Page 1

VOLVO-VERKSTAD SPARAR 36 % EL Wist Last & Buss i Trondheim har nyligen installerat 221 Solljus med totaleffekten 34,9 kW i sin Volvo-verkstad. Som alternativ hade man tänkt sig 516 lysrörsarmaturer på tillsammans 54,1 kW. Med Solljus sparar Wist således 36% el. Färre armaturer medför dessutom billigare installation och underhåll. Samtidigt minskar koldioxidutsläppet för belysningen med 36% om den energiproduktion, som först dras ned när energi sparas, är den som tillverkas av fossila bränslen. På så sätt minskar Wist utsläppet av koldioxid med 44 ton årligen. Se www.solljus.se.

Begär offert och ljusberäkning på Dina belysningsprojekt!


Nå alla företag, lantbruk och offentlig sektor i Östersunds kommun

Stoppa smutsen redan vid dörren!

Annonsera hos oss! Ring Pär 070-237 53 34 Tommy 070-632 35 89 Radon

- en fara för dig?

Lunchguide SID-Ren #7 adon fara fö

r dig?

Lunchg

SID #6

Ra d

uide SID #7

- en

far a

för

dig

?

#6

#7

r fa

ona för d

? ig

SID #6

eS ID

ETAGSN

Åsbygdens senap

#7

SID #13

n

Hur påverkas vår skog av lågkonjunkturen?

-e

Trävarumarknaden

ta r te ar ät tk g s ris ta tu re på sfö e nd lob su G er n st so Ö ics Er

Vi besöker Promas

YTT

Ny aktör inom lokalproducerad mat.

RET AG

SN

YTT

SID #3

SK G

O &

#13

ens sen

ap Ny aktö lokalpro r inom ducera d mat.

-9

ma

påv rk lågk er kas nad e on ju vår sk n SID nkturen og ?

RK

Åsbygd

#8

M

Åsb

K AR

i as er m gg sök ro et li be r P bb tt d. ke jo å e un sö på s p rs be ing os ste Vi mtn med s i Ö 4 a ä # rh Följ rom SID Åte en. ll P tid ti

aru

MA

SID

Trä v

Hu r av

SK SIDO#3 G&

n

r Proma Återhä s mtn PÅ V tiden. Följ ing på jobbetÅ te er i i besö ligg B me Trävar tiden rh äm till Promasd oss på ett k umark ESÖ naden ök tnin er Pro Hur . Fö i Östersu bes K påverk nd. till lj medg på jo ma Pro SID #4 sav lågkonjuas vår skog HO mas oss bbet nkturen S.. ? i Ö på et ligge . SID stersu t besö r i SID #13 #4 nd. k

ygd

e

loka Ny ak ns se na lpro tör duce inom p SID rad m at. #3

en ad og kn sk ar vår ren? um as tu ar erk nk äv åv nju 13 Tr ur p gko # lå H SID

av

RE

TA G

SN

YT

T

lo

lp ka

ap en s s m at. en r ino d m gd ra by aktö ce Ås Ny rodu #3

SID

P. HÖGSTRÖM

Pre nummmiärer!

d d id u Ra hg un nc Lu rs p te op Ös å t p

Östersun Ericsson dsföretag sätSKOG & MARK PÅ BESÖK HOS... ter Globe FÖRETAGSNYTT på turistk Öst artan SIDE #8e ric 9 rsun sso dsf n G öre lob tag PÅ BESÖK e p sätt HOS... å tu er rist ka SKOG PÅ & MARK rtan BES SID ÖK #8-9 HO S... FÖR

SID #4 Vi besöke

Försäljning av traktorer och maskiner. Transport av tunga fordon. Hör av er till oss!

SID

SID

Återhämtning på jobbet ligger i tiden. Följ med oss på ett besök till Promas i Östersund.

Premiärnummer!

o

n Östersund Lu nch g u på topp ide Öster på topsunÖdst ppå ers top und p Östersundsföretag sätter Ericsson Globe på turistkartan SID #8-9

www.storsjotvatt.se 063-10 67 50

annons@b2bostersund.se

iärPremm num er! SID #6

HEAVY EQUIPMENT 070-334 81 48

P numremiä me rr!


ilding, gemang! u b m a e event, T pa & Festarran s g a t e r Fö öhip M , a x e s Sven

Premi ärnumm er!

Pr numemiärmer !

P nu rem mm iärer!

Lerduveskytte, prickskytte, bågskytte, femkamp, fyrhjuling & cross cart

n ig do för d

700 H1 EFI -09

inkl. plogpaket och vinsch Du får 700cc till priset för 550cc

: 00

9 9 8

ms

mo kl.

in

Ordinarie pris 111000:-

Östersundsvägen 61, Lit 0642-44220, stigsmaskin.se

För frågor eller bokning: 070-237 53 34

rmiämer! Preum n

www.rodebuan.com · rodebuan@positionnord.se FÖ

Åsby gd

K

M AR

Träv Tr

ävum HuH ar r på arum ar verka knad avav ur lågkopåve låg nju rks våarr kn en ko nkas skoad nj turvå g SID SID #13unkturenr ?sk en #13 en og ?

SK OG &S M KOAR GK &

GSN

TA

RE

ens Ny lok sena alp ak p Åsbrodutör ino yg cerad m de loka Ny SID #3 ns mat. lpro aktö se du r in na p SID cerad om #3 mat .

9

#8sätter an SID öre-9tag turistkart RK på sundsf #8be MA Öster on Glo SID & OG er Ericssrtan SK sätt stka S... etag turi HO sför på SÖK nd lobe PÅ BE ersu G .. Öst icsson OS. H Er K SÖ BE PÅ

Ö Öste Er ster Erics rsun ic su son dsfö sson ndsf Glo reta G öre be g sä lobe ta tte på g turis r på sätt tu er tkar PÅ tan ristka PÅ BES BESÖ SID rt #8-9 an K HO ÖK H SID OS. S... #8 .. -9

T

YT

FÖ RETA GS

NY TT

#7

RET AG SN YT T

d rsund Öusntetopp s r te påp Ös å top p e SID

Ö Ö påspteårsstuer topto nsdu p pp nd

D #7

n Rad on L fö guidunc #6 r dig? SID e SID hgu #6 #7 ide SI fara -e för n fa dig ? SID ra

Ra do - en

Lun ch

Läs oss på nätet!

Mat & Boende

SID #6 on Radfara för dig? - en e SID #7 guid Lunch

uid

hg nc

Lu

#6

SKOG

NYTT

TAGS

FÖRE

RK & MA

en

ad

Hur låg av

p na s se en inom mat. gd by aktör erad y uc

Ås

arkn r n? vå en arum rkas ture arknad g Träv påve njunkTrävarum s vår sko ko 3

s Proma ri öker i et ligge ök rjobb Vi besas g på om ligge sökpå ett bes Pr tnin oss et be nd. rrhäm Åte ke Följ jobbmed ett id.Östersu sö

V Å tid terh i be en äm sö ke . Fö tn Återh Vi rP til besö lj m ing tiden äm l Prom keed på rom jo . Fö tning as r Pr as os om s bbet till lj me på ijob Pro dSIos Östbepå as et ligge ma D #4 s i s på ettertsuliggterbe r i Ös nd sö SID #4 tersun besö. i k k d.

Raen fara -

SID

?

Bad & Bastu

skog

N od lpr loka

SID

#3

ap

ens sen

Åsbygd

r inom . Ny aktö erad mat duc

lokalpro

SID #3

ren? #1 påverka SID Hur lågkonjunktu av SID #13

n. på masun be tidepå sPro rs #4 Vi tning till os m med i Öste SID as erhä lj #4 Åt . Fö om en Pr SID tid till

t Vi utför all och inom städ s! fönster put

Ring! 063-513422 ostersund@mellstad.se www.mellstad.se

Julbord

på gemytliga Fjällgården i Åkersjön. Lokalproducerat julbord i inspirerande miljö.   Vi tar er snabbt och säkert från Östersund rakt ut till vinterlandet och väntande julmys.   Boka julbordspaket på 063-131313

Vi har alternativen!

Bussar från 13-55 platser. Vi hjälper er att skräddarsy företagsresan.

Molunds Trafik 063-13 13 13


Lunch ∙ Catering Festlokal

Prästgatan 44, Östersund 063-12 83 47

Vällagad klassisk husmanskost med moderna inslag som passar alla. Lunchbuffé serveras mellan 10.00-14.00.

Odenskogsv. 42 ÖSTERSUND 063-126262 www.kalleskok.se

LUNCH & CATERING Odenskogsvägen 42 Tel: 063-12 62 62 Välkommen till Odenskogs www.kalleskok.com fräschaste lunchrestaurang! Vi serverar god hemlagad husmanskost.

Lunchservering - Catering Välkommen!

hälsar Anki med personal

After Noon Tea Fredagar 16-19

Samuel Permans g. 26, Östersund 063-51 65 04 ∙ www.carlslundskrog.se

a!

s end

sund

Öster

Lunch - Café Hembakat - Hemlagat Festvåning - Catering

Kolgrillad lunch Kolgrillade rätter Turkisk á la Carte-restaurang

Stadsdel Norr & Fyrvalla

Fullständiga rättigheter

Öppet alla dagar. Välkomna! Storg. 54 - ÖSTERSUND

Lunchbuffé · Catering · Festvåning · Konferens Företagsfester · Privata fester Odenskogsv. 12, ÖSTERSUND Tel: 063-512634

063-10 68 68

INFO@MRHUSMAN - 063-199180 - WWW.MRHUSMAN.COM

ER KOMPLETTA CATERINGPARTNER ALLT NI BEHÖVER FÖR EN LYCKAD FEST! VI SKRÄDDARSYR DIN MENY www.foodcatering.se

Fri hemkörning & hämtning om ni är minst 10 personer! (I Östersundsområdet) CATERING 063 - 12 68 60

café Det åretrunt öppna sommarcaféet! Öppet dagligen 11-17 Övriga tider går att boka!

063-431 70 stocke.titt@telia.com www.stocketitt.se stocketitt.blogg.se


2P R I N T info@daustryckeri www.daustryckeri.se fax: 063 - 16 03 40

Stängselvägen 4 831 77 ÖSTERSUND tel: 063 -16 03 30

din Ger öring k? f udvär let! bokh uv ekta botemed g i d ar det perf

Elervice är ett företag med 30-års erfarenhet i branschen. Våra elektriker har en bred komeptens och vi utför alla förekommande installationer & reparationer inom elområdet.

Vi h

Boka tid för rådgivning, 063-13 31 00 063-13 33 21 Vi kan allt från enkla deklarationer till årsredovisningar.

Fagerbacken 70 B, 831 48 Östersund Tel. 063-10 68 80, info@elservice.net, www.elervice.net Elservice är ett företag med 30 års erfarenhet. Våra elektriker har en bred kompetens och vi utför alla förekommande installationer och reparationer att nyttja ROTavdraget . Gäller inom elområdet. äv

Passa på Ring 0705 - 12 16 91 en för el arbeten. för mer information

- ett lite personligare val!

Vilka laster har du? – vi har släpvagnarna! Sandviken Trading och Morten går ihop i ett gemensamt bolag och kan nu erbjuda ett 40-tal vagnar, av ledande fabrikat, för omg. leverans.

ALLT FÖR Elservice - din elinstallatör Fagerbacken 70 B 831 48 Östersund Tel. 063-10 68 80

E-post: info@elservice.net web: www.elservice.net

www.akuthjalpen.se

FÖRSÄLJNING UTHYRNING VERKSTAD Ring 063-124410 för mer info och för prislista.

VINTERNS Försäljning och uthyrning

Verkstad, service. SKOTERTRANSPORTER reservdelar till alla av släpvagnar och hästtransporter

släpvagnsfabrikat

Släpvagnsspecialisten i Jämtland Tel 063-124410 · www.mortenab.com · info@mortenab.com

Vi har reservdelar till alla märken.


us därför att deras ljus påminner om solens. De : flimmerfritt, kontrastrikt med rätt färgåtergivavseenden europastandarden SS-EN 12464-1 betsplatser”.

90% energi. ions- och underhållskostnader tack vare enkel hov av färre armaturer. hos ljuskällan tack vare kylning från stor reflektor, kylflänsar och inget värmeisolerande hölje. a ljus under ljuskällans livslängd ationer och stötar. styrka utan ombyggnad av elinstallationen. m stör omgivningen. om hindrar smuts att försämra ljusstyrkan.

00/150/250 Watt. IP23, IP44 och IP65.

rladdning med keramisk metallhalogen. tt 20 000 timmar. ° alternativt 4200° Kelvin. a respektive 96 Ra. Dagsljus har 100 Ra. ktive 99 lumen/watt. full ljusstyrka efter några minuter.

niskt alternativt konventionellt. as för takhöjder 3 m och högre. e för lina, tak, vägg och stolpe. abel med stickpropp.


www.koningsmith.se

KAMPANJPRIS! Hörmann garageport RenoMatic Endast 9850 kr, inkl öppnare.

www.koningsmith.se

Ring 063-100 200 & Beställ din nya garageport redan idag. www.koningsmith.se

KAMPANJPRIS! KAMPANJPRIS! rageport nyaGagarageport

Vårt motto: Service och kvalité Elkedjan Krokom - Krokomsporten, 835 32 Krokom Butik: 0640-10720, Instal. 0640-10565, Fax: 0640-617 41 E-post: krokom@elkedjan.se, Webb: www.elkedjan.se

9850 kr inkl. moms

ort Garagep2500*2125 mm vit

9850 kr inkl. moms

& öppnare

rt

Garagepo

9850 kr inkl. moms

& öppnare

redan idag. Ring Hörmann garageport Re Hörmann garageport R

kr,nya inkl öpp EndastEndast 98509850 kr, inkl öpp g

& öppnare

2500*2125 mm vit

KAMPANJP KAMPANJP

ÅRE 0647-261 31, ÖSTERSUND 063-100 200 Besök oss på nätet – www.glasoport.se

Ring 063-100 200 & Be Ring 063-100 200 & Bes KAMPANJPRIS! nya garageport redan id

Hörmann RenoMatic nya garageport garageport redan id Endast 9850 kr, inkl öppnare.

2500*2125 mm Titan Metallic

2500*2125 mm Golden Oak

www.koningsmith.se

Prisvärda och kvalitetssäkrade installationer

I vår butik har vi ett stort utbud av belysning, hemelektronik och vitvaror.

Hörm Enda

2500*2125 mm 2500*2125 mm vit 2500*2125 mm Ring 063-100 200 & Beställ din Titan Metallic Golden Oak Ring 063-100redan 200idag. & Beställ din nya garageport

Din inspirationskälla för inom- och utomhusbelysning

Hör av dig redan idag!

KA

Hörmann garageport RenoMatic Hörmann garageport RenoMatic Endast 9850 kr, inkl öppnare. Endast 9850 kr, inkl öppnare.

Ring 063-100 200 & Beställ din KAMPANJPRIS! nya garageport redan idag.

2500*2125 mm Titan Metallic

2500*2125 mm Golden Oak

2500*2125 mm vit Hörmann garageport RenoMatic Endast 9850 kr, inkl öppnare.

ÅRE 0647-261 31, ÖSTERSUND 063-100 200 Besök oss på nätet – www.glasoport.se

epovitrt 2500*2125gmm

2500*2125 mm Titan Metallic

2500*2125 m

Ring 063-100 200G&araBeställr din Titan Metallic 0k 985idag. nya garageport redan ÅRE ÖSTE porpåt31,nätet e0647-261 2500*2125 mmarag2500*2125 2500*2125 mm vit G Besök ossmm – Titan Metallic Golden Oak ÅRE 0647-261 31, ÖSTERSUND 063-100 200 t r Garagepo inkl. moms

9850 kr

& öppnare

2500*2125 mm

9850 kr

Besök oss på nätet – www.glasoport.se rt & öppnare Garagepo inkl. moms pnare

9850 kr inkl. moms

& inkl. moms

2500*2125 mm vit

& öp

öppnare

2500*2125 mm Titan Metallic

ÅRE 0647-261 31, ÖSTER

oss på nätet200– w ÅRE 0647-261 31,Besök ÖSTERSUND 063-100 2500*2125 Besök oss mm på nätet – www.glasoport.se Golden Oak

rt

Garagepo

9850 kr inkl. moms

& öppnare

ÅRE 0647-261 31, ÖSTERSUND 063-100 200


VIMPOS — ditt nya kassasystem VIMPOS är ett lättanvänt och kostnadseffektivt PC kassasystem för serverings och detaljhandelsaktiviteter. Med en PC kassa så behåller du flexibiliteten för din framtida verksamhet, ditt framtida sortiment och nya kassafunktioner. VIMPOS lämpar sig särskilt väl för små till medelstora näringsverksamheter inom ovan branscher. Verksamheter, vars vardag kräver: • Kostnadseffektiv användning. • Kort startsträcka för såväl operatör som administratör. • Lättanvänt och minimerat antal nedslag för varje försäljning. • En, upp till ett fåtal kassaplatser i nätsamverkan. • Stöd för bearbetning av försäljningsstatistik. • Stöd för export till bokföringsprogram (SPCS, etc.) • Dynamisk och snabb administration av sortiment och priser, ex. för försäljningskampanjer. • 2010 garanti. Licenstagare garanteras ett certifierat system när den nya kassalagen från skatteverket träder i kraft 2010-01-01.

Kontakta oss för demonstration eller offert, vi finns i Östersund!

Några ytterligare egenskaper i punktform: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Programmerbara knappar för varor/varugrupper. Personalliggare med personalstatistik och löneunderlag. Bords/konto hantering med parkering och flytt av posteringar. Ändring av antal och pris kan ske på radnivå. POS PC Kontrollenhet Kassalåda Definierbara produktegenskaper och tillbehör. Bongutskrifter till kök och bar med produkter och egenskaper. Registrering av alla posteringar och kassalådeöppningar. Kassaavslut på användar(kassörs)- och, eller kassaplatsnivå. Tangentbord Parkerade, separata och delade notor. Kvittoskrivare och mus Kassaprogram Tre användarnivåer med olika behörigheter; kassör, arbetsledare och systemadministratör. Definierbara betalningssätt. 2-knapps funktion för snabba försäljningar. Automatisk backup. Försäljningsstatistik efter egna urvalskriterier. Övningskassa. Enkel procedur för X-, Z-dagsrapporter och journalminne. Stöd för streckkodsläsning av artiklar, vid inventering och försäljning. VIMA group AB Telefon: 063-181530 Lagermodul med inventeringsfunktioner, följesedelshantering, Prästgatan 42 Web: www.vimpos.se beställningspunkter, varulager- och försäljningsrapporter. 831 33 Östersund Enkel särhantering för Take-away momssats. e-post: Bryne@vimagroup.se

från

23.300 kr


em syst

b r av

ö rant

Din

ve la le loka

d

tlan

m i Jä

ata

rsd affä s& utik

VI HJÄLPER DIG MED... VI HJÄLPER DIG MED...

Kassaregister, vågar, kassadiskar, Kassaregister, vågar, kassadiskar, entrésystem,entrésystem, VI HJÄLPER DIG MED... inredningsmontage, inredningsmontage, Kassaregister, vågar, kassadiskar, service och förbrukning. Kom ihåg! service och förbrukning. entrésystem, Kom ihåg! ny lag f.r.o.m 10-01-01

Årets vismapartner 2009

063-70 10 654 ulf@kristoffersson.se www.kristoffersson.se

inredningsmontage, service och förbrukning.

det gäller Kassasystem. ny lag när f.r.o.m 10-01-01 serviceKassasystem. är certifierade. när detua gäller Kom ihåg! Ring förär priser och kontakt ny lag f.r.o.m 10-01-01 ua service certifierade.

- 265Kassasystem. 65 16 när070 det gäller

Certifierade kassasystem inför nya kassalagen 2010

Ring för uapriser kontakt service och är certifierade. 070 65och16kontakt Ring -för265 priser 070 - 265 65 16


DAGS ATT SE ÖvER KASSASYSTEmET? KONEO hAR DEN ENKLA LÖSNiNGEN

Det återstår bara två månader för detaljhandeln att beställa en certifierad kassa. Före årsskiftet måste beställningen vara gjord och sedan måste den nya kassan vara på plats inom sex månader.

Våra kassaregister levereras med ”svarta boxen”. En kontrollenhet enligt skatteverkets regelverk 2007:592. § Kassalagen Kassalagen gäller alla butiker som hanterar kontantförsäljning (kortköp räknas som kontanter) och säljer för mer än 171.200 kr per år. Kassaregistret skall vara beställt senast den 1 januari 2010.

Koneo Östersund: 063-19 45 40

KONEO FLYTTAR!

Hälsa gärna på oss i våra nya lokaler på Odenskogsvägen 12. Vi flyttar in den 1/12!


P nurmemiärmer !

Prem nummiärer!

Vi har reservdelar till alla märken.

Maskinvisning torsdag 26 november ”Ny teknik för framtidens lantbrukare” Vi visar bl.a autoguide (gps-styrning) för traktorer, moderna och bränsleekonomiska transmissioner samt vallmaskiner; Pöttinger snittvagn, strängläggare, slåtterkrossar samt en nyhet hos oss, McHale rundbalspressar. Visningen äger rum hos oss kl. 10-20.

295 kr

www.syre.se

vg. 113 kr + flygplatsa 408 kr

Vi bjuder på förtäring. Varmt välkomna!

ens N loka y ak sen Åslprodutör ino ap by cera m gd lok Ny SID # e dm alp ak 3ns s at. ro tör du in ena p c o

Åsb ygd

K

MAR

o n? g

ture

Våra konkurrenter tycker nog att vi är för billiga. Då är allt som det ska vara.

Röd Biljett fr

G&

SKO

ID #13 13

FÖR STORT & SMÅTT

CHAUFFÖRVÄGEN 23 • 831 48 ÖSTERSUND • 063-51 77 55 www.kedjanab.se

Boka din stockholmsresa på www.ostersunds.se

TT

Trä Tva ru HurH rä vama r ve ru rk ava upå låv gk påvrkasma naden lågonj erk vårrkn ko un a skoa gd SIS D njunktsurven # k år ?sk en as

SNÖKEDJOR Östersund 8 4 1 3 8 • 3 n e g ä Hagv w.mrc.se w w • 0 0 8 4 7 -5 3 Tel. 06

NY

NY TT

GS

ETA

FÖ R

K

M AR

&S M KOAR GK &

SK OG

#7

Ring Tommy 070-632 35 89 eller Pär 070-2375334 så får du veta mer!

RE

n de na og ark år sk ? rum as v turen va rk k Trä påve njunTrävaru r ko

ri r Prom söke i bet liggesök Vi bemas g på erjobk ett be ro nin ligg esö s på nd. r Phämt et os Åt keer jobljbmeettd b idÖ stersu sö på. Fö å asun . pom be tiden Vi tning dtill ossPr sters SID #4 e Ö m rhä lj m as i Åte n. Fö rom ID #4 P e S tid till

V Å tid terh i be en äm sö k . F tn ölj ing er P Åte Vtii bes ro tiden rhämll Pro öm ker e på . Fö tningma d Possro job mas till lj med pås ijoÖ pm abe Pro bb å s t lig mas SIDoss# på steetrs ligett ger i Ö 4 et ungebresö i d. i k SID # stersu t besö nd k 4 .

Släpvagnsspecialisten i Jämtland Tel 063-124410 · www.mortenab.com · info@mortenab.com

Inkl. layout och reklamskatt. Moms tillkommer.

-9 SID #8 tter tag sä tkartan RK sföre 8-9 på turis sund #be MA Öster n G SIDlo & tan OG er icsso ätt Ertkar SK s g ris S... reta å tu HO ÖK dsfö be p BES sun lo . PÅ ter n G S.. Ös icsso HO Er ÖK S BE PÅ

Ö Öst Er ster Eri ersun ics su css on dsföre son ndsfö Glo ta G be g sä lob reta tt e på g turi er på sät t stk PÅ arta turis er PÅ BE n SI tka BES SÖ D #8- rta ÖK K 9 n S HO ID # S... HOS 8-9 ...

Ring 063-124410 för mer info och för prislista.

kostar det att annonsera på denna plats

Ö Ö påspteårsstuer topto nsdu p pp nd

FÖRSÄLJNING UTHYRNING VERKSTAD

#6

nd ntdersup s u Ö s op teroppåp t s Ö åt p ?

R - e ad för nf o dig ar n chg Lu?nSID #6 a för d ig uid ch e SID gu ? SID #6 #7 ide SID

Verkstad, service. reservdelar till alla släpvagnsfabrikat

SID

n ig # SID do för d Raen fara ide gu h nc Lu

ET AG S

TRANSPORTER!

SID #6 on Radfara för dig? - en e SID #7 id u hg Lunc 7

FÖ R

HÄST-

Ra do far n a

Försäljning och uthyrning av släpvagnar och hästtransporter

ALLT INOM

- en

Sandviken Trading och Morten går ihop i ett gemensamt bolag och kan nu erbjuda ett 40-tal vagnar, av ledande fabrikat, för omg. leverans.

Lun

– vi har släpvagnarna!

P nu rem mm iär er! -

Vilka laster har du?

www.jamtmaskin.se

Hu

av

låg

#13 på SID Hur låg av


Storgatan 50, Hammerdal Tel 0644-100 58 ÖPPET ÅRET RUNT!


Ring Tommy 070-632 35 89 eller Pär 070-2375334 så får du veta mer!

TT

NY

NY TT

GS

ET AG S

G TA

RE

Åsb ygd en

ETA

as

T

YT

SN

FÖ R

FÖ R

Trä Tv

aru HurH rä vama r ve ru rk ava upå låv gk påvrkasma naden lågonj erk vårrkn ko un a skoa SIS D njunktsurven å gde ID ##13 kturer ?sko n 13 n? g

SK OG

&S M KOAR GK &

M AR

K

-9 SID #8 tter tag sä tkartan RK sföre 8-9 på turis sund #be MA Öster n G SIDlo & tan OG er icsso ätt Ertkar SK s g ris S... reta å tu HO ÖK dsfö be p BES sun lo . PÅ ter n G S.. Ös icsso HO Er ÖK S BE PÅ

Ö Öst Er ster Eri ersun ics su css on dsföre son ndsfö Glo ta G be g sä lob reta tt e på g turi er på sät t stk PÅ arta turis er PÅ BE n SI tka BES SÖ D #8- rta ÖK K 9 n S HO ID # S... HOS 8-9 ...

SID #

Ra do far n a - en

Lun

nd ntdersup s u Ö s op teroppåp t s Ö åt p ?

G&

SKO

YTT

GSN ETA

FÖR

K

MAR

p

a sen

s en inom mat. gd by aktör rad y uce

Ås

H

N rod alp

lok

n de na og ark år sk ? aden rum as v turen arkn va rk k g Trä påve njunTrävarum as vår sko rk ur gko n? 13 av

ri r Prom söke i bet liggesök Vi bemas g på erjobk ett be ro nin ligg esö s på nd. r Phämt et os Åt keer jobljbmeettd b idÖ stersu sö på. Fö å asun . pom be tiden Vi tning dtill ossPr sters SID #4 e Ö m rhä lj m as i Åte n. Fö rom ID #4 P e S tid till

SID

#3

p

s sena

gden

Åsby

m t. tör ino Ny ak cerad ma rodu

lokalp

SID #3

# påve ture SID Hur lågkonjunk av 3 SID #1

V Å tid terh i be en äm sö k . F tn ölj ing er P Åte Vtii bes ro tiden rhämll Pro öm ker e på . Fö tningma d Possro job mas till lj med pås ijoÖ pm abe Pro bb å s t lig mas SIDoss# på steetrs ligett ger i Ö 4 et ungebresö i d. i k SID # stersu t besö nd. k 4

7

R - e ad för nf o dig ar n chg Lu?nSID #6 a för d ig uid ch e SID gu ? SID #6 #7 ide

n ig # SID do för d Raen fara ide gu h nc Lu

N s se loka y ak n Åslprodutör ino ap by cera m gd lok Ny SID # e dm alp ak 3ns s at. ro tör du in ena p SID cerad om #3 ma t.

#6

SID #6 on Radfara för dig? - en e SID #7 id u hg Lunc 7

Ö Ö påspteårsstuer topto nsdu p pp nd

Inkl. layout och reklamskatt. Moms tillkommer.

P nu rem mm iär er! -

P nurmemiärmer !

Prem nummiärer!

P? KÖ

kostar det att annonsera på denna plats

SID

iär-r! Preummme n

NEW HOLLAND T5000

ÅRETS BÄSTA KÖP? New Holland T5000 Power Shuttle finns från 76 till 106 hk med 24x24 transmission, Hagv. 28 kopplingsfri fram/ Östersund back, 3-varvs kraftuttag, Tel. 063 55 66 55 elhydraulisk inkoppling av diffspärrar, 4-hjulsdrift mm.

e

VÅTRUMSARBETEN

4 -h

MATTLÄGGNING

BETONG & BYGGARBETEN

Våtrumsarbeten, mattläggning, betong

och070-677 byggarbeten. Ring Micke! 30Ring 61,Micke! mickes.g.s@tele2.se

Söderberg n &eHaak k i AB Maskin s a s m Box 504 d n 245 25 Staffanstorp lu tel 046-25 92 00 y .n mail@sodhaak.se w w www.sodhaak.se

w

å

v ök

s

Be

ah y rn

Hemstädning Flyttstädning Byggstädning Företagsstädning

Hemstädning, flyttstädning, byggstädning, företagsstädning. Hörpå: av dig till Camilla! Hör av dig till Camilla Hemstädning, flyttstädning, 070-659 63byggstädning, 58, 070-6596358 ellercallemillas@bredband.net företagsstädning. callemillas@bredband.net Hör av dig till Camilla på:

070-6773061, mickes.g.s@tele2.se Våtrumsarbeten, mattläggning, betong

och byggarbeten. Ring Micke! 070-6773061, mickes.g.s@tele2.se

070-6596358 eller callemillas@bredband.net

02901 • pen

d llan Ho ower n å w Ne 0 0 0 P ns fr ed n T5 e fi k m n, l 6 h i s sio ut t Sh ill 10 nsm am / r t a f 76 4 tr fri s x2 plings -varv 24 , 3 p k , t t ag ko bac ftu lisk kra drau g av y elh pplin rar, . o r in k f s p ä t m m d i f dr i f juls

JUST NU erbjuder vi ett antal T5000 med Trima frontlastare till riktigt förmånliga villkor. Begränsat antal. Kontakta oss redan idag!

! ida.se s m r

B2B nr.11 2009  
B2B nr.11 2009  

B2B Östersund

Advertisement