Page 1

Modulschema | Priser | Utgivningsplan


Välkommen till B2B Magazine! B2B Magazine är en unik näringslivstidning med lokal prägel för Östersund, Krokom och Åre kommuner med omnejd. Tidningens främsta mål är att skapa ett naturligt forum för Jämtlands näringsidkare. Vi strävar efter att belysa nyheter inom näringslivet, innovationer och nya aktörer. Lika väl som ett bra redaktionellt innehåll, är vårt mål att vara en effektiv marknadsplats företag emellan. Vi erbjuder därför våra annonsörer en välriktad, kostnadseffektiv marknadsföringsplats med utgivning till samtliga företag, lantbruk och till offentlig sektor. Kort fakta: Upplaga: 5000 ex Distribution: Samtliga företag, lantbruk och till offentlig sektor i Östersunds kommun, samt i Krokom, Åre, Duved och Storlien. Ansvarig utgivare: Pär Åhlén, JLM Mediaproduktion AB Chefredaktör: Ingela Madsen Produktion: JLM Mediaproduktion AB B2B Magazine är en politiskt obunden publikation.

pen:

grup

Medie

ädd inte r –Var alister! urn för jo

r 2010

vembe • No Nr. 8

e/ • År

und

Östers

ch Stil otoning fram m sin

are o

retag

a fö Känd

stil

PInneovaatkion

av delen Sista ljskola: ä vår s Affär

t Avslu

&

JLM Mediaproduktion AB

Post- & Besöksadress: Storgatan 21, 831 30 Östersund Växel: 063-770 008 | E-post: info@jlmmedia.se | Hemsida: www.jlmmedia.se


Moduler och priser

Modulstorlek Pris

Helsida

190 x 277 mm

15.000 SEK

utfallande 220 x 307 mm (210 x 297 + 5 mm)

Halvsida stående 92,5 x 277 mm

Halvsida liggande

190 x 136 mm

7.500 SEK

7.500 SEK

Kvartssida stående 92,5 x 136 mm

Kvartssida liggande 190 x 65,5 mm

3.750 SEK

3.750 SEK

Åttondel 92,5 x 65,5 mm

1.900 SEK

Sextondel 92,5 x 30,25 mm

JLM Mediaproduktion AB

1.150 SEK

Post- & Besöksadress: Storgatan 21, 831 30 Östersund Växel: 063-770 008 | E-post: info@jlmmedia.se | Hemsida: www.jlmmedia.se


Utgivnings- och temaplan B2B Magazine vinter/vår 2011

Nr.

Fokus

Tema

Material

Utgivning

1

Krokoms kommun

Bygg

24/1

3/2

2

Industri

Nälden, Vaplan, Trångsviken

Industribältet;

21/2

3/3

3

Frösö Park

Försäkringar

28/3

7/4

4

Järpen

Konferenser

25/4

5/5

5

Arbetsmiljö

Inredning och design

23/5

2/6

6

Sommar i Jämtland

Semesteraktiviteter

13/6

23/6

Kontakta oss!

JLM Mediaproduktion AB

Post- & Besöksadress: Storgatan 21, 831 30 Östersund Växel: 063-770 008 | E-post: info@jlmmedia.se | Hemsida: www.jlmmedia.se

B2B Magazine Modulschema  
B2B Magazine Modulschema  

B2B Magazine modulschema, priser samt temaplanering och utgivningsplan.

Advertisement