017. u Zagrebu će se održati 3. međunarodni festival klasične glazbe - Audeamus. Zamišljen je kao glazbeni tjedan tijekom kojeg će se hrvatskoj publici predstaviti premijere mladih hrvatskih skladatelja, rijetko izvođena djela komorne glazbe 20. stoljeća te neka od standardnih djela klasične komorne glazbe. Festival obuhvaća komorne koncerte u Muzeju Mimara ISTRA I KVARNER RIJEKA 21.2. Nad grobom glupe Europe, Hrvatsko narodno kazalište, 19.30 sati PULA 21. 2. Kako život, Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula, 20 sati DALMACIJA SPLIT 28. 2. Komedija Ukrađena ličnos’, Dvorana Lora – Dom HV-a, predstave u 18 i 20 sati ŠIBENIK 23. 2. Humanitarni koncert „Marijini obroci“, Hrvatsko narodno kazalište, 20 sati

(od 23. do 25. veljače), jednodnevni seminar u GU Elly Bašić za učenike flaute, gitare, violončela, klarineta i kompozicije, suradnju s Grupom za Novu Glazbu GU Elly Bašić te kratki koncert suvremene glazbe primjeren djeci mlađeg školskog uzrasta u suradnji s osnovnim školama i Centrom za kulturu Maksimir. Na koncertima će nastupati mladi istaknuti glazbenici iz Hrvatske i inozemstva koji uspješno grade međunarodne karijere. Ulaz na sva događanja je besplatan, a više informacija potražite na adresi www.audeamusfestival.com. SLAVONIJA OSIJEK 24. 2. Opera Nikola Šubić Zrinjski, Hrvatsko narodno kazalište, 18 sati VINKOVCI 26. 2. Pokladni koncert KUD-a Šumari s gostima, Gradsko kazalište „Joza Ivakić“, 18 sati SREDIŠNJA HRVATSKA KARLOVAC 18. i 19. 2. Vikend matineja: Regoč, Gradsko kazalište Zorin dom, Baletni studio, 11 sati VARAŽDIN 22. 2. Mala princeza, autorski projekt za mlade, Hrvatsko narodno kazalište, 19 sati GRAD ZAGREB 25. 2. Neno Belan & Fiumens, Dom sportova, 20 sati 26. 2. Mjuzikl Pepeljuga, Dom sportova, 18 sati 28. 2. Tragovi u sjeti: Z. Predin & M. Dedić, KD Vatroslava Lisinskog, 20 sati

Muškarci.hr odgovaraju ženama

„Potaknuti predstavom ‘5žena.com‘, a pozivajući se na Zakon o ravnopravnosti spolova, članak 16, stavak 2. (Zabranjeno je javno prikazivanje i predstavljanje muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način), smatramo svojom obavezom istupiti javno“, najavljuju svoju predstavu Muškarci.hr. Vođeni redateljem Marijem Kovačem glumci Goran Grgić, Boris Svrtan, Filip Detelić u alternaciji s Andrejom Dojkićem i Amar Bukvić u alternaciji sa Živkom Anočićem ne samo da će dati odgovor ženama, nego će brojnim duhovitim primjerima iz svakodnevnog života progovoriti o svojim frustracijama izazvanim ponašanjem žena prema njima. Bilo kako bilo,  od "Muškaraca.hr" gledatelji će dobiti upravo ono što očekuju: večernji bijeg od svakodnevnih problema, opuštanje, smijeh i vrhunsku kazališnu zabavu, obećavaju organizatori. Stoga dođite u Arsenal u Zadar, 26. veljače, u 18 sati. Ulaznice su dostupne u sustavu Eventima.

ČITAJTE S ADIVOM Mali, ali važni trikovi za roditelje

Obogatite svoj jelovnik slasnim zalogajima sa sirom

Sve bebe imaju tri osnovne potrebe kojima vi kao roditelji trebate udovoljiti, a to su dodir, hrana i spavanje. Uspijete li zadovoljiti te potrebe svog dojenčeta, riješit ćete brojne poteškoće s plakanjem, hranjenjem i spavanjem te svojoj bebi pomoći da raste sretna, smirena i zadovoljna. Caroline Deacon svojim učinkovitim i provjerenim programom u tri koraka pokazuje kako pomoći bebi u svakodnevnim situacijama pri hranjenju, spavanju ili neutješnom plakanju.

SIR Kreativno kuhanje

Kako umiriti bebu

CAROLINE DEACON CIJENA: 98,00 kn

GABRIELLE ROTH CIJENA: 59,00 kn

Sir je jedna od najpoznatijih namirnica, nerijetko prisutna na našoj trpezi. No on je mnogo više od nadjeva za sendvič. Ova kreativna kuharica dokazuje da je sir izvrstan u različitim gurmanskim kombinacijama. Od kuhanih jela, pečenih poslastica, kolača, pita ili slasnih krem juha, recepti iz ove knjige omogućit će vam da proširite svoj jelovnik svakodnevnih jela i pripremite uzbudljive obroke za svoje ukućane i goste.

Knjige možete potražiti u knjižari Veble u Vlaškoj ulici 7 (T/F: 01/48 18 820) i u svim boljim knjižarama diljem Hrvatske ili naručiti putem interneta na www.veble-knjizara.hr

ADIVA PLUS i Veble nagrađuju vas dvjema knjigama! Odaberite knjigu iz ponuđenih naslova te pošaljite dopisnicu s osobnim podacima i nazivom knjige najkasnije do 25. veljače do 12 sati na adresu: PHOENIX Farmacija, Za nagradnu knjigu, p. p. 184, 10 000 Zagreb Dvoje najsretnijih čitatelja dobit će odabranu knjigu na kućnu adresu.

ADIVA PLUS 28

Dobitnici iz 202. broja: Sandra Farkaš (Osijek) Marjan Miljuš (Zagreb)


ZABAVA SKANDINAVKA NAJVI©I PLANET AKADEMSKI IZNOS NA NASLOV; NOV»ANICI SUN»EVA (MNOÆ.) SUSTAVA LIJE»NIK NAZIV ZA 14. 2.

TANAD; ZRNJE (ZBIRNO)

»E©KO “DA”

LJUBO IVAN»IΔ

DIREKCIJA

BJELOGO- LJEVORUK RI»NO »OVJEK DRVEΔE

ÆENA JUANA PERONA (EVA)

NOSNI GLASOVI

ILIJA ODMILA (I»OTA)

JAKA KONTRA U PREFERANSU

Á

JOSE CARRERAS I TOMISLAV MUŽEK

KONTROLOR POSLOVANJA

»VRSTO TLO ZA RAZLIKU OD VODE

SUMPOR RADI» ILI ENDIVIJA

ODGAJATELJICA U DJE»JEM VRTIΔU

AMERI»KA GLUMICA (“SPASILA»KA SLUÆBA”)

SAMOGLASNICI

ONIM PUTEM, ONUD

“RINOLO©KI”

“©KOLA” MISAONI PRIVIDI

AUGUST ©ENOA

LUKSEMBURG KVO»KINO MLADUN»E DRUGI NAZIV ZA 14. 2.

TU»ENO VRHNJE (NJEM.)

Á

POKAZNA ZAMJENICA (TE)

“UREDNIK” OLEG VIDOV

MORSKI RAK, HLAP (MNOÆ.)

OTOK KOD LO©INJA

JAMAJKA

“CAPTIVE EUROPEAN NATIONS”

ÆUΔKASTO-BIJELA BOJA NOVOZELANDSKE PAPIGE MJESTO NA PELJE©CU

ANCONA

“LITRA” LEGENDA “ROME”, FRANCESCO

OBOR NA© ROCKER, NENO STAKLENE CIJEVI ZA MJERENJE VOLUMENA TEKUΔINA LIJEK PROTIV KRVARENJA PREBA»AJ LOPTE U LUKU PREKO SUPARNIKA

TITAN SUZANA NIKOLIΔ

PO VIĐENJU (TAL.)

NOΔNI VJETAR

ADIVA PLUS 29


ZABAVA HOROSKOP 17. 2. - 2. 3. 2017.

OVAN

BIK

(21. 3. – 20. 4.)

BLIZANCI

(21. 4. – 21. 5.)

(22. 5. – 21. 6.)

Kombinirat ćete diskreciju i buku. Oni u vezama su dobro. Funkcionirat ćete poput sportaša koji svoje treninge odrađuje s lakoćom. Mnogi će na poslu brusiti nove vještine i otkrivati detalje profesije. Bit će to još jedna faza učenja i napredovanja.

Vjerojatno ćete se katkad osjećati usamljeno, osim ako to nije vaš izbor. Neki će početi male kućne radove te uzeti slobodne dane da ih obave, što će biti pun pogodak. Oni na radnome mjestu riješit će neke zaostatke ili male inventure koje su dosad čekale.

Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja jer je trenutačno bolje biti realist nego idealist. Neki vaši suradnici će vam otvoreno pokazati naklonost, a drugi će vam jednako tako pokazati da vas ne vole. Prihvatite i jedno i drugo mirno, barem ćete znati na čemu ste.

Savjet: Usvojite neku tehniku relaksacije.

Savjet: Baterije ćete napuniti sportom.

Savjet: Idite u šetnju i dobro se naspavajte.

LJUBAV: 4   POSAO: 5 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4   POSAO: 4   ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 4 POSAO: 4  ZDRAVLJE: 5

RAK

LAV

DJEVICA

(22. 6. – 22. 7.)

(23. 7. – 23. 8.)

(24. 8. – 23. 9.)

Izdržite u miru prvi dio tjedna. Druga polovica tjedna donosi malo povoljnije ljubavne utjecaje. Suradnja s uglednim ili stručnim ljudima dolazi u prvi plan. Bit ćete važni pa ne budite preskromni, nego si dopustite da izrazite svoje ambicije. Spoznajte svoju poziciju, a još više priliku.

Mnogi će otkriti koji je njihov ideal u ljubavi te će prema tom kriteriju krenuti u potragu. Držite se onoga što ste zamislili i provedite to u djelo. Vaše su ideje odlične i donijet će rezultate. Bit ćete spremni na promjene kako biste postigli bolje poslovne rezultate. Izborit ćete se za njih bez problema.

Očekivali ste nešto bolje u usporedbi s onim što vam se događa, no ako uzmete sve to kao dobru priliku za razvoj, na dobitku ste. Bit ćete borbeni i puni energije. Nekima ćete postati uzor. To je posljedica toga što točno znate što želite. Ipak, ponekad napravite ponešto i s drugima.

Savjet: Ponekad je bolje šutjeti.

Savjet: Možda ćete spojiti zabavu i putovanje.

Savjet: Za timski rad treba barem dvoje.

LJUBAV: 4 POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 4   POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

ŠKORPION

STRIJELAC

VAGA

(24. 9. – 23. 10.)

(24. 10. – 22. 11.)

(23. 11. – 22. 12.)

Vjerojatno ste očekivali nešto drugo od onoga što živite i osjećate, no to je samo privremena i prolazna zbrka s kojom se trebate vješto suočiti. Zaigranost i vještina ophođenja s drugima bit će vaše glavne osobine koje ćete pokazivati na radnome mjestu. Držite se svoje profesije i onoga što ona traži

Prva polovica tjedna donijet će mirno uživanje u vezi ili diskretno traženje srodne duše. Nadređeni pokazuju naklonost prema vama, no teško ćete nalaziti zajednički jezik. Obje strane žele dominirati, a u hijerarhijskom poslovanju to ne funkcionira. Shvatite gdje vam je mjesto i tako se ponašajte.

Možda će vam se katkad činiti da je ljubav daleko od vas. Mnogi će poslovno ići na sigurno jer će im nedavna iskustva i iskušenja govoriti da tako čine. Ipak, riskirajte malo, nije sve tako teško kao što se čini. Imat ćete podršku drugih kojoj se uopće niste nadali.

Savjet: Neki će nesvjesno živjeti svoje snove.

Savjet: Vježbajte jogu, ona smiruje.

Savjet: Ne zamarajte se sitnicama.

LJUBAV: 4 POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 5   POSAO: 4  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 5 ZDRAVLJE: 4

JARAC

VODENJAK

RIBE

(23. 12. – 20. 1.)

(21. 1. – 19. 2.)

(20. 2. – 20. 3.)

Malo-pomalo dolazite na zelenu granu. Vrijeme je dobro za jačanje povjerenja u vezama, ali i za otvorenije razgovore. Neki kolege će vas zadirkivati, no ne reagirajte. Ono što morate odraditi učinite profesionalno. Prilika za napredovanje nije nemoguća, ali vam zasad ne izgleda atraktivno.

Neka vaša ljubavna očekivanja bit će ispunjena unatoč ponekoj prepreci ili frustraciji. Vaš trud bit će prepoznat, radit ćete predano i bez mnogo pitanja. Ponekad ćete imati osjećaj da vas previše ističu. Vaša skromnost i neka vrsta stidljivosti bit će primjer drugima.

Vjerojatno ćete se osjećati usamljeno, osim ako samoća nije vaša želja. Ne navaljujte sa svojim idejama jer, premda su se neka vrata malo otvorila, još nije vrijeme da se eksponirate. Radite u tišini, prema pravilima, strpljivo čekajte svojih pet minuta. Kad vam je teško, okružite se vedrim ljudima.

Savjet: Razmišljajte dugoročno.

Savjet: Dobro je biti iskren. Maske padaju.

Savjet: Ne činite ništa nasilu.

LJUBAV: 4   POSAO: 4  ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 4 POSAO: 5 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 4  ZDRAVLJE: 5

VRHUNSKI TAROT MAJSTORI

064 55 66 99

LJUBAV • POSAO • ZDRAVLJE • FINANCIJE

TAROT • ASTROLOGIJA • VISAK • KUGLA

SUDOKU

SUDOKU

9 7 5

Telefon: 3,49 kn/min • Mob: 4,78 kn/min Maratela mreže d.o.o., 062/700700, +18

3 2 9

2 1

8 4

1 6 4 2 8 5 1 6 4 8 9 2 3 1 3 1 6 4 9 ADIVA PLUS 30

9 3 8

4

RJEŠENJA SUDOKU (str. 30)

4 6 5 4 6 3 8 5

7 5 2 9 6 7 3 4 7 8 7 2

4 9 5 3 7 6 2 8 1

8 7 6 9 2 1 5 3 4

2 1 3 5 8 4 6 7 9

6 4 9 2 3 8 7 1 5

7 3 8 1 5 9 4 6 2

5 2 1 6 4 7 3 9 8

9 5 7 4 1 3 8 2 6

1 8 2 7 6 5 9 4 3

SUDOKU (str. 30) 3 6 4 8 9 2 1 5 7

2 1 7 9 4 3 8 5 6

5 9 8 2 6 7 4 1 3

6 3 4 1 8 5 2 9 7

8 7 6 5 3 2 1 4 9

1 2 5 4 7 9 6 3 8

3 4 9 6 1 8 7 2 5

9 8 1 3 2 6 5 7 4

7 5 2 8 9 4 3 6 1

4 6 3 7 5 1 9 8 2

str. 29 - (skandinavka): dan zaljubljenih, operni pjevaËi, kopno, revizor, teta, salata, π, onuda, vokali, rin, πlag, pile, ove, ur, rarozi, ilovik, cen, ja, an, kee, tor, l, birete, enemon, lob, ti, a vista, noÊnik.


ADIVA PLUS 31


JAČI OD PREHLADE I GRIPE

HR.41.C.F.6.V1.16.09

Maksimalno olakšanje

Nositelj odobrenja: Adriatic BST d.o.o. Verovškova ulica 55 1000 Ljubljana Republika Slovenija

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. ADIVA PLUS 32

ADIVA Plus br. 203  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you