Page 1

www.adiva.hr

ADIVA ZDRAVSTVENI SAVJETNIK

BESPLATNI PRIMJERAK

BROJ 198 / 9. 12. 2016.

NAGRAĐUJEMO

Ispričajte nam priču o svom čarobnom Božiću PUTOVANJA

Kako je Zagreb postao grad adventa TEHNOLOGIJA I ZDRAVLJE

S mobitelima oprezno

TEMA BROJA

Sve o cjepivu protiv gripe

moja

adiva LJEKARNA POSEBNI PRILOG


RIJEČ FARMACEUTA

LAJKOM DO ZDRAVIH SAVJETA

Pratite zdrave savjete na našoj Facebook stranici Adiva Savjetom do zdravlja

ADIVA PLUS 2


UVODNIK UVODNIK

Dragi Dragi čitatelji, čitatelji, dobro je poznato da se najviše bojimo onoga što ne dobro je poznato da se najviše bojimo onoga što ne poznajemo. Osim ako nije riječ o fobiji od igle, u podlozi poznajemo. Osim ako nije riječ o fobiji od igle, u podlozi vašeg straha od cijepljenja protiv gripe možda se krije vašeg straha od cijepljenja protiv gripe možda se krije nedovoljna informiranost. Iako se o gripi iz godine u godinu nedovoljna informiranost. Iako se o gripi iz godine u godinu detaljno piše i govori, čini se da o samom cjepivu i dalje ne detaljno piše i govori, čini se da o samom cjepivu i dalje ne znamo dovoljno. Što nam to točno daju, kakav je njegov znamo dovoljno. Što nam to točno daju, kakav je njegov sastav, mogu li oboljeti od gripe, kakve su nuspojave i sastav, mogu li oboljeti od gripe, kakve su nuspojave i slična pitanja sprečavaju nas da se zaštitimo od bolesti od slična pitanja sprečavaju nas da se zaštitimo od bolesti od koje svake godine u Hrvatskoj u prosjeku oboli od 30 do koje svake godine u Hrvatskoj u prosjeku oboli od 30 do 200 tisuća osoba, a 10 do 30 njih godišnje umre. Pročitajte 200 tisuća osoba, a 10 do 30 njih godišnje umre. Pročitajte našu temu broja i svakako se pravodobno zaštitite. Bliže našu temu broja i svakako se pravodobno zaštitite. Bliže nam se Božić i Nova godina te, osim svakodnevnih tema nam se Božić i Nova godina te, osim svakodnevnih tema koje nas opterećuju, sve smo skloniji upuštati se u izradu koje nas opterećuju, sve smo skloniji upuštati se u izradu ukrasa, razmišljati o svom izgledu, a možda i pretjerujemo ukrasa, razmišljati o svom izgledu, a možda i pretjerujemo u uspoređivanju s drugima. Svjedočimo raskoši adventa u uspoređivanju s drugima. Svjedočimo raskoši adventa na svakom koraku, a sami se ne možemo prepustiti radosti na svakom koraku, a sami se ne možemo prepustiti radosti niti osjećamo ispunjenje. Kada je sve krenulo u pogrešnom niti osjećamo ispunjenje. Kada je sve krenulo u pogrešnom smjeru? Možda će biti dovoljno na trenutak stati, razmisliti smjeru? Možda će biti dovoljno na trenutak stati, razmisliti o sebi i svojim vrijednostima te pronaći Božić negdje u o sebi i svojim vrijednostima te pronaći Božić negdje u dubini svoje duše. A kad dođe do vas, uzmite olovku i papir, dubini svoje duše. A kad dođe do vas, uzmite olovku i papir, zapišite svoja sjećanja ili maštanja o najljepšoj proslavi zapišite svoja sjećanja ili maštanja o najljepšoj proslavi Božića. Prepustite se, neka vas osjećaji ponesu, a potom Božića. Prepustite se, neka vas osjećaji ponesu, a potom nam pošaljite poštom svoja razmišljanja. Tri najljepša pisma nam pošaljite poštom svoja razmišljanja. Tri najljepša pisma nagradit ćemo idealnim poklonima za žene – darujemo tri nagradit ćemo idealnim poklonima za žene – darujemo tri raskošna poklon-seta našeg partnera, tvrtke Nuxe. Dok očeraskošna poklon-seta našeg partnera, tvrtke Nuxe. Dok očekujete objavu dobitnika u sljedećem blagdanskom broju, kujete objavu dobitnika u sljedećem blagdanskom broju, ispecite mirisne kolačiće i neke druge slastice po svojoj želji. ispecite mirisne kolačiće i neke druge slastice po svojoj želji. Možda biste mogli iskušati nešto potpuno drugačije, zdravo Možda biste mogli iskušati nešto potpuno drugačije, zdravo i bez šećera? Naša suradnica napravila je zanimljiv izbor, a i bez šećera? Naša suradnica napravila je zanimljiv izbor, a tome možete dodati i bademe, samo pripazite da djeca ne tome možete dodati i bademe, samo pripazite da djeca ne bi nekontrolirano navalila grickati neoguljene plodove. bi nekontrolirano navalila grickati neoguljene plodove. Vaša ADIVA Plus Vaša ADIVA Plus

Tema Tema broja: broja: Cjepivo Cjepivo koje koje već pola stoljeća već pola stoljeća spašava spašava živote živote

SADRŽAJ SADRŽAJ 3 3 4 4 5 5 7 7 11 11 12 12 14 14 16 16

str. 7 - 11 str. 7 - 11

Psihologija: Psihologija: Pronađite Pronađite Božić Božić uu sebi sebi

17 17 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 29 29 30 30

str. 20 str. 20

Uvodnik Uvodnik Ispričajte nam priču o svom Ispričajte nam priču o svom čarobnom Božiću čarobnom Božiću Riječ farmaceuta Riječ farmaceuta TEMA BROJA: Cjepivo koje već TEMA BROJA: Cjepivo koje već pola stoljeća spašava živote pola stoljeća spašava živote Najčešća pitanja i odgovori o Najčešća pitanja i odgovori o cijepljenju cijepljenju Žensko zdravlje: Pomlađivanje Žensko zdravlje: Pomlađivanje intimne zone intimne zone Zanimljivosti Zanimljivosti Ljepota: Zamke Ljepota: Zamke raskošnih umjetnih trepavica raskošnih umjetnih trepavica Uređenje doma: Jednostavni i Uređenje doma: Jednostavni i kreativni božićni ukrasi kreativni božićni ukrasi Zdravlje iz prirode: Ljekovita Zdravlje iz prirode: Ljekovita svojstva badema svojstva badema Psihologija: Pronađite Božić u sebi Psihologija: Pronađite Božić u sebi Tehnologija i zdravlje: Tehnologija i zdravlje: S mobitelima oprezno S mobitelima oprezno Nutricionizam: Slatki i zdravi Nutricionizam: Slatki i zdravi blagdanski zalogaji blagdanski zalogaji Putovanje – kamo i zašto: Kako je Putovanje – kamo i zašto: Kako je Zagreb postao grad adventa Zagreb postao grad adventa Kulturni vodič Kulturni vodič Enigmatika Enigmatika Horoskop Horoskop

IMPRESSUM IMPRESSUM IZDAVAČ: IZDAVAČ: PHOENIX Farmacija d.o.o. PHOENIX Farmacija d.o.o. Ozaljska 95, 10 000 Zagreb Ozaljska 95, 10 000 Zagreb www.adiva.hr www.adiva.hr GLAVNA UREDNICA: GLAVNA UREDNICA: Vesna Babić Vesna Babić STRUČNI KOLEGIJ: STRUČNI KOLEGIJ: Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm. Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm. Katarina Fehir Šola, mag. pharm. Katarina Fehir Šola, mag. pharm.

MARKETING I PRODAJA OGLASA: MARKETING I PRODAJA OGLASA: Maja Jurčević Maja Jurčević Tel.: 01 3650 188; faks: 01 3650 110 Tel.: 01 3650 188; faks: 01 3650 110 E-mail: m.jurcevic@phoenix-farmacija.hr E-mail: m.jurcevic@phoenix-farmacija.hr DIZAJN I PRIPREMA ZA TISAK: DIZAJN I PRIPREMA ZA TISAK: Logic Marketing d.o.o. Logic Marketing d.o.o. Tel.: 01 3740 590; faks: 01 3740 589 Tel.: 01 3740 590; faks: 01 3740 589 Međimurska 21/IV, 10 000 Zagreb Međimurska 21/IV, 10 000 Zagreb E-mail: oglasi@logic.hr E-mail: oglasi@logic.hr www.logic.hr www.logic.hr TISAK: TISAK: Radin print d.o.o. Radin print d.o.o. Gospodarska 9, 10 431 Sveta Nedelja Gospodarska 9, 10 431 Sveta Nedelja

ADIVA Plus je besplatni dvotjedni časopis dostupan u odabranim ljekarnama diljem Hrvatske. Plus je besplatni dvotjedni u odabranim diljemprava. Hrvatske. ZaADIVA sve informacije, fotografije i drugečasopis sadržajedostupan objavljene u časopisu ljekarnama postoje autorska svi Za sveobjavljeni informacije, fotografije i drugesusadržaje objavljene časopisu postoje autorska prava. Svi podaci u časopisu isključivo informativni te ni uukojem slučaju ne mogu nadomjestiti podaci objavljeni u časopisu isključivo su informativni te ni u kojem slučaju ne mogu nadomjestiti posjet liječniku ili ljekarniku. posjet liječniku ili ljekarniku. svrha iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta, već omogućavanje boljeg uvida u Svrhavašeg iznesenih informacija davanjeje medicinskih savjeta,i učinak već omogućavanje boljegnauvida stanje zdravlja. Za člankenijeu kojima opisano djelovanje lijeka koji se izdaje liječ-u stanjerecept vašegvrijedi zdravlja. Za članke u kojima jezdravstva opisano djelovanje i učinak lijeka se izdaje na liječnički upozorenje Ministarstva i socijalne skrbi da se tekstkojiodnosi na lijek koji recept vrijedi upozorenje socijalne kod skrbipojedinog da se tekstpacijenta odnosi naodlučuje lijek koji senički izdaje na liječnički recept. OMinistarstva primjerenostizdravstva lijeka zai uporabu se izdaje ovlašteni na liječnički recept. primjerenosti lijeka za uporabu kodsvog pojedinog odlučuje isključivo liječnik te zaO sve dodatne informacije treba pitati liječnikapacijenta ili ljekarnika. isključivo ovlašteni liječnik te za sve dodatne informacije treba pitati svog liječnika ili ljekarnika. Izdavač časopisa isključuje svaku odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi moIzdavač časopisa isključuje svakuobjavljenog odgovornostuzačasopisu, izravnu ilikaoneizravnu proizlaziiliilipropust bi mogla proizići korištenjem sadržaja i za bilo štetu kakvukoja pogrešku proizićiPrilikom korištenjem sadržaja časopisu,sukaoobvezni i za bilo kakvu pogrešku ili propust ugla sadržaju. objave oglasaobjavljenog u časopisu, uoglašivači poštovati odredbe Pravilnika sadržaju. Prilikom objave oglasa iu homeopatskim časopisu, oglašivači su obveznikaopoštovati odredbe ounačinu oglašavanja o lijekovima proizvodima, i odredbe drugihPravilnika propisa o načinunaoglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima, kao časopisa i odredbeisključuje drugih propisa važećih području Republike Hrvatske. slijedom navedenog, izdavač svaku važećih na području Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, izdavač časopisa isključuje svaku odgovornost za moguću štetu nastalu zbog nepoštovanja navedenih odredbi od strane oglašivača. odgovornost za moguću štetu nastalu zbog nepoštovanja navedenih odredbi od strane oglašivača.

Hvala Hvalana naVašem Vašeminteresu! interesu!Ovaj Ovajčasopis časopisje jeza zaVas Vasplatila platilaVaša Vašaljekarna. ljekarna. ADIVA ADIVA PLUS PLUS 33


ADIVA PLUS I NUXE NAGRAĐUJU

Ispričajte nam priču o svom čarobnom

Božiću

Božić je vrijeme darivanja onima koje volimo i s kojima želimo podijeliti svoju radost. Tako i mi želimo božićnu čaroliju uz puno srce zahvalnosti podijeliti s vama Već odavno nismo doživjeli bijeli Božić, no njegova je čarolija i bez pahuljica prisutna na svakom koraku te nas ispunjava toplinom i radošću. Božić je u onima koje volimo, u lijepim riječima, u glazbi koja nas uzdiže, u duši koja čezne za dobrotom, smirenjem, ponekad i za novim početkom. U njemu postoji nešto posebno, riječima neopisivo, čudesno i pomalo mistično. Uz Božić nas vezuje i darivanje onima koje volimo, koji su nam dragi, s kojima želimo podijeliti radost i kojima barem malim znakom pažnje želimo pokazati koliko nam je stalo do njih. Naša redakcija časopisa ADIVA Plus i ove vam godine želi nešto darovati kako bismo vam zahvalili što nam svojim interesom iz dana u dan, iz godine u godinu poručujete da sve što radimo ima smisla jer tekstovi dopiru do vaših domova i pridonose ne samo vašem dobrom zdravlju, nego i zdravlju vaših ukućana i prijatelja. Ovom prilikom rado bismo da vi pišete nama, a mi ćemo tri najljepša pisma nagraditi. Opišite nam svoj najljepši Božić, bilo da ste ga već proživjeli ili da još o njemu maštate. Tri pisma osvojit će po jedan magičan, neodoljiv, mirisan poklon-set našeg pokrovitelja, tvrtke Nuxe. Svoja pisma pošaljite najkasnije do srijede, 14. prosinca, na adresu:

PHOENIX Farmacija, za natječaj „Moj čarobni Božić“, p.p.184, 10 000 Zagreb. Imena dobitnika objavit ćemo u 199. broju. NUXE poklon-setovi idealan su dar za svaku ženu.

Magic of Paris poklon-set Čudesna tajna ljepote krije se u ovom neodoljivom poklon-setu, obavijenom kultnim Prodigieux® mirisom. Ovaj bogati set sadrži potpunu njegu za lice i tijelo - hidratantnu Crème Prodigieuse® Kremu s dragocjenim antioksidansima od 40 ml, slasni Prodigieux® Uljni gel za tuširanje od 100 ml i kultno Huile Prodigieuse® Čudesno suho ulje od 100 ml. A da bi ovaj divni ritual ljepote bio potpun, u setu se nalazi i mirisna svijeća očaravajućeg Prodigieux® mirisa. Cijena Magic of Paris poklon-seta: 378,86 kn

Prodigieux® Parfem poklon-set Neodoljiv paket glamuroznog pakiranja inspiriran je očaravajućim Prodigieux® mirisom. Za sve ljubiteljice Prodigieux® le parfum Čudesnog parfema, ovaj poklon set omotan elegantnom satenskom vrpcom predstavlja savršen božićni dar. Senzualni trag NUXE mirisa grije našu dušu dvama dragocjenim proizvodima – Prodigieux® le parfum Čudesnim parfemom od 50 ml i Prodigieux® Lait Parfumé Mirisnim losionom za tijelo od 200 ml. Cijena Prodigieux® Parfem poklon-seta: 328,32 kn

My dream poklon-set Obilje medene njege, hidratacije i čudesnog osjećaja krije se u očaravajućem NUXE poklon-setu iz snova. Iznimno hidratantna i umirujuća Crème Fraîche® de Beauté krema od 50 ml zimski je must have za dehidriranu kožu, kultno Huile Prodigieuse® Čudesno suho ulje od 30 ml glamurozna je mazalica za lice, tijelo i kosu, a medeni Rêve de Miel® Ultra hranjivi balzam za usne točka je na i slasne zimske njege. Cijena My dream poklon-seta: 225,72 kn NUXE prirodna kozmetika dostupna je u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama. www.nuxe.hr

Stižu tako “chic” blagdani uz glamurozne NUXE poklone


RIJEČ FARMACEUTA

Medicinski kanabis na recept U Hrvatskoj je odnedavno dostupan lijek s kanabisom proizvođača Tilray iz Kanade

Autorica članka Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm.

U

Hrvatskoj je odnedavno dostupan lijek koji sadrži medicinski kanabis, odnosno djelatne supstancije indijske konoplje - kanabinoide. Za potrebe izrade lijekova kanabinoidi mogu biti prirodni, odnosno izolirani iz same biljke ili sintetski. Smatra se da su od prirodnih spojeva najvažniji THC (tetrahidrokanabinol) i CBD (kanabidiol). Iako je laicima poznatiji THC, sadržaj CBD-a u samoj biljci, a time i u lijekovima koji se iz nje dobivaju, vrlo je važan. CBD i sam ima djelatni učinak, no važniji je jer znatno ublažava psihoaktivno djelovanje THC-a. Primijenjen u liječenju, THC ima učinak na smanjenje simptoma multiple skleroze, odnosno smanjenje spazama i ublažavanje središnje boli, smanjenje očnog tlaka kod oboljelih od glaukoma, ublažavanje nuspojava kemoterapije te povećanje apetita kod oboljelih od AIDS-a. CBD pak umanjuje konvulzije i mučninu, ublažava anksioznost, depresiju i psihotične poremećaje. Od sintetskih spojeva na svjetskom se tržištu nalaze dronabinol i nabilon. Dronabinol je sintetski proizveden THC, dakle onaj koji nije izoliran iz same biljke indijske konoplje i ne sadrži druge kemijske supstancije koje se u njoj nalaze. Prvi takav lijek registriran je još 2004. u SAD-u i otad se primjenjuje u liječenju bolesnika na kemoterapiji i oboljelih od AIDS-a. Nabilon je sintetski proizveden kanabinoid koji oponaša učinak THC-a i ne sadržava nikakve druge supstancije iz indijske konoplje, a registriran je 2006. za liječenje mučnine kao nuspojave kemoterapije. Sintetski dobiveni kanabinoidi imaju željeni učinak, a ipak manje nuspojave od same indijske konoplje, kao što su poremećaji ponašanja, gubitak pojma o vremenu, poremećaj pamćenja, smanjenje kognitivnih sposobnosti, razdražljivost, nemir, depresija,

neobični snovi, vazodilatacija, tahikardija te smanjen broj i pokretljivost spermija. Ipak, mnogi stručnjaci smatraju da zapravo sadržaj svih kemijskih supstancija u jednoj biljci znatno pridonosi učinku te često preporučuju izradu ekstrakta iz same biljke. Primjena medicinske marihuane donedavno je u Hrvatskoj bila upitna jer je dio medicinskih stručnjaka zagovarao njezinu primjenu, a dio je bio protiv smatrajući da primjena marihuane nema dovoljno znanstvenih dokaza. No Povjerenstvo Ministarstva zdravlja za analizu i preporuke za primjenu indijske konoplje i kanabinoida u medicinske svrhe, na čelu s doc. dr. sc. Ognjenom Brborovićem s Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Medicinskog fakulteta u Zagrebu, ipak je donijelo pozitivne preporuke u vezi njihove primjene. Njihove su preporuke temeljene na znanstvenim dokazima, ali i činjenici da su lijekovi koji sadrže

i AIDS-a, a na jedan recept moguće je propisati količinu potrebnu za liječenje do najviše 30 dana i u dozi do najviše 7,5 g THC-a. Na temelju odobrenja Ministarstva zdravstva, Imunološki zavod uvezao je seriju lijeka proizvođača Tilray iz Kanade, a veledrogerija PHOENIX Farmacija d.o.o. distribuirala je lijek u hrvatske ljekarne. Lijek je u obliku ulja u bočicama od 25 ml s dozatorom (kapaljkom) i dostupan je u dvije formulacije: ulje kanabisa u bočicama, Tilray Drops (Cannabis Sativa Oil) u dozi od 5,0 mg THC-a i 5,0 mg CBD-a u 1 ml ulja te ulje kanabisa u bočicama, Tilray Drops (Cannabis Sativa Oil) u dozi od 2,5 mg THC-a i 2,5 mg CBD-a po 1 ml ulja. Ulje je proizvedeno naprednim tehnikama ekstrahiranja indijske konoplje, uz dodatak nosivog ulja na biljnoj bazi. Oba proizvoda izrađena su u skladu s postupcima dobre proizvođačke prakse Europske unije. Liječnici koji propisuju ove lijekove imaju smjerni-

Lijekovi koji sadrže kanabinoide u primjeni su u SAD-u, Kanadi, ali i mnogim europskim državama Nizozemskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Danskoj i Švicarskoj - te imaju odobrenje Europske agencije za lijekove kanabinoide u primjeni u SAD-u, Kanadi, ali i mnogim europskim državama - Nizozemskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Danskoj i Švicarskoj - te imaju odobrenje Europske agencije za lijekove (EMA-e). Na temelju preporuka Povjerenstva donesena je i izmjena Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept u koji su uvršteni i lijekovi medicinske konoplje. Na temelju Pravilnika u Hrvatskoj se može propisivati lijek koji sadrži THC, dronabinol ili nabilon, a koji mogu propisati liječnici opće/obiteljske medicine, pedijatri i ginekolozi prema preporuci specijalista neurologije, internističke onkologije, onkologije i radioterapije, infektologije i specijalista pedijatra sa subspecijalizacijom iz neuropedijatrije. Propisuju se za ublažavanje tegoba kod multiple skleroze, karcinoma, epilepsije

ce za doziranje, ovisno o samoj indikaciji za koju se lijek preporučuje, odnosno različito je doziranje u oboljelih od multiple skleroze, za ublažavanje bola kod oboljelih od karcinoma te ublažavanje mučnine i povraćanja nakon kemoterapije. Uljna otopina dozira se pomoću priložene kapaljke, a terapijski učinak obično počinje 60 do 90 minuta nakon uzimanja lijeka i traje obično 8 do 12 sati. Treba znati da se lijek može dobiti isključivo uz predočenje recepta, no pacijenti ga sami plaćaju. S obzirom na to da je lijek tek došao na tržište, vidjet ćemo koliko će ga liječnici zaista i propisivati jer su pacijenti iskazali želju za primjenu takve terapije. Još više stručnih savjeta, novosti i informacija potražite na www.adiva.hr u rubrici Riječ farmaceuta.

ADIVA PLUS 5


PITAJTE LJEKARNIKA

Postavite pitanja ljekarniku Osim u ljekarni, pitanje ljekarniku o ispravnoj primjeni lijekova i očuvanju zdravlja možete postaviti i putem internetske stranice www.adiva.hr te poštom na adresu: PHOENIX Farmacija, Pitanje ljekarniku, p.p. 184, 10 000 Zagreb. Odgovor će ubrzo biti objavljen na internetskoj stranici www.adiva.hr u rubrici Pitanja i odgovori, a odabrana pitanja i odgovore objavljujemo u časopisu ADIVA PLUS. Na vaša pitanja odgovara Melita Petrović, mag. pharm.

Pantenol krema ili mast Gabrijela:

Možete li mi savjetovati što je bolje koristiti protiv bora – pantenol kremu ili mast?

Odgovor: Dekspantenol (uobičajeno se naziva pantenol) derivat je d-pantotenske kiseline, odnosno jednog od vitamina B kompleksa (B5). Među ostalim, ima funkciju održavanja normalne funkcije epitela. Lokalna primjena (mazanje) pomaže kod oštećenja kože poput ogrebotina, hiperkeratoza, opeklina ili nakon kirurških zahvata radi poticanja epitelizacije kože i/ili povećanja njezine vlažnosti. Povoljan učinak ima i na smanjenje svrbeža i poboljšanje zarastanja blažih dermatoza. Postoji u obliku kreme ili masti, razlika je u pomoćnim tvarima u izradi, odnosno u vrsti podloge. Općenito su kreme pogodnije za primjenu na nepokrivenim dijelovima tijela (npr. lice, vrat) i područjima pokrivenim dlačicama, a masti se koriste za njegu izrazito suhe kože. Možete mazati pantenol kremu na lice, no nema direktnog učinka na bore.

Dojenački grčevi i izbijanje zubića Ana:

Zanima me što davati bebi pri izbijanju zubića da joj bude lakše? Isto tako me zanima i što je dobro davati za dječje grčeve, odnosno kolike?

resorbira se, odnosno ne ulazi iz crijeva u organizam, a pomaže da se veliki mjehuri zraka pretvore u puno malih koji lakše prolaze kroz crijeva. No danas se smatra da nema učinka. Također su podijeljena mišljenja o korištenju čajeva (od kima ili komorača) - moderna pedijatrija smatra da dojenim bebama ne treba davati nikakvu tekućinu (pa ni vodu). Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, majčino mlijeko je isključiva i jedina hrana za dijete do šest mjeseci jer zadovoljava sve njegove potrebe za rastom i razvojem. Kao pomoć kod problema s dojenačkim grčevima dobrim su se pokazali homeopatski pripravci, npr. Chamomilla ili Colocynthis, a novija saznanja preporučuju upotrebu probiotika, prije svega onih koji sadrže Lactobacillus reuteri (preparat BioGaia kapi). Izbijanje prvih zubića kod dojenčadi uobičajeno je popraćeno nelagodom – bol, nemir, razdražljivost... Često roditelji griješe kada povišenu temperaturu, proljev i povraćanje povezuju s izbijanjem zubi. Ti simptomi ukazuju na neku bolest, pa ih ne treba zanemariti. Olakšanje se može postići utrljavanjem tekućine ili gela koji sadrži tinkturu kamilice (smiruje upalu) i malu dozu anestetika (lidokain) na desni za djecu stariju od četiri mjeseca, no to donosi kratkotrajno olakšanje. Pomoći mogu i posebne grickalice za hlađenje koje umiruju bol. Ako je bol jako izražen, može pomoći čepić paracetamola.

Kako piti tablete Borna:

Čitao sam o primjeni lijekova i vidim da uglavnom piše da se svi oblici lijekova trebaju uzimati s dosta tekućine. Imao bih dva pitanja: zašto se lijekovi moraju uzimati s dosta tekućine, odnosno vode i što se događa ako se uzimaju s malo tekućine?

Odgovor:

Odgovor:

Gotovo sva djeca tijekom duljeg ili kraćeg razdoblja prođu fazu nelagoda koje prate dojenačku dob – bolno izbijanje prvih zubića i dojenačke kolike. Za grčeve je odgovoran zrak koji dijete proguta tijekom hranjenja i koji se nakuplja u crijevima, što rezultira bolovima, razdražljivošću te isprekidanim snom. Pomoći se može savjetom koji smo čuli i od naših baka - držati dijete nakon podoja u uspravnom položaju, a dugo se koristio preparat simetikon (pod trgovačkim nazivom Sab simplex, u kapima). To je preparat koji je potpuno bezopasan, ne

ADIVA PLUS 6

Ako je lijek namijenjen za sistemsku upotrebu, najčešći i najjednostavniji je peroralni način primjene. Lijek uzet na usta, kroz želudac dolazi u crijeva, gdje se odvija resorpcija u venski sustav putem kojeg dolazi u jetru, tamo se razgrađuje (metabolizira) i tako razgrađen odlazi dalje krvnim optokom u tkiva na mjesto djelovanja. Čvrsti oblici lijekova za oralnu primjenu (tablete, kapsule) najčešći su oblici lijekova, jednostavni su i trajniji za sigurnu upotrebu od tekućih oblika. Tablete/kapsule koje se uzimaju „na suho“ mogle bi „zapeti“ u jednjaku ili ga oštetiti. Zato se preporučuje uzeti ih s tekućinom, najbolje vodom (sokovi ili mlijeko mogu s nekim lijekovima ući u interakciju). Dovoljno je da to bude pola do čaša vode, osim ako u uputi nije navedeno drugačije.


TEMA BROJA: SVE O CJEPIVU PROTIV GRIPE

Cjepivo koje već pola stoljeća spašava živote Dobro je poznato da se najviše bojimo onoga što ne poznajemo, no cjepivo protiv gripe nije obavijeno velom tajne i o njemu se sve može doznati

Autor članka Vladimir Draženović, dr. med, spec. virusolog Hrvatski zavod za javno zdravstvo voditelj Nacionalnog centra SZO-a za influencu


TEMA BROJA: SVE O CJEPIVU PROTIV GRIPE

C

jepivo protiv gripe jedno je od najsigurnijih i najkorištenijih cjepiva, upotrebljava se više od 50 godina te se godišnje njime procijepi oko 500 milijuna ljudi. Cjepivo je sigurno i učinkovito te je dio medicinske kulture kojom štitimo sebe, svoju obitelj i prijatelje, ali i pokazujemo poštovanje prema ljudima oko nas. Kada osoba primi cjepivo, imunosni sustav stvorit će vlastitu zaštitu (protutijela) od bolesti. Nijedan sastojak cjepiva ne može prouzročiti samu bolest, odnosno gripu. Kao i sva cjepiva, ono ne može pružiti potpunu zaštitu (100%) svim cijepljenim osobama. Osim toga, neće vas zaštititi od obične prehlade iako su neki simptomi slični gripi. Novopripremljeno cjepivo za ovu sezonu je bez adjuvansa, žive ili aluminija, visoko je zaštitno, a prošlo je i sve potrebne regulatorne zahtjeve europskih i hrvatske Agencije za lijekove. Većina cjepiva potiče i B i T stanični odgovor, tj. humoralni i stanični imunosni odgovor, koji je odgovoran za podizanje specifične zaštite protiv virusa influence, ali i povećava nespecifični imunosni odgovor prema drugim mikroorganizmima.

Cjepiva protiv gripe proizvode europski proizvođači, a u Hrvatskoj se koristi jedino inaktivirano, tj. mrtvo cjepivo protiv gripe. Na svjetskom tržištu postoje i neke druge vrste cjepiva u spreju sa živim – oslabljenim virusom gripe, ali ona nisu našla široku primjenu jer se koriste za cijepljenje zdrave djece, imaju jače reakcije pa su neprimjerena za starije i bolesne koji su ciljna skupina za sezonsko procjepljivanje.

Nova qadro cjepiva Današnja cjepiva protiv gripe zadovoljavaju visoke sigurnosne standarde i pokazuju svake godine visoki sigurnosni profil te se u budućnosti očekuje napredak u domeni učinkovitosti. Jedna od takvih mjera već se koristi u proizvodnji najnovijih cjepiva, a odnosi se na povećanje broja virusnih antigena u cjepivu, tj. zastupljenost više virusnih podtipova. Neka od tih cjepiva već su među nama, prošla su sve sigurnosne provjere i od sljedeće će sezone biti zastupljenija i na našem tržištu. Umjesto dosadašnje tri virusne komponente (2A+1B), nova cjepiva

dobila su i četvrtu - drugu liniju virusa B, koji je i prije bio prisutan u cjepivima, ali pojedinačno, i to zbog učestale cirkulacije obaju B virusa u posljednjem desetljeću (2A+2B). Na tržištu ih se prepoznaje po prefiksu, odnosno grčkom ili latinskom nazivu za četiri kao qadro ili tetra. Sastav i kvalitetu cjepiva redovito kontroliraju ovlašteni europski laboratoriji koji izdaju certifikat o obavljenoj provjeri kakvoće za područje Europske unije (OCABR certifikat). U Hrvatskoj Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) za sve serije cjepiva na hrvatskom tržištu provodi administrativno-stručnu provjeru certifikata o obavljenoj provjeri kakvoće, kao i provjeru dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za uvoz cjepiva. Cjeloviti sastav cjepiva, kao i upozorenje za osobe s preosjetljivošću na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari koje se nalaze u sastavu cjepiva, navedene su u Sažetku opisa svojstava lijeka i Uputi o lijeku koji se nalaze priloženi uz svako pakiranje cjepiva koje možete zatražiti od osobe koja vas cijepi.

Javno dostupni dokumenti Pravilnikom o provjeri kakvoće lijeka utvrđuje se način provjere kakvoće lijeka i galenskog pripravka. Provjera kakvoće lijeka sastoji se od redovite provjere kakvoće lijeka, posebne provjere kakvoće lijeka,

ADIVA PLUS 8


Novopripremljeno cjepivo za ovu sezonu je bez adjuvansa, žive ili aluminija, visoko je zaštitno, a prošlo je i sve potrebne regulative europskih i hrvatske Agencije za lijekove

provjere kakvoće lijeka iz prometa, izvanredne provjere kakvoće lijeka i načina provođenja provjere kakvoće lijeka. Svi su sastojci cjepiva javno dostupni, ne postoje oni koji su zaštićeni poslovnom tajnom. U dokumentima se obvezno nalaze i sve druge informacije za liječnika i pacijenta te informacije u vezi sa sigurnosti primjene cjepiva. Dokumenti su javno dostupni u bazi lijekova na mrežnim stranicama HALMED-a (http://www.halmed. hr/?ln=hr&w=lijekovi). Pod sastavom cjepiva podrazumijevamo djelatne tvari koje su odgovorne za djelotvornost cjepiva i pomoćne tvari koje se koriste kako bi se formuliralo gotovo cjepivo. Osim djelatnih i pomoćnih tvari,

u cjepivu se ponekad mogu naći i druge tvari u iznimno malim količinama, a koje predstavljaju zaostatak iz postupka proizvodnje cjepiva (rezidue). Ako neka od tih tvari ima poznato ili moguće neželjeno djelovanje, ona se obvezno navodi te ćete je naći u uputama o lijeku u dijelu koji se odnosi na mjere opreza i razna upozorenja. Za svaku takvu tvar proizvođač je dužan HALMED-u, odnosno EMA-i (Europska medicinska agencija) dostaviti na ocjenu rezultate ispitivanja i druge podatke kojima potvrđuje njihovu neškodljivost u količinama u kojima se mogu naći u cjepivu, i to prije davanja

odobrenja za stavljanje cjepiva u promet.

Neupitna sigurnost Iz navedenih razloga sigurnost primjene svih cjepiva i njihovih sastojaka odobrenih u Republici Hrvatskoj je neupitna. Nakon stavljanja lijeka u promet sigurnost primjene svakog lijeka prati se putem web baziranog sustava spontanog prijavljivanja nuspojava sa slobodnim pristupom, pregledom literaturnih podataka, periodičkim izvještajima o sigurnosti te farmakoepidemiološkim metodama. Nuspojave nastavak na sljedećoj stranici

ADIVA PLUS 9


TEMA BROJA: SVE O CJEPIVU PROTIV GRIPE nastavak s prethodne stranice možete prijaviti izravno putem web nacionalnog sustava za prijavu nuspojava. Dopuštenu količinu pomoćnih tvari u cjepivu određuju propisi nadležnih regulatornih tijela. Cjepivo protiv gripe, osim djelatnih tvari, sadrži i pomoćne, čija je uloga očuvanje stabilnosti otopine. Kao pomoćne tvari najčešće se koriste otopina pufera (soli) i voda za medicinske injekcije. Iz postupka proizvodnje nakon pročišćavanja mogu zaostati određene tvari (rezidue), ali samo u tragovima, kao što su formaldehid koji se koristi za inaktivaciju mikroorganizama, antibiotici poput gentamicina koji se koriste za sprečavanje kontaminacije drugim neželjenim mikroorganizmima pri proizvodnji cjepiva te pileći proteini iz materijala koji se koristi za rast i umnažanje virusa pri proizvodnji cjepiva. Sve se te tvari, prema propisima Europske farmakopeje, smiju koristiti u proizvodnom postupku. Prema smjernicama Europske agencije za lijekove, tvari koje i u malim količinama mogu izazvati alergijske reakcije navode se u informacijama o lijeku.

Sastav cjepiva protiv gripe za sezonu 2016./17. koje se koristi u Hrvatskoj Djelatne tvari (površinski antigeni virusa influence) • Djelatna tvar u cjepivu protiv gripe su inaktivirani (mrtvi) površinski dijelovi virusa influence umnoženi na oplođenim kokošjim jajima iz zdravih pilećih jata. Inaktivirani dijelovi virusa iz cjepiva ne mogu izazvati bolest. Osobe koje jedu proizvode od jaja sa sigurnošću mogu biti cijepljene. • U cjepivu se nalaze površinski antigeni (hemaglutinin i neuraminidaza) virusa influence sljedećih sojeva: A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 – sličan soj (A/California/7/2009, NYMC X-181) 15 mikrograma HA (hemaglutinin) A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – sličan soj (A/Hong Kong/4801/2014,NYMC X-263B) 15 mikrograma HA B/Brisbane/60/2008 – sličan soj (B/Brisbane/60/2008, divlji tip) 15 mikrograma HA po dozi od 0,5 ml. Tvari u tragovima (u mikro količinama i bezopasne) iz proizvodnog procesa • Formaldehid, cetil trimetil amonijev bromid - koristi se za inaktivaciju virusa gripe. Prirodno je prisutan u ljudskom tijelu kao rezultat biokemijskih procesa, u krvi se prirodno nalazi veća količina rezidualnog formalina nego u dozi cjepiva • Gentamicin - antibiotik, slabi alergen. Koristi se za sprečavanje kontaminacije drugim neželjenim mikroorganizmima pri proizvodnji. • Polisorbat 80 - stabilizator cjepiva. Svakodnevno se koristi u kozmetici i prehrambenoj industriji. Pomoćne tvari • Voda za injekcije, sterilizirana voda za medicinsku namjenu. • Natrijev klorid i natrijev hidrogenfosfat dihidrat - konzervans, u cjepivu je manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija. Prirodno je prisutan u organizmu. • Kalijev klorid i kalijev dihidrogen fosfat - u cjepivu je manje od 1 mmol (39 mg) kalija po dozi (zanemarive količine kalija). Prirodno je prisutan u organizmu i u morskoj vodi. • Magnezijev klorid heksahidrat - u cjepivu su zanemarive količine magnezija. Koristi se i kao poznati dodatak prehrani. • Kalcijev klorid dihidrat - koristi se za sušenje pripravka. Cjepivo sadrži zanemarive količine kalcija, koristi se u prehrambenoj industriji. Većina ovih sastojaka koristi se uobičajeno i u medicinske svrhe (otopine za infuzije).

ADIVA PLUS 10


TEMA BROJA: SVE O CJEPIVU PROTIV GRIPE

Najčešća pitanja i odgovori o cijepljenju Donosimo vam izbor najčešćih pitanja o cijepljenju. Želite li doznati više, posjetite internetsku stranicu Gripa.hr

C

ijepljenje je najučinkovitiji način zaštite od gripe, sigurno je, učinkovito i brzo, a provodi se plitkim ubodom u nadlakticu. Ono se provodi jedanput godišnje od listopada do kraja siječnja kod izabranog liječnika opće/obiteljske medicine, pedijatra ili u Zavodima za javno zdravstvo. Cijepljenje smanjuje pobol, komplikacije, broj posjeta liječniku, broj hospitaliziranih i umrlih zbog komplikacija gripe, potrošnju antibiotika i protuvirusnih lijekova te odsutnost s posla. Provodi se već više od 50 godina i jedna je od najučinkovitijih preventivnih intervencija u medicini, i sa zdravstvenog i s ekonomskog aspekta. U Hrvatskoj u prosjeku oboli od 30 do 200 tisuća osoba na godinu, a 10 do 30 osoba na godinu umre od gripe. Mogu li se zdrave osobe cijepiti? Svatko može oboljeti od gripe. To što ste zdravi ne štiti vas od infekcije, ali može vam pomoći da gripu lakše prebolite. U skladu s tim, cijepljenje se preporučuje svima koji žele smanjiti mogućnost obolijevanja od gripe, razvoj komplikacija, odlaske liječniku, smanjiti potrošnju lijekova i izostanke s posla. Radi posredne zaštite visokorizičnih skupina cijepljenje se također preporučuje: • osobama koje su profesionalno (zdravstveni djelatnici, njegovatelji i sl.) ili privatno u kontaktu s osobama koje spadaju u rizične skupine te im lako mogu prenijeti infekciju • roditeljima djece mlađe od šest mjeseci jer se ona ne mogu cijepiti protiv gripe. Koje su nuspojave cjepiva protiv gripe? Cjepivo protiv gripe je sigurno za primjenu, ali kao i svaki drugi lijek, može imati nuspojave. Najčešće nuspojave su crvenilo, bol i oteklina na mjestu uboda koji spontano prolaze bez liječenja nakon 1-2 dana. Postoji vrlo mali rizik od alergijskih reakcija

koji je mnogo manji od mogućnosti razvoja komplikacija zbog gripe. U slučaju intenzivnije reakcije na mjestu primjene stavite hladni oblog. U slučaju neuobičajenih, ozbiljnih nuspojava javite se svom liječniku. Tko se ne smije cijepiti? Cijepiti se ne smiju osobe s alergijom na jaja i pileće proteine, one koje su pri prethodnom cijepljenju imale jaku reakciju preosjetljivosti, osobe preosjetljive na druge sastojke cjepiva i djeca mlađa od šest mjeseci. Cijepljenje je potrebno odgoditi kod osoba s povišenom tjelesnom temperaturom do potpunog ozdravljenja. Tko ima pravo na cijepljenje bez naknade? Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) svake godine osigurava besplatno cijepljenje visokorizičnih skupina, a to su: • osobe starije od 65 godina • osobe svih životnih dobi s kroničnim bolestima srca i prirođenim srčanim greškama, kroničnim bolestima pluća, uključujući astmu, cističnu fibrozu, bronhopulmonalnu displaziju • osobe svih životnih dobi s metaboličkim bolestima, uključujući dijabetes • osobe svih životnih dobi s anemijom ili hemoglobinopatijom • osobe svih životnih dobi s oslabljenim imunosnim sustavom (zbog bolesti ili lijekova), uključujući i HIV pozitivne osobe • djeca starija od šest mjeseci i adolescenti koji su pod dugotrajnom terapijom aspirinom zbog rizika od akutnog oštećenja jetre i mozga nakon infekcije virusom gripe (Reyov sindrom) • osobe koje su profesionalno ili privatno u kontaktu s osobama koje spadaju u rizične skupine te im lako mogu prenijeti infekciju • zdravstveni djelatnici

• štićenici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu) Gdje se mogu cijepiti ako nemam osigurano besplatno cijepljenje? Cijepiti se možete kod odabranog liječnika opće/obiteljske medicine ili pedijatra te u Zavodima za javno zdravstvo. Neki poslodavci osiguravaju cijepljenje svojih djelatnika na radnome mjestu. Što trebam znati pri kupnji cjepiva u ljekarni? Ako cjepivo kupujete u ljekarni, učinite to neposredno prije cijepljenja. Da bi cjepivo bilo sigurno i učinkovito, čuva se i transportira na temperaturi od 2 do 8 °C. Zbog čega se trebam cijepiti svake godine? Cijepiti se treba svake godine zbog čestih promjena virusa gripe te, sukladno tome, drugačijeg sastava cjepiva svake godine. Koliko je učinkovito cjepivo protiv gripe? Prosječna učinkovitost cjepiva kod zdravih, mladih osoba je 80 posto. Cjepivo protiv gripe nije 100% učinkovito jer je virus gripe pokretna meta, tj. ima sposobnost neprekidnog mijenjanja. Učinkovitost je smanjena kod djece mlađe od pet godina zbog nezrelosti imunosnog sustava i kod osoba starijih od 60 godina zbog starenja imunosnog sustava koji nije u mogućnosti stvoriti odgovarajuću zaštitu na nove uzročnike bolesti. U slučaju nepodudarnosti cirkulirajućih i sojeva uključenih u cjepivo, učinak se može smanjiti i kod zdravih, mladih osoba. No bez obzira na ta ograničenja, cijepljenje znatno smanjuje mogućnost komplikacija i smrti zbog gripe. Osim toga, u primjeni je i adjuvantirano cjepivo protiv gripe koje potiče stvaranje boljeg imunosnog odgovora.

ADIVA PLUS 11


ŽENSKO ZDRAVLJE

U današnje vrijeme navikli smo na široku ponudu kozmetičkih proizvoda i tretmana pomlađivanja koji se uglavnom odnose na lice, vrat i dekolte. No našim je ženama manje poznato da se i intimno područje može pomladiti

Pomlađivanje intimne zone ADIVA PLUS 12


Autor članka dr. sc. Mladen Duduković, spec. plastične kirurgije Poliklinika Ribnjak

N

ezadovoljstvo izgledom spolovila, fizičke tegobe, ali i manjak samopouzdanja pri intimnom odnosu učestali su problemi sve većeg broja žena. No danas se ne moramo „pomiriti“ s izgledom i funkcijom intimnih organa jer nam nova dostignuća omogućuju evidentne promjene nabolje. Izgled intimnog područja više nije nepromjenjiv zahvaljujući širokoj ponudi usluga posebno namijenjenih za tu svrhu. Tako se danas nudi i nekirurški tretman pomlađivanja intimnog područja kod žena aplikacijom autologne kondicionirane plazme (ACP), odnosno PRP metoda (od engl. plasma rich platelet), i aplikacijom hijaluronske kiseline. ACP je danas vodeći tretman estetske medicine kad je riječ o pomlađivanju, ali i usporavanju procesa starenja. Tu u potpunosti dolazi do izražaja biološki potencijal našeg organizma, što se postiže korištenjem vlastite plazme, kao sastavnog dijela naše krvi, ali obogaćene faktorima rasta iz trombocita – stanica odgovornih i za zgrušavanje krvi. Zahvaljujući primjeni tih faktora tijelo ima sposobnost regeneracije mekih, ali i tvrdih tkiva. U kombinaciji s hijaluronskom kiselinom taj je tretman odličan za postizanje i očuvanje zdravog i lijepog izgleda intimnog područja. Osim toga, prema iskustvima korisnica, ACP povećava seksualni užitak kod žena. Činjenica je da se kod ljudi u određenoj dobi, pogotovo krajem 40-ih i početkom 50-ih godina, smanjuje libido, a primjena autologne kondicionirane plazme daje svoj doprinos i na tom području. Prednosti takve terapije su veći seksualni užitak i izdržljivost, manja bol tijekom spolnog odnosa, no treba istaknuti i manje slučajeva urinarne inkontinencije.

Pomaže i kod inkontinencije Prije tretmana pacijenticu se detaljno upućuje u postupak, a sam zahvat je nekirurški te nema boli. Koristeći inovativnu tehniku izdvaja se krvna plazma te se dobiven pripravak potom injektira u područje klitorisa koje je prethodno tretirano anestetikom pa

nema osjećaja nelagode. Činjenica U pripravku se ne nalazi ništa keje da se kod mijsko ili sintetičko. Ti faktori rasta prirodno se nalaze u tiljudi u određenoj dobi, jelu, a zapravo stimuliraju pogotovo krajem 40-ih proizvodnju novog tkiva oko mjesta ubrizgavanja. Oštei početkom 50-ih godina, ćene stanice se popravljaju, smanjuje libido, a primjena a rezultati su vidljivi već naautologne kondicionirane kon nekoliko tjedana. Osim toga, poboljšan je i vaginalni plazme daje svoj izgled jer je koža glađa i punidoprinos i na tom ja. Ako je urinarna inkontinencija dosad bila problem, to se stanje području obično smanji ili čak eliminira PRP metodom. Pomlađivanje tkiva može vam dati priliku za ispunjeniji život ako vam je to dosad predstavljalo izvor nelagode i nezadovoljstva. Parovi izjavljuju da osjećaju golemu sreću i zadovoljstvo zbog svoje obnovljene seksualne aktivnosti te ukazuju na bliskost ili povezanost koje jako dugo nisu osjetili.

Kirurška rješenja Ženama koje su spremne na kirurški zahvat plastična kirurgija danas nudi i labioplastiku te estetizaciju klitorisa. Labioplastika ili korekcija stidnih usana manji je kirurški zahvat koji se izvodi pri lokalnoj anesteziji. Za nju se uglavnom odlučuju žene koje nisu zadovoljne estetikom, odnosno disproporcijom malih i velikih usana. Ponekad su zbog toga prisutne i tegobe funkcionalne prirode poput iritacije tijekom nošenja uske odjeće zbog trenja, ali i nelagode pri seksualnom kontaktu. Veličina malih usana je individualna, no na njihovo povećanje utječu i mehanička iritacija u vrijeme spolnih aktivnosti, kronična iritacija zbog upale, hormoni i slično. Labioplastikom se odstranjuje višak tkiva s malih stidnih usana koje se formiraju tako da po veličini i formi odgovaraju proporcijama žene. Tako se postiže privlačniji izgled intimnog područja, što se pozitivno odražava i na seksualni život. Estetizacija klitorisa može se učiniti u skladu sa željama i potrebama svake žene, odnosno riječ je o dogovoru između kirurga i pacijentice.

ADIVA PLUS 13


ZANIMLJIVOSTI

Uskoro cjepivo protiv prehlade? Do sada nije bilo pravog lijeka protiv obične prehlade, no možda bi se uskoro situacija mogla promijeniti, pa bismo se i protiv prehlade mogli cijepiti. Naime, britanski su znanstvenici upravo uspješno testirali takvo cjepivo na miševima, a sljedeći je korak testiranje na ljudima. Riječ je o razvoju nazalnog spreja SynGEM čiji je cilj prije svega djelovati na respiratorni sincicijski virus (RSV). RSV je glavni uzrok sezonskih epidemija ozbiljnih infekcija donjih dišnih putova. Procjenjuje se da se diljem svijeta godišnje dogodi 64 milijuna infekcija RSV-om, od čega je oko 160.000 smrtnih slučajeva. Iako se RSVom mogu zaraziti svi, najteži oblik bolesti javlja se kod starijih osoba, pacijenata s kroničnom bolesti pluća, potom kod onih s oslabljenim imunitetom te kod djece mlađe od dvije godine te se stoga nestrpljivo očekuju rezultati testiranja 36 dobrovoljaca.

Probiotici čuvaju pamćenje oboljelih od Alzheimerove bolesti Još jedna dobra vijest potvrđuje blagotvorno djelovanje bakterija mliječne kiseline na naše zdravlje. Točnije, znanstvenici su prvi put pokazali da probiotici mogu poboljšati kognitivnu funkciju, odnosno pamćenje. Svakodnevno uzimanje probiotika sojeva Lactobacillus i Bifidobacterium tijekom 12 tjedana dovoljno je za blaže, ali znatno poboljšanje kod starijih osoba s Alzheimerovom bolešću, a koji su postigli bolje rezultate na testu pamćenja. U studiji znanstvenika iz Irana sudjelovalo je 52 muškaraca i žena u dobi od 60 do 95 godina podijeljenih u dvije skupine. Prva skupina pila je dnevno 200 ml mlijeka obogaćenog probiotičkim sojevima Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. fermentum i Bifidobacterium bifidum za razliku od ostalih ispitanika koji su pili obično mlijeko. Korisno je znati da su prirodni izvori bakterija mliječne kiseline fermentirane namirnice kao što su kefir, jogurt, kiseli kupus i fermentirani proizvodi od soje. Probiotici su živi bakterijski mikroorganizmi koji blagotvorno utječu na domaćina poboljšavajući njegovu crijevnu mikrobnu ravnotežu, a čak 60 posto stanica imunosnog sustava smješteno je u crijevima.

Domaći čajevi patera Simona Ašiča

UrSIT (07) dodatak prehrani Kod uroloških problema glavna preporuka je piti obilje tekućine. UrSIT čajna mješavina posebno je osmišljena kombinacija šest biljnih vrsta, a uključuje list breze i koprive, stabljike bosiljka, preslice i zlatnice te manje poznatu no korisnu kukuruznu svilu. Kukuruzna svila su nitasti ženski cvjetovi kultiviranog kukuruza koji se prikupljaju prije oprašivanja te se suše vrlo pažljivo kako bi zadržali svoja poželjna svojstva. D O S T U P N O

U

L J E K A R N A M A

SITIK d.o.o. Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija Podružnica Zadar, Polačišće 2, Zadar 23000, Hrvatska info@sitik.si / www.sitik.si

ADIVA PLUS 14

Uz dijabetes zaboravite cigarete! Pušenje i dijabetes nisu dobra kombinacija. Istraživanje američkih znanstvenika pokazalo je da taj spoj znatno povećava rizik od rane smrti. Tako pušači s dijabetesom imaju dvostruko veći rizik od prerane smrti od pušača bez dijabetesa, a žene pušačice s dijabetesom imaju 80 posto veći rizik od umiranja od raka pluća od pušačica bez dijabetesa. Kod osoba oboljelih od dijabetesa pušenje pogoršava bolest perifernih arterija i srčanu bolest te povećava rizik od raka pluća i KOPB-a (kronične opstruktivne plućne bolesti). O štetnim učincima pušenja moglo bi se mnogo pisati, no najviše zabrinjava broj mladih pušača - u jednom od istraživanja provedenih u 60 škola, i to među dječacima od 11 do 15 godina, pokazalo se da je u svakoj školi oko 30 posto onih koji su bili u nekoj fazi privikavanja na pušenje. S druge strane, naglašava se važnost kontrole dijabetesa kako bi se izbjegle moguće komplikacije i rizici.


Živimo puno dulje, ali ne i zdravije Američki znanstvenici sa Sveučilišta Duke uočili su da se ljudski životni vijek znatno produljio. Točnije, vjeruju da je u posljednjih nekoliko generacija zabilježeno dosad najveće produljenje očekivanog životnog vijeka otkako postoji ljudska vrsta. Tako današnji Šveđani, primjerice, žive u prosjeku i 45 godina dulje od svojih predaka s početka 19. stoljeća. Ono što je ostalo isto jest činjenica da žene žive dulje od muškaraca, a vjeruje se da je riječ o genetici, odnosno pojavi s dubokim evolucijskim korijenima. S druge strane, muškarci su skloniji rizičnijem ponašanju od žena, što također može pridonijeti takvom omjeru. No unatoč tome što živimo dulje, čini se da to ne dokazuje da živimo zdravije. Prema izvješću Europske komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), oko 50 milijuna ljudi u EU pati od kroničnih bolesti, a nešto više od 500 tisuća umire prije umirovljenja od neke kronične bolesti. Takvo stanje s bolovanjima i prijevremenim smrtima ima i financijsku posljedicu. Tako smrti radno sposobnog stanovništva EU stoje oko 115 milijuna eura, a godišnje se 1,7 posto BDP-a EU izdvaja zbog nesposobnosti za rad ili bolovanja. Dodajmo i podatak da su proračunska izdvajanja za zdravstvo u EU prošle godine iznosila 9,9 posto BDP-a u usporedbi sa 8,7 posto prije deset godina.

ADIVA PLUS 15


LJEPOTA

Zamke raskošnih umjetnih trepavica Gotovo da nema žene koja ne bi poželjela duge i zavodljive trepavice. Pa ipak, prije donošenja odluke o ekstenzijama trebalo bi dobro razmisliti Autorica članka Magda Dežđek

B

liži se doba blagdanskih domjenaka i zabava na kojima svaka žena želi zabljesnuti. Duge, guste i zavodljive trepavice uvijek su privlačile pažnju i laskale ženskim očima. Može nam se činiti da trepavice nikada ne mogu biti preduge, preguste ili prenaglašene pa korištenje ekstenzija predstavlja praktično i dugoročno rješenje uljepšavanja, ali budite oprezni, upozoravaju stručnjaci. Premda ugradnja umjetnih trepavica u pravilu ne izaziva nikakve poteškoće, nekoliko je medicinskih argumenata koji taj uljepšavajući tretman stavljaju pod povećalo.

Mamac za mikrobe

S obzirom na to da naša koža nije sterilna i na njezinoj površini prirodno žive određene bakterije, zbog promjene pH kože ili neke mikro ozljede, ti isti mikroorganizmi mogu postati patogeni i izazvati upalu. Osim toga, i umjetne trepavice koje se ugrađuju nisu sterilne pa svaka ozljeda površine kože omogućuje prodor bakterija zbog čega je moguć razvoj upale očnih vjeđa (blefaritis). Druga negativna strana „očaravajućeg pogleda“ su alergije na ljepilo. Iako se pri ugradnji ekstenzija koristi medicinsko, hipoalergeno ljepilo i višak se odstrani, manji ostaci mogu izazvati alergijsku reakciju vjeđe i spojnice oka. Naime, rožnica oka vrlo je osjetljiva pa bilo kakva izloženost kemikalijama može dovesti do iritacije, nadraženosti, svrbeža, edema ili crve-

ADIVA PLUS 16

nila, u većoj ili manjoj mjeri, čak i nakon nekoliko mjeseci korištenja ekstenzija. I znanstvenici su se pozabavili trepavicama. Istraživanje koje je objavljeno u stručnom časopisu Journal of the Royal Society Interface objašnjava da predugačke trepavice gube svoju zaštitnu funkciju - umjesto da štite oči od prljavštine i mikroba, one ih privlače, povećavajući time rizik od infekcija. Do tog zaključka došli su američki istraživači s instituta Georgia Institute of Technology koji su ustvrdili da idealna dužina trepavica iznosi jednu trećinu veličine oka i takva optimalno štiti oči od sitnih čestica u zraku te sprečava suhoću oka. Za potrebe istraživanja, znanstvenici su dizajnirali stroj koji oponaša ljudsko oko u prirodnom okruženju. Primijetili su da što su trepavice bile duže, više su djelovale poput malih krila koja su brže tjerala zrak do oka. Osim što se zbog toga brže isušuje površina oka, primijetili su da je višak zraka doveo i do bržeg taloženja sitnih čestica prašine i prljavštine u oku. Ipak, otkrili su i nešto pozitivno.

Raščupani „look“

Ispitivanje je pokazalo da umjereno dugačke umjetne trepavice mogu imati pozitivno djelovanje kod osoba čije su trepavice prirodno slabe i kratke jer njihovim očima pružaju bolju zaštitu od vanjskih utjecaja. Ako su i vaše trepavice gotovo „nevidljive“, osim ekstenzija, jednako dobro vam mogu poslužiti i maskare koje podebljavaju i produžavaju trepavice, dodali su istraživači.

Osim zdravstvenih razloga, još je jedan argument koji ne ide u prilog ekstenzijama, a koji često ističu vizažisti i estete – ekstenzije, kažu, znaju izgledati neuredno. Naime, iako se s ekstenzijama može kupati, vježbati i spavati, one se tijekom noći mogu „zaležati“ pa izgledaju raščupano. Ako želite glamurozan pogled za neku večernju prigodu, bolja i zdravija alternativa su umjetne trepavice koje se skidaju uklanjanjem šminke. Zbog kraćeg nošenja manji je rizik od alergija i infekcija, a postiže se jednako zanosan izgled. Za sve ostalo potražite dobru maskaru.

Razlika između običnih umjetnih trepavica i ekstenzija

Iako oba proizvoda imaju isti cilj, pri usporedbi rezultata pobjeđuju ekstenzije jer, ako su stručno ugrađene i dobro održavane, djeluju prirodnije. Za razliku od umjetnih trepavica koje često dolaze u obliku ljepljive trake koja se pričvršćuje uz korijen prirodnih trepavica, ekstenzije se lijepe pojedinačno, jedna po jedna, na svaku od prirodnih trepavica. Umjetne trepavice traju koliko i šminka, znači najviše 24 sata, a ekstenzije traju koliko i prirodne trepavice, od 30 do 60 dana, dok prirodno ne počnu otpadati. Tada je potrebno ići na takozvanu nadogradnju kod stručnjaka jer, za razliku od umjetnih trepavica, ne postoje ekstenzije za kućnu upotrebu.


moja

POSEBNI PRILOG

adiva LJEKARNA AKCIJA

Neka su vam zdravi blagdani uz Zdrave popuste! INTERVJU

Prof. dr. sc. Ilija Kuzman:

Gripu ne smijemo olako shvatiti KAMPANJA

Zadajte udarac prehladi i gripi

VJERNI ZDRAVLJU

Osvojite 300 bodova ekstra na ADIVA kartici


ZADAJTE UDARAc PREhLADI I GRIPI Djelujte snažno na simptome prehlade, viroze i gripe Savjete o ublažavanju simptoma prehlade i gripe potražite od ADIVA ljekarnika

Do 31. prosinca u programu savjetovanja o ublažavanju simptoma prehlade i gripe sudjeluje 145 ADIVA ljekarni diljem Hrvatske. Ljekarne su prepoznatljivo obilježene, a na ulaznim vratima ili u izlogu ljekarne nalazi se i poster „ZADAJTE UDARAC PREHLADI I GRIPI“. Popis ADIVA ljekarni dostupan je u prilogu časopisa ADIVA Plus – Moja ADIVA ljekarna i na web stranici www.adiva.hr

NAGRAĐUJEMO VAŠU VJERNOST ZDRAVLJU Postanite članom ADIVA programa vjernosti i ostvarite pravo na atraktivne pogodnosti.

LJEKARNA MOJA ADIVA LJEKARNA 2


moja

adiva LJEKARNA

AKTUALNO

Sedam godina povjerenja i stručnog savjetovanja u ADIVA ljekarnama

Jači od prehlade i gripe

Zadajte udarac prehladi i gripi Maksimalno olakšanje • Vrućica • Glavobolja • Grlobolja • Bol u mišićima • Začepljen nos

Oslobodite svoje tijelo i um simptoma prehlade i gripe brzo i učinko vito uz Coldrex. Coldrex MaxGrip Limun prašak za oralnu otopinu s trostrukim djelova njem pruža kratkotrajno olakšanje simptoma prehlade i gripe. Paracetamol je lijek za uklanjanje bolova (analgetik), ali i snižava povišenu tjelesnu temperaturu kad imate vrućicu. Fenilef rinklorid je dekongestiv maže otkloniti začepljenost koji ponosa i čini sinuse prohod nima, čime olakšava disanje Vitamin C uobičajen je . sastojak kombiniranih lijekova za prehladu i gripu, nadomjestiti prirodan pomaže vitamin C čija razina u tijelu može biti smanje nom stadiju virusne infekci na u početje poput prehlade i gripe.

ADIVA ljekarnici kao najpris tupačniji zdravstveni djelatnici svakod nevno su vam na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa zdravljem. Obratite nam se s povjerenjem. Potražite u ADIVA ljekarn ama stručni savjet o zdravstvenoj tegobi ili o odabiru i pravilnom uzimanju bezrec eptnih lijekova. Savjetodavne kampanje za pacijente provodi 145 ADIVA ljekarn i diljem Hrvatske, a vama najbližu lako ćete pronaći na web stranici www.a diva.hr.

ZDRAVI %

POPUSTI ViŠE ZdRAVLJA, ViŠE

-10%

pOgOdNOSti u AdiVA LJEKARNi!

-20%

-25%

uštedite od 10 do 25% u ADIVA ljekarnama! Ne propustite izbor aktua lnih proizvoda po sniženim cijenama!

Gripa nam stiže, a cijepljenje je naveliko u tijeku. S druge strane, jesen nam je već ispunila domove širokom lepezom virusnih infekcija koje djeca i mladi donose iz vrtića i škola te s NAgRAĐuJEMO VAŠu prostori i puno ljudi na fakulteta, a kojima izvrsno odgovaraju hladno vrijeme, zatvoreni VJERNOSt ZdRAVLJu jednome mjestu. Kada je riječ o virusnim infekcijama (pa tako i o gripi), liječenje antibioticima nije opcija jer oni ne djeluju na viruse nego isključivo na bakterije. Dakle, jedino što možemo u ovom slučaju učiniti jest ublažiti simptome te mirovati što više kako bismo spriječili moguće, daleko teže komplikacije. Do kraja godine u ADIVA ljekarnama traje savjetodavna kampanja „Zadajte udarac prehladi i gripi“. Ne dopustite da vas virusi obore s nogu – usvojite mjere prevencije te djelujte snažno na simptome prehlade, viroze i gripe uz stručni savjet naših ADIVA ljekarnika. Veselimo se susretu u ADIVA ljekarnama! Pitajte svoga ljekarnika

i za ostale Coldrex proizvo

djelujte snažno na simptome prehlade, viroze i gripe

Savjete o ublažavanju simptoma prehlade i gripe potražite od ADIVA ljekarnika www.adiva.hr

postanite član AdiVA programa vjernosti, skupljajte nagradne bodov e i ostvarite pravo na atraktivne pogodnosti! Zatražite pristupnicu u najbližoj AdiVA ljekarn i!

de.

HR.41.C.F.6.V1.16.11

Prije upotrebe pažljiv o pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitaj te svoga liječnika ili ljekarnika.

Nositelj odobrenja: Adriatic BST d.o.o. Verovškova ulica 55 1000 Ljubljana Republika Slovenija

ZAdAJtE udARAc pREhLAdi i gRipi

Doznajte više na: https:/

/vjernizdravlju.adiva

.hr/

Više stručnih savjeta o zdravlju potražite na interne tskoj stranici www.adiva.hr ADIVA Plus i na Facebo ok stranici www.faceboo , u časopisu k.com/AdivaSavjetomD oZdravlja

LJEKARNA

Za članove našeg ADIVA programa vjernosti pripremili smo lijepu akciju koja još traje – svi postojeći i novi članovi ADIVA programa „Vjerni zdravlju“ imaju mogućnost osvojiti dodatnih 300 bodova na svojoj ADIVA kartici. Sve što trebate učiniti jest prijaviti se svojim pristupnim podacima na stranici http://vjernizdravlju.adiva.hr, upisati u profil (ako već niste) svoju e-mail adresu te ispuniti online anketu. E-mail adresa nosi 100 bodova ekstra, a ispunjavanje ankete nagrađujemo sa 200 bodova. Pritom ćete sigurno prvi doznati koje vam dodatne pogodnosti i akcije pripremamo. A s obzirom na to da volimo kad su naši pacijenti zadovoljni i želimo s vama proslaviti vaše sretne trenutke, odlučili smo da će vaš rođendan i za nas biti poseban – prva kupnja u rođendanskom tjednu bit će nagrađena dvostrukim brojem bodova. Više informacija o ADIVA programu vjernosti potražite u ADIVA ljekarnama ili na http://vjernizdravlju.adiva.hr. Dobro nam došli!

Najljepše što možete pokloniti svojim voljenima, ZDRAVI % pa i sebi, za blagdane svakako su zdravlje i ljepota. POPUSTI Uštedite kupujući u ADIVA ljekarnama do kraja prosinca i potražite proizvode koji su za vas odabrani po cijenama nižim za 10 do 20 posto. U ponudi se tako mogu naći vitaminsko-mineralni dodaci prehrani koji pridonose normalnoj funkciji imunosnog sustava odraslih i djece, tradicionalna mješavina napravljena prema originalnoj recepturi za normalnu probavu, ulje, serum i kreme za njegu kože, bilo da je riječ o nježnom uklanjanju šminke, njezi zrele kože kojoj želimo povećati podatnost i elastičnost, osjetljivoj ili koži naših ruku, a tu je i prekrasan, učinkovit i pouzdan kompresorski inhalator posebno prilagođen djeci. Za intimno zdravlje žene tu su i diskretni dnevni ulošci, a za svako oko naći će se i umjetne suze. Da bi oporavak od sportskih i drugih ozljeda bio što lakši, u akciju je uključen i originalni kanadski gel s učinkom hlađenja, a za bezopasno i pouzdano mjerenje tjelesne temperature tu je i odličan toplomjer. Letak s proizvodima uključenim u akciju Zdravi popusti potražite na našem stalku u ADIVA ljekarnama ili na našoj stranici www.adiva.hr.

1. DO 31. PROSINCA

VIŠE ZDRAVLJA, VIŠE POGODNOSTI U ADIVA LJEKARNI!

U ovoj ADIVA ljekarni tijekom prosinca potražite proizvode po sniženim cijenama.

NOVA CIJENA:

TOPLOMJER GERATHERM ECO CLASSIC

NOVA CIJENA:

OPTIVE PLUS, UMJETnE SUzE

NOVA CIJENA:

10 ml

ŠVEDSKA GRENČICA TInKUTRA

NOVA CIJENA:

OPTIVE FUSIOn, UMJETnE SUzE

NOVA CIJENA:

POLAR ICE 227 g

10 ml

200 ml

STARA CIJENA:

STARA CIJENA:

-15%

-15%

NOVA CIJENA:

STARA CIJENA:

nATUREL MAGnEzIJ 150 MG TABLETE nATUREL A-z MULTIVITAMIn+ MInERAL U TABLETAMA 100 tableta

-10% NOVA CIJENA:

NOVA CIJENA:

STARA CIJENA:

nATUREL JUnIOR MULTIVITAMIn TABLETE zA ŽVAKANJE

-10%

-10%

FLORA MAJESTICA RADIAnT SERUM

NOVA CIJENA:

TEnA LADY ULTRA MInI

NOVA CIJENA:

28 kom

FLORA DIVInA RECOVERY KREMA 50 ml

30 ml

60 tableta

STARA CIJENA:

NOVA CIJENA:

TEnA LADY MInI

-15%

NOVA CIJENA:

20 kom

12 kom

STARA CIJENA:

STARA CIJENA:

-10%

TEnA LADY MAXI

NOVA CIJENA:

STARA CIJENA:

STARA CIJENA:

-20%

FLORA DIVInA SATIn SOFT MAKE UP REMOVAL OIL

STARA CIJENA:

-15%

NOVA CIJENA:

FLORA DIVInA HIDRATAnTnA KREMA

-15%

NOVA CIJENA:

TEnA LADY MInI PLUS 16 kom

50 ml

50 ml

STARA CIJENA:

STARA CIJENA:

STARA CIJENA:

-15%

-15%

-15%

NOVA CIJENA:

TEnA LADY nORMAL

NOVA CIJENA:

24 kom

FLORA MAJESTICA nIGHT CREAM

NOVA CIJENA:

STARA CIJENA:

STARA CIJENA:

-15%

SUPER RICH HAnD CREAM

NOVA CIJENA:

50 ml

TEnA LADY EXTRA

-15%

NOVA CIJENA:

20 kom

50 ml

STARA CIJENA:

-15%

STARA CIJENA:

-15%

FLORA MAJESTICA AnTI AGE CREAM 50 ml

STARA CIJENA:

-15%

STARA CIJENA:

-15%

STARA CIJENA:

-15%

NOVA CIJENA:

PHILIPS TULJAn SAMI InHALATOR

STARA CIJENA:

LJEKARNA

Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Čuvati od dohvata male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.

-15%

Pomozite si kod prehlade i gripe Jeste li znali: - da zbog prehlade u prosjeku patite 8 dana - da odrasla osoba može očekivati dva do pet prehlada godišnje - da gotovo 50% oboljelih od prehlade i gripe usporava ili prestaje s onim što rade tijekom prehlade ili gripe - da mnogi simptomi prehlade i gripe imaju negativan utjecaj na pacijenta dovodeći do smanjene učinkovitosti, razine energije i smanjene društvenosti.* Pomozite si Coldrexom. Coldrex MaxGrip Limun prašak za oralnu otopinu s trostrukim djelovanjem pruža kratkotrajno olakšanje od simptoma prehlade i gripe. Paracetamol je lijek za uklanjanje bolova (analgetik) i snižava povišenu tjelesnu temperaturu kad imate vrućicu. Fenilefrinklorid je dekongestiv koji pomaže ot-

kloniti začepljenost nosa, čini sinuse prohodnima te tako olakšava disanje. Vitamin C je uobičajen sastojak kombiniranih lijekova za prehladu i gripu, pomaže nadomjestiti prirodan vitamin C čija razina u tijelu može biti smanjena u početnom stadiju virusne infekcije poput prehlade i gripe. Oslobodite svoje tijelo i um simptoma prehlade i gripe brzo i učinkovito. Coldrex - jači od prehlade i gripe. Pitajte svog ljekarnika i za ostale Coldrex proizvode. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. * Omega Pharma, Data on file 2016.

MOJA ADIVA LJEKARNA 3

www.adiva.hr

Osvojite 300 bodova Neka su vam zdravi blagdani ekstra na ADIVA kartici uz Zdrave popuste!


moja

adiva LJEKARNA

INTERVJU

Gripu ne smijemo olako shvatiti Hrvatska je u niskom startu očekujući prve oboljele od gripe, a u tijeku je i cijepljenje protiv te najteže virusne bolesti respiratornog sustava

G

ripa ili influenca najteža je virusna bolest dišnog sustava koja se lako prenosi, a prouzročena je virusima influence. U svakodnevnom se govoru češće koristi naziv gripa, a u stručnoj terminologiji influenca. U Hrvatskoj se godišnje prosječno registrira od 50 do 100 tisuća oboljelih, objasnio nam je prof. dr. sc. Ilija Kuzman, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pročelnik Zavoda za akutne respiratorne infekcije Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”, s kojim smo razgovarali o temi koja svake godine u ovo vrijeme s razlogom postaje aktualna: gripu ne smijemo olako shvatiti. Kad možemo očekivati prve oboljele? Gripa je izrazita sezonska bolest, a pojavljuje se samo u hladnijem dijelu godine, u Europi od prosinca do travnja - dakle, zimi i u rano proljeće. Prvi bolesnici s influencom kod nas se obično pojavljuju u drugoj polovici prosinca. U drugoj polovici siječnja, kada ponovno počinje nastava u školama i kad se vraća velik broj naših sugrađana sa zimskog odmora, stvaraju se idealni uvjeti vrlo intenzivnog prijenosa virusa influence. Zato se tada očekuje najviše oboljelih, odnosno vrhunac epidemije, a krajem veljače trebalo bi doći do smanjenja broja oboljelih. Koji su uobičajeni znakovi bolesti? Inkubacija gripe (razdoblje od infekcije do pojave prvih simptoma) iznosi samo jedan do tri dana. Bolest nastupa vrlo naglo. Bolesnici, uz visoku temperaturu, glavobolju i bolove u mišićima, osjećaju potpunu klonulost i nemoć, mučninu i gubitak teka, a neki su pospani, smeteni ili dezorijentirani. Bolesnik, u pravilu, liježe u krevet („gripa obara s nogu”). Temperatura može biti izrazito visoka, nerijetko i iznad 40 °C, osobito u prva tri dana bolesti. Povraćanje i proljev nisu rijetke pojave, posebno kod male djece. Nakon dan-dva pojavljuju se

MOJA ADIVA LJEKARNA 4

grlobolja, otežano disanje na nos i suhi nadražajni kašalj. Temperatura obično ostaje povišena četiri do šest dana. Oporavak je relativno spor i dug. Kašalj, umor, nevoljkost, slab tek i slične tegobe mogu potrajati i nekoliko tjedana. Je li kod svih zaraženih osoba bolest teška? Ne. Gripa se očituje cijelim spektrom simptoma, od vrlo blage infekcije poput obične prehlade, bez povišene temperature, do prosječne i vrlo teške kliničke slike bolesti. Ozbiljnom i teškom bolešću influencu čine brojne komplikacije. Težina bolesti ovisi o općoj kondiciji i otpornosti bolesnika, potom o specifičnoj imunosti koju stječemo prethodnih godina preboljelom bolešću ili nakon primljenog cjepiva. I osobe s vrlo blagim oblikom izvor su i prenositelji virusa influence. Kod koga najčešće dolazi do komplikacija? Od gripe češće i teže obolijevaju pripadnici krajnjih dobnih skupina, odnosno mala djeca (do pet godina) i osobe starije od 65 godina. No većina komplikacija, osobito onih najtežih, pojavljuje se u tzv. rizičnim skupinama. To su bolesnici s kroničnim bolestima pluća, srca i drugih organa te oni sa zloćudnim bolestima

Gripa se očituje cijelim spektrom simptoma, od vrlo blage infekcije poput obične prehlade, bez povišene temperature, do prosječne i vrlo teške kliničke slike bolesti. Ozbiljnom i teškom bolešću influencu čine brojne komplikacije

te dijabetičari. Osim upale pluća, koje su još češće komplikacije prouzročene gripom? Komplikacije mogu biti prouzročene samim virusom influence ili sekundarnim bakterijskim infekcijama. Komplikacije su najčešće u dišnom sustavu, osobito upale uha, sinusa i pluća, te pogoršanje kroničnog bronhitisa i astme. Najvažnije komplikacije izvan dišnog sustava su miozitis (upala mišića), zahvaćenost središnjeg živčanog sustava i srčanog mišića. Kako se gripa liječi i zašto se preporučuje mirovanje? Osnovno liječenje gripe je simptomatsko, a uključuje mirovanje, uzimanje veće količine tekućine te lijekove za snižavanje temperature i smirivanje kašlja. Mirovanje se preporučuje iz dva razloga. Prvo, bolesnici s visokom temperaturom se uistinu loše osjećaju, a drugo, mirovanje i izbjegavanje kontakta s drugim osobama najbolja je mjera sprečavanja širenja virusa. Tko i kada treba zatražiti liječničku pomoć? Ako od gripe na uobičajen način oboli dijete te mlada i zdrava osoba, bolest najčešće protječe samo s navedenim simptomima, bez komplikacija. Tada nije nužno zatražiti liječničku pomoć. No sve osobe s rizičnim čimbenicima za pojavu komplikacija trebaju se već na početku bolesti javiti nadležnom liječniku. Bez obzira na rizične čimbenike, influenca ponekad nastupa vrlo naglo i prijeteće. Simptomi i znakovi bolesti koji upućuju na vrlo težak oblik bolesti s komplikacijama su pritisak u prsima i otežano disanje s kratkoćom daha, iznenadna vrtoglavica, ošamućenost, konfuzija i dezorijentacija, uporno povraćanje (osobito u djece) te ponovna pojava povišene temperature nakon poboljšanja simptoma. Bilo koji od ovih znakova zahtijeva hitnu liječničku intervenciju, a nerijetko i bolničko liječenje.


POPUSTI

OD 1. DO 31. PROSINCA

www.adiva.hr

ZDRAVI

%

VIŠE ZDRAVLJA, VIŠE POGODNOSTI U ADIVA LJEKARNI!

Posjetite ADIVA ljekarne tijekom prosinca i potražite proizvode po sniženim cijenama. Za cijenu proizvoda upitajte svog ADIVA ljekarnika. Popust se ostvaruje na blagajni. Najbližu ADIVA ljekarnu potražite na www.adiva.hr

TOPLOMJER GERATHERM ECO CLASSIC

-15% NATUREL MAGNEZIJ 150 MG TABLETE NATUREL A-Z MULTIVITAMIN+ MINERAL U TABLETAMA

100 tableta

OPTIVE PLUS, UMJETNE SUZE 10 ml

ŠVEDSKA GRENČICA TINKTURA

OPTIVE FUSION, UMJETNE SUZE

POLAR ICE 227 g

10 ml

200 ml

-15% NATUREL JUNIOR MULTIVITAMIN TABLETE ZA ŽVAKANJE 60 tableta

-20% FLORA MAJESTICA RADIANT SERUM

-10% TENA LADY ULTRA MINI 28 kom

30 ml

-10% FLORA DIVINA RECOVERY KREMA 50 ml

-10%

-10%

-15%

-15%

-15%

TENA LADY MAXI

TENA LADY MINI

12 kom

20 kom

FLORA DIVINA SATIN SOFT MAKE UP REMOVAL OIL

FLORA DIVINA HIDRATANTNA KREMA

TENA LADY MINI PLUS

50 ml

50 ml

-15%

-15%

-15%

SUPER RICH HAND CREAM

TENA LADY EXTRA

50 ml

20 kom

FLORA MAJESTICA ANTI AGE CREAM

-15% TENA LADY NORMAL 24 kom

-15%

-15% FLORA MAJESTICA NIGHT CREAM

50 ml

50 ml

-15%

16 kom

-15%

-15%

-15%

PHILIPS TULJAN SAMI INHALATOR

LJEKARNA

Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Čuvati od dohvata male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.

-15% MOJA ADIVA LJEKARNA 5


moja

adiva LJEKARNA

Nagrađujemo vašu ADIVA program vjernosti „Vjerni zdravlju“ donosi vam brojne pogodnosti prilikom kupnje u ADIVA ljekarnama. Svoje bodove možete, osim za proizvode iz nagradnog kataloga, zamijeniti i za popuste na zdravstvene preglede, police dopunskog zdravstvenog osiguranja, dentalne zahvate i estetske tretmane te odmore s opuštajućim wellness sadržajima iz ponude naših partnera. U ovome broju predstavljamo vam ponudu Poliklinike CROATIA zdravstveno osiguranje. VIŠE O PROIZVODIMA I POPUSTIMA NA USLUGE IZ NAGRADNOG KATALOGA ADIVA PROGRAMA VJERNOSTI „VJERNI ZDRAVLJU” PRONAĐITE NA www.adiva.hr

Poliklinika CROATIA zdravstveno osiguranje Poliklinika CROATIA zdravstveno osiguranje renomirana je zdravstvena ustanova registrirana, opremljena i ekipirana za obavljanje sljedećih djelatnosti: interna medicina, ginekologija, radiologija, oftalmologija, urologija, neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dermatologija, venerologija, psihijatrija, medicina rada i medicinska biokemijska laboratorijska dijagnostika. Preglede obavljaju renomirani liječnici s dugogodišnjim radnim iskustvom na tehnološki najnaprednijim medicinskim uređajima te pružaju vrhunsku medicinsku uslugu zadovoljnim korisnicima. lndividualiziranim pristupom u organizaciji, sistematski pregledi obavljaju se u kratkom vremenskom roku, na jednom mjestu i bez čekanja, čime je poslodavcima omogućeno nesmetano odvijanje poslovnih procesa, uz maksimalnu učinkovitost. Sve navedene usluge dostupne su na respektabilnim lokacijama Poliklinike u Zagrebu, Splitu i Koprivnici.

Pregled fizijatra

Ginekološki pregled

• pregled fizijatra • 1 ciklus fizikalne terapije sa 3 procedure

• pregled ginekologa • Papa-test i stupanj čistoće • vaginalni UZV

UŠTEDA

35

%

CIJENA UZ

50 BODOVA 942,50 kn Redovna cijena: 1.450,00 kn

MOJA ADIVA LJEKARNA 6

UŠTEDA

30%

CIJENA UZ

50 BODOVA 434,00 kn Redovna cijena: 620,00 kn


vjernost zdravlju Prevencija osteoporoze

Pregled štitnjače

• pregled fizijatra • denzitometrija • osteokalcin

• T3, T4 i TSH • UZV štitnjače

UŠTEDA

30

%

UŠTEDA

CIJENA UZ

50 BODOVA

30%

50 BODOVA 308,00 kn

553,00 kn

Redovna cijena: 440,00 kn

Redovna cijena: 790,00 kn

Muško zdravlje

CIJENA UZ

Gastroenterološki paket

• UZV testisa • UZV prostate • PSA (tumorski marker)

• pregled gastroenterologa • gastroskopija • test na Helicobacter pylori

UŠTEDA

UŠTEDA

25

%

CIJENA UZ

50 BODOVA

25

%

CIJENA UZ

50 BODOVA

450,00 kn

562,50 kn

Redovna cijena: 600,00 kn

Redovna cijena: 750,00 kn

Pregled dojki • UZV dojki • Ca 15-3 (tumorski marker)

UŠTEDA

20

%

CIJENA UZ

50 BODOVA 360,00 kn Redovna cijena: 450,00 kn

MOJA ADIVA LJEKARNA 7


moja

adiva LJEKARNA

PROGRAM SAVJETOVANJA „ZADAJTE UDARAC PREHLADI I GRIPI“ U ADIVA LJEKARNAMA! Pronađite najbližu ADIVA ljekarnu i zatražite stručni savjet o ublažavanju simptoma prehlade i gripe. Gradske ljekarne Sisak, S. i A. Radića 48, 44000 Sisak Gradske ljekarne Sisak, Rimska 1, 44000 Sisak LJU Ljekarne Župančić, Obrtnička 2, 44316 Velika Ludina LJU Ljekarne Župančić, Zagrebačka 49, 44317 Popovača LJU Ljekarna Nives Miloš, Trg kralja Tomislava 9, 44320 Kutina Ljekarna Karlovac -Dubovac, Bolnička 2, 47000 Karlovac Ljekarna Karlovac-Centrala, Kralja Tomislava 19a, 47000 Karlovac Ljekarna Čunović, Bana Josipa Jelačića 9a, 47250 Duga Resa LJU Ljekarne IP Pharma, Trg hrvatskih mučenika 3-4, 47250 Duga Resa LJU Ljekarne IP Pharma, Mahično 60, 47286 Mahično Ljekarna Tomičić, Turkalj, Tomšić, Josipa bana Jelačića 3, 47300 Ogulin LJU Ljekarne Škunca, Trg svetog Jurja 15, 48350 Đurđevac ZU Ljekarne Štefanić, Stjepana Radića 18, 48350 Đurđevac Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 11, 49000 Krapina Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, Matije Gupca 63, 49210 Zabok ZU Ljekarne Lepeš, Trg S. Tuđmana 4, 49214 Veliko Trgovišće ZU Ljekarne Lepeš, Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice DALMACIJA Ljekarna Čelina, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik Ljekarna Domus Christi, Placa 5, 20000 Dubrovnik Ljekarna Dubrovnik-Kod zvonika, Placa 2, 20000 Dubrovnik Ljekarna Dubrovnik-Lapad, Mate Vodopića 30, 20000 Dubrovnik ZU Ljekarne Čebulc, Metohijska 4, 20000 Dubrovnik ZU Ljekarna Dubrovnik, Obala Pape Ivana Pavla II 9, 20000 Dubrovnik ZU Ljekarna Draženović, Vladimira Nazora 4, 20340 Ploče ZU Ljekarna Draženović, Ante Starčevića 9, 20350 Metković ZU Ljekarna Draženović, Put Narone 6, 20350 Metković Ljekarna Cortex, Šibenska 13, 21000 Split Ljekarna Sušac, Poljana Tina Ujevića 15, 21000 Split Ljekarna Olujić , Domovinskog rata 48, 21000 Split Ljekarna Phyto Pharma Firule, Dubrovačka 3, 21000 Split Ljekarna Phyto Pharma Općina, Domovinskog rata 17, 21000 Split Ljekarna Phyto Pharma Stepinčeva, Alojzija Stepinca 18a, 21000 Split Ljekarna Balić, Svalina, Alojzija Stepinca 9, 21220 Trogir Ljekarna Stojan, Špika, Alojzija Stepinca 17, 21220 Trogir Ljekarna Cortex, Stjepana Radića 21, 21260 Imotski Ljekarna Poštenjak, Rebić, Đuzel, Jukić, Dr. Josipa Mladinova 20, 21260 Imotski Ljekarna Falak, Zagrebačka 46, 21300 Makarska Ljekarna Pivčević-Dobrota, Ante Starčevića bb, 21310 Omiš ZU Ljekarne Polunić, Ulica Gospe u Siti 2, 21312 Podstrana Ljekarna Dukić, Trg kralja Tomislava 3, 21315 Dugi Rat Ljekarna Puharić, Mladena Vodanovića 24, 21400 Supetar Ljekarna Šibenik Centrala, Stjepana Radića 41, 22000 Šibenik ZDRAVI % POPUSTI Ljekarna Šibenik Baldekin, Stjepana Radića 56a, 22000 Šibenik Ljekarna Plenča 2, Stjepana Radića 137/a, 22000 Šibenik -20 -25 Ljekarna Plenča 3, Kralja Zvonimira 138, 22000 Šibenik Ljekarna Šibenik-Varoš, Kralja Zvonimira 32, 22000 Šibenik ZU Ljekarne Plenča 1, Karla Vipauca 21, 22000 Šibenik VAŠu Ljekarna Šibenik, Roca Pave 6, 22211 Vodice NAgRAĐuJEMO VJERNOSt ZdRAVLJu Ljekarna Krišto, Bože Peričića 10, 23000 Zadar ZU Ljekarne Vanjak, Dr. F. Tuđmana 30/b, 23206 Sukošan ZU Butković, Stjepana Radića 2 C, 23250 Pag Sedam godina povjerenja i stručnog savjetovanja u ADIVA ljekarnama

Jači od prehlade i gripe

ADIVA ljekarnici kao najpristupačniji zdravstveni djelatnici svakodnevno su vam na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa zdravljem. Obratite nam se s povjerenjem. Potražite u ADIVA ljekarnama stručni savjet o zdravstvenoj tegobi ili o odabiru i pravilnom uzimanju bezreceptnih lijekova. Savjetodavne kampanje za pacijente provodi 145 ADIVA ljekarni diljem Hrvatske, a vama najbližu lako ćete pronaći na web stranici www.adiva.hr.

Maksimalno olakšanje • • • • •

Vrućica Glavobolja Grlobolja Bol u mišićima Začepljen nos

Oslobodite svoje tijelo i um simptoma prehlade i gripe brzo i učinkovito uz Coldrex. Coldrex MaxGrip Limun prašak za oralnu otopinu s trostrukim djelovanjem pruža kratkotrajno olakšanje simptoma prehlade i gripe. Paracetamol je lijek za uklanjanje bolova (analgetik), ali i snižava povišenu tjelesnu temperaturu kad imate vrućicu. Fenilefrinklorid je dekongestiv koji pomaže otkloniti začepljenost nosa i čini sinuse prohodnima, čime olakšava disanje. Vitamin C uobičajen je sastojak kombiniranih lijekova za prehladu i gripu, pomaže nadomjestiti prirodan vitamin C čija razina u tijelu može biti smanjena u početnom stadiju virusne infekcije poput prehlade i gripe.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoga liječnika ili ljekarnika.

Nositelj odobrenja: Adriatic BST d.o.o. Verovškova ulica 55 1000 Ljubljana Republika Slovenija

ViŠE ZdRAVLJA, ViŠE pOgOdNOSti u AdiVA LJEKARNi!

-10%

SLAVONIJA Ljekarna Škugor, Stjepana Radića 36, 31000 Osijek Ljekarna Banović, Trg Ljudevita Gaja 2, 31000 Osijek Ljekarna Cicvarić, Sjenjak 137, 31000 Osijek Ljekarna Osijek - Centar, Trg Ante Starčevića 7, 31000 Osijek Ljekarna Osijek - Park, Park k. P. Krešimira IV 6, 31000 Osijek Ljekarna Osijek - Donji grad, Prolaz kod Snježne Gospe 1b, 31000 Osijek Ljekarna Beli Manastir, Imre Nagya 4, 31300 Beli Manastir Ljekarna Đakovo, Ivana Pavla II 26, 31400 Đakovo Ljekarna Kovačević, Vukovarska 2, 31540 Donji Miholjac LJU Ljekarna Iličić, A. Starčevića 40, 32000 Vinkovci LJU Ljekarna Štrkalj, Kardinala A. Stepinca 8, 32000 Vukovar Ljekarne Šibalić, V. Gortana 11, 32000 Vinkovci DZ Vinkovci Ljekarna 1, Zvonimirova 1, 32100 Vinkovci ZU Ljekarne Baturina, Veliki kraj 108, 32270 Županja Dom zdravlja Županja-Ljekarna Županja, Aleja M. hrvatske 37, 32270 Županja Ljekarne Grgić, Ferde Rusana 14, 33000 Virovitica ZU Ljekarne Berry, Ferde Rusana 4, 33000 Virovitica Ljekarna Plantak Slatina, Bana Jelačića 8, 33520 Slatina ZU Ljekarna Rajić, Matije Gupca 4, 34000 Požega ZU Ljekarna Slavonski Brod-Centralna, Vukovarska bb, 35000 Slavonski Brod ZU Ljekarna Slavonski Brod-Korzo, Trg I. B. Mažuranić 1, 35000 Slavonski Brod ZU Ljekarna Furić, Stjepana pl. Horvata 28, 35000 Slavonski Brod ZU Ljekarna Zubović, Relkovićeva 32, 35400 Nova Gradiška ISTRA I KVARNER ZU Ljekarne Jadran - Korzo, Korzo 22 , 51000 Rijeka ZU Ljekarne Jadran - Kazalištu, Uljarska 3, 51000 Rijeka ZU Ljekarne Jadran - Strossmayer, Petra Jurčića 2, 51000 Rijeka Ljekarna Jasminka Pahor, Gornji sroki 15, 51216 Viškovo Ljekarna Ivandić, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice Ljekarna Smeraldo, Glavani 89/A, 51221 Kostrena, Rijeka Ljekarna Matejčić, Boras-Devčić, Trg Stjepana Radića 1, 51260 Crikvenica Ljekarna Stjepčević, M. Tita 91/1, 51410 Opatija LJU Ljekarne Valun - Kamenjak, Kamenjak 3, 52100 Pula Ljekarna Valun - Kaštanjer, Zagrebačka 29, 52100 Pula Ljekarna Irena Grahovac, Trg 1. Istarske brigade 5 , 52100 Pula Ljekarna Ornela Majetić, Palladiova 20, 52100 Pula Istarske ljekarne-Centar, Giardini 14, 52100 Pula ZU Ljekarne Bobanović-Vujnović, Monte Paradiso 5a, 52100 Pula Istarske ljekarne - Medulin, Centar 214 A, 52203 Medulin Istarski domovi zdravlja, Matteo Benussi bb, 52210 Rovinj Ljekarna Eror, Riva 9, 52215 Fažana LJU Ljekarna Kaštel Farm, Štrmac 112, 52231 Nedešćina Istarske ljekarne-Umag, Ernesta Miloša 2 c, 52470 Umag ZAdAJtE udARAc pREhLAdi i gRipi

%

%

uštedite od 10 do 25% u ADIVA ljekarnama! Ne propustite izbor aktualnih proizvoda po sniženim cijenama!

djelujte snažno na simptome prehlade, viroze i gripe

Savjete o ublažavanju simptoma prehlade i gripe potražite od ADIVA ljekarnika www.adiva.hr

postanite član AdiVA programa vjernosti, skupljajte nagradne bodove i ostvarite pravo na atraktivne pogodnosti! Zatražite pristupnicu u najbližoj AdiVA ljekarni!

Pitajte svoga ljekarnika i za ostale Coldrex proizvode.

HR.41.C.F.6.V1.16.11

SREDIŠNJA HRVATSKA Ljekarna Barlović, Šestinski dol 5, 10000 Zagreb Ljekarna Čelina, Dobri dol 49, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Štefanić, Ulica Vilima Korajca 3, 10000 Zagreb Ljekarne Talan, Cvjetna cesta 9, 10000 Zagreb Ljekarna Ljubić Šabić, Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb Ljekarne Filipović, Zagorska ulica 42, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Vanjak , Dražićeva poljana 6, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Vidmar, Ulica kralja Tomislava 15, 10000 Zagreb Ljekarna Mađerčić, Porečka 7 b, 10000 Zagreb Ljekarna Ljiljana Beljan, Vile Velebita 1 d, 10000 Zagreb Ljekarna Šimac Terek, Nova cesta 120, 10000 Zagreb Ljekarna Tomljenović, Braće Domany 8, 10000 Zagreb LJU Ljekarne Pablo-Pod zidom, Pod zidom 10, 10000 Zagreb LJU Ljekarne Pablo-Ilica, Ilica 191 c, 10000 Zagreb Ljekarna Dubravka Štimac, Ljerke Šram 6, 10000 Zagreb Ljekarna Marušić, Maksimirsko naselje IV broj 21, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Dvoržak, Selska 153, 10000 Zagreb Ljekarna Sonja Grbac Stublić, Remetinečki gaj 14, 10020 Zagreb Ljekarna Slepčević, V. Brajkovića 10, 10020 Zagreb ZU Ljekarne Petrinec, Slavonska ulica 54, 10040 Zagreb Ljekarna Pernar, Naglić, Trg žrtava fašizma 1, 10290 Zaprešić Ljekarna Naglić Šoštarčić, Trg Franje Tuđmana 2, 10290 Zaprešić Ljekarna Akmadžić, Zagrebačka 99, 10291 Prigorje Brdovečko ZU Ljekarne Coner 2, Trg Petra Zrinskog 10, 10340 Vrbovec Ljekarna Galešić, Zagrebačka 104, 10340 Vrbovec Ljekarna Ksenija Mezulić, Ljudevita Posavskog 25h, Sopnica, 10360 Sesvete LJU Ljekarne Sruk-Ljekarna 2, Dragutina Domjanića 20, 10370 Dugo Selo ZU Ljekarna Zubović, Bočakova 5, 10380 Sv. Ivan Zelina Ljekarne Zagrebačke županije, Kralja Dmitra Zvonimira 3, 10410 Velika Gorica ZU Ljekarne Kenfelj, Zagrebačka 1, 10410 Velika Gorica Ljekarne Zagrebačke Županije, Trg kralja Petra Krešimira IV. 7, 10410 Velika Gorica Ljekarne Zagrebačke županije, Trg kralja Tomislava 11, 10430 Samobor Ljekarne Čakovec-Centrala, V. Morandinija 1, 40000 Čakovec ZU Ljekarne Počuča, I. G. Kovačića 20, 40000 Čakovec Ljekarne Čakovec - Čakovec 2, Zrinsko - Frankopanska 10, 40000 Čakovec ZU Ljekarne Petek, Glavna 26, 40306 Macinec Ljekarne Čakovec - D. Kraljevec, Čakovečka 3, 40320 Donji Kraljevec Ljekarna Čakovec - Mursko Središće, Trg Bana Jelačića 6, 40315 Mursko Središće ZU Ljekarne Petek, Benkovac 9, 40321 Mala Subotica Ljekarne Čakovec - Prelog, Sajmišna 1, 40323 Prelog Ljekarne Talan, Trg slobode 1, 42000 Varaždin Ljekarne Varaždinske županije, Kolodvorska 18, 42000 Varaždin Ljekarna Kliček, Male Ledine 1, 42202 Trnovec Bartolovečki Ljekarna Vodopija Štorga, Braće Radića 1, 42220 Novi Marof ZU Ljekarna Zubović , Zagrebačka 8, 42220 Novi Marof ZU Ljekarne Petek, Braće Radića 1, 42233 Sveti Đurđ Ljekarna Friščić Strahija, Varaždinska 4a, 42240 Ivanec Ljekarna Žulić, Trg kralja Tomislava 4, 42250 Lepoglava Ljekarna Bjelovar, Petra Preradovića 4, 43000 Bjelovar Ljekarna Bjelovar, Šenoina 12, 43000 Bjelovar ZU Ljekarne Coner 1, Tomasa G. Masaryka 9, 43000 Bjelovar ZU Ljekarne Coner, Prilaz Andrije Hebranga 8a, 43000 Bjelovar

Doznajte više na: https://vjernizdravlju.adiva.hr/

Više stručnih savjeta o zdravlju potražite na internetskoj stranici www.adiva.hr, u časopisu ADIVA Plus i na Facebook stranici www.facebook.com/AdivaSavjetomDoZdravlja

LJEKARNA

Do 31. prosinca program savjetovanja o ublažavanju simptoma prehlade i gripe provodi 145 ADIVA ljekarni. Ljekarne su prepoznatljivo obilježene, a na ulaznim vratima ili u izlogu ljekarne nalazi se i poster „ZADAJTE UDARAC PREHLADI I GRIPI“

MOJA ADIVA LJEKARNA 8

LJEKARNA


UREĐENJE DOMA

Jednostavni i kreativni božićni ukrasi Donosimo vam nekoliko savjeta za izradu božićnih dekoracija čija će izrada razveseliti cijelu obitelj Autorica članka Vladimira Šimić

B

ožić nam se bliži i u mnogim su domovima već počele pripreme - veliko spremanje, kupnja prvih darova, planiranje obiteljskih okupljanja... I u mnogim školama u tijeku je organizacija božićnih sajmova na kojima će mališani prodavati ukrase koje su sami izradili, a možda i mamine kolačiće. Izrada božićnih ukrasa predstavlja pravo veselje, ne samo djeci nego i odraslima koji vole uljepšati svoj dom na malo drugačiji način. Zato vam ovom prilikom donosimo mali izbor lijepih i kreativnih dekoracija, a u čiju se izradu mogu uključiti i veliki i mali. Zidno božićno drvce s čestitkama - Imate li prostora na zidu i veliku kartonsku kutiju, mogli biste od kartona izrezati oblik jednostavnog bora - veliki, duguljasti trokut za krošnju i pravokutnik za deblo. Krošnju obložite zelenim, a

Da bi dom zablistao u blagdanskom duhu, dovoljno je opskrbiti se starim tkaninama, gumbićima, narančama, klinčićima, kartonom... deblo smeđim kolažem ili ih obojite. Čavlićima pričvrstite stablo na zid. Na njega, umjesto kuglica, možete lijepiti čestitke, sličice svoje djece i unučića ili njihove crteže. Jamčimo zabavu za cijelu obitelj. Božićno drvce za stol - Za ovo drvce potreban vam je tuljac željene veličine koji jednostavno možete napraviti od debljeg papira, svilene trakice za poklone i vruće ljepilo. Izrežite trakice jednake dužine i od njih načinite suzice lijepljenjem suprotnih krajeva. Suzice potom lijepite na kartonski tuljac jednu pokraj druge, s time da počinjete od najdonjeg reda. Ukrasi za drvce od stare tkanine - Potrebni su vam stari odjevni predmeti od kojih izrezujete zvjezdice ili druge oblike iste veličine (za kroj možete iskoristiti kalupe za kekse!), vata, igla i konac. Sašijte po dva jednaka oblika zajedno te ih punite vatom. Prije spajanja na njih možete sašiti i šarene gumbiće. Božićne naranče za stol - naranče i klinčići jamče predivan mirisni ukras. Na kori naranče skalpelom ili oštrim nožićem izrezujete uzorak (reljef) po želji - zarezujete plitko do bijelog sloja. U prostore između uzorka ubadajte klinčiće. Naranče poput poklona možete ukrasiti svilenom vrpcom.

ADIVA PLUS 17


ZDRAVLJE IZ PRIRODE

Ljekovita svojstva

badema

Osim što je ukusan, badem pripada skupini zdravih namirnica koje štite naš organizam, a bademovo ulje posebno je cijenjen sastojak kozmetičkih proizvoda

Autorica članka

Katarina Fehir Šola, mag. pharm., mag. univ. fitofarmacije s dijetoterapijom Voditeljica ljekarne u zdravstvenoj ustanovi Ljekarna Bjelovar

ADIVA PLUS 18


S

latki badem latinskog naziva Prunus dulcis var. dulcis posebno je popularan u predblagdansko vrijeme. Bez njega su mnoge slastice gotovo nezamislive, a postoje dvije vrste, točnije varijeteta badema: slatki badem, Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. Dulcis i gorki badem, Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara. Među njima nema morfoloških razlika, razlikuju se samo po kemijskom sastavu sjemenki. To je srednje visoko drvo koje može biti visoko između četiri i sedam metara. Plod je duguljasta, jajolika, blago plosnata koštica. Badem cva-

Karakterističan miris badema potječe od otrovnog spoja vodikova cijanida. Gorki badem sadrži ga mnogo više i zato se u prehrani uglavnom koriste slatki bademi koji sadrže posve bezopasnu količinu tih spojeva

treba čuvati u punoj posudi i zaštićeno od svjetlosti. Karakterističan miris badema potječe od inače vrlo otrovnog spoja vodikova cijanida koji enzimski nastaje iz amigdalina i prunasina. Gorki badem sadržava ga mnogo više i zato se u prehrani uglavnom koriste slatki bademi koji sadrže posve bezopasnu količinu tih spojeva. Karakterističan okus gorkim bademima daju veća razina amigdalina i prunasina. Ti se spojevi općenito nalaze u rodu Prunus, uključujući i sjemenke breskve, šljive i marelice. Bademovo ulje sadrži i bjelančevine, saharozu, pentoze te vitamin B2.

Za dječju i zrelu kožu

Maloj djeci nudite oguljene bademe! Kora koštice badema sadrži alkaloid, pod nazivom amigdalin, koji u našem organizmu svojim metabolizmom oslobađa toksični spoj - cijanovodik. Dakako da su te količine iznimno niske – šačica badema kod odrasle zdrave osobe ne predstavlja nikakvu opasnost. No kod male djece, konzumiranjem jednake količine neoguljenih koštica badema, može doći do trovanja pa je stoga potreban oprez. Zato djeci obavezno treba dati oguljene bademe.

Bademovo ulje ne koristi se samo u kozmetici, nego je i aktivna i pomoćna tvar u farmaceutskoj industriji. Ono je među najskupljima i to zato što je osobito cije- gu kože najmlađih od prvog dana života, a isto njeno u kozmetici. Bademovo ulje djelu- tako može biti korisno kod njege zrele kože. je emolijentno, odnosno omekšava kožu. Biljno ulje badema koristi se u uljnim proizvoSamo ulje badema može se dobiti iz gorkih i dima za čišćenje lica, pa čak i za uklanjanje ceslatkih badema. Hladno prešano ulje slatkog ruma iz zvukovoda. Kao ulje za čišćenje katkad badema ima samo blagi miris badema, a hlad- se kombinira s uljem ricinusa. Ulje badema vrlo no prešano ulje gorkog badema ima iznimno je neutralna mirisa te se od njega prave i macesnažan miris cijanida koji podsjeća na poznato rati kada se želi istaknuti miris biljke koja se u alkoholno piće. bademovu ulju macerira. Ukratko, bademovo Bademovo ulje smatramo univerzalnim za go- ulje ima brojne blagodati te ga sa sigurnošću te od veljače do travnja dok se ne počnu razvi- tovo sve tipove kože. Može se primijeniti za njemožemo preporučiti za primjenu. jati listovi, a prirodno stanište mu je Mediteran. Ubraja se među najstarije uzgajane biljke. Slatka koštica badema, koja se uglavnom i koristi za jelo, sadrži veliku količinu proteina (20%), 25% ugljikohidrata i čak 50% biljnog ulja. Bez obzira na visok udio masti, pripada u skupinu zdravih namirnica zbog visokog udjela vlakana, vitamina E i zdravih ugljikohidrata. Vitamin E poznat je po svom antioksidativnom djelovanju, sprečava začepljenost krvnih žila, čime štiti od infarkta srca i moždanog udara. Taj vitamin NOVA podiže obrambeni prag organizma i tako ne PREMIUM dopušta raznim mikroorganizmima i virusima ORGANSKA KOZMETIKA da značajnije djeluju na naše zdravlje. Posebno su dobri rezultati vitamina E uočeni kod osoba starijih od 60 godina.

Čuvati ulje od svjetlosti

Osim samog ploda, popularnost uživa i bademovo ulje. Riječ je o jednom od najpoznatijih i najprimjenjivanijih ulja u farmaciji. Bademovo ulje je oficinalno (propisano) u mnogim farmakopejama. Oficinalno ulje dobiva se hladnim tiještenjem zrelih sjemenki slatkog ili gorkog badema. Između sjemenki gorkog i slatkog badema postoji razlika u sadržaju amigdalina koji daje gorak okus, ali i otrovnost gorkog badema. Sjemenke gorkog badema sadrže i do 8%, a slatkog i do 0,1% amigdalina. Bademovo ulje osjetljivo je na svjetlo pa ga

bez kompromisa!

www.alavicosmetics.com

ADIVA PLUS 19


PSIHOLOGIJA

Pronađite Božić u sebi Raskoš adventa u gradovima može nas učiniti tužnima jer, u kontrastu s blještavilom, svi naši životni tereti više dolaze do izražaja. Stoga je važno shvatiti da Božić izvire iz nas samih

Autor članka Nebojša Buđanovac, diplomirani defektolog – socijalni pedagog i psihoterapeut

ADIVA PLUS 20


što nama Božić doista znači. Uz takvu kakofoniju šarenila, glazbe, mirisa i boja, a prije svega isforsiranih osmijeha s reklama te navalu romantičnih filmova od kojih svi do jednog imaju happy end, lako je postati nesiguran, zbunjen i žalostan. S jedne strane skupi darovi, sretne obitelji, bogati blagdanski stolovi, bliješteći ukrasi, a s druge strane tragači za plastičnim bocama, podstanarske sobice i neplaćene stanarine, neisplaćene plaće, nezaposlenost i krediti, samci i razvedeni. Tako raskošni advent ima i drugu stranu čija se podloga skriva u našoj stvarnosti te predstavlja opasnost za razvoj anksioznosti, depresije i tuge jer, u kontrastu s blještavilom, svi naši životni tereti više dolaze do izražaja. Manje ružan scenarij su zbunjujući osjećaji jer imamo dojam da nas ništa od toga doista ne ispunjava.

Zapišite pitanja

Odgovarajući na ta pitanja nemojte suzdržavati osjećaje, a možda ćete se u trenucima i rasplakati prisjećajući se djetinjstva, svojih bližnjih kojih više nema, vremena u kojima vam je financijski bilo lakše... No time što ćete sve to staviti na papir barem ćete djelomično

UČINKOVITO RJEŠENJE PROTIV ŽGARAVICE I PROBAVNIH SMETNJI

 Trenutačno i dugotrajno olakšanje  Za svakodnevnu uporabu  Osvježavajuć okus metvice  Siguran za uporabu  

tijekom trudnoće i dojenja Prirodni sastojci Bez šećera

4X DO

od

DULJE OLAKŠANJE ar

žg

Naravno, jedino ispravno rješenje je u nama, pa tako i sam Božić mora izvirati iz nas, iz našeg srca. Da bismo pronašli Božić u sebi, za početak se istog trena morate prestati uspoređivati s drugima. Američki pisac Max Ehrmann napisao je u svojoj pjesmi “Desiderata” stih vrijedan pamćenja: “Ne uspoređujte se ni

Sitnice koje vesele

n ji

Uspoređivanje s drugima teško može dovesti do trajnih pozitivnih osjećaja. Rođeni smo različiti, odgajani smo različito, pa tako nemamo ni ista mjerila za sreću. To što jednog od nas raduje drugoga može ražalostiti

zacijeliti ono što vas nagriza - omogućit ćete tuzi i ogorčenosti da se izraze, da izađu iz vas. Prisilno zadržavanje i ne pokazivanje osjećaja pretvara nas u lonac pod pritiskom koji prijeti eksplozijom. Suvišno je reći da to doista šteti zdravlju pa ne zaboravite da su suze ljekovite. Potom uzmite malo vremena za smirenje i promišljanje, razmislite što od toga možete prilagoditi sadašnjem trenutku. Primjerice, ne morate kupovati veliki bor iz vašeg sjećanja niti ga kititi staklenim kuglicama jer se danas mogu naći brojni savjeti kako izraditi kreativna božićna drvca i ukrase od različitih materijala. Ako vas raduje odlazak u crkvu, pođite na mise zornice i pronađite duhovno ispunjenje. Ukratko, zaboravite na skupu zabavu te napravite popis sitnica koje vas vesele - molitva, izrada ukrasa, pečenje jednostavnih kolačića, izlet na Medvednicu ili neku drugu planinu na kojoj je već pao snijeg, odmor od napornog posla i stresa, čitanje dobre knjige... I za kraj jedna lijepa misao za sreću iz pera pape Ivana XXIII. (zvali su ga Dobri papa): “Samo danas neću strahovati. Naročito se neću bojati radovati svemu što je lijepo i vjerovati u dobro. Dano mi je 12 sati da činim dobro, mogla bi me obeshrabriti misao da to moram činiti cijeli život.” Samo danas budite sretni.

s kim, možete postati ogorčeni ili ponosni, jer uvijek ima manjih i većih od vas.” Rođeni smo različiti, odgajani smo različito, pa tako nemamo ni ista mjerila za sreću. To što nekog od nas raduje drugoga može ražalostiti. On ima svoj život, svoj put, svoja mjerila i svoje izbore. Niti je na nama da ga osuđujemo, niti je pametno kopirati njegova rješenja. Komadići čokolade ukusni su na keksima, ali sigurno ih nećemo staviti u zeleni čaj. U kontekstu adventa i Božića moramo odgovoriti na pitanje što nas raduje i što nama znači Božić. Dakle, ako niste ateist ili ne pripadate drugoj religiji, odnosno ako želite proslaviti Božić doživljavajući njegovu puninu i radost, za početak uzmite papir i olovku te odgovorite na nekoliko jednostavnih pitanja: Zašto mi je važan Božić, što slavim? Što je to što me usrećuje? Što želim (ako ste roditelj) naučiti svoju djecu o Božiću? Kakav je bio Božić kojeg se rado sjećam?

Distributer: Adriatic BST d.o.o., podružnica Zagreb, Srebrnjak 61, 10000 Zagreb

av

et

U

Hrvatskoj je adventsko ozračje preplavilo ulice. Posvuda bliješte ukrasi na ulicama, uređuju se jelke, postavljaju kućice, na svakom uglu sviraju ulični svirači, na trgovima se otvaraju privremena klizališta na otvorenome... Božić kakav smo donedavno poznavali samo iz filmova došao je i u naše gradove. To je dobro za turizam, a djeci je i posebno veselje. No to nije i Božić kakav pamtimo niti će se svi takvom adventu razveseliti, a posebno se kritizira komercijalizacija Božića. Ma koliko raspravljali o dobrim i lošim stranama takvog adventa, mnogo je važnije otkriti

ic e i

pro b a v n

ih

sm

20 tableta za žvakanje

ADIVA PLUS 21


TEHNOLOGIJA I ZDRAVLJE

S mobitelima oprezno

U blagdansko vrijeme naglo se poveća ionako velik broj poslanih poruka i poziva pa postaje opravdano pitanje utjecaja mobitela na zdravlje. No mobilni telefoni nisu jedini izvor zračenja

D

Autorica članka

dr. sc. Matijana Jergović, dr. med., voditeljica Odjela za procjenu rizika, NZJZ „Dr. Andrija Štampar“

ADIVA PLUS 22

Agencija Svjetske zdravstvene organizacije IARC klasificirala je upotrebu mobitela kao mogući karcinogen skupine 2B

anas živimo u pravom okruženju takozvanih neionizirajućih elektromagnetskih (EM) polja kojima smo svakodnevno izloženi. To su polja ispod dalekovoda visokog napona, kontaktni vodovi električne željeznice, antene baznih postaja, radarskih sustava, televizijskih i radijskih postaja, ali i mikrovalne pećnice, mobilni telefoni, bežični internet, bežični telefoni, daljinski upravljači, indukcijske ploče za kuhanje, kao i protuprovalni sistemi te uređaji za dijagnostiku i terapiju u medicini. Naravno, s obzirom na takav okoliš, opravdano se postavlja pitanje o zdravlju. Za početak, spomenimo da su mjerenja osnova za praćenje izloženosti populacije. Stručnjaci tehničkog usmjerenja najmjerodavniji su u iskazu sukladnosti izmjerenih vrijednosti s onima propisanima. Brojni znanstvenici na međunarodnoj i nacionalnoj razini sudionici su istraživanja iz ovog područja ili ih prate. Na temelju njih se u skladu s novoutvrđenim znanstvenim spoznajama predlažu izmjene i dopune nacionalnih zakonodavnih odredbi. Stručnjaci u regulatornim tijelima zdravstvenog sustava, liječnici specijalisti medicine rada i liječnici specijalisti u zavodima za javno zdravstvo prate rezultate studija te na temelju njih poduzimaju mjere edukacije i zdravstvene zaštite populacije o kojoj skrbe. Radi zaštite najosjetljivijih skupina stanovništva, posebno djece i mladih koji su u razdoblju intenzivnog rasta i razvoja, definirana su takozvana područja povećane osjetljivosti (škole, vrtići, bolnice, domovi za starije i ne-


moćne te slično) s najstrožim vrijednostima za predviđenu izloženost tijekom 24 sata na dan. Za provođenje mjera zaštite od neionizirajućeg zračenja nadležno je Ministarstvo zdravstva.

Proračuni, dozvole i mjerenja

Mjerenja provode ovlašteni mjeritelji pod nadzorom Hrvatske akreditacijske agencije. Za rezultate mjerenja ocjenjuje se sukladnost u odnosu na referentne granične razine zračenja. Uz kontrole prije postavljanja izvora (primjerice, antena za mobilne operatere) provode se i one nakon puštanja izvora u rad te redovite kontrole tijekom njegova rada. Nijedan izvor elektromagnetskog polja ne može biti postavljen ako prethodno nije napravljen proračun razdiobe, nisu ishodovane dozvole i obavljena mjerenja nakon postavljanja. Učestalo se u medijima piše o utjecaju mobitela na naše zdravlje, a ta tema posebno postaje aktualna tijekom mjeseci kad se mobiteli koriste i više od uobičajenog, primjerice za božićnih i novogodišnjih praznika. Dakle, agencija Svjetske zdravstvene organizacije IARC (Međunarodna agencija za istraživanje raka) u svibnju 2011. klasificirala je upotrebu mobitela kao mogući karcinogen skupine 2B. Drugim riječima, to znači da pripada skupini onih proizvoda koji su moguće kancerogeni za ljude. Točno značenje 2B klasifikacije podrazumijeva jednu od sljedećih mogućnosti: • ograničeni dokazi za karcinogenost kod ljudi i nedovoljni dokazi o karcinogenosti kod eksperimentalnih životinja ili • neodgovarajući dokazi za karcinogenost kod ljudi i dovoljni dokazi o karcinogenosti kod životinja ili • neodgovarajući dokazi za karcinogenost kod ljudi i nedovoljni dokazi za karcinogenost kod eksperimentalnih životinja, ali postoji dokaz utjecaja na temelju, primjerice, istraživačkih modela (promjene na razini fizioloških procesa, molekula ili stanice).

Čuvajmo djecu i mlade

Međunarodna agencija za istraživanje raka klasificirala je izloženost radiofrekvencijama elektromagnetskih polja kao mogući karcinogen za ljude na temelju ograničenih rezultata istraživanja kod ljudi i nedovoljnih dokaza iz drugih vrsta istraživanja. Pritom je jasno naglašena važnost promocije preventivnih mjera posebno za djecu i mlade te nastavak istraživanja utjecaja tog okolišnog čimbenika na zdravlje. Preventivno se preporučuje: • izbjegavanje neumjerene upotrebe mobilnih uređaja (posebno tijekom intenzivnog rasta i razvoja) • izbjegavanje spavanja pokraj uređaja koji su izvor elektromagnetskih polja, • izbjegavanje kontinuiranog nošenja takvih uređaja uz tijelo • upotreba slušalica tijekom telefoniranja • komunicirati tekstualnim porukama umjesto telefonskim razgovorima kada je to moguće. Kontinuirana edukacija cjelokupne populacije osnova je prevencije štetnih utjecaja iz okoliša na zdravlje.

!

Skupine po IARC klasifikaciji Skupina 1 - Karcinogeni za ljude Skupina 2A - Vjerojatno karcinogeni za ljude Skupina 2B - Moguće karcinogeni za ljude Skupina 3 - Ne mogu se klasificirati Skupina 4 - Vjerojatno nisu karcinogeni za ljude

ADIVA PLUS 23


NUTRICIONIZAM

Ovih dana uživajte u kreativnim i zdravim slasticama. Iako bez šećera, takvi kolačići iznenadit će vas izvrsnim okusom

Slatki i zdravi blagdanski zalogaji ADIVA PLUS 24

Autorica članka Doc. dr. sc. Iva Savić http://www.culinary-postcards.com

S

vake godine u isto vrijeme sa svih strana počinju stizati tekstovi sa savjetima i idejama kako što ljepše dočekati božićno vrijeme, a nekoliko tjedana kasnije i kako iz njega izaći uz što manje loših posljedica blagdanskog uživanja. No kad bolje razmislimo, shvatimo da zapravo sve to već znamo. Umjesto toga, podijelit ću s vama neke konkretne ideje i savjete kako da uživanje u hrani, a pogotovo u slatkom, ostane zadovoljstvo, a ujedno bude i blagotvorno za vaše zdravlje. Za blagdanski stol ne morate pripremiti isključivo „zdrave slastice“, ali razmislite da ove godine i njima date priliku. Zašto uz (pre)slatku baklavu, vanili-roščiće i dekadentni čokoladni kolač ne biste poslužili i neki slatkiš bez šećera ili možda čak sirovi desert? Ako se dosad niste okušali u pripremi takvih,


alternativni zaslađivač

količina potrebna za zamjenu 100 g bijelog (kristal) šećera

najbolja zamjena u

napomene

kokosov šećer

100 g

kolačima, keksima

manje slatkog okusa

med

80-100 g

biskvitnim kolačima, kremama, kao preljev

koristite bagremov ili livadni med (izbjegavajte med intenzivnog okusa, poput kestenova) smanjite količinu tekućih, odnosno povećajte količinu suhih sastojaka u receptu za 2 žlice/100 g

rižin i ječmen slad (sirup)

120-150 g

keksima, muffinima

smanjite količinu tekućih, odnosno povećajte količinu suhih sastojaka za 2 žlice/100 g

javorov i agavin sirup

100-120 g

kremama, biskvitima, muffinima

smanjite količinu tekućih sastojaka u receptu za 3 žlice/100 g

banana ili jabuka (pire)

120-150 g

keksima, biskvitnim kolačima, slatkim kruhovima, muffinima

manje intenzivno slatkog okusa; smanjite količinu tekućih sastojaka u receptu za 2 žlice /100 g

sirup od datulja

80-100 g

slatkim kruhovima, kao preljev

vrlo intenzivno slatkog okusa, smanjite količinu tekućih sastojaka u receptu za 3 žlice/100 g

nazovimo ih, alternativnih slastica, nemojte odmah odbaciti ovu ideju. Iako je riječ o drugačijim slasticama koje možda niste navikli jesti, a ni pripremati, predlažemo vam da pročitate ideje koje vam donosimo u nastavku. Priprema ovih slastica često je jednostavnija i brža od onih klasičnih, a iznenadit ćete se izvrsnim okusom.

Zamjena za šećer

A donosimo i nekoliko savjeta kako da svoje omiljene klasične slastice pretvorite u manje kalorične i malo manje štetne varijante. Iako bi najlakše bilo kad bismo u receptima sve one omražene namirnice (šećer, bijelo brašno, mlijeko i ulje) jednostavno zamijenili

istom količinom njihovih zdravijih alternativa, to, nažalost, ne bi bilo najbolje rješenje jer se zamjenske namirnice u receptima ne ponašaju jednako. Stoga, ako to i učinite, mogli biste biti razočarani rezultatom. No pridržavate li se nekoliko pravila, možete uspješno zamijeniti barem najgori od svih sastojaka – šećer. Za zamjenu bijelog šećera na raspolaganju imate nekoliko zdravijih alternativa: kokosov šećer, med, biljne zaslađivače (rižin ili ječmeni slad, javorov sirup, agavin sirup), ali i voće – banane, jabuke ili datulje. Kako i u kojoj količini ga zamijeniti, pogledajte u našoj tablici i pripazite na napomene. Želimo vam slatke i zdrave blagdane!

Husarski kolačići od heljde i badema s pekmezom od suhih šljiva

Sastojci (za 16 keksića): 110 g mljevenih badema, 90 g heljdina brašna, 1 velika žlica kakaa, 2 žličice cimeta, prstohvat soli, 50 ml kokosova ulja (u tekućem stanju), 80 ml prirodnog soka od jabuke, 3 žlice javorova sirupa ili meda. Za pekmez: 1/2 veće šalice suhih šljiva, 120 ml vode Stavite vodu da proključa, prelijte šljive i pustite da odstoje najmanje jedan sat. Šljive procijedite i smiksajte u blenderu ili štapnim mikserom. Po želji možete koristiti već gotov pekmez. U manjem lončiću otopite kokosovo ulje pa pustite da se ohladi. U dubokoj zdjeli pomiješajte mljevene bademe, heljdino brašno, kakao, cimet i sol. U manjoj posudi pomiješajte kokosovo ulje, sok i javorov sirup (med). Tekuću smjesu prelijte preko suhe i dobro promiješajte. Obložite lim papirom za pečenje i zagrijte pećnicu na 175 °C. Rukama oblikujte kuglice i slažite ih na lim za pečenje. Potom svaku lagano spljoštite dlanom te drškom od kuhače ili prstom u svakom keksiću napravite udubljenje i punite ih pekmezom od šljiva. Keksiće pecite otprilike 12 do 14 minuta. Možete ih čuvati u zatvorenoj posudi (u tom slučaju će omekšati) ili na tanjuru samo pokrivene krpom (malo će se osušiti i postati hrskaviji).

Magnex 375 mg + vitamin B6 za srce za mišiće za živce smanjuje umor

NO VO ! svestrano učinkovit

kvaliteta iz Finske

samo 1 tableta dnevno www.vitabalans.hr

Pakiranje: 60, 180 tableta Ne sadrži šećer, laktozu, gluten.

1 tableta sadrži: magnezij 375 mg, vitamin B6 2,2 mg. Preporučena dnevna doza: 1 tableta dnevno.

Dostupan u ljekarnama

ADIVA PLUS 25


PUTOVANJE - KAMO I ZAŠTO

Kako je Zagreb postao grad adventa

Želite li iskusiti čaroliju adventa, ne morate putovati u Beč, Salzburg ili Graz. Dovoljno je prošetati Zagrebom koji je preplavljen događanjima

Autor članka Branimir Ivkošić

ADIVA PLUS 26

T

urizam su ljudi. U Hrvatskoj i u svijetu postoje brojna mjesta koja u prirodnoj ljepoti ili u svom kulturnom pejzažu imaju golem turistički potencijal, no posjetitelja nema. Suprotno tome, negdje je dovoljan kamen, dva da netko o njima ispriča priču bezbrojnim gostima. Da bi ga bilo, turizam prvo mora ući u ljude. To je i priča o Zagrebu, lijepom pačetu koje se posljednjih godina pretvara u prekrasnog labuda. Turizam je ušao u ljude te je grad postao jedna od turistički najpropulzivnijih točaka ovoga dijela Europe. Premda je Zagreb destinacija mnogih i tijekom toplijeg dijela godine, ništa nije toliko unaprijedilo njegov turistički identitet kao advent. Onaj prošlogodišnji proglašen je, ni manje ni više, najboljim u Europi. Tko je to mogao zamisliti prije desetak godina. No ne čudi turistički


razvoj grada jer riječ je o jednom od ljepših gradova sa srednjoeuropskim, austrougarskim urbanim krajolikom. Žive povijesti, znamenitosti, muzeja i anegdota ima i za mnogo veći broj gostiju. No ono što je dugo nedostajalo javlja se posljednjih godina - organizacija manifestacija i programa s višednevnim i raznovrsnim događanjima. Kao vladar takvih događanja etablirao se advent koji je upravo u tijeku. Raznovrsnost i policentričnost adventskih događanja godinama je rasla, da bi prošle godine doživjela procvat, a ove godine jednostavno eksplodirala. Broj lokacija s organiziranim događanjima je toliki da Zagreb postaje grad adventa. Izdvojit ćemo samo neke jer ih je previše da bismo ih sve opisali, no za detalje preporučujemo da posjetite službenu stranicu www.adventzagreb.com.

Premda je Zagreb destinacija mnogih i tijekom toplijeg dijela godine, ništa nije toliko unaprijedilo njegov turistički identitet kao advent. Onaj prošlogodišnji proglašen je, ni manje ni više, najboljim u Europi

ci podno zagrebačke uspinjače na programu je Fuliranje – ako ne znate što je to, istražite sami. Ovdje samo informacija da je dosad Fuliranjem prošlo više od milijun ljudi. Advent je preletio Savu – bogati programi organiziraju se i u Muzeju suvremene umjetnosti te na ZaAdvent je preletio Savu Na Trgu bana Jelačića se na otvorenoj pozor- grebačkom velesajmu. nici svakodnevno održavaju koncerti i priredbe. Posebno zanimljivo je na Zrinjevcu, kralju Dojmljive žive jaslice među parkovima zagrebačke Zelene potko- Najšarenije je na božićnom sajmu između ve. Blještavom alejom platana dolazimo do Trga bana Jelačića i Cvjetnog trga. Bezbroj raglazbenog paviljona gdje se održavaju mini znobojnih stvarčica, suvenira, odjevnih predkoncerti ozbiljne glazbe s božićnim klasicima meta, zatim ugodni mirisi svježe pripremljene i valcerima. Tu možete kušati specijalitete tra- hrane, gužva, ali ne ona histerična ubrzana, dicionalne zagrebačke kuhinje kao što su kr- nego melankolična, u kojoj se ljudi ne sudarapice sa zeljem, jabuke u šlafroku, štrukli... Cijeli ju nego blago dodiruju. Nadrealna, omamljuambijent kupa se u izmaglici i mirisu kuhanog juća atmosfera božićnog sajma pravi je izazov za naša čula. vina. Mnogima je najljepše na Tomislavovu trgu, Ako želimo vidjeti kako je na svijet došao onaj gdje se nalazi prekrasno bijelo svjetleće kli- zbog kojeg se sve ovo i organizira, pravac Kapzalište na otvorenome. Prošle godine tije- tol. Pred zagrebačkom katedralom Uznesenja kom jednog dijela adventa u Zagrebu je pao Djevice Marije zajednica Cenacolo već tradicisnijeg. Uz klizače na ledu, s brežuljka podno onalno organizira žive jaslice s izvrsnom scespomenika kralja Tomislava na sanjkama su se nografijom, uvježbanošću i glazbom. spuštala djeca. Sve je bilo bijelo, čisto i veselo. Predstava je dojmljiva sama za sebe, no dojam snažno pojačava činjenica da su glumci i Opća sreća i veselje u središtu grada. Na Europskom trgu koncerti i filmovi - pro- izvođači bivši ovisnici koji su u zajednici našli gram je prilagođen mladima. U Tomićevoj uli- novi okvir življenja. Malo koji dio adventa ima

toliku energiju optimizma kao žive jaslice i priča vezana uz izvođače. Po predbožićnu živost, šarena događanja i nasmijana rumena lica već neko vrijeme ne moramo ići u Salzburg, Beč ili Graz. Sve što trebate učiniti jest doći u grad, a zatim ćete, htjeli ne htjeli, osjetiti ushit te biti usisani u božićnu čaroliju svjetla, mirisa, okusa i nasmijanih ljudi. Jer imamo najbolji advent!

ADIVA PLUS 27


KULTURNI VODIČ

PREGLED DOGAĐANJA rodne glazbe po uzoru na Paula Anku i Michaela Bubblea, odjenuti ih u novo ruho te tako pomiriti naizgled nepomirljive svjetove. U tu je svrhu Joksimović okupio glazbenike različitih stilova i oblikovao sastav u formi big benda pod nazivom Kapitalisti. Je li Joksimović uspio u svojoj namjeri, uvjerite se sami na koncertu koji počinje 13. prosinca u 20 sati.  

Joksimović pomiruje dva svijeta

„Jazz, drukčije, novogodišnje i svježe.“ Tako je  Željko Joksimović opisao svoj projekt „Dva svijeta“ koji će predstaviti u utorak, 13. prosinca,  u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Ideja je novoga projekta obraditi poznate pjesme iz svijeta popa, rocka i naISTRA I KVARNER KASTAV 18. 12. Koncert: Ususret Novoj uz klape s Kvarnera, Trg Matka Laginje ispred Gradske lože, 11.30 sati PULA 22. 12. Božićni koncert: Zbor Encijan, Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca, 19 sati DALMACIJA SPLIT 15. 12. RNK Split i Klapa Cambi: Humanitarni božićni koncert, Hrvatsko narodno kazalište, 20 sati 18. 12. Maša i medvjed: Ljubav i sreća zauvijek, Velika dvorana Gripe, 11 sati

SLAVONIJA OSIJEK 10. 12. Večer BEST OF materijala komičara LAJNAP ekipe, kino Urania, 19.30 sati ĐAKOVO 20. 12. Božićni bal lipicanaca, Jahaonica Državne ergele Đakovo, prva predstava u 17 sati, druga u 20 sati SREDIŠNJA HRVATSKA VARAŽDIN 18. 12. Newington College, Zbor mladih iz Australije, Bijeli korzo (Trg kralja Tomislava), 17 sati KARLOVAC 22. 12. Zvjezdani Božić, Trg bana Josipa Jelačića, 16 sati GRAD ZAGREB 11. 12. Advent na Strossu: Adventska gornjogradska promenada s koncertom Trio Hani Mani Fani, 12 sati 11. 12. S božićnih balkona Zagrebu: koncerti Ad Gloriam Brass, ispred Hrvatskog narodnog kazališta, 19 sati 23. 12. Strauss u Oktogonu, Oktogon, 11 - 12 i 18 - 19 sati

Kings on Ice

Spektakl umjetničkoga klizanja, “Kings on Ice”, 15. prosinca prvi put dolazi u Hrvatsku, i to u Arenu Zagreb gdje je za tu prigodu uređeno klizalište. Show svjetske klase jedinstvena je kombinacija zabave i sporta u kojem su spektakularne akrobacije i besprijekorne demonstracije talenata i tehnika poznatih klizača popraćene zvucima violine Stradivarius. “Kings on Ice” renomirano je i omiljeno zbivanje takve vrste u Europi. Publika će, među ostalim, moći vidjeti i višestrukog svjetskog prvaka Jevgenija Pljuščenka koji će, nakon višemjesečnih treninga, predstaviti specijalan program - jednu originalnu kompoziciju i jednu kompilaciju najboljih i najdražih trenutaka iz programa po kojima je poznat. Uz velika klizačka imena nastupit će i dobitnik nagrade Emmy, “princ violine” Edvin Marton, a spektakl će uveličati Vienna Strauss Orchestra. Ulaznice za ovaj jedinstveni doživljaj potražite na prodajnim mjestima Eventima.

ČITAJTE S ADIVOM Što sve možete učiniti kad vam dijagnosticiraju rak

Svijet kreativnosti za djecu i one koji se tako osjećaju

Sophie Sabbage bila je sretno udana majka četverogodišnje djevojčice kada joj je dijagnosticiran rak pluća u zadnjem, terminalnom stadiju. Šokantna dijagnoza bila je početak nevjerojatnog putovanja prema iscjeljenju i transformaciji njezina života – nabolje. Prekrasno napisana, emotivna i hrabra osobna priča uz mnogo savjeta opisuje put dubokog, istinskog iscjeljenja.

Tajne plastelina® serija je knjiga koja otkriva zadivljujuće jednostavne tajne o tome „kako se to radi“ - alat za stvaranje nevjerojatnih likova od plastelina, s lakoćom i uz zabavu. Svjetski bestseler “Divlje životinje” potiče maštu i kreativnost te ohrabruje sve od 6 do 86 godina da sami osmišljavaju priče ilustrirane plastelinom. Uz jednostavne, jasne upute, korak po korak, stvarat ćete likove prikazane u veličini 1:1.

Moj put u iscjeljenje

Sophie Sabbage Cijena: 99,00 kn

Tajne plastelina: divlje životinje

Rony Oren Cijena: 119,00 kn

Knjige možete potražiti u knjižari Planetopija u Ilici 72 (T/F: 01/48 46 197) i u svim boljim knjižarama diljem Hrvatske ili naručiti putem interneta na www.planetopija.hr

Adiva plus i Planetopija nagrađuju vas dvjema knjigama! Odaberite knjigu iz ponuđenih naslova te pošaljite dopisnicu s osobnim podacima i nazivom knjige najkasnije do 14. prosinca do 12 sati na adresu: PHOENIX Farmacija, Za nagradnu knjigu, p. p. 184, 10 000 Zagreb Dvoje najsretnijih čitatelja dobit će odabranu knjigu na kućnu adresu.

ADIVA PLUS 28

Dobitnici iz 197. broja: Viktor Beniković (Osijek) Vlatka Štabi (Ludbreg)


ZABAVA SKANDINAVKA BILJNI SIMBOL MIRA

GODI©NJI SORTA MJESTO U OBROK MASLINE, SLOVENIJI, OTPLATE »ESTA U KOD ROGA©KE DALMA(MNOÆ.) SLATINE CIJI

Á

Á

NA© STRU»NJAK ZA NAFTU, DAVOR

VERDIJEVA OPERA

DJE»A»IΔ, MALI©AN

STARI DA»ANI U POTISJU

STANUJE KRAJ VAS

SLOVO (LAT.)

NORVE©KA

JAPANSKI BISMARCK, HIROBUMI

DONJI DIO POSUDE (MNOÆ.)

MORSKA BILJKA, RESINA NJEMA»KA

RIJEKA U SANKT PETERBURGU

CRKVENO GLAZBALO S CIJEVIMA

SKRETANJE OD SMJERA, DEVIJACIJA PLAVA TABLETA ZA JA»ANJE POTENCIJE

NIJE PROTIV

SORTA MASLINE

Á

... KAO LJUBAV

ÆENSKO IME, ELDIJANA

“LITRA” IGRAČ JUVENTUSA, PATRICE

ZAVJERA (MNOÆ.)

Á HERBERT ... KARAJAN ROMSKA PJEVA»ICA REDÆEPOVA

KEMIJSKI ELEMENT (ZNAK: Yb) KON»ASTA TVOREVINA

PJEVA»KA DRU©TVA VRTOGLAVICA (anagram: ÆRTVE)

POVIK U KORIDI ÆITARICA, HRANA ZA KONJE

EDWARD KRAΔE SORTA MASLINE

JUNAKINJA ROMANA ISTO»NO OD RAJA ... NOVOTNA TEKSTILNA BILJKA GLUMICA TYLER GRAD U KOLUMBIJI

RODOSKVRNUΔE

“AMPER” ALFRED NOBEL

29. I 1. SLOVO SORTA MASLINE

AMERI»KA TAJNA SLUÆBA

ANTE TOMIĆ

“VOLTAMPER”

LJUBOMIR ANTIΔ

TAL. GLUMAC, FRANCO

“»ITAJ!”

DREVNI GRAD U KAMPANIJI

Á

SORTA MASLINE, ROSULJA, RO©INJOLA BILJKA LIJEPA KATA, ASTER (MNOÆ.)

SORTA MASLINE

Á

GLAVNI DIO, GLAVNINA

NAJVEΔE BOGATSTVO

SREBRO

SURLA

Á

CRVENKASTO VINO

AUSTRIJA

SORTA MASLINE, DROBNJA»A, BILICA

Á

“SKAKA»” U ©AHU

“RADIJUS” PLOSNATA RIBA S MORSKOG DNA

PREDUJAM, AKONTACIJA

ADIVA PLUS 29


ZABAVA HOROSKOP OD 9. DO 23. 12. 2016.

OVAN

BIK

(21. 3. – 20. 4.)

BLIZANCI

(21. 4. – 21. 5.)

(22. 5. – 21. 6.)

Bit ćete sve skloniji skrivanju svojih osjećaja. Tko god da vam pokuša prigovoriti, odgovorit ćete mu. Nije idealno, ali ponekad si nećete moći pomoći. Oni koji su drugima šefovi bit će pred velikim iskušenjima. Oni koji imaju šefove, bit će pred malo manjim.

Najbolje ćete se osjećati kod kuće gdje možete opušteno uživati u društvu osobe koju volite. Ponekad vam se čini da je oko vas previše ljudi s kojim morate komunicirati, a vi biste trenutačno najradije bili sami. Osvijestite što želite i možete, nađite zlatnu sredinu. Kompromisi su katkad potrebni.

Mirnoća koju ćete primjećivati u osobnim odnosima ponekad će vas zaista zabrinjavati. Izgledat će kao da idete malo natrag pa tek onda naprijed. Tako bi se mogao opisati vaš radni tjedan ovih dana. Ipak, otišli ste korak naprijed, a i to je nešto. Razmislite o poniznosti i skromnosti.

Savjet: Sjetite se postignuća iz prošlosti.

Savjet: Prihvatite kretanje kao dobru naviku.

Savjet: Ne možete ništa nasilu.

LJUBAV: 4   POSAO: 4 ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 4   POSAO: 4   ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 4 POSAO: 4  ZDRAVLJE: 4

RAK

LAV

DJEVICA

(22. 6. – 22. 7.)

(23. 7. – 23. 8.)

(24. 8. – 23. 9.)

Izgledno je da ćete mnogo razgovarati s osobama suprotnog spola. To ipak ne znači da ćete povećati bliskost. Nakon što proanalizirate postignuto, nastavit ćete razvijati sve bolju poslovnu budućnost. Ostalo je još malo vremena za pripreme. Neka vas to ne živcira.

Bit ćete raspoloženi za razne ljubavne pustolovine. Trenutačno niste u najboljoj formi za rad, a okolnosti nisu poticajne. Nedostatak motivacije bit će prirodna posljedica ovakvog stanja. Uglavnom ćete odrađivati zadano, a najradije ćete razgovarati.

Male frustracije bit će zanemarive, a kompenzirat ćete ih dobrim utjecajima u drugim područjima života. Hvatat će vas nervoza od komunikacije i suradnje s drugima, ponajprije zato što te osobe neće biti profesionalne. Shvatite da nisu svi toliko otvoreni i inventivni kao vi.

Savjet: Ne zamarajte se nevažnim stvarima.

Savjet: Čovjek je čovjeku lijek.

Savjet: Živjet ćete u svijetu mašte.

LJUBAV: 4 POSAO: 4  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 4   POSAO: 4   ZDRAVLJE: 4

ŠKORPION

STRIJELAC

VAGA

(24. 9. – 23. 10.)

(24. 10. – 22. 11.)

(23. 11. – 22. 12.)

Vjerojatno ćete postati pomalo tupi jer već neko vrijeme ništa ne ispunjava vaša ljubavna očekivanja. Pred vama su novi zanimljivi zadaci, a najljepše je što su povezani s nizom kontakata ili putovanja. Dobro sagledajte što vam se nudi, odvažite ispravno sve elemente te tek potom djelujte.

Većinu ovih dana provodit ćete ili u samoći ili u čežnji. Ako ste već u vezi, zbog nečega ćete biti pomalo otuđeni. Vjerojatno ćete biti u središtu pozornosti pa radite i pokažite što znate. Okolnosti, ljudi i događaji ići će vam na ruku. Mnogi će dobiti priliku koju su dugo čekali.

Raznolikost trenutačnog života jednako se tako odražava i na vaše osobne odnose. Pokušavat ćete obnoviti neke stare kontakte. To će zapravo biti najbolji dio radnog tjedna. Sve ostalo bit će vam pomalo dosadno. Najbolje će biti onima koji su na odmoru, oni će uživati bez puno briga.

Savjet: Budite pošteni prema sebi i drugima.

Savjet: Ne razbijajte glavu sitnicama.

Savjet: Idite tamo gdje vam je dobro.

LJUBAV: 4 POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4   POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 5

JARAC

VODENJAK

RIBE

(23. 12. – 20. 1.)

Malo veće strasti i emocije obilježit će vaš privatni život. Možda ćete se morati malo pomučiti i boriti se za neke stvari, ali to će vam ići od ruke. Jednostavno se prihvatite onog što sad možete napraviti i ne očekujte ništa više od toga. Savjet: Strpljen-spašen. U svakom pogledu. LJUBAV: 5   POSAO: 4  ZDRAVLJE: 5

VRHUNSKI TAROT MAJSTORI

LJUBAV • POSAO • ZDRAVLJE • FINANCIJE

SUDOKU

2

7

4 3

9 5

6

4 2 3 1 5

ADIVA PLUS 30

7 1 3 9

Ovih dana kombinirat ćete dva privatna stila: jedan je atraktivan, senzacionalan, s mnogo ljudi, a drugi je tih, povučen i običan. Iskoristite priliku koja je pred vama što bolje, a neki će zbog toga raditi i prekovremeno. Bit će i onih koji će morati na posao i vikendom zbog neodgodivog projekta.

Savjet: Nađite vrijeme za sebe i svoj mir.

Savjet: Bit ćete hrabri i borbeni.

LJUBAV: 5 POSAO: 5 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

064 55 66 99

TAROT • ASTROLOGIJA • VISAK • KUGLA

9

2 9

3 2 9

8 6

5 4

8 6

Telefon: 3,49 kn/min • Mob: 4,78 kn/min Maratela mreže d.o.o., 062/700700, +18

RJEŠENJA

3 1

6

(20. 2. – 20. 3.)

Kamo god išli, osjećat ćete se dobro. Zabave će biti baš po vašoj mjeri. Napredovanje u karijeri bit će izgledno, a nije zanemariva ni financijska stabilnost. Potrebna je još kvalitetnija organizacija planova i operativnog dijela, u čemu ćete baš vi biti na dobitku.

SUDOKU

4 2

1

(21. 1. – 19. 2.)

6 1

3 4 9 2 9 8

SUDOKU (str. 30)

4 5

7 3 5 8 4 6

6 9 1 4

8 9 6 3 1 2 4 5 7

2 5 1 7 4 9 3 8 6

3 7 4 6 8 5 2 9 1

1 6 8 9 2 7 5 4 3

7 3 9 1 5 4 8 6 2

5 4 2 8 6 3 1 7 9

9 8 5 2 7 1 6 3 4

6 1 7 4 3 8 9 2 5

SUDOKU (str. 30) 4 2 3 5 9 6 7 1 8

3 8 7 4 5 1 9 6 2

9 6 5 2 3 7 4 8 1

4 2 1 9 8 6 7 3 5

8 1 9 5 6 4 2 7 3

2 5 3 7 9 8 1 4 6

6 7 4 3 1 2 5 9 8

7 3 8 1 2 9 6 5 4

1 4 6 8 7 5 3 2 9

5 9 2 6 4 3 8 1 7

str. 29 - (skandinavka): maliπa, anarti, susjed, litera, ito, n, neva, d, otklon, viagra, a, ag, zdravlje, gro, uljarica, l, roπulja, ole, ed, astre, zborovi, nero, von, abra, Ë, iterbij, lan, incest, cali, a, cia, mezanica, at, raæa, avans.


ADIVA PLUS 31


JAČI OD PREHLADE I GRIPE

HR.41.C.F.6.V1.16.09

Maksimalno olakšanje

Nositelj odobrenja: Adriatic BST d.o.o. Verovškova ulica 55 1000 Ljubljana Republika Slovenija

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. ADIVA PLUS 32

Profile for ADIVA Plus zdravstveni dvotjednik

ADIVA Plus br. 198  

ADIVA Plus br. 198  

Profile for adiva25
Advertisement